Nyheter

 • 2018-12-13

  Religionens relation till civilsamhället

  Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest sekulariserade länder. Men under de senaste decennierna har religionen fått en ny synlighet i form av politiska debatter, media och samhället i stort. Ämnet religionsvetenskap vid Karlstads universitet arbetar för att öka sin samverkan med samhället och har nu för första gången genomfört en konferens som riktade sig till en målgrupp utanför universitet. Temat för konferensen var ”Religion och civilsamhälle: risk eller resurs?”

  Religionsvetenskaps mål är att initiera en årligt återkommande fortbildnings- och fördjupningsdag där de synliggör och problematiserar religioners roll i samhället. På plats bland åhörarna på föregående veckas konferens fanns representanter från religiösa samfund och organisationer, kommun och landsting, politiker, lärare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brottsförebyggande centrum samt anställda och studenter vid universitetet.

 • 2018-11-16

  Karlstadsstudent prisas för bästa examensarbete

  Grattis Sofia Helgen, tidigare student vid Grundskollärarprogrammet - Förskoleklass till årskurs 3, här vid universitetet! Du har vunnit pris för årets bästa matematikdidaktiska examensarbete. Hur glad är du?

  – Jag är jättejätteglad! Jag visste inte ens att jag var nominerad så jag blev väldigt överraskad när jag fick mejlet med att jag vunnit.

 • 2018-11-14

  Jubileum! Lärarutbildningen 175 år

  I Karlstad startade den första lärarutbildningen redan år 1843 när folkskoleseminariet etablerades. I år vill vi därför uppmärksamma att lärarutbildningen firar 175 år. Varmt välkommen till ett kostnadsfritt jubileumsseminarium som tar upp lärarutbildningens dåtid, nutid och framtid.

  - Vi vill uppmärksamma lärarutbildningen och den långa tradition vi har av att utbilda lärare här i Karlstad, berättar Nina Thelander, prodekan vid Lärarutbildningen, Karlstads universitet. Förutom spännande och intressanta föreläsningar vill vi att den här dagen också blir en mötesplats för utbyte av erfarenheter, samtidigt som vi får möjlighet att prata om vilka utmaningar vi står inför på regional, nationell och global nivå.

 • 2018-11-09

  Forskargruppen Rose får medel för nätverk

  Vetenskapsrådet har beviljat forskargruppen Rose vid Karlstads universitet 1,2 miljoner kronor för att bygga upp ett tvärvetenskapligt nätverk av internationella toppforskare med fokus på skolämnen och lärarutbildning. Målet är att producera ny kunskap som har potential att utveckla lärarutbildningen i såväl Sverige som internationellt.

  Nätverket Kunskap och kvalitet i skolämnen och lärarutbildning - KOSS, ska samla etablerade ämnesdidaktiska och tvärvetenskapliga forskargrupper i Sverige, Finland och England. I projektet kommer forskarna att jämföra hur kunskapsinnehållet i olika skolämnen definieras och omvandlas i de tre ländernas utbildningssystem.

 • 2018-10-31

  Stort intresse för utbyte med Indien

  Det gångna året har det varit tät trafik mellan Karlstads universitet och Dharamsala samt Varanasi i Indien. Både studenter och lärare söker sig till lärosätets indiska studiecenter i Varanasi och Study Point i Dharamsala för att studera, undervisa, forska och etablera nya kontakter.

  Under 2018 har över 20 personer utnyttjat möjligheten att besöka Dharamsala eller Varanasi. För studenter lämpar sig bägge ställen exempelvis för insamlingsplats av material för självständigt arbete, praktik eller utlands-VFU. Dessutom finns det möjligheter att läsa sommarkurser med mera genom Nordic Centre in India, NCI, som Karlstads universitet är medlem av. Studenter kan även söka praktikplats vid NCI:s kontor i Delhi.

 • 2018-10-26

  Spanskadag med fokus på didaktik

  Spanskadagen är ett årligt återkommande event som nu är inne på sitt 25:e år. Dagen är en samlingspunkt för yrkesverksamma lärare, alumner och studenter. I år samarbetar ämnet spanska med RUC - Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet, något som väckt idéer och planer för framtiden. Spanskadagen stöttas också av Lärarutbildningsnämnden, som ett led i internationaliseringsarbetet. Årets andra Spanskadag, som anordnades under oktober, hade fokus på didaktik och reflektion.

  Samarbetet med RUC har bland annat inneburit att spanska i år har kunnat anordna två Spanskadagar - en i mars och en i oktober.