Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-01-17
I fredags ägde höstterminens examenshögtid rum och Aula Magna fylldes med nyexaminerade och deras närstående. Flaggspel, röd matta, vackra blomsteruppsättningar, samt högtidliga tal mötte dem som tagit sin examen inom sjuksköterskeprogrammet. - Det är en fantastisk känsla att delta i examenshögtiden.
2023-01-17
I november 2022 lanserades ChatGPT eller “Chat Generative Pre-trained Transformer” som ett öppet AI-verktyg. Snabbt registrerades över en miljon användare. Själv blev jag uppmärksammad på ChatGPT i december när verktyget började diskuteras i media. Det var rubriker som ”Chatroboten visar att vi inte kan lita på vem som är människa”, ”Vad är ChatGPT och varför ska du bry dig” och ”AI applikationen ChatGPT klarar snart universitetstentor”.
2023-01-16
Från 23 januari till 19 februari visas utställningen ”Feministiska svenska tecknade serier – från 1960-talet fram till i dag” på Karlstads universitetsbibliotek. Utställningen är skapad av Margareta Wallin Wictorin, docent i konst- och bildvetenskap vid Karlstads universitet, och Anna Nordenstam, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, tillsammans med Birgitta Andreasson, Sanna Hellgren och Karin Henning, bibliotekarier vid Kvinnsam, Göteborgs universit
2023-01-13
1962 beslutade riksdagen att införa en nioårig enhetsskola, grundskolan. Det var kommunerna som skulle ansvara för genomförandet. I avhandlingen Olika vägar till enhetlig skola?: En studie av grundskolans etablering på kommunal nivå, 1950-1968, har Åsa Melin undersökt vad det var som påverkade hur det statliga beslutet genomfördes i kommunerna. Åren 1950-1968 är en tid av stora förändringar i det svenska samhället.
2023-01-09
Under pandemin föddes Sammankonst, ur Eldkonst. Studenter från tre olika utbildningar skapar tillsammans en upplevelse i form av musik, design och dans. I år visas projektet med temat Tur & Retur på Värmlands museum. Den kreativa stafetten mellan studenter från Musikproduktionsprogrammet, Dansåret och Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design har hämtat sin inspiration från decennierna 1940- till 1980-talen.
2023-01-09
Den fransk-amerikanske författaren Jonathan Littells genombrottsroman ”Les Bienveillantes”, på engelska ”The Kindly Ones”, kom ut 2006 och två år senare i svensk översättning med titeln ”De välvilliga”. Boken väckte stor debatt och kritikerna antingen prisade den som ”ett fantasins kraftprov” eller sågade boken som ”ett smaklöst skämt”.
2023-01-04
Inte bara svindlande vackra landskap i ”Sagan om ringen” och medeltida borgar i ”Game of thrones” lockar filmturister att besöka inspelningsplatser.
2023-01-02
Att kommunicera på engelska har runtom i världen blivit en del av det dagliga livet för många och engelska är ofta den gemensamma språkliga mötesplatsen när vi inte förstår varandras modersmål. I sin avhandling ”English Philology is just a Bubble": Unconventional Metaphors in English as a Lingua Franca” har Sebastian Malinowski undersökt hur människor kommunicerar i internationella miljöer med hjälp av bland annat metaforer. Omkring 160 personer deltog i undersökningen.
2023-01-02
I processen med rekrytering av ny rektor vid Karlstads universitet har en enig rekryteringsgrupp nu beslutat att gå vidare med Jerker Moodysson, som är den kandidat som bedöms ha mest meriter kopplade till kravprofilen. Han är professor och hans forskning fokuserar på innovationernas geografi och dynamiken i regionala ekonomier.
2022-12-29
Allt fler tonåringar sover för lite under skolveckorna, vilket tidigare forskning vid bland annat Karlstads universitet visat. Sömnbristen påverkar ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa och får följder för till exempel resultat i skolan.
