Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-11-02
Två företag, Uddeholm, och Sogeti, deltog under onsdagen i Mathematics meets Industry (MIMM-day), där två lag fick i uppdrag att arbeta med företagens matematiska utmaningar. Lagen bestod av gymnasielever, studenter på universitetet, doktorander, seniora forskare och representanter från företagen. Dagen började med att Uddeholm och Sogeti presenterade en varsin matematisk utmaning som de sökte en lösning för.
2017-11-02
Den senaste forskningen inom ytbehandling av papper presenteras under Paper Surface Centers seminariedag den 23 november på Karlstads universitet. - Seminariet kommer att handla om nya resurssnåla processer, förpackningar från förnyelsebara material, förpackningsutveckling för att minska matsvinn, produktsäkerhet vid livsmedelsförpackning, förpackningstryck samt utveckling av en hållbar bioekonomi, säger Lars Jänström, professor och föreståndare för Paper Surface Center.
2017-11-01
Skolforskningsinstitutet beviljar medel till två ämnesdidaktiska forskningsprojekt kopplade till den starka forskargruppen ROSE och centrumbildningen SMEER vid Karlstads universitet. Av 94 ansökningar beviljades fem, varav två på Karlstads universitet.
2017-10-31
Fetma ses som en av västvärldens stora folkhälsoproblem - en epidemi som leder till en rad sjukdomar och som kostar pengar i vården och välfärdssystemet. Processerna för att hantera fetma som svar på detta, upprätthåller den negativa bilden av feta och skapar en systemisk stigmatisering av tjocka människor.
2017-10-24
Lean nätverk Wermland håller sin årskonferens på Karlstads universitet onsdagen den 25 oktober i samverkan med IUC/Stål & Verkstad. Det bjuds på intressanta föreläsare och demo av Karlstad Lean Factory, universitetets simulator för lean-träning i fabriksliknande miljö. Hur kommer tillverkning av industriprodukter att se ut om fem eller tio år? Vilka företag är det som kommer att lyckas?
2017-10-23
Kreativitetstävlingen CRE8 som utvecklats vid Karlstads universitet, och som etablerats i Värmland, kommer även användas av stålindustrin i Sverige för att utveckla branschen. Det är stålindustrins branschorganisation Jernkontoret som kommer använda CRE8 i en nationell tävling i Stockholm 26 oktober.
2017-10-23
Vilka regionala anpassningar görs när nationell strategi ska användas på regional nivå? Det - och lite till - ska CRS-forskare och Tillväxtverket tillsammans ta reda på i ett projekt inom den nationella satsningen Smart industri i regionerna. Näringsdepartementet arbetar på uppdrag av regeringen med en strategi för att "nyindustrialisera" Sverige.
2017-10-20
Ny rektor och tolv professorer installerades. Två hedersdoktorer fick sina hattar. Dessutom promoverades 25 doktorer. Under dagen fick också alla som ville möjlighet att lära sig mer om den forskning som bedrivs. Den 20 oktober firade Karlstads universitet Akademisk högtid 2017. Festdagen började med att de 12 professorerna och en av hedersdoktorerna berättade om sin forskning och sina drivkrafter för allmänhet, studenter och kollegor.
2017-10-19
Catarina Karlsson, arkeolog och historiker, har knutits till Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, som affilierad forskare fram till hösten 2021. Syftet med affilierade forskare är att öka det vetenskapliga utbytet nationellt och internationellt. Catarina Karlssons intresseområde är bergshistoria och hon disputerade 2015 med avhandlingen "Förlorat järn- det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål" vid SLU.
2017-10-19
I mitten av oktober pågick en workshop med många internationella gästforskare om förvaltning av sötvattenresurser, arrangerad av den starka forskningsmiljön i biologi, Naturresurs rinnande vatten, NRRV. Vad handlade workshopen om? - Workshopen handlade om forskning och förvaltning av sötvattenresurser, det vill säga vatten, fisk och andra djur.
2017-10-17
Söksiffrorna inför vårterminen 2018 visar att det finns ett stort intresse för socionomprogrammet vid Karlstads universitet.
2017-10-17

Studier i Japan

Nyheter » 2017-10-17
Högskoleingenjörsstudenten Erik Storbacka fick möjlighet att tillbringa en tid på Tokyo Institute of Technology i Japan. En tid som gav honom många värdefulla erfarenheter och upplevelser. - Jag började läsa på Karlstads universitet 2013, tekniskt basår, säger Erik Storbacka. Året efter började jag läsa på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design och tog examen i år 2017. Nu läser jag en master i teknisk design på Chalmers i Göteborg.
2017-10-17
Den 16 november är det dags för Handelshögskolans dag och i år är rubriken Att påverka sin omvärld med kunskap. Inbjuden gästtalare är Staffan Landin, som tidigare arbetat på FN. Han samarbetade nära Hans Rosling och är idag föreläsare om världens utveckling, med hjälp av den teknik som Gapminder utvecklat. Handelshögskolans dag tar varje år upp ett tema, som har sin grund i Handelshögskolans vision och mål.
2017-10-11
Karlstads universitet ingår som rådgivande partner i det EU- finansierade projektet Inside Out EU. Projektet handlar om att förbättra hur EU-finansiering på en regional nivå bäst kan användas för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och internationalisering. Projektet Inside Out EU startade 1 januari 2017 och kommer att hålla på fram till 2021. Partners från sju olika länder ingår: Sverige, Spanien, Nederländerna, Norge, Ungern, Italien och Nordirland.
2017-10-11
Under Vipp forskarskolas höstmöte fick deltagarna bland annat en presentation av och rundvandring på BillerudKorsnäs stora satsning Next Generation i Grums. Flera doktorandprojekt redovisades och även ett besök på Stora Ensos sågverk i Grums hanns med under höstmötets två dagar. Vipp forskarskola samlar forskare och företagsrepresentanter för samarbete inom fiberbaserade processer och produkter.
2017-10-11
Lina Watz började simma när hon var 12 år gammal och har sedan dess varit med på tre VM, tre EM och ett Paralympics. Hon är född med en diagnos som heter fibula aplasi vilket lite förenklat betyder att hon saknar vadben. Med åren har den högra fotens status blivit allt sämre och i december 2016 beslutade Lina tillsammans med sin läkare att amputera benet. Det innebär att hon nu simmar i en annan klass än vad hon gjort tidigare och har helt andra förutsättningar.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"