Nyheter

 • 2020-08-31

  Rektor välkomnar dig till Karlstads universitet

  Rektor Johan Sterte välkomnar dig till Karlstads universitet och berättar hur vi tillsammans kan göra en säker terminsstart.

  Jag vill hälsa alla studenter välkomna till ett nytt läsår vid Karlstads universitet! Höstens terminsstart blir dock inte som vanligt. Coronapandemin pågår fortfarande och därför har vi anpassat vår undervisning. Många får fortsätta studera hemifrån men nybörjare på programutbildningar, där grupper inte är för stora, kan vi erbjuda en start på campus och det känns bra.

 • 2020-06-17

  Att examinera konstnärliga studier digitalt

  I dessa underliga tider, då vi fått sätta vår tillit till verksamhet online, får våra lärare undervisa via Zoom och andra kanaler som står till buds. Men sen ska ju också studenterna godkännas i sina kurser. I ett rent teoretiskt ämne är det absolut görbart men hur genomför du en examination då det handlar om konstnärliga ämnen?

  Inom institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet ingår konst- och bildgestaltning, dans och hela det utbud som Musikhögskolan Ingesund erbjuder.
  Här har man fått använda sig mycket av film för att kunna examinera.

 • 2020-06-05

  Musikhögskolan Ingesund tackar av sina studenter

  Vid Musikhögskolan Ingesund finns en tradition att lärare och personal tar ton för att hedra de studenter som tar examen. Eftersom personalen inte kunde vara på plats i år spelade de in alltsammans istället.

  Redigering: Håke Karlsson
  Ljudmix: Thorbjörn Andersson

  Se filmen här!

 • 2020-06-05

  Hallå där Elise Pettersen Watten…

  ...i juni är du klar med din examen konstnärlig kandidat musiker, huvudinstrument viola. Till hösten går flyttlasset till London och Royal College of Music och du har dessutom fått stipendium från Stiftelsen Marianne Sundin-Dahlskogs Musikhögskolefond – dubbelt grattis! Hur känns det?

  - Det känns konstigt att vara färdig med min examen, tiden har gått väldigt snabbt! Det känns som att jag har lärt mig nästan allt jag vet om musik, kammarmusik, teknik, fiol och viola här och jag är mycket tacksam för all hjälp jag har fått.

 • 2020-05-27

  Ny studie om coronakrisens påverkan på musikbranschen

  Det har knappast undgått någon att även musik- och eventbranschen har påverkats kraftigt av coronakrisen. Just nu genomför forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, en enkätundersökning om hur förutsättningarna har förändrats för verksamma i branschen och vad som krävs för att hantera situationen.

  Listan på inställda evenemang har blivit lång under vintern och våren, och än ser det inte ut att lätta för musik- och eventbranschen. Vad det här har för konsekvenser för enskilda aktörer, men även branschen i stort, är nu föremål för en studie inom ramen för forskningsprojektet som drivs av Karlstads universitet.

  MECO, söker nu respondenter från hela Sverige till en enkätstudie om konsekvenserna av coronakrisen.

 • 2020-05-08

  Pionjär inom musikbranschen blir hedersdoktor

  Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet, vill uppmärksamma en person som har en drivande roll i den svenska musikbranschen. Hon har också anknytning till Värmland och har haft stor betydelse för Musikhögskolan Ingesund i samband med årliga Polar Music Prize som hon är VD för. Marie Ledin utses till hedersdoktor vid Karlstads universitet 2020.

  Marie Ledin är dotter till legendaren Stikkan Anderson och värmlandsbördiga Gudrun Rydstedt. Stikkan Anderson, som började sin karriär med studier i Arvika vid Ingesunds folkhögskola, var sångtextförfattare, musikförläggare, kompositör, manager, medgrundare av ABBA och startade skivbolaget Polar Music och musikförlaget Sweden Music, samt instiftare av Polar Music Prize.