Sjukdomslära och specifik omvårdnad vid diabetes 15 hp