Nyhetsarkiv för Ctf

2019-11-08
Röda mattan var på plats, liksom ballonger och jubileumstårta. Tillsammans med omkring 300 gäster och föreläsarna Micael Dahlen, Katarina Blom och Helén Williams, firade Handelshögskolan 10 år igår, torsdag 7 november. Till tonerna av Stevie Wonders "Happy Birthday" invigde studenter från Musikhögskolan Ingesund årets Handelshögskolans dag. Liten har blivit stor, och med det följer ansvar.
2019-11-06
Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Karlstads universitet hamnar på plats 251-300 i kategorin Business & Economics. Rankningen består i år av nästan 1 400 universitet i 92 länder och är den största och mest varierade universitetsrankningen som gjorts. För att rankas måste lärosätena leva upp till vissa kriterier.
2019-11-06
Digitala plattformar har kommit för att stanna. Aktörer med framgångsrika digitala plattformar som Facebook, Google och Amazon dominerar sina branscher och har hög lönsamhet. Delningsekonomin bygger på framgångsrika plattformar som Airbnb och Uber och har miljontals användare. I princip alla företag och organisationer har snart en digital plattform.
2019-10-29
Den 9-13 december arrangerar CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en tvärvetenskaplig seminarieserie om Service system transformation, eller transformation av tjänstesystem, där forskare utifrån olika perspektiv och områden belyser forskningsområdet. Seminarieserien fokuserar på globala samhällsutmaningar och hur transformation av samhälleliga system fungerar. Serien består av fem seminarier som ska utbilda, inspirera och engagera.
2019-10-25
Kompetensutveckling på avancerad nivå som kan omsättas i praktiken och hjälpa svenskt näringsliv att öka sin konkurrenskraft. Det vill CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, erbjuda genom två nya kurser inom området tjänster.
2019-10-23
Gamification eller spelifiering är något som butiker och företag kommer att börja använda sig allt mer av i framtiden för att knyta kunder till sig. Johan Högberg har skrivit en avhandling på ämnet och ser spelifiering som ett kraftfullt verktyg för att förändra eller vidmakthålla ett beteende. - Jag har tittat på vissa delar av spelupplevelse och hur man kan använda det i marknadsföringssyfte.
2019-10-17

Hallå där, Bodil Sandén ...

Nyheter » 2019-10-17
... tidigare doktorand vid CTF och numera konsult inom organisation, innovation och samverkan. Du gästar oss denna vecka, vad ska du göra här? - Jag är här för att undervisa i strategi och marknadskommunikation inom grundkursen i marknadsföring vid Handelshögskolan. Det är alltid lika kul att komma tillbaka.
2019-10-15

Hugo Guyader - ny gästforskare

Nyheter » 2019-10-15
Vi är glada att välkomna Hugo Guyader till CTF. Han kommer att arbeta med Margareta Friman och Lars E Olsson i ett forskningsprojekt som handlar om delad mobilitet och där användare av svenska samåkningstjänster ska studeras. - Jag är verkligen glad att få jobba i detta projekt på CTF.
2019-10-10
En utvecklingsmiljö för att testa verktyg och metoder för hur komplexa samhällsutmaningar som spänner över flera sektorer kan lösas, till exempel minska ungdomsbrottsligheten, öka punktlighet på våra järnvägar eller se till att livsviktiga läkemedel inte saknas på landets apotek.
2019-10-08
Varje företag eller organisation behöver en passande affärsmodell för att överleva på sin marknad. I en ny avhandling från Karlstads universitet har Caroline Saul studerat vilka roller affärsmodeller och affärsmodellsinnovation har inom vatten- och sanitetssektorn i utvecklingsländer.
2019-10-04
Den 25 oktober bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till en föreläsning med forskaren och cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix från Stockholms universitet. Fredrik Blix är doktor i cybersäkerhet och universitetslektor i informationssäkerhet vid Stockholms universitet. Han är också Principal på det svenska IT-utvecklingsföretaget Cybercom. Fredrik Blix syns ofta i media där han förklarar komplexa cybersäkerhetsfrågor på ett enkelt sätt.
2019-09-24
Fredag den 27 september avslutas Global Week for Future, en global klimatvecka med aktioner arrangerade av skolstrejkarrörelsen Fridays For Future, med en storstrejk där vuxna uppmanas att delta för att pressa politikerna till att agera i den pågående klimatkrisen. Forskaren Helén Williams kommer att hålla ett tal om klimatet på Stora torget i Karlstad för att visa sitt stöd. - Det känns viktigt för mig att vara på plats och visa mitt engagemang.
2019-09-17
What are the reasons for managers to engage in servitization, and how do they justify their efforts within their organisations? To answer this question, we studied six different firms of various sizes, from 10 to 4000 employees. The firms were from different types of industries, although they were all manufacturing companies with a strong belief in services.
2019-09-05
Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska inom ramen för ett intereggkonsortium analysera färdtjänstresor ur ett resenärsperspektiv. Satsningen finansieras av EU:s utvecklingsfond Interreg Baltic Sea Region. - Syftet med vårt projekt är att analysera resegrupper med olika former av funktionshinder och deras upplevda erfarenhet av befintliga färdtjänstresor, säger projektledare Per Echeverri, forskare vid CTF.
2019-09-04
Vi välkomnar Jasper van Kuijk, doktor i industriell designteknik vid Delft University of Technology i Nederländerna. Han kommer att vara gästforskare på CTF fram till nästa sommar. - Under min tid här på CTF ska jag skriva på en populärvetenskaplig bok om användarcentrerad design som finansieras av den nederländska stiftelsen The Dutch Research Council.