Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-11-28

Hallå där Ulf Mellström…

Nyheter » 2023-11-28
… professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet. Den 5-7 december samlas flera framstående forskare på Karlstads universitet för att delta i konferensen What is the State of and what is State of the Art in Contemporary Masculinity Studies? Vad handlar forskningskonferensen om? – Dagarna fokuserar på den senaste utvecklingen och tendenserna inom den forskningstradition som ofta kallas Maskulinitetsstudier eller Kritiska studier av män och maskuliniteter.
2023-11-28
Dagens och morgondagens industri kräver modern teknik där samverkan sker mellan människor, mellan människor och maskiner samt mellan maskiner. Maskiner kan övervaka sig själva, analysera resultat och autonomt optimera driftförhållanden och produktion. Resultatet är högre effektivitet och produktivitet. En ny epok av industrirobotar som kan arbeta sida vid sida med människor inom framförallt olika former av små komponentmonteringar och materialhantering har redan inletts.
2023-11-27
I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas?
2023-11-24
Andrea Schalley, professor i engelsk språkvetenskap vid Karlstads universitet, får medel från Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet ”Svenska eller engelska?
2023-11-23
Den 6 december arrangeras Religionsvetenskapens dag vid Karlstads universitet där årets tema är religion och klimat. Dagen som är öppen för allmänheten kommer att utforska hur religion och andlighet kan hänga ihop med klimatfrågan. Att hitta hopp och handlingskraft i arbetet för en hållbar framtid är något som många behöver stöd i. – Forskning har visat att svenskar är dåliga på att prata om religion.
2023-11-22
Den fysiska miljön, hur den ser ut och fungerar både ute och inne, betyder mycket för att universitetet ska kunna attrahera studenter och medarbetare. Visionsdokumentet Campusplan 2040 pekar ut den långsiktiga färdriktningen för universitetets fysiska miljö. Planen har tagits fram som ett samarbetsprojekt mellan universitetet och Akademiska hus.
2023-11-21
Charlotte Sørensen, nybliven doktor i arbetsvetenskap, har disputerat med avhandlingen ”Annektering og identitetsforsterkning: En casestudie om internasjonalisering av høyere utdanning” och funnit att motstånd inom organisationer inte nödvändigtvis behöver vara negativt. Charlotte Sørensen, berätta kort om innehållet i din avhandling - Jag har forskat på högskole- och universitetssektorn och de förändringar som sker när en högskola vill bli universitet.
2023-11-20

Barns språkutveckling i fokus

Nyheter » 2023-11-20
Olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård samlades på Karlstads universitet när det var dags för avslutning av professionssatsningen Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet.
2023-11-17
Åbo Akademis tidigare rektor Bengt Stenlund har avlidit efter en kort tids sjukdom. År 2000 utsågs han till hedersdoktor vid Karlstads universitet. Universitetet tog emot beskedet med sorg och saknad. Våra tankar går till de anhöriga. Bengt Stenlund var tillsammans med Håkan Hagegård, Elisabeth Hamrin och Thomas Scheff en av de första hedersdoktorerna som utsågs vid Karlstads universitet, när traditionen med promovering av hedersdoktorer startade år 2000.
2023-11-16
Svenska Jämställdhetspriset delas ut till en aktör som aktivt bidragit till ett mer jämställt samhälle. En av semifinalisterna är FoU Välfärd Värmland som tillsammans med socialtjänster i regionen tagit fram ny kunskap som uppmärksammat ojämställdhet och ojämlikhet i insatser för våldsutsatta flickor och pojkar.
2023-11-16
Forskningsresultat från Karlstads universitet presenterades på konferens i Oslo. - Som alltid när det handlar om att förändra kulturer så gäller det att vara uthållig och inte ge upp, säger Markus Fellesson vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Markus Fellesson och Anna Fyrberg-Yngfalk, båda forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan, ni medverkade nyligen på konferensen ”Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work” i Oslo. - Där m
2023-11-16
- Vi konstaterar att samhällsrisk uppstår när livsuppehållande system hotas, säger Mikael Granberg. Systemkollapser och konflikter om resurser är en global utmaning och vi måste agera nu. Klimatförändringar har redan börjat påverka livsuppehållande ekologiska system världen över och dess konsekvenser är särskilt kännbara på platser och för individer med begränsade resurser.
2023-11-15
Inom Samhällsnytta omvandlas tjänsteforskning till praktisk verksamhet. Idén är att hjälpa regeringen och svenska myndigheter att ta sig an stora samhällsutmaningar. Samhällsnytta AB bildades 2021 och har utvecklats till en nationell mötesplats för aktörer på olika nivåer i samhällsbygget. - Vad som en gång bara var en idé har blivit verklighet, säger Johan Quist, vd vid Samhällsnytta, forskare samt vice föreståndare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF).
2023-11-14
Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har fått i uppdrag att identifiera initiativ och åtgärder som lett till att mindre mängd mat slängs i restaurang- och skolkök, inom handeln och i de nordiska hushållen.