Nyheter

 • 2023-08-30

  Äntligen är studenterna på plats igen!

  Den 28 augusti fylldes Aula Magna med förväntansfulla och nyfikna studenter som gjorde sin första dag på vår förskollärar- och lärarutbildning!

  På programmet stod bland annat välkomstinformation av prorektor Margareta Friman, lärarutbildningens dekan Jessica Eriksson och kommundirektör Ulrika K Jansson. På plats var även studentkåren och lärarutbildningens programledare.

 • 2023-07-03

  Karlstads universitet går in i det europeiska samarbetet Eunice

  EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten. Eunice ska underlätta student- och personalutbyten, men också skapa förutsättningar för nära samarbete kring forskning och samverkan med omgivande samhälle. Projektet sträcker sig över fyra år och har beviljats 14,4 miljoner euro. Det motsvarar ungefär 170 miljoner svenska kronor och omkring en tiondel av dessa medel landar på Karlstads universitet.

  Eunice, European University for Customised Education, innebär att lärosäten i olika europeiska länder samarbetar tvärvetenskapligt i fördjupade strategiska allianser för att ta sig an olika samhällsutmaningar. Det kommer bland annat kunna ge större valfrihet för studenter att skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika universiteten, och kan stärka Karlstads universitets konkurrenskraft att locka till sig de bästa forskarna.

 • 2023-06-26

  Unikt avtal om praktiknära forskning i samverkan för skolan

  Ett förslag på nytt Nationellt ULF-avtal har idag lämnats till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden.

  – ULF-avtalet rör ett av samhällets största åtagande, skola och utbildning, som är avgörande för samhällets framtida utveckling. Genom förslaget kan skolan – över hela landet – utvecklas genom att stå på vetenskaplig, professionell och tillämpbar grund. säger Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet och ordförande för den gemensamma arbetsgruppen. 

 • 2023-06-21

  Fullt hus under Framtidens Lärande Väst

  Drygt 2 300 lärare, ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet möttes på Karlstads universitet 13-14 juni. Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid stod i fokus. Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra? Under dagarna hölls drygt 200 programpunkter och det blev många spännande möten.

  Dagarna knöt an till aktuell debatt om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, och flera av de medverkande tog sig an några av våra mest aktuella ämnen. Bland annat berörde Christina Olin-Scheller, professor i litteraturvetenskapens didaktik och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, och Marie Nilsberth, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, en svart-vit skoldebatt med en förenklad syn på digitalisering.     

 • 2023-06-21

  Att undervisa i praktiska moment på ett effektivt sätt

  Hur gör yrkeslärare när de undervisar i praktiska moment? Är det möjligt att effektivisera den processen på ett bra sätt? En grupp forskare och svetslärare arbetade tillsammans för att finslipa undervisningen när eleverna skulle lära sig att lägga en TIG-svets.

  I försöken har forskare och lärare tillsammans testat sig fram, berättar Nina Kilbrink, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och projektledare för forskningsprojektet Konsten att lära sig svetsa, som Skolforskningsinstitutet finansierade.

 • 2023-06-08

  Lärarstudenter får internationellt utbyte online

  International Project, IPC-projektet, gör det möjligt för lärarstudenter att träffas online för att byta erfarenheter i ett internationellt perspektiv utan att behöva läsa utomlands under delar av sin utbildning. I slutet av juni samlas lärare vid lärarutbildningar från hela världen inom IPC-projektet på Karlstads universitet för sin årliga konferens.

  Studentrörlighet och utlandsstudier spelar en marginell roll för lärarstudenternas individuella upplevelse. Studier visar att lärarstudenters intresse, vilja och motivation att skaffa sig internationell erfarenhet är lägre jämfört med studenter som är inskrivna på andra utbildningar.