Nyheter

 • 2017-05-18

  Riksdagsledamot besökte lärarutbildningen

  Maria Stockhaus, riksdagsledamot för moderaterna, har besökt Karlstads universitet för att få mer kunskap om de korta lärarutbildningarna.

  Under en eftermiddag mötte Maria Stockhaus Anita Ward, programledare för Yrkeslärarprogrammet, Maria Petersson lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot biologididaktik samt utbildningssamordnarna Tony Ingemarsson och Therese Broman. Även den värmländska riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld deltog.

  Utifrån riksdagsledamöternas önskemål diskuterades KPF, KPU och Yrkeslärarutbildningen.

 • 2017-05-16

  Forskning för ökad digital kompetens i Värmlands skolor

  Karlstads universitet startar en forskarskola för att utveckla skolans digitala lärmiljö och undervisning. Forskarskolan för undervisningens digitalisering, riktar sig till förskolpedagoger och lärare i regionen som på halvtid ska kunna forskarutbilda sig till en licentiatexamen.

  - Digital kompetens blir allt viktigare för elever och lärare och inom skolan tar man krafttag för att utveckla den digitala miljön. Forskarstudenterna kommer att kunna bli drivande i utvecklingen i de värmländska förskolorna och skolorna, säger Bengt Persson, projektledare för forskarskolan.

  Intervjuer är genomförda och sex forskarstuderande ska rekryteras inför hösten.

 • 2017-05-09

  Maria Stockhaus på besök

  Moderata riksdagsledamoten Maria Stockhaus har genom sitt arbete i den statliga skolkommissionen mött lärarutbildningsnämndens dekan Björn Åstrand.

  När hon skulle till Värmland för att delta i en konferens anordnad av SKL passade hon även på att besöka Karlstads universitet för att få mer kunskap om lärarutbildningen. Värmländska riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld gjorde henne sällskap vid detta besök. Det Maria mer specifikt hade önskat att få veta mer om var de så kallade korta utbildningarna (de tre varianterna av KPU – Kompletterande pedagogisk utbildning samt yrkeslärarutbildningen).

 • 2017-04-21

  Internationell uppmärksamhet för ROSE

  Ett projekt inom forskargruppen ROSE, Research on Subject-specific Education, har uppmärksammats av organisationen The National Association for Research in Science Teaching (NARST) och förlaget Taylor and Francis Group i samband med FN:s mål om för hållbar utveckling.

  Två artiklar skrivna av forskare inom ROSE har valts ut av Taylor and Francis Group till en samling med särskilt utvalda forskningsartiklar som är relaterade till FN:s globala mål för en hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). Professor Niklas Gericke, gästforskaren Jelle Boeve-de Pauw, doktoranderna Daniel Olsson och Teresa Berglund är speciellt inbjuda till att tillsammans med tre andra europeiska forskargrupper representera europeisk forskning på NARST-konferensen i USA, 22-25 april.

 • 2017-04-11

  Ny hedersdoktor med fokus läsforskning

  Karlstads universitet har utsett årets första hedersdoktor. Utmärkelsen går till den norska forskaren Lise Iversen Kulbrandstad. Hon har under en lång tid samverkat med Karlstads universitet och medverkat till att samarbete initieras och stärkts mellan Karlstads universitet och Högskolan i Innlandet, Norge.

  Lise Iversen Kulbrandstad är professor i norskdidaktikk, vid Högskolan i Innlandet, Hedmark, Norge och gästprofessor vid Karlstads universitet vid ämnet svenska som andra språk. Hon har gjort en lång och gedigen karriär inom akademin och står för en yrkesgärning med stort fokus på lärarutbildningsanknutna frågor, som lärare, författare och också rektor vid Högskolan i Hedmark. Hon har också, på den norska regeringens uppdrag, arbetat fram en reform av den norska lärarutbildningen för grundskolan till femåriga masterutbildningar.

 • 2017-03-29

  Karlstads universitet ger expertråd till regeringen

  Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, ska vara akademisk expert åt regeringen på den internationella utbildningskongressen International Summit on the Teaching Profession (ISTP). Björn Åstrand är också gymnasieminister Anna Ekströms bisittare under ISTP.

  ISTP som i år arrangeras i Edinburgh 29-31 mars, är en internationell mötesplats för utbildningsministrar, skolministrar och de nationella lärarfackens ordföranden.

  - ISTP är en viktig mötesplats för diskussioner om hur samhället på bästa sätt utvecklar skolan genom att stödja lärarprofessionens utveckling. En central fråga internationellt och även för oss i Sverige är hur man på bästa sätt kan stödja lärarnas kompetensutveckling under hela yrkeslivet, säger Björn Åstrand.

  Björn Åstrand är regeringens expert för andra året i rad.