Nyheter

 • 2017-03-22

  Hallå där Nina Thelander...

  ....prodekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, du har nyligen kommit hem från Stanford University, vad gjorde du där?

  - Jag har varit på Stanford University för att studera deras lärarutbildning som uppmärksammas för att vara en av världens högst rankade lärarutbildningar. Jag har tillsammans med kollegor från Karlstads universitet deltagit i seminarier och workshops där vi har fått ta del av Stanford Universitys forskning, utbildning och besökt skolor de samarbetar med.

 • 2017-03-14

  Den andra vägen till läraryrket

  Karan Partovi, blivande lärare i matematik och fysik undervisar i högstadiet på en skola i Vällingby i Stockholm. Med hjälp av satsningen Teach for Sweden, där Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad ansvarar för den pedagogiska utbildningen, tog han steget från finansvärlden till läraryrket.

  Stiftelsen Teach for Sweden erbjuder en ledarskapsutbildning där studenterna samtidigt läser en kompletterande pedagogisk utbildning för att på lärarbehörighet. För att få gå utbildningen måste studenten sedan tidigare ha en akademisk examen inom matematik, teknik eller naturvetenskap, till exempel en civilingenjörsexamen. Även examen inom moderna språk kan ge behörighet.

 • 2017-03-06

  Utbildningsdepartementet förlänger VAL-projektet till 2030

  Flertalet personer arbetar i dag som lärare utan att ha tagit sin lärarexamen. Vidareutbildning av lärare (VAL), som arbetar för att öka andelen lärare i skolan med en lärarexamen och med behörighet att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket, har nu fått förlängt till 2030.

  VAL-projektet startades 2007 som ett regeringsuppdrag och vänder sig till verksamma lärare utan lärarexamen. Projektet bedrivs av åtta lärosäten; Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö högskola samt Umeå universitet.

 • 2017-01-31

  Så kan mångfalden i historieundervisningen öka

  Skolans historieundervisning bygger ofta på avgränsade etniska grupper och landsgränser. Det här är något som kan göra att kulturarvet uppfattas som statiskt och exkluderande. Nu startar ”Det gemensamma rummet” - ett nytt forskningsprojekt för utveckling av undervisningsverktyg för att visa att mångkultur alltid varit en del av historien.

  Historia förmedlas ofta med nationen som utgångspunkt, något som kan skymma förståelsen för hur migration och kulturmöten format dagens samhälle. I projektet ”Det gemensamma rummet” kommer forskare, historiker och lärare att arbeta med att utforma resurser för undervisning i historia. Målet är att ta fram undervisningsexempel runt utvalda historiska föremål och platser.

 • 2016-12-21

  Gymnasieelever lär sig skriva vetenskapligt

  Under fem veckor har gymnasieelever i årskurs tre från samhällsvetarprogrammet på Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad, genomfört ett delmoment av en kurs på Karlstads universitet i ”Att skriva vetenskapligt”. Målet är att steget från gymnasiet till universitetet ska kännas lättare.

  Initiativet till samarbetet kommer från Emil Mörk som är gymnasielärare på Folkuniversitetets gymnasium och Karlstads universitet. Under kursens gång har Kenneth Sandelin, adjunkt i samhällsvetenskap och historia på Karlstads universitet undervisat i metodik. Eleverna har också arbetat med frågeställningar som de själva har tagit fram inför en kommande uppsats.

 • 2016-12-20

  Hur formas kunskap inom skolan?

  Att förstå hur kunskap formas av lärare och elever är en utmaning, för vad är det egentligen som står i läroboken eller sägs på lektionen? Och vad är frågan i det nationella provet egentligen baserad på?

  ROSE, Research on Subject-specific Education, är en ny stark forskargrupp vid Karlstads universitet som forskar om hur vetenskaplig förståelse och vetenskapliga begrepp, men också vardagliga uppfattningar, tar form i skolans undervisning. Processen benämns som transformering och är vad som sker när teorier, begrepp och vetenskapligt vetande formas inom ramen för ett skolämne.