Nyheter

 • 2019-12-30

  Universitetet får medel för arbetsintegrerad lärarutbildning

  Karlstads universitet beviljas 3 000 000 kr för fortsatt deltagande i satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning.

  Karlstads universitet var ett av de lärosäten som i höstas lämnande in en intresseanmälan för att delta i satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning. Uppdraget innebär att utveckla ett regionalt samarbete som möjliggör en arbetsintegrerad lärarutbildning där man kan studera till lärare samtidigt som man arbetar på en skola. Lön utgår under studietiden.

 • 2019-12-20

  Hallå där Anna Lindholm, adjunkt i svenska som andraspråk...

  ...Din avhandling "Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet" har valts till Skolportens favorit. Grattis!

  – Tack, jag blev väldigt glad. Det är lätt att själv bli uppslukad av det man skriver, men det här blir en bekräftelse på att fler läst och tyckt att det var intressant.

  Vad innebär det att bli utsedd till Skolportens favorit?
  – Skolporten har en läsarpanel som läser avhandlingar från de senaste månaderna. De väljer ut de mest läsvärda och utser en av dessa till Skolportens favorit.

 • 2019-12-18

  Inspiration från Stanford University

  Peter Williamson, Director, Stanford Teacher Education Program for Secondary Teachers vid Stanford University, har besökt lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Bland annat höll han föreläsningen: Core Values as Principles for Deeper Learning in Teacher Education: Promises and Pitfalls. Föreläsningen spelades in och länk till filmen finns längst ner i artikeln.

  Lärarutbildningen har under flera år skickat grupper till Stanford University för att ta del av principer och arbetsmodeller inom den framgångsrika lärarutbildningen: The Stanford Teacher Education Program, STEP. Besöken är kopplade till lärarutbildningsnämndens arbete med att ta fram en övergripande strategi för utbildning och forskning.

 • 2019-12-13

  Forskningsprojekt för bättre undervisning

  Nytt projekt med forskare från Karlstads universitet och från Globala gymnasiet som i samverkan med lärare i Stockholms stad kommer att undersöka en elevaktiv och undersökande metod som i den engelskspråkiga litteraturen benämns ”enquiry”. Syftet är att utveckla undervisningsmetoder som stödjer elevers förmågor att lokalisera, analysera, värdera och använda relevanta källor som stöd för att utveckla argument och tolkningar.

  Bakgrunden till projektet är den ämnesdidaktiska seminarieserie som forskarutbildade lärare på Globala gymnasiet i Stockholm drivit med stöd av Stockholms stad. Hittills har verksamheten haft mer än trehundra kursdeltagare. Modellen att föra in forskning i lärares planeringsarbete ska nu beforskas.

 • 2019-12-05

  Projektgrupp på plats i Dharamsala

  En grupp från Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL, vid Karlstads universitet har besökt Dharamsala i Indien. Syftet var att utveckla lärarstudenters möjligheter att utföra verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och examensarbete i området samt att samla in material i ett pågående forskningsprojekt kring den tibetanska argumentationstekniken.

  Redan i slutet av 1980-talet startades ett samarbete mellan Karlstads universitet och Indien. Numera är samarbetet väl etablerat och ett omfattande internationaliseringsarbete pågår i både Dharamsala och Varanasi. Ett arbete är forskningsprojektet "Språkliga utmaningar i diasporan. Mångkulturella perspektiv på litteracitet", där den tibetanska argumentationstekniken är en del.

 • 2019-11-27

  Religionsvetenskapens dag 4 december

  Hur ser religiös utövning, tro och praktik ut idag i Sverige? Hur skiljer sig olika religiösa grupper åt i fråga om genus, ålder, utbildning och inkomst? Hur kan vi förstå vanekristna svenskar och deras relation till kristendom? Det är några av frågorna som behandlas under religionsvetenskapens dag 4 december.

  Årets Religionsvetenskapens dag fördjupar bilden av Sveriges religiösa landskap och hur det har förändrats genom global migration – men även hur sekulära och ateistiska strömningar bidrar till förändringarna.