Kalendarium

För att ge barn och unga en bra start i livet behövs mer forskningsbaserad kunskap. Nu inviger Karlstads universitet CBU, Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor. Välkommen! Forskningen rör olika faktorer kring barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, risk- och skyddsfaktorer.  Vi är inriktade på tillämpning i praktiken och forskningen sker ofta i samverkan med till exempel skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst.
Forskarskolan för undervisningens digitalisering presenterar de fem olika forskningsprojekt som har pågått under fyra år. Licentianderna är (nästan) klara nu och en gemensam presentation ger dig möjlighet att få en snabb inblick i aktuell forskning kring digitalisering i skolan! Fysik, Geografi, Matematik, Svenska och Teknik är de skolämnena som står centrala i projekten.  Korta presentationer introducerar de olika projekten, därefter en poster-mingel där du får möjlighet att ställa frågor til

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium