Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-03-31
Under rubriken ”Trovärdig journalistik – kritik, utmaningar och strategier för att vinna publikens förtroende” genomfördes vårens Anderseminarium i journalistik på Karlstads universitet. – Vi journalister har en enorm makt och det är väldigt viktigt att vi håller oss till branschens etiska regler och använder dem på rätt sätt, säger Jo Becker, prisbelönad journalist på New York Times. Årets första Anderseminarium bjöd på internationella gäster.
2023-03-30
Bengt Månsson, professor i miljö- och energisystem, har i snart tio år bedrivit forskning om kärnkraftens roll i det svenska energisystemet. Även om forskningen är inriktad på långsiktiga forskningsfrågor så har den ibland dagsaktuell relevans. - Senast frågan om kommunala kärnreaktorer diskuterades allmänt var på 60- och 70-talet. De insikter och kunskaper, som fanns bland politiker och allmänhet då, är borta idag, säger Bengt Månsson.
2023-03-29
Forskare vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, vid Karlstads universitet har genomfört en studie om mobilappguidade klimatvandringar som ett sätt att förmedla kunskap om klimatförändringar och dess effekter. Studien, som gjordes på uppdrag av SMHI och är en del av de särskilda medel som SMHI har för att bidra till klimatanpassningsarbete, undersökte hur människor upplever klimatförändringar utifrån en berättelse och om denna berättelse kan ge oss insikter om h
2023-03-28

Ny rådgivande kommitté

Nyheter » 2023-03-28
Mandatperioden för den rådgivande kommittén för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, gick ut den 31 december 2022 och vikarierande rektor Margareta Friman har beslutat om en ny rådgivande kommitté. Kommande mandatperiod sträcker sig från den 9 februari 2023 till 31 december 2025. Den nya rådgivande kommittén består av såväl externa ledamöter som ledamöter från Karlstads universitet.
2023-03-27
Sveriges avrasifiering, en forskningsantologi, behandlar frågor om ras, rasism, antirasism och vithet i ett svenskt efterkrigstida och samtida sammanhang. Boken belyser hur Sverige utvecklades från att vara en rasbiologisk pionjär till att vara världens kanske mest utpräglat färgblinda land. Bokens bidrag visar vart det svenska rastänkandet tog vägen efter 1945 inom en rad olika sfärer och sektorer.
2023-03-27
- Steg som tas för att minska påverkan på ekosystemen är centrala och med vår långvariga kunskapsutveckling för att minska matsvinnet så kommer projektet att kunna göra skillnad, säger Helén Williams. Helén Williams är docent i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och har stora förväntningar på projektet som inleds tillsammans med Nifa, branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag under våren 2023. -  Kunskaper och erfarenheter som k
2023-03-23

Hållbara och smarta städer

Nyheter » 2023-03-23
Sustainable Smart Cities är ett koncept som hänvisar till användningen av avancerad teknik och innovativa lösningar för att skapa städer som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. - Sustainable Smart Cities är en ny open access, peer-reviewed kunskapssamling där jag är författare till ett kapitel samt medredaktör och granskare, säger Asaad Almssad, docent i byggteknik. Hållbarhet och ökad livskvalitet Det är en vision för morgondagens städer, där teknik förbätt
2023-03-22

Dialog om framtidens lärande

Nyheter » 2023-03-22
Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling i en digital tid? Och hur kan forskningen bidra?
2023-03-22
I höst startar en ny ettårig utbildning i kreativt skrivande vid Karlstads universitet. Utbildningen ges på distans kompletterat med tre träffar på plats då studenterna träffar varandra samt inbjudna gästföreläsare och författare. Kursansvarig lärare är Linus Gårdfeldt, författare och poet. Utbildningen hör till ämnet litteraturvetenskap och innebär en satsning på skönlitterärt skrivande.
2023-03-21

Klimatarbete av alla, för alla

Nyheter » 2023-03-21
Den senaste IPCC-rapporten om klimatförändringar betonar vikten av att alla aktörer, oavsett om de är statliga eller inte, bidrar till kampen mot klimatförändringarna.
2023-03-17

Psykologstudenter prisade

Nyheter » 2023-03-17
Susanne Agorander och Isabelle Lanér, båda nyexaminerade psykologstudenter vid Karlstads universitet, är årets vinnare av Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt NFBO:s uppsatstävling.
2023-03-16
Covid-19-pandemin har inneburit många betydande utmaningar för äldre i deras dagliga liv. I studien ”Nowhere to go – Effects on elderly's travel during Covid-19” fokuserar forskare på upplevelser under pandemin. För att nå en djupare förståelse för äldres känslor och tankar i samband med deras möjligheter att resa och engagera sig i aktiviteter under pandemin har Katrin Lättman, docent i psykologi vid Högskolan i Gävle, tillsammans med Lars E.
2023-03-16
Energigemenskaper är ett ganska nytt begrepp. Med det menas privatpersoner, organisationer och företag, som bildar ett kooperativ och tillsammans producerar energi eller andra energitjänster. - En hel del villaägare drömmer om att kunna ha sin alldeles egna energilösning för värme och den el som behövs till belysning, hushållsapparater och diverse utrustning, säger Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem.
2023-03-14
Vattenkraft bidrar med nästan hälften av Sveriges elförsörjning och får ännu större betydelse i framtiden då vattenkraften, i egenskap av att vara fossilfri och förnybar, spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart energisystem.
2023-03-13
Clear River Racing på Karlstads universitet är öppen för alla studenter. Målet är att ge studenterna en unik möjlighet att lära sig om racing, bilprestanda och teamwork, samtidigt som de upplever spänningen och adrenalinet i att köra på en racerbana. Clear River Racing välkomnar till open garage: När: 17/3 kl. 14.00.
2023-03-13
Förpackningsutvecklingen är en av orsakerna till att välfärdssamhället kunde växa fram. Med allt mer förfinade förpackningar kunde maten ätas långt efter att den skördats eller slaktats, och långt ifrån där den producerats. Produktion av mat är den sektor som påverkar planetens ekosystem mest.