Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-01-12

Sven N. Stenbäck har avlidit

Nyheter » 2021-01-12
Karlstads universitet tar med saknad och sorg emot beskedet om hans bortgång. För nio år sedan fick Karlstads universitet ett brev från den värmländsbördige företagaren Sven N Stenbäck, som varit bosatt utomlands sedan 1960. Sven bodde då i Monaco och hade hört mycket gott om Karlstads universitet och ville därför donera medel för att kunna ge stipendier till studenter vid universitetet som uppnått mycket goda studieresultat.
2021-01-12
Livsmedelsindustrins utveckling är av stor betydelse för jorden och vår civilisations överlevnad. Det är många som inte känner till att vår matkonsumtion och våra jordbruksmetoder är några av de största hoten mot miljön över hela världen.
2021-01-11
Forskare inom SMEER, Science, Mathematics and Engineering Education Research, har genomfört ett projekt för praktikutvecklande forskning i samverkan med Lillerudsgymnasiet. Ett projekt som fallit väl ut och resulterat i flera vetenskapliga publiceringar. - Under läsåret 2019-2020 drev jag och åtta lärare vid Lillerudsgymnasiet en forskningscirkel kring hur man kan använda värmekameror i undervisningen, säger Jesper Haglund, universitetslektor i fysik.
2021-01-04
Över 400 miljoner kronor har genererats till forskning inom Värmlands näringsliv, organisationer, offentlig sektor och till Karlstads universitet. Smart specialisering handlar om att utveckla områden som en region redan är stark inom.
2020-12-22
Karlstad och Värmland fortsätter att vara en av tre prioriterade huvudregioner för stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond. Karlstads universitet beviljas mer än 10 miljoner kronor för perioden 2021-2023. Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, har i flera år samarbetat med Karlstads universitet i syfte att stimulera ungas intresse för teknik och naturvetenskap.
2020-12-21
Att samlas i hyperdigitaliserade arbetsplatser blir allt vanligare. I forskningsprojektet ”Den postdigitala arbetsplatsen: Coworking spaces som industri och rörelse” ska André Jansson och Karin Fast reda ut spänningarna i branschen. Co-working spaces blir en plats att samlas på. Företagens webbplatser och sociala medier-konton har en retorik som gärna visar att de vill vara en slags motståndskraft mot rådande strömningar och arbetsetik.
2020-12-20
Universitetsbiblioteket är stängt för besök från och med måndag 21 december och kommande veckor. Anledningen är de nya nationella restriktionerna och vi behöver alla bidra till att minska den pågående smittspridningen i samhället. Vi återkommer efter trettonhelgen med information om hur resten av januari blir. Det finns möjlighet att hämta ut reserverade böcker och fjärrlån mån-tis 21-22 december kl.10.00-15.00 i läsesalen på entréplan (glöm inte passerkort).
2020-12-18
Studenterna som läste masterkursen ”Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi” under vårterminen -20 fick vara med om en annorlunda examination. Kursens lärare bar med hjälp av AT-ingenjörer och Teknisk service ut fiskar, utrustning och bord.
2020-12-18
I dag medverkar Finn Nilson och Mikael Granberg, föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, i Svenska Dagbladet där de skriver om en förhoppning att vetenskapen ska bättre tas till vara på i hanteringen av covid-19. Redan i mitten av mars skrev Finn Nilson och Mikael Granberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet om vikten av att Sverige skulle anamma försiktighetsprincipen för att förhindra omfattande sjukdomsfall och död till följd av covid-19.
2020-12-17
Forskaren Alexandre Sukhov får Wallanderstipendiet på 1 725 000 kronor för sin doktorsavhandling "The human side of idea screening" som handlar om idéutveckling och utvärderingsprocesser vid innovationsarbete. - Det här är mycket goda nyheter och en stor ära.
2020-12-16
Under jul- och nyårshelgen slängs rekordmycket mat, vilket är dåligt både för plånboken och miljön. Med relativt enkla medel går det att minska svinnet. Här delar forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tips för en klimatsmartare jul. - Vi går mot en annorlunda jul där vi inte kan fira som vanligt med alla nära och kära enligt våra gamla traditioner.
2020-12-15
Karlstads universitet förlänger beslutet om distansundervisning. Examination och undervisning ska därför som huvudregel genomföras i distansform under vårterminen 2021. Karlstads universitet kommer att ha huvuddelen av undervisning och examination på distans även under vårterminen 2021.
2020-12-15
Eva Svensson, professor i miljövetenskap och docent i historisk arkeologi, har utsetts till ledamot i Advisory and Scientific Board för JPI on Cultural Heritage and Global Change. JPI står för Joint Programming Initiative och är en del av EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Eva Svensson är en av tolv forskare från olika länder i Europa, som ingår i det vetenskapliga rådet.
2020-12-15
Är bostadsbyte, nytt jobb eller föräldraskap ett fönster för förändrade resvanor? I en ny studie vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska forskare undersöka hur viktiga händelser i livet påverkar människors resvanor för att få mer kunskap om vad som motiverar människor till ett långsiktigt hållbart resande. - Att bli myndig, ta körkort, flytta hemifrån, bilda familj eller bryta upp, byta arbete eller gå i pension är viktiga händelser i livet.
2020-12-14

MiMM-day 2020

Nyheter » 2020-12-14
För 4 år sedan tog Elisabet Mellroth och Adrian Muntean Mathematics meets Industry (MiMM) till Karlstads universitet. Idag är MiMM-day ett årligen återkommande event för intresserade av matematik på en högre nivå. Den 15:e december genomförs årets MiMM-day. MiMM-day vänder sig till de gymnasiestudenter, doktorander, universitetsstudenter och forskare som har ett extra intresse för matematik.
2020-12-11
Längtar du efter att få koppla av en stund, ta en kopp kaffe med pepparkaka, tända ett ljus och känna att julefriden så smått börjar infinna sig? Tomten kommer redan nu med en musikalisk present från Musikhögskolan Ingesund i denna märkliga tid då behovet känns extra starkt att sprida glädje, ljus och hopp. Musikhögskolan Ingesund saknar sin publik eftersom mötet genom konserter och evenemang har varit ytterst begränsad under året.