Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-03-01
Svenskarna har blivit mer oroliga för hur deras personliga information hanteras digitalt som följd av coronapandemin. Det visar en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. Oron för hur personlig information hanteras digitalt har ökat markant de senaste åren och blivit allt mer påtaglig under pandemin, då människors liv blivit mer digitala.
2021-02-26
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till yrkeslärarexamen vid Karlstads universitet. Yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet får grönt ljus av UKÄ. Flera goda exempel lyfts fram. Bland annat den bredd av kompetenser som finns bland utbildningens lärare samt hur utbildningen är organiserad.
2021-02-24
Ångmaskiner, elektrifieringen inom industrin och CNC – alla tre viktiga markeringar inom industrins historia. Idag ställer digitaliseringen inom industrin nya krav. Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik. Frustande ångmaskiner och svetsande robotar har betytt mycket för utvecklingen inom industrin.
2021-02-24
Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”. Sara Davoudi, ekonomie doktor i företagsekonomi, berätta om din forskning. - Min avhandling handlar om vertikal koordination, som enkelt kan beskrivas som den kommunikation som aktörer inom offentlig sektor har med varandra, och dess utmaningar.
2021-02-24
Forskare vid Karlstads universitet, Uppsalas universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har funnit att exponering för bisfenol F, BPF, under tidig graviditet kan kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn vid 7 års ålder. Det har sedan länge varit känt att BPA är en hormonstörande kemikalie, och den har till exempel visats kunna påverka barns neurologiska utveckling, samt öka risken för infertilitet och hormonrelaterad cancer.
2021-02-23
Forskare vid Karlstads universitet, Region Värmland och Luleå tekniska universitet har fått projektmedel för att studera intensivvårdssjuksköterskors introduktion och handledning av medarbetare och studenter och vilka utmaningar de har för lärande och teamarbete vid vård av svårt sjuka patienter i pandemins framfart. Svårt sjuka patienter under pandemin gjorde att vården behövde omorganisera och fördela om personal och respiratorer.
2021-02-19
Många undersökningar som har gjorts runt om i landet visar hur pandemin påskyndat digitaliseringen hos svenska företag. Visionen för projektet CriseIT 2 stämmer väl överens med den digitalisering som nu sker i rekordfart.
2021-02-18
När universitetsstyrelsen idag fattade beslut om årsredovisning för 2020 konstaterades att Karlstads universitet klarade av att möta den stora efterfrågan på utbildning som tillkom med anledning av coronapandemin. Karlstads universitet hade ett positivt verksamhetsutfall på 13,3 miljoner kronor. - Ja, ett år av goda insatser på alla nivåer. Vi klarar av att ta ansvar på ett imponerande sätt, säger rektor Johan Sterte.
2021-02-18

Ny bok om hållbar stadsplanering

Nyheter » 2021-02-18
Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av tre redaktörer och medförfattare till boken ”Sustainability in Urban Planning and Design” om hållbar stadsplanering och design. Boken som kom ut i december har 54 medförfattande forskare från universitet runt om i världen. - Stadsbyggnad och stadsplanering är av stor betydelse för utvecklingen mot en mer hållbar stad, säger Asaad Almssad.
2021-02-17
Lignin, som är en biprodukt vid pappersmassatillverkning, är det som ger styrka till träd och växter. Ligninet används idag främst för energiproduktion, men forskning visar att dess användningsområde är stort, vilket gör det till en viktig resurs för en ökad hållbarhet inom massaindustrin.
2021-02-17
Många är igång hela dagen med både kroppen och knoppen, men när natten kryper på vill inte sömnen infinna sig. Sömnsvårigheter, insomni, är ett vanligt problem.
2021-02-11
Forskning inom SELMA-studien vid Karlstads universitet har funnit att exponering för perfluorerade kemikalier, PFAS, kan kopplas till missfall under tidig graviditet. Forskare vid Karlstads, Örebros och Lunds universitet har fått resultat som ger ytterligare stöd för att den här typen av kemikalier kan ge upphov till negativa effekter under tidig graviditet, både för den gravida kvinnan och fostret.
2021-02-10

Hallå där Johan Samuelsson…

Nyheter » 2021-02-10
… docent i historia och ULF-ansvarig på Karlstads universitet. ULF är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära forskning. Nu föreslår regeringen i forsknings- och innovationsproposition 2021-2024 att försöksverksamheten blir permanent. Vad innebär det? – Om förslaget blir verklighet kommer i ett första skede den pågående försöksverksamheten förlängas och få utökade anslag.
2021-02-08
Förebyggande arbete i miljöer med stora folkmassor kan bidra till ökad säkerhet. I sin avhandling undersöker Thoa Thieu aktiv-passiv dynamik hos fotgängare. Du har disputerat med "Models for coupled active-passive population dynamics: Mathematical analysis and simulation". Berätta om din forskning. - I min forskning har motivationen varit att studera hur modeller fungerar i verkligheten, och det beror på flera olika orsaker.
2021-02-01
Det var rubriken på förra veckans avslutande konferens i projektet ”Platsbaserade digitala upplevelser (PDU)”. Tre platser – Glaskogen, Kristinehamns skärgård och Sunne, med fokus på kultur och berättande – har blivit djupanalyserade av forskare på Karlstads universitet. Att vara verksam inom besöksnäringen är en utmaning. Ofta drivs besöksplatserna av mindre företag med knappa resurser.
2021-02-01

B2B Forum on SmartIndustry 2021

Nyheter » 2021-02-01
20 – 21 januari genomfördes den digitala konferensen B2B Forum on SmartIndustri på Karlstads universitet.
2021-01-29
Byggnader med bärande stomme i trä är klimatsmarta inte minst genom att de binder koldioxid och på så sätt förhindrar att det frigörs.
2021-01-27

En resa i Förintelsens spår

Nyheter » 2021-01-27
Förintelsens minnesdag är den 27 januari. Under åtta år, mellan 2005 och 2012, reste Anders Österberg, adjunkt i samhällskunskap vid Karlstads universitet, till Polen med bland annat lärarstudenter och personal från Karlstads universitet. – Det var resor i Förintelsens spår med olika inslag och besöksmål. I snitt var det drygt fyrtio resenärer. Förintelseöverlevaren Joost Lakmaker var en viktig del av dessa resor. I söndags, 24 januari, avled Joost Lakmaker.