Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-03-17
Årets Mäklarstudent har anordnats varje år sedan 2011 av Skandiamäklarna i samarbete med Universum. Studenter från Handelshögskolan vid Karlstads universitet, fastighetsekonomiprogrammet, är ofta med i slutstriden. Så även i år när finalen avgjordes på galan i Stockholm den 15 mars. Jaklin Saado och Lisa Markström hängde med ända till seminfinalen, men fick se sig slagna av vinnaren Irma Arvidsson från Högskolan i Gävle.
2017-03-15
Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial.
2017-03-14

Den andra vägen till läraryrket

Nyheter » 2017-03-14
Karan Partovi, blivande lärare i matematik och fysik undervisar i högstadiet på en skola i Vällingby i Stockholm. Med hjälp av satsningen Teach for Sweden, där Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad ansvarar för den pedagogiska utbildningen, tog han steget från finansvärlden till läraryrket. Stiftelsen Teach for Sweden erbjuder en ledarskapsutbildning där studenterna samtidigt läser en kompletterande pedagogisk utbildning för att på lärarbehörighet.
2017-03-14
Anki Yafele, läser på Kulturvetarprogrammet och är en av de studenter som i november beviljades Minor Field Studies-stipendium, MFS. Snart bär det av till Sydafrika, där hon ska undersöka en organisation som erbjuder musikutbildning för barn och unga i en av landets många townships. I många kåkstäder i Sydafrika erbjuder inte skolorna kreativa eller skapande ämnen och kulturskolor finns inte på samma sätt som i till exempel Sverige.
2017-03-13
Vad är egentligen svarta hål och varför håller ungdomar på med graffiti? Vid tre tillfällen under våren hålls föreläsningar på 30 minuter där några av forskarna vid Karlstads universitet berättar om sitt arbete och svarar på frågor. - Vi har många intressanta forskningsområden på universitetet och seminarieserien Möt en forskare, är ett tillfälle att presentera våra forskare och deras arbete, säger bibliotekarie Irina Persson, en av initiativtagarna bakom serien.
2017-03-10
Nya ekologiska material för isolering i byggnader, som till exempel från majs eller jute, är temat i en nypublicerad bok med redaktör Asaad Almssad, universitetslektor i byggteknik på Karlstads universitet. - Den här boken ger information och vägledning om nya och ekologiska material för att isolera byggnader, säger Asaad Almssad.
2017-03-09
Att föra fram människors rätt till bemötande på varje individs villkor - det är Carin Roos kall. Hennes brinnande intresse för denna fråga har resulterat i flera universitetsexamina och hon har också arbetat som förskollärare och som speciallärare inom skolan. Nu kan hon också titulera sig professor i specialpedagogik vid Karlstads universitet. Carin Roos, född och uppvuxen i Ängelholmstrakten, är utbildad förskollärare vid Förskollärarseminariet, Malmö högskola.
2017-03-08
Nu har Universitetskanslersämbetet beslutat att ge Karlstads universitet rätt att utfärda juristexamen. Det nya juristprogrammet startar hösten 2017. I slutet av förra året meddelade Universitetskanslersämbetet att Karlstads universitet kunde få rätt att utfärda juristexamen under förutsättning att lärosätet förstärkte med ytterligare två forskarutbildade lärare. Nu har dessa anställts och därmed är kraven uppfyllda för examensrätten.
2017-03-07
Kan man skapa ett mer jämställt arbetsliv genom ny digital teknik? Den frågan försöker projektet Utsatt att svara på genom att ta beprövade metoder från verkligheten in i den virtuella verkligheten - Virtual Reality. Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Karlstad Innovation Park, RISE Service Labs samt företagen Cojn Balansa och Sticky Beat. Projektet Utsatt syftar till att producera prototyper där jämställdhetsmetodik möter en virtuell verklighet.
2017-03-06
Flertalet personer arbetar i dag som lärare utan att ha tagit sin lärarexamen. Vidareutbildning av lärare (VAL), som arbetar för att öka andelen lärare i skolan med en lärarexamen och med behörighet att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket, har nu fått förlängt till 2030. VAL-projektet startades 2007 som ett regeringsuppdrag och vänder sig till verksamma lärare utan lärarexamen.
2017-03-03
Många av de fliseldade pannor som förser fjärrvärmenät och industrier med värme, skulle också kunna producera förnybara drivmedel eller kemikalier i tillägg till den el och värme som produceras i dagsläget.
2017-02-28

Ny professor i socialt arbete

Nyheter » 2017-02-28
Ämnet socialt arbete har i dagarna fått en ny professor knuten till sig. Hon heter Marie Nordfeldt. Marie Nordfeldt kommer ursprungligen från Fagersta i norra Västmanland. Hon studerade på högre nivå i Örebro och disputerade i kulturgeografi i Uppsala 1999. Efter disputationen har hon jobbat på Ersta Sköndal högskola i Stockholm.
2017-02-28
Fördröjningar över internet orsakar att internettjänster inte kan leverera förväntad kvalitet - onlinespel laggar, streamad video buffrar och videosamtal hackar eller kanske till och med bryts.
2017-02-23
Ekonomin är i balans, antalet registrerade helårsstudenter 2016 var fler jämfört med året innan och andelen disputerade lärare ökar. Universitetets utmaning är att fortsätta rekrytera högt meriterade medarbetare. Det är några av de saker som framgår av årsredovisningen för 2016. Årsredovisningen består av redogörelse för ett trettiotal återrapporteringskrav angående ekonomi, personal, utbildning och forskning.
2017-02-20
Flashback är ett svenskt forum på nätet med drygt en miljon medlemmar och hör till en av Sveriges mest välbesökta - och omdebatterade - sajter. Den saknar ansvarig utgivare och beskrivs i traditionella medier som ett hot mot det demokratiska samhällets goda värderingar. Men hur ser det egentligen ut på sajten jämfört med hur det framställs i medierna?
2017-02-20
Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
2017-02-16
Det går fort när nyheter produceras och publiceras på webben. Det ökar risken för fel, men innebär också att felen kan rättas till. Artiklar kan förändras inom loppet av några minuter och ett klockslag visar när senaste ändringen gjordes.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"