Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-05-02

En hedersdoktor att räkna med

Nyheter » 2017-05-02
Matematik- och fysikläraren Svante Silvén har bidragit till att många skickliga och intresserade ingenjörstudenter, matematiker och fysiker sökt sig till Karlstads universitet. Hans livsgärning som lärare belönas nu av lärosätet som utser honom till hedersdoktor. Svante Silvén är lektor emeritus i matematik och fysik vid Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad.
2017-04-28
Under torsdagens regiontävling i Teknikåttan kämpade sex värmländska åttondeklasser med både teoretiska och praktiska utmaningar. I slutändan segrade klass 8A på Ilandaskolan. Teknikåttan är en riksomfattande tävling i teknik och naturvetenskap som samarrangeras av elva universitet och högskolor runt om i landet.
2017-04-27

Demokratin och regionaliseringen

Nyheter » 2017-04-27
Under förra året pågick ett forskningsprojekt om demokratiseringssträvanden i regionalpolitiken. Fokus låg på kvinnors inflytande i olika lokala sammanhang, i en tid när politiken präglas av management-inspirerade förhållningssätt, projektpolitik och utvärdering.
2017-04-21
I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. För att kunna göra det är utvecklingen av smarta elnät en viktig faktor.
2017-04-19
8 257 personer har sökt Karlstads universitets program och fristående kurser i första hand inför hösten. Det är en ökning med tre procent jämfört med hösten 2016. Totalt har 32 083* personer sökt universitetets program och kurser. Den utbildning som har flest sökande är det nya juristprogrammet. - Det är väldigt roligt att det är ett fortsatt stort intresse för våra utbildningar.
2017-04-13

Svenska folket i fjällen

Nyheter » 2017-04-13
Att vistas i fjällen är en trend som håller i sig – vad vi gör där förändras däremot över tid. En ny turisttrend är tävlingar i fjällmiljö. Samtidigt ökar efterfrågan på ostörda miljöer långt från bebyggelsen. Allt fler vill göra långvandringar och tälta i vildmarken. Speciellt för fjällturister är också att de hellre är avkopplade än uppkopplade.
2017-04-12

EU - en krisande 60-åring

Nyheter » 2017-04-12
EU firade nyligen att Romfördraget fyllde 60 år. 27 EU-ledare skrev under på en deklaration om ett tryggt, socialt blomstrande och ett starkare EU. Händelsen ägde rum på samma plats som Romfördraget, grunden till EU, utspelade sig för 60 år sedan. Samtidigt som det högtidliga firandet pågick demonstrerade mängder av människor på Roms gator mot samarbetet inom EU.
2017-04-12

Två nya professorer i omvårdnad

Nyheter » 2017-04-12
Maria Larsson och Agneta Anderzén Carlsson är två nya professorer vid ämnet Omvårdnad vid Karlstads universitet. Maria Larsson fick i januari anställning som professor i Omvårdnad. Hennes forskning har fokus på sjuksköterskeledd cancervård, symtom och symtomhantering hos patienter med cancer samt palliativ vård. Hon ser fram emot att i samverkan med Landstinget i Värmland bygga upp projekt kring dessa områden.
2017-04-11
Karlstads universitet har utsett årets första hedersdoktor. Utmärkelsen går till den norska forskaren Lise Iversen Kulbrandstad.
2017-04-10
Cellulosa framställd från norrländsk gran och tall kan vara vägen till framtidens miljövänliga textilprodukter och i en doktorsavhandling från Karlstads universitet har sådan cellulosaframställning specialgranskats. Världens befolkning ökar samtidigt som genomsnittsinkomsten stiger, vilket medför att efterfrågan på kläder och andra textilier skjuter i höjden. Man räknar med att den globala textilförbrukningen år 2050 kommer att vara tre gånger så hög som 2015.
2017-04-07

Mot effektivare läkemedelsanalys

Nyheter » 2017-04-07
Vid läkemedelstillverkning bildas olika biprodukter och därför görs alltid en kvalitetskontroll av läkemedlets renhet. En ny avhandling som publicerats vid Karlstads universitet syftar till effektivare kvalitetskontroll av dagens läkemedel. - Problemet vid produktion av läkemedel är att förutom den aktiva substansen kan det även bildas biprodukter eller föroreningar, säger Dennis Åsberg, doktorand i kemi.
2017-04-06
Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) sätter fokus på utveckling av musikbranschen i Hedmark och Värmland. Genom forskning, nya utbildningar och nära samarbete med branschen arbetar projektet för att stärka regionens musikliv.
2017-04-04
Enligt en studie gjord av forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet så är det få personer som känner till hur ens personliga data samlas in, används, delas och hur man själv kan komma åt den. I samband med att EU:s nya dataskyddsdförordning träder i kraft under 2018 så ställs det större krav på möjligheten för användare att komma åt sin egen data. Inom ett drygt år träder EU:s nya dataskyddsdförordning GDPR, General Data Protection Regulation, i kraft.
2017-04-03
Karlstads universitet har utrustning och labbmiljöer som kan vara till stor nytta för samhället. Karlstads universitets uppdrags AB förmedlar alla uppdrag som inkluderar uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer. Det senaste förmedlingsuppdraget involverar Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper och Billerud Korsnäs. Alla lärosäten har infrastruktur, apparatur och utrustning som kan vara till stor nytta för samhället.
2017-04-01
Forskare vid Karlstads universitet har lyckats producera och stabilisera ett svart hål i en elektromagnetisk fälla. En rad forskningsprojekt står nu i startgroparna, både för att utföra grundforskning men också ta fram praktiska tillämpningar. Denna artikel publicerades den 1 april och var universitetets aprilskämt. Det är första gången som ett forskningsprojekt har lyckats producera och stabilisera ett svart hål.
2017-03-30
På söndag uppmärksammas boken"Du ska inte tro att du är något", i Babel, SVT, klockan 20.00. En av skribenterna i antologin är Anna Forssberg, lektor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet. Bokens redaktörer Anders Johansson, professor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitet och Maria Jönsson, docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, gästar Babel. I denna antologi vrider och vänder åtta forskare på vårt förhållande till jantelagen.
2017-03-30
Andreas Sundén är en av Nordens främsta klarinettister och en internationellt efterfrågad pedagog. Nu knyts han till Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet, som innehavare av Wettergrenprofessuren i två år med start i höst. Andreas Sundén är känd internationellt som en av de ledande klarinettisterna i den unga generationen av musiker från Skandinavien. Han kombinerar ett engagemang som solist med orkesterspel och är en aktiv kammarmusiker.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"