Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-02-20
Flashback är ett svenskt forum på nätet med drygt en miljon medlemmar och hör till en av Sveriges mest välbesökta - och omdebatterade - sajter. Den saknar ansvarig utgivare och beskrivs i traditionella medier som ett hot mot det demokratiska samhällets goda värderingar. Men hur ser det egentligen ut på sajten jämfört med hur det framställs i medierna?
2017-02-20
Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
2017-02-16
Det går fort när nyheter produceras och publiceras på webben. Det ökar risken för fel, men innebär också att felen kan rättas till. Artiklar kan förändras inom loppet av några minuter och ett klockslag visar när senaste ändringen gjordes.
2017-02-15

För en hållbar solenergi

Nyheter » 2017-02-15
Billiga solceller kan tillverkas av plast. Problemet är bara att materialet inte tål solljus så bra. Hur materialet i plastsolceller påverkas när de utsätts för belysning i luft presenteras i en nyligen publicerad avhandling vid Karlstads universitet. Om man tog vara på all energi i solljuset som träffar jordens yta under en och en halv timme, så skulle det vara mer än tillräckligt för att täcka hela mänsklighetens energibehov för ett helt år.
2017-02-13
Vården är ojämlik och många cancerpatienter får inte den vård och stöd som den nationella cancerstrategin föreslår. Det visar en nyligen publicerad forskningsstudie gjord av två forskare på Karlstads universitet; Kontaktsjuksköterskor i cancervård – en studie av befintliga verksamheter i Uppsala-Örebroregionen. Studien identifierade brister avseende symtomhantering, möjlighet att samtala om sin situation och att vara delaktig i sin egen vård.
2017-02-13
Den 15 februari går Hotspot, Karlstads universitets jobbmässa, av stapeln för 20:e gången. 106 arbetsgivare från både Sverige och Norge kommer att ställa ut för att möta och knyta kontakter med universitetets studenter. - Till årets Hotspot har trycket från utställarna varit rekordhögt.
2017-02-09
Den 22 februari bjuder International Office in studenter till mässan International Exchange Day. Mässan hålls i Transformum klockan 11-15. - Som student får du möjlighet att träffa andra studenter från Karlstads universitet som har varit utomlands och internationella studenter som kommer från våra utbytesuniversitet, säger Elin Ljunggren, internationell koordinator på Studentcentrum.
2017-02-09
Torsdagen den 16 februari klockan 13-15 är det nyinvigning av universitetsbiblioteket. Biblioteket har fått nya funktionella lärandemiljöer, men det finns även andra anledningar att fira. - Förutom de nya lärandemiljöerna fyller biblioteket 15 år, bibliotekshuset har fått utmärkelsen miljöbyggnad guld och konstverket ”Näthat” av konstnären Gerd Göran får sin permanenta placering i biblioteket, säger Jakob Harnesk, universitetsdirektör.
2017-02-08

En kampanj om att göra skillnad

Nyheter » 2017-02-08
Just nu pågår första delen av universitetets marknadsföringskampanj mot studenter. I år har vi tagit ett annorlunda grepp, men allting handlar om att få kraft och mod att göra skillnad. Kampanjens devis är ”Make Your Mark”, en uppmaning till studenterna att göra avtryck på andra människor, i samhället och i världen.
2017-02-07
En ny avhandling i statsvetenskap från Karlstads universitet visar att kommuner och regioner börjar bli mer aktiva när det kommer till att påverka politiska beslut inom EU. Detta för att få inflytande över beslut som berör deras egna intressen. Magnus Lindh har studerat uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige.
2017-02-07
”Methods for Social Theory. Analytical Tools for Theorizing and Writing” är en ny bok för studenter och forskare i samhällsvetenskap, som syftar till att underlätta analyser, teoretiserande och skrivande. Boken tar sin utgångspunkt i förbindelser mellan att teoretisera, det vill säga uttrycka kunskap i form av teori, och retorik - att övertyga en publik om att teorin är värdefull och fruktbar.
2017-02-07
Det EU-finansierade projektet Service Design for Innovation, SDIN, syftar till att bygga en forskningsplattform inom tjänstedesign och innovation genom ett europeiskt doktorandnätverk. Projektet drivs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och har nu kommit halvvägs. Projektet har nu varit verksamt i två år och har nått utsatta mål så här långt.
2017-02-06
... som anordnade Traumadagen för första gången på Karlstads universitet. Vem vände sig Traumadagen till? -Vi vände oss fämst till våra studenter som studerar Ambulansprogrammmet, men ville också bjuda in personer från verksamheten. Det blev ett otroligt gensvar externt och vi fick 90 externa besökare och 30 studenter.
2017-02-01
Arvid Dahlgren, idag chef för Studentcentrum, blir ny kommunikationschef vid Karlstads universitet. - Det ska bli väldigt kul och spännande, säger Arvid Dahlgren. Det har varit ett lärorikt och intressant år med utvecklande frågor och mycket engagerade medarbetare på Studentcentrum, men kommunikations- och marknadsföringsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat.
2017-01-31
Rekryteringsgruppen som arbetar på delegation från universitetets styrelse föreslår att processen går vidare med professor Johan Sterte, idag rektor vid Luleås tekniska universitet. - Att vara ledare för ett universitet innebär att man är med och pekar ut riktningen för en utveckling som är regional, nationell och internationell.
2017-01-31
... Digitalisering och besöksnäring heter ett projekt som du jobbar med – vad handlar det om? - Digitala medier kan berika och fördjupa besöksnäringen i Värmland, något som vi har tagit fasta på i pilotprojektet ”Digitalisering och besöksnäring”. Nu är vi halvvägs in i projektet och har genomfört fördjupade studier av två besöksmål, Långbans gruvby och Vildmark Värmland i Torsby.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"