Nyhetsarkiv för Ctf

2020-11-24
Under tre och ett halvt års tid har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, studerat förnyelsen av den svenska folkbokföringen. Det påtalas ofta hur brister i systemet kan leda till identitetsrelaterad brottslighet. Nu släpps en rapport där forskarna ger en inblick i det pågående utvecklingsarbetet. Sedan 1991 ansvarar Skatteverket för folkbokföringen, en sedan länge föråldrad verksamhet med omoderna IT-system.
2020-11-17
Interventioner ökar chanserna att lyckas förändra men också bibehålla ett nytt beteende i längden. Det visar en nyligen publicerad studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. - Interventioner handlar om att främja en beteendeförändring med riktade insatser eller tjänster, säger Frida Skarin, doktorand i psykologi och huvudförfattare till artikeln.
2020-11-12
Pandemin har skakat om många branscher rejält, bland dessa musikbranschen. För att hantera situationen behövs mer stöd men också en förändrad syn på populärmusikens roll som kulturform. Det visar preliminära resultat från en pågående studie vid Karlstads universitet. I början av sommaren genomfördes en enkätstudie för att ta reda på hur olika aktörer inom musik- och eventbranschen påverkas av coronapandemin.
2020-11-10
… som befinner sig i slutfasen av sin doktorandutbildning och som forskar om beteendeförändringar och psykologiska faktorer som påverkar detta. Kan du berätta mer om ditt avhandlingsarbete? - Jag är nyfiken på psykologiska faktorer som bidrar till att människor både lyckas förändra men också behålla ett nytt beteende i längden. Min avhandling handlar om beteendeförändring via interventioner, det vill säga med hjälp av riktade åtgärder eller tjänster.
2020-11-10
… som befinner sig i slutfasen av sin doktorandutbildning och som forskar om beteendeförändringar och psykologiska faktorer som påverkar detta. Kan du berätta mer om ditt avhandlingsarbete? - Jag är nyfiken på psykologiska faktorer som bidrar till att människor både lyckas förändra men också behålla ett nytt beteende i längden. Min avhandling handlar om beteendeförändring via interventioner, det vill säga med hjälp av riktade åtgärder eller tjänster.
2020-11-10
Per Kristensson, under den rubriken skrev du tillsammans med tre kollegor på DN Debatt i söndags apropå smittspridning. Vad menar ni med detta? - Vi menar att myndigheter och regioner har en naiv förståelse för hur människors beteenden förändras.
2020-10-29
Två doktorander från Karlstads universitet deltog i det första mötet i WASP-HS forskarskola när 35 forskarstuderande från hela Sverige samlades för att utbildas inom artificiell intelligens inom humaniora och samhällsvetenskap. Mötet var en virtuell två dagarskonferens för att introducera ämnen och visioner för WASP-HS och för att doktoranderna skulle få möjlighet att lära känna varandra. WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and
2020-10-28
Den 21 oktober stod Centrum för tjänsteforskning värd för den nionde vetenskapliga konferensen som varje år samlar svensk transportforskning kring frågor som berör transportsystemet. Årets konferens genomfördes digitalt via zoom. - Detta var andra gången som CTF var värd för konferensen som vanligtvis pågår under två dagar.
2020-10-28
Anna Fyrberg Yngfalk har befordrats till docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Hennes aktuella forskning är inspirerad av #MeToo och handlar om makt och genus i mötet mellan kunder och anställda i servicesektorn. - Forskningen handlar om ”gränslösa kunder” inom servicesektorn, kunder som är besvärliga och som går över gränsen för vad som är etiskt rimligt utifrån normer för jämställdhet.
2020-10-23
Vi är glada över att hälsa Amie Gustafsson välkommen som ny doktorand i företagsekonomi. Hon är placerad på Centrum för tjänsteforskning och ska bland annat forska om kundbeteenden och nudging inom handeln. Vad kommer ditt avhandlingsarbete att handla om? - Min doktorandtjänst är knuten till ett forskningsprojekt inom tjänsteinnovation och organisering med fokus på AI och digitalisering inom handeln.
2020-10-19
Innovation, att ta fram erbjudanden som ökar värdeskapandet för kunder, patienter och medborgare, är intimt förknippat med svårigheter. Traditionen bjuder på fenomen som "not-invented here", det vill säga att idéer som kommer utifrån ratas, drift går före utveckling vilket innebär att organisationer sällan hinner med utveckling över huvud taget eller att man följer samma hjulspår som tidigare. Under Covid-19 pandemin riskerar samtliga av dessa problem accentueras.
2020-10-16
… Berätta, vad handlar ditt avhandlingsarbete om? - Min doktorsavhandling handlar om digitalisering av tjänster och hur dessa kan bidra till att skapa ett värde för användarna, exempelvis kunder, patienter eller medborgare. Vad fick dig att välja just denna inriktning? - Digitalisering är ett område som engagerar många.
2020-10-13
Samverkan, data och tjänstedesign är exempel på vad Service Convention Sweden 2020 den 25-26 november kommer att handla om. Då välkomnas offentlig sektor, akademi och näringsliv för att tillsammans fokusera på hur några av våra viktigaste samhällsutmaningar kan lösas. - Vi lever i en utmanande och föränderlig tid där vi ständigt behöver anpassa oss och ställa om – något som alla fått erfara under rådande pandemi.
2020-10-05
When I came to Karlstad University in august 2019, I had no idea how dynamic my sabbatical year as a guest researcher at CTF, Service Research Center, would become. A sabbatical I am assistant professor of user-centered innovation at the faculty of Industrial Design Engineering of TU Delft, which started out as a traditional product design department, but by now conducts research and educates in design and innovation of products, services and systems.
2020-09-29
Den 29 september är det premiär för internationella matsvinnsdagen. Dagen är instiftad av FN för att ta ett internationellt grepp om matsvinnets konsekvenser och möjliga lösningar så att målet i Agenda 2030 kan uppnås.
2020-09-25
… ”Digital service infusion” heter ett projekt du jobbar med - vad handlar det om? - Det handlar om hur tillverkningsföretag kan tjäna pengar på digitala tjänster och hitta nya, lönsamma tjänstelösningar. Vi fokuserar på tre aktuella områden i projektet. Det första är affärsmodeller och hur de förändras när företag adderar digitala tjänster till sina erbjudanden.
2020-09-25
… ”Digital service infusion” heter ett projekt du jobbar med - vad handlar det om? - Det handlar om hur tillverkningsföretag kan tjäna pengar på digitala tjänster och hur de kan hitta nya, lönsamma tjänstelösningar. Vi fokuserar på tre aktuella områden i projektet. Det första är affärsmodeller och hur de förändras när företag adderar digitala tjänster till sina erbjudanden.
2020-09-24
För andra året i rad rankas Ikea som Sveriges mest innovativa företag. Det visar Svenskt innovationsindex där forskare vid CTF, Centrum på tjänsteforskning vid Karlstads universitet, låtit kunder bedöma innovationsgraden hos företag och organisationer på den svenska marknaden.
2020-09-21

Mia Larson - ny docent

Nyheter » 2020-09-21
Vi är glada över att välkomna en ny medarbetare. Mia Larson är ny docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hon är placerad på CTF, Centrum för tjänsteforskning, där hon bland annat ska forska inom projektet Trust and Empowerment in Digital Services. Mia Larson kommer närmast från Lunds universitet där hon var verksam vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap.