Nyheter

 • 2021-02-26

  Yrkeslärarutbildningen håller hög kvalitet

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till yrkeslärarexamen vid Karlstads universitet.

  Yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet får grönt ljus av UKÄ. Flera goda exempel lyfts fram. Bland annat den bredd av kompetenser som finns bland utbildningens lärare samt hur utbildningen är organiserad.

 • 2021-02-10

  Hallå där Johan Samuelsson…

  … docent i historia och ULF-ansvarig på Karlstads universitet. ULF är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära forskning. Nu föreslår regeringen i forsknings- och innovationsproposition 2021-2024 att försöksverksamheten blir permanent. Vad innebär det?

  – Om förslaget blir verklighet kommer i ett första skede den pågående försöksverksamheten förlängas och få utökade anslag. Tanken är vi under perioden fram till 2024 ska jobba vidare med att hitta former för samverkan mellan förskola/skola och lärarutbildning via olika slags avtal och projekt. Om ULF sedan blir en permanent verksamhet kommer det att finnas strukturer och modeller för samverkan, och inte minst resurser som gör det möjligt att bedriva praktiknära forskning där skola och akademi samverkar på jämbördiga villkor.

 • 2021-01-27

  En resa i Förintelsens spår

  Förintelsens minnesdag är den 27 januari. Under åtta år, mellan 2005 och 2012, reste Anders Österberg, adjunkt i samhällskunskap vid Karlstads universitet, till Polen med bland annat lärarstudenter och personal från Karlstads universitet.

  – Det var resor i Förintelsens spår med olika inslag och besöksmål. I snitt var det drygt fyrtio resenärer.

  Förintelseöverlevaren Joost Lakmaker var en viktig del av dessa resor. I söndags, 24 januari, avled Joost Lakmaker. Martin Lindkvist, multimediaproducent, Karlstads universitet, deltog i resan 2010 och spelade in filmen Joost – överlevaren från Auschwitz.

  Se filmen Joost – överlevare från Auschwitz.

 • 2020-12-20

  Biblioteket stängt för besök från och med måndag 21 december

  Universitetsbiblioteket är stängt för besök från och med måndag 21 december och kommande veckor. Anledningen är de nya nationella restriktionerna och vi behöver alla bidra till att minska den pågående smittspridningen i samhället. Vi återkommer efter trettonhelgen med information om hur resten av januari blir.

  Det finns möjlighet att hämta ut reserverade böcker och fjärrlån mån-tis 21-22 december kl.10.00-15.00 i läsesalen på entréplan (glöm inte passerkort). Återlämning av böcker görs i återlämningslådan utanför universitetets huvudentré.

  Biblioteket är tillgängligt digitalt, läs mer på kau.se/bibliotek

 • 2020-12-16

  Student i Näktergalen utsedd till vardagshjälte av Karlstads kommun

  Studenten Patrik Åberg Domeij på Karlstads universitet fick idag utmärkelsen vardagshjälte, i kategorin Årets samverkan, av Karlstads kommun.
  - Oroligt kul och hedrande. Vi som deltar i Näktergalen är vardagshjältar allihop, säger Patrik Åberg Domeij, som utbildar sig till lärare.

  Näktergalen är mentorprogrammet där studenter på universitetet är mentorer för elever på grundskolor i Karlstads kommun. Syftet är att väcka intresse för högre studier hos elever där det inte är självklart.

  Patrik Åberg Domeij är mentor i Näktergalen för tredje året.
  - Det känns väldigt roligt att det vi kämpar för, och tror på, får den här uppskattningen. Ett fantastiskt avslut på året. Näktergalen är bra både för studenter och för eleverna vi möter.

 • 2020-12-02

  Facebookgruppen Lärarupproret i forskarfokus

  Facebookgruppen Lärarupproret har drygt 14 000 medlemmar. Det görs dagligen upp till 40-50 inlägg om lärares vardag i en alltmer komplex undervisningspraktik. Vad kan dessa diskussioner om svenska skolan och dess lärare berätta för oss? Och vilken betydelse har gruppens engagemang för lärarna, skolan och utbildningspolitiken? Det kommer en forskargrupp att studera.

  Forskningsprojektet Lärarna och professionen i ett virtuellt och expanderade lärarrum- sociala medier som plats för en ny professionsberättelse har beviljats 4 452 000 kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådet.