Nyhetsarkiv för Ctf

2021-09-09
Sveriges innovationspolitik bör förnyas för att öka Sveriges konkurrenskraft och begreppet innovation måste omdefinieras. Det skriver forskarna Per Kristensson och Lars Witell, tillsammans med Almegas förbundsledning, på Ny Tekniks debattsida i dag. Det finns ett stort behov av nytänkande kring innovation skriver forskarna. Dagens sätt att mäta och tänka kring innovation är allt för snävt och utelämnar viktiga delar av vad som utgör innovation.
2021-08-27
Bo Edvardsson var med och grundade CTF och var föreståndare under flera år. Här skildrar han hur det gick till och hur det såg ut i början samt reflekterar över CTF:s utveckling under de senaste 35 åren i tjänsteforskningensspår vid Karlstads universitet. Det är nästan ofattbart att det är 35 år sedan CTF startade. Tiden går verkligen fort när man har ett roligt och meningsfullt jobb.
2021-08-20
Mia Larson, professor i företagsekonomi, är en av författarna bakom en nypublicerad artikel som visar hur de nationella turismorganisationerna i Sverige och Danmark använder begreppen "fika" och "hygge" i sin marknadsföring på sociala media. - Begreppet "fika" har funnits i Sverige i ungefär 100 år.
2021-08-20
Vi är glada över att välkomna Henrik Johnasson Rehn som ny doktorand i psykologi. Hans forskning kommer att fokusera på motivationsfaktorer till vardagligt resande. Välkommen Henrik!
2021-08-17
Karin Ahlin är lektor i informatik och ny postdoktor vid CTF och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Under de kommande två åren ska hon forska om hur hälsodata kan användas för att skapa bättre hälsa för individer samt effektivare processer inom hälso- och sjukvård. Hej Karin!
2021-07-09
… du är projektledare för DISCERN som är en av CTF:s stora forskningssatsningar. Vad handlar projektet om och vad har ni forskat om under det senaste året? - Våren 2020 startade vårt projekt som fokuserar på hur tjänstefiering och digitalisering påverkar kundupplevelsen. Fokus ligger på att förstå de förändringar som sker i företag och hur företagen kan utveckla sin verksamhet för att möta förändrade kundbehov och förändringar i samhället.
2021-07-07
Färre kunder i butiker, minskad efterfrågan och leveransproblem har varit vardag för många handlare under pandemin. Men också ökad efterfrågan på varor och tjänster och behov av att snabbt ställa om och anpassa verksamheten så att kunderna känner sig trygga.
2021-06-29
… TRUEdig är titeln på ett projekt som du driver, berätta - vad handlar det om? - Det handlar om digitala tjänster och personlig integritet. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur konsumenter bättre kan skydda sin identitet på nätet samt hur företag kan hjälpa dem att göra detta. Forskningen inom TRUEdig är viktig och relevant både för företag och individer och ligger också i linje med lagstiftning inom EU som bland annat omfattar regelverk som GDPR.
2021-06-29
Inom offentlig sektor och social förvaltning upplevs det ibland som att medborgare och brukare kan vara svåra att nå ut till och involvera i utvecklingsarbeten. Det europeiska forskningsprojektet CoSIE, Co-creation of Service Innovation in Europe, visar att det är tvärt om.
2021-06-23
Vilken omställning! Sällan har väl vår forskning om beteendeförändring, tjänsteutveckling, ekosystem och offentliga tjänster varit så aktuell, relevant och tillämpbar som under det senaste året. Coronapandemin har påverkat alla våra liv rejält och ändrat många beteenden med konsekvenser för både företag och offentlig sektor, men också för samhälle och individer, som följd.
2021-06-22
Vi hör ofta hur viktigt det är att ha ett starkt varumärke, men hur påverkar egentligen ett varumärke upplevelsen av en tjänst? En nypublicerad studie visar hur kunders upplevelser av tjänstemöten påverkas av egenskaper hos varumärke, butik och kund.
2021-06-21
Genom ett anslag på cirka 10 miljoner kronor från KK-stiftelsen, kan forskare vid Karlstads universitet starta ett nytt forskningsprojekt för att studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra till kvalitetssäkring och utveckling av läkemedel. Den accelererade framtagningen av vaccin mot covid-19 har gjort att kraven på snabbare utveckling av andra läkemedel också ökat.
2021-06-18
Javaneh Mehran är lektor och forskare med en bakgrund inom tjänsteforskning. Hennes tvärvetenskapliga forskning fokuserar på områden som konsumentbeteende, hållbar marknadsföring och turism. Hej Javaneh, vad fick dig att söka till CTF och Karlstads universitet?- Mitt intresse för tjänsten grundar sig i att den matchar både min nuvarande forskningsinriktning och tidigare erfarenheter av forskning.
2021-06-17

New Professor of Marketing

Nyheter » 2021-06-17
We are pleased to welcome Christina Öberg, professor of marketing, to CTF and Karlstad Business School, where she is active in research and teaching. Christina started her new position at Karlstad University on January 1, and has been working full time since June 1. She is currently also a Visiting Professor at Leeds University in England and associated with the research institute Ratio. "I am happy to be a part of CTF and Karlstad Business School at Karlstad University.
2021-06-16

Ny professor i marknadsföring

Nyheter » 2021-06-16
Vi är glada över att välkomna Christina Öberg, professor i marknadsföring, till CTF och Handelshögskolan där hon är verksam inom forskning och undervisning. Christina började på Karlstads universitet den 1 januari och är verksam på heltid sedan den 1 juni. Hon är också Visiting Professor vid Leeds University i England och associerad till forskningsinstitutet Ratio.   - Jag är glad över att bli en del av CTF och Handelshögskolan vid Karlstads universitet.
2021-06-07
Nyligen släpptes en ny rapport inom ramen för samarbetet Hälsolabb. Rapporten innefattar upplevelser av hälso- och sjukvård och socialtjänster - vad som är viktigt och värdeskapande för patienter, brukare och närstående. - Vi har samverkat med nio kommuner, regioner och samordningsförbund som samlat in befintlig data kring invånares upplevelser av hälso- och sjuk- vård och socialtjänst. Det har även genomförts nya djupintervjuer och en enkätundersökning.
2021-06-04
Per Pettersson, professor i religionssociologi, har varit forskare och forskningsledare och studerat religion och samhällsförändringar i 26 år vid CTF. I dag är han senior professor och ser fram emot att träffa forskarkollegor runt om i världen så snart pandemin lättar. Per är religionssociologiforskare med ett tjänsteperspektiv. Han är uppväxt i Uppsala och flyttade till Karlstad i samband med prästvigning 1979.