Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-10-14

Barnens universitet igång igen

Nyheter » 2021-10-14
Många har svårt att sova och ofta beror det på att kroppen är spänd eller för att tankarna rusar på. I måndags fick barnen på Barnens universitet mer kunskap om hur sömnforskarna testar olika metoder för att lugna ned sig inför läggdags, som nya sätt att tänka och klassiska avslappningsövningar. Eller varför inte krama på en sömnrobot när man inte kan somna. Barnens universitet kommer att genomföras vid två tillfällen per dag under måndagar hösten 2021.
2021-10-04

Årets alumn 2021: Marie Niljung

Nyheter » 2021-10-04
En heligt förbannad suicidpreventionsaktivist blir Karlstads universitets alumn 2021. Marie Niljung, entreprenör med en livsmission att ändra attityder kring psykisk ohälsa och att rädda liv, mottar utmärkelsen vid en ceremoni senare i höst.
2021-10-01
Klimatförändringskommunikation spänner över flera discipliner som i många fall har otillräcklig förståelse för varandras forskningstraditioner. Sol Agin har sammanställt litteraturöversikten ”Mapping the Field of Climate Change Communication 1993–2018”. - Syftet med vår systematiska litteraturöversyn är att belysa området miljö- och klimatförändringskommunikation, säger Sol Agin, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.
2021-09-30
Karlstads universitet och Bengtsfors kommun har tecknat en överenskommelse för att tillsammans utforska förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag. Det övergripande syftet är att arbeta med professionsutveckling på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet – men det är förskollärarnas frågor och idéer som ska styra innehållet.
2021-09-29
Universitetets ekonomiska utfall till och med augusti är 47,4 miljoner kronor. Efter april och augusti görs prognoser för helåret och augustiprognosen pekar nu på ett överskott med 38,9 miljoner kronor vid årets slut. Det är 25,6 miljoner över årsbudgeten, som reviderades i juni månad. Skillnaden gentemot budget beror framför allt på ökade anslag och externa intäkter samtidigt som kostnadssidan bara ökar marginellt.
2021-09-29
Covid-19-pandemin tvingade universitet och högskolor att stänga sina campus på obestämd tid och flytta sin utbildningsverksamhet till digitala plattformar.
2021-09-28
KVG arrangerar återkommande öppna föreläsningar och seminarier om olika kunskapsformer inom visuell gestaltning. Mårten Medbo, lektor i keramik på Konstfack inleder hösten. KVG är en flervetenskaplig sammanslutning av ämnena konst och bildgestaltning, konst- och bildvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, ingenjörsvetenskap samt dans.
2021-09-27
I september tillträdde Mikael Perstorper rollen som adjungerad professor i byggteknik på Karlstads universitet. Med mångårig erfarenhet inom träindustri liksom en gedigen akademisk bakgrund blir han ämnet byggtekniks första adjungerade professor. Mikael Perstorper disputerade 1994 i stål- och träbyggnad vid Chalmers och blev 1997 docent vid lärosätet.
2021-09-24
I dag lever vi i en välutvecklad digitaliserad värld och vi delar dagligen ut information om oss själva, det vill säga data. Men i takt med att allt fler offentliga system är beroende av medborgarens digitala data uppstår flertalet utmaningar. Petter Falk, doktorand i statsvetenskap och hos Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, lyfter med sin forskning behovet av att det behövs en diskussion om vad data representerar.
2021-09-24
Från kraftvärmeverken får vi fjärrvärme och elektricitet. Framöver kan de även komma att producera bioolja, som kan bli biodrivmedel eller ersätta fossil olja inom kemikalieindustrin.
2021-09-23
Forskare vid Karlstads universitet har medverkat i en genomgång av världslitteraturen rörande risker med användning av paracetamol under graviditeten. Arbetet visar att användning under framförallt tidig graviditet kan öka risken för påverkad fosterutveckling. Forskarna manar därför till försiktighet om inte användningen är medicinskt motiverad.
2021-09-22

När blir historia historia?

Nyheter » 2021-09-22
Runt om i landet uppmärksammas i veckan att Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt. Men hur lång tid ska det ha gått innan historiker börjar titta på det som har hänt genom tiderna och börjar kalla det historia?
2021-09-22
International Science Programme (ISP) består av tre delprogram inom fysikaliska, kemiska och matematiska vetenskaper. Två etiopiska doktorander har nu börjat på ämnet matematik vid Karlstads universitet. - Doktoranderna Markos Fisseha Yimer och Bizuneh Minda Demissie kommer först och främst att forska inom matematisk analys, förklarar Sorina Barza, docent i ämnet matematik. Det betyder mycket att ha unga och entusiastiska doktorander på plats.
2021-09-22
Vilka nya förutsättningar för fysisk aktivitet bland äldre har uppkommit i samband med covid-19? Finns det tekniska lösningar som skapar nya möjligheter? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid Karlstads universitet undersöka. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar de flesta av kroppens organ och vävnader, vilket på olika sätt kan bidra till förbättrad hälsa, funktion och även sociala fördelar.
2021-09-21
Kan digitala multimodala loggböcker fungera som en bro mellan skola och arbetsplatsförlagt lärande, APL? Det studeras i ett pilotprojekt inom ramen för ULF*. Idén till projektet föddes när några av deltagarna från Karlstads universitet genomförde intervjuer med yrkeslärare på olika gymnasieskolor och program om hur de använde digitala verktyg för att underlätta kontakten mellan skolan och elever ute på APL.
2021-09-20
Hösten är här och det är snart dags att återigen få möjlighet att uppleva kultur i olika former genom Kultur på Kau, vårt nav för kulturella uttryck, i form av konst, musik, dans, litteratur, föreläsningar med mera .