Nyhetsarkiv för Ctf

2021-05-19
At least since the start of the Covid19 pandemic digitalization has reached most of us. By now we are all familiar with using digital platforms to meet and socialize. However, digitalization is much more than changing the way we connect and communicate; it also changes how information is gathered, analysed and used for decision making processes.
2021-05-04
Hur kan kollektivt resande under rådande pandemi förbättras? Hur skulle du vilja betala för kollektivtrafikresor år 2040? Detta söker forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, svar på i en pågående studie där användarna bjuds in. Syftet med studien är att utveckla och testa en digital innovationsplattform där användare av kollektivtrafik kan bidra med idéer och utveckla nya lösningar för hur kollektivtrafiken kan förbättras.
2021-04-27
EU har tagit fram definitioner och pilotprojekt utifrån smart villages - ett begrepp som växt fram för att flytta fokus på utveckling från stad till landsbygd och småstad. Efterfrågan från aktörer i samhället är enorm. Smart cities har under det senaste decenniet alltmer framhållits som ideal för städers utveckling och lösning för att möta dagens och morgondagens miljö- och klimatutmaningar. Digitala system och data används för att skapa nya och effektiva tjänster.
2021-04-23
Agnieszka Kitkowska är ny postdoktor vid CTF. Hennes forskning kretsar kring digitala tjänster och personlig integritet och hon har bland annat studerat hinder som konsumenter möter vid digital transaktioner och inom e-handeln. Vilken bakgrund har du och vad fick dig att söka till CTF? - Jag har en magisterexamen i konst och en i datavetenskap. Förra året disputerade jag i datavetenskap med en doktorsavhandling om digitalisering, personlig integritet och beslutsfattande.
2021-04-19

CTF:s årsrapport 2020

Nyheter » 2021-04-19
Nu är årsrapporten för 2020 klar. I den summerar vi året som varit, ger en insyn i vår verksamhet och lyfter fram höjdpunkter från vår forskning och samverkan med partners från akademi, näringsliv och offentlig sektor. 2020 var ett annorlunda och utmanande år präglat av coronapandemin. Trots utmaningar med restriktioner och nya rutiner lyckades vi hålla vår verksamhet på en hög nivå och driva forskningen framåt.
2021-04-14

Hallå där Petter Falk …

Nyheter » 2021-04-14
… doktorand i statsvetenskap. I slutet på mars var du med och arrangerade seminariet ”Data-Democray Mixtape”. Vad handlade det om? - ”Data-Democray Mixtape" är ett digitalt samtal om demokrati och AI mellan akademi och offentlig sektor” där frågor om svensk demokrati ställs på sin spets arrangerat av CTF och statsvetenskap vid Karlstads universitet, Försäkringskassan och Samordningsförbundet Centrala Östergötland.
2021-04-13
Mia Larsons forskning rör sig i gränslandet mellan organisation och marknadsföring där turism, evenemang och hållbar utveckling länge stått i fokus. I dag forskar hon om digitala tjänster och personlig integritet och har nyligen befordrats till professor i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Mias aktuella forskning handlar om digitala tjänster och personlig integritet. Hon studerar hur företag hanterar användardata och hur nya affärsmodeller baseras på dessa data.
2021-03-30
From the perspective that life after the coronavirus never fully will be the same, and we will not go back to “business as usual”, the COVID-19 crisis has highlighted the urgent need to rethink the human ecosystem. The relationship between humanity and nature, and, more specifically, the service ecosystem. While it is clear that the crisis will contribute to a transformation of the world as we know it, dare we hope that it can be transformed into one that is more inclusive and sustainable?
2021-03-17
För att uppnå bättre effekter inom hälso- och sjukvården bör nya tekniska innovationer införas tillsammans med strukturella förändringar menar Peter Samuelsson, nybliven filosofie doktor i företagsekonomi. Med innovation tänker man oftast på en ny produkt som ska lanseras på en marknad där marknadskrafter påverkar om produkten blir lyckad eller inte.
2021-03-17
... efter drygt 20 år i yrkeslivet, där du bland annat arbetat med etablering och internationalisering av företag, tar du nu dig an nya utmaningar som industridoktorand vid Handelshögskolan och CTF. Hur känns det och vad ska du forska om? - Det stämmer! Jag har länge önskat att få möjlighet att knyta samman mina praktiska erfarenheter med forskning och är mycket glad över möjligheten att få verka som industridoktorand de närmaste åren.
2021-03-15
En av årets första publikationer är skriven av Petter Falk, doktorand i statsvetenskap. Han är författare till bokkapitlet ”Towards a Public Sector Data Culture: Data as an Individual and Communal Resource in Progressing Democracy”. - Mitt kapitel handlar om hur medborgardata som resurs förstås inom offentlig förvaltning.
2021-03-01
Svenskarna har blivit mer oroliga för hur deras personliga information hanteras digitalt som följd av coronapandemin. Det visar en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. Oron för hur personlig information hanteras digitalt har ökat markant de senaste åren och blivit allt mer påtaglig under pandemin, då människors liv blivit mer digitala.
2021-02-24
Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”. Sara Davoudi, ekonomie doktor i företagsekonomi, berätta om din forskning. - Min avhandling handlar om vertikal koordination, som enkelt kan beskrivas som den kommunikation som aktörer inom offentlig sektor har med varandra, och dess utmaningar.
2021-02-18
Robotar, drönare och intelligenta system som samverkar med människan var några ämnen som diskuterades när WASP-HS forskarskola samlade sina doktorander för vinterkonferens den 9-11 februari. En av dessa var Petter Falk, doktorand vid CTF. WASP-HS finansierar ett stort antal doktorander för att ge dem en så god start som möjligt till att bli morgondagens AI-forskare.
2021-02-11
… och professor vid Högskolan i Borås. Du forskar om kunder och anställda i ett allt mer digitaliserat samhälle. Varför är detta intressant? - Under senaste åren har det fokuserats på vilka möjligheter nya digitala lösningar ger kunder och företag. Jag anser att det är viktigt att också problematisera användandet av ny teknik och belysa negativa aspekter.