Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-05-16
Idag är det sällsynt med produkter på marknaden som både är ekonomiskt fördelaktiga och miljövänliga. En diskmaskin med en inbyggd värmepump är dock ett sådant exempel.
2017-05-12
Yishan Gao som studerar engelska vid Karlstads universitet erhöll i veckan utmärkelsen Global Swede 2017 vid en ceremoni på utrikesdepartementet. Utmärkelsen delas ut av myndigheten Svenska institutet. English version below. Syftet med Global Swede ceremonin är att uppmärksamma utländska studenter och deras betydelse som ambassadörer för Sverige. Att entusiasmera och engagera studenterna till att behålla relationen med Sverige och sitt lärosäte efter avslutade studier.
2017-05-12
Antalet nyanlända barn och ungdomar i Sverige har ökat kraftigt. Inom grundskolan har antalet nyanlända elever ökat med 17000 och under läsåret 2015/2016 hade 23 procent utländsk bakgrund. En växande grupp barn kommer från en bakgrund där skolgång nästan varit helt frånvarande och med föräldrar som själva inte kan läsa eller skriva.
2017-05-11
Psykisk ohälsa har ökat de senaste decennierna. Främst bland unga kvinnor. Vad är då mekanismerna bakom detta? Det och mycket annat inom området psykologi forskar Maria Tillfors om. Hon är ny professor i psykologi vid Karlstads universitet.  Maria Tillfors, ursprungligen från Göteborg, ville bli läkare eller psykolog. Hon läste psykologlinjen i Uppsala 1991–1996. Hon fortsatte sen direkt med forskarutbildning vid samma lärosäte och var klar 2001.
2017-05-08
Ibland händer saker som gör att samhället inte fungerar som vi är vana vid, kriser som innebär att din egen förmåga testas. Många känner sig osäkra och är dåligt förberedda för sådana situationer. Vilket ansvar har du som privatperson och hur kan du hjälpa andra?
2017-05-04
Universitetet och en rad skolor i Karlstad fick nyligen besök av studenter och lärare från flera olika lärosäten i Europa. Syftet var att observera religionsundervisning i svenska skolor – och det visade sig att Sverige sticker ut som udda i sammanhanget. Projektet READY, Religious Education and Diversity, är ett treårigt, EU-finansierat projekt som syftar till att undersöka olika sätt att bedriva religionsundervisning i Europa.
2017-05-04
CCS vid Karlstads universitet kommer inom ett nytt femårigt forskningsprogram studera hur samhället kan stå emot effekterna av ett förändrat klimat med bibehållen resiliens. Resiliens betyder i detta sammanhang att samhället har kvar en fungerande samhällsstyrning och bevarar centrala samhällsfunktioner. Resiliens handlar om förmågan till förändring och anpassning på både kort och lång sikt.
2017-05-03
Miljöfrågor för förpackningar har under 30 års tid till stor del handlat om att materialminimera och återvinna. Nu är det dags för nästa stora steg, där det handlar om att utveckla förpackningens egenskaper utifrån konsumentbeteende och att därmed minska matsvinnet.
2017-05-02
Toke Høiland-Jørgensen, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet, har utvecklat ett open source-baserat verktyg att använda i arbetet för att minska fördröjningar på nätet. Därför har han uppmärksammats av Google som en viktig del av open source-rörelsen och för internetutvecklingen. Enligt Google själva är de beroende av öppen källkod och utvecklare utanför företaget.
2017-05-02

En hedersdoktor att räkna med

Nyheter » 2017-05-02
Matematik- och fysikläraren Svante Silvén har bidragit till att många skickliga och intresserade ingenjörstudenter, matematiker och fysiker sökt sig till Karlstads universitet. Hans livsgärning som lärare belönas nu av lärosätet som utser honom till hedersdoktor. Svante Silvén är lektor emeritus i matematik och fysik vid Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad.
2017-04-28
Under torsdagens regiontävling i Teknikåttan kämpade sex värmländska åttondeklasser med både teoretiska och praktiska utmaningar. I slutändan segrade klass 8A på Ilandaskolan. Teknikåttan är en riksomfattande tävling i teknik och naturvetenskap som samarrangeras av elva universitet och högskolor runt om i landet.
2017-04-27

Demokratin och regionaliseringen

Nyheter » 2017-04-27
Under förra året pågick ett forskningsprojekt om demokratiseringssträvanden i regionalpolitiken. Fokus låg på kvinnors inflytande i olika lokala sammanhang, i en tid när politiken präglas av management-inspirerade förhållningssätt, projektpolitik och utvärdering.
2017-04-21
I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. För att kunna göra det är utvecklingen av smarta elnät en viktig faktor.
2017-04-19
8 257 personer har sökt Karlstads universitets program och fristående kurser i första hand inför hösten. Det är en ökning med tre procent jämfört med hösten 2016. Totalt har 32 083* personer sökt universitetets program och kurser. Den utbildning som har flest sökande är det nya juristprogrammet. - Det är väldigt roligt att det är ett fortsatt stort intresse för våra utbildningar.
2017-04-13

Svenska folket i fjällen

Nyheter » 2017-04-13
Att vistas i fjällen är en trend som håller i sig – vad vi gör där förändras däremot över tid. En ny turisttrend är tävlingar i fjällmiljö. Samtidigt ökar efterfrågan på ostörda miljöer långt från bebyggelsen. Allt fler vill göra långvandringar och tälta i vildmarken. Speciellt för fjällturister är också att de hellre är avkopplade än uppkopplade.
2017-04-12

EU - en krisande 60-åring

Nyheter » 2017-04-12
EU firade nyligen att Romfördraget fyllde 60 år. 27 EU-ledare skrev under på en deklaration om ett tryggt, socialt blomstrande och ett starkare EU. Händelsen ägde rum på samma plats som Romfördraget, grunden till EU, utspelade sig för 60 år sedan. Samtidigt som det högtidliga firandet pågick demonstrerade mängder av människor på Roms gator mot samarbetet inom EU.
2017-04-12

Två nya professorer i omvårdnad

Nyheter » 2017-04-12
Maria Larsson och Agneta Anderzén Carlsson är två nya professorer vid ämnet Omvårdnad vid Karlstads universitet. Maria Larsson fick i januari anställning som professor i Omvårdnad. Hennes forskning har fokus på sjuksköterskeledd cancervård, symtom och symtomhantering hos patienter med cancer samt palliativ vård. Hon ser fram emot att i samverkan med Landstinget i Värmland bygga upp projekt kring dessa områden.
2017-04-11
Karlstads universitet har utsett årets första hedersdoktor. Utmärkelsen går till den norska forskaren Lise Iversen Kulbrandstad.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"