Nyhetsarkiv för Kau.se

2024-02-14
132 utställare och omkring 8 000 besökare. När Hotspot 2024 summeras är alla mycket nöjda. – Vi är jättenöjda, säger projektledare Ximena Deramond. Nöjda var även Amanda Lindvall och Johanna Haggren som minglade mellan montrarna i aulafoajén strax före lunch.
2024-02-14
Det senaste tio åren har relativt stora grupper kommit ut på arbetsmarknaden. Samtidigt har de flesta samhällssektorer pekat på omfattande kompetensförsörjningsbehov under perioden. De kommande tio åren förväntas bli betydligt kärvare och konkurrensen om arbetskraften kommer att öka. Denna utveckling kommer sannolikt att avspeglas även i efterfrågan på högre utbildning, där vi kan förvänta oss en större konkurrens om våra studenter.
2024-02-13
Onsdag 14 februari är det dags för Hotspot, en av Sveriges största jobbmässor för studenter. I år med en app som gör det lättare att hitta framtida arbetsgivare. Viktigt att tänka på under mässdagen är också att ett antal p-platser är bokade för utställare.
2024-02-12
Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden.
2024-02-12
Forskningsartikeln ”Geographical discrepancies in higher education in Sweden” tar avstamp i en snart trettio år gammal avhandling som undersökte geografiska avstånds betydelse för att skaffa en högre utbildning. - Vad vi ser är att trots olika reformer för att underlätta att studera på en högre nivå så saknas det tydliga effekter, säger Thomas Blom, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Thomas Blom och Mats Nilsson, docent i kulturgeografi vid Karlstads un
2024-02-09
I debatten kring höstens budgetproposition var frågan om hur mycket pengar som ska satsas på välfärden i fokus. Röster från olika politiska håll hördes, men de som är välfärdens mottagare hörs sällan – faktiskt så hörs de knappt alls.
2024-02-08

Sveriges nya cybercampus invigt

Nyheter » 2024-02-08
Behovet av ökad cybersäkerhet växer dag för dag. Regeringen satsar nu drygt 100 miljoner kronor de kommande åren på Cybercampus Sverige som nu invigts på KTH. Syftet med satsningen är att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet.
2024-02-07
I uppgiften "Valvet" har maskiningenjörsstudenter samarbetat för att tackla komplexa konstruktionsutmaningar och främja gemensam utveckling som problemlösare och konstruktörer.   - Målet är att forma grupper av studenter som arbetar tillsammans för att senare i kursen bättre kunna lösa en större konstruktionsuppgift, säger Adam Fjaestad, adjunkt i maskinteknik.
2024-02-06
Sedan höstterminen jobbar specialpedagog Öyvind Alster på Studenthälsan. – Studenterna har hittat mig och bokar. I snitt har jag fyra samtal om dagen, säger han, som måndag 12 februari deltar vid nästa Pedagogiska samtal, arrangerat av UPE. Tillsammans med lärare Gunnar Olsson kommer han då prata på temat ”Vad är en tillgänglig lärmiljö?” – Då kommer jag prata om studenter med adhd, autism och läs- och skrivsvårigheter.
2024-02-06
Ingenjörsstudenterna erbjöds en eftermiddag om hållbarhet och cirkularitet där sju inbjudna företag pratade om sitt arbete med att bidra till en mer hållbar framtid. - Kul att få representera Björneborg Steel och vara en del av detta evenemang som var både intressant och lärorikt, säger Håkan Dedorsson, VD på Björneborg Steel.
2024-02-01
I en mer komplex och orolig värld behöver blivande förskollärare bli mer förberedda inför att undervisa kring normer som rör samtid, religion och världsbilder. Vad är deras egen världsbild kontra samhällets baserat på kunskap och vetenskap? Känner de sig inkluderade i sättet som det undervisas på förskollärarprogrammet inom det här området?
2024-01-31
Från den 1 januari måste restauranger, caféer och arrangörer som serverar över 150 personer per dag erbjuda kunder möjlighet att i stället för att få take away serverat i engångsmaterial få det i återanvändbara muggar och matlådor.
2024-01-26
Statsvetare från Karlstads universitet deltog nyligen i den nationella workshopen AI+Politik som anordnades av WASP-HS (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society).
2024-01-26

Närhet på avstånd

Nyheter » 2024-01-26
Under pandemin stängdes intensivvårdsavdelningar för besökare. En ny forskningsstudie har undersökt hur det var för anhöriga till svårt sjuka patienter. Forskarna undersökte isoleringen ur den anhörigas perspektiv och kan dra slutsatser om hur en svår situation kan göras bättre. Att vara vid sina nära och käras sida när de är svårt sjuka är viktigt både för patienten, den närstående och för sjukvården.
2024-01-25
Efter den senaste tidens hackerattacker där bland annat universitetets IT-leverantör Tietoevry utsatts blir det tydligt hur snabbt organisationer kan bli måltavlor. Meiko Jensen, lektor i cybersäkerhet vid datavetenskap hjälper oss reda i områdena hacking och cybersäkerhet. Hej Meiko Jensen. Vad är egentligen en ransomware-attack som dessa angrepp benäms som? –  "Ransomware" syftar på en specifik typ av skadlig programvara som används av hackare för att tjäna pengar.
2024-01-24
Antropocen är en föreslagen geologisk tidsålder som definieras av människans inverkan på jordens ekologiska system. Detta innebär utmaningar även i utbildningssammanhang.
2024-01-23
Enligt skollagen och förskolans läroplan ingår det i förskollärarens uppdrag att leda arbetet med undervisning inom förskolan. Men hur går detta till rent konkret i praktiken på Sveriges förskolor? Ett forskningsprojekt ska nu undersöka hur förskollärare och rektorer tolkar och omsätter detta uppdrag i sin vardag samt vilka konsekvenser detta får för det pedagogiska arbetet i förskolan. Förskollärares särskilda ansvar för förskolans utbildning har betonats sedan 2010.