Nyhetsarkiv för Kau.se

2024-03-04
I lördags arrangerades Melodifestivalen här i Karlstad och då blev låtskrivaren och artisten Fredrik Kempe invald i festivalens Hall of fame! Fredrik Kempe är alumn vid Karlstads universitet och firades ordentligt av sin gamla kör Sällskapet CMB och systerkören Söt Likör. Det var under mellanakten som det avslöjades att alumnen Fredrik Kempe blivit invald i Melodifestivalens Hall of fame, för sina många framgångsrika sångbidrag till tävlingen.
2024-03-04
Vår alumn Julia Bengtson från Borlänge har en diger musikutbildning med studier vid Musikkonservatoriet Falun, en utbytestermin vid Norges Musikkhøgskole i Oslo och inte minst en examen i musikproduktion från Musikhögskolan Ingesund. Nu studerar hon på fria musikerprogrammet vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Var det självklart för dig att bli musiker och musikproducent? - Nej, absolut inte.
2024-03-04
– Vi fokuserar på både turism och platsdesign för att ytterligare spetsa vår profil, säger Ulrika Åkerlund vid Karlstads universitet. Kombinationen av turismvetenskap, designprocessen och platsutveckling ligger helt rätt i tiden. Turism kan påverkas hårt av olika samhällsförändringar men det är också en näring som historiskt sett har haft en stark tillväxt ända sedan tiden efter andra världskriget och som ofta kommer tillbaka oerhört snabbt efter kriser.
2024-02-29
Studenterna, som går på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik mot skoglig bioekonomi, fick bland annat se den enorma kartongmaskinen KM7 samt träffa anställda och fördjupa sina kunskaper inom pappers- och kartongtillverkning. - Det var i samband med kursen biobaserade material och produkter som vi anordnade detta studiebesök, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik.
2024-02-29
Forskning visar att rasifierade sociala kategorier inte har biologisk eller genetisk grund. Resultaten uppmanar till förändringar i genetikundervisningen för att motverka rasism. En artikel i Science, med forskare från olika delar av världen, betonar problemet med att använda begreppet ras i genetisk forskning och undervisning om människan.
2024-02-28
Karlstads universitet inrättar ett nytt masterprogram i statsvetenskap med inriktning psykologiskt försvar och desinformation. Första start för programmet blir höstterminen 2025. – Den rådande samhällsutvecklingen med ett ökat tryck av både intern och extern otillbörlig informationspåverkan och ett försämrat omvärldsläge leder till behov av ett förstärkt psykologiskt försvar för att motverka desinformationens effekter.
2024-02-27
Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till innovationsprogrammet SustainGov, där Samhällsnytta vid Karlstads universitet är en av samarbetsparterna. Beslutet innebär att SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet, som ska hjälpa offentlig sektor att göra rätt saker. – Det är viktigt för Karlstads universitet att vi vår får vara en del av denna fleråriga och strategiska satsning, säger Johan Quist, vd vid Ka
2024-02-27
På lördag är det dags för Melodifestivalen i Löfbergs Lila Arena här i Karlstad. I mellanakten uppträder våra körer Sällskapet CMB och Söt Likör! Mats Backlund är körledare för våra två universitetskörer och han berättar att förberedelserna har pågått sedan november. – Vi får inte avslöja för mycket men jag kan säga att det kommer att bli ett riktigt maffigt framträdande!
2024-02-26
Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” studerar pedagogers uppfattning kring musik och lek i fritidshem. Ett av resultaten är att de vuxna kan behöva släppa på kontrollen och själva leka.
2024-02-23

Yrkesresan rullar vidare

Nyheter » 2024-02-23
Yrkesresan är det nationella konceptet för yrkesintroduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. FoU Välfärd Värmland ansvarar för genomförandet i länet och har nu kickat i gång resan: Funktionshinder för utförare. Målgruppen för Yrkesresan: Funktionshinder för utförare är medarbetare som ger brukarnära stödinsatser inom exempelvis personlig assistans, daglig verksamhet och boendestöd.
2024-02-21
Karlstads universitet har ett samarbete med Victoria University (VU) i Melbourne, Australien, gällande utbytesstudier. Det innebär att förskollärarstudenter kan välja att studera termin fem på plats i Australien.
2024-02-21
På alla hjärtans dag samlades experter och forskningsentusiaster på Karlstad CCC för konferensen Forum Värmland, som firade sitt 10-årsjubileum.
2024-02-19
För att förbättra samhällets säkerhet och beredskap i relation till klimatkriser ska arbetsmetoder och verktyg med fokus på spel utvecklas för beredskapsaktörer på båda sidor om den svensk-norska gränsen. Emelie Hindersson, koordinator på Centrum för forskning om samhällsrisker, och Peter Bellström, lektor i informatik vid Handelshögskolan, tar emot i RiskLab® på Karlstads universitet. Utmaningar i samhället vid en kris är påtagliga i lokalen.
2024-02-15
Mitt i den kalla vargavintern arrangerar Svenska Friidrottsförbundet i samarbete med IF Göta Karlstad och Kils AIK och värdstäderna Karlstad och Kil, 2024 års svenska mästerskap i friidrott inomhus. 16-18 februari gör Sveriges elit upp om medaljerna och i Karlstad genomförs tävlingarna vid Solstadens sportcenter, Eva Lisa Holtz arena.
2024-02-14
Med utgångspunkt i frågan om vad som händer när arbetare organiserar sig fackligt har Josef Ringqvist, nybliven doktor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, forskat på fackliga effekter på allmänhetens uppfattningar och attityder. Avhandlingen “When workers unionize: Trade union effects on management-worker conflict and attitudes towards immediate interests versus broader political agendas” består av två övergripande teman: Konflikter mellan ledning och arbetare Spänni
2024-02-14
132 utställare och omkring 8 000 besökare. När Hotspot 2024 summeras är alla mycket nöjda. – Vi är jättenöjda, säger projektledare Ximena Deramond. Nöjda var även Amanda Lindvall och Johanna Haggren som minglade mellan montrarna i aulafoajén strax före lunch.