Nyheter

 • 2017-06-05

  En trygg start för nya lärare

  För femte gången har lärare och pedagoger utbildat sig till mentorer hos RUC, Regionalt utvecklingscentrum, vid Karlstads universitet. Efter lagkravet om lärarlegitimation som kom 2011, finns en rekommendation om att utse mentorer till nyutbildade lärare. Mentorerna behöver inte vara utbildade – men efterfrågan på kunskap och mentorsutbildningar är hög.

  Mentorsutbildningen som pågår i fem heldagar över en termin syftar till att utbilda erfarna lärare och pedagoger för att ge dem verktyg i att möta en kollega som är ny i sitt yrke. Utbildningen utgår från olika teman så som professionell utveckling, praktisk yrkesteori, det svåra samtalet och yrkesetik. De nyanställda med lärarlegitimation får sedan en mentor under ett år.

 • 2017-06-02

  Lärarutbildningsnämnden söker ny dekan

  Vid årsskiftet löper det nuvarande uppdraget som dekan för lärarutbildningsnämnden ut. Rekryteringsgruppen har påbörjat sitt arbete och om du eller någon du känner är intresserad och vill söka uppdraget så är sista ansökningsdag den 20 augusti.

  Dekanen leder lärarutbildningens verksamhet och är ordförande i lärarutbildningsnämnden. Hen har ledningsansvar för beredningen liksom för genomförandet av nämndens beslut. Dekanen ansvarar ytterst för lärarutbildningen och dess forskning, kvalitet och utveckling. I uppdraget ingår ett övergripande ansvar för kansliets personal och arbetsmiljö, ekonomi, pedagogisk utveckling, samverkan, internationalisering, jämställdhet, hållbar utveckling och studentinflytande.

 • 2017-05-18

  Riksdagsledamot besökte lärarutbildningen

  Maria Stockhaus, riksdagsledamot för moderaterna, har besökt Karlstads universitet för att få mer kunskap om de korta lärarutbildningarna.

  Under en eftermiddag mötte Maria Stockhaus Anita Ward, programledare för Yrkeslärarprogrammet, Maria Petersson lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot biologididaktik samt utbildningssamordnarna Tony Ingemarsson och Therese Broman. Även den värmländska riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld deltog.

  Utifrån riksdagsledamöternas önskemål diskuterades KPF, KPU och Yrkeslärarutbildningen.

 • 2017-05-16

  Forskning för ökad digital kompetens i Värmlands skolor

  Karlstads universitet startar en forskarskola för att utveckla skolans digitala lärmiljö och undervisning. Forskarskolan för undervisningens digitalisering, riktar sig till förskolpedagoger och lärare i regionen som på halvtid ska kunna forskarutbilda sig till en licentiatexamen.

  - Digital kompetens blir allt viktigare för elever och lärare och inom skolan tar man krafttag för att utveckla den digitala miljön. Forskarstudenterna kommer att kunna bli drivande i utvecklingen i de värmländska förskolorna och skolorna, säger Bengt Persson, projektledare för forskarskolan.

  Intervjuer är genomförda och sex forskarstuderande ska rekryteras inför hösten.

 • 2017-05-09

  Maria Stockhaus på besök

  Moderata riksdagsledamoten Maria Stockhaus har genom sitt arbete i den statliga skolkommissionen mött lärarutbildningsnämndens dekan Björn Åstrand.

  När hon skulle till Värmland för att delta i en konferens anordnad av SKL passade hon även på att besöka Karlstads universitet för att få mer kunskap om lärarutbildningen. Värmländska riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld gjorde henne sällskap vid detta besök. Det Maria mer specifikt hade önskat att få veta mer om var de så kallade korta utbildningarna (de tre varianterna av KPU – Kompletterande pedagogisk utbildning samt yrkeslärarutbildningen).

 • 2017-04-21

  Internationell uppmärksamhet för ROSE

  Ett projekt inom forskargruppen ROSE, Research on Subject-specific Education, har uppmärksammats av organisationen The National Association for Research in Science Teaching (NARST) och förlaget Taylor and Francis Group i samband med FN:s mål om för hållbar utveckling.

  Två artiklar skrivna av forskare inom ROSE har valts ut av Taylor and Francis Group till en samling med särskilt utvalda forskningsartiklar som är relaterade till FN:s globala mål för en hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). Professor Niklas Gericke, gästforskaren Jelle Boeve-de Pauw, doktoranderna Daniel Olsson och Teresa Berglund är speciellt inbjuda till att tillsammans med tre andra europeiska forskargrupper representera europeisk forskning på NARST-konferensen i USA, 22-25 april.