Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2016-10-19

Digital, flexibel och hållbar?

Ann Bergman, arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Kristina Palm, Karolinska Institutet (projektledare) och Calle Rosengren, Lunds universitet har beviljats 4,7 miljoner kronor från AFA Försäkring för att studera det digitaliserade arbetslivet. I projektet ”Vägar till ett digitalt hållbart arbetsliv” kommer forskarna att studera det digitaliserade arbetslivets utmaningar och möjligheter för ledning och anställda.
2016-10-18

Från kriminell gängledare till hjälparbetare

Mapanya Sogoni har en tuff bakgrund som kriminell gängledare. Nu hjälper han ungdomar i Sydafrika att ta sig bort från kriminalitet, bland annat genom att få nystartade organisationer att växa. Den 19 oktober ger Mapanya Sogoni och Sofia Johansson, alumn vid Karlstads universitet och grundare av Contribution To Opportunities, en öppen föreläsning om sitt arbete. Mapanya Sogoni växte upp som ett av två barn i kåkstaden Guguletu i Sydafrika.
2016-10-18

CRS i internationellt forskningsnätverk

CRS ingår tillsammans med forskare från Storbritannien, Ungern och Nederländerna i ett internationellt nätverk som nyligen beviljats medel från Regional Studies Association. Nätverket heter The RSA Research Network on Regional Economic and Policy History. Forskarna ska undersöka närmare hur historiska perspektiv kan bidra till området regionala studier och även för nutida regional politik och utveckling.
2016-10-17

Ikea, Löfbergs och världsledande professorer om hållbarhet

På Sustainability Day den 19 oktober står hållbar utveckling i fokus. Det blir en dag om hållbarhet, affärsetik och CSR - Corporate Social Responsibility. Ikea, Löfbergs med flera är på plats tillsammans med två världsledande professorer från USA. Handelshögskolan vid Karlstads universitet har som mission att utbilda framtidens ledare - i det uppdraget är hållbarhetsfrågor en viktig del.
2016-10-17

Så ska onödigt jobb för Skatteverket undvikas

I fyra år har forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Karlstads universitet, undersökt onödig efterfrågan i Skatteverket. För några veckor sedan överlämnades forskningsrapporten och nu arbetar Skatteverket vidare utifrån forskarnas förslag. Onödig efterfrågan handlar om de gånger medborgare och företag behövt ta kontakt med Skatteverket, när den första kontakten inte löst de behov man har eller när något blivit fel.
2016-10-17

Hur kan energirådgivning utvecklas?

En forskargrupp vid Karlstads och Linköpings universitet ska under två år driva ett projekt i samverkan med kommunala energi- och klimatrådgivare. Syftet är att framförallt villaägare ska ta till sig rådgivningen och genomföra förändringar som även varar över längre tid. - Vårt forskningsprojekt ska ta fram kunskaper som kan utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningens metoder, säger Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem.
2016-10-13

Positiv skräll för Nobels litteraturpris 2016

För andra året samlades anställda på Institutionen för språk, litteratur och interkultur för att vaka in beskedet om vem som får årets Nobelpris i litteratur. Idén föddes över en lunch på institutionen 2015 då man gemensamt kom på att det var trevligt att tillsammans se när Svenska akademien avslöjar vem som får litteraturpriset. - Jag tyckte att det var kul att göra det i år igen och idag har vi dessutom lite alkolholfritt bubbel för att fira pristagaren, säger Louise Al
2016-10-13

Yttrandefrihet i fokus på Anderseminariet

I Sverige fyller lagen om tryckfriheten och offentlighetsprincipen 250 år, men läget för yttrandefrihet och världens journalister är skakigare än på länge. Det var en dyster bild över tillståndet för pressfrihet och yttrandefrihet som målades upp på höstens Anderseminarium. Tidningar stängs, journalister hotas och fängslas. Det är verklighet inte bara i länder långt bort, som Etiopien och Kina, utan även i Polen, Ryssland, Ungern och Turkiet.
2016-10-12

