Nyhetsarkiv för Ctf

2019-06-26
Digitaliseringen och GDPR har gjort hantering av persondata allt mer krävande för många organisationer. Förra året anmäldes 2300 personuppgiftsincidenter till Datainspektionen, varav en fjärdedel gällde offentlig sektor. Förutom rättsliga och tekniska utmaningar finns också frågor om hur värde skapas med persondata, och inte minst på vems villkor.
2019-06-25
In the latest CTF blog, Dr. Kaisa Koskela-Huotari shares her reflections and key takeaways from the international symposium QUIS16, held June 10-13 at Karlstad University. Two weeks have passed since the closing of QUIS16, and the streets of Karlstad have emptied of our international conference participants.
2019-06-25
Resan genom vården för en patient, kan den förändras? Hur blir patienter bemötta och varför? I en ny doktorsavhandling har Josina Vink forskat om just patientresan och hur den kan förbättras. Hon menar att det inte bara är detaljerna som är viktiga för förändringen av patientresan, utan också hela strukturen kring vården, med normer, beteenden och regler. En stor del av den hjälp som patienter idag får på vårdcentraler kan lika gärna ges till patienten i hemmet.
2019-06-24

CTF artikel på CIM’s topp 20

Nyheter » 2019-06-24
Alexandre Sukhov, doktorand i företagsekonomi, har skrivit artikeln ”The role of perceived comprehension in idea evaluation” som är en av de 20 mest nedladdade artiklarna i journalen Creativity and Innovation Management under 2017-2018. I artikeln undersöker Alexandre Sukhov medborgarnas engagemang i utvärderingar av nya idéer för kollektivtrafiktjänster. Sammanfattning Idea evaluation is a vital stage in the front end of innovation, which helps managers decide the direct
2019-06-24
Du är just nu aktuell som "Klimatångestdoktorn" i P4 Värmland. Vad innebär det? - Ja, det stämmer. Jag kommer att medverka i flera avsnitt där vi behandlar olika typer av frågor som rör klimatet och vad vi som medborgare kan göra för att minska vår påverkan och därmed också få lite mindre ångest. Första avsnittet sändes redan i förra veckan, vad handlade det om? - Det handlade om koldioxidutsläpp och dess påverkan på klimatet.
2019-06-20
Tillsammans med näringslivet har Karlstads universitet beviljats forskningsmedel för två forskningsprojekt, TRUEdig och AMHiPP från KK-stiftelsen. Forskningsprojektet TRUEdig handlar om hur företag som utvecklar digitala tjänster för ökad personlig integritet kan öka användarens trygghet och känsla av egenmakt. Forskningsprojektet AMHIPP ska utveckla olika materials mikrostruktur för maximal stryka och hållbarhet.
2019-05-21
I samhällsdebatten är offentlig upphandling det dominerande marknadsinstrument för att organisera välfärd och relationer i vårt samhälle. Hur påverkas samhällsviktiga värden som kvalitet, innovation, resultat och utveckling av den offentliga upphandlingen? I den nya boken ”Upphandlad” diskuterar och reflekterar forskare över svenska och andra länders upphandlingsformer inom vård och omsorg.
2019-05-16
Mer än 25 forskare från Europa och Nordamerika möttes för att diskutera etik i marknadsföring och CSR, corporate social responsibility, bland annat mot bakgrund av Artificial Intelligence (AI) och ”Blockchain Technology”. Detta var det sjunde ”Pat Murphy International Symposium om marknadsföring: Etik och företagens sociala ansvar".
2019-05-06
I CTF:s senaste publikation har forskarna Lars E. Olsson och Margareta Friman studerat motiv och hinder för samåkning ur ett användarperspektiv. Samåkning kan ses som en åtgärd för att minska trängsel, miljöproblem och för bättre markanvändning. Artikel bygger på resultat från 18 vetenskapliga studier från hela världen från de senaste fem åren. Resultaten visar att bakgrundsvariabler såsom kön och inkomst har liten betydelse för om man samåker eller inte.
2019-04-23
Under påskhelgen kunde man läsa om er forskning i Dagens nyheter. Vad handlade artikeln om? - Artikeln fokuserade på Arlas nya yoghurtförpackning som rört upp många känslor hos miljömedvetna konsumenter då den både har högre klimatpåverkan, i och med materialet, och upplevs som svårare att tömma jämfört med den tidigare ”tegelstens”-förpackningen.
2019-04-17
Tjänsteinnovation har länge intresserat forskare och praktiker, men kan ofta uppfattas som svårt att förstå och konkretisera.
2019-04-16
Framtidens digitala tjänster och plattformar stod i fokus när CTF och Cambridge Service Alliance bjöd in till seminarium på Cambridge universitet i England. Forskare och partnerföretag knutna till forskargrupperna presenterade aktuella projekt och framtida utmaningar.
2019-04-15
Stort grattis Lars E. Olsson, docent i psykologi vid CTF, för utmärkelsen CIM Best Reviewer Award 2018! - Tackar! Att granska vetenskapliga artiklar innan de publiceras och offentliggörs i vetenskapliga tidskrifter är en viktig del av vårt arbete. Det är alltid kul att få uppskattning och ett kvitto på ett väl utfört arbete, säger Lars E.
2019-04-01
Har du behov av att kompetensutveckla dig inom området tjänstefiering? I höst ger vi kursen Tjänstefiering, en flexibel nätbaserad kurs på avancerad nivå för yrkesverksamma. Studieperiod vecka 35-3. Välkommen med din anmälan! Tjänstefiering behandlas utifrån tre olika delområden. Delområde ett behandlar teorier om tjänstefiering för att belysa frågan om vad tjänstefiering är.