Nyheter

 • 2018-11-09

  Forskargruppen Rose får medel för nätverk

  Vetenskapsrådet har beviljat forskargruppen Rose vid Karlstads universitet 1,2 miljoner kronor för att bygga upp ett tvärvetenskapligt nätverk av internationella toppforskare med fokus på skolämnen och lärarutbildning. Målet är att producera ny kunskap som har potential att utveckla lärarutbildningen i såväl Sverige som internationellt.

  Nätverket Kunskap och kvalitet i skolämnen och lärarutbildning - KOSS, ska samla etablerade ämnesdidaktiska och tvärvetenskapliga forskargrupper i Sverige, Finland och England. I projektet kommer forskarna att jämföra hur kunskapsinnehållet i olika skolämnen definieras och omvandlas i de tre ländernas utbildningssystem.

 • 2018-10-31

  Stort intresse för utbyte med Indien

  Det gångna året har det varit tät trafik mellan Karlstads universitet och Dharamsala samt Varanasi i Indien. Både studenter och lärare söker sig till lärosätets indiska studiecenter i Varanasi och Study Point i Dharamsala för att studera, undervisa, forska och etablera nya kontakter.

  Under 2018 har över 20 personer utnyttjat möjligheten att besöka Dharamsala eller Varanasi. För studenter lämpar sig bägge ställen exempelvis för insamlingsplats av material för självständigt arbete, praktik eller utlands-VFU. Dessutom finns det möjligheter att läsa sommarkurser med mera genom Nordic Centre in India, NCI, som Karlstads universitet är medlem av. Studenter kan även söka praktikplats vid NCI:s kontor i Delhi.

 • 2018-10-26

  Spanskadag med fokus på didaktik

  Spanskadagen är ett årligt återkommande event som nu är inne på sitt 25:e år. Dagen är en samlingspunkt för yrkesverksamma lärare, alumner och studenter. I år samarbetar ämnet spanska med RUC - Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet, något som väckt idéer och planer för framtiden. Spanskadagen stöttas också av Lärarutbildningsnämnden, som ett led i internationaliseringsarbetet. Årets andra Spanskadag, som anordnades under oktober, hade fokus på didaktik och reflektion.

  Samarbetet med RUC har bland annat inneburit att spanska i år har kunnat anordna två Spanskadagar - en i mars och en i oktober.

 • 2018-10-16

  Nationell satsning för gemensam fortbildning av religionskunskapslärare

  Karlstads universitet har i samarbete med Nationell religionsdidaktisk mötesplats (NRM) och Föreningen lärare i religionskunskap (FLR), arrangerat en första fortbildande workshop för lärare på temat ”Levd religion” och religionsundervisning. Workshoppen sker parallellt med liknande träffar runt om i landet, där alla tar del av samma föreläsningar med syfte att sprida aktuell och relevant forskning över hela landet.

  - Med den här formen av vidareutbildning skapar vi en ökad möjlighet för undervisande lärare att ta del av aktuell forskning, förklarar Kristian Niemi, adjunkt i religionsvetenskap. Samtidigt som de får tid för reflektion och diskussion för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare, lärarutbildare och forskare.

 • 2018-10-03

  Akademisk högtid firas i mellanrummet

  Träden sprakar i allsköns färger, luften är hög och klar och nätterna börjar bli frostbitna – det är ett tydligt tecken på att Akademisk högtid närmar sig. Högtidskläder ses över, tal skrivs, installationsföreläsningar putsas och stämningen stiger – huset gör sig redo för universitetets stora högtidsdag den 19 oktober.

  I januari firar Karlstads universitet 20 år som universitet. Lärosätet bubblar och sjuder av aktivitet, både i nuet och inför framtiden. Ett slags mellanrum där tiden som nytt universitet är över och en tid som ett starkt och etablerat universitet träder in. Det är i mellanrummet det händer, vilket också är högtidens tema.

 • 2018-08-07

  Karlstads universitet är med och skapar fler vägar in i läraryrket

  Regeringen ger nu sju universitet och högskolor, däribland Karlstads universitet, i uppdrag att arbeta med insatser som ska resultera i effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- och förskollärarexamen.

  - Det är ett viktigt och roligt uppdrag att bidra till att fler får chansen att utbilda sig till lärare. Det är bra att vi är fler lärosäten med lång erfarenhet av lärarutbildning som samverkar kring uppdraget. Det ger oss möjligheter att åstadkomma ett gott resultat, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.

  I uppdraget ingår att

  • Ta fram och använda metoder för att bedöma och validera reell kompetens. Det kan exempelvis handla om kompetens som den sökande har fått genom utbildning eller arbetslivserfarenhet.