Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-12-08
Skogen. En källa till inkomst, en plats för återhämtning, en promenadslinga, ett älgpass, ett svampställe, en livsmiljö - och en möjlighet för samhället att ställa om till en grön bioekonomi. Den svenska skogen är i fokus för en rad intressenter; skogsägare, natur- och kulturvårdsintressen, energiproducenter, papper-och massaindustrin och EU. Inte sällan står intressen mot varandra.
2022-12-07
Årets Paper Province Award tilldelas Maria Sandberg, lektor i miljö- och energisystem. Hon får priset bland annat för att hennes forskning bygger broar mellan akademi och näringsliv samt utgör en del i den cirkulära ekonomin. – Det känns väldigt hedrande och jättekul.
2022-12-06
David Young har rest den långa vägen från Darwin, Australien, för att besöka Karlstads universitet under några dagar. Vid ett seminarium berättade han om allt ifrån farliga saltvattenskrokodiler till molekylstrukturen hos radioaktiva oorganiska ämnen som kan användas för att behandla cancerceller. - Jag har haft väldigt trevligt i här Karlstad och jag har blivet mycket väl mottagen, säger David Young, professor vid Charles Darwin University.
2022-12-05
Från och med den 1 januari 2024 måste alla i Sverige som säljer mat eller dryck i engångsförpackningar erbjuda sina kunder återanvändbara förpackningar som ingår i ett rotationssystem.
2022-12-02
SELMA-studien vid Karlstads universitet har fått nya medel inom ramen för ett nytt EU-projekt (RE-MEND). Projektet handlar om att identifiera biologiska och miljömässiga bakgrundsfaktorer som kan fungera som risker eller skyddande faktorer för utveckling av psykisk ohälsa. Antalet personer som söker hjälp för psykisk ohälsa ökar i alla åldrar, vilket innebär en enorm belastning för samhället och ekonomin och inte minst för de drabbade och deras familjer.
2022-12-01
Expertgruppen Normskifte har slagit fast att det är fullt möjligt att skapa ett mer cirkulärt samhälle. Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har bidragit med kunskap om beteendeförändring. - Det behövs inte primärt mer fakta - det behövs visioner, säger Malin Leth, ordförande i Expertgruppen Normskifte och Corporate Partnerships Manager på Håll Sverige Rent.
2022-11-30
Nobelveckan stundar och på Karlstads universitet uppmärksammas detta den 8 december med ett lunchföredrag om kvantfysik och dess tillämpningar. Ytterligare ett föredrag med koppling till nobelpriset i fysik kommer i januari. Den 12 januari kommer Jan-Åke Larsson, professor i informationskodning vid Linköpings universitet, och berättar om hur kvantfysik kan användas för algoritmer i beräkningar.
2022-11-29
Stålindustrin är en av de branscher som satsar på grön, fossilfri produktion för att minska sina koldioxidutsläpp. Men, vad innebär omställningen för orten, arbetsplatsen och känslan av vilka vi är? Detta ska nu undersökas i ett nystartat projekt med deltagare från Karlstads universitet. – Vilka konsekvenser får det att sluta använda fossilt bränsle, eller att vi åtminstone tror att vi ska sluta använda fossilt bränsle?
2022-11-28

Besök med förhinder

Nyheter » 2022-11-28
Redan för tre år sedan skulle Stefanija Klaric kommit hit från Darwin, Australien, men så kom en pandemi emellan. Nu är hon här och utbyter erfarenheter med kollegor på Karlstads universitet som, liksom hon själv, jobbar med ingenjörsutbildningar. - Jag har nu varit här ett tag och det är väldigt givande att träffa både lärare och studenter här på Karlstads universitet, säger Stefanija Klaric, universitetslärare på Charles Darwin University.
2022-11-28
Under de senaste åren har kriserna kommit närmare. Varför är vissa problem i samhället så svåra att lösa? Ofta finns kunskap, teknik och resurser, men ändå går det trögt eller inte alls inom vissa områden. Forskarna tror att det finns mycket att lära av jämförelser mellan hanteringen av pandemin och klimatfrågan. - Det finns problem som är särskilt svåra att hantera och där samhällets vanliga system för att hantera risker och lösa problem inte räcker till? Hur gör vi då?
2022-11-24
I dag beslutade universitetsstyrelsen om en budget för nästa år. Den präglas av en försiktig åtstramning i en utmanande tid där Karlstads universitet anpassar sig till lägre anslagsnivåer inom utbildning i kombination med kraftigt ökade kostnader. Budgeten har ett negativt verksamhetsutfall på -27 miljoner kronor. Sammanfattningsvis används 2023 för att anpassa ekonomin.
2022-11-23
Boken ”Stoppa matsvinnet!: En förpackad lösning” av forskarna Fredrik Wikström och Helén Williams har utsetts till vinnare av kategorin ”Mat, klimat och miljö” i tävlingen Årets Svenska Måltidslitteratur. I boken förklarar forskarna, båda verksamma vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) samt ämnet miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, bakomliggande orsaker till matsvinnet samt ger tips och vägledning för hur man som producent och konsument kan minska svinnet.
2022-11-21
Framgångsrika ingenjörer eller teknikprojekt kräver många olika färdigheter och egenskaper. First Lego League är en teknikturnering för ungdomar i åldrarna 10 - 16 år där man arbetar med ett gemensamt uppdrag, men där lösningarna kan vara många. - Ungdomarna lär sig att se sammanhang mellan de olika delarna av uppdragen, säger Susanne Walan, projektledare för Teknikerjakten, Karlstads universitet.
2022-11-18
Det är en stund kvar till 15 februari, men redan nu höjs temperaturen inför årliga jobbmässan Hotspot. – Det har varit så stort intresse från utställarna att vi öppnat för extra monterplatser, säger Ida Flodin. – Egentligen var det 25-årsjubileum i år, men vi firar det i februari, säger Alfred Spridzans. Båda ingår i arrangörsstaben. Ida Flodin som gruppledare marknadsgruppen och Alfred Spridzans som gruppledare för mässgruppen.