Lyft frågan - Bedömning och stöd av patienters sexualitet i cancervård, 4.5 hp