Nyheter

 • 2017-04-21

  Internationell uppmärksamhet för ROSE

  Ett projekt inom forskargruppen ROSE, Research on Subject-specific Education, har uppmärksammats av organisationen The National Association for Research in Science Teaching (NARST) och förlaget Taylor and Francis Group i samband med FN:s mål om för hållbar utveckling.

  Två artiklar skrivna av forskare inom ROSE har valts ut av Taylor and Francis Group till en samling med särskilt utvalda forskningsartiklar som är relaterade till FN:s globala mål för en hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). Professor Niklas Gericke, gästforskaren Jelle Boeve-de Pauw, doktoranderna Daniel Olsson och Teresa Berglund är speciellt inbjuda till att tillsammans med tre andra europeiska forskargrupper representera europeisk forskning på NARST-konferensen i USA, 22-25 april.

 • 2017-04-11

  Ny hedersdoktor med fokus läsforskning

  Karlstads universitet har utsett årets första hedersdoktor. Utmärkelsen går till den norska forskaren Lise Iversen Kulbrandstad. Hon har under en lång tid samverkat med Karlstads universitet och medverkat till att samarbete initieras och stärkts mellan Karlstads universitet och Högskolan i Innlandet, Norge.

  Lise Iversen Kulbrandstad är professor i norskdidaktikk, vid Högskolan i Innlandet, Hedmark, Norge och gästprofessor vid Karlstads universitet vid ämnet svenska som andra språk. Hon har gjort en lång och gedigen karriär inom akademin och står för en yrkesgärning med stort fokus på lärarutbildningsanknutna frågor, som lärare, författare och också rektor vid Högskolan i Hedmark. Hon har också, på den norska regeringens uppdrag, arbetat fram en reform av den norska lärarutbildningen för grundskolan till femåriga masterutbildningar.

 • 2017-03-29

  Karlstads universitet ger expertråd till regeringen

  Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, ska vara akademisk expert åt regeringen på den internationella utbildningskongressen International Summit on the Teaching Profession (ISTP). Björn Åstrand är också gymnasieminister Anna Ekströms bisittare under ISTP.

  ISTP som i år arrangeras i Edinburgh 29-31 mars, är en internationell mötesplats för utbildningsministrar, skolministrar och de nationella lärarfackens ordföranden.

  - ISTP är en viktig mötesplats för diskussioner om hur samhället på bästa sätt utvecklar skolan genom att stödja lärarprofessionens utveckling. En central fråga internationellt och även för oss i Sverige är hur man på bästa sätt kan stödja lärarnas kompetensutveckling under hela yrkeslivet, säger Björn Åstrand.

  Björn Åstrand är regeringens expert för andra året i rad.

 • 2017-03-22

  Hallå där Nina Thelander...

  ....prodekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, du har nyligen kommit hem från Stanford University, vad gjorde du där?

  - Jag har varit på Stanford University för att studera deras lärarutbildning som uppmärksammas för att vara en av världens högst rankade lärarutbildningar. Jag har tillsammans med kollegor från Karlstads universitet deltagit i seminarier och workshops där vi har fått ta del av Stanford Universitys forskning, utbildning och besökt skolor de samarbetar med.

 • 2017-03-14

  Den andra vägen till läraryrket

  Karan Partovi, blivande lärare i matematik och fysik undervisar i högstadiet på en skola i Vällingby i Stockholm. Med hjälp av satsningen Teach for Sweden, där Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad ansvarar för den pedagogiska utbildningen, tog han steget från finansvärlden till läraryrket.

  Stiftelsen Teach for Sweden erbjuder en ledarskapsutbildning där studenterna samtidigt läser en kompletterande pedagogisk utbildning för att på lärarbehörighet. För att få gå utbildningen måste studenten sedan tidigare ha en akademisk examen inom matematik, teknik eller naturvetenskap, till exempel en civilingenjörsexamen. Även examen inom moderna språk kan ge behörighet.

 • 2017-03-06

  Utbildningsdepartementet förlänger VAL-projektet till 2030

  Flertalet personer arbetar i dag som lärare utan att ha tagit sin lärarexamen. Vidareutbildning av lärare (VAL), som arbetar för att öka andelen lärare i skolan med en lärarexamen och med behörighet att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket, har nu fått förlängt till 2030.

  VAL-projektet startades 2007 som ett regeringsuppdrag och vänder sig till verksamma lärare utan lärarexamen. Projektet bedrivs av åtta lärosäten; Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö högskola samt Umeå universitet.