Nyhetsarkiv för Ctf

2021-06-22
Vi hör ofta hur viktigt det är att ha ett starkt varumärke, men hur påverkar egentligen ett varumärke upplevelsen av en tjänst? En nypublicerad studie visar hur kunders upplevelser av tjänstemöten påverkas av egenskaper hos varumärke, butik och kund.
2021-06-21
Genom ett anslag på cirka 10 miljoner kronor från KK-stiftelsen, kan forskare vid Karlstads universitet starta ett nytt forskningsprojekt för att studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra till kvalitetssäkring och utveckling av läkemedel. Den accelererade framtagningen av vaccin mot covid-19 har gjort att kraven på snabbare utveckling av andra läkemedel också ökat.
2021-06-18
Javaneh Mehran är lektor och forskare med en bakgrund inom tjänsteforskning. Hennes tvärvetenskapliga forskning fokuserar på områden som konsumentbeteende, hållbar marknadsföring och turism. Hej Javaneh, vad fick dig att söka till CTF och Karlstads universitet?- Mitt intresse för tjänsten grundar sig i att den matchar både min nuvarande forskningsinriktning och tidigare erfarenheter av forskning.
2021-06-17

New Professor of Marketing

Nyheter » 2021-06-17
We are pleased to welcome Christina Öberg, professor of marketing, to CTF and Karlstad Business School, where she is active in research and teaching. Christina started her new position at Karlstad University on January 1, and has been working full time since June 1. She is currently also a Visiting Professor at Leeds University in England and associated with the research institute Ratio. "I am happy to be a part of CTF and Karlstad Business School at Karlstad University.
2021-06-16

Ny professor i marknadsföring

Nyheter » 2021-06-16
Vi är glada över att välkomna Christina Öberg, professor i marknadsföring, till CTF och Handelshögskolan där hon är verksam inom forskning och undervisning. Christina började på Karlstads universitet den 1 januari och är verksam på heltid sedan den 1 juni. Hon är också Visiting Professor vid Leeds University i England och associerad till forskningsinstitutet Ratio.   - Jag är glad över att bli en del av CTF och Handelshögskolan vid Karlstads universitet.
2021-06-07
Nyligen släpptes en ny rapport inom ramen för samarbetet Hälsolabb. Rapporten innefattar upplevelser av hälso- och sjukvård och socialtjänster - vad som är viktigt och värdeskapande för patienter, brukare och närstående. - Vi har samverkat med nio kommuner, regioner och samordningsförbund som samlat in befintlig data kring invånares upplevelser av hälso- och sjuk- vård och socialtjänst. Det har även genomförts nya djupintervjuer och en enkätundersökning.
2021-06-04
Per Pettersson, professor i religionssociologi, har varit forskare och forskningsledare och studerat religion och samhällsförändringar i 26 år vid CTF. I dag är han senior professor och ser fram emot att träffa forskarkollegor runt om i världen så snart pandemin lättar. Per är religionssociologiforskare med ett tjänsteperspektiv. Han är uppväxt i Uppsala och flyttade till Karlstad i samband med prästvigning 1979.
2021-05-19
At least since the start of the Covid19 pandemic digitalization has reached most of us. By now we are all familiar with using digital platforms to meet and socialize. However, digitalization is much more than changing the way we connect and communicate; it also changes how information is gathered, analysed and used for decision making processes.
2021-05-04
Hur kan kollektivt resande under rådande pandemi förbättras? Hur skulle du vilja betala för kollektivtrafikresor år 2040? Detta söker forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, svar på i en pågående studie där användarna bjuds in. Syftet med studien är att utveckla och testa en digital innovationsplattform där användare av kollektivtrafik kan bidra med idéer och utveckla nya lösningar för hur kollektivtrafiken kan förbättras.
2021-04-27
EU har tagit fram definitioner och pilotprojekt utifrån smart villages - ett begrepp som växt fram för att flytta fokus på utveckling från stad till landsbygd och småstad. Efterfrågan från aktörer i samhället är enorm. Smart cities har under det senaste decenniet alltmer framhållits som ideal för städers utveckling och lösning för att möta dagens och morgondagens miljö- och klimatutmaningar. Digitala system och data används för att skapa nya och effektiva tjänster.
2021-04-23
Agnieszka Kitkowska är ny postdoktor vid CTF. Hennes forskning kretsar kring digitala tjänster och personlig integritet och hon har bland annat studerat hinder som konsumenter möter vid digital transaktioner och inom e-handeln. Vilken bakgrund har du och vad fick dig att söka till CTF? - Jag har en magisterexamen i konst och en i datavetenskap. Förra året disputerade jag i datavetenskap med en doktorsavhandling om digitalisering, personlig integritet och beslutsfattande.
2021-04-19

CTF:s årsrapport 2020

Nyheter » 2021-04-19
Nu är årsrapporten för 2020 klar. I den summerar vi året som varit, ger en insyn i vår verksamhet och lyfter fram höjdpunkter från vår forskning och samverkan med partners från akademi, näringsliv och offentlig sektor. 2020 var ett annorlunda och utmanande år präglat av coronapandemin. Trots utmaningar med restriktioner och nya rutiner lyckades vi hålla vår verksamhet på en hög nivå och driva forskningen framåt.
2021-04-14

Hallå där Petter Falk …

Nyheter » 2021-04-14
… doktorand i statsvetenskap. I slutet på mars var du med och arrangerade seminariet ”Data-Democray Mixtape”. Vad handlade det om? - ”Data-Democray Mixtape" är ett digitalt samtal om demokrati och AI mellan akademi och offentlig sektor” där frågor om svensk demokrati ställs på sin spets arrangerat av CTF och statsvetenskap vid Karlstads universitet, Försäkringskassan och Samordningsförbundet Centrala Östergötland.
2021-04-13
Mia Larsons forskning rör sig i gränslandet mellan organisation och marknadsföring där turism, evenemang och hållbar utveckling länge stått i fokus. I dag forskar hon om digitala tjänster och personlig integritet och har nyligen befordrats till professor i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Mias aktuella forskning handlar om digitala tjänster och personlig integritet. Hon studerar hur företag hanterar användardata och hur nya affärsmodeller baseras på dessa data.
2021-03-30
From the perspective that life after the coronavirus never fully will be the same, and we will not go back to “business as usual”, the COVID-19 crisis has highlighted the urgent need to rethink the human ecosystem. The relationship between humanity and nature, and, more specifically, the service ecosystem. While it is clear that the crisis will contribute to a transformation of the world as we know it, dare we hope that it can be transformed into one that is more inclusive and sustainable?