Nyheter

 • 2018-08-07

  Karlstads universitet är med och skapar fler vägar in i läraryrket

  Regeringen ger nu sju universitet och högskolor, däribland Karlstads universitet, i uppdrag att arbeta med insatser som ska resultera i effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- och förskollärarexamen.

  - Det är ett viktigt och roligt uppdrag att bidra till att fler får chansen att utbilda sig till lärare. Det är bra att vi är fler lärosäten med lång erfarenhet av lärarutbildning som samverkar kring uppdraget. Det ger oss möjligheter att åstadkomma ett gott resultat, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.

  I uppdraget ingår att

  • Ta fram och använda metoder för att bedöma och validera reell kompetens. Det kan exempelvis handla om kompetens som den sökande har fått genom utbildning eller arbetslivserfarenhet.

 • 2018-06-01

  Nyheter i shopen

  Nu är sommaren här och det har fyllts på med gåvor i Välkomstcentrets shop!

  Nu finns det skärbrädor och brickor som är perfekta att ge bort som gåva när man exempelvis ska packa resväskan. Motivet är byggnader i Karlstad, där även vårt fina Karlstads universitet finns med.

 • 2018-05-30

  Digitalt fokus i Fundig forskarskola

  Forskarskolan Fundig utgörs av yrkesverksamma lärare som inom sin läraranställning har möjlighet att genomföra forskarutbildning i ämnet pedagogiskt arbete. Utbildningens fokus är ämnesdidaktik och digitalisering, exempelvis hur digitala hjälpmedel används i den pedagogiska verksamheten och digitalisering i skolan. Deltagarna förväntas skriva var sin licentiatuppsats under sina fyra år som forskarstuderande.

  De sju forskarstuderande, licentianderna, antogs i höstas och jobbar som lärare på halvtid och går forskarutbildning på halvtid. Under en solig eftermiddag i maj, presenterade de sina planer och innehåll för licentiatuppsatserna. Och intresset var stort. Sjöströmsalen var i stort sett fullsatt med såväl skolpolitiker, skolchefer och representanter från Region Värmland som kollegor och universitetsfolk.

 • 2018-05-03

  Bra arbetsklimat i svenska klassrum

  Ordningsproblem i svensk skola är en återkommande debattfråga. Då och då höjs röster för införande av betyg eller skriftliga omdömen i ordning och uppförande. En ny stor klassrumsstudie från Karlstads universitet visar dock att arbetsklimatet i de flesta klassrum överlag är väldigt bra. Studien, som heter Linking Instruction and Student Achievement (LISA), är omfattande och genomförs både i Sverige och i Norge.

  Forskargruppen vid Karlstads universitet som genomför studien undersöker just nu vad det är som kännetecknar kvalitet i undervisning. Genom att filma lektioner, låta elever besvara enkäter om undervisningen och följa elevernas kunskapsutveckling över tid, vill forskarna bidra till en bättre förståelse av sambandet mellan lärares undervisning och elevers lärande.

 • 2018-03-26

  Karlstads universitet deltar i kraftsamling för att fler ska välja lärarutbildning

  Lärarbristen är akut. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 - nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går 14 lärosäten samman i satsningen ”jag är lärare” för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

  Satsningen är den första gemensamma rekryteringskampanjen till lärarutbildningen där fjorton universitet och högskolor från olika delar av landet deltar.

  - De positiva sidorna av läraryrket måste synliggöras och uppmärksammas, och det visar den här nationella kampanjen som jag hoppas kommer att följas av fler initiativ, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningnämnden vid Karlstads universitet. Möjligheten att bidra till barns och ungdomars lärande och att få dem att växa i kunskap och självförtroende är något som vi ska värna om.

 • 2018-03-20

  Skolforskning på schemat vid fortbildningsdag

  I 20 år har ämnet spanska bjudit in till en fortbildningsdag för främst lärarstudenter och yrkesverksamma lärare i spanska. Den 10 mars var det dags igen. Syftet är att erbjuda fortbildning till lokala och nationella kollegor på fältet, samtidigt som lärarstudenterna erbjuds ett tillfälle att knyta kontakter med blivande kollegor och alumner.

  Denna gång prioriterades skolforskningen i spanska som främmande språk. Fil.dr. Idalith León Axelsson, som har doktorerat vid universitetet i Madrid och sedan flera år undervisar i spanska på Hammarlundens skola, berättade om sin avhandling på högstadieelevers muntliga interaktion i spanska. Fil. lic. Kent Fredholm, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och lingvistik vid Uppsala universitet, höll ett föredrag om sin studie i elevers översättningsstrategier från svenska till spanska, med särskild fokus på användandet av Google translate.