Nyheter

 • 2024-04-04

  Biologididaktikforskare och samhällsaktörer enade för biologisk mångfald

  Forskare vid Karlstads universitet har startat ett nytt projekt, Lära och leva med insekter, som strävar efter att inte bara öka förståelsen för våra insekter utan också att utrusta samhället med verktygen för att skydda den biologiska mångfalden. Genom ett innovativt samarbete med olika aktörer i samhället tar projektet ett stort steg mot att bevara vår planets mångfald av liv.

  - Vårt mål med projektet är att göra lärandet om insekter både roligt och engagerande samtidigt som vi aktivt arbetar för att skydda den biologiska mångfalden, säger Peter Lampert, projektledare.

 • 2024-03-18

  Studenter och kommuner hittade varandra på Lärardagen

  Den 12 mars arrangerades Lärardagen som i år hade temat ”att hantera läraryrkets utmaningar”.
  – Det känns lite spänt men mest förväntansfullt nu när alla är på plats, sa Ida Erlandsson en av projektledarna, precis när mässan öppnade.

  I aulan hölls två intressanta föreläsare där Maria Wiman berättade om hur det är att arbeta som lärare det första året efter examen där hon gav tips på vad man kan tänka på. Bokstavspedagogen Alexander Skyttes föreläsning handlade om förebyggande, hanterande samt bearbetande åtgärder utifrån ett barnperspektiv där han gav flera exempel på hur han praktiskt har arbetet som idrottslärare.

 • 2024-03-18

  Grammatikdagen 2024 uppmärksammas på Karlstads universitet

  Före eller innan, de eller dem – ja språk och grammatik väcker känslor. Men vad är egentligen rätt och fel, eller är språk och grammatik mer än så? På Grammatikdagen fredagen den 22 mars ägnar lärare, elever och lärarstudenter en hel dag åt frågor och funderingar kring grammatik och språk.

  Grammatikdagen är ett nationellt evenemang som infaller fredag i vecka 12 varje år för att höja intresset för grammatik och språkstudier. I år anordnar Karlstads universitet för första gången ett evenemang med föredrag och frågesport under Grammatikdagen, som vänder sig till gymnasieklasser, lärarstudenter, lärare och andra språkintresserade.

 • 2024-03-08

  Utbildningsministern nöjd med besöket på Karlstads universitet

  Fredag 8 mars besökte utbildningsminister Mats Persson Karlstads universitet.
  – Det var väldigt intressant generellt. Jag är mycket nöjd, säger han.

  – Det var särskilt intressant att få lyssna till Birgitta Persdotter om hennes forskning om socialtjänsten. Och intressant att få veta mer om den didaktiska forskningen kopplad till matematik, säger Mats Persson.

 • 2024-02-26

  Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande

  Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” studerar pedagogers uppfattning kring musik och lek i fritidshem. Ett av resultaten är att de vuxna kan behöva släppa på kontrollen och själva leka. Studien beskrivs närmare i en ny poddserie som är publicerad på Pedagog Värmland.

  Mona Persson Aronson, filosofie doktor i musikpedagogik, och Inga-Lill Emilsson, adjunkt i pedagogiskt arbete, båda Karlstads universitet, står bakom forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande”.

 • 2024-02-21

  Förskollärarstudenters erfarenheter av utbytesstudier

  Karlstads universitet har ett samarbete med Victoria University (VU) i Melbourne, Australien, gällande utbytesstudier. Det innebär att förskollärarstudenter kan välja att studera termin fem på plats i Australien. Nu har några av studenterna som genomfört en termins utbytesstudier deltagit i en film för att berätta om sina upplevelser och erfarenheter.

  – Det bästa med att studera på Victoria University är att lärarna är väldigt hjälpsamma och att skolan har ett väldigt bra arrangemang för att utbytesstudenter ska känna sig välkomna, berättar en av studenterna i filmen.