Nyhetsarkiv för KUUAB

2021-05-18
Handelshögskolan vid Karlstads universitet har gott renommé i att utbilda och forska inom agilt projektarbete. John Johansson, universitetsadjunkt i projektledning vid Handelshögskolan, utbildade personal vid Uddeholm i agilt arbetssätt och nu visar sig resultatet. - Vi vill vara så LEAN vi kan och lägga våra resurser på rätt saker, säger Anna Hedberg projektledare på Uddeholm.
2021-01-14
Handelshögskolan vid Karlstads universitet har gott renommé i att utbilda och forska inom agilt projektarbete. John Johansson har nyss genomfört en utbildning tillsammans med företaget Uddeholm. - Uddeholm ville utbilda ett antal projektledare inom företagets forskningsverksamhet i agilt arbetssätt, förklarar John Johansson, universitetsadjunkt i projektledning vid Handelshögskolan. Uddeholm är världsledande på att ta fram verktygsstål med extrema egenskaper.
2019-10-23
Alla lärosäten arbetar med uppdragsutbildning och hos oss är det Uppdrags AB, universitetets helägda dotterbolag, som sköter affärerna och koordinerar uppdragsutbildningarna. Se filmen där vd Camilla Johannesson berättar om vilka uppdragsutbildningar som universitetet erbjuder. Uppdragsutbildning är en viktig del av universitetets samverkan med det omgivande samhället. Det är också ett viktigt sätt att nyttiggöra forskningsresultat.
2017-12-07
En ny metod för patientinvolvering i vården ska valideras och spridas i ett nytt forskningsprojekt. Projektet genomförs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i samarbete med Landstinget i Värmland och med stöd från Vinnova. CTF och Landstinget i Värmland, LiV, har tillsammans beviljats 790.000 kr från Vinnova för att validera och sprida information om en metod för patientinvolvering genom innovationsgrupper.
2017-04-03
Karlstads universitet har utrustning och labbmiljöer som kan vara till stor nytta för samhället. Karlstads universitets uppdrags AB förmedlar alla uppdrag som inkluderar uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer. Det senaste förmedlingsuppdraget involverar Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper och Billerud Korsnäs. Alla lärosäten har infrastruktur, apparatur och utrustning som kan vara till stor nytta för samhället.
2017-03-30
Karlstads universitet Holding AB har haft årsstämma och beslutat att Henrietta Huzell blir ny styrelseordförande för Uppdrags AB. Hon efterträder Joachim Gustafsson som i fem av sina sex år på universitetet arbetat med Uppdrags AB. Uppdragsutbildningens uppgift är att öka insikterna om omvärldens behov av utbildning och kunskap, stärka universitetets roll som regional motor och öka de externa intäkterna vid universitetet.
2016-11-15
Under fredagen invigdes Lean Factory på universitetet. Adjunkterna Lasse Jacobsson och Anders Wickberg har under ett år byggt simulatorn som nu både kommer studenter och yrkesverksamma till del. Ett fyrtiotal gäster från näringslivet och universitetet fick en presentation av lean-simulatorn och genomförde ett leanspel. Efter invigningsceremonin fick två lag om sju personer vardera instruktioner om hur man i olika stationer skulle genomföra spelet.
2016-11-15

Tillit tema på höstkonferens

Nyheter » 2016-11-15
Tillit, förmågan att lita på medmänniskor och institutioner i samhället, har de senaste tio åren lyfts fram alltmer i samhällsvetenskapliga studier. Tillit, förtroende, socialt kapital och andra synonymer, betonas som grunden till både samhällets väl och individens livskvalitet.
2016-11-09

Lean Factory invigs på fredag

Nyheter » 2016-11-09
Karlstads universitet har byggt en flexibel simulator för att träna lean-tänkande i fabriksliknande miljö. Simulatorn, Lean Factory, invigs den 11 november i Pedagogiska verkstaden, hus 21, på Karlstads universitet. Under invigningen kommer studenter demonstrera simulatorn under ledning av personal från ämnet. Lean Factory utgår från utvecklingsstrategierna i Lean production där deltagarna involveras i fokusering på kvalitet och reduktion av onödigt arbete.
2016-09-30
Det händer mycket hos rektorsutbildningen just nu. I dagarna lanseras den nya webbsidan och det första nyhetsbrevet. Du har varit utbildningschef ett drygt halvår nu, vem är du och vad innebär ditt arbete? - Jag kan nog bäst beskrivas som värmlänning, idrottsledare och trebarnspappa med stort intresse och förundran för barns och ungas utveckling och lärande, oavsett om det handlar om aktiviteter som äger rum i ett klassrum, på en fotbollsplan eller under en Pokémon-jakt.
2016-04-15
Karlstads universitet har på uppdrag av Skolverket tagit fram en ny nätbaserad utbildning för personal inom skolan. Utbildningen Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper har på en vecka över 1 500 deltagare. Karlstads universitet ger sedan 2013 en nätbaserad utbildning i Bedömning och betyg. Den har idag över 24 000 deltagare. Karlstads universitet har på uppdrag av Skolverket tagit fram en ny nätbaserad utbildning för personal inom skolan.
2016-04-04
Läslyftet är en omfattande kompetensutvecklingssatsning som Skolverket gör för landets lärare i alla ämnen och på alla nivåer. Institutionen för språk, litteratur och interkultur utvecklar moduler till Läslyftet och hittills har uppdraget genererat 11 miljoner kronor till Karlstads universitet. Läslyftet är en omfattande kompetensutvecklingssatsning som Skolverket gör för landets lärare i alla ämnen och på alla nivåer.
2015-11-16
En god munhälsa är viktig för livskvalitet och självkänsla. Men studier visar att flera allmänsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och demens har samband med försämrad munhälsa. Karlstads universitet har tagit fram en uppdragsutbildning som ska öka sjukvårdens kunskap om sambanden. Omvårdnad vid orala symtom och tecken på ohälsa 7.5 hp startar under våren 2016.
2015-08-25
I förra veckan startade en ny utbildningsomgång för 56 utländska akademiker i Korta vägen. Det nya är att Folkuniversitetet i Karlstad och Karlstads universitet samarbetar med att erbjuda både en Värmlandsgrupp och en Närkegrupp. Torsdagen den 20 augusti träffades båda utbildningsgrupperna för första gången på Karlstads universitet. 21 deltagare från olika kommuner i Värmland och 35 deltagare från olika kommuner i Närke.
2015-07-08
Den 15-16 juni samlades landets rektorsutbildare i Karlstad för en årlig rikskonferens och för att uppmärksamma att rektorsutbildningen fyller 40 år. Temat för konferensen var verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande.
2015-06-15
Den 15-16 juni samlas landets rektorsutbildare i Karlstad för en årlig rikskonferens och för att uppmärksamma att rektorsutbildningen fyller 40 år. Tema för konferensen är verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande.
2015-06-02
Tre akademiska uppdragsutbildningar inom evenemangssäkerhet lanseras i slutet av 2015. Bakom EU-projektet CISKT står bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och tre internationella universitet, däribland Karlstads universitet. Säkerhetsarbetet vid evenemang har varit en relativt oreglerad sektor.
2015-03-31
Efterfrågan på uppdragsutbildningar inom bedömning och betygssättning är stort. Det märks på Karlstads universitet där över 15 000 lärare läser universitetets två mooc-kurser, massive open online courses, om betyg och bedömning. Nu förlänger Skolverket universitetets utbildningsuppdrag. Den första webbkursen "Bedömning och betygssättning för åk 4-6" startade i oktober 2013 och har 7 800 deltagare.