Nyhetsarkiv för Lun

2024-02-26
Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” studerar pedagogers uppfattning kring musik och lek i fritidshem. Ett av resultaten är att de vuxna kan behöva släppa på kontrollen och själva leka.
2024-02-21
Karlstads universitet har ett samarbete med Victoria University (VU) i Melbourne, Australien, gällande utbytesstudier. Det innebär att förskollärarstudenter kan välja att studera termin fem på plats i Australien.
2024-02-20
Pedagog Värmland är mötesplatsen för yrkesverksamma inom samtliga skolformer, lärarutbildare, lärarstudenter och forskare. Tobias Berger har varit redaktör ända sedan lanseringen 2013. Nu lämnar han över till Linnéa Andersson, administrativ assistent på Lärarutbildningen vid Karlstads universitet. – Det känns väldigt roligt att ta över som redaktör för Pedagog Värmland, säger Linnéa Andersson.
2024-02-01
Sofie Nilsson, lärare på Vålbergsskolan i Karlstad och doktorand i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet, har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademins Svenska Nationalkommitté för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG:s årliga lärarpris i geografi. Sofie Nilsson vinner priset med SSAG:s nominering: ”Årets pristagare Sofie Nilsson är en entusiastisk och väldigt skicklig lärare som lyfter geografiämnet inom skolans ämnesgrupp och i kommunen
2024-02-01
I en mer komplex och orolig värld behöver blivande förskollärare bli mer förberedda inför att undervisa kring normer som rör samtid, religion och världsbilder. Vad är deras egen världsbild kontra samhällets baserat på kunskap och vetenskap? Känner de sig inkluderade i sättet som det undervisas på förskollärarprogrammet inom det här området?
2024-01-24
Antropocen är en föreslagen geologisk tidsålder som definieras av människans inverkan på jordens ekologiska system. Detta innebär utmaningar även i utbildningssammanhang.
2024-01-23
Enligt skollagen och förskolans läroplan ingår det i förskollärarens uppdrag att leda arbetet med undervisning inom förskolan. Men hur går detta till rent konkret i praktiken på Sveriges förskolor? Ett forskningsprojekt ska nu undersöka hur förskollärare och rektorer tolkar och omsätter detta uppdrag i sin vardag samt vilka konsekvenser detta får för det pedagogiska arbetet i förskolan. Förskollärares särskilda ansvar för förskolans utbildning har betonats sedan 2010.
2024-01-23
Den 11 januari bjöd studenterna i grundlärarprogrammet Fk-3, i termin tre, in till vernissage för att visa upp ett antal byggnader de skapat.  – Vi avslutar mattekursen med en tvådagars examination som innebär att studenterna kopplar ihop svenska och matte i ett byggprojekt, berättar Helena Uvesten Storm, programledare och en av matematiklärarna. Det var många nyfikna besökare som kom till den något annorlunda examinationsuppgiften.
2023-12-21

Hallå där Yvonne Liljekvist…

Nyheter » 2023-12-21
… professor i matematikens didaktik samt projektledare för Karlstads universitets ULF-arbete kring praktiknära skolforskning. Du har varit i Paris och deltagit på OECD-mötet Linking Evidence and Practice in Education för att prata om ULF:s verksamhet. Varför gjorde du det? – Svensk skola ska vila på vetenskaplig grund, det står i skollagen, och det har skapat ett intresse i andra länder.
2023-12-18
Hur kan skolbiblioteken stärkas och nyttjas för att bättre fungera som en pedagogisk resurs? Och hur kan lärare och bibliotekarier samverka i olika läsfrämjande aktiviteter? Det studeras närmare i det praktiknära forskningsprojektet ”Rum för utveckling? Skolbibliotek i grundskolan” som genomförs inom ramen för ULF*.
2023-12-04
Under hösten har ett nytt praktiknära forskningsprojekt startat på Karlstads universitet. Fyra högstadieskolor i Värmland deltar i projektet som fokuserar på skillnader i elevers färdighet i engelska. Målet är att hitta strategier som kan hantera skillnader så att färdigheten stärks hos alla elever. Bakom forskningsprojektet står ULF* som också finansierar studien tillsammans med de berörda skolornas kommuner och Centrum för språk och litteraturdidaktik, CSL.
2023-11-27
I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas?
2023-11-24
Ämneslärarstudenter vid Karlstads universitet kan göra sin långa eller korta verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i Indien. – Det är en fantastisk möjlighet, säger lärarutbildningens dekan Jessica Eriksson, som precis kommit hem från Varanasi där hon har återknutit kontakter efter pandemin. – Syftet med min resa var att återknyta kontakter efter pandemin och så besökte jag några nya riktigt bra skolor för att se hur vi kan utveckla samarbeten där.
2023-11-20

Barns språkutveckling i fokus

Nyheter » 2023-11-20
Olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård samlades på Karlstads universitet när det var dags för avslutning av professionssatsningen Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet.
2023-11-08
Forskningsprojektet Att skapa vi:et i hembygden: Närsamhällets kulturarv i SO-undervisningen på lågstadiet har beviljats 4,4 miljoner kronor av Skolforskningsinstitutet.
2023-10-31
En grupp forskare och lärare har i forskningsprojektet Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4–6 tagit fram en undervisningsmodul på temat migration. Syftet har varit att stärka lärarna och skapa ett bra verktyg. Materialet är tänkt att användas i årskurs 4-6 och kan utvecklas för årskurs 7-9.
2023-10-30
Förskollärarna är ansvariga för att leda arbetslagets gemensamma arbete. Men eftersom ingen pratar öppet om det i praktiken känner de inte att de har ett tydligt mandat i sitt arbetslag. Att använda sig av strukturerade samtalsmodeller kan vara en väg framåt.
2023-10-27
Samtalet böljar fram och tillbaka om lärarjobb, familjeliv och roliga saker som hänt sen sist. Och så klart minnen från lärarutbildningen! Allt över ett dignande bord av te och en massa godsaker. Fikafröknarna har träff. Det var på 90-talet som ett gäng studenter träffades på lärarutbildningen vid Karlstads universitet. På välkomnandet sades det att: Den du sitter bredvid nu mycket väl kan bli en vän för livet!
2023-10-25
Janni Karlsson, lärare på förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet, har tidigare arbetat som förskollärare och IT pedagog på förskolan Skogsgläntan i Kil. Hon har genom sitt arbete med digitalisering i förskolan gjort stor skillnad för samtliga barn och elever i Kils förskolor och skolor. För det har hon nominerats till lärarpriset Guldäpplet och är en av tre som gått till final.