Nyheter

 • 2020-05-27

  Ny studie om coronakrisens påverkan på musikbranschen

  Det har knappast undgått någon att även musik- och eventbranschen har påverkats kraftigt av coronakrisen. Just nu genomför forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, en enkätundersökning om hur förutsättningarna har förändrats för verksamma i branschen och vad som krävs för att hantera situationen.

  Listan på inställda evenemang har blivit lång under vintern och våren, och än ser det inte ut att lätta för musik- och eventbranschen. Vad det här har för konsekvenser för enskilda aktörer, men även branschen i stort, är nu föremål för en studie inom ramen för forskningsprojektet som drivs av Karlstads universitet.

  MECO, söker nu respondenter från hela Sverige till en enkätstudie om konsekvenserna av coronakrisen.

 • 2020-05-08

  Pionjär inom musikbranschen blir hedersdoktor

  Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet, vill uppmärksamma en person som har en drivande roll i den svenska musikbranschen. Hon har också anknytning till Värmland och har haft stor betydelse för Musikhögskolan Ingesund i samband med årliga Polar Music Prize som hon är VD för. Marie Ledin utses till hedersdoktor vid Karlstads universitet 2020.

  Marie Ledin är dotter till legendaren Stikkan Anderson och värmlandsbördiga Gudrun Rydstedt. Stikkan Anderson, som började sin karriär med studier i Arvika vid Ingesunds folkhögskola, var sångtextförfattare, musikförläggare, kompositör, manager, medgrundare av ABBA och startade skivbolaget Polar Music och musikförlaget Sweden Music, samt instiftare av Polar Music Prize.

 • 2020-04-28

  Många förstahandssökande till Ingesund

  Ansökningstiden inför hösten 2020 har gått ut och färdighetsproven är i full gång. I år är det extra många som har sökt Musikhögskolan Ingesund i första hand vilket är mycket glädjande i en osäker tid.

  På grund av virusspridningen i Sverige och världen har färdighetsproven i år genomförts på distans. Totalt har drygt 160 sökande skickat video till musiklärarprogrammet, musik 60 och musiklinjen college. Sammanlagt har 400 filmer skickats in och granskas nu av juryn. Extra glädjande är att många sökande till musiklärarprogrammet valt Ingesund som förstahandsval, vilket återspeglar att utbildningarna håller hög klass med bra lärare vilket gör musikhögskolan attraktiv att studera vid.

 • 2020-04-09

  Mentorprogram ska stärka kvinnor och ickebinära inom mansdominerad musikindustri

  I underhållningsbranschen och inte minst inom musikindustrin är det ingen nyhet att det är männen som dominerar nyckelpositionerna. Detta märks även på Musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund då det flesta lärare är män och så också många av de gästföreläsare som besöker utbildningen. Helt enkelt för att branschen ser ut så. Men det råder absolut ingen brist på kompetenta kvinnliga upphovspersoner och musikproducenter som kan vägleda fler kvinnor i branschen. Därför startar nu Musikproduktionsprogrammet ett mentorprogram för kvinnliga och ickebinära studenter.

  Vad ska mentorskapet bidra med då? Jo, studenterna ska få möjlighet att diskutera genusrelaterade frågor, nätverkande och hur det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch, men också dela idéer och tankar gällande skapande. Det handlar inte bara om att fokusera på genusrelaterade utmaningar, utan också att få chansen att träffa kvinnliga förebilder och bara prata musik – om låtskrivande, producentskap, nätverkande och skapandeprocess.

 • 2020-04-09

  Musikproducent, låtskrivare, entreprenör och relationsbyggare

  Det är ingen hemlighet att svensk musikexport har varit väldigt framgångsrik i många år. Bor det kanske en låtskrivare även i dig? Musikproduktionsprogrammet på Musikhögskolan Ingesund riktar sig till dig som vill få en gedigen grund för att efter avslutad utbildning kunna verka som låtskrivare och musikproducent i dagens musikindustri med inriktning mot den kommersiella musikmarknaden.

  Som programstudent vid Musikproduktionsprogrammet har du tillgång till ett nybyggd och mycket välutrustad studio som finns tillgänglig dygnet runt. Här har du möjlighet att genomföra i stort sett alla typer av projekt. Allt från enklare musikproduktioner till komplexa inspelningar med musikhögskolans större orkestrar. För att få anknytning till branschen bjuds gästföreläsare in med jämna mellanrum. Under februari gästade Philip Holmgren, som själv läst musikproduktion vid Musikhögskolan Ingesund, Musikproduktionsprogrammet. Han arbetar numera hos Ten Music Group i Stockholm.

 • 2020-04-09

  Vad är egentligen VFU?

  Som blivande lärare är det viktigt att ha varit ute i verkligheten och upplevt hur arbetet går till i ett klassrum. Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, VFU, görs ute på skolor som Karlstads universitet har avtal med. Christoffer Gustafsson har nyligen gjort sin VFU på Mölndals kulturskola och känner sig styrkt som blivande musiklärare, med behörighet för grundskola, gymnasium och kulturskola.

  Under VFU får blivande lärarstudenter träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisningen och verksamheten, och att reflektera över detta, självständigt och tillsammans med andra. Den lokala lärarutbildaren och universitetets lärarutbildare samverkar för att studenten ska få stöd i att utvecklas i sin roll som professionell lärare. En blivande musiklärare har fyra koncentrerade VFU-perioder à fem veckor, oavsett vilken nivå hen kommer att undervisa på efter sin examination. Dessutom har du regelbunden övningsundervisning som en förstärkning av VFU.