Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-06-27
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har med hjälp av forskare från Karlstads universitet tagit ett spännande steg mot att integrera undervisning om krisberedskap i skolan. Genom ett nyskapande undervisningsmaterial för elever i årskurs 1-6 vill de ge kunskaper om hur man förbereder sig inför och hanterar kriser. - Från strömavbrott till farliga miljöer, det framtagna materialet täcker olika scenarier där viktiga samhällsfunktioner kan slås ut.
2023-06-26
Ett förslag på nytt Nationellt ULF-avtal har idag lämnats till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden. – ULF-avtalet rör ett av samhällets största åtagande, skola och utbildning, som är avgörande för samhällets framtida utveckling. Genom förslaget kan skolan – över hela landet – utvecklas genom att stå på vetenskaplig, professionell och tillämpbar grund.
2023-06-22
Mobilnäten utvecklas ständigt för att möjliggöra förbättrad genomströmning och låg latens för applikationer. Det har dock visat sig att nuvarande standardalgoritmer för överbelastningskontroll kan orsaka långa fördröjningar i mobilnätverk på grund av övertilldelning av buffertar. I sin avhandling har Habtegebreil Kassaye Haile undersökt prestandan hos två möjliga lösningar på detta problem. Internet är under ständig utveckling.
2023-06-22
…vad är på gång? Pro2BE står ju för processer och produkter för en hållbar cirkulär bioekonomi och det är utbildning, forskning och samverkan med industri och samhälle. Vilken roll spelar Pro2BE inom detta område? - Pro2BE är en del av omvandlingen till en bioekonomi baserad på hållbara och förnybara resurser med fokus på  skogsindustriella processer och produkter.
2023-06-21
Drygt 2 300 lärare, ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet möttes på Karlstads universitet 13-14 juni. Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid stod i fokus. Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling?
2023-06-20

Förnyad Magna Charta-deklaration

Nyheter » 2023-06-20
Magna Charta Universitatum är en internationell deklaration om lärosätens fria och oberoende roll i samhället. Nu har Karlstads universitet ställt sig bakom den nya, uppdaterade versionen. – Deklarationen visar att Karlstads universitet står bakom grundläggande principer för bland annat akademisk frihet, autonomi och jämställdhet. Vi värnar frihet i forskning och utbildning och internationell mobilitet.
2023-06-20
Samverkan, digitalisering, delningsekonomi och social innovation stod i fokus på den sjätte upplagan av Tjänsteinnovationsdagen där forskare och inbjudna gäster delade sina tankar och erfarenheter. För att sprida kunskap och uppmuntra till nytänkande och kreativitet arrangerar Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet Tjänsteinnovationsdagen – en unik plattform för kunskapsutbyte, samarbete och inspiration mellan akademi och praktik. Dela med dig av din
2023-06-19
Forskning om hur vi kan bevara ekosystem är avgörande för att uppnå en hållbar framtid. Ett spännande projekt, finansierat av Energimyndigheten (HåVa) och utfört i samarbete med Fortum, undersöker ekosystemeffekterna av dammutrivningar i inlandsvatten.
2023-06-16
Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer, granskare och författare av ett kapitel i boken Masonry for Sustainable Construction, som handlar om byggkonstruktion, där tegelmaterial och tekniker används med fokus på miljömässig och långvarig hållbarhet. - Fördelarna med att använda tegel för hållbart byggande är både omfattande och välgrundade, säger Asaad Almssad.
2023-06-15
”Sömn vid hälsa och ohälsa” är den första läroboken på svenska med ett heltäckande perspektiv på sömn, avsedd att användas på olika vårdprofessionsutbildningar. I förra veckan fick den betyget fem av fem möjliga av Bibliotekstjänst. "Sömn vid hälsa och ohälsa" är en nyligen utgiven lärobok och en av redaktörerna för denna samlingsvolym är Annika Norell, forskare i psykologi vid Karlstads universitet och Örebro universitet.
2023-06-08
I år får Maria Busk Madland, målvaktstränare i Degerfors IF och universitetsadjunkt i idrottsvetenskap på Karlstads universitet, Karlstad Grand Prix Award. – Helt fantastiskt! Det är en stor ära så klart.
2023-06-08
…Du var en av arrangörerna bakom onlinekonferensen Spiritual exercises, self-transformation and liberation in philosophy, theology and religion, som hölls vid Lunds universitet den 22-24 maj. Intressant tema, kan du berätta mer? – Idén med konferensen var att föra samman forskare inom fältet Philosophy as a Way of Life och forskare inom asiatiska religioner samt filosofi.
2023-06-08
International Project, IPC-projektet, gör det möjligt för lärarstudenter att träffas online för att byta erfarenheter i ett internationellt perspektiv utan att behöva läsa utomlands under delar av sin utbildning. I slutet av juni samlas lärare vid lärarutbildningar från hela världen inom IPC-projektet på Karlstads universitet för sin årliga konferens. Studentrörlighet och utlandsstudier spelar en marginell roll för lärarstudenternas individuella upplevelse.
2023-06-07

Fullt hus 13–14 juni

Nyheter » 2023-06-07
Den 13–14 juni arrangeras Framtidens Lärande Väst på Karlstads universitet. Dagarna är fullbokade, vilket innebär att drygt 2 000 personer kommer till universitetet. Tips: Ta med egen matlåda och ha beredskap för att det kan bli trångt på parkeringen. Två rader på parkeringen norr om biblioteket är reserverade. Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling i en digital tid? Och hur kan forskningen bidra?
2023-06-07
Att bekämpa våld mot kvinnor och barn är en av FN:s främsta prioriteringar inom hållbarhetsmålen och är av stor relevans för Sydafrika, där våld har blivit en epidemi. I särskilt utsatta områden, där sociala och ekonomiska problem samt rädslor präglar vardagen, är kvinnor och barn de mest sårbara grupperna.