Nyhetsarkiv för Ctf

2021-03-17
För att uppnå bättre effekter inom hälso- och sjukvården bör nya tekniska innovationer införas tillsammans med strukturella förändringar menar Peter Samuelsson, nybliven filosofie doktor i företagsekonomi. Med innovation tänker man oftast på en ny produkt som ska lanseras på en marknad där marknadskrafter påverkar om produkten blir lyckad eller inte.
2021-03-17
... efter drygt 20 år i yrkeslivet, där du bland annat arbetat med etablering och internationalisering av företag, tar du nu dig an nya utmaningar som industridoktorand vid Handelshögskolan och CTF. Hur känns det och vad ska du forska om? - Det stämmer! Jag har länge önskat att få möjlighet att knyta samman mina praktiska erfarenheter med forskning och är mycket glad över möjligheten att få verka som industridoktorand de närmaste åren.
2021-03-15
En av årets första publikationer är skriven av Petter Falk, doktorand i statsvetenskap. Han är författare till bokkapitlet ”Towards a Public Sector Data Culture: Data as an Individual and Communal Resource in Progressing Democracy”. - Mitt kapitel handlar om hur medborgardata som resurs förstås inom offentlig förvaltning.
2021-03-01
Svenskarna har blivit mer oroliga för hur deras personliga information hanteras digitalt som följd av coronapandemin. Det visar en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. Oron för hur personlig information hanteras digitalt har ökat markant de senaste åren och blivit allt mer påtaglig under pandemin, då människors liv blivit mer digitala.
2021-02-24
Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”. Sara Davoudi, ekonomie doktor i företagsekonomi, berätta om din forskning. - Min avhandling handlar om vertikal koordination, som enkelt kan beskrivas som den kommunikation som aktörer inom offentlig sektor har med varandra, och dess utmaningar.
2021-02-18
Robotar, drönare och intelligenta system som samverkar med människan var några ämnen som diskuterades när WASP-HS forskarskola samlade sina doktorander för vinterkonferens den 9-11 februari. En av dessa var Petter Falk, doktorand vid CTF. WASP-HS finansierar ett stort antal doktorander för att ge dem en så god start som möjligt till att bli morgondagens AI-forskare.
2021-02-11
… och professor vid Högskolan i Borås. Du forskar om kunder och anställda i ett allt mer digitaliserat samhälle. Varför är detta intressant? - Under senaste åren har det fokuserats på vilka möjligheter nya digitala lösningar ger kunder och företag. Jag anser att det är viktigt att också problematisera användandet av ny teknik och belysa negativa aspekter.
2021-02-05
Vi är ungefär sex veckor in i det nya året 2021. Ett år som många har höga förhoppningar på - året vi ska börja leva igen. Med nytt år följer ofta nya löften som inte sällan om att starta ett hälsosammare liv. Det kan handla både om att börja med något eller att sluta med något. Tyvärr visar forskning att endast ett fåtal orkar hålla fast vid sina nya löften.
2021-02-01
Vi söker två nya postdoktorer. Välkommen med din ansökan senast den 21 februari. Postdoktor med inriktning innovationsmätningar Postdoktor med inriktning mot digital hälsa Välkommen med din ansökan senast den 21 februari! För mer information Kontakta Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF per.kristensson@kau.se, 070-974 08 60.
2021-02-01
Just nu genomförs en undersökning där resenärer kan bidra till utvecklingen av trafikinformationen på tågstationen. Studien drivs av CTF och Trafikverket som nu söker deltagare till en enkätundersökning där resenärer får svara på vilka förväntningar de har på systemet. - Genom undersökningen kan resenärer ge sin syn på hur trafikinformationen kan utvecklas och på så sätt bidra till utvecklingsarbetet, säger Mikael Johnson, projektledare och forskare vid CTF.
2021-01-29
Nu är ytterligare en ny doktorand på plats vid CTF och Handelshögskolan. Pritam Padhi är antagen i ämnet företagsekonomi och hans avhandlingsarbete kommer att handla om innovationshantering och tjänster. Pritam Padhi har en magisterexamen i Management and Economics of Innovation från Chalmers tekniska högskola och en kandidatexamen i maskinteknik från Kalinga Institute of Industrial Technology i Indien.
2021-01-28
Den 27 januari sändes ett inslag i SVT Värmland med Margareta Friman, professor i psykologi och transportforskare vid CTF, som kommenterade hur våra resvanor kommer att förändras efter pandemin. - Den som reser för nöjes skull kommer sannolikt att fortsätta med det. Våra behov har inte förändrats under pandemin.
2021-01-27
Nu är ytterligare en ny doktorand på plats vid CTF och Handelshögskolan. Pritam Padhi är antagen inom ämnet företagsekonomi och hans avhandlingsarbete kommer bland annat att handla om innovationshantering och tjänster. Pritam Padhi har en magisterexamen i Management and Economics of Innovation från Chalmers tekniska högskola och en kandidatexamen i maskinteknik från Kalinga Institute of Industrial Technology i Indien.
2021-01-20
Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska under de kommande två åren undersöka hur internet of things, IoT, kan användas för att skapa en bättre skolmiljö och stärka elevers hälsa. Projektet genomförs i samverkan med flera aktörer och utgår från en högstadieskola i Arvika kommun. Fokus för projektet är hur IoT kan användas för att mäta barn och ungas hälsa i skolan. Mätningar som i dag görs med hjälp av samtal och enkäter.
2021-01-18
Den 14 januari medverkade Johan Quist, docent i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, i en unik workshop med nationella, regionala och kommunala aktörer på temat personcentrerad vård och stöd. Arrangörer var Experio Lab och SKR, Sveriges kommuner och regioner, i samverkan med Samsjuklighetsutredningen. Vad handlade den om? - Den handlade om hur man kan förbättra vården och stödet till personer med beroende och psykisk ohälsa.
2021-01-18
… som forskar om idéhantering och innovationsprocesser. Du studerar hur idéer slipas och vidareutvecklas i ett tidigt skede av innovationsprocessen. Berätta, varför är detta intressant? - Innovation är viktigt i arbetet med en hållbar samhällsutveckling. Innovation baseras på idéer som måste utvecklas för att kunna förverkligas, därför har jag valt att fokusera på just idéer.
2021-01-15
Kan man vara klimatsmart, spara pengar och må bättre? Ja, faktiskt. Här kommer några tips att fundera över och steg på vägen värt att testa under nya årets gryning. Klimatsmart? Ska jag behöva avstå från allt som är roligt? Jag gillar att njuta av min biff, resa till solen och bilen är väldigt smidig för att få ihop vardagens logistik.
2021-01-11
Janna Dervisic är ny doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Hon är placerad vid Centrum för tjänsteforskning och knuten till Forskarskolan management och IT, MIT. Hennes doktorandstudier kommer att fokusera på innovation, tjänster och digital teknik. Janna Dervisic har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Karlstads universitet vilket hon praktiserat inom byggbranschen under det senaste året.