Nyhetsarkiv för Ctf

2020-02-14
Torsdagen den 13 februari anordnade Karlstads universitet i samarbete med Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien ett symposium med bland annat Carl Jan Granqvist, Helén Williams och Per Kristensson.
2020-02-05
Businesses need service innovations to survive and strengthen their competitive advantage. By explaining how firms and key actors (such as entrepreneurs) manage to remain innovative, our research explains why innovation platforms are central. Empirical observations show that key actors or entrepreneurs often drives change in service ecosystems and the development of innovation platforms.
2020-02-05
I mitten på december 2019 bjöd CTF in till en tvärvetenskaplig seminarieserie inom service system transformation. Serien var ett initiativ till kunskapsspridning inom området och en del inom en doktorandkurs i företagsekonomi. Seminarieserien "Service system transformation" fokuserade på globala samhällsutmaningar och hur transformation av samhälleliga system fungerar och arrangerades av CTF i samverkan med Handelshögskolan vid Karlstads universitet.
2020-01-31
Företag och organisationer arbetar ständigt med att utveckla nya tjänster eller produkter. En viktig del i detta arbete är hur idéer till nya tjänster eller produkter utvärderas, vad som avgör vilka idéer som anses bra och får gå vidare i utvecklingsarbetet.
2020-01-24
Vi är glada över att välkomna Martina Caic som postdoktor vid CTF under de kommande två åren. Hon forskar bland annat om användarupplevelser, digitalisering och värdeskapande inom hälso- och sjukvård. Martina Caic har en doktorsexamen från Maastricht University i Nederländerna där hon var Marie Curie doktorand inom projektet Service Design for Innovation Network, SDIN, som finansieras inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020 under 2015-2018.
2020-01-20
Frågan om upphandling är viktig för att ge utrymme för nya innovationer i välfärden. I en workshop på Karlstads universitet inspirerade DigitalWells processledare studenter i att upphandla digitala lösningar för att skapa en mer hälsosam arbetsmiljö. Workshoppen var ett moment i kursen Anskaffning av IT-system, och gavs för studenter på programmen IT-design och Webbutvecklare.
2020-01-10

Politiker gästade universitetet

Nyheter » 2020-01-10
Den 9 januari besökte Moderaterna Karlstads universitet för att lyssna till presentationer och få mer kunskap om CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, samt om DigitalWell Arena och Experio Lab.
2019-12-19
Jul- och nyårshelgen närmar sig och vi lägger ännu ett innehållsrikt år bakom oss och blickar framåt på ett nytt spännande år. Under 2019 har tre av våra forskare disputerat och en licentiatuppsats försvarats. Fyra nya doktorander har börjat hos oss. I juni arrangerade vi en fantastisk konferens, QUIS16, med runt 250 internationella forskare på besök.
2019-12-19
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, får cirka 18 miljoner från KK-stiftelsen till ett nytt forskningsprojekt i samverkan med näringslivet. I projektet ska forskarna titta närmare på hur digitalisering påverkar kunder och företag med fokus på upplevelser och utveckling av tjänster. - Vi är mycket glada och tacksamma för att KK-stiftelsen har gett oss möjlighet att fördjupa vår forskning kring digitalisering, kundupplevelser och tjänstefiering.
2019-12-19
Under denna tid på året infaller två av våra största mathelger. Det är också en tid då vi konsumerar i överflöd och slänger mer mat än någonsin. Samtidigt vet vi att matsvinn har en negativ påverkan på vårt klimat och det spelar stor roll vad vi väljer att äta och hur vi hanterar vår mat. Vad kan vi göra för att minska matsvinnet?
2019-12-16
Nu är ytterligare en ny doktorand på plats och vi är glada över att välkomna Kristin Svärd. Hon är ny doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan, placerad på Centrum för tjänsteforskning och knuten till Forskarskolan Management och IT.
2019-12-10
Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tilldelades den 5 december Lidl Future Initiatives pris och får drygt 3,8 miljoner för ett nytt forskningsprojekt om transformativ förpackningsdesign.
2019-12-09
Årets Sustainability Day på Handelshögskolan handlade mycket om att ta sig från prat till fart. Att planer och prat ska bli handling och fart, eftersom kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den.
2019-12-06
Är en app rätt sätt att guida besökarna på Centralsjukhuset i Karlstad? Det ska en ny forskningsstudie förhoppningsvis ge svar på. Studien innebär ett genombrott för forskning i verkliga miljöer inom DigitalWell. Studien är en del av DigitalWell Research, ett systerprojekt till DigitalWell, och kopplad till caset: ”Att hitta rätt”.
2019-11-27
Black Friday försöker locka konsumenter att handla mer. Samtidigt nås vi dagligen av klimatrapporter med uppmaningar till förändrade konsumtionsvanor och motreaktioner som White Monday växer sig starkare. Vad är det som får konsumenter att falla för denna köphysteri trots en ökad klimatångest?
2019-11-21
Vi är glada över att välkomna Muhammad Murtaza Ali, ny doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Han är placerad på Centrum för tjänsteforskning där han ska forska om digital transformation. - Jag ska forska om hur digitalisering påverkar olika marknader och aktörer.
2019-11-12
Åtta forskare från Karlstads universitet finns med på listor över de 100 mest citerade inom olika forskningsområden enligt nyhetsmagasinet Fokus. Listorna visar de forskare i Sverige som citerats flitigast i internationella vetenskapliga tidskrifter. Forskarna rankas utifrån hur mycket de citerats och det finns en topp 100-lista per område.
2019-11-11
Anne-Charlotte Paas är ny doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hon kommer att vara placerad på Centrum för tjänsteforskning där hon ska studera hållbar utveckling i vardagslivet. - Jag kommer bland annat att titta på hur olika dilemman kan uppstå och vilka implikationer det kan ha när en familj ska försöka leva på ett mer hållbart sätt i sitt vardagliga liv.