Nyhetsarkiv för "Ctf"

2018-05-28

Hallå där Johanna Gummerus...

Nyheter » 2018-05-28
... forskare vid Hanken Svenska Handelshögskolan och ny gästprofessor vid CTF. Vad forskar du om just nu? - Jag forskar om vad lyx innebär för konsumenter. Tidigare forskning kopplar oftast lyx till dyra produkter av hög kvalitet och produkter som används för att uttrycka social status. Senare forskning visar att konsumenter har andra tolkningar av vad lyx är. Det är dessa tolkningar jag är intresserade av.
2018-05-22
Nu utvecklas en ny utbildning på masternivå i industriell ekonomi med bas i forskningen inom CTF, Centrum för tjänsteforskning. Det nya masterprogrammet utvecklas i nära samarbete med industrin och planerad start är hösten 2020. Utbildningen utvecklas i ett två-årigt projekt i samarbete mellan CTF och företagsekonomi på Handelshögskolan, med stöd av KK-stiftelsens program Avans.
2018-05-20
I dag är det enkelt att hålla koll på sin kropp och sina vanor, till exempel mäta sömn eller träningsfrekvens, med hjälp av olika appar, armband och andra tekniska prylar och dela denna data i sociala medier. Hur påverkas vi av detta beteende och hur används personliga data av företag? Detta är frågor som Vassilis Charitsis forskat om i sin doktorsavhandling. Vassilis Charitsis är nybliven doktor i företagsekonomi.
2018-05-09
Forskaren Martin Schreier är ny gästprofessor vid CTF. Han kommer att vara knuten till forskargruppen under de tre kommande åren med stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning. Martin Schreier är professor i marknadsföring och föreståndare för "In­sti­tute for Mar­ket­ing Man­age­ment" vid Wirtschafts Universität Wien, Österrike. Han har tidigare varit verksam vid Boc­coni Uni­versity i Italien.
2018-05-03
Forskarna Margareta Friman och Lars E. Olsson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är redaktörer för den nya boken “Quality of Life and Daily Travel”.
2018-04-25
Hälso- och sjukvården står inför betydande utmaningar då både patienters och vårdens behov förändrats. Eftersom hälso- och sjukvården kan influera patienters välmående och livskvalitet är det viktigt att öka innovationsgraden inom denna sektor. I detta ingår en ökad förståelse för hur innovativa idéer omsätts till realiserade innovationer – en utmaning som bekräftas av både forskare och praktiker.
2018-04-25
I slutet på maj släpps boken "Service logic" skriven av Per Skålén, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Det är en översättning av den svenska boken "Tjänstelogik" som gavs ut i april 2016. Boken "Service logic" beskriver tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet.
2018-04-23
Tänk dig att du kan abonnera på transportlösningar som tar dig dit du vill, när du vill, via en app i mobilen. Denna tjänst kommer att testas i Stockholm och forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, följer satsningen tillsammans med forskare från bland annat KTH och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Studien omfattar omkring 100 hushåll i Stockholm som under hösten får använda en mobilitetsapp för sitt vardagliga resande.
2018-04-18
Den 16 april fick Katrin Lättman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta emot pris för sin forskning om tillgänglighet inom vardagligt resande på konferensen TRA VISIONS 2018. Inför konferensen hade unga forskare från hela Europa skickat in innovativa ideér på smarta, hållbara och integrerade transport- och mobilitetslösningar. Katrin Lättman kom på andra plats.
2018-04-17
Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt, frontpersonal, har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera medarbetarna kan företagsledningen skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster.
2018-04-16
Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, blir ny prorektor för Karlstads universitet. - Jag känner entusiasm och glädje inför mitt nya uppdrag.
2018-04-12
... Du har medverkat i Morgon P4 Värmland, vad handlade inslaget om? - Det handlade om kontorslandskap och en aktuell metod för att få stopp på störande kollegor. Företaget ABB har testat metoden som går ut på att använda lampor vid de anställdas arbetsplatser. Grön lampa indikerar att den anställda är ledig och får störas medan en röd lampa indikerar på att den anställda är upptagen och inte får störas.
2018-03-28

Forskning inspirerar examination

Nyheter » 2018-03-28
På kursen Advanced service management på Handelshögskolan är en del av examinationsuppgiften att göra en poster om sitt arbete, ungefär som på forskningskonferenser. Ett sätt för studenterna att visa sina kunskaper- och ett sätt att använda forskningens metoder i undervisningen. Liksom tidigare ställdes alla postrar ut i Handelshögskolan, hus 11.
2018-03-26
Den 22 mars medverkade Jessica Westman, postdoktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i programmet för konferensen "Mobilitet & Betende". Tillsammans med bland andra miljöministern Karolina Skog var Jessica Westman inbjuden talare till konferensen på temat framtida hållbara mobilitetslösningar. Konferensen fokuserar på den enskilda människan och vad som behövs för att vi ska ändra beteende.
2018-03-23
"Vi behöver resa mer hållbart" är en uppmaning som blir allt vanligare i vårt samhälle, och på goda grunder. Hänsyn till miljön är en av många anledningar till att välja bort bilen till förmån för kollektivtrafik, cykel eller gång. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det också svårt att motivera bilägande, på sikt kommer det bli ännu mer kostsamt att äga och förvara den privata bilen. Men, hur enkelt är det egentligen att leva det liv man vill utan bil?
2018-03-13
I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram.
2018-03-08

Call for papers - NoRD2018

Nyheter » 2018-03-08
The NoRD2018 organizers invite submissions to the 10th Nordic Workshop on Relationship Dynamics. NoRD workshops are open to all researchers in the areas of Marketing and Management (or related areas); the ‘Nordic’ title simply refers to the locations and people organizing the workshops. NoRD focuses on dynamics in buyer-seller relationships (both b-to-c and b-to-b relationships).
2018-02-05
I mitten på januari samlades forskare och doktorander i Karlstad för nätverksmöte inom det internationella projektet Service Design for Innovation, SDIN. I samband med mötet arrangerade CTF och Experio Lab en öppen konferens på temat tjänstedesign. Under tre dagar träffades doktorander och forskare inom det europeiska doktorandnätverket i Karlstad.
2018-01-18
Det blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"