Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-08-10
Att få en tillräckligt stor del av befolkningen vaccinerad mot olika sjukdomar är en återkommande utmaning. Trots att vaccin mot Covid-19 erbjuds gratis är många ändå inte fullvaccinerade.
2022-07-12
Intresset för högre utbildning har minskat något jämfört med antagningssiffrorna under coronapandemin. Jämfört med åren 2016–2019 ser intresset dock fortfarande bra ut och idag får 16 032 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en minskning med 1,4 procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier vid Karlstads universitet i höst är 4645 antagna till ett program.
2022-07-01
Klustret omfattar kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, och de ämneskurser i ämneslärarutbildningen som inte redan utvärderats av UKÄ eller Treklövern – som en komplettering vad gäller ämnesdidaktiken. Rapporten lyfter både fram goda exempel och utvecklingsförslag. – Rapporten är överlag positiv, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden.
2022-06-30
Med anledning av att rektor Johan Sterte fått ett nytt uppdrag som landshövding i Västmanland avslutar han sitt förordnande som rektor vid Karlstads universitet tidigare än planerat. In English below. Rektor slutar den 31 oktober 2022. Tills att rekryteringsprocessen efter en ersättare är klar utses en tillförordnad rektor.
2022-06-29

ULF i Almedalen

Nyheter » 2022-06-29
ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) deltar under Almedalsveckan med ett panelsamtal om den permanenta organisationen som ska göra ULF-forskning möjlig i hela landet. Ett flertal parter kommer att diskutera vad som är viktigt i det nationella ULF-avtalets organisation och överenskommelser.
2022-06-28
De flesta högstadie- och gymnasieelever är högst medvetna om klimatförändringarna och dess orsaker. Men hittills tycks denna medvetenhet inte ha bidragit till fler klimatsmarta beslut i vardagen. Kanske är en bidragande orsak att många elever inte riktigt förstår begreppen som används för att beskriva komplexa samband mellan till exempel energiförbrukning och konsekvenserna för klimatet.
2022-06-28
Biobaserade resurser från välskötta skogar spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I WoodPro kommer forskarteamet undersöka nya processkedjor som gör skogsrester till högvärdiga industrikemikalier och jordförbättringsprodukter. - WoodPro är ett EU-samarbete i form av ett konsortium med tre delprojekt på Karlstads universitet, Naturresursinstitutet i Finland (LUKE) och Östra Finlands universitet (UEF).
2022-06-27
Klimatgrupperingarna Fridays for Future och Extinction Rebellion arbetar för samma mål fast med olika metoder. Sol Agin, nybliven doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, har forskat i deras sätt att kommunicera ett extremt komplicerat ämne. När svenskar tar ton mot klimatet gör de det helst i form av städade aktioner som Greta Thunberg skänkt inspiration till genom sitt arbete med Fridays for Future. Söderut i Europa kan det gå vildare till.
2022-06-21
Karlstads universitet fick examensrättigheter för konstnärlig kandidatexamen vid Musikhögskolan Ingesund 2016. Med erfarenheter från ansökningsprocessen gjordes en ny ansökan till en konstnärlig masterexamen som lämnades in till Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Ansökan har blivit godkänd och Musikhögskolan Ingesund får nu utfärda konstnärlig examen på avancerad nivå.
2022-06-21
Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. I den nya antologin ”Skogens värden – forskares reflektioner”, ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman. De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika lärosäten, organisationer och företag och en mängd olika ämnesområden.
2022-06-21
Karlstad Grand Prix Award är Karlstads kommuns och Karlstads universitets idrottsledarstipendium på 30 000 kronor, som instiftats för att belöna stora ledargärningar inom svensk idrott. Det är fjortonde året som stipendiet delas ut och det sker i samband med den stora friidrottsgalan Karlstad Grand Prix den 3 juli.
2022-06-21

Hallå där Fredrik Wikström …

Nyheter » 2022-06-21
… professor i miljö- och energisystem. Din forskning kring förpackningar och matsvinn uppmärksammas just nu internationellt. Berätta, vad handlar det om? – Ja, det stämmer! Jag och min kollega Helén Williams har skrivit en artikel som baseras på vår forskning om förpackningar och matsvinn.
2022-06-20
En student vid Karlstads universitet har hastigt gått bort och våra tankar går till studentens familj och vänner. Imorgon, tisdag 21 juni, flaggar universitetet på halv stång och ett minnesbord finns uppställt utanför rum 5A 310A. Minnesstund kommer att hållas tisdag 21 juni kl.14.00 i Sjöströmsalen 1B 309 och det finns möjlighet att delta på distans för de som inte kan närvara på plats. Du som önskar delta i minnesstunden ombeds vänligen mejla till: anna.neely@kau.se.
2022-06-20
Åsa Ågren, nybliven doktor i allmän rättslära, har i sin avhandling ”Rimlighetsavvägningens rationalitet: Om mötet mellan ekonomi och miljö i domstolsprövningar” undersökt avvägningar mellan ekonomiska intressen och miljöintressen i mark- och miljödomstolar.
2022-06-15
Solcellsforskare på Karlstads universitet utför experiment i tyngdlöst tillstånd, då går nämligen vissa förändringar långsammare, vilket är bra när man studerar processer inom fysik och kemi. Vid en konferens med ESA, European Space Agency, utbyttes erfarenheter och nu planeras för nästa steg, då man ska utföra experiment i en obemannad raket. - Vi har just varit på ESA-konferensen, den första på två år, lite av ett kosläpp för forskare.
2022-06-15
Bo Edvardsson, professor vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF), och Bård Tronvoll, professor vid CTF och Høgskolan i Innlandet i Norge, har varit redaktörer för nyutkomna boken The Palgrave Handbook of Service Management. -  Boken ger en unik och toppmodern översikt över forskningen inom service management och kompletterar böcker inom områden som sjukvård, gästfrihet, turism och fritid, säger Bo Edvardsson. The Palgrave Handbook of Service Management