Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-06-15
Bo Edvardsson, professor vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF), och Bård Tronvoll, professor vid CTF och Høgskolan i Innlandet i Norge, har varit redaktörer för nyutkomna boken The Palgrave Handbook of Service Management. -  Boken ger en unik och toppmodern översikt över forskningen inom service management och kompletterar böcker inom områden som sjukvård, gästfrihet, turism och fritid, säger Bo Edvardsson. The Palgrave Handbook of Service Management
2022-06-14
Forskningsprojektet "Developing Action Competence for Insect Preservation" vid Karlstads universitet studerar hur undervisningen i grundskolan kan utformas för att unga människor utvecklar mer kunskap i hur de kan hjälpa insekter. Insekter finns över nästan hela jorden och har viktiga roller i ekosystem. En av insekternas viktigaste ekosystemtjänster är att vara pollinerare och utan dem skulle till exempel många av våra grödor inte kunna odlas.
2022-06-13
Med liknande förutsättningar och resurser i form av skogen som råvara och en gemensam vilja att tillsammans arbeta framåt finns goda samverkansmöjligheter med kanadensiska aktörer. Under två dagar i början av juni välkomnade Paper Province en delegation på tjugo personer från Kanada för att tillsammans undersöka möjligheterna för samarbete över nationsgränserna inom bioekonomins ramar.
2022-06-09
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till att alla barn och elever ska få lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen.
2022-06-08
Har du någon gång känt dig frustrerad över den teknologi som omger dig? Du är inte ensam. I boken Rethinking communication geographies har André Jansson, professor i medie och kommunikationsvetenskap, sammanställt sin forskning som berör mycket av allas vår digitala vardag. Barn ska sjukanmälas. Resor ska planeras. Deklarationen ska lämnas in.
2022-06-07
Under fredagen firade sjuksköterskeprogrammen vid Karlstads universitet examenshögtid. Fulla av glädje och förväntan inför det kommande yrkeslivet fick de före detta studenterna sina glasäpplen och sjuksköterskepins under rungande applåder. Inte mindre än 82 sjuksköterskor är färdiga för livet i vårdens värld. Studenternas nära och kära fyllde foajén strax före lunch på fredagen för att vara med vid sjuksköterskeprogrammets examensceremoni i Aula Magna.
2022-06-07
Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, har tilldelats The Heinzel-Mondi-Sappi Award för sin forskning om den virtuella pappersmaskinen. Hans forskning innebär möjligheter att testköra och optimera driften utan dyra produktionsstopp i industrin. - Priset utdelades vid konferensen Paper & Biorefinery i Graz, Österrike, säger Björn Sjöstrand.
2022-06-07

Framtidens arbetsliv i ny bok

Nyheter » 2022-06-07
Framtiden är något som de flesta av oss förhåller oss till varje dag. Kristina Palm och Lars Ivarsson vid ämnet arbetsvetenskap är båda redaktörer för den nyss utgivna boken Framtidens arbetsliv - arbetsvillkor och arbetsmiljö. Boken tar upp frågor om framtidens arbetsliv. Som författare, hur tar man sig an frågor om framtiden? - Framtidsstudier som forskningsfält är mångfacetterat och vad forskar menar är framtidsstudier skiljer sig åt, säger Kristina Palm.
2022-06-07
Varför tvingar diskussionen om huruvida man fick vänta på kompisens rum när det serverades middag bort mer samhällsviktiga frågor på internet? Charlotte Bäccman, lektor i psykologi förklarar. Det rasar ett invasionskrig i Ukraina, Sverige är ca 100 dagar från ett riksdagsval, klimatet står inför enorma utmaningar och energipriserna skjuter i höjden.
2022-06-01
Formula Student-teamet, Clear River Racing, från Karlstads universitet är färdiga med årets bil och på tisdagen den 31 maj avtäcktes den nya bilen, CRR22, som tagit över 20 000 timmar att bygga. Clear River Racing, CRR, är ett team på 36 studenter, från olika utbildningar, som medverkar i tävlingen Formula Student, vilket är en av världens största ingenjörstävlingar för studenter.
2022-06-01
Hur gör man för att driva småskaligt jordbruk, som tar hänsyn till människa, djur, biologisk mångfald och ett landskap som präglats av människan under århundraden? Projektet Biokulturellt arv och alternativ matproduktion undersöker villkoren och tittar närmare på kanaler för försäljning, förutsättningar för till exempel uppfödning och slakt, regelverk och var kompetens och kunskap finns att ta del av.
2022-05-31
Sms-coaching kan bidra till hälsosammare levnadsvanor och bättre mående. Det visar en studie där forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet studerat hur digitala tjänster kan komplettera fysiska möten och stärka en beteendeförändringsprocess tillsammans med Friskvården i Värmland. Att ändra beteenden till mer hälsosamma levnadsvanor är inte enkelt.
2022-05-25

Tio år med SOL i Värmland

Nyheter » 2022-05-25
Representanter från länets kommuner besökte Karlstads universitet när SOL i Värmland, nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling, fyllde tio år.
2022-05-23
Varje år utser Karlstad studentkår Årets bästa lärare med syfte att uppmärksamma lärares pedagogiska färdigheter utifrån ett studentperspektiv. I år går priset till Jenni Koivisto, adjunkt i risk- och miljöstudier som undervisar inom programmen Risk och miljö och Riskhantering i samhället. – Jag blev väldigt överraskad över att få det här priset men det känns såklart oerhört roligt och hedrande.
2022-05-23
Nu på vårkanten har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är det äntligen möjligt att bjuda in till utställningen på plats, denna gång i Mitt i City-Gallerian. - Efter två år av enbart digital utställning så blir det nu en fysisk, eller analog om man så vill, utställning i lokal centralt i Karlstad, säger Johan Strandberg, programledare.
2022-05-19
Idag presenterades resultatet av en nationell enkätundersökning där medarbetare och studenter vid 38 lärosäten, däribland Karlstads universitet, besvarat frågor om hälsa, mående, mobbning, sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet.
2022-05-19
Digitaliseringen av industrin och samhället i stort har precis börjat. Kommunikationsteknik och mobilnät fungerar som nyckelfaktorer för den digitala transformationen och kommer att omforma våra liv under det kommande decenniet. Projektet DRIVE har precis landat på Karlstads universitet och kommer att pågå i åtta år. Latens är den fördröjning som digitala tjänster utsätts för när de används via internet.