Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2018-01-08
Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet väljs in i KVA, Kungl. Vetenskapsakademien som svensk ledamot i klassen för fysik. - Jag känner mig mycket hedrad över att bli invald i Kungl. Vetenskapsakademien, säger Ellen Moons. Det är ett stort erkännande, som tar lite tid att ta in. Ellen Moons är professor i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, Karlstads universitet.
2018-01-02

Besök i Dharamsala gav mersmak

Nyheter » 2018-01-02
Karlstads universitet har ett Study Point i Dharamsala i Indien. I dag är det vanligast att studenter reser dit för att göra sin C-uppsats, men möjligheten att samarbeta genom forskning finns också. Två medarbetare på Centrum för klimat och säkerhet, Kristin Gustafsson och Nina Christenson, har i dagarna kommit hem från Dharamsala, där huvudsyftet har varit att undersöka klimatrelaterade risker.
2017-12-21

10,2 miljoner till Teknikerjakten

Nyheter » 2017-12-21
Karlstad och Värmland fortsätter att vara en av tre prioriterade huvudregioner för stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond. Karlstads universitet beviljas 10,2 miljoner kronor för perioden 2018-2020. Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, har i flera år samarbetat med Karlstads universitet i syfte att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap.
2017-12-20
I ett år har Brian Hudson varit gästprofessor vid Karlstads universitet, närmare bestämt knuten till den starka forskargruppen i ämnesdidaktik - Rose. Målet har varit att mejsla fram en tydligare strategi, ett starkare internationellt nätverk och att flytta fram den akademiska positionen. Brian Hudson är professor i utbildningsvetenskap och var fram till förra året rektor vid School of Education and Social Work vid University of Sussex.
2017-12-20

Stipendier till historiestudenter

Nyheter » 2017-12-20
Karlstads universitets historiestudenter Viktor Carlsson och Susanna Hasselrot tilldelas Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris 2017. Susanna Hasselrot tilldelas årets pris på B-nivå för sin uppsats i historia vid Karlstads universitet, ”Rösträttsreformen 1919: En social revolution för kommunen?”. Juryns motivering lyder: ”Med fokus på sociala frågor undersöker Susanna Hasselrot kommunalpolitiken i Karlstads landskommun under perioden 1909 till 1929.
2017-12-19

Lillemor Lindwall går i pension

Nyheter » 2017-12-19
Lillemor Lindwall är legitimerad sjuksköterska, med specialistutbildning inom anestesisjukvård, vårdlärare, hälsovårdsdoktor och har varit verksam som universitetslektor samt professor vid Karlstads universitet. Nu är det dags för pension, men hon kommer fortsätta med olika uppdrag. Det var Lillemors intresse för människor som gjorde att hon tidigt valde att bli sjuksköterska.
2017-12-19
Sju produkter står för nästan hälften av allt svinn av frukt och grönsaker i en butik visar en studie genomförd av forskare på Karlstads universitet.
2017-12-15

En annorlunda VFU

Nyheter » 2017-12-15
Vid Karlstads universitet gör grundlärarprogrammets campusstudenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom Övningsskolprojektet. Projektet är en försöksverksamhet och har som mål att kvalitetsutveckla VFU:n, stärka lärandet och skolutvecklingens vetenskapliga grund. Samtidigt får skolorna i projektet en kompetenshöjning. En skola inom försöksverksamheten kallas för övningsskola.
2017-12-13
Kompetensförsörjningen i framtidens sjukvård är en stor utmaning. Därför har ett nytt projekt startat, klinisk utbildningsavdelning, KUA med fokus på sjuksköterskestudenters lärande vid Medicinkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad i samverkan med Karlstads universitet. Den nya kliniska utbildningsavdelningen har varit igång sedan mitten av oktober.
2017-12-12

Välkommen till årets Eldkonst

Nyheter » 2017-12-12
Fredagen den 15 december lyser Eldkonst än en gång upp Sandgrundsparken, årets tema är REformation, Martin Luther 500 år. Eldkonst är ett arrangemang där studenter från Innovations- och designingenjörsprogrammet, Danspedagogprogrammet samt kurser inom bild, dans och musik samarbetar. Eldkonst arrangeras kring Lucia varje år, då byggs eldskulpturer av halm och trä upp, ljusinstallationer skapas och det komponeras musik och dans.
2017-12-12
Ett nytt treårigt projekt vid Karlstads universitet siktar på att stärka besöksnäringen genom att hitta nya, platsbaserade digitala upplevelser. Tillväxtverket, Region Värmland och universitetet finansierar med sammanlagt 4,8 miljoner kronor. Projektet, Platsbaserade Digitala Upplevelser, handlar om att skapa just digitala upplevelser med utgångspunkt i den specifika platsen och dess kulturella och naturliga resurser.
2017-12-12
När december är som mörkast kommer i vanlig ordning Lucia till universitetet. Hon sprider ljus och sång tillsammans med sina tärnor och stjärngossar. In english below. Studenter och personal är välkomna när Lucia gästar Aula Magna onsdagen den 13 december. Med sig har hon körerna Söt Likör och Sällskapet CMB. Det blir en stämningsfull morgon med skönsång innan föreläsningar och jobb börjar. • Insläpp från kl. 07.00 • Luciatåg kl. 07.30-08.00 • Fika i aulafoajén kl.
2017-12-11
I fredags fick 10 355 personer besked om att de antagits till program eller kurser vid Karlstads universitet i vår. Det är en ökning jämfört med förra året. Karlstads universitet antar fler studenter i vår, totalt 10 355 jämfört med förra årets 10 235. Sammanlagt antas 667 personer till program jämfört med förra årets 682.
2017-12-11

Forskning blev konst

Nyheter » 2017-12-11
Torsdagen den 7 december arrangerade Karlstads universitet och Paper Province en vernissage där forskningsprojekt ställdes ut som konstverk på Karlstad CCC. Syftet var att ge näringslivet en inblick i vilken forskning som bedrivs och hur den kan användas för att stärka konkurrenskraften hos regionens företag. Besökarnas betyg var positvit, särskilt möjligheten att diskutera med forskarna som fanns tillgängliga under minglet. - Det här gör att man blir intresserad.
2017-12-08

Brandväggar - en säkerhetsrisk?

Nyheter » 2017-12-08
Att skydda sina företagsnätverk blir allt mer viktigt. Men hur bra är egentligen företagens brandväggar på att skydda företagshemligheter och annan viktig information?
2017-12-08
Med rätt mix av kompetenser blir intuition mindre av ett mysterium - och nya idéer kan bedömas mer rättvist. I en ny avhandling har Johan Netz, doktor i företagsekonomi, undersökt hur nya idéer bedöms i en screening-process. Johan Netz, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling tittat närmare på hur intuition och rationella bedömningar väger in när grupper inom en organisation bedömer nya idéer.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"