Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2020-09-30
Mikael Granberg professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet, har utnämnts till hedersprofessor vid Royal Melbourne Institute of Technology University, RMIT. - Framförallt är det kul att den forskning vi gjort och gör får detta erkännande, säger Mikael Granberg. Det är vid School of Global, Urban and Social Studies på RMIT som Mikael Granberg utnämnts till hedersprofessor.
2020-09-30
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till förskollärarexamen vid Karlstads universitet. För drygt ett år sedan kritiserade UKÄ utbildningen och ett utvecklingsarbete inleddes.
2020-09-30
"Zombier, zombier, zombier - eller Omgiven av odöda" består av nio populärvetenskapliga artiklar som behandlar zombier och zombiescenarion ur olika perspektiv. Bland författarna finns två forskare från Karlstads universitet: Eva Kingsepp, medie-och kommunikationsvetenskap och Fredrik Hoppstadius, kulturgeografi. Det går knappast att missa hur zombien har ökat i popularitet de senaste decennierna.
2020-09-29
Den 29 september är det premiär för internationella matsvinnsdagen. Dagen är instiftad av FN för att ta ett internationellt grepp om matsvinnets konsekvenser och möjliga lösningar så att målet i Agenda 2030 kan uppnås.
2020-09-28
Med installationsföreläsningen ”Community journalism in the coronavirus pandemic: The importance of places and platforms in covering local news” inleder Karin Wahl-Jorgensen sin tid som Ander Visiting Professor of Geomedia studies på Karlstads universitet. Karin Wahl-Jorgensen är professor på Cardiff School Of Journalism, Media and Cultural Studies, och hennes föreläsning bygger på djupintervjuer med brittiska samhällsjournalister och fokuserar på deras erfarenheter av at
2020-09-25

Medialisering studeras vidare

Nyheter » 2020-09-25
Forskningsprojektet Mått på medialisering lanserades 2016 med stöd av Ander-stiftelsen. Nu har projektet, som genomförs vid institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK), fått utökad finansiering och inleder fas 2 under våren 2021. I forskningsprojektets första del studerades olika aspekter av medialisering - hur människor upplever att deras vardag är beroende av medieteknik och i vilken grad har de blivit mer eller mindre beroende av dem.
2020-09-24
För andra året i rad rankas Ikea som Sveriges mest innovativa företag. Det visar Svenskt innovationsindex där forskare vid CTF, Centrum på tjänsteforskning vid Karlstads universitet, låtit kunder bedöma innovationsgraden hos företag och organisationer på den svenska marknaden.
2020-09-22
Formula Student vid Karlstads universitet bjöd in samarbetspartners till en träff för att presentera årets team och nya bil. Utbildningsprojektet har flera företag som samarbetspartners och det ger studenterna stora möjligheter till praktisk erfarenhet och näringslivskontakter. Formula Student är ett årligt projekt där studenter från olika universitet runt om i världen bygger ensitsiga formulabilar från grunden och tävlar mot varandra.
2020-09-22

Hallå där Jörgen och Torgny...

Nyheter » 2020-09-22
på analytisk kemi, ni har publicerat en artikel om analys av hur coronaviruset för Covid-19 fäster i människokroppen. Ni framför att befintlig forskning på området har dragit felaktiga slutsatser på grund förenklade beräkningsmetoder.
2020-09-21
Idag mottog universitet och högskolor i Sverige budgetpropositionen från regeringen. - Den ger oss stabila förutsättningar när det gäller att ta ansvar och fortsätta vara en del av lösningen på de samhällsutmaningar som coronapandemin orsakar, säger rektor Johan Sterte.
2020-09-17
Spåren efter torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – de som brukar kallas de obesuttna - finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men är sällan uppmärksammade av den traditionella arkeologin. Nu har de lyfts fram genom nya boken "De obesuttnas arkeologi: människor, metoder och möjligheter" - och konferensen "De obesuttna 2020." Torpare, backstugusittare och städernas trångbodda arbetare är människor som levde under osäkra villkor.
2020-09-14
Academic Ranking of World Universities (ARWU) är en av de tre högst renommerade listorna i världen över rankning av universitet. Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet har fått en imponerande placering i spannet 76 - 100. Sådana här listor fungerar som en källa för presumtiva studenter och personer som söker jobb på universitet.
2020-09-03

Klimatanpassningens politik

Nyheter » 2020-09-03
Nyligen släpptes boken “The politics of adapting to climate change” där författarna Leigh Glover och Mikael Granberg från CSR, Centrum för forskning om samhällsrisker, undersöker politiska teman och politiska perspektiv som är relaterade till och påverkar samhällets klimatanpassning.
2020-09-02
Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Karlstads universitet hamnar på plats 801-1000, vilket är inom samma spann som förra årets resultat. universitet hamnar på plats 801-1000, vilket är inom samma spann som förra årets resultat. Rankningen består i år av drygt 1 500 universitet i 93 länder och är den största och mest varierade universitetsrankningen som gjorts.
2020-09-02
Skolan har startat och i år är det kanske fler föräldrar som låter sina barn gå eller cykla till och från skolan på grund av coronapandemin. Anledningen till trots är det en positiv utveckling, menar forskaren Jessica Westman Trischler vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"