Nyheter

 • 2022-01-17

  Juridikens dynamik i fokus kring gränssamarbete

  Vid gränsen mellan Sverige och Norge finns juridiska utmaningar. Studenter vid juristprogrammet har kommit långt i arbetet med att reda ut de frågor som kan uppstå.

  Vad får polisen göra på respektive sida av gränsen mellan Sverige och Norge? Vilka skillnader finns i de båda ländernas lagstiftningar? Och hur ska ett samarbete mellan länderna bli hanterbart och praktiskt genomförbart?

  Frågorna inför invigningen av den gemensamma gränspolisstationen i Morokulien i norra Värmland är många. Bland frågeställningarna finns:

 • 2021-09-24

  Nya synsätt och erfarenhetsutbyte stärker värdeskapandet i organisationen

  Kompetensutveckling som skapar värde och effekt både på individ- och organisationsnivå blir allt viktigare. Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har under våren utbildat chefer och verksamhetsutvecklare från både offentlig och privat sektor inom Facility management. 

  Kursen Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp är en uppdragsutbildning som genomförs i samverkan med IFMA Sverige och under våren fick kursen genomföras helt digitalt. En majoritet av kursdeltagarna svarar i utvärderingen att kursen bidragit till att stärka dem i sin yrkesroll och att man inser vikten av att utbyta erfarenheter. Deltagarna föreslår till och med att erfarenhetsutbyte borde schemaläggas, både i utbildningen och på arbetsplatsen.

 • 2021-05-18

  Agilt arbetssätt - effektivare att hantera osäkerhet och förändringar

  Handelshögskolan vid Karlstads universitet har gott renommé i att utbilda och forska inom agilt projektarbete. John Johansson, universitetsadjunkt i projektledning vid Handelshögskolan, utbildade personal vid Uddeholm i agilt arbetssätt och nu visar sig resultatet.

  - Vi vill vara så LEAN vi kan och lägga våra resurser på rätt saker, säger Anna Hedberg projektledare på Uddeholm. Det går inte att uppfinna nya material på beställning och samtidigt med säkerhet hålla en tidplan. Man får finna sig i att ibland går det bra - men i många fall så behövs ändringar eller så visar sig något vara omöjligt.

 • 2021-01-14

  Utbildning i agilt projektarbete mottogs väl hos Uddeholm

  Handelshögskolan vid Karlstads universitet har gott renommé i att utbilda och forska inom agilt projektarbete. John Johansson har nyss genomfört en utbildning tillsammans med företaget Uddeholm.

  - Uddeholm ville utbilda ett antal projektledare inom företagets forskningsverksamhet i agilt arbetssätt, förklarar John Johansson, universitetsadjunkt i projektledning vid Handelshögskolan.

  Uddeholm är världsledande på att ta fram verktygsstål med extrema egenskaper. När man tar fram ett helt nytt stål så vet man inte om det är genomförbart. Då gör man många korta projekt för att se om det är möjligt att genomföra.

  - För att få igenom fler stål snabbare och eventuellt misslyckas tidigare är ett agilt arbetssätt att föredra.

 • 2019-10-23

  Vilka uppdragsutbildningar erbjuder universitetet?

  Alla lärosäten arbetar med uppdragsutbildning och hos oss är det Uppdrags AB, universitetets helägda dotterbolag, som sköter affärerna och koordinerar uppdragsutbildningarna. Se filmen där vd Camilla Johannesson berättar om vilka uppdragsutbildningar som universitetet erbjuder.

  Uppdragsutbildning är en viktig del av universitetets samverkan med det omgivande samhället. Det är också ett viktigt sätt att nyttiggöra forskningsresultat.

  Uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet ökar stadigt och under 2018 genererade uppdragsutbildningarna 57 MSEK i extern finansiering, vilket motsvarar 8 procent av lärosätets totala intäkter från utbildning.

 • 2018-12-14

  Karlstads universitet kompetensutvecklar Arbetsförmedlingen för framtiden

  Karlstads universitet har sedan två år ett nationellt uppdrag att kompetensutveckla Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare. Hittills har sex kursomgångar för 120 arbetsförmedlare och två kursomgångar för ett femtiotal företagsrådgivare genomförts.

  Det nationella uppdraget innebär att ämnena nationalekonomi och arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tagit fram och genomför uppdragsutbildningar för Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare med fokus på arbetsmarknadens utmaningar.