Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-11-17
Hur lockar man en yngre målgrupp till att läsa kvalitetsjournalistik och samtidigt betala för den? Det var en av frågorna som ställdes under höstens Anderseminarie i journalistik som genomfördes på Karlstads universitet. Göteborgs-Posten har lyckats hitta nyckeln till de ungas uppmärksamhet genom att förpacka sina artiklar på ett sätt som målgruppen känner igen sig i.
2022-11-17
Vad är det som ses som konst i västvärlden 2022? Vilken roll har konstnären i samhället? Och vilken roll har utbildning och forskning för förverkligandet av de visioner konstnärer har?
2022-11-16
Några av oss verkar åldras fortare medan andra inte påverkas alls. Nu ska SELMA-studien på Karlstads universitet undersöka om den tidiga livsmiljön påverkar den epigenetiska klockan, och om detta i sin tur är kopplat till kognitiv och beteendemässig utveckling hos barn. Hur vi åldras, och hur snabbt, skiljer sig avsevärt mellan individer.
2022-11-16
De senaste åren har kombinerade forsknings- och utvecklingsinsatser fått allt större uppmärksamhet inom det pedagogiska och didaktiska fältet. Ny forskning från Karlstads universitet visar att stöd till lärare i form av lektionsobservationer och återkoppling utifrån forskningsbaserade kriterier kan ha stor betydelse för lärarnas långsiktiga utveckling av undervisningen. Att finna tid och utrymme för den här sortens kollegialt samarbete är inte alltid lätt.
2022-11-16
En tredjedel av all mat som produceras idag slängs. Vad beror det på? Vad kan producenter, tjänsteleverantörer och konsumenter göra för att minska svinnet? Vilken roll har förpackningar? Det är frågor som behandlas i den nya boken ”Stoppa matsvinnet!” skriven av forskare vid Karlstads universitet. I över 30 år har författarna och forskarna Fredrik Wikström och Helén Williams forskat om miljö- och hållbarhetsfrågor och förpackningens roll för minskat matsvinn.
2022-11-14
I år gick Samverkanspriset till Formula Studentprojektet Clear River Racing. Representanter ur teamet fick motta priset av Margareta Friman på 100 grader Karlstad-galan på KCCC i fredags. Sedan starten 2008 har Clear River Racing varit ett studentdrivet projekt som bygger racingbilar och tävlar i den globala studenttävlingen Formula Student.
2022-11-11
Under hösten fattar flera stiftelser som finansierar forskning sina beslut. Hittills har åtta ansökningar från forskare vid Karlstads universitet beviljats sammanlagt nästan 30 miljoner kronor. Utöver dessa beslut har även två andra Karlstadsforskare beviljats medel. Statliga forskningsrådet Forte har beviljat medel till forskningsprojektet ”Den organiserade osäkerheten inom äldreomsorgen.
2022-11-11
Jan Gulliksen, Sana Rouis Skandrani och David Ståhlberg föreläste om digitaliseringens utmaningar och nytta under Handelshögskolans dag som genomfördes på Karlstads universitet. - Digitalisering och teknik för en hållbar omställning är glödhett idag, sa Johan Netz, prefekt vid Handelshögskolan, inledningsvis. I våra utbildningar touchar vi digitalisering inom flera områden.
2022-11-10
När olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård samt förskollärarstudenter träffades för en heldag på Karlstads universitet kom Pettson på besök. Han var på dåligt humör för kaffet var slut, pennan som han skulle ha för att lösa korsord var borta och så gillade han inte att det regnade.
2022-11-09
Dynamiken mellan osäkra tider, hoppfulla framtider och kritiska perspektiv på historien stod i fokus när Sveriges största konferens för genusforskning genomfördes på Karlstads universitet. Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet bjöd in genusforskarsamhället till g22, den femte nationella konferensen för forskning i genusvetenskap och genusforskning i andra discipliner. Närmare 300 deltagare från tre världsdelar hade tagit sig till Karlstad för den tre dagar
2022-11-09
Det finns en betydande potential för energieffektivisering i svenska småhus, där 80 procent är mer än 40 år gamla och många behöver renoveras.
2022-11-08
När regeringen presenterade sin budgetproposition på tisdagen stod det klart att landets universitet och högskolor inte får mer medel. För Karlstads universitets del lyfts ökade anslag med 4,1 miljoner kronor till försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, fram i propositionens kommentarer. Men detta anslag överförs från en annan budgetpost. - Så det är mest en budgetteknisk ändring.
2022-11-07
Det tidigare forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) har deltagit vid EU-kommissionens ordinarie Interreg-konferens i Bryssel. - En framgångsfaktor för projektet har varit att integrera forskning och utbildning med musikindustrin, säger Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi och tidigare projektledare. Ett av huvudmålen med projektet har varit att förnya, optimera och förbättra ett hållbart ekosystem för musiktjänster i regionen.
2022-11-07
Med artikeln ”Assessing travel satisfaction in public transport: A configurational approach” har forskare vid Handelshögskolan, Centrum för tjänsteforskning och ämnet psykologi fått global uppmärksamhet. - Det här visar att forskningen gör nytta i samhället, säger Alexandre Sukhov. Alexandre Sukhov, Margareta Friman och Lars E.
2022-11-03
”Progression i ett ämnesdidaktiskt ljus” var temat när lärare från årskurs 7-9 och gymnasiet slöt upp till Ämneslärardagen på Karlstads universitet. Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner där deltagarna fick fördjupa sig i ämnesundervisning under ledning av forskare inom ämnesdidaktik vid universitetet.
2022-11-02
”Arbetarlitteraturen bortom kanon” är titeln på den forskningskonferens om arbetarlitteratur, som hålls på Karlstads universitet den 16-18 november. Här kommer det rådande litterära arvet, måttstocken för vad som är de allra viktigaste böckerna inom arbetarlitteraturen, att utmanas rejält både vad gäller form och innehåll. Den tidigare definitionen av arbetarlitteratur är att den är skriven av, om och för arbetare.
2022-11-01

Att studera det osynliga

Nyheter » 2022-11-01
Ett forskarteam har varit i Lund på synkrotronanläggningen Max IV och genomfört studier av material för organiska solceller. - Det vi tittar på är hur materialet i organiska solceller bryts ner av luft och ljus, säger Ellen Moons, professor i fysik och forskningsledare.
2022-10-27

Kan robotar bota sömnproblem?

Nyheter » 2022-10-27
Sällskapsrobotar har visat sig ha positiva effekter på både fysiska och psykiska hälsoaspekter hos människor och skulle kunna vara en metod för att behandla sömnproblem.