Nyhetsarkiv för Lun

2023-08-30
Den 28 augusti fylldes Aula Magna med förväntansfulla och nyfikna studenter som gjorde sin första dag på vår förskollärar- och lärarutbildning! På programmet stod bland annat välkomstinformation av prorektor Margareta Friman, lärarutbildningens dekan Jessica Eriksson och kommundirektör Ulrika K Jansson.
2023-07-03
EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten. Eunice ska underlätta student- och personalutbyten, men också skapa förutsättningar för nära samarbete kring forskning och samverkan med omgivande samhälle. Projektet sträcker sig över fyra år och har beviljats 14,4 miljoner euro.
2023-06-26
Ett förslag på nytt Nationellt ULF-avtal har idag lämnats till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden. – ULF-avtalet rör ett av samhällets största åtagande, skola och utbildning, som är avgörande för samhällets framtida utveckling. Genom förslaget kan skolan – över hela landet – utvecklas genom att stå på vetenskaplig, professionell och tillämpbar grund.
2023-06-21
Drygt 2 300 lärare, ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet möttes på Karlstads universitet 13-14 juni. Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid stod i fokus. Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling?
2023-06-08
International Project, IPC-projektet, gör det möjligt för lärarstudenter att träffas online för att byta erfarenheter i ett internationellt perspektiv utan att behöva läsa utomlands under delar av sin utbildning. I slutet av juni samlas lärare vid lärarutbildningar från hela världen inom IPC-projektet på Karlstads universitet för sin årliga konferens. Studentrörlighet och utlandsstudier spelar en marginell roll för lärarstudenternas individuella upplevelse.
2023-06-07

Fullt hus 13–14 juni

Nyheter » 2023-06-07
Den 13–14 juni arrangeras Framtidens Lärande Väst på Karlstads universitet. Dagarna är fullbokade, vilket innebär att drygt 2 000 personer kommer till universitetet. Tips: Ta med egen matlåda och ha beredskap för att det kan bli trångt på parkeringen. Två rader på parkeringen norr om biblioteket är reserverade. Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling i en digital tid? Och hur kan forskningen bidra?
2023-04-19
Den 18 april arrangerades Lärardagen här på universitetet då studenter fick träffa framtida arbetsgivare och lyssna på inspirationsföreläsningar. - Enligt nya riktlinjer i läroplanen ska sexualitet, samtycke och relationer ingå i alla ämnen - i alla årskurser, säger projektledare Sofia Hanski, som själv läser till gymnasielärare.
2023-04-18
Frivillighet, styrning, fritidsaktiviteter och fri tid kännetecknar verksamheten i fritidshem. Att kombinera detta skapar dilemman hos lärarna. Det visar en forskningsstudie från Karlstads universitet. Forskningsstudien ”Dilemmarum i fritidshemslärares berättelser” bygger på det praktiknära forskningsprojektet ”Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse i fritidshemmets undervisning” inom ramen för ULF*.
2023-03-22

Dialog om framtidens lärande

Nyheter » 2023-03-22
Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling i en digital tid? Och hur kan forskningen bidra?
2023-03-10
Den 8-9 mars arrangerades Kaudagarna, universitetets utbildningsmässa för gymnasieelever, folkhögskolestudenter och andra studieintresserade.
2022-11-16
De senaste åren har kombinerade forsknings- och utvecklingsinsatser fått allt större uppmärksamhet inom det pedagogiska och didaktiska fältet. Ny forskning från Karlstads universitet visar att stöd till lärare i form av lektionsobservationer och återkoppling utifrån forskningsbaserade kriterier kan ha stor betydelse för lärarnas långsiktiga utveckling av undervisningen. Att finna tid och utrymme för den här sortens kollegialt samarbete är inte alltid lätt.
2022-11-10
När olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård samt förskollärarstudenter träffades för en heldag på Karlstads universitet kom Pettson på besök. Han var på dåligt humör för kaffet var slut, pennan som han skulle ha för att lösa korsord var borta och så gillade han inte att det regnade.
2022-11-03
”Progression i ett ämnesdidaktiskt ljus” var temat när lärare från årskurs 7-9 och gymnasiet slöt upp till Ämneslärardagen på Karlstads universitet. Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner där deltagarna fick fördjupa sig i ämnesundervisning under ledning av forskare inom ämnesdidaktik vid universitetet.
2022-10-24
Den 11 oktober fylldes Transformum av ressugna studenter när International Exchange Day – en mässa om möjligheter att åka utomlands som student vid Karlstads universitet, arrangerades. Under mässan hölls informationspass om praktik och studier utomlands och studenterna kunde lyssna på studentberättelser och ställa frågor till personal och studenter.
2022-10-24

Lekande lätt lärande

Nyheter » 2022-10-24
Ämneslärarstudenter i fysik har gett studenter som läser kursen Naturvetenskap och teknik F-3 en lektion i hur man kan föra in ämnet fysik på ett lekfullt sätt redan från förskoleklass. - Det här är ett koncept som vi kört några år och det brukar vara mycket uppskattat,  säger Tommy Gustavsson, universitetsadjunkt i fysik. Experimenten handlade om friktion, rörelseenergi, temperatur med mera. Hur kan man få så hög fart som möjligt i rutschkanan till exempel?