Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-06-14
När Polarpriset delas ut nu på torsdag den 15 juni i Stockholm, är ett antal studenter från Musikhögskolan Ingesund på plats och står för musicerandet. De kommer att spela i samband med ceremonin och banketten och vid Polar Music Talks. När Polarpriset delas ut nu på torsdag den 15 juni i Stockholm, är ett antal studenter från Musikhögskolan Ingesund på plats och står för musicerandet.
2017-06-14
Sverige och USA ingick ett avtal hösten 2017 om en gemensam femårig strategi inom cancerforskning. Det var cirka 20 personer inbjudna; akademin, universitetssjukhus, Regionala cancercentra, Life Science, Cancerfonden, profession, läkemedelsindustrin och samhälle till ett rundabordssamtal på Amerikanska ambassaden. Du har deltagit i ett rundabordssamtal på Amerikanska ambassaden i vår. Hur kommer det sig?
2017-06-14

Samverkan inom energiområdet

Nyheter » 2017-06-14
Karlstads universitet samverkar med Glava Energy Center inom utveckling av system för optimerad drift av solpanelparker. Det långsiktiga målet med verksamheten är att möjliggöra en högre andel förnybar elproduktion. Energikällor som sol- och vindkraft har blivit mer kostnadseffektiva och spelar en allt större roll för energiproduktionen.
2017-06-09
Femton forskare får i år anslag från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, RJ, för att forska på heltid upp till ett år. En av dessa är Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. – Det känns fantastiskt roligt! Jag har samarbetat med olika företag under lång tid och fått tillgång till fantastiska forskningsdata, men har inte haft tid att omsätta forskningen till vetenskapliga artiklar.
2017-06-08
Centrum för genusforskning, CGF, tilldelas nu medel för att utveckla sitt projekt Genusakademi för små och medelstora företag över tre år och fyra månader. För ungefär ett år startades förstudien Vision genusakademi för små och stora företag vid CGF. Den tog avstamp i utvecklingen av ett digitalt verktyg för jämställdhetsarbete vid små och medelstora företag, SME, i Värmland, och finansierades av Akademin för smart specialisering.
2017-06-08
I den utvärdering som gjorts av det första året med Näktergalen på Karlstads universitet rekommenderar samtliga svarande studenter sina klasskamrater att bli mentorer i Näktergalen. - Det har varit givande för mig och jag uppfattar att det varit givande för eleverna, säger Simona Qassim som läser grundskollärareprogrammet vid Karlstads universitet. Näktergalen är ett koncept som syftar till att väcka grundskoleelevers intresse för studier på högre nivå. Rekommenderas - Ja
2017-06-07
Förra torsdagen var det avtackning och diplomutdelning för de internationella studenter som läst en termin vid Karlstads universitet. Matthew Argier och Ryan Moore från Kanada återvänder hem med många nya erfarenheter. Varje termin avtackas de utländska studenter som studerat vid Karlstad universitet, och under torsdagen mottog de så diplom av prorektor Thomas Blom.
2017-06-07
IT som passion var årets tema på ITQ -dagen den 31 maj. Inbjuden talare var Erika Malmberg, kriminalinspektören som sadlade om och nu jobbar med informationssäkerhet - och en av Sveriges supertalanger 2017. På ITQ-dagen berättade Erika Malmberg om sin "resa" från kriminalinspektör till rådgivare kring informationssäkerhet och partner på CloudPro.
2017-06-07
Undernäring som ett resultat av svårigheter att äta är ett stort problem bland äldre. På Karlstads universitet pågår forskning som handlar om att genom robotteknik ta fram hjälpmedel för äldre med nedsatt funktion i armar eller händer.
2017-06-05

