Nyheter

 • 2023-03-22

  Dialog om framtidens lärande

  Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling i en digital tid? Och hur kan forskningen bidra? Det är något av allt det som kommer att diskuteras den 13–14 juni när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet möts på Karlstads universitet.

  – Universitetet har en viktig roll när det gäller utbildningen av framtidens lärare och att rusta studenterna så att de har med sig det de behöver för att kunna möta upp kraven i det framtida klassrummet, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.

 • 2023-03-22

  Dialog om framtidens lärande

  Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling i en digital tid? Och hur kan forskningen bidra? Det är något av allt det som kommer att diskuteras den 13–14 juni när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet möts på Karlstads universitet.

  – Universitetet har en viktig roll när det gäller utbildningen av framtidens lärare och att rusta studenterna så att de har med sig det de behöver för att kunna möta upp kraven i det framtida klassrummet, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.

 • 2023-03-22

  Karlstads universitets specialistsjuksköterskeprogram bedöms ha hög kvalitet enligt UKÄ

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har nyligen genomfört en omfattande utvärdering av 40 specialistsjuksköterskeutbildningar vid 25 lärosäten runtom i landet. Bland de granskade programmen fanns Karlstads universitets specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot ambulanssjukvård och distriktssköterska.

  Bedömarna har granskat två av fyra specialistsjuksköterskeprogram vid Karlstads universitet och anser att de håller hög kvalitet och motsvarar de nationella målen för specialistsjuksköterska.

 • 2023-03-22

  Karlstads universitets specialistsjuksköterskeprogram bedöms ha hög kvalitet enligt UKÄ

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har nyligen genomfört en omfattande utvärdering av 40 specialistsjuksköterskeutbildningar vid 25 lärosäten runtom i landet. Bland de granskade programmen fanns Karlstads universitets specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot ambulanssjukvård och distriktssköterska.

  Bedömarna har granskat två av fyra specialistsjuksköterskeprogram vid Karlstads universitet och anser att de håller hög kvalitet och motsvarar de nationella målen för specialistsjuksköterska.

 • 2023-03-22

  Ny utbildning i kreativt skrivande

  I höst startar en ny ettårig utbildning i kreativt skrivande vid Karlstads universitet. Utbildningen ges på distans kompletterat med tre träffar på plats då studenterna träffar varandra samt inbjudna gästföreläsare och författare. Kursansvarig lärare är Linus Gårdfeldt, författare och poet.

  Utbildningen hör till ämnet litteraturvetenskap och innebär en satsning på skönlitterärt skrivande. Under utbildningen varvas praktiska skrivövningar med teoretiska moment, samtidigt som det egna skrivandet hela tiden står i centrum.

 • 2023-03-22

  Ny utbildning i kreativt skrivande

  I höst startar en ny ettårig utbildning i kreativt skrivande vid Karlstads universitet. Utbildningen ges på distans kompletterat med tre träffar på plats då studenterna träffar varandra samt inbjudna gästföreläsare och författare. Kursansvarig lärare är Linus Gårdfeldt, författare och poet.

  Utbildningen hör till ämnet litteraturvetenskap och innebär en satsning på skönlitterärt skrivande. Under utbildningen varvas praktiska skrivövningar med teoretiska moment, samtidigt som det egna skrivandet hela tiden står i centrum.