”Jag vill förändra och förbättra”

I maj 2014 var personalvetarstudenten Sofia Johansson och en kurskamrat i Kapstaden för att skriva c-uppsats. På väg till en vinprovning stötte de på en våldsam demonstration och deras väg dirigerades om genom kåkstaden Khayelitsha. En månad senare föddes Contribution To Opportunities, CTO. Två dokumentärfilmare följer alumnen Sofia Johanssons arbete. Varför är inte svårt att förstå – det händer saker runt henne.
2016-10-11

Karlstadsmästerskap i programmering lockade rekordmånga lag

Den 8 oktober arrangerades den femte upplagan av Karlstadsmästerskapen i programmering av Datavetenskap vid Karlstads universitet. Rekordmånga lag deltog och försökte knäcka de tuffa programmeringsuppgifterna. Karlstadsmästerskapen i programmering är en deltävling i de Nordiska mästerskapen i programmering (NCPC), som går parallellt på 19 universitet och högskolor i Norden.
2016-10-11

Höstmöte för forskarskolan Vipp

ASKO Appliences AB i Lidköping var värd för Vipp forskarskolas höstmöte, där doktorander och handledare träffades för två stimulerande dagar. Vipp forskarskola, som startade 2011, har idag 16 doktorander vilka forskar inom projekt som rör processer, energi, miljö och tjänsteutveckling inom några av Sveriges betydande basindustrier. Höstmötet inleddes med en workshop för doktoranderna.
2016-10-10

Karlstads universitet söker ny rektor

Den 31 oktober 2017 går Åsa Bergenheims förordnande som rektor ut. Nu påbörjas rekryteringen av hennes efterträdare. - Kraven på vår nya rektor är höga men styrelsen har varit rörande enig om vad som ska lyftas i kravprofilen, säger Karin Johanson, ordförande i universitetsstyrelsen och i rektorsrekryteringsgruppen. Den nya rektorn ska ha hög akademisk legitimitet och gedigen erfarenhet av forskning och utbildning.
2016-10-10

Akademisk högtid i en tid av rörelse

I en färgsprakande höst är det återigen dags för Akademisk högtid. Den 21 oktober firar Karlstads universitet nya professorer, doktorer och hedersdoktorer tillsammans med övriga gäster. Årets tema är rörelse - ett begrepp som i mångt och mycket speglar en värld av idag. Karlstads universitet är ett lärosäte i ständig rörelse, med framgångar och nytänkande inom utbildning och forskning. Temat speglar också vår demokrati, rätt till yttrandefrihet och en egen tro.
2016-10-05

28 miljoner till forskning om solceller

En nationell forskningsgrupp om solceller, under ledning av Ellen Moons, fysikprofessor vid Karlstads universitet, tilldelas 28 miljoner kronor för fortsatt forskning. Syftet är att undersöka hur elektriskt ledande plaster i solceller kan effektiviseras.
2016-10-03

Kommersialiserad barnidrott – för barns bästa?

Den 3 oktober arrangeras Barnhjärnan, en vetenskaplig nationell konferens, i Karlstad. En av föreläsarna är Christian Augustsson, lektor i Idrottsvetenskap vid Karlstads universitet. Hans programpunkt handlar om hur idrotten ska överleva när skolidrotten inte räcker till och när de som redan intresserat sig för en idrott går till vinstdrivande föreningar. Kommersialisering av idrott har växt sig starkare i samhället de senaste tio åren.
2016-09-30

Bättre förutsättningar för att utveckla elevers läsförmåga

Frågor om ungas läsning och medievanor är ständigt aktuella. Med jämna mellanrum kommer larm om läskris och minskad läsning och åtgärder för att barn och unga ska läsa mer sätts in. Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg forskar båda i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och har undersökt läsundervisning och lässtrategier i skolan.