Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-04-12
EU-programmet Industri 5.0 ska genom forskning och innovation leda till en mer hållbar och humancentrerad europeisk industri. En del av detta initiativ sker på Karlstads universitet.
2021-04-08
Karlstads universitet i samverkan med ett flertal kommuner ger yrkesverksamma chansen att studera till förskollärare samtidigt som de arbetar och får lön. Det är en ny väg till förskolläraryrket som bygger vidare på den lyckade satsningen för grundlärarprogrammet som startade 2019. Bristen på förskollärare och lärare i Sverige är påtaglig, och kommer att bli än mer märkbar inom en snar framtid. Vägarna in till läraryrket behöver därför bli fler.
2021-04-01
Hösten 2018 startade det tvååriga Musikproduktionsprogrammet som leder fram till en högskoleexamen vid Musikhögskolan Ingesund. Redan i samband med inrättandet av programmet fanns en diskussion kring om det istället skulle inrättas ett treårigt program och en kandidatexamen.
2021-03-29
I höst startar ett nytt masterprogram i socialt arbete vid Karlstads universitet. Programmet ges på halvtid och distans, något som ger redan yrkesverksamma en bra chans till kompetensutveckling.
2021-03-24
Inom EU-projektet Digiterri samverkar Värmland med två andra europeiska regioner för att stödja en digital utveckling. Nu har den andra av tre workshoppar genomförts och en handlingsplan har börjat ta form.
2021-03-24
Hållbar agenda är ett nätverk i Forshaga och Munkfors kommuner där företag, föreningar, myndigheter och Karlstads universitet samarbetar för att nå klimatneutralitet. Hållbar agenda är en viktig del i arbetet med att nå målen i Parisavtalet och de globala målen inom Agenda 2030 genom att minska växthusgasutsläppen med en hastighet på 16procent per år.
2021-03-23
Längs med många av våra svenska vägkanter breder rader av blomsterlupiner ut sig. De är mjuka och vackra – men skenet bedrar. Blommorna riskerar att tränga bort nästan alla växtarter omkring sig när de fått fäste. Den invasiva arten kan ha förödande effekter för såväl växtliv som insekter.
2021-03-19
Under det senaste året är det många svenskar som levt isolerade på grund av den pågående pandemin. Detta har lett till ökad psykisk ohälsa. Sen länge har forskning visat att rörelse påverkar din hälsa på ett positivt sätt, inte minst dans som förenat med musik, konst och kreativt skapande kan lindra och läka.
2021-03-18
15 mars var sista ansökningsdag för sommarkurser vid Karlstads universitet. Totalt hade 7728 sökt någon av de 21 kurser som erbjuds i sommar, vilket kan jämföras med 2378 person som sökte någon av de 15 sommarkurser som var öppna för anmälan 2020. De mest populära kurserna inför sommaren 2021 är: • Kreativt skrivande, 1785 sökande • Kompetensbaserad rekrytering, 1634 sökande • Skissteknik I, 1479 sökande Sen anmälan kan göra att ännu fler anmäler sig till sommarkurserna.
2021-03-17
För att uppnå bättre effekter inom hälso- och sjukvården bör nya tekniska innovationer införas tillsammans med strukturella förändringar menar Peter Samuelsson, nybliven filosofie doktor i företagsekonomi. Med innovation tänker man oftast på en ny produkt som ska lanseras på en marknad där marknadskrafter påverkar om produkten blir lyckad eller inte.
2021-03-16
Karlstads universitet har sedan 2011 kunnat erbjuda möjligheter för elitidrottssatsande studenter att få speciellt studiestöd genom Elitidrottsuniversitetet. Nu inleder Elitidrottsuniversitetet vid Karlstads universitet ett samarbete med Färjestad BK Akademien genom att spelare från de egna lagen samt hockeyettan erbjuds och ser möjligheten att bedriva universitetsstudier i kombination med sin ishockey.
2021-03-02
I pedagogisk verkstad kan man just nu se sittmöbler tillverkade av studenter på högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design. Kursen, som vanligtvis ingår i projektet Eldkonst, fick som så mycket annat finna nya former under pandemin. Och nya former är just vad studenterna skapat. - Temarubrik för årets projekt har varit Space - CloseDistance, säger Fredrik Näsholm, universitetsadjunkt i konst och bildgestaltning samt kursansvarig.