Nyhetsarkiv för Kau.se

2024-02-09
I debatten kring höstens budgetproposition var frågan om hur mycket pengar som ska satsas på välfärden i fokus. Röster från olika politiska håll hördes, men de som är välfärdens mottagare hörs sällan – faktiskt så hörs de knappt alls.
2024-02-08

Sveriges nya cybercampus invigt

Nyheter » 2024-02-08
Behovet av ökad cybersäkerhet växer dag för dag. Regeringen satsar nu drygt 100 miljoner kronor de kommande åren på Cybercampus Sverige som nu invigts på KTH. Syftet med satsningen är att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet.
2024-02-07
I uppgiften "Valvet" har maskiningenjörsstudenter samarbetat för att tackla komplexa konstruktionsutmaningar och främja gemensam utveckling som problemlösare och konstruktörer.   - Målet är att forma grupper av studenter som arbetar tillsammans för att senare i kursen bättre kunna lösa en större konstruktionsuppgift, säger Adam Fjaestad, adjunkt i maskinteknik.
2024-02-06
Sedan höstterminen jobbar specialpedagog Öyvind Alster på Studenthälsan. – Studenterna har hittat mig och bokar. I snitt har jag fyra samtal om dagen, säger han, som måndag 12 februari deltar vid nästa Pedagogiska samtal, arrangerat av UPE. Tillsammans med lärare Gunnar Olsson kommer han då prata på temat ”Vad är en tillgänglig lärmiljö?” – Då kommer jag prata om studenter med adhd, autism och läs- och skrivsvårigheter.
2024-02-06
Ingenjörsstudenterna erbjöds en eftermiddag om hållbarhet och cirkularitet där sju inbjudna företag pratade om sitt arbete med att bidra till en mer hållbar framtid. - Kul att få representera Björneborg Steel och vara en del av detta evenemang som var både intressant och lärorikt, säger Håkan Dedorsson, VD på Björneborg Steel.
2024-02-01
I en mer komplex och orolig värld behöver blivande förskollärare bli mer förberedda inför att undervisa kring normer som rör samtid, religion och världsbilder. Vad är deras egen världsbild kontra samhällets baserat på kunskap och vetenskap? Känner de sig inkluderade i sättet som det undervisas på förskollärarprogrammet inom det här området?
2024-01-31
Från den 1 januari måste restauranger, caféer och arrangörer som serverar över 150 personer per dag erbjuda kunder möjlighet att i stället för att få take away serverat i engångsmaterial få det i återanvändbara muggar och matlådor.
2024-01-26
Statsvetare från Karlstads universitet deltog nyligen i den nationella workshopen AI+Politik som anordnades av WASP-HS (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society).
2024-01-26

Närhet på avstånd

Nyheter » 2024-01-26
Under pandemin stängdes intensivvårdsavdelningar för besökare. En ny forskningsstudie har undersökt hur det var för anhöriga till svårt sjuka patienter. Forskarna undersökte isoleringen ur den anhörigas perspektiv och kan dra slutsatser om hur en svår situation kan göras bättre. Att vara vid sina nära och käras sida när de är svårt sjuka är viktigt både för patienten, den närstående och för sjukvården.
2024-01-25
Efter den senaste tidens hackerattacker där bland annat universitetets IT-leverantör Tietoevry utsatts blir det tydligt hur snabbt organisationer kan bli måltavlor. Meiko Jensen, lektor i cybersäkerhet vid datavetenskap hjälper oss reda i områdena hacking och cybersäkerhet. Hej Meiko Jensen. Vad är egentligen en ransomware-attack som dessa angrepp benäms som? –  "Ransomware" syftar på en specifik typ av skadlig programvara som används av hackare för att tjäna pengar.
2024-01-24
Antropocen är en föreslagen geologisk tidsålder som definieras av människans inverkan på jordens ekologiska system. Detta innebär utmaningar även i utbildningssammanhang.
2024-01-23
Enligt skollagen och förskolans läroplan ingår det i förskollärarens uppdrag att leda arbetet med undervisning inom förskolan. Men hur går detta till rent konkret i praktiken på Sveriges förskolor? Ett forskningsprojekt ska nu undersöka hur förskollärare och rektorer tolkar och omsätter detta uppdrag i sin vardag samt vilka konsekvenser detta får för det pedagogiska arbetet i förskolan. Förskollärares särskilda ansvar för förskolans utbildning har betonats sedan 2010.
2024-01-23
Ali Mohammadi har ägnat sig åt forskning om hållbarhetsutvärdering av biosystem sedan han disputerade. Under sin forskarutbildning, vid University of New England i Australien, studerade han ekonomiska och miljömässiga effekter av biokol och bioenergiproduktion från jordbruksrester.
2024-01-22
Nu har startskottet gått för energiprojektet LOKEN - Lokal Energiledning Värmland, där Karlstads universitet ska samverka med Glava Energy Center och ett 30-tal partners i Värmland inklusive kommunala bolag. Forskare och andra aktörer kopplade till projektet samlades under tisdagen för en möjlighet att träffas och ta del av en introduktion till LOKEN som hölls av Glava Energy Centers VD Magnus Nilsson.
2024-01-22
ÖB:s och regeringens krigsuttalande har fått många reaktioner. Men hur påverkas allmänheten av alarmistiska budskap och hur kan rädsla och oro hanteras – och kan retoriken vara ett stöd? Forskare vid Karlstads universitet vägleder. De senaste uppmaningarna om att svenskarna ska förbereda sig för ett eventuellt krig har väckt oro och rädslor hos många människor.