Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-03-24
Hållbar agenda är ett nätverk i Forshaga och Munkfors kommuner där företag, föreningar, myndigheter och Karlstads universitet samarbetar för att nå klimatneutralitet. Hållbar agenda är en viktig del i arbetet med att nå målen i Parisavtalet och de globala målen inom Agenda 2030 genom att minska växthusgasutsläppen med en hastighet på 16procent per år.
2021-03-23
Längs med många av våra svenska vägkanter breder rader av blomsterlupiner ut sig. De är mjuka och vackra – men skenet bedrar. Blommorna riskerar att tränga bort nästan alla växtarter omkring sig när de fått fäste. Den invasiva arten kan ha förödande effekter för såväl växtliv som insekter.
2021-03-19
Under det senaste året är det många svenskar som levt isolerade på grund av den pågående pandemin. Detta har lett till ökad psykisk ohälsa. Sen länge har forskning visat att rörelse påverkar din hälsa på ett positivt sätt, inte minst dans som förenat med musik, konst och kreativt skapande kan lindra och läka.
2021-03-18
15 mars var sista ansökningsdag för sommarkurser vid Karlstads universitet. Totalt hade 7728 sökt någon av de 21 kurser som erbjuds i sommar, vilket kan jämföras med 2378 person som sökte någon av de 15 sommarkurser som var öppna för anmälan 2020. De mest populära kurserna inför sommaren 2021 är: • Kreativt skrivande, 1785 sökande • Kompetensbaserad rekrytering, 1634 sökande • Skissteknik I, 1479 sökande Sen anmälan kan göra att ännu fler anmäler sig till sommarkurserna.
2021-03-17
För att uppnå bättre effekter inom hälso- och sjukvården bör nya tekniska innovationer införas tillsammans med strukturella förändringar menar Peter Samuelsson, nybliven filosofie doktor i företagsekonomi. Med innovation tänker man oftast på en ny produkt som ska lanseras på en marknad där marknadskrafter påverkar om produkten blir lyckad eller inte.
2021-03-16
Karlstads universitet har sedan 2011 kunnat erbjuda möjligheter för elitidrottssatsande studenter att få speciellt studiestöd genom Elitidrottsuniversitetet. Nu inleder Elitidrottsuniversitetet vid Karlstads universitet ett samarbete med Färjestad BK Akademien genom att spelare från de egna lagen samt hockeyettan erbjuds och ser möjligheten att bedriva universitetsstudier i kombination med sin ishockey.
2021-03-02
I pedagogisk verkstad kan man just nu se sittmöbler tillverkade av studenter på högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design. Kursen, som vanligtvis ingår i projektet Eldkonst, fick som så mycket annat finna nya former under pandemin. Och nya former är just vad studenterna skapat. - Temarubrik för årets projekt har varit Space - CloseDistance, säger Fredrik Näsholm, universitetsadjunkt i konst och bildgestaltning samt kursansvarig.
2021-03-01
Svenskarna har blivit mer oroliga för hur deras personliga information hanteras digitalt som följd av coronapandemin. Det visar en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. Oron för hur personlig information hanteras digitalt har ökat markant de senaste åren och blivit allt mer påtaglig under pandemin, då människors liv blivit mer digitala.
2021-02-26
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till yrkeslärarexamen vid Karlstads universitet. Yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet får grönt ljus av UKÄ. Flera goda exempel lyfts fram. Bland annat den bredd av kompetenser som finns bland utbildningens lärare samt hur utbildningen är organiserad.
2021-02-24
Ångmaskiner, elektrifieringen inom industrin och CNC – alla tre viktiga markeringar inom industrins historia. Idag ställer digitaliseringen inom industrin nya krav. Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik. Frustande ångmaskiner och svetsande robotar har betytt mycket för utvecklingen inom industrin.
2021-02-24
Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”. Sara Davoudi, ekonomie doktor i företagsekonomi, berätta om din forskning. - Min avhandling handlar om vertikal koordination, som enkelt kan beskrivas som den kommunikation som aktörer inom offentlig sektor har med varandra, och dess utmaningar.
2021-02-24
Forskare vid Karlstads universitet, Uppsalas universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har funnit att exponering för bisfenol F, BPF, under tidig graviditet kan kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn vid 7 års ålder. Det har sedan länge varit känt att BPA är en hormonstörande kemikalie, och den har till exempel visats kunna påverka barns neurologiska utveckling, samt öka risken för infertilitet och hormonrelaterad cancer.
2021-02-23
Forskare vid Karlstads universitet, Region Värmland och Luleå tekniska universitet har fått projektmedel för att studera intensivvårdssjuksköterskors introduktion och handledning av medarbetare och studenter och vilka utmaningar de har för lärande och teamarbete vid vård av svårt sjuka patienter i pandemins framfart. Svårt sjuka patienter under pandemin gjorde att vården behövde omorganisera och fördela om personal och respiratorer.
2021-02-19
Många undersökningar som har gjorts runt om i landet visar hur pandemin påskyndat digitaliseringen hos svenska företag. Visionen för projektet CriseIT 2 stämmer väl överens med den digitalisering som nu sker i rekordfart.
2021-02-18
När universitetsstyrelsen idag fattade beslut om årsredovisning för 2020 konstaterades att Karlstads universitet klarade av att möta den stora efterfrågan på utbildning som tillkom med anledning av coronapandemin. Karlstads universitet hade ett positivt verksamhetsutfall på 13,3 miljoner kronor. - Ja, ett år av goda insatser på alla nivåer. Vi klarar av att ta ansvar på ett imponerande sätt, säger rektor Johan Sterte.