Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-06-14
Under våren 2020 överraskades många kommuner av Coronapandemins effekter på sin verksamhet och organisation. Forskare vid Karlstads universitet och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet har i en studie visat hur tolkningen av lagstiftningen kan innebära spänningar mellan olika institutionella logiker. Även i ett öppet demokratiskt system kan en extraordinär händelse innebära avsteg från principer om meddelarfrihet och meddelarskydd.
2021-06-08
Att veta hur länge lagrad koldioxid stannar i marken eller hur grundvattnet rinner under markytan är svåra frågor att svara på. Matematiska beräkningar blir ofta så komplicerade att datorer inte kan hantera dem. Den här typen av forskning började på 1970-talet när olja och gas skulle utvinnas i Nordatlanten.
2021-06-07
I fredags höll sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet sin avslutningsceremoni digitalt från Aula Magna. En dag fylld av glädje och förväntan inför det kommande yrkeslivet, men även vemodiga avsked från studiekamrater och lärare. Det var en högtidlig och festlig stämning även om det var digitalt för de 68 nyutexaminerade sjuksköterskorna.
2021-06-02
Nu i slutet av terminen har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är, på grund av den pågående pandemin, utställningen digital istället för på plats på Karlstads universitet. - Det är mycket roligt att följa studenternas designprocesser som leder fram till många bra lösningar och produkter, säger Johan Strandberg, programledare.
2021-06-02
Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet fortsätter att avancera på listan Academic Ranking of World Universities (ARWU). ARWU är en av de tre högst renommerade listorna i världen över rankning av universitet och placerar nu Karlstads universitet i spannet 51–75.
2021-06-01
Den 1 juni upphör råden om distansundervisning för universitet och högskolor. Det innebär att mer av undervisningen och tentamina stegvis kan ske på plats, med de restriktioner för att minska trängsel och risk för smittspridning som fortfarande finns.
2021-05-28
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material. - Svensk industri ser att en av de största utmaningarna för att kunna industrialisera additiv tillverkning i metall är brist på utbildning, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap vid Karlstads universitet.
2021-05-28
Facebooks censur av det Pulitzer Prize-belönade fotot på den så kallade Napalmflickan orsakade globalt ramaskri och visade att digitala medier kan omdefiniera yttrandefrihet och informationsfrihet. Maud Bernisson disputerade nyligen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet med sin avhandling ”The Public Interest in the Data Society: Deconstructing the Imaginary Policy of the GDPR”.
2021-05-27
I många delar av landet har studenter under pandemin råkat ut för bristande handledning under sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Det på grund av sjuk och slutkörd personal. Karlstads universitets VFU-handläggare har arbetat målmedvetet för att möjliggöra så bra förutsättningar som möjligt för studenterna.
2021-05-27
I romaner, filmer och spel om förstörda världar och ödelagda landskap finns det ofta viloplatser, stilla oaser och tillflyktsorter. Det är gömda trädgårdar med grönska, vatten och föda, lugn och trygghet – ett slags rester från det förlorade paradiset. Den fridfulla platsen står i skarp kontrast till det ödelagda landskapet utanför. Vilken funktion spelar dessa platser i post-apokalyptisk fiktion?
2021-05-27
Fredricelundsskolans elever från årskurs sex som deltagit i projektet Näktergalen har sommaravslutning med sina mentorer på campus vid Karlstads universitet. Rektor på Fredricelundsskolan Jan Bengtsson och kurator Jennie Shüssleder vittnar om ett lyckat projekt. Eleverna äter pizza i gröngräset i universitetsparken med sina mentorer och sedan spelas det kubb – allt på säkert coronaavstånd. Avslutningen kunde bli av och det uppskattas av både elever och mentorer.
2021-05-26
Den tredje delen av utbildningsutvärderingen inom kluster 16, som består av ämnena fysik, teknisk fysik, matematik och elektroteknik, är Zoom-intervjuer med lärare och studenter. Granskningen genomförs inom Treklöversamarbetet där flera lärosäten samverkar för utvärdering och kvalitetsutveckling av utbildningarna.
2021-05-24
Formula Student-teamet, Clear River Racing, från Karlstads universitet är färdiga med årets bil och på onsdagen den 26 maj avtäcks den nya bilen, CRR21, som tagit över 12 000 timmar att bygga. Clear River Racing, CRR, är ett team på 20 studenter, från olika utbildningar, som medverkar i tävlingen Formula Student, vilket är en av världens största ingenjörstävlingar för studenter. Teamet har under de senaste nio månaderna lagt över 12 000 timmar på att bygga en racingbil.
2021-05-20

Hallå där Kent Fredholm…

Nyheter » 2021-05-20
…du lägger fram din avhandling på fredag i två ämnen samtidigt, pedagogiskt arbete och romanska språk, vilket är den första gången som någon gör vid Karlstads universitet. För att ställa en klassisk fråga, hur känns det? -    Det är väldigt roligt att ha kunnat arbeta inom två fält som betyder mycket för mig och som är viktiga för våra språklärarutbildningar.