Nyheter

 • 2024-02-26

  Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande

  Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” studerar pedagogers uppfattning kring musik och lek i fritidshem. Ett av resultaten är att de vuxna kan behöva släppa på kontrollen och själva leka. Studien beskrivs närmare i en ny poddserie som är publicerad på Pedagog Värmland.

  Mona Persson Aronson, filosofie doktor i musikpedagogik, och Inga-Lill Emilsson, adjunkt i pedagogiskt arbete, båda Karlstads universitet, står bakom forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande”.

 • 2024-02-21

  Förskollärarstudenters erfarenheter av utbytesstudier

  Karlstads universitet har ett samarbete med Victoria University (VU) i Melbourne, Australien, gällande utbytesstudier. Det innebär att förskollärarstudenter kan välja att studera termin fem på plats i Australien. Nu har några av studenterna som genomfört en termins utbytesstudier deltagit i en film för att berätta om sina upplevelser och erfarenheter.

  – Det bästa med att studera på Victoria University är att lärarna är väldigt hjälpsamma och att skolan har ett väldigt bra arrangemang för att utbytesstudenter ska känna sig välkomna, berättar en av studenterna i filmen.

 • 2024-02-20

  Ny redaktör för Pedagog Värmland

  Pedagog Värmland är mötesplatsen för yrkesverksamma inom samtliga skolformer, lärarutbildare, lärarstudenter och forskare. Tobias Berger har varit redaktör ända sedan lanseringen 2013. Nu lämnar han över till Linnéa Andersson, administrativ assistent på Lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

  – Det känns väldigt roligt att ta över som redaktör för Pedagog Värmland, säger Linnéa Andersson. Jag håller nu på med att bekanta mig med plattformen och sätta mig in i arbetsuppgifterna. Det är en viktig arena för att dela kunskap och inspireras av varandra. Bland annat finns en bloggfunktion som jag tycker är väldigt spännande, här hoppas vi på att få in ännu fler bloggare. Det har även tillkommit nya poddar, vilket också är väldigt roligt.

 • 2024-02-01

  Lärare och forskare tilldelas pris i geografi

  Sofie Nilsson, lärare på Vålbergsskolan i Karlstad och doktorand i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet, har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademins Svenska Nationalkommitté för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG:s årliga lärarpris i geografi.

  Sofie Nilsson vinner priset med SSAG:s nominering:

 • 2024-02-01

  Blivande förskollärare behöver ökad interkulturell kompetens

  I en mer komplex och orolig värld behöver blivande förskollärare bli mer förberedda inför att undervisa kring normer som rör samtid, religion och världsbilder. Vad är deras egen världsbild kontra samhällets baserat på kunskap och vetenskap? Känner de sig inkluderade i sättet som det undervisas på förskollärarprogrammet inom det här området? En ny nationell studie ska undersöka innehåll och normer som rör religion och världsbilder i Sveriges förskollärarutbildningar.

  Forskning i svenska förskolor visar på ett behov av ökad interkulturell kompetens bland förskollärare, särskilt när det gäller vad som kallas religion- och världsbildsliteracitet, det vill säga förmågan att ha förståelse för och möta människor från olika kulturer och religioner. Samtidigt har forskning inom högre utbildning visat att det både här i Sverige och internationellt förekommer problematiska bemötanden och synsätt kopplat till etnicitet och kultur i olika lärarutbildningar.

 • 2024-01-24

  Utbildning och bildning i antropocens tidsålder

  Antropocen är en föreslagen geologisk tidsålder som definieras av människans inverkan på jordens ekologiska system. Detta innebär utmaningar även i utbildningssammanhang. I slutet av januari arrangerar det internationella nätverket EBAN, Education and Bildung in the Anthropocene, en digital konferens för att diskutera förmedling av kunskap i vår tid av snabba miljö- och samhällsförändringar.

  Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet, leder nätverket EBAN, Education and Bildung in the Anthropocene, som kopplar samman forskare från olika discipliner och länder till en tvärvetenskaplig plattform.