2022-12-23
Den 7 december anordnades Mathematics Meets Industry Day (MIMM®) vid Karlstads universitet för sjätte gången. Representanter från Kongsberg Maritime Sweden AB och SAAB deltog och tillsammans med gymnasieelever, universitetsstudenter och forskare försökte de hitta matematiska lösningar på tidigare olösta problem. MIMM-dagen vid Karlstads universitet har börjat bli en tradition; för sjätte gången presenterar företag vetenskapliga utmaningar till matematiker, dvs.
2022-12-21
Även om julen och julledigheten är en tid för återhämtning visar forskning att det blir tvärtom för många och att vi blir allt mer stressade vid denna tid på året. Vad kan vi göra? Psykologiprofessor Per Kristensson vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet tipsar på hur du bäst kan ta tillvara på julledigheten och njuta mer. Sätt av tid för återhämtning – Ha koll på din kalender!
2022-12-20
Så här i slutet av året samlades studenter som läser till yrkeslärare inom ramen för Erasmusfinansierade DIVE-projektet för att göra film. Filmerna, som producerades på cirka två timmar och på engelska, skulle vara digitala berättelser där studenterna skulle koppla sina ämnesplaner till hållbarhet ur ekonomisk, ekologisk eller social aspekt.
2022-12-20
…du är medkompositör till en låt i Melodifestivalen 2023 som heter ”Raggen går”…kan du utveckla den låttiteln lite? - Artisterna  Elov & Beny grundades 2008 och består av Mattias ’’Elov’’ Elovsson och Oscar ’’Beny’’ Kilenius. De hade en stor hit med ”Bubbel på balkongen” i somras och är uppe i 25 miljoner lyssningar på Spotify.
2022-12-20
På Institutionen för ingenjörs och kemivetenskaper hölls docentföreläsningar av de fyra nya docenterna. Deras presentationer avslutades med ett rundabordssamtal samt diplomutdelning. Inledde gjorde Jörgen Samuelsson, docent i analytisk kemi, vars fokus ligger på att utveckla separationsteori för analys och rening av molekyler bland annat genom kromatografi.
2022-12-19
Sverige upplever redan nu och kommer i framtiden att få uppleva flera extrema väderhändelser på grund av klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen. Det kommer att påverka människors existens och vårt samhälle och kräva anpassning av olika slag.
2022-12-19
Perovskitsolceller degraderar under solbestrålningen och därmed sjunker prestandan med tiden. Nu startas ett nytt forskningsprojekt som handlar om hur dessa solceller kan återhämta sig och självläka under natten. - Elektroniska komponenter, som solceller och lysdioder, är gjorda av halvledarmaterial, som är grunden för all elektronik, datorer, mobiltelefoner och skärmar, säger Ellen Moons, professor i fysik.
2022-12-14
I avhandlingen “Tensions experienced and balancing strategies used in Agile Software Development environments” fokuserar Carin Lindskog på de motsättningar och spänningar som kan uppstå när man arbetar med Agila arbetssätt. - Det fattas fortfarande kunskap trots att det har gått över tjugo år sedan det började användas. - Min avhandling syftar till att bidra till vår kunskap om Agile Software Development (ASD), förklarar Carin Lindskog, nybliven doktor i informatik vid Ha
2022-12-14
Den 8 december arrangerades Religionsvetenskapens dag för fjärde året vid Karlstads universitet. Årets tema, religioners roll i kris, knöt an till pandemin och kriget i Ukraina och gav en inblick i hur olika trossamfund påverkats av dessa händelser. De drygt 70 deltagarna fick ta del av intressanta föreläsningar och panelsamtal.
2022-12-14
Digital Well Arena är en samverkanssatsning om digitala lösningar för ett hälsosammare liv, mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhälle, entreprenörer och näringsliv i Värmland. Nyligen genomfördes en workshop för att inventera vilka behov som finns av digitalisering i hälso- och vårdsektorn, vilka problem som samhället och individen skulle ha nytta av att få lösta.