Kalendarium

FORSKARSKOLA HÄLSA ERBJUDER ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR OCH EN INFORMATIONSDAG OM FORSKNINGSETIK Den 5e februari kl.10.00-15.30, lokal meddelas senare. Programpunkter Dagen innehåller bland annat information om uppdraget som etikrådgivare samt föredrag om dataskyddsförordningen, datasäkerhet vid forskning och fördelar och utmaningar med öppna forskningsdata. Externt inbjuden föredragshållare är Gert Helgesson, professor i medicinsk etik, KI, som kommer att prata om   Etiska aspekter på hantering av
Prenumerera på Kalendarium