Nyhetsarkiv för Lun

2024-05-27
”För varje komplext problem finns det ett enkelt svar – och det är fel”. Det är ett citat* som Christina Olin-Scheller, professor i litteraturvetenskapens didaktik och pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, gärna använder sig av när det gäller digital skolutveckling. – Det är dags att sluta leta efter de enkla svaren.
2024-05-03
Den 23-25 april arrangerades Yrkes-SM i Karlstad och yrkeslärarprogrammet och VAL-projektet var på plats för att berätta mer om möjligheterna att bli yrkeslärare. – Vi vill att fler ska få upp ögonen för att bli yrkeslärare, säger Maria Rundberget, utbildningssamordnare för Vidareutbildning av lärare, VAL, vid Karlstads universitet.
2024-03-18
Den 12 mars arrangerades Lärardagen som i år hade temat ”att hantera läraryrkets utmaningar”. – Det känns lite spänt men mest förväntansfullt nu när alla är på plats, sa Ida Erlandsson en av projektledarna, precis när mässan öppnade. I aulan hölls två intressanta föreläsare där Maria Wiman berättade om hur det är att arbeta som lärare det första året efter examen där hon gav tips på vad man kan tänka på.
2024-03-18
Före eller innan, de eller dem – ja språk och grammatik väcker känslor. Men vad är egentligen rätt och fel, eller är språk och grammatik mer än så? På Grammatikdagen fredagen den 22 mars ägnar lärare, elever och lärarstudenter en hel dag åt frågor och funderingar kring grammatik och språk. Grammatikdagen är ett nationellt evenemang som infaller fredag i vecka 12 varje år för att höja intresset för grammatik och språkstudier.
2024-03-08
Fredag 8 mars besökte utbildningsminister Mats Persson Karlstads universitet. – Det var väldigt intressant generellt. Jag är mycket nöjd, säger han. – Det var särskilt intressant att få lyssna till Birgitta Persdotter om hennes forskning om socialtjänsten.
2024-02-26
Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” studerar pedagogers uppfattning kring musik och lek i fritidshem. Ett av resultaten är att de vuxna kan behöva släppa på kontrollen och själva leka.
2024-02-21
Karlstads universitet har ett samarbete med Victoria University (VU) i Melbourne, Australien, gällande utbytesstudier. Det innebär att förskollärarstudenter kan välja att studera termin fem på plats i Australien.
2024-02-20
Pedagog Värmland är mötesplatsen för yrkesverksamma inom samtliga skolformer, lärarutbildare, lärarstudenter och forskare. Tobias Berger har varit redaktör ända sedan lanseringen 2013. Nu lämnar han över till Linnéa Andersson, administrativ assistent på Lärarutbildningen vid Karlstads universitet. – Det känns väldigt roligt att ta över som redaktör för Pedagog Värmland, säger Linnéa Andersson.
2024-02-01
Sofie Nilsson, lärare på Vålbergsskolan i Karlstad och doktorand i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet, har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademins Svenska Nationalkommitté för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG:s årliga lärarpris i geografi. Sofie Nilsson vinner priset med SSAG:s nominering: ”Årets pristagare Sofie Nilsson är en entusiastisk och väldigt skicklig lärare som lyfter geografiämnet inom skolans ämnesgrupp och i kommunen
2024-02-01
I en mer komplex och orolig värld behöver blivande förskollärare bli mer förberedda inför att undervisa kring normer som rör samtid, religion och världsbilder. Vad är deras egen världsbild kontra samhällets baserat på kunskap och vetenskap? Känner de sig inkluderade i sättet som det undervisas på förskollärarprogrammet inom det här området?
2024-01-24
Antropocen är en föreslagen geologisk tidsålder som definieras av människans inverkan på jordens ekologiska system. Detta innebär utmaningar även i utbildningssammanhang.
2024-01-23
Enligt skollagen och förskolans läroplan ingår det i förskollärarens uppdrag att leda arbetet med undervisning inom förskolan. Men hur går detta till rent konkret i praktiken på Sveriges förskolor? Ett forskningsprojekt ska nu undersöka hur förskollärare och rektorer tolkar och omsätter detta uppdrag i sin vardag samt vilka konsekvenser detta får för det pedagogiska arbetet i förskolan. Förskollärares särskilda ansvar för förskolans utbildning har betonats sedan 2010.
2024-01-23
Den 11 januari bjöd studenterna i grundlärarprogrammet Fk-3, i termin tre, in till vernissage för att visa upp ett antal byggnader de skapat.  – Vi avslutar mattekursen med en tvådagars examination som innebär att studenterna kopplar ihop svenska och matte i ett byggprojekt, berättar Helena Uvesten Storm, programledare och en av matematiklärarna. Det var många nyfikna besökare som kom till den något annorlunda examinationsuppgiften.
2023-12-21

Hallå där Yvonne Liljekvist…

Nyheter » 2023-12-21
… professor i matematikens didaktik samt projektledare för Karlstads universitets ULF-arbete kring praktiknära skolforskning. Du har varit i Paris och deltagit på OECD-mötet Linking Evidence and Practice in Education för att prata om ULF:s verksamhet. Varför gjorde du det? – Svensk skola ska vila på vetenskaplig grund, det står i skollagen, och det har skapat ett intresse i andra länder.
2023-12-18
Hur kan skolbiblioteken stärkas och nyttjas för att bättre fungera som en pedagogisk resurs? Och hur kan lärare och bibliotekarier samverka i olika läsfrämjande aktiviteter? Det studeras närmare i det praktiknära forskningsprojektet ”Rum för utveckling? Skolbibliotek i grundskolan” som genomförs inom ramen för ULF*.
2023-12-04
Under hösten har ett nytt praktiknära forskningsprojekt startat på Karlstads universitet. Fyra högstadieskolor i Värmland deltar i projektet som fokuserar på skillnader i elevers färdighet i engelska. Målet är att hitta strategier som kan hantera skillnader så att färdigheten stärks hos alla elever. Bakom forskningsprojektet står ULF* som också finansierar studien tillsammans med de berörda skolornas kommuner och Centrum för språk och litteraturdidaktik, CSL.
2023-11-27
I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas?
2023-11-24
Ämneslärarstudenter vid Karlstads universitet kan göra sin långa eller korta verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i Indien. – Det är en fantastisk möjlighet, säger lärarutbildningens dekan Jessica Eriksson, som precis kommit hem från Varanasi där hon har återknutit kontakter efter pandemin. – Syftet med min resa var att återknyta kontakter efter pandemin och så besökte jag några nya riktigt bra skolor för att se hur vi kan utveckla samarbeten där.