Nyhetsarkiv för Kau.se

2024-05-15
Naser Hasso och Oscar Wallman är båda studenter vid samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet. Deras pågående studie av offentliga lekplatser och hur de upplevs av barn med synnedsättningar har genererat stort intresse. Naser och Oscar, ni skriver just nu på er c-uppsats i kulturgeografi - berätta vad den handlar om – Syftet är att undersöka barn med synnedsättningars upplevelser av offentliga lekplatser i urbana miljöer, säger Naser Hasso.
2024-05-14
Tisdag 14 maj besökte civilminister Erik Slottner Karlstads universitet. – Ett givande besök och bra mottagande på alla vis, säger han. Förutom allmän information om lärosätets styrkor och utmaningar fick han fördjupad information om hur universitetet arbetar med generativ AI och vilka konkreta insatser som görs för att stödja ansvarsfullt AI-användande bland anställda och studenter. Ministern fick också en föredragning av internationellt ledande forskning inom Centrum fö
2024-05-13
Boken Integrative Approaches in Urban Sustainability representerar ett internationellt samarbetsprojekt med drygt fyrtio akademiska institutioner världen över. I boken undersöks den ökande urbaniseringstakten och konsekvenser för samhällsstrukturer. – Denna publikation syftar till att omdefiniera vårt sätt att tänka och planera för framtidens urbana miljöer, säger Asaad Almssad, docent i byggteknik och en av bokens redaktörer.
2024-05-13
Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet arrangerar 13 juni Tjänsteinnovationsdagen 2024 – ett öppet seminarium där forskare och praktiker bjuder på intressanta föreläsningar och samtal med fokus på beteendevetenskap, digitalisering och innovation. – 2024 fokuserar Tjänsteinnovationsdagen 2024 på det som kallas ”innovation commons” och därtill beteendeförändring, säger Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare vid CTF. Innovation commons
2024-05-10

