Nyhetsarkiv för Kau.se

2024-04-29
Anna-Britt Coe forskar om förhållandet mellan aktivism och vardagsliv och är ny professor i sociologi vid Karlstads universitet. – Gemensamt för sociologiforskningen här på universitetet är inriktningen mot vardagsliv, vilket är unik i Sverige, säger Anna-Britt Coe. Anna-Britt Coe är professor i sociologi och forskar om förhållande mellan aktivism och vardagsliv och visar hur dessa två är mer integrerat än vi tidigare har förstått.  – Aktivism uppfattas oftast som ovanlig
2024-04-25
Som en del i universitetets systematiska kvalitetsarbete har nu åtta forskarutbildningsämnen granskats av en extern bedömargrupp. Samtliga får betyget hög kvalitet i bedömargruppens utlåtande.  Inom ämnet omvårdnad har en positiv bedömning av forskarutbildningen nyligen framkommit. Carina Bååth, ämnesföreträdare, uttrycker sin tillfredsställelse över bedömargruppens slutsatser som lyfter fram utbildningens höga kvalitet och doktorandernas trivsel.
2024-04-24
Som en del av Karlstads universitetet återkommande kvalitetsgranskning av forskning inleddes i höstas en kvalitetsutvärdering av CTF. Nyligen kom slutrapporten - är du nöjd med bedömningen? – Jag är nöjd. Den visar att CTF håller hög kvalitet. Jag är framför allt nöjd med vårt interna arbete och processer under självvärderingsarbetet av vår verksamhet där vi också involverat externa parter och som lett fram till de insikter som format vår självvärderingsrapport.
2024-04-24
Nu är Exact forskarskola igång och doktoranderna och deras handledare och mentorer i industriföretagen har haft sitt första gemensamma tvådagarsmöte på Karlstads universitet. – Ja, först nu kan vi säga att verksamheten är igång på riktigt, säger Jörgen Samuelsson, föreståndare för forskarskolan. Nästan alla doktorander är på plats och deras arbete kan eller har redan påbörjats.
2024-04-23
Efter en spännande tävlingsdag i Teknikåttans regionfinal på Karlstads universitet stod klass 8A från Hultsbergskolan i Karlstad som vinnare. Förstapriset är 10 000 kr och de ska nu representera regionen i riksfinalen. I regionfinalen som hölls på Karlstads universitet i torsdags deltog över 130 åttondeklassare. Klass 8A från Hultsbergskolan stod till slut som segrare efter en imponerande insats.
2024-04-22

Medalj för excellent forskning

Nyheter » 2024-04-22
Salman Raza Naqvi, universitetslektor i kemiteknik, har av regeringen i Pakistan tilldelats medalj för sin forskning. – Jag känner mig naturligtvis mycket hedrad och det var en fin ceremoni där jag fick ta emot priset som utdelades av presidenten vid en ceremoni där många framstående forskare hedrades, säger Salman Raza Naqvi. Motiveringen för priset Excellencies in Research and Education in Chemical Engineering är Salmans mycket omfattande publicering på över 190 publice
2024-04-22
Den 22 maj klockan 13 – 16 arrangerar Kultur på Kau ett öppet seminarium i Aula Magna för studenter, medarbetare och andra intresserade. Musiken och dess betydelse för vårt välmående är temat! Vad kan kulturen och mer specifikt musiken ge oss människor i dagens samhälle, där stress och psykisk ohälsa påverkar oss både i arbetslivet och privat?
2024-04-19
Vårens Anderseminarium, torsdag 18 april, fokuserade på kopplingen mellan global händelseutveckling och lokal vardag. Hur kan medier förklara komplexa samband och samtidigt göra begriplig journalistik som berör lokalt? Staffan Lindberg, reporter på Aftonbladet, inledde med att berätta om de reportage där han och kollegor granskat storföretags löften om grön omställning, genom att undersöka om deras produktionskedjor är hållbara och klimatvänliga hela vägen.
2024-04-19
Judith Kiros, doktorand i engelsk litteratur vid Karlstads universitet, tilldelas Sveriges Radios Lyrikpris 2024 för diktsamlingen Det röda är det gränslösa. – Det betyder mycket för mig, säger en mycket glad Judith Kiros. Detta är det tredje priset till Judith Kiros och diktsamlingen på kort tid. I slutet av förra året belönades hon både med Svenska Dagbladets litteraturpris och Mare Kandrepriset. Sveriges Radios Lyrikpris har delats ut sedan 1958.
2024-04-17
Merparten av all skönlitteratur som skrivits glöms bort. Endast ett fåtal verk och författarskap får evigt liv. Vad beror det på? Vad är det som alstrar och hämmar litterärt värde? Detta är frågor som Anna Forssberg och Anna Linzie forskar på. Anna Forssberg är docent i litteraturvetenskap och Anna Linzie är lektor i engelska vid Karlstads universitet.
2024-04-16
Det totala antalet sökande till program vid Karlstads universitet ökar med åtta procent inför höstterminen 2024. Även antalet förstahandssökande ökar, med nio procent. Bland de tio programmen med flest sökande märks Beteendevetenskapligt program, som är en ny utbildning vid Karlstads universitet. Totalt har 873 personer sökt denna utbildning, varav 116 i första hand. – Det är väldigt roligt med det stora intresset.
2024-04-15
Carl Englund som i sin masteruppsats tar upp ämnet Nostalgi och politik under 2010 till 2022, har vunnit Svensk mediehistorisk förenings pris för bästa uppsats. ”Du gamla, du trygga, du fria. Bruk av nostalgi i svensk politik 2010-2022”, så lyder titeln på Carl Englunds arbete vid masterprogramet i historia vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
2024-04-10
Vid lunchtid på onsdagen gick brandlarmet i hus 1E som utrymdes, liksom intilliggande Transformum. Larmet berodde på rökutveckling i Café Selma. – Något gick fel när de kokade pasta, så det blev rökutveckling som utlöste larmet, säger Jan Gambring, säkerhetschef på universitetet. Vid larmet utrymdes hus 1E, det vill säga byggnaden med Universitetsbiblioteket och Aula Magna, och även Transformum i hus 1A intill. – Det var aldrig någon brand, utan bara rökutveckling.
2024-04-10
Nyligen deltog Amal Nammouchi som är doktorand vid datavetenskap, i det vinnande laget under AI meets climate: MIT Energy and Climate Hack. Hundratals studenter från hela världen möttes på Massachusetts Institute of Technology’s campus och virtuellt under evenemanget som ägde rum i Massachusetts, USA.
2024-04-05

Utställningen Tänk om på Kau

Nyheter » 2024-04-05
Försvarsmakten har under 2023/2024 en vandringsutställning Tänk om – Tillsammans i krig och fred, om vikten av att vara förberedd, efter ett initiativ av rektorerna på landets universitet och högskolor. Nu är utställningen hos oss! Utställningen består av en upplevelsebaserad del, som kommer att finnas utanför Huvudentrén. Där får man genom rörelse, ljud och teknik uppleva känslan av att ett krig pågår.
2024-04-05
Valborgsmässoafton förknippas med fest, men i år kompletteras firandet med ett nyktert och friskvårdande alternativ – Kausläppet 2024. – Vi hoppas att många studenter, lärare och övrig personal vill vara med på denna nyktra aktivitet på valborg, säger studenten Henrik Karlsson Skog. Han och Emil Turborn gör sin VFU i arrangörsstaben för Kausläppet, som är ett initiativ från Studenthälsan och Idrotts- och hälsocoachprogrammet i samarbete med Karlstad Studentkår, studentför