Nyhetsarkiv för Ctf

2024-02-27
Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till innovationsprogrammet SustainGov, där Samhällsnytta vid Karlstads universitet är en av samarbetsparterna. Beslutet innebär att SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet, som ska hjälpa offentlig sektor att göra rätt saker. – Det är viktigt för Karlstads universitet att vi vår får vara en del av denna fleråriga och strategiska satsning, säger Johan Quist, vd vid Ka
2024-02-27
Du är professor i marknadsföring och chef vid Department of Marketing och Institute for Marketing Management Vienna University of Economics and Business (WU). Vad forskar du om? – Jag forskar inom marknadsföring, innovation och konsumentbeteende. Just nu fokuserar jag på kreativitet, idéskapande för nya produkter och hållbarhet och undersöker bland annat hur man kan hjälpa konsumenter att leva ett mer hållbart liv.
2024-02-27
Firms frequently collaborate with universities to access novel scientific knowledge and technological expertise with an aim to develop superior new products. While previous research has highlighted the innovation potential of so-called university-industry-collaborations, a recent Journal of Marketing paper by Maier et al. highlights a so far neglected marketing potential of said collaborations.
2024-01-31
Från den 1 januari måste restauranger, caféer och arrangörer som serverar över 150 personer per dag erbjuda kunder möjlighet att i stället för att få take away serverat i engångsmaterial få det i återanvändbara muggar och matlådor.
2024-01-22
ÖB:s och regeringens krigsuttalande har fått många reaktioner. Men hur påverkas allmänheten av alarmistiska budskap och hur kan rädsla och oro hanteras – och kan retoriken vara ett stöd? Forskare vid Karlstads universitet vägleder. De senaste uppmaningarna om att svenskarna ska förbereda sig för ett eventuellt krig har väckt oro och rädslor hos många människor.
2024-01-17
– Hur barn tar sig till och från skolan spelar roll och påverkar deras mående och prestation i skolan. Bäst är att låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan, säger Jessica Westman Trischler vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet som forskat om skolbarns resvanor. Forskning som nu sprids i en trafiksäkerhetskampanj – i Tyskland. Jessica Westman Trischler är aktuell som expert i den tyska trafiksäkerhetskampanjen "Merci Dir”.
2024-01-15
I slutet av 80-talet myntades uttrycket ”servitization” eller tjänstefiering som vi kallar det på svenska. Fenomenet hade av och till funnits tidigare inom industrin, men blev nu mer intressant för forskningen också. Enkelt uttryckt var tanken var att tillverkande företag skulle bredda sitt erbjudande till kund och inkludera tjänster av olika slag.  Att använda begreppet tjänst var inte alltid klockrent utan möttes med viss skepticism.
2023-12-28
Börja träna, äta mer hälsosamt eller konsumera mer hållbart. Nyårslöftet kan leda till värdefulla beteendeförändringar – om du lyckas. – Att sluta med gamla vanor och bibehålla nya är svårt. Men det finns tre saker att ha koll på för att öka chanserna att lyckas, säger forskaren Per Kristensson.
2023-12-13
Det är nu den tiden på året då vi frossar mer i mat. Vi handlar i överflöd och ju mer vi handlar desto mer slänger vi – ofta helt i onödan och på bekostnad av både miljö och ekonomin. – Vid stora mathelger köper vi gärna lite extra och sånt som vi vanligtvis inte använder, vilket ökar risken för att det slängs, säger Helén Williams vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.
2023-12-12

Sustainability day 2023

Nyheter » 2023-12-12
Smarta sätt att minska antalet engångsprodukter, digitaliseringens hållbara inverkan på vården och linneväveriet som gör mattor av det som blir över i produktionen – årets Sustainability day visade upp hållbara exempel. Underskatta aldrig suget efter en kopp kaffe under en konferens. Underskatta heller aldrig antalet soptunnor för att ta hand om alla muggar, engångsfat och servetter efteråt.
2023-12-07
Lagom till vintern när många väljer att ställa av cykeln för säsongen lanseras ett nytt samverkansprojekt för att utveckla och sprida kunskap om beteendeförändrande lösningar som kan få fler att välja cykeln till och från jobbet.
2023-12-05
Det nalkas jul och nyår och lite ledighet. Snart kan vi lägga ännu ett innehållsrikt och utmanande år bakom oss och blicka fram mot nya idéer, spännande forskning och utbildning. När jag tittar tillbaka och summerar det gånga året finns det flera viktiga prestationer och glädjeämnen. Främst, och viktigast av allt, är allas insatser i denna utmanade tid.
2023-12-04

Kau Science Week på Instagram

Nyheter » 2023-12-04
Kauresearch heter universitetets instagramkonto för forskningsinformation och speglar smått och stort, nyheter och vardag - gärna med en kul twist. Under Nobelveckan, 4-10 december, kommer universitetet att knyta an till uppmärksamheten kring vetenskap genom en temavecka, Kau Science Week. Denna uppmärksammas främst på Kauresearch, men även på informationsskärmar, Facebook och LinkedIn.
2023-11-27
Syftet med Health Data Sweden (HDS) är att öka användningen av hälsodata inom små och medelstora företag samt offentliga organisationer. - HDS ska erbjuda tjänster som exempelvis tillgänglig data, juridiska spörsmål och kompetensutveckling, säger Karin Brodén. - Att öka användningen av hälsodata är ett utpekat som ett sätt att öka effektiviteten inom hälsosektorn samt att öka hälsovinsterna för individer, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänste
2023-11-23
Under konferensen International Conference of Education, Research and Innovation (ICERIE) presenterade forskare vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) sin forskning kring livslångt lärande. Konferensen ICERIE behandlar många olika aspekter av lärande och pedagogik och genomfördes i spanska Sevilla 13–15 november. På plats var John Johansson, adjunkt i projektledning, och Linda Bergqvist, lektor i informatik.
2023-11-16
Forskningsresultat från Karlstads universitet presenterades på konferens i Oslo. - Som alltid när det handlar om att förändra kulturer så gäller det att vara uthållig och inte ge upp, säger Markus Fellesson vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Markus Fellesson och Anna Fyrberg-Yngfalk, båda forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan, ni medverkade nyligen på konferensen ”Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work” i Oslo. - Där m