Panelsamtal om EU-valet

Nyheter » 2024-05-10
Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Kom och lyssna på ett panelsamtal där deltagarna kommer att diskutera vilka utmaningar de ser både att valet och det nya parlamentet står inför. – Vi kommer att prata om EU-valet med fokus på vilka utmaningar som finns kopplat till desinformation och varför det är så viktigt att vi som medborgare röstar.
2024-05-08
Det är snart dags för styrelsesammanträde igen. Som vanligt knåpar vi ihop en rapport till styrelsen över den senaste tidens händelser. En sak slår mig. Sedan förra sammanträdet har vi haft tre ministrar på besök eller på ingående, vi har tagit emot en astronaut, 2 500 gymnasielever, träffat departementet, arrangerat en av Sveriges största samlade arbetsmarknadsdagar och förstås en massa andra spännande aktiviteter. Kort sagt, vi har haft en massa möten.
2024-05-08
– Seminariet vänder sig till forskare, lärare, studenter och andra med intresse för internationalisering inom högre utbildning och handlar om möjligheten att genomföra en masterutbildning inom visuell kultur och kommunikation, säger Staffan Löfving, docent i socialantropologi och lektor i interkultur. Seminariet är ett så kallat satellitevenemang som arrangeras inom ramen för South Africa-Sweden University Forum (SASUF) forsknings- och innovationsvecka, vilken äger rum de
2024-05-08
– Data är en viktig resurs i vårt allt mer digitaliserade samhälle och för att kunna utveckla tjänster som främjar och förbättrar individers hälsa, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Hur kan hälsodata användas som resurs för att utveckla tjänster? Hur påverkar AI och digital teknik detta arbete? Vilka juridiska och säkerhetsmässiga aspekter bör beaktas? Detta är några frågor som kommer att besvaras och diskuteras under ef
2024-05-07
Olivia Rosén, student på psykologprogrammet vid Karlstads universitet, har tilldelats Lilla Psykologpriset på 10 000 kr. Priset delas årligen ut av Psykologförbundet till en psykologistudent som under sina studier verkat för att förbättra människors livskvalitet. Hej Olivia och grattis! Hur känns det?  – Det känns otroligt bra. Jag känner mig hedrad och stolt.
2024-05-07
Forskare från flera europeiska länder samlades för en tvådagars workshop på Karlstads universitet. Det övergripande temat var forskning om polymerer och deras tillämpning för organiska solceller och energilagring. –  Syftet med workshopen är flera, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi. Dels vill vi lära oss av andra experter, utöka våra nätverk och knyta nya kontakter, och dels vill vi sätta Karlstads universitet på kartan när det gäller den här forskningen.
2024-05-06
Farzaneh Karegar, lektor i informatik, har tillsammans med Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap, skrivit boken The curious case of usable privacy: Challenges, Solutions, and Prospects. Farzaneh Karegar, berätta mer vad boken handlar om - Boken fokuserar på användbar integritet och dess utmaningar, lösningar och nya möjligheter.
2024-05-06
Treklöverns utbildningsgranskningar av utbildningar på grund- och avancerad nivå går nu in i sin andra cykel. Under höstterminen 2024 startar en pilotomgång där ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet ingår. Karlstads universitet är koordinerande lärosäte för pilotomgången i Treklöverns utbildningsutvärdering.
2024-05-03
Den 23-25 april arrangerades Yrkes-SM i Karlstad och yrkeslärarprogrammet och VAL-projektet var på plats för att berätta mer om möjligheterna att bli yrkeslärare. – Vi vill att fler ska få upp ögonen för att bli yrkeslärare, säger Maria Rundberget, utbildningssamordnare för Vidareutbildning av lärare, VAL, vid Karlstads universitet.
2024-05-03
Jenny Wilson är en internationellt känd svensk indiemusiker, konstnär och inte minst producent. Hennes musik är elektroinfluerad och energisk och låttexterna är konfrontativa, inte sällan samhällskritiska. Samtidigt backar hon inte för att vara mycket sårbar och personlig vilket är en stor del av hennes uttryck.
2024-05-02
Teknikerjakten på Karlstads universitet är välkänd för sitt innovativa arbete med att främja intresset för teknik- och naturvetenskap. I ett banbrytande drag ersätts den traditionella sommarforskarskolan, som tidigare riktade sig till gymnasieelever, av ett experimentkollo för barn mellan 9 till 12 år.
2024-05-02
A-match är forumet där investerare möts av företag som framför sina affärsidéer med korta kärnfulla pitcher. Nytt för i år är att A-match kommer att äga rum på Karlstads universitet i Aula Magna och välkomnar studenter att delta i publiken.  Tio företag har vunnit juryns förtroende i en noggrann uttagningsprocess och är nu redo för investeringar. Klockan 15.00 börjar de tio företagen att pitcha sina idéer för publiken där investerare deltar.
2024-04-29
21-23 maj samlas studie- och karriärvägledare vid Sveriges högskolor och universitet för Vägledarkonferens 2024 på Karlstads universitet. – Vi har 227 är anmälda så här långt.
2024-04-29
Anna-Britt Coe forskar om förhållandet mellan aktivism och vardagsliv och är ny professor i sociologi vid Karlstads universitet. – Gemensamt för sociologiforskningen här på universitetet är inriktningen mot vardagsliv, vilket är unik i Sverige, säger Anna-Britt Coe. Anna-Britt Coe är professor i sociologi och forskar om förhållande mellan aktivism och vardagsliv och visar hur dessa två är mer integrerat än vi tidigare har förstått.  – Aktivism uppfattas oftast som ovanlig
2024-04-25
Som en del i universitetets systematiska kvalitetsarbete har nu åtta forskarutbildningsämnen granskats av en extern bedömargrupp. Samtliga får betyget hög kvalitet i bedömargruppens utlåtande.  Inom ämnet omvårdnad har en positiv bedömning av forskarutbildningen nyligen framkommit. Carina Bååth, ämnesföreträdare, uttrycker sin tillfredsställelse över bedömargruppens slutsatser som lyfter fram utbildningens höga kvalitet och doktorandernas trivsel.