Nyhetsarkiv för Ctf

2023-08-22
… ni har medverkat på två stora forskarevent i sommar, berätta! – I början av juni reste vi till Italien för the 8th Naples Forum on Service. Det är en forskarkonferens som vartannat år samlar tjänsteforskare från hela världen för att presentera och diskutera forskning inom service dominant logic, service science och systems theory and complexity theory, berättar Amie Gustafsson, doktorand i företagsekonomi.
2023-08-21
- Vi behöver mer kunskap om hur vi kan få människor att lättare ändra sina beteenden för att minska energiförbrukningen, säger Per Kristensson, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). För att säkerställa en säker, tillförlitlig och hållbar framtid är en övergång till fossilfria energisystem nödvändig.
2023-07-03
Jag är nyss hemkommen från Vietnamn och med mig har jag fantastiska upplevelser från den 18:e upplagan av QUIS, en av de största internationella konferenserna inom tjänsteforskningen. Denna gång arrangerades konferensen av VinUniversity i Hanoi, Vietnam. Det var ett mycket bra event där närmare tvåhundra forskare, men även praktiker från näringsliv och offentlig sektor, från världens alla hörn gemensamt slöt upp i idégenerering och samarbete kring de viktigaste frågorna inom tjänsteforskning.
2023-06-27
Jaime Ortega Gutiérrez, docent i marknadsföring vid universitetet i Sevilla, har varit gästforskare vid CTF i tre månader för att lära känna f och träffa forskarna. Hallå där Jaime, kan du berätta om din forskning? – Mina forskningsområden inkluderar samskapande av värde, socialt nätverkande, tjänsteinnovation och kunskapshantering inom tjänstesektorn specifikt inom turism.
2023-06-21

Forskare i Almedalen

Nyheter » 2023-06-21
Nästa vecka är det dags för Almedalsveckan. På plats finns flera forskare från Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet för att medverka i olika events. Margareta Friman, vikarierande rektor vid Karlstads universitet och forskare vid CTF, ska medverka i rundabordssamtal kring samverkan och samverkansmeritering.
2023-06-20
Samverkan, digitalisering, delningsekonomi och social innovation stod i fokus på den sjätte upplagan av Tjänsteinnovationsdagen där forskare och inbjudna gäster delade sina tankar och erfarenheter. För att sprida kunskap och uppmuntra till nytänkande och kreativitet arrangerar Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet Tjänsteinnovationsdagen – en unik plattform för kunskapsutbyte, samarbete och inspiration mellan akademi och praktik. Dela med dig av din
2023-06-14
Vi har fått en kort pratstund med Julia Dicenta, doktorand vid University of Hohenheim i Tyskland, som gästat CTF de senaste fem veckorna. Under denna tid har hon bekantat sig med forskarna, arbetat med gemensam forskning och presenterat sin forskning vid ett seminarium. Hej Julia, kan du berätta om din forskning? – Jag forskar om tjänstedesign med fokus på användarinvolvering, det vill säga hur kunder kan involveras vid utveckling av nya tjänster.
2023-06-07
Här reflekterar Henrik Johansson Rehn, legitimerad psykolog och doktorand i psykologi, kring sin forskning som handlar om människors beteenden kopplat till vardagligt resande. Många globala problem, inte minst klimatkrisen, är kopplade till vårt sätt att leva. Vad vi konsumerar, vad vi äter och hur vi reser. Därför är det inte konstigt att ett återkommande råd till den som vill bidra till förändring är att i vardagen göra mer medvetna val.
2023-05-15
Visst går det att ändra livsstil och beteende. Men förändringen blir oftast kortvarig. Hur kan man göra för att bibehålla den? Det har Frida Skarin, doktorand vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersökt. I avhandlingen ”Positive change for wellbeing: Maintained intervention-induced behaviors and healthier lifestyles” undersöker hon de psykologiska mekanismerna bakom hur förändrat beteende kan bibehållas. –Det finns ingen quick fix.
2023-05-03
Amie Gustafsson, doktorand i företagsekonomi, reflekterar kring utvecklingen inom handeln där gränsen mellan fysisk handel och e-handel alltmer suddas ut. Där fysiska möten blir allt färre och digitala inslag blir att fler. Detaljhandeln genomgår stora förändringar, vilket till stor del beror på teknologiska framsteg, men också på vårt ändrade köpbeteende på grund av faktorer som pandemin och olika sociala trender.
2023-04-18
Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet forskar om tjänster och värdeskapande utifrån ett användarperspektiv - ofta med kundupplevelsen i fokus. I samarbete med The Hamrin Foundation släpper nu CTF en ny seminarieserie. I Värdeskapande samtal möts forskning och näringsliv i samtal om vår tids samhällsutmaningar. - Fokus är att utveckla och bidra med ny kunskap, säger Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare för CTF.
2023-04-05
In this blog article, CERS director and CTF’s advisory board member Kristina Heinonen shares some reflections of what is “hot” in service research and how research centers like CTF and CERS are making a difference in today’s society. The fast pace of political, economic, and social change is reshaping the global landscape. Are researchers and business professionals keeping up and exploring solutions to society’s most pressing issues?
2023-03-27
- Steg som tas för att minska påverkan på ekosystemen är centrala och med vår långvariga kunskapsutveckling för att minska matsvinnet så kommer projektet att kunna göra skillnad, säger Helén Williams. Helén Williams är docent i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och har stora förväntningar på projektet som inleds tillsammans med Nifa, branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag under våren 2023. -  Kunskaper och erfarenheter som k
2023-03-16
Covid-19-pandemin har inneburit många betydande utmaningar för äldre i deras dagliga liv. I studien ”Nowhere to go – Effects on elderly's travel during Covid-19” fokuserar forskare på upplevelser under pandemin. För att nå en djupare förståelse för äldres känslor och tankar i samband med deras möjligheter att resa och engagera sig i aktiviteter under pandemin har Katrin Lättman, docent i psykologi vid Högskolan i Gävle, tillsammans med Lars E.