Nyheter

 • 2021-10-14

  Vetenskapsrådet bjuder in till Resultatdialog i samverkan med Karlstads universitet

  Den 30 november - 1 december arrangerar Vetenskapsrådet och dess Utbildningsvetenskapliga kommitté i samverkan med Karlstads universitet årets Resultatdialog. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor som till exempel lärarutbildare, lärarstuderande, lärare och skolledare.

  Under konferensen presenteras resultat från ett 30-tal avslutade VR-projekt samt åtta lokala projekt vid Karlstads universitet. Dessutom presenteras ett antal aktuella doktorandprojekt i en posterutställning. Inbjuden talare är Fritiof Sahlström, professor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa som föreläser på temat ”Sammanhållna skolor i en distribuerad tid?

 • 2021-09-30

  Nytt forskningsprojekt: Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag

  Karlstads universitet och Bengtsfors kommun har tecknat en överenskommelse för att tillsammans utforska förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag. Det övergripande syftet är att arbeta med professionsutveckling på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet – men det är förskollärarnas frågor och idéer som ska styra innehållet. Det praktiknära forskningsprojektet genomförs inom ramen för ULF*.

  –  Vi ska nysta i det specifika ansvar som förskollärare har enligt styrdokument, vad det innefattar och hur de ska ta sig an uppdraget med fokus på att leda arbetet. Utgångspunkten är de frågor deltagarna har och vi kommer tillsammans att söka efter svar. En viktig del är att de som arbetar i praktiken ska reflektera och prova det som vi pratar om eftersom detta praktiserande kommer generera nya frågor att diskutera.

 • 2021-09-21

  Digital teknik som brygga mellan lärarutbildning, yrkesutbildning samt arbetsplatsförlagt lärande

  Kan digitala multimodala loggböcker fungera som en bro mellan skola och arbetsplatsförlagt lärande, APL? Det studeras i ett pilotprojekt inom ramen för ULF*.

  Idén till projektet föddes när några av deltagarna från Karlstads universitet genomförde intervjuer med yrkeslärare på olika gymnasieskolor och program om hur de använde digitala verktyg för att underlätta kontakten mellan skolan och elever ute på APL. Undervisande personal vid universitetet har också startat ett arbete med multimodala loggböcker i yrkeslärarprogrammet.

 • 2021-06-30

  ULF i Almedalen: Ge lärare möjlighet att kombinera forskning och undervisning

  ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) står värd för ett panelsamtal under sommarens digitala Almedalsvecka. I samtalet, som sänds den 6 juli, medverkar bland annat lärare och lektorer som har förmånen att få ägna sig åt både forskning och undervisning. En av dessa är Anna Bergkvist, lektor vid Solbergagymnasiet i Arvika, som har en kombinationstjänst och i samverkan med Karlstads universitet ringat in ett forskningsområde i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

  Andelen disputerade lärare som har möjlighet att kombinera forskning och undervisning är fortfarande liten. ULF som är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära forskning visar på möjliga vägar framåt med olika typer av karriärvägar och kombinationstjänster, genom en gedigen och långsiktig samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten.

 • 2021-06-16

  Klartecken från UKÄ: Hög kvalitet för ämneslärarexamen inriktning idrott och hälsa

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa vid Karlstads universitet.

  UKÄ meddelade den 15 juni att utbildningen ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa får omdömet hög kvalitet.

 • 2021-05-07

  Barnens eldsjäl blir hedersdoktor vid Karlstads universitet

  Hur ska vi få barn och ungdomar att bli mer intresserade av sina studier under grundskoleåren? Carina Sild Lönroth har arbetat med den frågan sedan Näktergalen startade vid Malmö högskola 1997 – ett mentorprogram där universitetsstudenter stöttar och coachar elever i grundskolan. Nu utnämns Carina Sild Lönroth till hedersdoktor vid Lärarutbildningen, Karlstads universitet 2021.

  Näktergalen är ett framgångskoncept som numera finns i hela Sverige samt även i andra delar av världen. Poängen är enkel – som student kan du bli mentor till barn i grundskolan, oavsett vilken utbildning du läser. Du träffar barnet/barnen regelbundet, hittar på kul och lärorika saker att göra tillsammans och lär dig något om dig själv. På så sätt får studenter möjlighet utveckla sin förmåga att leda men även att väcka intresse för utbildning genom att vara förebilder för barn och ungdomar som behöver extra stöd för att vända en negativ utveckling.