Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-02-07
Onsdag 15 februari är det dags för jobbmässan Hotspot. Under hela den dagen är ett antal parkeringsplatser norr om Universitetsbiblioteket reserverade för utställarna som deltar på mässan. Egna parkeringsbiljetter kommer att användas den dagen för att säkerställa att det enbart utställare som parkerar sina bilar där.
2023-02-03
Maskulina ideal och starka, lokala nätverksstrukturer gynnar män och minskar kvinnors möjligheter på den värmländska arbetsmarknaden. En ny rapport om rekrytering till högre tjänster i regionen sätter fingret på de utmaningar som finns för en mer jämställd kompetensförsörjning. (In English see below) – Föreställningar om kön och genus, nätverk och praktik hos rekryterare och chefer i Värmland återskapar ständigt normer om kompetens som gynnar män.
2023-02-02
Capacity Building in Nursing Eudcation in Indonesia, CABNEI, är ett Erasmus+ samverkansprojekt mellan fyra lärosäten i Skandinavien och fyra lärosäten i Indonesien.
2023-01-31
Senare i år kommer solcellsforskare från Karlstads universitet utföra experiment i tyngdlöst tillstånd, denna gång i en obemannad farkost. - Nu är det klart att Rymdstyrelsen finansierar våra experiment vid Esrange senare i år, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi. De experiment, som vi nu planerar för, har flera fördelar. Till skillnad från de bemannade parabelflygningar vi tidigare gjort, hinner vi nu studera de molekylära processerna mer detaljerat.
2023-01-26
Cleber Marchiori, som kommer från Brasilien, är en av universitetets nya biträdande lektorer. Hans fokus är på att skapa nya material för till exempel produktion och lagring av energi. - Inom mitt ämne, materialfysik, händer väldigt mycket spännande nu, säger Cleber Marchiori. Här på Karlstads universitet kombinerar vi experimentell verksamhet med modellering av nya material, till exempel inom forskargruppen organiska solceller.
2023-01-26
Varje barn har rätt till en trygg uppväxt fri från alla former av våld. Trots det är våld mot barn fortfarande ett stort folkhälsoproblem. I två studier genomförda av forskare från Karlstads universitet har förekomsten av olika former av våld mot barn, partnervåld, attityder till våld i uppfostringssyfte samt risk- och skyddsfaktorer för våld undersökts.
2023-01-24
Papperstillverkning kräver ofta tillsatser för att uppnå önskvärda egenskaper, som exempelvis papperets styrka. Ny forskning visar att detta kan lösas på ett hittills oprövat sätt. - För att göra papperet starkt tillsätts vanligtvis stärkelse till pappersmassan, säger Mozhgan Hashemzehi, doktorand i kemiteknik.
2023-01-23
Under måndagen besökte representanter för Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, Karlstads universitet. – Vi har fått en bred bild, men också fått se spetsen och fått veta mer om utmaningarna att få forskningsmedel, säger Gunilla Svantorp. Hon är S-riksdagsledamot från Värmland och ordförande i Rifo som är ett forum för kunskapsutbyte, samtal och kontaktskapande mellan huvudsakligen forskare och riksdagsledamöter. Ett tiotal riksdagsledamöter och forskare från R
2023-01-23

5G-testning pågår

Nyheter » 2023-01-23
I DRIVE-projektet har arbetet nu startat med en gemensam testmiljö tillsammans med industripartnern Varnish Software. Testerna ska mäta hur olika nätuppkopplingar påverkar latens och bandbredd vid videoströmning. Sedan mitten på december pågår testning av latens och bandbredd i universitetets 5G-testbädd. En server står uppkopplad mot flera nätuppkopplingar samtidigt för att jämföra deras prestanda.
2023-01-23
Journalistikens etiska regler sattes för första gången på pränt i USA under 1920-talet. Nu befinner vi oss hundra år fram i tiden med en publik som ser helt annorlunda ut.
2023-01-20
Nytt år, ny termin. Pirrigt? Lugn, det kommer bli jättebra och det finns hjälp på vägen. Studenthälsan, Universitetskyrkan och biblioteket vid Karlstads universitet ordnar många aktiviteter för att hjälpa studenter genom studierna. Bland annat kurs i att våga tala, lunchkurser om självkänsla och workshopar om tidsplanering och hållbara studier.
2023-01-20
Hallå där Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap! Det händer en hel del just nu inom ditt område, cybersäkerhet. Strax före jul beviljade KK-stiftelsen medel till en svensk företagsforskarskola för cybersäkerhet (SIGS-CyberSec) som du kommer hålla i rodret för. Stort grattis!
2023-01-19
Hållbara ekologiska system, sömnrobotar och åldrande är några av ämnena för vårterminens lunchseminarier Möt en forskare, som startar onsdag 25 januari. Seminarierna med forskare som jobbar på Karlstads universitet hålls en onsdag i månaden mellan januari och maj i universitetsbibliotekets studieverkstad. De börjar alltid klockan 12 och pågår cirka 45 minuter.
2023-01-18
Enligt studien “Sharing economy platforms as mainstream: balancing pro-social and economic tensions” finns det en del spänningar mellan det gamla sättet att dela på saker och det nya digitaliserade sättet. - Delningsekonomiska plattformar suddar ut gränserna mellan personliga/sociala normer och marknadsnormer för kommersiella utbyten, förklarar Hugo Guyader, lektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och tidigare gästforskare vid Karlstads universitet, som tillsa
2023-01-17
I fredags ägde höstterminens examenshögtid rum och Aula Magna fylldes med nyexaminerade och deras närstående. Flaggspel, röd matta, vackra blomsteruppsättningar, samt högtidliga tal mötte dem som tagit sin examen inom sjuksköterskeprogrammet. - Det är en fantastisk känsla att delta i examenshögtiden.
2023-01-17
I november 2022 lanserades ChatGPT eller “Chat Generative Pre-trained Transformer” som ett öppet AI-verktyg. Snabbt registrerades över en miljon användare. Själv blev jag uppmärksammad på ChatGPT i december när verktyget började diskuteras i media. Det var rubriker som ”Chatroboten visar att vi inte kan lita på vem som är människa”, ”Vad är ChatGPT och varför ska du bry dig” och ”AI applikationen ChatGPT klarar snart universitetstentor”.