Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-08-25
I 2123 dagar eller nästan sex år har Åsa Bergenheim varit rektor för Karlstads universitet. Den 25 augusti tackades hon av i stor stil i Aula Magna med musik, tal och efterföljande mingel. De särskilt inbjudna talarna lyfte upp de examensrätter som tillkommit under Åsa Bergenheims rektorsperiod, hennes mod och att universitet idag står väl rustat inför framtiden.
2017-08-14
Kenneth Nordgren blev i början på sommaren anställd som professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Han är också utsedd till ny forskningsledare inom CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Professuren är den första av sitt slag som utlysts i Sverige, vilket visar hur långt framme Karlstads universitet är inom ämnesdidaktiken.
2017-08-08
Projektet Formula Student, där studenter från olika universitet runt om i världen bygger ensitsiga formulabilar från grunden och tävlar mot varandra, gav i år Karlstads universitets team, Clear River Racing, en hedervärd tredjeplats vid årets tävlingar på prestigefyllda Silverstone Circuit i England. Projektteamet består av cirka trettio studenter vid Karlstads universitet. Vid sidan av studierna jobbar de många timmar med att bygga en snabb och smart racingbil.
2017-07-07
Den 21 juni tog rektor vid Karlstads universitet beslut om att tillsätta en ny styrelse för CCS, Centrum för klimat och säkerhet. Styrelsen för CCS består av personer som på olika sätt arbetar med riskfrågor och klimatanpassning, både inom akademin, i näringslivet och vid myndigheter. Styrelsens roll är att arbeta brett med kvalitetssäkring av verksamheten och att säkerställa att CCS arbete genomgående har en hög samhällsrelevans.
2017-07-05
E-hälsa och mobila tjänster inom hälso- och sjukvård utvecklas starkt inom Europa. - Informationssystem för hälso - och sjukvården förväntas bli ett stort forskningsområde i Europa de kommande åren. Det menar Bridget Kane, lektor i informatik vid Handelshögskolan, nyligen hemkommen från en studieresa till Danmark. Bridget Kane deltog i ett tre dagar långt studiebesök i Danmark med fokus på hälso-och sjukvård.
2017-07-04
Den 3 juli fanns forskaren Jörg Pareigis på plats i Almedalen för att diskutera det digitala samhällets utmaningar. Digitalisering är en kraft som påverkar alla samhällssektorer. Den utmanar befintliga strukturer och öppnar för nya möjligheter för hur vi lever, konsumerar, roar oss, reser, utvecklar och upprätthåller sociala relationer, hur varor och tjänster produceras, hur vi utvecklar och kommunicerar kunskap och hur vi gör affärer.
2017-07-03
... du belönades med "Top Student Paper Award" i Journalism studies division på International Communication Associations konferens i San Diego, USA, för inte så länge sedan. Hur kändes det? - Överraskande, hedrande och väldigt roligt! International Communication Association's konferenser hör till de största i världen inom forskningsfältet medie- och kommunikationsvetenskap. I San Diego deltog över 3000 forskare och doktorander.
2017-06-30

Forskare medverkar i Almedalen

Nyheter » 2017-06-30
Helen Williams, universitetslektor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet medverkar i Almedalen 4-5 juli. I 30 år har miljöfrågor för förpackningar handlat om att minimera och återvinna material.
2017-06-29
Ricardo Santos, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet, är en av det fåtal juniora forskare vid svenska lärosäten som erbjudits möjlighet att under sommaren delta i ett japanskt forskarutbyte.
2017-06-28
Centrumbildningen HumanIT kommer att avvecklas under hösten. Det beslutade rektor den 28 juni, efter förslag från fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Under våren har HS-fakulteten genomfört en översyn och utvärdering av fakultetens centrumbildningar. Den visade att HumanIT inte uppfyller flera av kraven för centrumbildningar och fakultetsnämnden fattade därför beslut om att föreslå rektor att avveckla verksamheten.
2017-06-26
Karlstads universitet representerades internationellt vid European Operating Room Nurses Association (EORNA) 8:e Congress på Rhodos i maj av doktorand Ann-Catrin Blomberg och docent Birgitta Bisholt, Institutionen för hälsovetenskaper. Du deltog i kongressen European Operating Room Nurses Association i Rhodos i maj. Hur kommer det sig? -Den här konferensen gav mig möjlighet att presentera en pågående forskning internationellt för kollegor och forskare.
2017-06-22

Johan Sterte klar som ny rektor

Nyheter » 2017-06-22
Regeringen beslutade idag att utse professor Johan Sterte till rektor för Karlstads universitet. Regeringen valde som väntat att gå på universitetsstyrelsens förslag. Johan Sterte efterträder Åsa Bergenheim och tillträder 1 september 2017. Johan Sterte är 57 år och har gedigen erfarenhet som rektor. Från 2003-2009 var han rektor för Växjö universitet och sedan 2009 är han rektor för Luleå tekniska universitet.
2017-06-21
Medie- och kommunikationsvetenskap får fortsatt stöd av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning för arrangemang av Anderseminarierna för journalister. Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning har beviljat Karlstads universitet ekonomiskt stöd för att anordna seminarier om journalistik.
2017-06-21
Påverkar ljuset vår sömn? Annika Norell-Clarke, doktor i psykologi vid CFBUPH, medverkade i Förmiddag i P4 Värmland och pratade om sömn nu när dagarna är som längst och nätterna är som kortast. Idag, den 21 juni, är det sommarsolståndet som är årets längsta dag. Enligt forskning sover vi mindre när det är fler ljusa timmar på dygnet och vi sover mer när det är fler mörka timmar. Skillnaderna är inte så stora och hur vi hanterar det beror på hur känsliga vi är.
2017-06-20
Målet är att introducera hållbarhet och förvaltning till studenter och fakulteter vid Karlstads universitet och arbeta för att bygga upp nya forsknings- och undervisningssamarbeten. English version below. Forskarna John Piccolo och Niklas Gericke vid Karlstads universitet samarbetar inom ett projekt om hållbarhet och förvaltning som de hoppas kommer att leda till nya riktningar inom forskning och undervisning. - Hållbarhet kan enligt Johan Rockström med flera från Stockho
2017-06-20
Hur ska vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det handlar ett nytt Interregprojekt om, ett samarbete mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet och en rad samarbetspartners. Skogen är många till glädje och har många värden för skogsnäringen, besöksnäringen, jakt, svamp- och bärplockning, rekreation och friluftsliv, kulturarv, hälsa med mera.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"