Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-09-20
När regeringen presenterade sin budgetproposition sammanfattade finansministern att den präglas av ett svagt konjunkturläge. Fokus i satsningar ligger på hushållen, kommuner och regioner, försvar och rättsväsende. För universitet och högskolor är läget ganska oförändrat. Det finns farhågor om ökad arbetslöshet och som följd av detta görs satsningar på yrkesvux och yrkeshögskolan. För universitet och högskolor görs också vissa satsningar.
2023-09-19
Sommarens regnmängder har nog inte undgått någon. På sina håll i landet fick vi uppleva både skyfall och dess konsekvenser som höga vattenflöden och översvämningar. Skyfallsrisker och hur de ska hanteras är precis det som undersöks i forskningsprojektet SPARC som pågår till slutet av 2025.
2023-09-18
...lärare för Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet. Ni åker till Victoria University i Melbourne, Australien, i oktober på ett ERASMUS-utbyte. Ni ska också träffa en kommission i den australiska regeringen som ser över landets förskola. Ni måste berätta mer! - Vi har ett studentutbyte med Victoria University och det visade sig att det fanns ERASMUS-medel för lärare att besöka universitetet också, säger Anna Sonesson.
2023-09-18
Handelshögskolans dag är ett årligen återkommande event där inbjudna får ta del av Handelshögskolans verksamhet samt lyssna på intressanta föreläsare. - Handelshögskolans dag är ett tillfälle där våra studenter och blivande arbetsgivare bjuds in till en eftermiddag för att träffas, säger Olle Sonesson, projektledare samt lektor i företagsekonomi. Hur resonerar ni inför de olika teman som Handelshögskolans dag har? - Vi försöker spegla de områden som vi utbildar och forska
2023-09-14
Den i media uppmärksammade situationen på kursen Ras och vithet i Sverige i ämnet interkultur har nu lett till en anmälan till disciplinnämnden vid Karlstads universitet. Anmälan diariefördes under torsdagen.
2023-09-13

Nu är nya skogsområdet invigt

Nyheter » 2023-09-13
Vid lunchtid på onsdagen invigdes skogsområdet vid campus i Karlstad med tipspromenad och namngivningstävling. Akademiska hus arbete med skogsområdet, som också omfattar satsningar för biologisk mångfald utmed gräsmattor kring universitetsbyggnaderna, har pågått under 2022 och 2023. En promenadstig har skapats genom skogen öster om hus 9 och hus 12.
2023-09-12
I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att Cybercampus Sverige ska inrättas för att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap på Karlstads universitet, sitter i planerings- och projektgruppen för Cybercampus och har en aktiv roll i det nya svenska cybersäkerhetslandskapet. –  Det här är väldigt goda nyheter för Karlstads universitet.
2023-09-11
Anonymitet på webben är ett superaktuellt ämne som Rasmus Dahlberg länge har forskat kring. Med avhandlingen ”On Certificate Transparency Verification and Unlinkability of Websites Visited by Tor Users” har Rasmus nu disputerat i ämnet datavetenskap. Med en civilingenjörsutbildning i botten har Rasmus disputerat, undervisat i datasäkerhet samt arbetat deltid på företagen Mullvad VPN och Glasklar Teknik.
2023-09-11
Vid Karlstads universitet har vi just nu en situation som har fått stor uppmärksamhet i media. Det är självklart i universitetets intresse att säkerställa trygghet för lärare och studenter, men det måste ske inom ramen för vårt regelverk. Kortfattat handlar situationen om att en nätprofil med uttalat högernationalistisk agenda har blivit antagen som student på en kurs i interkulturella studier med inriktning mot rasism.
2023-09-08
På kursen Ras och vithet i Sverige i ämnet interkultur har en högerkonservativ och nationalistisk nätprofil börjat som student. Nätprofilen är mycket aktiv i sociala medier, där han bland annat skriver nedsättande om kursen, kursens studenter och kursens lärare. Universitetet och dess ledning tar kraftigt avstånd från nätprofilens agerande på sociala medier.
2023-09-08
Musikhögskolan Ingesund, som ursprungligen var Folkliga musikskolan på Ingesund, fyller 100 år och det ska firas i dagarna två till hösten. Helgen 13-14 oktober ges två större jubileumskonserter för att fira födelsedagsbarnet. Grundaren av Ingesundskolorna, legendaren Valdemar Dahlgren, startade parallellt med Västra Värmlands folkhögskola (senare namnbyte till Ingesunds folkhögskola) även Folkliga musikskolan 1923 med 35 deltagare från tio olika landskap.
2023-09-06
Det hör till ovanligheterna att ett examensarbete blir en artikel i en vetenskaplig publikation. Handelshögskolans alumn från juristprogrammet, Fabianne Lenvin lyckades dock med sitt. Den 1 januari 2019 infördes en omprövning för moderna miljövillkor i miljöbalken.
2023-09-06
Jag vill börja med att tacka för det fina välkomnande jag har fått under mina första veckor vid Karlstads universitet. Jag har redan mött flera av er och jag ser fram emot att få fortsätta möta er i vardagen. Jag uppskattar möten, både planerade och spontana. Det kanske låter lite överraskande att en ledare inom universitetsvärlden, som fått en stor dos möten genom åren och knappast kan förvänta sig fler luckor i kalendern framöver, säger sig uppskatta möten.
2023-09-06
- Propaganda har varit det som forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap har fokuserat på i Ryssland – den här diskursen jag tittar på var inte speciellt utforskad innan kriget startade, säger Svetlana Chuikina. I avhandlingsprojektet “(Re)constructing Russian anti-war movements.
2023-09-05
Återbruk och andra cirkulära lösningar blir i dag allt vanligare inom detaljhandeln för att skapa en mer hållbar konsumtion. För att främja denna omställning behövs mer kunskap om hur företag kan skapa bättre förutsättningar och kundupplevelser kring försäljning av återbrukade produkter.
2023-09-04

Kau på Pride

Nyheter » 2023-09-04
Nu är det Pridevecka här på Karlstads universitet! Vi uppmärksammar människors lika värde genom flera olika aktiviteter. Under veckan finns en utställning på Plan 3 på biblioteket som kallas Biblioteket ❤ Pride. På lördag den 9 september avslutas veckan med att vi deltar på Wermland Prides arrangemang i Museiparken i Karlstads centrum. Där vi finns representerade med ett tält som bemannas av Studenthälsan, dit alla välkomna för att umgås och delta i en tävling.
2023-09-01
För en hållbar utveckling krävs balans mellan ekonomisk tillväxt och nuvarande samt framtida behov. Boken ”Regional sustainable development” adresserar ett flertal utmaningar i detta sammanhang. Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer och medförfattare till boken, vars ramverk integrerar miljömässiga och ekonomiska mål.