Nyheter

 • 2017-01-31

  Så kan mångfalden i historieundervisningen öka

  Skolans historieundervisning bygger ofta på avgränsade etniska grupper och landsgränser. Det här är något som kan göra att kulturarvet uppfattas som statiskt och exkluderande. Nu startar ”Det gemensamma rummet” - ett nytt forskningsprojekt för utveckling av undervisningsverktyg för att visa att mångkultur alltid varit en del av historien.

  Historia förmedlas ofta med nationen som utgångspunkt, något som kan skymma förståelsen för hur migration och kulturmöten format dagens samhälle. I projektet ”Det gemensamma rummet” kommer forskare, historiker och lärare att arbeta med att utforma resurser för undervisning i historia. Målet är att ta fram undervisningsexempel runt utvalda historiska föremål och platser.

 • 2016-12-21

  Gymnasieelever lär sig skriva vetenskapligt

  Under fem veckor har gymnasieelever i årskurs tre från samhällsvetarprogrammet på Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad, genomfört ett delmoment av en kurs på Karlstads universitet i ”Att skriva vetenskapligt”. Målet är att steget från gymnasiet till universitetet ska kännas lättare.

  Initiativet till samarbetet kommer från Emil Mörk som är gymnasielärare på Folkuniversitetets gymnasium och Karlstads universitet. Under kursens gång har Kenneth Sandelin, adjunkt i samhällsvetenskap och historia på Karlstads universitet undervisat i metodik. Eleverna har också arbetat med frågeställningar som de själva har tagit fram inför en kommande uppsats.

 • 2016-12-20

  Hur formas kunskap inom skolan?

  Att förstå hur kunskap formas av lärare och elever är en utmaning, för vad är det egentligen som står i läroboken eller sägs på lektionen? Och vad är frågan i det nationella provet egentligen baserad på?

  ROSE, Research on Subject-specific Education, är en ny stark forskargrupp vid Karlstads universitet som forskar om hur vetenskaplig förståelse och vetenskapliga begrepp, men också vardagliga uppfattningar, tar form i skolans undervisning. Processen benämns som transformering och är vad som sker när teorier, begrepp och vetenskapligt vetande formas inom ramen för ett skolämne.

 • 2016-12-19

  Hallå där Monica Evermark...

  ...föreståndare för RUC, vad har varit bäst under hösten?
  Att börja mitt nya arbete på RUC ! Jag har blivit så väl mottagen. Det har varit många intressanta möten med både nya och gamla bekantskaper. Det känns bra att RUC är på lärarutbildningens kansli. Jag hoppas att RUC kan bidra med skolutveckling utifrån ett kommunperspektiv på lärarutbildningen.

 • 2016-11-11

  127 matematikintresserade gymnasielever på Karlstads universitet

  Under Sonja Kovalevsky-dagarna den 11-12 november får Karlstads universitet besök av 127 gymnasieelever. Eleverna som alla går sista året på gymnasiet får ta del av föredrag med forskare från olika länder, workshops och problemlösning – allt med fokus på matematik.

  - Eleverna som har kommit hit har valts ut av rektor och lärare på sin skola. De visar på ett levande intresse för ämnet matematik och går på gymnasiet, berättar Anders Hedin, projektledare för Sonja Kovalevsky-dagarna.

  Under fredagen sker aktiviteter för eleverna främst i hus 12 och under lördagen i hus 21. Deltagarna kommer att få ta del av både teori, praktiskta övningar och yrkeslivsbeskrivningar.

 • 2016-11-04

  Utvecklande forskningsmöjligheter i Indien

  Karlstads universitet har ett Study Point i Dharamsala och ett studiecentrum i Varanasi i Indien. I dag är det vanligast att studenter reser dit för att göra sin C-uppsats, men möjligheten att samarbeta genom forskning finns också.

  Delar av lärarutbildningsnämndens forskningsutskott har i dagarna kommit hem från Dharamsala och Varansi, där de har arbetat för att förankra möjligheten till gemensamma forskningsprojekt.