Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2018-10-25

Goda råd är inte dyra

Nyheter » 2018-10-25
Att använda energin effektivare inom både industri, transporter och byggnader är en väg till ett mer hållbart samhälle. Råd är enkelt att få av oberoende energi- och klimatrådgivare i de flesta kommuner och dessutom kostnadsfritt.
2018-10-23
Karlstads universitet har utökat sin skrivhandledning till studenter med 150 procent för att förbättra studenternas akademiska skrivande. Numera finns skrivhandledning i svenska, svenska som andraspråk och engelska. - Alla kan förbättra sitt akademiska skrivande. Man ska kunna ta hjälp var man än befinner sig, vilken nivå man än är på.
2018-10-22
Arbetet med att kunna skicka in en ansökan om att få utfärda den nya treåriga tandhygienistexamen fortsätter, men någon formell ansökan görs inte under hösten. I augusti 2018 föranmälde Karlstads universitet till Universitetskanslerämbetet, UKÄ, gällande ansökan om tillstånd att utfärda den nya tandhygienistexamen. Deadline för formell ansökan var då 15 oktober. En snäv tidsram för att arbeta fram och säkerställa det gedigna underlag som behövs för en ansökan.
2018-10-22
"Ett politiskt system i förändring - mot ökad instabilitet" är titeln på årets höstkonferens i statsvetenskap. Som vanligt medverkar flera kunniga statsvetare från Sverige och Norge, liksom politiker på kommunal och regional nivå. Höstens tema rör det politiska systemet och den instabilitet som råder. Både i Sverige och internationellt är mönstret att tidigare stora och dominerande partier gradvis försvagas.
2018-10-21
Under årets Akademisk högtid den 19 oktober installerades sex professorer och hedersdoktor Victoria Svanberg fick sin hatt. Dessutom promoverades 16 doktorer och alla som ville hade möjligheten att lära sig mer om den forskning som bedrivs vid Karlstads universitet. English version below Festdagen började med att de sex professorerna berättade om sin forskning och sina drivkrafter för allmänhet, studenter och kollegor. Det skedde i miniföreläsningar på Karlstad CCC.
2018-10-19
Den 6 oktober hölls Karlstadmästerskap i programmering där studenter, alumner och representanter från lokala IT- och teknikföretag deltog. Efter avslutad tävling stod det klart att lag Bug repellent, med Dan Wolff från Altran, Marcus Söder från Sogeti och Niclas Fredriksson, student inom datavetenskap vid Karlstads universitet, vunnit med fyra lösta uppgifter. – Det var mycket roligt att vara med, säger Marcus Söder från Sogeti.
2018-10-17
Sjukförsäkringen är ett av fundamenten i den svenska välfärden, då människor ska känna trygghet när de blir sjukskrivna och inte får lön från sin arbetsgivare. Men för den som är sjuk idag gäller det att vara aktiv i sitt ärende för att allt ska löpa på hos Försäkringskassan. Sjukskrivna medborgare måste arbeta för att tillsammans med Försäkringskassans handläggare få ärendet utrett och tillgång till försäkringen. Det menar Johan Kaluza, i sin avhandling ”Sjukskrivnas arbetsbörda.
2018-10-16

Livet tio år efter uppsägningen

Nyheter » 2018-10-16
Vilka är de långsiktiga konsekvenserna när industriarbetare sägs upp vid en omstrukturering? Vad händer med individer och familjer? Hur ser det ut efter tio år efter uppsägningen? Och hur effektiva är stödprogram och arbetsmarknadsåtgärder i ett längre perspektiv?
2018-10-15
Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet har nyligen tilldelats drygt 2,5 miljoner kronor för projektet ”Kunder med ”förmåner” - #MeToo, makt och genus i kundinteraktivt tjänstearbete”. Forskningsprojektet handlar om att skapa mer kunskap om arbetsmiljön i serviceorganisationer genom att fokusera på kunders sexuella trakasserier, som är både mer omfattande och frekventa inom service och handel jämfört med andra branscher.
2018-10-12
Karlstads universitet har under de senaste åren satsat intensivt på att utveckla flera internationella och flexibla spetsutbildningar. Under våren 2019 startar tre nya kurser som riktar sig till verksamma inom tjänsteinnovation och datakommunikation. - Med etableringen av de nya kurserna positionerar sig Karlstads universitet som en av de främsta i Sverige inom den här typen av utbildningar, säger Jörg Pareigis, projektledare. Kurserna är både digitala och flexibla.
2018-10-11
Nya monterplatser har skapats för att möta utställarnas stora intresse av att träffa studenter på Karlstads universitet. Det gör att över 120 utställare får möjlighet att delta på jobbmässan. - Behovet av att hitta rätt kompetens är enormt för alla typer av arbetsgivare, både inom näringslivet och inom offentlig sektor.
2018-10-10
- Utbildning är självklart en värdefull investering, den ger dig valmöjligheter. En bra utbildning är entrébiljetten till framtiden, men det är själva kunskapen som är nyckeln till den egna reflektionen.
2018-10-09
Pågående verksamheter och insatser hos olika aktörer i länet, för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ska kartläggas. Länsstyrelsen i Värmland har givit uppdraget till FOU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet.
2018-10-05
En ny studie av forskare vid Karlstads universitet och Lunds universitet visar att det finns både brister och utvecklingspotential inom livsmedelsbranschen när det gäller klimatpåverkan.
2018-10-04
Riktlinjer för hållbara byggnadskoncept i byggbranschen, är temat i en nypublicerad bok med redaktör Asaad Almssad, docent i byggteknik på Karlstads universitet. - Sustainable Buildings, Interaction Between a Holistic Conceptual Act and Materials Properties, är en ny open access bok som jag är medredaktör till, säger Asaad Almssad. Boken behandlar riktlinjer för de mest kvalificerade åtgärderna för hållbart byggnadskoncept i byggbranschen enligt nya rön.
2018-10-03
Träden sprakar i allsköns färger, luften är hög och klar och nätterna börjar bli frostbitna – det är ett tydligt tecken på att Akademisk högtid närmar sig. Högtidskläder ses över, tal skrivs, installationsföreläsningar putsas och stämningen stiger – huset gör sig redo för universitetets stora högtidsdag den 19 oktober. I januari firar Karlstads universitet 20 år som universitet. Lärosätet bubblar och sjuder av aktivitet, både i nuet och inför framtiden.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"