Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2016-12-09

Hallå där Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan....

..Senaste tiden har du synts en hel del i medierna, till exempel på Svenska Dagbladets debattsida och i tidningen Amelia. Varför gillar du att synas? -Jag gillar egentligen inte att synas, men i det här jobbet är det svårt att undvika. Människors vardags- och arbetsvillkor är sådant som media, praktiker och allmänheten är intresserade av. - Journalister hör av sig med jämna mellanrum.
2016-12-08

Information till nyantagna studenter *problemet löst

Tekniskt fel gör att välkomstinformation till nya studenter för tillfället inte är tillgänglig. Idag, den 8 december, har sökande till Karlstads universitet fått antagningsbesked. På grund av ett tekniskt fel kan antagna studenter inte läsa hela eller delar av välkomstinformationen. Vi felsöker och uppdaterar denna information så snart problemet är löst. Uppdatering kl. 22.58 Problemet löstes under kvällen och allt ska nu fungera.
2016-12-08

5,3 miljoner till forskning om energieffektivare arbetspendling

Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 5,3 miljoner till forskning om energieffektivare arbetspendling. Energimyndigheten är projektets huvudfinansiär. I projektet ska forskarna Lars E Olsson och Margareta Friman verksamma vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group, vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap och utveckla metoder för energieffektivt resande.
2016-12-08

Lars-Gunnar Engström ny ledamot i FoU Välfärd Värmland

Under hösten har Lars-Gunnar Engström tillträtt som ny ledamot i styrelsen för FoU Välfärd Värmland. Han är lektor i socialt arbete tillika programledare för socionomprogrammet och ser klara fördelar med den nära kopplingen mellan kommunernas verksamhet och universitetets utbildning och forskning. FoU Välfärd Värmland är en centrumbildning för forskning och utveckling vid Karlstads universitet.
2016-12-07

Skärmen och verkligheten - två världar som smälter samman

Hör du till dem som lever med mobilen som en förlängning av dig själv – eller förfasas du av skärmens ständiga närvaro i människors liv? Malte Hagener, gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Kulturvetenskapliga Forskargruppen, KuFo, studerar vår relation till bilden och skärmen. På måndag håller han en öppen föreläsning i ämnet. Varje år sedan 2000 listar Institutet för språk och folkminne nya svenska ord som blivit populära under det gångna året.
2016-12-06

Klart med ny campusplan

Under hösten 2015 och våren 2016 har en ny campusplan för Karlstads universitet tagits fram. Campusplanen utgår från en gemensam vision av ett framtida campus år 2030. Huvuddragen i campusplanen handlar om att få till goda miljöer för forskning och utbildning samt mer liv och rörelse på området genom studentliv och campusnära bostäder. Campusplanen syftar också till att skapa mer plats för näringsliv för att knyta detta närmare akademin.
2016-12-06

Bring out the joy- årets jullåt drar in pengar till Rädda Barnen

Äntligen är det dags för uppföljaren av fjolårets julsuccé, Christmas is You, som spreds som en löpeld. Musikhögskolan Ingesunds studenter på kursen, ”Producent, Låtskrivare och Entreprenör” hoppas kunna dra in ännu mer pengar med låten Bring out the joy. I år går intäkterna till Rädda Barnen. Förra året skänkte studenterna alla intäkter till Musikhjälpen. I år går intäkterna till Rädda Barnen.
2016-12-06

3 miljoner kronor till forskning om matsvinn

Forskningsrådet Formas har beviljat ett forskningsanslag på 3 miljoner kronor till forskning om förpackningslösningar och matsvinn. Forskningen är tvärvetenskaplig och kommer att ske inom ämnena miljö- och energisystem samt psykologi vid Karlstads universitet. Projektet består av två studier samt skrivandet av en populärvetenskaplig bok. Den första är en litteraturstudie där orsaker till livsmedelssvinn för olika produkter sammanställs.
2016-12-02

2,7 miljoner till forskning om hormonstörande ämnen som påverkar fortplantningen

Karlstads universitet har tillsammans med Karolinska institutet och Lunds universitet fått medel från Vetenskapsrådet för att undersöka hur exponering för så kallade perfluorerade ämnen påverkar epigenetiska mekanismer hos gravida kvinnor och deras barn. Projektet har sin början i att man i december 2013 upptäckte att dricksvattnet i Ronneby kommun var förorenat med perfluorerade ämnen (PFAAs) från brandskum.
2016-11-29

Årets Eldkonst: I tidens spegel

Mitt i mörkaste vintern, fredagen den 16 december, flammar Eldkonst upp i Sandgrundsparken i Karlstad. Det är ett evenemang där studenter från Innovations- och designingenjörsprogrammet, Danspedagogprogrammet samt kurser inom bild, dans och musik samarbetar. Årets tema är I tidens spegel där musik, dans, eldskulpturer och ljusinstallationer tolkar och uttrycker tiden på olika sätt. Eldkonst har blivit något av en tradition.
2016-11-29

Graffitiutövare drivs av flera olika motiv

Ungdomar som ägnar sig åt graffiti drivs av flera olika motiv. Om samhället vill motverka graffiti bör åtgärder, för att vara effektiva, ta hänsyn till det. Den slutsatsen drar Anki Nordmarker, Karlstads universitet, som disputerar vid Göteborgs universitet med avhandlingen Graffiti – For Joy and Confirmation. Ur ett samhällsperspektiv betraktas oftast olika former av graffiti som skadegörelse.
2016-11-29

Två sjuksköterskor fick stipendium för examensarbete

Sjuksköterskorna Maria Stensson och Anna-Karin Sund har tilldelats var sitt stipendium för väl genomfört examensarbete på avancerad nivå inom ämnet omvårdnad. - Jätteroligt att bli uppmärksammad på det här viset, säger Maria Stensson.
2016-11-25

Nationell konferens i svenska med didaktisk inriktning

Under snart två har Centrum för språk- och litteraturdidaktik vid Karlstads universitet varit värd för nätverket för forskning och forskarutbildning i svenska med didaktisk inriktning. Den 24-25 november arrangerade CSL den tolfte nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning i Karlstad med temat textkulturer. Konferensen riktade sig till forskare, forskarstuderande, lärare och lärarutbildare.
2016-11-24

Student- och företagsträff inom energiområdet

Den 17 november anordnades ett studentmingel på Karlstads universitet för studenter och energiföretag. Temat för dagen var framtidens arbetsmarknad inom området energi. Var finns energijobben i framtiden? Energibranschen förändras och gamla discipliner gifter sig med nya. De klassiska energibolagen planerar stora pensionsavgångar och brist på kompetens finns inom elektroteknik, automation, maskiningenjörer och data/it. Var finns jobben och hur kan man få del av dem?
2016-11-23

Charlotte Bäccman ny föreståndare för HumanIT

Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, är ny föreståndare för HumanIT. Uppdraget är på ett år framåt och fokus kommer att ligga på att åter knyta an till IT-branschen i regionen, efter en period av internationellt samarbete. HumanIT är en mångvetenskaplig miljö för forskning om användarens perspektiv på informations- och kommunikationsteknik (IKT).
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"