Nyhetsarkiv för "Ctf"

2015-02-04
En ökande förändringstakt i industrin driven av samhällsutmaningar, teknikutveckling och förändrade konsumentbeteenden ställer många företag inför ett stort omvandlingstryck. För att stärka sin konkurrenskraft och skapa en hållbar tillväxt räcker inte att enbart producera och sälja produkter. Det krävs också en satsning på att utveckla och sälja tjänster. Är du nyfiken på vad en sådan satsning kan innebära för din verksamhet?
2015-02-03
Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i slutet av förra året var du involverad i ett antal nya satsningar inom tjänsteinnovation kan du berätta om dessa? - Vår forskning inom tjänsteinnovation har länge främst fokuserats på tillverkningsindustri och handel, men senaste tiden har intresset vuxit explosionsartat även inom nya områden.
2015-01-29
...civilminister Ardalan Shekarabi var här i tisdags och du var med och anordnade besöket. Vad gjorde han här? - Regeringen är orolig över situationen i den offentliga sektorn. Ardalan Shekarabi och hans stab förbereder därför en statlig utredning. Utredningen kommer att fokusera nya styrmodeller som kan ge större utrymme för välfärdens professioner att göra ett gott jobb.
2015-01-28
Den 26 januari var Margareta Friman, i sin roll som styrelseledamot, på plats i Bryssel för att delta i ett möte med UITPs akademiska nätverk, International Association of Public Transport. Temat var metoder för finansiering av framtida kollektivtrafikprojekt. - Mötet inleddes med ett antal presentationer inom temat. Ett projekt från Frankrike handlade om att beskatta fastigheter runt den nya infrastrukturen.
2015-01-27

Välkommen Kaisa!

Nyheter » 2015-01-27
Kaisa Koskela-Huotari är ny doktorand i företagsekonomi vid CTF. Kaisa kommer att genomföra sina studier inom området Transformative service research med Per Skålén, professor i företagsekonomi, som huvudhandledare. Kaisa har en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring från Oulu Handelshögskola vid Oulu universitet, Finland.
2015-01-27

Hallå där Vassilis Charitsis...

Nyheter » 2015-01-27
… doktorand i företagsekonomi, vad forskar du om just nu? - Jag forskar om självmätning och olika verktyg för detta. Det blir alltmer populärt att samla in olika typer av data om sig själv som till exempel kondition, sömn och viktminskning. Självmätning, "Quatified Self", är en populär social rörelse vars syfte är att med hjälp av teknologi mäta mänskliga aktiviteter.
2015-01-26

CTF testar Oculus Rift

Nyheter » 2015-01-26
Forskare vid CTF testar just nu Oculus Rift, en teknik som används inom spelvärlden för att maximera spelupplevelsen. Genom speciella glasögon ser användaren olika scenarier och upplevelsen blir verklig, lite som att befinna sig mitt i en 3D-film. - Inom vår konsumentforskning genomför vi i dag studier både i vårt labb och på plats i butik.
2015-01-20

Civilministern kommer på besök

Nyheter » 2015-01-20
Hur ska den offentliga välfärden styras? Det är frågan som ska få svar när civilminister Ardalan Shekarabi kommer på besök till Karlstads universitet den 27 januari. Med anledning av att regeringen avser att utreda en ny styrning av offentlig välfärd ger sig civilminister Ardalan Shekarabi ut på en seminarieturné för att ta del av kunskap, synpunkter och förslag i dessa frågor. Stockholms universitet var först ut i början på december.
2014-12-19
KK-stiftelsen har beviljat anslag till tre forskningsprojekt inom forskningsgrupperna Datavetenskap, INTERACT och CTF, Centrum för tjänsteforskning. De tre projekten delar på drygt 13 miljoner över tre år. Näringslivet skjuter till minst lika mycket i form av kvalificerat deltagande i projekten. - KK-stiftelsen är en oerhört viktig finansiär för universitetets forskningsverksamhet, säger rektor Åsa Bergenheim.
2014-12-19
KK-stiftelsen har beviljat 4 miljoner kronor till CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, för att i samarbete med IKEA och Tobii Technology studera personlig och platsbaserad kommunikation mellan kunder och tjänsteleverantörer. Ny teknik innebär nya möjligheter för tjänsteleverantörer att kommunicera med sina kunder. Olika budskap kan kommuniceras beroende på vilken plats kunden befinner sig.
2014-12-19
Den 9-10 december samlades drygt 150 deltagare, representanter från privat och offentlig sektor och världsledande forskare, på Karlstad CCC för att dela med sig av kunskap och erfarenhet inom tjänsteinnovation. Deltagarna på Service Convention Sweden fick ta del av lyckade exempel på hur man kan utveckla sin verksamhet och skapa värde för kunder, användare och patienter genom nya tjänster och nya arbetssätt.
2014-12-17

Så påverkas du i julhandeln

Nyheter » 2014-12-17
Ska du köpa julklappar i helgen? Passa på att se butiken med nya ögon. Inglasade produkter är ett sätt att minska stöldrisken, men det är också en metod som butiken använder för att du ska köpa mer. Butiker har en tendens att låsa in ”finsaker” precis som privatpersoner ställer vinglas i vitrinskåp. Men den som tror att det enbart är för att minska stöldrisken har fel. Vissa människor har större behov än andra av att kunna ta på saker.
2014-12-16
Den 7 januari sänds ett specialprogram av SVT:s konsumentprogram Plus. Programmet handlar om framtida konsumenttrender och bland de medverkande syns Per Kristensson, professor vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. - Programmet är ett så kallat konsumtionsspaningsprogram och handlar om vad vi kan vänta oss av konsumtionsåret 2015 och framåt.
2014-12-15
Mobilerna blir mindre och möjligheterna större. Det spår forskaren Erik Wästlund. Erik Wästlund, lektor i psykologi vid Karlstads universitet och forskare vid CTF, har under veckan analyserat mobilens utveckling i olika artiklar i NWT samt i radio. Här kan du läsa och lyssna till hans analys om hur vi kommer att använda mobilen i framtiden. Radio Lyssna på ett inslag i Eftermiddag P4 Radio Värmland.
2014-12-15
Den 17 november beslutades om mottagarna av Jan Wallanders och Tom Hedelius stipendiet. Stiftelsens stipendier ska främja forskarutbildning vid utländska universitet. En av stipendiaterna är Henrik Öhlin, doktorand vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Stort grattis Henrik Öhlin, du är en av årets stipendiater! - Tack! Jag är både glad och stolt över detta stipendium.
2014-12-12
Föreståndare för Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group vid Karlstads universitet. Kan du kort summera året som gått och berätta något om vad som väntar nästa år för forskargruppen? - Det har ett hektiskt 2014. Förutom en mängd olika spännande forskningsprojekt, samarbeten och forskningsresultat är det två saker som vi är speciellt stolta över.
2014-12-11
Varje år gör förlaget Emerald en sammanställning över vilka forskare som har flest antal publicerade artiklar, citeringar och nedladdningar. Den svenska sammanställningen för 2013-2014 toppas av forskare från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Emeralds lista över svenska forskare med flest antal publicerade artiklar, citeringar och nedladdade artiklar under 2013-2014 toppas av forskare från CTF.
2014-12-08
De senaste åren har både varumärkesägare och butiksinnehavare satsat stort på att fylla sina butiker med mer och mer information i form av skyltar, skärmar och inte minst på förpackningar. Men frågan är hur kunderna påverkas av all information?
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"