Nyheter

 • 2020-03-26

  Grattis Kent Fredholm till Kungliga Vitterhetsakademiens pris

  Kent Fredholm har varit verksam som lärare från årskurs 6 upp till gymnasiet och inom vuxenutbildning i ungefär tjugo år, men arbetar sedan tre år tillbaka på lärarutbildningen som adjunkt och doktorand, och med en enstaka gymnasiegrupp. Nu har han tilldelats Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet.

  Hur känns det?

  - Tack, det är väldigt roligt och hedrande och en aning förvånande, med tanke på att jag inte längre undervisar mer än en grupp på gymnasiet. Som lärarutbildare är det väldigt värdefullt att ha en fot eller åtminstone ett par tår kvar ute i skolverksamheten. Några av mina lärarstudenter har uppmärksammat priset och uttryckt att det är roligt att bli undervisad av en prisbelönt lärare, sådant är förstås väldigt roligt att höra också.

  Varför tror du att just du vann priset?

 • 2020-03-17

  Kau vill utbilda grundlärare i fritidshem

  Karlstads universitet har skickat in en ansökan till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, om tillstånd att få utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.

  Karlstads universitet bedriver idag grundlärarutbildning inom inriktningarna mot arbete i förskoleklass och årskurs 1 – 3 respektive arbete i årskurs 4 – 6. Båda dessa inriktningar har nyligen granskats av UKÄ och håller hög kvalitet. Tidigare har universitetet även haft fritidspedagogutbildning. I samband med tillståndsansökningarna 2010 ansökte universitetet om examenstillstånd, men det beviljades inte.

 • 2020-02-26

  Skolan som demokratiprojekt

  Den svenska skolans demokratiuppdrag innebär att skolan ska ge eleverna kunskap om och förtrogenhet med det demokratiska systemet, att den ska utformas enligt demokratiska principer samt att den ska fostra demokratiska samhällsmedborgare. Men hur beskrivs och konstrueras demokratiuppdraget i lagar, förordningar, styrdokument och andra policytexter? I avhandlingen ”Skolan som demokratiprojekt” från Karlstads universitet, analyserar Ami Cooper hur skolans demokratiuppdrag formuleras och vilka konsekvenser det får för lärarens roll.

  Det är utbildningspolitiska texter från 2009 – 2018 som ligger till grund för Ami Coopers avhandling; läroplan för grundskolan, skollagen och dess förarbeten, den nya lärarutbildningens utredning och proposition samt ett urval av Skolverkets Allmänna råd och stödmaterial.

  Genom diskursanalys, en metod för att sätta fokus på hur skilda fenomen får en bestämd betydelse under särskilda sociala förhållanden, undersöker hon hur skolans demokratiuppdrag kan förstås.

 • 2020-02-19

  UKÄ-granskning av ämneslärarprogrammet klar

  Hösten 2018 startade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärderingen av alla ämneslärarutbildningar i landet. Nu har beslutet kommit. Drygt hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet. Karlstads universitet får både beröm och kritik.

  I utbildningsutvärderingarna av lärarutbildningen granskas kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar, ämneslärarutbildningar på grundskolans och gymnasieskolan samt yrkeslärarutbildningar. Hösten 2018 startade utvärderingen av ämneslärarutbildningen och för Karlstads universitets del har beslut nu kommit om ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan för undervisningsämnena idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap samt svenska.

 • 2020-02-07

  Unik satsning på kompetensutveckling inom lärarutbildningen

  Lektorer inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet ska tillbringa en dag i veckan ute på skolor i Karlstads kommun. Syftet är att stärka lärarutbildningen genom att öka förståelsen för lärarnas arbete och utveckla kontakten med skolor på fältet. Kompetensutvecklingen för lektorer är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Karlstads kommun.

  – Vi arbetar ständigt med att utveckla kvaliteten på våra lärarutbildningar. För att kunna ge våra studenter så goda förutsättningar som möjligt och rusta dem för att möta dagens skola behöver vi arbeta med att kompetensutveckla de lektorer som arbetar inom lärarutbildningen så att de får bästa möjliga förutsättningar att undervisa våra studenter, säger Jessica Eriksson, dekan, lärarutbildningsnämnden.

 • 2019-12-30

  Universitetet får medel för arbetsintegrerad lärarutbildning

  Karlstads universitet beviljas 3 000 000 kr för fortsatt deltagande i satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning.

  Karlstads universitet var ett av de lärosäten som i höstas lämnande in en intresseanmälan för att delta i satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning. Uppdraget innebär att utveckla ett regionalt samarbete som möjliggör en arbetsintegrerad lärarutbildning där man kan studera till lärare samtidigt som man arbetar på en skola. Lön utgår under studietiden.