Nyhetsarkiv för Kau.se

2020-11-26
På grund av de pågående samhällsutmaningarna präglas universitetets budget för 2021 av satsningar för att möta behoven i samhället. Budgeten för nästa år, som beslutades idag, visar ett nollresultat. - Det är tydligt att vi är, och kommer att vara, en del av lösningen för att Sverige ska klara effekterna av coronapandemin, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.
2020-11-25
Black Friday och jul närmar sig, en tid på året då många människor samlas i butiker och andra fysiska mötesplatser. För att kunna hantera detta är det viktigt att förstå vad som lockar människor dit och förbereda sin verksamhet utifrån detta, menar forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. En pandemi ändrar inte på människors behov, eller beteenden. Sedan i våras har människor uppmanats till social distans på grund av pandemin.
2020-11-24
Handelshögskolan i Karlstad är medlem i AACSB och har sedan 2015 fått klartecken att påbörja sitt arbete med att nå en ackreditering. Det handlar om ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället. Nu närmar sig granskningen för ackrediteringen. Att ha en hög kvalité i utbildning, forskning och samverkan har alltid varit Handelshögskolan vid Karlstads universitets mål.
2020-11-24
Under tre och ett halvt års tid har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, studerat förnyelsen av den svenska folkbokföringen. Det påtalas ofta hur brister i systemet kan leda till identitetsrelaterad brottslighet. Nu släpps en rapport där forskarna ger en inblick i det pågående utvecklingsarbetet. Sedan 1991 ansvarar Skatteverket för folkbokföringen, en sedan länge föråldrad verksamhet med omoderna IT-system.
2020-11-20

Digitalt i höst och vinter

Nyheter » 2020-11-20
Största delen av Sverige och så även Värmland har fått skärpta allmänna råd. Karlstads universitet anpassar utbildning och forskning efter rådande situation och ställer om. - Karlstads universitet stänger inte – vi ställer om. All verksamhet som kan ska därför skötas digitalt, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet. Karlstads universitet har beslutat om att öka distansutbildningen.
2020-11-19
Just nu är det många delar i huset som står tomma när vi arbetar hemifrån. För att ha lite koll på vilka personer som rör sig i våra lokaler har universitetsledningen beslutat att entrédörrarna kommer att vara öppna endast för universitetets personal samt våra studenter från och med måndag 23 november. Beslutet innebär att du kan komma in alla entréer med ditt kort under dagtid, 07.00-17.00.
2020-11-18

Ny väg till förskollärarexamen

Nyheter » 2020-11-18
Regeringen har beslutat om en förändring i förordningen om VAL, Vidareutbildning av obehöriga lärare. Förändringen gör det möjligt för Karlstads universitet att även vidareutbilda personer verksamma i förskolan och förskoleklass mot en förskollärarexamen.
2020-11-17
Interventioner ökar chanserna att lyckas förändra men också bibehålla ett nytt beteende i längden. Det visar en nyligen publicerad studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. - Interventioner handlar om att främja en beteendeförändring med riktade insatser eller tjänster, säger Frida Skarin, doktorand i psykologi och huvudförfattare till artikeln.
2020-11-16

Distans resten av höstterminen

Nyheter » 2020-11-16
Värmland har fått skärpta allmänna råd och Karlstads universitet anpassar utbildning och forskning efter dessa. All verksamhet som kan ska därför ställas om och skötas digitalt. Ett rektorsbeslut fattades under måndagen mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens nya skärpta allmänna råd för Värmlands län. Karlstads universitet tar ansvar för att bidra till en minskad smittspridning.
2020-11-13
Hur ser våra digitala vanor ut på kvällen när vi ska sova och hur påverkar det vår sömn? Det kommer forskaren Annika Norell Clarke, docent i psykologi vid Karlstads universitet tittat närmare på i samarbete med forskarna Charlotte Bäccman och Erik Wästlund, inom ramen för forskarprojektet DigitalWell.
2020-11-12
Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer vid ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för geografi, medier och kommunikation vid Karlstads universitet, har varit chefredaktör respektive redaktör för mastodontprojektet The Oxford Encyclopedia of Journalism Studies. Journalistik är ett fält i ständig rörelse. Social, kulturell, ekonomisk och teknisk förändring påverkar nyhetsproduktion och konsumtion av journalistik.
2020-11-12
Det börjar i urtiden med myter och skrönor och fortsätter med de gamla runstenarna. Berättelsen om framväxten av det värmländska landskapet i litteraturen fortsätter över 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet, för att landa i tiden runt Lagerlöf, Fröding, Stjärne och fram till 1940-talet.
2020-11-12
Pandemin har skakat om många branscher rejält, bland dessa musikbranschen. För att hantera situationen behövs mer stöd men också en förändrad syn på populärmusikens roll som kulturform. Det visar preliminära resultat från en pågående studie vid Karlstads universitet. I början av sommaren genomfördes en enkätstudie för att ta reda på hur olika aktörer inom musik- och eventbranschen påverkas av coronapandemin.
2020-11-09
Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet välkomnar återigen en gästprofessor finansierad av Wettergrenstiftelsen. Han heter Stefan Östersjö och återfinns till vardags vid Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet. Institutionen för konstnärliga studier, där Musikhögskolan Ingesund ingår, har vid ett flertal tillfällen mottagit stöd från Wettergrenstiftelsen.
2020-11-06

Hallå där Jan Gambring…

Nyheter » 2020-11-06
Smittspridningen ökar i Sverige och fler regioner får skarpare riktlinjer. Det är därför viktigt att testa sig om man har symptom. Hur går testningen till i Värmland och vad gör universitetet? Jan Gambring, säkerhetschef berättar. Hur många fall har Karlstads universitet? Som vi känner till, så finns i dagsläget 12 studenter och tre anställda som har bekräftats smittade med covid-19.
2020-11-05
Tonåringar har behov av kunskap om sex och relationer. I avhandlingen ”Sexual health and sexual health promotion in the transition from adolesence to emerging adulthood” av Brian Unis, doktorand på Karlstads universitet, visar ny forskning att sex- och samlevnadsundervisning inte är anpassade efter tonåringars behov och intressen. Brian Unis forskning belyser tonåringars sexuella utveckling och sexuella hälsa.
2020-11-05
Ämnesdidaktiska modeller stod i fokus när drygt 100 lärare, framförallt från årskurs 7-9, slöt upp till den digitala Ämneslärardagen. Föreläsningar varvades med workshops och deltagarna fick fördjupa sig i ämnesundervisning under ledning av forskare inom ämnesdidaktik vid Karlstads universitet. En gemensam frågestund utifrån en poddföreläsning där det samtalades om didaktiska utmaningar och didaktiska modeller inledde dagen.