Nyheter

 • 2019-02-19

  Om läslust, bildning och litteraturundervisning i skolan

  Vad avgör om barn och unga blir litteraturläsare? Hur gör man som lärare för att undervisa i litteratur när läroplanen är fylld av motstridiga krav? I avhandlingen "Den kroppsliga läsningen - bildningsperspektiv på litteraturundervisning" undersöker Djamila Fatheddine grundskolans litteraturundervisning med fokus på läsning, kropp och bildning.

  Avhandlingen behandlar grundskolans litteraturundervisning med fokus på kroppslighet och bildningsaspekter. Den bygger vidare på idén om litteraturläsning som något som kan utveckla människor och fördjupa insikter om vad det innebär att vara människa.

 • 2019-02-07

  Karlstads universitet får avslag på examenstillstånd för specialpedagog och speciallärare med inriktning mot språk, skriv och läs

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger inte Karlstads universitet rätt att examinera specialpedagoger eller speciallärare med inriktning mot språk, skriv och läs. Nuvarande examensrätt för speciallärarutbildning med annan inriktning samt kurser i specialpedagogik berörs inte av beslutet.

  UKÄ:s motivering är att universitetet inte uppfyller alla de krav som ställs för att utfärda de båda yrkesexamina, bland annat vad gäller balansen mellan kvalitativ och kvantitativ metod i utbildningarna.

 • 2019-02-04

  Speltid väger tyngre än typ av dataspel när ungdomar lär sig engelska

  Tonåringar som spelar dataspel på fritiden får ett stort engelskt ordförråd och är speciellt duktiga på riktigt svåra ord jämfört med jämnåriga som inte spelar. Den tid ungdomarna lägger på spelandet visar sig dessutom ha större betydelse för ordförrådet än vilken typ av dataspel som spelas. Det visar en omfattande studie av forskaren Pia Sundqvist vid Karlstads universitet och Universitetet i Oslo.

  Pia Sundqvist, docent i engelska, är ansvarig för undersökningen som omfattar drygt 1000 ungdomar i åldern 15–16 år. Hon är något förvånad över resultaten.

 • 2019-01-22

  Rose-forskare i topprankad tidskrift

  Christina Olin-Scheller, Martin Stolare, Gabriel Bladh, Martin Kristiansson, Niklas Gericke och Brian Hudson - samtliga inom forskargruppen Rose vid Karlstads universitet - har blivit publicerade i den ansedda tidskriften London Review of Education.

  - Mycket glädjande och en bekräftelse på att vi inom Rose bidrar i den ledande, internationella forskningen om skolundervisning och lärarrollen, säger Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete och forskare vid Rose.

  Det är i temanumret "Knowledge and subject-specialist teaching" (vol 16, no 3) som tre artiklar av författare knutna till Rose finns med:

 • 2018-12-13

  Religionens relation till civilsamhället

  Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest sekulariserade länder. Men under de senaste decennierna har religionen fått en ny synlighet i form av politiska debatter, media och samhället i stort. Ämnet religionsvetenskap vid Karlstads universitet arbetar för att öka sin samverkan med samhället och har nu för första gången genomfört en konferens som riktade sig till en målgrupp utanför universitet. Temat för konferensen var ”Religion och civilsamhälle: risk eller resurs?”

  Religionsvetenskaps mål är att initiera en årligt återkommande fortbildnings- och fördjupningsdag där de synliggör och problematiserar religioners roll i samhället. På plats bland åhörarna på föregående veckas konferens fanns representanter från religiösa samfund och organisationer, kommun och landsting, politiker, lärare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brottsförebyggande centrum samt anställda och studenter vid universitetet.

 • 2018-11-16

  Karlstadsstudent prisas för bästa examensarbete

  Grattis Sofia Helgen, tidigare student vid Grundskollärarprogrammet - Förskoleklass till årskurs 3, här vid universitetet! Du har vunnit pris för årets bästa matematikdidaktiska examensarbete. Hur glad är du?

  – Jag är jättejätteglad! Jag visste inte ens att jag var nominerad så jag blev väldigt överraskad när jag fick mejlet med att jag vunnit.