Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2016-11-04

Utvecklande forskningsmöjligheter i Indien

Karlstads universitet har ett Study Point i Dharamsala och ett studiecentrum i Varanasi i Indien. I dag är det vanligast att studenter reser dit för att göra sin C-uppsats, men möjligheten att samarbeta genom forskning finns också. Delar av lärarutbildningsnämndens forskningsutskott har i dagarna kommit hem från Dharamsala och Varansi, där de har arbetat för att förankra möjligheten till gemensamma forskningsprojekt.
2016-11-03

Insamling av böcker och leksaker

På tisdag den 8 november arrangeras en insamling av leksaker och böcker till några av de asylboenden som finns i Karlstad och Kristinehamn.
2016-11-02

Margot Wallström talar säkerhetspolitik

Utrikesminister Margot Wallström talar om svensk säkerhetspolitik på Värmlands Museum i Karlstad måndag den 7 november klockan 17.00. Talet är en del av en föreläsningsserie om svensk säkerhetspolitik under rubriken ”Bättre att snacka än slåss”, som arrangeras av ABF Värmland, Värmlands Museum och Karlstads universitet. Margot Wallström talar i hörsalen på Värmlands Museum mellan klockan 17.00 och 18.00.
2016-11-02

Brandsäkra ditt studentboende

Måndag 7 november till torsdag 10 november besöker räddningstjänsten och KBAB ett femtiotal studentkorridorer på campus för att tipsa om hur studenter kan brandsäkra sitt boende. - Vi vill öka tryggheten och säkerheten hos alla, inklusive studenter. Därför besöker vi flertalet av studentkorridorerna på campus under vecka 45, säger Morgan Michel, brandinstruktör. Min förhoppning är att man öppnar när vi knackar på och vill ha en dialog med oss.
2016-10-31

Grundlärarprogrammet utvärderas av UKÄ

Under oktober 2016 startade Universitetskanslernämbetet, UKÄ, en pilotstudie för att utvärdera kvaliteten på några förskollärar- och grundlärarutbildningar runt om i landet. Grundlärarprogrammet vid Karlstads universitet är en av dem. Projektet syftar till att pröva metoden för utbildningsutvärderingar som är en av delarna i det nya kvalitetssäkringssystemet. – Det känns spännande att få vara med redan i den här omgången.
2016-10-31

Se Fjällets siare av Västanå teater

I november gästas Karlstads universitet av Västanå teater som en del av projektet Kultur på Kau. I en mongoliskt yurta, ett mobilt scenrum, får vi ta del av sagor, berättelser och musik från den samiska traditionen. Missa inte! Fjällets siare är årets turnéföreställning från Västanå Teater och bygger på sagor och berättelser hämtade från den samiska traditionen.
2016-10-30

Migration och flyktingskap i fokus för FoU Välfärd Värmland

Migration och flyktingrätt är i fokus denna höst för FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet. I en serie om fem seminarier tas ämnen upp som knyter an till flyktingars situation när de kommer till Sverige. Vad har de med sig i bagaget och hur ser lagar och stödfunktioner ut? Värmland har, liksom många andra delar av Sverige, tagit emot ett större antal flyktingar och asylsökande än tidigare de senaste två, tre åren.
2016-10-27

Den molekylära elektronikens oändliga möjligheter

Tänk att kunna bygga elektronik genom att lösa molekyler i en lämplig vätska, sprida ut lösningen i ett tunt lager och låta det torka. Solceller, tv-skärmar och sensorer är exempel på elektronik som kan framställas från en lösning genom en mycket enkel process. - Redan idag är det möjligt att trycka böjbar elektronik, till exempel flexibla displayer, säger Ellen Moons, professor i fysik.
2016-10-25

Bilbrand på parkeringen vid hus 21

En bil på parkeringen vid hus 21 började brinna tidigt på tisdag morgon. Bilbranden har släckts och polisen kommer att göra en teknisk undersökning under tisdagen. Akademiska Hus spärrar av området runt bilen. - Vi kommer under en period tillfälligt att öka väktarnas närvaro nattetid, säger säkerhetschef Jan Gambring.
2016-10-24

Upptäck världen och utmana dig själv

Passa på! Fram till den 15 november har du chansen att söka till utlandsstudier. Utlandsstudier är en möjlighet som du som student på Karlstads universitet har tillgång till, du får chansen att upptäcka nya kulturer och läsa kurser som du annars inte skulle få tillgång till.
2016-10-24

Barn till arbetslösa högutbildade hoppar ofta av gymnasiet

Ungdomar som växer upp med högskoleutbildade föräldrar som får försörjningsstöd riskerar att inte slutföra gymnasiet. Likaså stiger gymnasieavhoppen när det finns exempel i omgivningen på att utbildning inte lönar sig.
2016-10-21

Akademisk högtid 2016

Temat på årets akademiska högtid är rörelse. Det genomsyrade även de presentationer och samtal som hölls på Karlstad CCC på förmiddagen den 21 oktober då de 12 nya professorerna och två av hedersdoktorerna berättade om sitt arbete. I år installeras 12 nya professorer, ett stort antal, nästan i nivå med rekordåret 2011 då hela 19 professorer installerades vid universitetet.
2016-10-20

Viktig kontakt med arbetslivet

Att få komma ut i arbetslivet spelar en viktig roll när man ska lära känna sitt nya hemland. Det menar Tahereh Mahmoodan som tillsammans med kollegorna Fakhreddin Moghaddasi och Wurood Altashat sedan ett år tillbaka jobbar på Karlstads universitet. – Jag är gymnasielärare från Iran och har redan från start saknat mitt gamla jobb.
2016-10-20

Fika Fairtrade och vinn choklad

Idag, den 20 oktober, är det Fairtrade challenge. Mellan klockan 11 och 13 kommer universitetets miljösamordnare finnas på plats i Gläntan. Passa på att komma förbi och svara på frågor om Fairtrade och vinn choklad med märkningen. Om du tänker Fairtrade-fika på universitetet imorgon är du inte ensam. I restauranger och caféer runtom på universitetet finns Fairtrade-märkt fika att köpa och för personal är allt kaffe och te märkt med både Fairtrade och Krav sedan 2014.
2016-10-20

Hallå där, Eva Svensson, professor i miljövetenskap.

Du har hållit i processen för att ta fram forskningsprogrammet för Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS. Det är en bred verksamhet med en gemensam nämnare: forskning om regionala samhällsfrågor. Hur ni kunnat enas om ett forskningsprogram? -Först och främst gällde det att hitta en process för att mejsla fram något vi alla kunde samlas kring. Här var inte managementvarianten uppifrån och ned en framkomlig väg.
2016-10-19

Nu är mentorprogrammet Näktergalen igång

Den 17 oktober var första tillfället då ett tjugotal elever från Kronoparksskolans årskurs tre fick träffa sina mentorer från universitetet för första gången. Målet är att väcka elevernas intresse för studier på högre nivå. Träffarna sker under fritidsverksamheten och eleverna har själva valt att vara med i programmet. Eleverna har skrivit brev till sin mentor om sig själva och sina förväntningar på träffarna.