Nyheter

 • 2017-03-30

  Henrietta Huzell ny styrelseordförande för Uppdrags AB

  Karlstads universitet Holding AB har haft årsstämma och beslutat att Henrietta Huzell blir ny styrelseordförande för Uppdrags AB. Hon efterträder Joachim Gustafsson som i fem av sina sex år på universitetet arbetat med Uppdrags AB.

  Uppdragsutbildningens uppgift är att öka insikterna om omvärldens behov av utbildning och kunskap, stärka universitetets roll som regional motor och öka de externa intäkterna vid universitetet. Medarbetarna i Uppdrags AB stöttar de ämnen och institutioner som genomför uppdragsutbildningarna och samordnar kompetenser mellan ämnen, institutioner och externa samarbetspartners. Uppdrags AB säkerställer också att uppdragen vid universitetet genomförs rättssäkert, likvärdigt och med full kostnadstäckning samt att uppdragsgivaren får ett affärsmässigt och professionellt bemötande.

 • 2016-11-15

  Lean Factory väckte intresse i näringslivet

  Under fredagen invigdes Lean Factory på universitetet. Adjunkterna Lasse Jacobsson och Anders Wickberg har under ett år byggt simulatorn som nu både kommer studenter och yrkesverksamma till del.

  Ett fyrtiotal gäster från näringslivet och universitetet fick en presentation av lean-simulatorn och genomförde ett leanspel. Efter invigningsceremonin fick två lag om sju personer vardera instruktioner om hur man i olika stationer skulle genomföra spelet. Uppgiften var att bygga så många barnstolar som möjligt på en viss tid. Stationerna handlade om slipning av stolsdelar, målning, transport och montering.

 • 2016-11-15

  Tillit tema på höstkonferens

  Tillit, förmågan att lita på medmänniskor och institutioner i samhället, har de senaste tio åren lyfts fram alltmer i samhällsvetenskapliga studier. Tillit, förtroende, socialt kapital och andra synonymer, betonas som grunden till både samhällets väl och individens livskvalitet. Statsvetarnas höstkonferens vid Karlstads universitet bjöd på det senaste inom forskningen och hur tillit praktiskt och medvetet tillämpas i exempelvis kommunal förvaltning.

  Varje höst anordnar statsvetenskap vid Karlstads universitet en konferens med ett aktuellt tema inom offentlig förvaltning och samhällsvetenskaplig forskning. Konferensen är ett samarrangemang mellan flera offentliga aktörer, Karlstads universitet och Högskolan i Hedmark och är en del av uppdragsutbildningen Master of Public Administration and Governance.

 • 2016-11-09

  Lean Factory invigs på fredag

  Karlstads universitet har byggt en flexibel simulator för att träna lean-tänkande i fabriksliknande miljö. Simulatorn, Lean Factory, invigs den 11 november i Pedagogiska verkstaden, hus 21, på Karlstads universitet. Under invigningen kommer studenter demonstrera simulatorn under ledning av personal från ämnet.

  Lean Factory utgår från utvecklingsstrategierna i Lean production där deltagarna involveras i fokusering på kvalitet och reduktion av onödigt arbete. Förmågan att se helhet och flödesaktivitet tränas och man lär sig att värdeflödet förbättras genom ett systematiskt förbättringsarbete och att mer värde skapas med mindre arbetsinsats. På Karlstads universitet kommer både studenter och arbetsgrupper från näringsliv och offentlig verksamhet utbildas i lean-tänkande.

 • 2016-09-30

  Hallå där Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen

  Det händer mycket hos rektorsutbildningen just nu. I dagarna lanseras den nya webbsidan och det första nyhetsbrevet. Du har varit utbildningschef ett drygt halvår nu, vem är du och vad innebär ditt arbete?

  - Jag kan nog bäst beskrivas som värmlänning, idrottsledare och trebarnspappa med stort intresse och förundran för barns och ungas utveckling och lärande, oavsett om det handlar om aktiviteter som äger rum i ett klassrum, på en fotbollsplan eller under en Pokémon-jakt. Efter att varit verksam som lärare, lärarutbildare, rektorsutbildare och biträdande institutionschef har jag numera förmånen att vara utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.

 • 2016-04-15

  Stort intresse för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

  Karlstads universitet har på uppdrag av Skolverket tagit fram en ny nätbaserad utbildning för personal inom skolan. Utbildningen Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper har på en vecka över 1 500 deltagare. Karlstads universitet ger sedan 2013 en nätbaserad utbildning i Bedömning och betyg. Den har idag över 24 000 deltagare.

  Karlstads universitet har på uppdrag av Skolverket tagit fram en ny nätbaserad utbildning för personal inom skolan. Utbildningen Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper har på en vecka över 1 500 deltagare.