Nyhetsarkiv för "Ctf"

2017-09-13
Sture Nöjd är ny doktorand i psykologi vid CTF. Han kommer att forska kring framtagningen av digitala hjälpmedel och tjänster utifrån de behov och möjligheter som kunder, patienter, medborgare upplever eller kan förväntas uppleva i framtiden. Sture är legitimerad psykolog och tog sin psykologexamen år 2000 vid Umeå universitet. Efter det arbetade han inom olika psykologverksamheter fram tills 2010 då han fick anställning på Karlstads universitet.
2017-09-12
What is the first thing that comes to your mind when you think about the word ‘market’? Usually, everybody will have an idea of what a market is and can give a specific meaning for the word. However, if you look closer, these meanings and the assumptions connected to it can be very different from one another. This is true for both the “everyday” and “academic” use of the word.
2017-09-11
Den 13-17 augusti medverkade forskarna Carolina Camén och Katrin Lättman i transportkonferensen Thredbo15, International Conference Series on Competition and Ownership in Land Passenger Transport.
2017-08-18

Hallå där Bo Edvardsson...

Nyheter » 2017-08-18
Professor i företagsekonomi vid CTF och vicerektor vid Karlstads universitet. Du är nyss hemkommen från Seoul, Sydkorea. Vad har du gjort där? - Jag var inbjuden som en av huvudtalarna för det internationella forskningssymposiet IRSSM-8, 8th International Research Symposium in Service Management, på Yonsei University. Mitt anförande handlade om hur tjänsteinnovationer skapas och vad som gör att man växer på globala marknader.
2017-07-10
CTFblogg / Kaisa Koskela-Huotari, doktorand i företagsekonomi, och Per Skålén, professor i företagsekonomi. The service research community received excellent news for its journals from the 2017 Journal Citation Reports (JCR) by Clarivate Analytics. All seven service research journals covered in Web of Science have increased their impact factors from the previous year. Especially notable is the increase of Journal of Service Research’s impact factor from 2.463 to 6.847.
2017-07-04
Den 22-25 juni deltog forskare från CTF på 2017 års upplaga av Frontiers in Service Conference. Värd för årets konferens var Fordham University, Gabelli Business School, New York, USA och konferensen lockade i år närmare 400 tjänsteforskare och företagsledare från hela världen. Forskare från CTF fanns på plats för att presentera och diskutera det senaste inom tjänsteforskningen.
2017-07-04
Den 3 juli fanns forskaren Jörg Pareigis på plats i Almedalen för att diskutera det digitala samhällets utmaningar. Digitalisering är en kraft som påverkar alla samhällssektorer. Den utmanar befintliga strukturer och öppnar för nya möjligheter för hur vi lever, konsumerar, roar oss, reser, utvecklar och upprätthåller sociala relationer, hur varor och tjänster produceras, hur vi utvecklar och kommunicerar kunskap och hur vi gör affärer.
2017-06-30

