Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-05-12

Ny bok i reningsteknik

Nyheter » 2022-05-12
Precis innan vårens kurs i reningsteknik startade kom den nya boken ut. Bokens författare är Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem, och Karin Granström, professor i miljö- och energisystem. - Det startade med ett möte vi hade 2019, säger Jens Fredholm, från förlaget Studentlitteratur som ger ut boken. Då talade vi om ett kompendium som Maria Sandberg skrivit och utifrån det föddes idén som nu blivit denna bok.
2022-05-12
Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, tilldelades Young Researcher´s Award för sin forskning som kan bidra till att pappersfibern kan återvinnas många fler gånger än idag. Forskningen handlar om att bygga upp ny kunskap om förhorning - ett forskningsområde som kan ge skogsindustrin ökade möjligheter att förstå träfiberns förändrade bindningsförmåga vid torkning, så kallad förhorning. - Det var väldigt roligt att få detta pris, som ger mig möjlighet att ge mig
2022-05-11
Varje sommar vallfärdar besökare till Berättarladan vid Rottneros Park för att se Västanå Teater. Som konstnärlig ledare har Leif Stinnerbom medverkat till att forma en regional teaterscen som gjort både nationellt och nordiskt avtryck. Med sin kunskap om berättandets dramaturgi och gestaltande i musik och dans, har han dessutom berikat undervisningen och forskningen som gästlärare och föredragshållare vid Karlstads universitet.
2022-05-10
Region Värmland och Karlstads universitet fortsätter stärka forskningen inom ett antal prioriterade områden. Nu har ett nytt avtal skrivits på som innebär att de satsar sammanlagt 140 miljoner kronor under åren 2022–2028.  Samarbetet påbörjades 2010 och har sedan 2015 gått under namnet Akademin för smart specialisering. De ömsesidiga satsningarna på akademin har bidragit till externa forskningspengar och gjort nytta för samhället.
2022-05-10
Vad är egentligen design och vad gör en designer? Hur går det till när något ska skapas och utvecklas? Varför ser saker och ting runt omkring oss ut som de gör?
2022-05-10
Rektor Johan Sterte avslutar sin tid som rektor vid Karlstads universitet när hans förordnande löper ut den 31 augusti 2023. Med anledning av det väljer nuvarande ordförande för Karlstads universitets styrelse, Karin Johansson att avsluta sitt uppdrag. Det gör hon i juni i år för att en ny styrelseordförande ska kunna rekrytera en rektor.
2022-05-10
Studenterna Tova Edwinson och Isa Movitz utsågs till bästa kärandelag och Handelshögskolan vid Karlstads universitet utsågs till bästa lärosäte i tävlingen SM i juridik. SM i juridik sker i två skilda etapper. Inledningsvis hålls en lokalfinal med en särskild fråga som utgångspunkt där lagen delas in två och två och möter varandra som motparter i en skriftväxling och en efterföljande förhandling. Målet är att efterlikna en riktig domstolsprocess så mycket som möjligt.
2022-05-06
Vad finns det för möjligheter att utbilda sig som flykting i ett främmande land? I början av april var Hamid Asghari, doktor och lektor i pedagogiskt arbete, gäst hos Institute of Linguistics, University of Opole i Polen, för att hålla föreläsningar med olika perspektiv kring detta. Hamid Asghari hade blivit ombedd att hålla ett antal olika föreläsningar med olika innehåll vid University of Opole, Polen.
2022-05-04
Ökad brist på tandhygienister är en fråga som Birgitta Haglund, leg. tandläkare brinner starkt för. Som tandvårdschef för Folktandvården Värmland har hon varit en drivande kraft som bland annat bidragit till återinförandet av tandhygienistutbildning vid Karlstads universitet.
2022-05-02

Därför minskar mangroveskogarna

Nyheter » 2022-05-02
Mangrove är en buske eller träd, som växer längs kusterna i tropiska och subtropiska miljöer. Växten trivs i saltvatten eller bräckt vatten, frodas ofta i tuff miljö och är van vid naturliga störningar som tropiska cykloner. Men trots sin motståndskraft har stora områden med mangroveväxter successivt försvunnit. Under de senaste tre decennierna har 8 600 km2 mangroveskogar dött ut – en yta motsvarande staden Tokyo.
2022-05-02
Under våren leder utbildningsminister Anna Ekström en serie forskarseminarier med fokus på regeringens tre prioriterade områden: segregation och kriminalitet, klimatomställning samt välfärd.
2022-05-02
Tommy Bergquist, fastighetsekonom och adjunkt vid Handelshögskolan, svarar på frågor om Riksbankens höjning av reporäntan. Reporänta – vad är det? - Den är den ränta som gäller mellan Riksbanken och övriga banker när dessa behöver låna eller placera pengar, man kan säga att reporäntan är bankernas ”inlåningsränta”.
2022-04-28
Fredrika Swenson tog tjänstledigt och läste magisterprogrammet i projektledning. Nu har Fredrikas uppsats kammat hem förstapriset i Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling. Vi var många som ställdes inför förändrade arbetsförhållanden när pandemin slog till med full kraft.
2022-04-28
Solcellsforskare från Karlstads universitet har åter utfört experiment i tyngdlöshet vid parabelflygningar i Bordeaux, Frankrike. Syftet är att studera hur strukturen av det aktiva lagret på polymera solceller bildas och därmed kunna att öka effektiviteten.  - Det här är andra gången vi gjort experiment vid parabelflygning, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet.
2022-04-27
Techmiljardären Elon Musk har köpt plattformen Twitter för svindlande 44 miljarder dollar. Karl-Markus Modén, universitetslektor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, reder ut hur transaktioner vid sådana köp går till och vilka effekter de ger för köparen. Hur går ett köp av den här storleken till? - Generellt sett så kan ett köp av aktier ske med kontanter eller med andra aktier (i t.ex. Tesla), förklarar Karl-Markus Modén. I det här fallet var budet ett kontantbud.
2022-04-26
Jazztraditionen har djupa rötter i den Värmländska myllan och har förts vidare i generationer. Inte minst av Karlstadbördiga sångerskan Isabella Lundgren som med sina verksamma år i New York har en bas, erfarenhet och en högst personlig ton som hon delar med sig av då hon gästar Nisses hörna 3 maj. ”Denna gudabenådade sångerska som är bland det bästa som hänt den svenska jazzscenen. Låt mig bara få säga att Isabella Lundgren har ett allvar som är unikt.
2022-04-26
Konferensen g22 – Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider: Genusforskningens möjligheter och utmaningar, genomförs vid Karlstads universitet 26–28 oktober 2022. Johanna Sjöstedt arbetar bland annat som koordinator för konferensen g22, undervisar i idéhistoria och genusvetenskap samt forskar i feministisk filosofi. Johanna, vad är g22?  - g22 är den femte nationella konferensen för genusforskning.