Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-07-16
Intresset för högre utbildning är fortsatt stort och idag får 16265 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det dock en minskning med en procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är 4471 antagna till ett program.
2021-07-07
Färre kunder i butiker, minskad efterfrågan och leveransproblem har varit vardag för många handlare under pandemin. Men också ökad efterfrågan på varor och tjänster och behov av att snabbt ställa om och anpassa verksamheten så att kunderna känner sig trygga.
2021-07-06

Hallå där Lina Watz…

Nyheter » 2021-07-06
…stort grattis till ditt silver i 100 m rygg i Para-EM och din debut som sommarpratare! - Tack snälla! Det känns verkligen så roligt att ha fått möjligheten att göra detta.  Som jag förstår har du haft långtidscovid under året som har gått. Vilken come back och uppvärmning EM blev inför Paralympics i Tokyo som ju blev framflyttat förra året till i år.
2021-06-30
Karlstads universitet kommer att återgå till normal verksamhet med början 8 november (läsperiod fem) mot bakgrund av att regeringens rekommendationer om distansutbildning har upphört att gälla från och med 1 juni 2021. Återgången till normal verksamhet innebär att undervisning, examination och laborationer i första hand ska genomföras fysiskt på plats vid Karlstads universitet för alla studentgrupper som inte antagits till distansundervisning, utifrån beslut för respektiv
2021-06-29
… TRUEdig är titeln på ett projekt som du driver, berätta - vad handlar det om? - Det handlar om digitala tjänster och personlig integritet. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur konsumenter bättre kan skydda sin identitet på nätet samt hur företag kan hjälpa dem att göra detta. Forskningen inom TRUEdig är viktig och relevant både för företag och individer och ligger också i linje med lagstiftning inom EU som bland annat omfattar regelverk som GDPR.
2021-06-29
Inom offentlig sektor och social förvaltning upplevs det ibland som att medborgare och brukare kan vara svåra att nå ut till och involvera i utvecklingsarbeten. Det europeiska forskningsprojektet CoSIE, Co-creation of Service Innovation in Europe, visar att det är tvärt om.
2021-06-28
Vårterminen 2021 har inneburit en nystart för forskningen inom området barns och ungas psykiska hälsa. Nu har rektor beslutat om ett nytt namn: Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU.
2021-06-24
Skolor i Sverige får ofta kritik eftersom de inte optimalt stimulerar de elever som lätt uppnår målen. Kunskapen om särskilt begåvade elever behöver fördjupas och därför har regeringen nyligen gett ett uppdrag till Skolverket att kartlägga behov och utveckla initiativ för utbildning av särskilt begåvade elever.
2021-06-23
Times Higher Education släpper sin rankning över världens bästa unga universitet för 2021. Karlstads universitet placerar sig på plats 201-250. Times Higher Education gör en rankning av de bästa universiteten i världen som är 50 år eller yngre. För andra året i rad placerar sig Karlstads universitet på listan. - Det är glädjande att Karlstads universitet återigen är med på rankningen.
2021-06-23
Karlstads universitet och Deutsche Telekom arbetar tillsammans i ett projekt som ska förbättra internetuppkopplingen för användare. Målet är att tekniken ska finnas i alla mobiltelefoner inom fem år. I mobiltelefoner används 4G, 5G och WiFi för att få åtkomst till internet. Projektet MultiAccess ska binda ihop dem på ett flexibelt sätt för att på så vis förbättra uppkopplingen.
2021-06-22
Sverige var det första landet i världen som förbjöd uppfostringsvåld. Ändå utsätts barn fortfarande för olika former av misshandel inom familjen. Barnmisshandel är ett globalt folkhälsoproblem med omfattande konsekvenser för samhället, familjer och barn.
2021-06-22
Forskare och lärare, men också expert, utredare, samhällskritiker och opinionsbildare. Historikerns roller i samhället har förändrats med tiden. Men hur? Och vilken funktion har historikern idag? Förr uppfattades historiker som obestridda auktoriteter på det förflutna. Men det har förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Samhället har sett förändringar så som demokratisering, globalisering och digitalisering.
2021-06-21
Genom ett anslag på cirka 10 miljoner kronor från KK-stiftelsen, kan forskare vid Karlstads universitet starta ett nytt forskningsprojekt för att studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra till kvalitetssäkring och utveckling av läkemedel. Den accelererade framtagningen av vaccin mot covid-19 har gjort att kraven på snabbare utveckling av andra läkemedel också ökat.
2021-06-21
... Magnus Lindh, du är styrelseledamot i Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES), och universitetsadjunkt inom statsvetenskap, och Malin Stegmann McCallion, du är docent inom statsvetenskap, vid Karlstads universitet. Nätverket SNES har 15-16 juni, genomfört sin vårkonferens med Karlstads universitet som värd. Vad har varit i fokus under konferensen? - Varje vår anordnar nätverket en konferens för forskare inom statsvetenskap med ett EU-intresse.
2021-06-21
Förskolläraren har ett viktigt uppdrag i att främja och utmana våra yngre barns lärande och utveckling som första steget i det livslånga lärandet. Men det finns fler aktörer som bidrar till att undervisningsuppdraget formas och genomförs. Inte minst barnen själva som deltar och visar initiativ med sitt kroppsspråk.
2021-06-18
Effekten av framtida globala temperaturökningar är dåligt kända. Laxartade fiskar i Sverige lägger sina ägg i gruset på hösten, där de ligger fram till våren när ynglen kläcks. Forskare från bland annat Karlstads universitet har studerat klimatförändringens potentiella effekt på laxartade fiskar. Laxfiskar, som till exempel harr, lax och öring, är aktiva under vintern.
2021-06-17
Bo "Kulon" Lennartsson tilldelas Karlstad Grand Prix Award 2021 postumt för sina ledargärningar inom värmländsk idrott. Priset delas ut under friidrottsgalan Karlstad Grand Prix den 22 juni av Karlstads universitet och Karlstads kommun. Bo, eller "Kulon" som han kallades i idrottssammanhang, började sin idrottsbana i Karlskoga. Han var aktiv i ett flertal idrotter men fastnade till slut för ishockey. Som aktiv var han spelare i Bofors under 1970- och 1980 talen.
2021-06-16
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa vid Karlstads universitet. UKÄ meddelade den 15 juni att utbildningen ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa får omdömet hög kvalitet. – Det är ett mycket glädjande besked som betyder mycket för Karlstads universit