CTF på QUIS15

Nyheter » 2017-06-30
Den 12-15 juni samlades forskare från CTF i Porto för QUIS15. Symposiet hålls vartannat år och lockar omkring 250 ledande tjänsteforskare och företagsledare från hela världen. Forskare från CTF fanns på plats för att presentera sin forskning och diskutera det senaste inom tjänsteforskningen.
2017-06-14
… doktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. I våras la du fram din doktorsavhandling i psykologi, vad ska du göra härnäst? – För tillfället håller jag på att försöka få artiklar från min doktorsavhandling publicerade i vetenskapliga tidskrifter och så håller jag på att förbereda mig för flytt till Danmark. Hur går det så här långt med artiklarna? – Det går framåt kan man säga.
2017-06-13
I detta avsnitt av Forskningspodden berättar Pernille K Andersson, lektor i psykologi, om sin sin doktorsavhandling där hon studerat hur musik och butikspersonalens beteende påverkar kunders upplevelser i butiken. Du går in i en butik och ibland känns det bra, ibland gör det inte det men vad är det egentligen som styr? Pernille K.
2017-06-13
In media and in communication from the government innovation is brought forward to save our Swedish businesses through increased revenues and lowered cost. In addition, it will help us to create more jobs and a brighter future. Innovation has in recent years become such a buzzword, it seems like everyone is an expert in innovation and that all firms are innovative. So, what does this then mean in practice - let us see both sides of the coin.
2017-06-12
Dagens samhällsutmaningar, teknikutveckling och förändrade kundbeteenden pressar företag att ställa om från varu- till tjänsteproduktion. För företag med begränsade resurser kan det vara en stor utmaning. Forskare vid CTF har följt denna omställning hos tre företag och utvecklat en tjänstefieringsguide - ett stöd för företag som vill satsa på tjänster. – Det har varit spännande att arbeta med företagen och följa deras satsning på att utveckla tjänsteerbjudanden.
2017-06-09
Femton forskare får i år anslag från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, RJ, för att forska på heltid upp till ett år. En av dessa är Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. – Det känns fantastiskt roligt! Jag har samarbetat med olika företag under lång tid och fått tillgång till fantastiska forskningsdata, men har inte haft tid att omsätta forskningen till vetenskapliga artiklar.
2017-06-09

Hallå där Poja Shams...

Nyheter » 2017-06-09
... lektor i företagsekonomi och ansvarig för CTF Consumer Lab. Ordet forskningslabb kopplas ofta ihop med vita labbrockar, mikroskop och provrör. Hur ser det ut i CTF:s forskningslabb? – Vårt labb är utrustat med olika typer av teknisk utrustning som till exempel Eye-tracking glasögon, aktivitetsarmband och en doftmaskin. Vi samarbetar med bland andra Tobii Technology som också involverar oss i utvecklingsprocessen för ny utrustning.
2017-06-05
Musikbranschen har liksom som många andra branscher förändrats radikalt i takt med digitaliseringen. Vad är det egentligen som sker när en bransch digitaliseras och hur har musikbranschen påverkats utifrån ett tjänsteperspektiv?
2017-06-02
Den 1-2 juni besökte 50 utländska ambassadörer Värmland för att lära känna länet, besöka olika verksamheter och knyta nya kontakter. Resan inleddes med ett besök på Karlstads universitet där universitets två excellenta forskarmiljöer CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Datavetenskap presenterade sin forskning. De utländska ambassadörerna besöker varje år ett län och i år hade turen kommit till Värmland.
2017-06-01
Malin Thorsèn, vd och grundare av Bright Planet AB, blir ny ordförande för CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Utöver ordföranden har styrelsen följande externa ledamöter: Hans Karlsson, SKL, Peter Rover, Effect Managemet, Christina Öberg, Örebro universitet, Jonas Matthing, RISE, Anders Tufvesson, Ninetech, Sofi W.
2017-05-31
I slutet på maj samlades en grupp utvalda forskare vid Annenberg Public Policy Center, APPC, för en två dagar lång konferens om attityders roll inom politik, vetenskaplig kommunikation, utbildning och andra områden. Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, fanns på plats för att bidra med sin forskning om attityder inom transportområdet. Under första konferensdagen fick forskarna presentera sin forskning.
2017-05-31

Hallå där Inger Roos…

Nyheter » 2017-05-31
… pensionerad docent i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. I augusti släpps en bok om din forskning, vad handlar den om? – Boken handlar om kundrelationer med fokus på tiden mellan olika kundmöten. Inom forskningen har vi ofta fokuserat på själva kundmötet utan att inkludera tiden mellan.
2017-05-29
On December 17, 2010, Mohamed Bouazizi, a Tunisian street vendor, set himself on fire as a protest against the autocratic regimes in his Arab country. Bouazizi’s act was captured on film and quickly spread throughout the world. The images and film clips of Bouazizi triggered protests and demonstrations against regimes in other Arab countries. Bouazizi set in motion an uprising against Arab regimes that is known as the Arab Spring.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"