Nyhetsarkiv för Kau.se

2024-02-23

Yrkesresan rullar vidare

Nyheter » 2024-02-23
Yrkesresan är det nationella konceptet för yrkesintroduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. FoU Välfärd Värmland ansvarar för genomförandet i länet och har nu kickat i gång resan: Funktionshinder för utförare. Målgruppen för Yrkesresan: Funktionshinder för utförare är medarbetare som ger brukarnära stödinsatser inom exempelvis personlig assistans, daglig verksamhet och boendestöd.
2024-02-21
Karlstads universitet har ett samarbete med Victoria University (VU) i Melbourne, Australien, gällande utbytesstudier. Det innebär att förskollärarstudenter kan välja att studera termin fem på plats i Australien.
2024-02-21
På alla hjärtans dag samlades experter och forskningsentusiaster på Karlstad CCC för konferensen Forum Värmland, som firade sitt 10-årsjubileum.
2024-02-19
För att förbättra samhällets säkerhet och beredskap i relation till klimatkriser ska arbetsmetoder och verktyg med fokus på spel utvecklas för beredskapsaktörer på båda sidor om den svensk-norska gränsen. Emelie Hindersson, koordinator på Centrum för forskning om samhällsrisker, och Peter Bellström, lektor i informatik vid Handelshögskolan, tar emot i RiskLab® på Karlstads universitet. Utmaningar i samhället vid en kris är påtagliga i lokalen.
2024-02-15
Mitt i den kalla vargavintern arrangerar Svenska Friidrottsförbundet i samarbete med IF Göta Karlstad och Kils AIK och värdstäderna Karlstad och Kil, 2024 års svenska mästerskap i friidrott inomhus. 16-18 februari gör Sveriges elit upp om medaljerna och i Karlstad genomförs tävlingarna vid Solstadens sportcenter, Eva Lisa Holtz arena.
2024-02-14
Med utgångspunkt i frågan om vad som händer när arbetare organiserar sig fackligt har Josef Ringqvist, nybliven doktor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, forskat på fackliga effekter på allmänhetens uppfattningar och attityder. Avhandlingen “When workers unionize: Trade union effects on management-worker conflict and attitudes towards immediate interests versus broader political agendas” består av två övergripande teman: Konflikter mellan ledning och arbetare Spänni
2024-02-14
132 utställare och omkring 8 000 besökare. När Hotspot 2024 summeras är alla mycket nöjda. – Vi är jättenöjda, säger projektledare Ximena Deramond. Nöjda var även Amanda Lindvall och Johanna Haggren som minglade mellan montrarna i aulafoajén strax före lunch.
2024-02-14
Det senaste tio åren har relativt stora grupper kommit ut på arbetsmarknaden. Samtidigt har de flesta samhällssektorer pekat på omfattande kompetensförsörjningsbehov under perioden. De kommande tio åren förväntas bli betydligt kärvare och konkurrensen om arbetskraften kommer att öka. Denna utveckling kommer sannolikt att avspeglas även i efterfrågan på högre utbildning, där vi kan förvänta oss en större konkurrens om våra studenter.
2024-02-13
Onsdag 14 februari är det dags för Hotspot, en av Sveriges största jobbmässor för studenter. I år med en app som gör det lättare att hitta framtida arbetsgivare. Viktigt att tänka på under mässdagen är också att ett antal p-platser är bokade för utställare.
2024-02-12
Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden.
2024-02-12
Forskningsartikeln ”Geographical discrepancies in higher education in Sweden” tar avstamp i en snart trettio år gammal avhandling som undersökte geografiska avstånds betydelse för att skaffa en högre utbildning. - Vad vi ser är att trots olika reformer för att underlätta att studera på en högre nivå så saknas det tydliga effekter, säger Thomas Blom, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Thomas Blom och Mats Nilsson, docent i kulturgeografi vid Karlstads un
2024-02-09
I debatten kring höstens budgetproposition var frågan om hur mycket pengar som ska satsas på välfärden i fokus. Röster från olika politiska håll hördes, men de som är välfärdens mottagare hörs sällan – faktiskt så hörs de knappt alls.
2024-02-08

Sveriges nya cybercampus invigt

Nyheter » 2024-02-08
Behovet av ökad cybersäkerhet växer dag för dag. Regeringen satsar nu drygt 100 miljoner kronor de kommande åren på Cybercampus Sverige som nu invigts på KTH. Syftet med satsningen är att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet.
2024-02-07
I uppgiften "Valvet" har maskiningenjörsstudenter samarbetat för att tackla komplexa konstruktionsutmaningar och främja gemensam utveckling som problemlösare och konstruktörer.   - Målet är att forma grupper av studenter som arbetar tillsammans för att senare i kursen bättre kunna lösa en större konstruktionsuppgift, säger Adam Fjaestad, adjunkt i maskinteknik.
2024-02-06
Sedan höstterminen jobbar specialpedagog Öyvind Alster på Studenthälsan. – Studenterna har hittat mig och bokar. I snitt har jag fyra samtal om dagen, säger han, som måndag 12 februari deltar vid nästa Pedagogiska samtal, arrangerat av UPE. Tillsammans med lärare Gunnar Olsson kommer han då prata på temat ”Vad är en tillgänglig lärmiljö?” – Då kommer jag prata om studenter med adhd, autism och läs- och skrivsvårigheter.
2024-02-06
Ingenjörsstudenterna erbjöds en eftermiddag om hållbarhet och cirkularitet där sju inbjudna företag pratade om sitt arbete med att bidra till en mer hållbar framtid. - Kul att få representera Björneborg Steel och vara en del av detta evenemang som var både intressant och lärorikt, säger Håkan Dedorsson, VD på Björneborg Steel.
2024-02-01
I en mer komplex och orolig värld behöver blivande förskollärare bli mer förberedda inför att undervisa kring normer som rör samtid, religion och världsbilder. Vad är deras egen världsbild kontra samhällets baserat på kunskap och vetenskap? Känner de sig inkluderade i sättet som det undervisas på förskollärarprogrammet inom det här området?