Nyheter

 • 2020-12-20

  Biblioteket stängt för besök från och med måndag 21 december

  Universitetsbiblioteket är stängt för besök från och med måndag 21 december och kommande veckor. Anledningen är de nya nationella restriktionerna och vi behöver alla bidra till att minska den pågående smittspridningen i samhället. Vi återkommer efter trettonhelgen med information om hur resten av januari blir.

  Det finns möjlighet att hämta ut reserverade böcker och fjärrlån mån-tis 21-22 december kl.10.00-15.00 i läsesalen på entréplan (glöm inte passerkort). Återlämning av böcker görs i återlämningslådan utanför universitetets huvudentré.

  Biblioteket är tillgängligt digitalt, läs mer på kau.se/bibliotek

 • 2020-12-16

  Student i Näktergalen utsedd till vardagshjälte av Karlstads kommun

  Studenten Patrik Åberg Domeij på Karlstads universitet fick idag utmärkelsen vardagshjälte, i kategorin Årets samverkan, av Karlstads kommun.
  - Oroligt kul och hedrande. Vi som deltar i Näktergalen är vardagshjältar allihop, säger Patrik Åberg Domeij, som utbildar sig till lärare.

  Näktergalen är mentorprogrammet där studenter på universitetet är mentorer för elever på grundskolor i Karlstads kommun. Syftet är att väcka intresse för högre studier hos elever där det inte är självklart.

  Patrik Åberg Domeij är mentor i Näktergalen för tredje året.
  - Det känns väldigt roligt att det vi kämpar för, och tror på, får den här uppskattningen. Ett fantastiskt avslut på året. Näktergalen är bra både för studenter och för eleverna vi möter.

 • 2020-12-02

  Facebookgruppen Lärarupproret i forskarfokus

  Facebookgruppen Lärarupproret har drygt 14 000 medlemmar. Det görs dagligen upp till 40-50 inlägg om lärares vardag i en alltmer komplex undervisningspraktik. Vad kan dessa diskussioner om svenska skolan och dess lärare berätta för oss? Och vilken betydelse har gruppens engagemang för lärarna, skolan och utbildningspolitiken? Det kommer en forskargrupp att studera.

  Forskningsprojektet Lärarna och professionen i ett virtuellt och expanderade lärarrum- sociala medier som plats för en ny professionsberättelse har beviljats 4 452 000 kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

 • 2020-11-18

  Undersökande arbete i en laborativ tradition

  Undervisningstraditioner har stor betydelse för hur lärare tolkar och införlivar nya idéer samt för utfallet av lärarfortbildningar. En ny studie vid Karlstads universitet visar att reflektioner med hjälp av didaktiska modeller kan bidra till att utmana undervisningstraditioner på ett konstruktivt sätt.

  - Avhandlingen bidrar till kunskaper om hur undervisningstraditioner är med att forma hur lärare tolkar och införlivar nya idéer, säger Torodd Lunde, universitetsadjunkt i kemi. Jag har också tittat på hur detta kan motverkas genom att göra undervisningstraditioner synliga med hjälp av didaktiska modeller och därmed bli föremål för reflektion.

 • 2020-11-18

  Ny väg till förskollärarexamen

  Regeringen har beslutat om en förändring i förordningen om VAL, Vidareutbildning av obehöriga lärare. Förändringen gör det möjligt för Karlstads universitet att även vidareutbilda personer verksamma i förskolan och förskoleklass mot en förskollärarexamen. Validering* är en viktig nyckel i utbildningen.

  - Hittills inom VAL-projektet har det inte varit möjligt att komplettera tidigare studier mot en förskollärarexamen eller lärarexamen om man inte varit anställd som förskollärare eller lärare. Men med ändringarna i VAL-förordningen räcker det nu att man är verksam som lärare i skolan eller medverkar i undervisningen i förskolan eller förskoleklassen. Det innebär att vi kommer att kunna anta fler för kompletterande studier, säger Maria Rundberget, utbildningssamordnare för VAL-projektet på Karlstads universitet.

 • 2020-11-05

  Ämnesdidaktiska modeller för bättre lärande

  Ämnesdidaktiska modeller stod i fokus när drygt 100 lärare, framförallt från årskurs 7-9, slöt upp till den digitala Ämneslärardagen. Föreläsningar varvades med workshops och deltagarna fick fördjupa sig i ämnesundervisning under ledning av forskare inom ämnesdidaktik vid Karlstads universitet.

  En gemensam frågestund utifrån en poddföreläsning där det samtalades om didaktiska utmaningar och didaktiska modeller inledde dagen. Utgångspunkten var den flervetenskapliga ämnesdidaktiska forskning som bedrivs inom forskargruppen Research on Subject-specific Education, Rose, vid Karlstads universitet, men också annan internationell forskning. Efter den gemensamma frågestunden delades deltagarna in i olika spår utifrån sitt eget ämne.