Nyhetsarkiv för Kau.se

2024-01-26
Statsvetare från Karlstads universitet deltog nyligen i den nationella workshopen AI+Politik som anordnades av WASP-HS (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society).
2024-01-26

Närhet på avstånd

Nyheter » 2024-01-26
Under pandemin stängdes intensivvårdsavdelningar för besökare. En ny forskningsstudie har undersökt hur det var för anhöriga till svårt sjuka patienter. Forskarna undersökte isoleringen ur den anhörigas perspektiv och kan dra slutsatser om hur en svår situation kan göras bättre. Att vara vid sina nära och käras sida när de är svårt sjuka är viktigt både för patienten, den närstående och för sjukvården.
2024-01-25
Efter den senaste tidens hackerattacker där bland annat universitetets IT-leverantör Tietoevry utsatts blir det tydligt hur snabbt organisationer kan bli måltavlor. Meiko Jensen, lektor i cybersäkerhet vid datavetenskap hjälper oss reda i områdena hacking och cybersäkerhet. Hej Meiko Jensen. Vad är egentligen en ransomware-attack som dessa angrepp benäms som? –  "Ransomware" syftar på en specifik typ av skadlig programvara som används av hackare för att tjäna pengar.
2024-01-24
Antropocen är en föreslagen geologisk tidsålder som definieras av människans inverkan på jordens ekologiska system. Detta innebär utmaningar även i utbildningssammanhang.
2024-01-23
Enligt skollagen och förskolans läroplan ingår det i förskollärarens uppdrag att leda arbetet med undervisning inom förskolan. Men hur går detta till rent konkret i praktiken på Sveriges förskolor? Ett forskningsprojekt ska nu undersöka hur förskollärare och rektorer tolkar och omsätter detta uppdrag i sin vardag samt vilka konsekvenser detta får för det pedagogiska arbetet i förskolan. Förskollärares särskilda ansvar för förskolans utbildning har betonats sedan 2010.
2024-01-23
Ali Mohammadi har ägnat sig åt forskning om hållbarhetsutvärdering av biosystem sedan han disputerade. Under sin forskarutbildning, vid University of New England i Australien, studerade han ekonomiska och miljömässiga effekter av biokol och bioenergiproduktion från jordbruksrester.
2024-01-22
Nu har startskottet gått för energiprojektet LOKEN - Lokal Energiledning Värmland, där Karlstads universitet ska samverka med Glava Energy Center och ett 30-tal partners i Värmland inklusive kommunala bolag. Forskare och andra aktörer kopplade till projektet samlades under tisdagen för en möjlighet att träffas och ta del av en introduktion till LOKEN som hölls av Glava Energy Centers VD Magnus Nilsson.
2024-01-22
ÖB:s och regeringens krigsuttalande har fått många reaktioner. Men hur påverkas allmänheten av alarmistiska budskap och hur kan rädsla och oro hanteras – och kan retoriken vara ett stöd? Forskare vid Karlstads universitet vägleder. De senaste uppmaningarna om att svenskarna ska förbereda sig för ett eventuellt krig har väckt oro och rädslor hos många människor.
2024-01-17
En grupp studenter på högskoleingenjörsprogrammen maskinteknik samt innovation och design har tillbringat en innehållsrik vecka i södra Tyskland. Där har de tillsammans med studenter från många andra länder varvat undervisning på värdsuniversitetet med studiebesök hos näringslivet. - Blended intensive program är en utbytesvecka med många intressanta programpunkter, säger Adam, student på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.
2024-01-17
– Hur barn tar sig till och från skolan spelar roll och påverkar deras mående och prestation i skolan. Bäst är att låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan, säger Jessica Westman Trischler vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet som forskat om skolbarns resvanor. Forskning som nu sprids i en trafiksäkerhetskampanj – i Tyskland. Jessica Westman Trischler är aktuell som expert i den tyska trafiksäkerhetskampanjen "Merci Dir”.
2024-01-16
I en värld där över två tredjedelar av befolkningen förväntas bo i städer år 2050 står stadsborna i Majoritetsvärlden inför omfattande utmaningar när det gäller grundläggande bekvämligheter som arbete, bostäder och sjukvård. Ett nytt projekt på Karlstads universitet ska föreslå en ram för att bättre förstå urban fattigdom och dess sårbarheter. Utmaningarna i städerna resulterar ofta i bildandet av så kallade "slumområden" eller utsatta stadsområden.
2024-01-15
Under 2024 – 2027 ska forskarmiljön NODE forska vidare på vad som händer med nyhetsförmedling och opinionsbildning i samhället när dagspress mer och mer utmanas av andra institutioner, kommunikationsformer och samhälleliga fenomen.
2024-01-11
Ute råder midvinterkyla, men i Hotspot-gruppens rum höjs temperaturen. – De senaste dagarna har det rasslat till med anmälningar, säger Linnéa Eriksson. – Nu har vi 120 anmälda till Right on sport, säger Sofie Bågenmark. De två gruppledarna i projektgruppen för Hotspot 2024 har startat arbetet igen efter jul- och nyårsledigheten.
2024-01-09

Pigg 95-åring het inom juridiken

Nyheter » 2024-01-09
Den förste januari 2024 var det 95 år sedan Musse Pigg dök upp i filmen ”Steamboat Willy”. Nu är de tidiga versionerna av den världskända musen fria att använda för vem som helst. Eller?
2024-01-09
KLARA kemikaliehanteringssystem är Karlstads universitets webbaserade system för förteckning, sammanställning och uppföljning av märkningspliktiga kemiska produkter. Systemet används för inventering, riskbedömning och informationssökning av kemiska produkter. - I de arbetsmoment vi använder kemiska produkter med faropiktogram ska vi göra riskbedömningar, säger Pia Eriksson, arbetsmiljöingenjör.
2024-01-08
På torsdag och fredag 11 och 12 januari är det återigen dags för Sammankonst, den årliga kreativa stafetten mellan studenter inom dans, innovation och design samt musikproduktion vid Karlstads universitet och Musikhögskolan Ingesund.
2024-01-03
Boken ”Matarvets trådar – från antik fisksås till svenskt fredagsmys” har utsetts till 2023 års vinnare av Måltidsakademiens biblioteksstiftelses pris i kategorin Historisk måltidslitteratur.