Nyheter

 • 2022-09-13

  Pianoprofessor vid Ingesund mottar kulturpris

  Wermländska sällskapet i Stockholm delar varje år ut sitt stipendium Årets kulturpristagare. I mitten av september tar Julia Mustonen-Dahlkvist emot utmärkelsen vid en ceremoni i Immanuelkyrkan i huvudstaden.

  Julia Mustonen-Dahlkvist, professor i piano vid Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet, har genom sitt pedagogiska arbete varit väldigt framgångsrik med att locka unga studenter från hela världen till Arvika. Inte minst genom Ingesund Piano Center och ”Artists in recidense” där begåvade pianister handplockas för fortbildning och konstnärlig utveckling i klassiskt pianospel på excellent nivå. Hon har också genom den internationella pianotävlingen Nordic Piano Competition satt Musikhögskolan Ingesunds utbildning i piano på världskartan.

 • 2022-06-22

  Ingesund School of Music can now award a Degree of Master

  In 2016, Karlstad University was given the right to issue a Degree of Bachelor of Fine Arts at Ingesund School of Music. The experiences gained from that application process were then utilised in a new application for a Degree of Master of Fine Arts, which was submitted to the Swedish Higher Education Authority, UKÄ. The application has now been approved and Ingesund School of Music can issue a master’s degree. The master’s programme is estimated to start in the autumn of 2023.

  Three cohorts of students has graduated from the bachelor’s programme in music, focused on western art music. Highly qualified teachers, courses that provide both broad and in-depth knowledge in music and a high student completion rate have resulted in a successful and well-functioning degree programme. The programme is aimed at student students seeking a solid foundation to be able to work as a professional musician in various artistic contexts, after graduation. Students also gain the qualifications to continue their artistic studies at master’s level.

 • 2022-06-21

  Musikhögskolan Ingesund får utfärda konstnärlig examen på avancerad nivå

  Karlstads universitet fick examensrättigheter för konstnärlig kandidatexamen vid Musikhögskolan Ingesund 2016. Med erfarenheter från ansökningsprocessen gjordes en ny ansökan till en konstnärlig masterexamen som lämnades in till Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Ansökan har blivit godkänd och Musikhögskolan Ingesund får nu utfärda konstnärlig examen på avancerad nivå. Utbildningen beräknas starta hösten 2023. 

  Tre årskullar studenter har tagit ut examen från programmet Konstnärlig kandidat musiker med inriktning västerländsk konstmusik. Med högt kvalificerade lärare, kurser som utvecklar både breddade och fördjupade kunskaper i musik samt god genomströmning av studenter, har starten resulterat i en lyckad och välfungerande utbildning. Utbildningen riktar sig till studenter som vill få en gedigen grund för att, efter avslutad utbildning, kunna verka som yrkesmusiker i olika konstnärliga sammanhang.

 • 2022-05-11

  Mångfacetterad scenkonstnär blir hedersdoktor

  Varje sommar vallfärdar besökare till Berättarladan vid Rottneros Park för att se Västanå Teater. Som konstnärlig ledare har Leif Stinnerbom medverkat till att forma en regional teaterscen som gjort både nationellt och nordiskt avtryck. Med sin kunskap om berättandets dramaturgi och gestaltande i musik och dans, har han dessutom berikat undervisningen och forskningen som gästlärare och föredragshållare vid Karlstads universitet. För detta utses han till hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022.

  Leif Stinnerbom har en mångskiftande erfarenhet av kulturhistoriskt inriktat arbete. Han är från början etnolog och musikvetare med utbildning vid Högskolan i Karlstad och Göteborgs universitet och arbetade länge vid Värmlands museum som musikantikvarie. Innan han bestämde sig för att satsa helhjärtat på teater ägnade han sig åt doktorandstudier vid Göteborgs universitet med en planerad avhandling om dansbandet Sven-Ingvars.

 • 2022-04-26

  Vill lära sina elever att följa sitt hjärta

  Ernst Erlansson är född och uppväxt i Umeå i en relativt stor familj med fyra bröder. Det största intresset bland bröderna var först och främst fotboll, men under högstadietiden fick Ernst upp ögonen för musik. Förutom gitarr provade han på kontrabas innan han hittade pianot som är hans huvudinstrument än idag. Med dubbla utbildningar vid Musikhögskolan Ingesund ser han fram emot att få lära och följa elever på Kulturskolan i Uppsala.

  Ernst Erlansson har först gått Musiklärarprogrammet på Musikhögskolan Ingesund och sen valt att även gå utbildningen kandidat musiker. Hur kommer det sig att du ville gå båda programmen?

 • 2022-04-26

  Grammisnominerad jazzsångerska i Nisses hörna

  Jazztraditionen har djupa rötter i den Värmländska myllan och har förts vidare i generationer. Inte minst av Karlstadbördiga sångerskan Isabella Lundgren som med sina verksamma år i New York har en bas, erfarenhet och en högst personlig ton som hon delar med sig av då hon gästar Nisses hörna 3 maj.

  Denna gudabenådade sångerska som är bland det bästa som hänt den svenska jazzscenen. Låt mig bara få säga att Isabella Lundgren har ett allvar som är unikt. Hon får liksom tiden att sakta ner bara genom att vara. Det kallas väl för utstrålning och närvaro. Och sedan sjunger hon ju fantastiskt. Med en helt naturligt flödande tajming och en lågmäld men mycket uttrycksfull frasering. Att hon har något att säga med sina texter bidrar förstås också till magin.”