Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-02-09
Den 22 februari bjuder International Office in studenter till mässan International Exchange Day. Mässan hålls i Transformum klockan 11-15. - Som student får du möjlighet att träffa andra studenter från Karlstads universitet som har varit utomlands och internationella studenter som kommer från våra utbytesuniversitet, säger Elin Ljunggren, internationell koordinator på Studentcentrum.
2017-02-09
Torsdagen den 16 februari klockan 13-15 är det nyinvigning av universitetsbiblioteket. Biblioteket har fått nya funktionella lärandemiljöer, men det finns även andra anledningar att fira. - Förutom de nya lärandemiljöerna fyller biblioteket 15 år, bibliotekshuset har fått utmärkelsen miljöbyggnad guld och konstverket ”Näthat” av konstnären Gerd Göran får sin permanenta placering i biblioteket, säger Jakob Harnesk, universitetsdirektör.
2017-02-08

En kampanj om att göra skillnad

Nyheter » 2017-02-08
Just nu pågår första delen av universitetets marknadsföringskampanj mot studenter. I år har vi tagit ett annorlunda grepp, men allting handlar om att få kraft och mod att göra skillnad. Kampanjens devis är ”Make Your Mark”, en uppmaning till studenterna att göra avtryck på andra människor, i samhället och i världen.
2017-02-07
En ny avhandling i statsvetenskap från Karlstads universitet visar att kommuner och regioner börjar bli mer aktiva när det kommer till att påverka politiska beslut inom EU. Detta för att få inflytande över beslut som berör deras egna intressen. Magnus Lindh har studerat uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige.
2017-02-07
”Methods for Social Theory. Analytical Tools for Theorizing and Writing” är en ny bok för studenter och forskare i samhällsvetenskap, som syftar till att underlätta analyser, teoretiserande och skrivande. Boken tar sin utgångspunkt i förbindelser mellan att teoretisera, det vill säga uttrycka kunskap i form av teori, och retorik - att övertyga en publik om att teorin är värdefull och fruktbar.
2017-02-07
Det EU-finansierade projektet Service Design for Innovation, SDIN, syftar till att bygga en forskningsplattform inom tjänstedesign och innovation genom ett europeiskt doktorandnätverk. Projektet drivs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och har nu kommit halvvägs. Projektet har nu varit verksamt i två år och har nått utsatta mål så här långt.
2017-02-06
... som anordnade Traumadagen för första gången på Karlstads universitet. Vem vände sig Traumadagen till? -Vi vände oss fämst till våra studenter som studerar Ambulansprogrammmet, men ville också bjuda in personer från verksamheten. Det blev ett otroligt gensvar externt och vi fick 90 externa besökare och 30 studenter.
2017-02-01
Arvid Dahlgren, idag chef för Studentcentrum, blir ny kommunikationschef vid Karlstads universitet. - Det ska bli väldigt kul och spännande, säger Arvid Dahlgren. Det har varit ett lärorikt och intressant år med utvecklande frågor och mycket engagerade medarbetare på Studentcentrum, men kommunikations- och marknadsföringsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat.
2017-01-31
Rekryteringsgruppen som arbetar på delegation från universitetets styrelse föreslår att processen går vidare med professor Johan Sterte, idag rektor vid Luleås tekniska universitet. - Att vara ledare för ett universitet innebär att man är med och pekar ut riktningen för en utveckling som är regional, nationell och internationell.
2017-01-31
... Digitalisering och besöksnäring heter ett projekt som du jobbar med – vad handlar det om? - Digitala medier kan berika och fördjupa besöksnäringen i Värmland, något som vi har tagit fasta på i pilotprojektet ”Digitalisering och besöksnäring”. Nu är vi halvvägs in i projektet och har genomfört fördjupade studier av två besöksmål, Långbans gruvby och Vildmark Värmland i Torsby.
2017-01-31
Skolans historieundervisning bygger ofta på avgränsade etniska grupper och landsgränser. Det här är något som kan göra att kulturarvet uppfattas som statiskt och exkluderande.
2017-01-30
Den 1 januari startade Karlstads universitet tre forsknings- och utvecklingsprojekt inom Akademin för smart specialisering, en samverkansplattform för universitetet och Region Värmland med syftet att förnya värmländskt näringsliv och stärka forskningen.
2017-01-27
Forskarstudenter från Karlstads universitet tog igår hem segern i Cyber Challenge 2017, arrangerat av Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (FHS/CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där de agerade experter på nationell cybersäkerhet. - Vi är otroligt glada och hedrade över detta pris, speciellt med tanke på det hårda arbete vi lagt ner i tävlingen, säger Jenni Reuben, forskarstudent inom datavetenskap och en av delta
2017-01-27
Nu ska forskare på Karlstads universitet undersöka hur det ser ut före och efter rivningen av ett vattenkraftverk och införandet av en fiskvänlig turbin.
2017-01-24
Ikväll den 24 januari medverkar Eva Kingsepp, lektor i medie- och kommuniationsvetenskap, i National Geographic Channels serie "Nazisternas märkliga krig". Eva Kingsepp deltar som forskare och expert i avsnittet "Himmlers hemsökta slott" i serien "Nazisternas märkliga krig" på National Geographic Channel. Avsnittet sänds kl.22.00. Eva Kingsepp forskar om dagens föreställningar om Nazityskland och nazism och hur påverkade vi är av populärkulturens bilder av nazismen.
2017-01-20
Julio Angulo doktorerade vid Karlstads universitet 2015 och idag forskar han om användarupplevelse hos Google. Den 13 januari besökte han Karlstads universitet för att ge en föreläsning där han ville inspirera studenter genom att berätta om sin resa härifrån till Google. - Under min tid vid Karlstads universitet mötte jag många duktiga och motiverade studenter.
2017-01-19
Anna Gund är ny föreståndare för FoU Välfärd Värmland från 1 januari. Uppdraget som föreståndare omfattar 50 procent och resterande del av tiden undervisar hon i socialt arbete. Anna Gund är socionom, utbildad i Umeå och har en bred och lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, främst individ- och familjeomsorg. Hon har arbetat med barn, unga, familjer och genomfört utredningar av olika slag.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"