Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-03-24
Regioner i världen och regioner i förändring var tema för den internationella forskningskonferensen ”Regions in Transition” på Karlstads universitet i början av mars. Vad är det som gör att en region växer och frodas – eller avfolkas och avstannar? Ett 50-tal forskare från olika ämnen och olika delar av världen möttes för att ta del av varandras forskning kring det gemensamma begreppet regioner och regioners utveckling.
2017-03-23
Svenska akademiska högtidskonventet består av ansvariga för Akademisk högtid vid högskolor och universitet runt om i landet. Inom nätverket utbyts kunskap och frågor kring akademiska ceremonier och högtider – traditioner som har sina rötter i medeltiden.
2017-03-22
Mekonnen Tesfahuney, professor i kulturgeografi, har blivit invald i det vetenskapliga rådet för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Det är det nybildade Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Cemfor, vid Uppsala universitet som bett Mekonnen Tesfahuney att sitta med i den nordiska delen av det vetenskapliga råd som är knutet till centrumbildningen. - Det känns hedrande att få vara ledamot i det vetenskapliga rådet.
2017-03-21
Nordic Piano Competition 2017 avgjordes i helgen på Musikhögskolan Ingesund. Vinnaren blev Daumants Liepins, student på just Ingesund. Det var första gången Nordic Piano Competition anordnas på annan ort än Malmö. Under en hela vecka kom 35 unga konsertpianister från hela norden att tävla i utslagstävling i 4 rundor.
2017-03-17
Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser. Projektets huvudfinansiär är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, och Handelsrådet. I projektet ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om hur man kan stärka attraktionskraften hos handeln och besöksnäringen genom digitalisering.
2017-03-17
Årets Mäklarstudent har anordnats varje år sedan 2011 av Skandiamäklarna i samarbete med Universum. Studenter från Handelshögskolan vid Karlstads universitet, fastighetsekonomiprogrammet, är ofta med i slutstriden. Så även i år när finalen avgjordes på galan i Stockholm den 15 mars. Jaklin Saado och Lisa Markström hängde med ända till seminfinalen, men fick se sig slagna av vinnaren Irma Arvidsson från Högskolan i Gävle.
2017-03-15
Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial.
2017-03-14

Den andra vägen till läraryrket

Nyheter » 2017-03-14
Karan Partovi, blivande lärare i matematik och fysik undervisar i högstadiet på en skola i Vällingby i Stockholm. Med hjälp av satsningen Teach for Sweden, där Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad ansvarar för den pedagogiska utbildningen, tog han steget från finansvärlden till läraryrket. Stiftelsen Teach for Sweden erbjuder en ledarskapsutbildning där studenterna samtidigt läser en kompletterande pedagogisk utbildning för att på lärarbehörighet.
2017-03-14
Anki Yafele, läser på Kulturvetarprogrammet och är en av de studenter som i november beviljades Minor Field Studies-stipendium, MFS. Snart bär det av till Sydafrika, där hon ska undersöka en organisation som erbjuder musikutbildning för barn och unga i en av landets många townships. I många kåkstäder i Sydafrika erbjuder inte skolorna kreativa eller skapande ämnen och kulturskolor finns inte på samma sätt som i till exempel Sverige.
2017-03-13
Vad är egentligen svarta hål och varför håller ungdomar på med graffiti? Vid tre tillfällen under våren hålls föreläsningar på 30 minuter där några av forskarna vid Karlstads universitet berättar om sitt arbete och svarar på frågor. - Vi har många intressanta forskningsområden på universitetet och seminarieserien Möt en forskare, är ett tillfälle att presentera våra forskare och deras arbete, säger bibliotekarie Irina Persson, en av initiativtagarna bakom serien.
2017-03-10
Nya ekologiska material för isolering i byggnader, som till exempel från majs eller jute, är temat i en nypublicerad bok med redaktör Asaad Almssad, universitetslektor i byggteknik på Karlstads universitet. - Den här boken ger information och vägledning om nya och ekologiska material för att isolera byggnader, säger Asaad Almssad.
2017-03-09
Att föra fram människors rätt till bemötande på varje individs villkor - det är Carin Roos kall. Hennes brinnande intresse för denna fråga har resulterat i flera universitetsexamina och hon har också arbetat som förskollärare och som speciallärare inom skolan. Nu kan hon också titulera sig professor i specialpedagogik vid Karlstads universitet. Carin Roos, född och uppvuxen i Ängelholmstrakten, är utbildad förskollärare vid Förskollärarseminariet, Malmö högskola.
2017-03-08
Nu har Universitetskanslersämbetet beslutat att ge Karlstads universitet rätt att utfärda juristexamen. Det nya juristprogrammet startar hösten 2017. I slutet av förra året meddelade Universitetskanslersämbetet att Karlstads universitet kunde få rätt att utfärda juristexamen under förutsättning att lärosätet förstärkte med ytterligare två forskarutbildade lärare. Nu har dessa anställts och därmed är kraven uppfyllda för examensrätten.
2017-03-07
Kan man skapa ett mer jämställt arbetsliv genom ny digital teknik? Den frågan försöker projektet Utsatt att svara på genom att ta beprövade metoder från verkligheten in i den virtuella verkligheten - Virtual Reality. Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Karlstad Innovation Park, RISE Service Labs samt företagen Cojn Balansa och Sticky Beat. Projektet Utsatt syftar till att producera prototyper där jämställdhetsmetodik möter en virtuell verklighet.
2017-03-06
Flertalet personer arbetar i dag som lärare utan att ha tagit sin lärarexamen. Vidareutbildning av lärare (VAL), som arbetar för att öka andelen lärare i skolan med en lärarexamen och med behörighet att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket, har nu fått förlängt till 2030. VAL-projektet startades 2007 som ett regeringsuppdrag och vänder sig till verksamma lärare utan lärarexamen.
2017-03-03
Många av de fliseldade pannor som förser fjärrvärmenät och industrier med värme, skulle också kunna producera förnybara drivmedel eller kemikalier i tillägg till den el och värme som produceras i dagsläget.
2017-02-28

Ny professor i socialt arbete

Nyheter » 2017-02-28
Ämnet socialt arbete har i dagarna fått en ny professor knuten till sig. Hon heter Marie Nordfeldt. Marie Nordfeldt kommer ursprungligen från Fagersta i norra Västmanland. Hon studerade på högre nivå i Örebro och disputerade i kulturgeografi i Uppsala 1999. Efter disputationen har hon jobbat på Ersta Sköndal högskola i Stockholm.
2017-02-28
Fördröjningar över internet orsakar att internettjänster inte kan leverera förväntad kvalitet - onlinespel laggar, streamad video buffrar och videosamtal hackar eller kanske till och med bryts.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"