Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-09-04

Kau på Pride

Nyheter » 2023-09-04
Nu är det Pridevecka här på Karlstads universitet! Vi uppmärksammar människors lika värde genom flera olika aktiviteter. Under veckan finns en utställning på Plan 3 på biblioteket som kallas Biblioteket ❤ Pride. På lördag den 9 september avslutas veckan med att vi deltar på Wermland Prides arrangemang i Museiparken i Karlstads centrum. Där vi finns representerade med ett tält som bemannas av Studenthälsan, dit alla välkomna för att umgås och delta i en tävling.
2023-09-01
För en hållbar utveckling krävs balans mellan ekonomisk tillväxt och nuvarande samt framtida behov. Boken ”Regional sustainable development” adresserar ett flertal utmaningar i detta sammanhang. Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer och medförfattare till boken, vars ramverk integrerar miljömässiga och ekonomiska mål.
2023-08-31
1 februari i år bytte Adrian Sangfelt Uppsala mot Karlstad och tjänsten som biträdande lektor i svenska med didaktisk inriktning. – Det är ett väldigt bra jobb. Jag har svårt att tänka mig en annan tjänst jag skulle vilja ha, säger han. Vi ses på hans tjänsterum i hus 12 där han förbereder höstterminens arbete. – Under våren var jag handledare för studenter på förskollärarprogrammet.
2023-08-30
Efter tisdagskvällens händelse i centrala Karlstad där en student skadades har åtgärder vidtagits i samarbete mellan universitetet och Studentkåren. Bland annat så har Studenthälsan frigjort tid för krissamtal. – Där finns möjlighet till samtalsstöd för den som behöver.
2023-08-30
I projektet Smart and Safe samverkar offentlig verksamhet, företag, akademi och civilsamhälle i en helix-modell för att med hjälp av IoT, som också kallas sakernas internet, skapa ökad trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Forskningen görs av Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Komplexa samhällsutmaningar kräver komplexa lösningar och tekniska system baserad på IoT är exempel på en sådan lösning.
2023-08-28
Pelletsförbundet besökte Karlstads universitet för att hålla sin nätverksträff här och fick samtidigt pelletforskningen presenterad. - Att Pelletsförbundet lägger sin nätverksträff på universitetet innebar att vi fick ett bra tillfälle att visa våra labb och forskningsarbeteten, säger Stefan Frodeson, docent i miljö- och energisystem.
2023-08-23

Nu SURRar det på Kau

Nyheter » 2023-08-23
Från slutet av augusti till slutet av september kommer Pollinera Sveriges utställning SURR att visas mellan biblioteket och Solsta Inns huvudentré. Utställningen visar pollinatörer i fantastiska närbilder och ger inspiration till hur man kan främja mångfalden av insekter i sin egen trädgård. Pollinatörer spelar en avgörande roll för upprätthållandet av biologisk mångfald på vår planet.
2023-08-17

Nya rektorn om första dagarna

Nyheter » 2023-08-17
Sedan 1 augusti är Jerker Moodysson igång med sitt nya uppdrag som rektor för Karlstads universitet. – Det känns bra att ha kommit igång och jag trivs, säger han. Hur har de första dagarna varit? – Det är naturligtvis mycket nya intryck i början. Nya kollegor att lära känna, nya system och rutiner att sätta sig in i. Jag har ägnat mycket tid i början åt att prata med kollegor i organisationen, och det kommer jag fortsätta med.
2023-07-25
Team Clear River Racing vid Karlstads universitet deltog under 17-23 juli i Formula Student, världens största studentprojekt. Karlstadslaget placerade sig bäst av de tre svenska team som deltog och kom på 31:a plats av totalt 63 lag.  I förra veckan åkte 33 studenter från Karlstads universitet till England för att tävla med sin egenutvecklade racerbil CRR23, som tagit över 26200 timmar att bygga.
2023-07-12
I dag får 15 995 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en marginell minskning med 0,23 procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier vid Karlstads universitet i höst är 4 530 antagna till ett program.
2023-07-03
EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten. Eunice ska underlätta student- och personalutbyten, men också skapa förutsättningar för nära samarbete kring forskning och samverkan med omgivande samhälle. Projektet sträcker sig över fyra år och har beviljats 14,4 miljoner euro.
2023-06-29
Rickard Nilsson, doktorand i engelsk språkvetenskap vid Karlstads universitet, har vunnit första pris i Compostelas research pitches contest. Han fick priset för sin videopresentation av sitt arbete kring hur och varför vissa fenomen beskrivs olika på spanska, engelska och svenska.
2023-06-28
Organiska solceller är en lovande teknik, bland annat på grund av fördelar som låg vikt, flexibilitet och stor variation av tillämpningar visar en nyligen publicerad avhandling vid Karlstads universitet. - Forskning och utveckling inom detta område har lett till en imponerande effektomvandling på nästan 20 procent, vilket är mycket bra, säger Ishita Jalan, nybliven doktor i fysikalisk kemi.
2023-06-27
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har med hjälp av forskare från Karlstads universitet tagit ett spännande steg mot att integrera undervisning om krisberedskap i skolan. Genom ett nyskapande undervisningsmaterial för elever i årskurs 1-6 vill de ge kunskaper om hur man förbereder sig inför och hanterar kriser. - Från strömavbrott till farliga miljöer, det framtagna materialet täcker olika scenarier där viktiga samhällsfunktioner kan slås ut.
2023-06-26
Ett förslag på nytt Nationellt ULF-avtal har idag lämnats till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden. – ULF-avtalet rör ett av samhällets största åtagande, skola och utbildning, som är avgörande för samhällets framtida utveckling. Genom förslaget kan skolan – över hela landet – utvecklas genom att stå på vetenskaplig, professionell och tillämpbar grund.
2023-06-22
Mobilnäten utvecklas ständigt för att möjliggöra förbättrad genomströmning och låg latens för applikationer. Det har dock visat sig att nuvarande standardalgoritmer för överbelastningskontroll kan orsaka långa fördröjningar i mobilnätverk på grund av övertilldelning av buffertar. I sin avhandling har Habtegebreil Kassaye Haile undersökt prestandan hos två möjliga lösningar på detta problem. Internet är under ständig utveckling.
2023-06-22
…vad är på gång? Pro2BE står ju för processer och produkter för en hållbar cirkulär bioekonomi och det är utbildning, forskning och samverkan med industri och samhälle. Vilken roll spelar Pro2BE inom detta område? - Pro2BE är en del av omvandlingen till en bioekonomi baserad på hållbara och förnybara resurser med fokus på  skogsindustriella processer och produkter.