Nyheter

 • 2022-04-25

  Nyfiken på digitalisering i förskolan?

  Digitalisering i förskolan stod i fokus när drygt 100 förskollärare samlades på Karlstads universitet. Deltagarna inspirerades och testade digitala verktyg under de workshoppar där representanter från kommuner samt externa aktörer delade kunskaper och erfarenheter.

  Det var mycket spännande som förskollärarna bjöds på när Regionalt utvecklingscentrum, RUC, vid Karlstads universitet, avslutade en av sina professionssatsningar: Nyfiken på utveckling av digitalisering i förskolan.

 • 2022-04-12

  Samverkansmodell för utmaningar i det uppkopplade klassrummet

  I forskningsprojektet, Utmaningar i det uppkopplade klassrummet. Rum för lärande i en digitaliserad skola, prövas en samverkansmodell som innebär att forskare, lärare och elever tillsammans kartlägger de utmaningar som uppstår i samband med klassrummens digitalisering. På sikt är förhoppningen att därigenom kunna stärka skolans utvecklingsarbete inom området. Det praktiknära forskningsprojektet genomförs inom ramen för ULF*.

  En forskargrupp från Karlstads universitet följer under tre läsår två högstadieklassers undervisning i en digitaliserad skola. Förutom att pröva en modell som bygger på att lärare och elever samverkar med forskare, är syftet att fördjupa kunskapen om vad som händer med undervisningen i ett klassrum där digitala verktyg används och på sikt stärka och utveckla kunskap om undervisningens digitalisering.

 • 2022-04-07

  Treklövern granskar ämnesdidaktik och kompletterande pedagogisk utbildning  

  Sist ut i Treklöverns granskningsrunda är kluster 8, kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, och de ämneskurser i ämneslärarutbildningen som inte redan utvärderats av UKÄ eller Treklövern – som en komplettering vad gäller ämnesdidaktiken.

  Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern.

 • 2022-03-31

  Välkommen till Lärardagen den 8 april i Aula Magna!

  Efter två inställda år är det nu äntligen dags för Lärardagen igen. Lärardagen är en arbetsmarknadsmässa för främst lärarstudenter vid Karlstads universitet som erbjuder såväl möten med framtida arbetsgivare som spännande och inspirerande föreläsningar. Är du inte lärarstudent? Det gör inget. Alla studenter och personal är välkomna och ingen anmälan behövs.

  Vi är så glada och taggade för att årets Lärardag blir av! Vi har fyra jätteintressanta föreläsare och ämnena är starkt kopplade till vad som är aktuellt i samhället och går att koppla till alla lärarutbildningar. Kommunerna har längtat efter att äntligen komma hit och träffa studenterna så trycket på att boka montrar har varit stort, säger Sanna Berglöv, projektledare.

 • 2022-03-30

  Hallå där, Nina Christenson och Susanne Walan…

  … ni är just nu i Kanada på NARST-konferensen och presenterar forskning från Karlstads universitet. Vad handlar konferensen om?

  - NARST är en internationell organisation som arbetar för att genom forskning förbättra skolundervisningen i främst naturvetenskapliga ämnen. Vartannat år hålls en konferens, som är en av världens största inom det naturvetenskapliga didaktiska fältet. I år hålls den i Vancouver och här är det omkring 1200 forskare som har samlats – på plats eller digitalt. Vi blev inbjudna att hålla en presentation här, som representanter för Europa utifrån en urvalsprocess vid ESERA-konferensen förra hösten, berättar Susanne Walan.

  Vad presenterar ni?

 • 2022-03-17

  Ny utbildning ska göra det enklare för akademiker att bli lärare

  Med start i höst kan de som redan har avklarade högskolestudier i ett skolämne, läsa en ettårig kompletterande pedagogiskt utbildning (KPU) och bli legitimerade lärare. Regeringen har gett Karlstads universitet i uppdrag att starta en KPU, som omfattar 60 hp, för att motverka lärarbristen och göra det enklare för akademiker att ställa om till läraryrket.

  Sedan flera år erbjuder Karlstads universitet en KPU för ämneslärare mot åk 7-9 och gymnasiet. Den innebär att personer som redan har ämnesbehörighet i ett eller flera ämnen kan komplettera med 90 hp pedagogisk utbildning för att få en lärarexamen.