En trygg start för nya lärare

Nyheter » 2017-06-05
För femte gången har lärare och pedagoger utbildat sig till mentorer hos RUC, Regionalt utvecklingscentrum, vid Karlstads universitet. Efter lagkravet om lärarlegitimation som kom 2011, finns en rekommendation om att utse mentorer till nyutbildade lärare.
2017-06-01
Temperaturens betydelse under embryoutveckling hos vandrande fiskarters livscykel ska undersökas av forskare från Norge, Danmark och Sverige. Från Karlstads universitet är Larry Greenberg, professor i biologi på NRRV, Naturresurs rinnande vatten, ansvarig för studierna kring olika aspekter av fiskens beteende. Det är den ökade temperaturen orsakad av global uppvärmning, särskilt under vinterhalvåret, som i våra nordiska vatten kan ha stor påverkan på fiskens livscykel.
2017-06-01
Malin Thorsèn, vd och grundare av Bright Planet AB, blir ny ordförande för CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Utöver ordföranden har styrelsen följande externa ledamöter: Hans Karlsson, SKL, Peter Rover, Effect Managemet, Christina Öberg, Örebro universitet, Jonas Matthing, RISE, Anders Tufvesson, Ninetech, Sofi W.
2017-05-31
Med ett år kvar till att EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) träder i kraft så är det nu hög tid för företag och organisationer att förbereda sig. Vid Karlstads universitet utvecklas en distansbaserad internationell spetsutbildning i hantering av personuppgifter i enlighet med den nya förordningen. - Den nya dataskyddsförordningen innebär stora förändringar när det gäller hantering av personuppgifter.
2017-05-30
Den 1 juni klockan 10 – 14 har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning i foajén utanför Aula Magna på Karlstads universitet. De 23 projekten visas upp av studenterna, som gärna berättar mera på plats. Många olika uppdragsgivare Studenterna har samarbetat med 16 olika vitt skilda uppdragsgivare.
2017-05-23
En enda elev i regionen Värmland-Dalsland-Närke hade i år alla rätt på teknikåttans uttagningsprov som arrangeras av Karlstads universitet och det var Mohanad Kantar i klass 8A i Storfors. Han är 15 år, ambitiös, älskar ämnen med matematik och NO och siktar på en framtid som läkare. Varje år får åttondeklassarna i hela Sverige tävla genom att svara på ett antal frågor i teknik, NO-ämnen och matematik.
2017-05-22
CNDS, Centrum för naturkatastrofslära, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer och ett av regeringens strategiska forskningsområden. I början av april tog riksdagen beslut om forskningspropositionen och därmed är det formellt klart att CNDS och därmed CCS, Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet, får fortsatt del av regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Medel är avsatta för en femårsperiod, med start 2018.
2017-05-22
Formula Student-teamet Clear River Racing är färdiga med årets bil. Fredagen den 19 maj avtäcktes den nya bilen, CRR17, i Aula magna. Bilen är ett bidrag till världens största tävling för ingenjörsstudenter, där Clear River Racing tävlar mot universitet från hela världen. För tionde året i rad finns Karlstads universitet representerat i Formula Student, en årligen återkommande biltävling som äger rum på anrika Silverstone Circuit i England.
2017-05-18
Systemet för kvalitetskontroll av läkemedel saknar flexibilitet och behöver utvecklas. På Karlstads universitet pågår därför forskning om moderna och effektiva analysmetoder i samarbete med AstraZeneca. Samarbetet, finansierat av KK-stiftelsen och delvis av ÅForsk, mellan separationsgruppen vid analytisk kemi, Karlstads universitet och AstraZeneca syftar till att få ett mer flexibelt system för kvalitetskontroll av läkemedel.
2017-05-17
Under sin docentföreläsning i datavetenskap pratade Karl-Johan Grinnemo om förutsättningar som måste till för att kunna utveckla och skapa nätverk och transport av data för att bygga framtidens internet. Under sin docentföreläsning, den 28 april, lyfte Karl-Johan Grinnemo frågor som han både har och inte har adresserat i sin forskning. - Tre frågor som har extra stor betydelse för nätverk och datatransport i framtidens internet är att förenkla implementeringen av nya tran
2017-05-16
Idag är det sällsynt med produkter på marknaden som både är ekonomiskt fördelaktiga och miljövänliga. En diskmaskin med en inbyggd värmepump är dock ett sådant exempel.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"