Nyhetsarkiv för Kau.se

2024-04-04
Karlstads universitet har utsett två nya hedersdoktorer som har sin hemvist inom vattenkraftens miljöfrågor och psykologi. De kommer att få ta emot sin utmärkelse under Akademisk högtid 2024 som i år firas den 18 oktober. Fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap utser Johan Tielman till filosofie hedersdoktor 2024. Johan Tielman, har studerat ekonomi vid Högskolan i Halmstad, fiskevård vid Göteborgs universitet och limnologi vid Lunds universitet.
2024-04-03
Forskaren Lena Lid Falkman, lektor vid Karlstads Universitet och vid Handelshögskolan i Stockholm, vill undersöka hur man kan leverera lika mycket jobb på kortare tid och vad folk gör på den lediga tiden. – Det vi vet från tidigare forskning är att det verkar vara bra för hälsan och att det faktiskt verkar gå att upprätthålla produktivitet samt att man blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Lena Lid Falkman. – Det finns en global NGO som heter 4DW, alltså Four Day Week
2024-04-03

Från udda fågel till professor

Nyheter » 2024-04-03
I hus 11 avrundar Erik Wästlund ett Zoom-möte om forskningsmedel. Han är färsk professor i psykologi, men ett välkänt ansikte i universitetets korridorer. – Jag började läsa psykologi här 1996, säger han. – Då var det mest så att jag kände att jag behövde göra något mer vid sidan av mitt jobb på krogen. Men ganska snart blev studierna viktigare än jobbet. Att det blev just psykologi var inte helt självklart.
2024-04-02
I projektet PERUPP ska AI matas med turismaktörserbjudanden för att öka upplevelsen av Värmland. – Vi vill ta rygg på AI-tekniken, säger Siri Jagstedt, projektledare för ett av arbetspaketen. Den moderna människan strävar efter mer personliga och skräddarsydda upplevelser snarare än one-size-fits-all.
2024-03-28
De som äger eller har tillgång till ett fritidshus kallas för “den osynliga befolkningen” och kan vara en utmaning att nå för myndigheter i händelse av en kris. Geomediaforskare vid Karlstads universitet argumenterar för vikten av att skapa mer kunskap om hur kriskommunikation behöver nå tillfälliga populationer. Att besöka sitt fritidshus utgör en betydande del av den svenska turismen.
2024-03-28
I en unik satsning samarbetar Karlstads universitet och företag för att bättre ta vara på industriers sidoströmmar och byta ut ändliga resurser mot förnybara. Målet är att utveckla ett nytt gödningsmedel, som sluter skogens kretslopp och skapar värden för både marknad och miljö. Det mineralgödsel som vanligtvis används för skogsmarker består av ändliga resurser och kräver mycket energi att framställa.
2024-03-27
Stephen De Lisle, biologiforskare vid Karlstads universitet, är en av de fyra mottagarna av Swedish Foundations Starting Grant, SFSG, ett initiativ samordnat av sju forskningsfinansiärer för att stödja framstående forskare vid svenska lärosäten.
2024-03-27
Mitt inlägg i januari 2023 handlade om lanseringen av ChatGPT som fick stor uppmärksamhet vid premiären några månader tidigare. Jag efterfrågade dialog om hur artificiell intelligens som genererar innehåll och data kan fungera i vår verksamhet.
2024-03-27
Karlstads universitet flaggar onsdagen den 27 mars på halv stång för att hedra tidigare kollegan Kjell Härenstam, tidigare professor i religionsvetenskap med inriktning mot didaktik.
2024-03-26
Den 18 april kommer astronauten Marcus Wandt till Karlstad för att dela med sig av sina erfarenheter från rymden. Marcus, den tredje svensken i rymden, tillbringade 22 dygn ombord på den internationella rymdstationen ISS i januari. Under dagen kommer han att göra studiebesök på Embracer Group och det nybyggda Kronoteket på Kronoparken för att möta elever och berätta om sina rymderfarenheter.
2024-03-25
Under förra veckan lystes aulafoajén på Karlstads universitet upp med en inspirerande posterutställning, skapad av studenterna inom folkhälsovetenskap. Den gav en inblick i studenternas praktikperioder och hur de har arbetat för att främja hälsa, förebygga ohälsa och förstå de komplexa faktorer som påverkar vårt välbefinnande.
2024-03-20
När anmälan stängde den 15 mars hade antalet sökande till sommarkurser vid Karlstads universitet ökat med 48,6 procent. Det visar statistik från UHR. Sommarkurserna vid Karlstads universitet lockade 2 192 sökande i år. Det är 717 fler sökande än förra sommaren. 816 personer sökte sommarkurs vid Karlstads universitet i första hand.
2024-03-18
Före eller innan, de eller dem – ja språk och grammatik väcker känslor. Men vad är egentligen rätt och fel, eller är språk och grammatik mer än så? På Grammatikdagen fredagen den 22 mars ägnar lärare, elever och lärarstudenter en hel dag åt frågor och funderingar kring grammatik och språk. Grammatikdagen är ett nationellt evenemang som infaller fredag i vecka 12 varje år för att höja intresset för grammatik och språkstudier.
2024-03-15
Studenter vid Karlstads universitet har nu möjlighet att använda AI-verktyget Microsoft Copilot. Med Copilot kan du använda en chat-funktion för att få hjälp med olika uppgifter som att generera text och bilder, analysera data, sammanfatta dokument, skriva kod och mycket mer. Men var medveten om att dagens AI-modeller har begränsningar. Ett kritiskt förhållningssätt behövs.
2024-03-13
Nu är det avgjort. Karlstad Studentkår har utsett Bästa lärare 2023 och han heter Tommy Gustavsson! Tommy är lärare i fysik och programledare för Tekniskt-naturvetenskapligt basår och han fick motta sitt diplom i Gläntan idag.
2024-03-08
Fredag 8 mars besökte utbildningsminister Mats Persson Karlstads universitet. – Det var väldigt intressant generellt. Jag är mycket nöjd, säger han. – Det var särskilt intressant att få lyssna till Birgitta Persdotter om hennes forskning om socialtjänsten.