Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-10-25
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design firade sitt 27-årsjubileum med att anordna en återträff. - Vi blev 60 alumner, nuvarande studenter och lärare som samlades, säger Johan Strandberg, universitetsadjunkt i maskin- och materialteknik samt programledare för innovationsteknik och design.
2022-10-24

Lekande lätt lärande

Nyheter » 2022-10-24
Ämneslärarstudenter i fysik har gett studenter som läser kursen Naturvetenskap och teknik F-3 en lektion i hur man kan föra in ämnet fysik på ett lekfullt sätt redan från förskoleklass. - Det här är ett koncept som vi kört några år och det brukar vara mycket uppskattat,  säger Tommy Gustavsson, universitetsadjunkt i fysik. Experimenten handlade om friktion, rörelseenergi, temperatur med mera. Hur kan man få så hög fart som möjligt i rutschkanan till exempel?
2022-10-21
Yrkesresan är ett nationellt koncept för yrkesintroduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Syftet är att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. FoU Välfärd Värmland ansvarar för genomförandet i länet.
2022-10-20
Tech-bolagens algoritmer är en väl bevarad hemlighet. Tre forskare, varav två vid Karlstads universitet, har nu gjort framsteg och lyckats se skuggan av det som styr det du exponeras av på Facebook. Att forska kring algoritmer är svårt då det är omöjligt att få tillgång till tech-bolagens mekanismer. De är dolda i ett dunkel av teknik som skaparna genom vattentäta kontrakt inte kan yttra sig om.
2022-10-18
Mellan 20-30 procent av Sveriges kvinnor har någon gång i livet utsatts för någon form av våld från en partner eller tidigare partner. Det motsvarar 23 500 kända fall av misshandel och omkring 6000 kvinnor behöver varje år söka skydd i skyddat boende för att undkomma förövaren. Att utsättas för våld innebär inte bara slag, fysiskt våld. Det kan också vara hot, förstörelse av betydelsefulla saker eller kontrollerande, men alla former av våld mot en vuxen eller ett barn är skadligt.
2022-10-17
Platsutveckling är en viktig del av dagens samhällsutveckling. Genom forskning finns nu en metod som allt fler kommuner, regioner och organisationer använder som stöd till utveckling inom besöksnäring. Den digitala utvecklingen inom besöksnäringen har, inte minst under pandemin, gått med rasande fart. En utveckling där teknik tagits för givet och aktörer oreflekterat använt redan etablerade lösningar utan kunskap om sina egna behov.
2022-10-17
Hur påverkas vi som både konsumenter och producenter i ett längre perspektiv av den ekonomiska situationen - och hur kan vi guida unga vuxna till en mer hållbar konsumtion? Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet svarar på frågor i ämnet. Producenter vill naturligtvis sälja sina produkter men många kommer att få känna på en lägre försäljning.
2022-10-12
Barnens universitet har sedan starten haft fler än 13 000 besökare och i år firar de 15 år. I måndags öppnade Karlstads universitet återigen dörrarna för nyfikna och vetgiriga barn som får träffa forskare som visar spännande forskning. Barnens universitet är en del av det större och mer långsiktiga projektet Teknikerjakten och barnens intressen och nyfikenhet för forskning stärks efter de här besöken visar en ny forskningsstudie.
2022-10-07
Hallå där Dalian Dawody, du har i dagarna vunnit SM-guld i thaiboxning, stort grattis! Vi frågar på klassiskt manér - hur känns det? - Det känns fantastiskt det är svårt att beskriva i ord men det känns riktigt, riktigt bra. Hur har din uppladdning sett ut under året/hösten? - Det senaste året har det varit väldigt mycket träning och tävling. December 2021 tävlade jag i VM i Bangkok, februari 2022 var det EM i Istanbul och Juni 2022 tävlade jag i VM i Abu Dhabi.
2022-10-07
NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet delar årligen ut ett stipendium i matematikdidaktikern Göran Emanuelssons namn. Stipendiet delas ut till bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar. I år delades stipendiet ut till Nina Spångberg, tidigare student vid Karlstads universitet. Titeln på Nina Spångbergs examensarbete är ”Lärares frågor i matematikundervisningen: om möjligheter till utforskande samtal”.
2022-10-06
Nu är Plattform Våld Värmland lanserad. Platsen är ett avstamp för de som möter våldsutsatta. Här finns länkar till myndigheter, organisationer och andra som kan ge kunskap, råd och stöd. FoU Välfärd Värmland arbetar under 2021 – 2023 inom ramen för Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, kvinnofridssatsning.
2022-10-06

Sömn och hälsa hör ihop

Nyheter » 2022-10-06
Forskning om människors sömnvanor är viktig för att förstå vilka vanor och omständigheter som är förknippade med normal sömn och sömnproblem, och för att ta reda på vilka behandlingstekniker som kan vara hjälpsamma när människor sovit dåligt länge. På ämnet psykologi vid Karlstads universitet pågår flera olika projekt om sömn.
2022-10-05
Studentprotesterna i Iran fortsätter och att trycka ner dem med våld är oacceptabelt och djupt oroväckande. Karlstads universitet verkar för demokrati och mänskliga rättigheter, och fördömer därför detta våld. Yttrandefrihet och fredlig demonstration är grundläggande för att kunna bygga ett hållbart samhälle.
2022-10-04
För att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan behövs långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan forskare och skolledare. Men den här typen av samarbete uppstår inte bara, det finns ett antal kritiska aspekter att ta hänsyn till. Det visar ny forskning från Karlstads universitet.
2022-10-04
Karlstads universitet och Akademiska Hus presenterar nu en vision för universitetsområdets framtida utveckling. Campusplanen blir ett verktyg för planeringen av den fysiska miljön fram till år 2040.
2022-09-30
Smaka på Värmland och Krisberedskapsveckan med fokus på mat och självförsörjning har gett värmlänningarna en god inblick i allt som landskapet har att erbjuda vad gäller mat som produceras nära och hållbart. De småskaliga jordbruken är också viktiga för biologisk mångfald, en etisk och hållbar djurhållning och för att bevara och föra vidare ett viktigt historiskt arv.
2022-09-26
Akademisk högtid är en av årets största händelser vid Karlstads universitet och en tradition med gamla anor. Den 14 oktober är det dags igen – med pompa och ståt ska vi promovera nya doktorer, hedersdoktorer samt installera våra nya professorer. Vi uppmärksammar också årets docenter och adjungerade professorer. Frihet – ett vackert ord som har så många innebörder som vi i Sverige ofta tar för givna.
2022-09-26
Musikindustrin lägger enorma summor på att skapa innovativa konsertupplevelser och relationer mellan artist och fans. Med showen ABBA Voyage tas ett jättekliv framåt i att utveckla och transformera en redan digital bransch.