Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2018-08-08
Sverige kommer ofta högt upp i olika mätningar och rankningar när det gäller hållbarhet. Regering och riksdag har höga ambitioner när det gäller att möta klimatförändringarna. Det finns ett brett stöd bland befolkningen att arbeta för ökad hållbarhet och minskad påverkan på klimatet. Samtidigt är klimatarbetet långt ifrån hållbart, både vad gäller klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat. Varför når vi inte ända fram?
2018-07-12
Omkring 13 440 får idag besked om de antagits till en utbildning vid Karlstads universitet. Det är en ökning med drygt 400 från samma period 2017. Av dessa antas 4 164 till program, drygt 120 fler än förra året. I eftermiddag får de som sökt utbildning med start i höst på högskolor och universitet i Sverige besked om de antagits till sina utbildningar, placerats som reserver eller strukits efter första urvalet.
2018-07-03
Datavetenskap vid Karlstads universitet är delaktiga i ett nytt projekt där Internetstiftelsen (IIS) och Netnod samlar operatörer, tekniker och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition av vad en Internetaccess är. Syftet är att underlätta för både användare och leverantörer att veta och vara överens om vad som förväntas av den uppkoppling man köper. Allt fler delar av samhället blir beroende av en stabil internetuppkoppling.
2018-06-27
UKÄ, Universitetskanslerämbetet, har utvärderat kvaliteten på utbildningar på forskarnivå inom datavetenskap vid svenska lärosäten. Karlstads universitets forskarutbildning inom datavetenskap får i granskningen omdömet hög kvalitet. - De senaste tre åren har vår forskarutbildning haft en remarkabel tillväxt, precis som vår övriga forskningsverksamhet.
2018-06-26
Dekan Jessica Eriksson är med och arrangerar seminarium om praktiknära forskning i skolan. Rektor Johan Sterte deltar i Sveriges universitets- och högskoleförbunds aktviteter och som vice preses representerar han också Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Dessutom medverkar medarbetare vid Karlstads universitet i 10 seminarier enligt det officiella programmet.
2018-06-21
Den internationella konferensen ”Selma Lagerlöf 2018” genomfördes i dagarna. Den arrangerades av den Kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet i samarbete med Selma Lagerlöf-sällskapet, Mårbacka minnesgård och Västanå teater, och med stöd från Riksbankens jubileumsfond och Svenska institutet. Selma Lagerlöf är en av Sveriges genom tiderna mest betydande författare.
2018-06-20
Sophia Lindblom har undersökt effekterna av två kognitiva behandlingsprogram för kriminella unga- och vuxna män. Målet med programmen är att de kriminella ska ändra sitt tankemönster för att undvika återfall.
2018-06-18
Karlstad Lean Factory® vid Karlstads universitet får 2,2 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det innebär utökade möjligheter för små och medelstora företag i Värmland att simulera produktionsupplägg i samverkan med universitetet. - Vi är mycket glada att vår ansökan blev beviljad, säger Leo de Vin, professor i tillverkningsteknik vid Karlstads universitet.
2018-06-15
Under kommande vecka (18-21 juni) samlas internationella forskare, representanter från hälso- och sjukvårdssektorn och andra experter på Karlstads universitet för att belysa frågor som rör digitalisering, medicin och hälsa.
2018-06-14
Lena Grip har genom sitt engagemang som kursledare för kursen Fysisk planering i praktiken visat och spridit ett gott exempel på att bygga och använda nätverk i undervisning i samproduktion med näringslivet. - Jag har en vilja att skapa bra utbildning för studenter som är praktiskt tillämpbar. Att göra det och sedan bli uppmärksammad för det känns jätteroligt.
2018-06-13
Vid ExFo 2018 redovisades vårens examensarbeten gjorda av civilingenjörer och högskoleingenjörer i energi- och miljöteknik. I år presenterades mer än 30 examensarbeten. - Årets EXFO hade ovanligt många projektredovisningar, vilket är mycket glädjande, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem.
2018-06-12
Det framgår av den internrevisionsrapport som universitetsstyrelsen beslutade om vid dagens sammanträde den 12 juni. Det ekonomiska utfallet till och med april och rekryteringsläget var också på styrelsens bord som informationsärenden. Arbetet för att klara av dataskyddsförordningens krav bedöms hålla bra kvalitet och genomförs på ett strukturerat sätt enligt revisionsrapporten.
2018-06-12
Torkprocessen står för en stor del av den energi som används vid papperstillverkning. Ny avhandling vid Karlstads universitet visar att IR-teknik kan användas för att uppnå högre torkhastighet och för att studera torkbeteendet hos individuella fibrer. Torkprocessen står för en betydande del av den energi som används i pappersmaskinen. Detta gäller särskilt vid tillverkning av premiumprodukter av mjukpapper för exempelvis toalett- och hushållspapper.
2018-06-11

Ny styrelse för CRS

Nyheter » 2018-06-11
Mandatperioden för styrelsen för CRS gick ut den 31 maj och rektor Johan Sterte har därför beslutat om en ny styrelse. Några ledamöter är helt nya, andra står för kontinuitet.
2018-06-11
På sikt behöver vi helt ersätta petroleumbaserade material i livsmedelsförpackningar med biobaserade material. Nu visar forskning vid Karlstads universitet att en blandning av stärkelse och andra polymerer är en lika bra skyddsbarriär. - Kraven på livsmedelsförpackningar är att de ska skydda och förlänga hållbarheten av livsmedlet samt fungera vid transporter, säger Asif Javed, doktor i kemiteknik vid Karlstads universitet.
2018-06-08
Lars Järnström, professor i kemiteknik vid Karlstads universitet, har erhållit 2018 TAPPI Coating and Graphic Arts Technical Award och the Charles W Engelhard Prize. Världens mest prestigefyllda pris inom ytbehandling av papper. Priset utdelades under TAPPI PaperCon Conference in Charlotte, North Carolina, USA den 16 april 2018.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"