Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-09-21
På årets valdag uppstod på vissa ställen långa köer vid vallokalerna. I media ställdes frågan om Sverige skulle kunna komplettera röstandet med en digital lösning. - Frågan om digital röstning har mycket med tillit att göra men det är inte enbart en fråga om tillit i största allmänhet gällande frågor om valfusk, säger John Sören Pettersson, professor i informatik vid Handelshögskolan.
2022-09-19
På onsdag den 21 september besöker Prins Daniels Fellowship Karlstads universitet för att inspirera studenter till att bli entreprenörer. Alla studenter är välkomna att lyssna på det moderatorledda samtalet i Aula Magna kl.14.30-15.45. Under besöket kommer Prins Daniel tillsammans med inspiratörerna Sara Wimmercranz och Jonas Tellander att berätta om sina erfarenheter av att driva företag.
2022-09-15
– Modersmålet har stor betydelse för barn och ungas identitets- och personlighetsutveckling samt kognitiva utveckling. Modersmålet ger även bättre förutsättningar för den allmänna språkutvecklingen, säger Pernilla Olsson, adjunkt i svenska som andraspråk vid Karlstads universitet, som var en av dem som arrangerade nätverksdagen för modersmålslärare. Intresset var stort.
2022-09-14
För att uppnå en säker vård är det viktigt att personalen lyssnar till den födande kvinnan och lär av kritiska händelser. Det framkommer i ny forskning vid Karlstads universitet. Annika Skoogh arbetar som barnmorska på förlossningen och parallellt som verksamhetsutvecklare inom Kvinnosjukvården på Centralsjukhuset i Karlstad.
2022-09-13

Ny lärresurs för SO-lärare

Nyheter » 2022-09-13
Finns det bara en Jesus? Kan fred leda till krig? Är sociala medier ett hot mot demokratin? Det är frågor som kan ställas i undervisningen utefter modellen frågedriven undervisning, FDU.
2022-09-12
Intresset för hållbar energiproduktion har aldrig varit så stort som nu och forsknings- och utvecklingsarbete pågår inom många områden. Forskare från Karlstads universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, genomför storskaliga försök i samverkan med Solör Bioenergi Pellets AB i Älvdalen för att skapa en kontrollerbar process som ger jämn och hög pelletskvalitet. Varje år produceras i Sverige omkring 1,7 miljoner ton pellets av sågspån från gran och tall.
2022-09-12
Karlstads universitets Samverkanspris är ett pris som går till en student eller en grupp studenter som har visat en extra god förmåga att samarbeta med det omgivande samhället. Nomineringsprocessen är nu öppnad så passa på att lyfta goda exempel du tycker förtjänar att uppmärksammas! Samverkanspriset är instiftat för att delas ut i samband med 100 grader Karlstad, en näringslivsgala arrangerad av Karlstads kommun.
2022-09-12
…Det blev ett mycket jämt val och först när alla förtidsröster och utlandsröster är räknade vet vi valresultatet. Nu på måndag förmiddag leder Ulf Kristerssons regeringsunderlag med 175 mandat jämfört med Magdalena Anderssons 174. Vad talar för att vi får ett regeringsskifte? – Det som talar för ett regeringsskifte är att vi från tidigare val vet att utlandsrösterna brukar gynna de borgerliga partierna.
2022-09-07
Karlstad Studentkår är spindeln i studentlivsnätet på många sätt. Med ny ordförande, ny studiesocialt ansvarig och ny kommunikatör är terminsstarten intensiv, men det finns också personer kvar som kan bidra till en kontinuitet vad gäller kunskap och traditioner. Det är bråda dagar så här i starten av terminen för Karlstad Studentkår.
2022-09-06
Regeringen vill garantera elproducenternas likviditet för att motverka att elmarknadens problem sprider sig till hela den finansiella sektorn. Under en presskonferens den 3 september presenterades flera förslag för att undvika detta. Karl-Markus Modén, universitetslektor i nationalekonomi vid Handelshögskolan förklarar insatserna och vad de betyder för vanliga elkonsumenter. Regeringen vill använda ”hundratals miljarder”. Det är en svindlande summa.
2022-09-06
Den 17-18 augusti arrangerade statsvetenskap och forskargruppen Kritiska studier om makt och det politiska ett symposium med fokus på den australiensiska forskaren Carol Bacchis analysmetod för kritiska policystudier, The ”What’s the Problem Represented to Be?” Approach (WPR).
2022-09-06
Rektorer i skolan leder en av samhällets viktigaste institutioner. För att lyckas med sitt ledarskap behöver de se förbi det snäva resultatinriktade ledarskapet och se människan. Men finns det ens tid och intresse av att bygga relationer mellan rektorer och lärare i den hektiska vardag som de lever i?
2022-09-05
Från den 1 november i år kommer nuvarande prorektor Margareta Friman att vara tillförordnad rektor vid Karlstads universitet, med anledning av att Johan Sterte slutar den 31 oktober. Hennes förordnande löper tills att en ny rektor tillträder sin anställning. - Jag är mycket glad för förtroendet och ser fram emot att fortsätta det viktiga arbetet som Johan Sterte drivit.
2022-09-05
Bokmässan i Göteborg är tillbaka. Den 22-25 september fylls Svenska Mässan av internationella och nationella författare och en kunskapstörstande och bokälskande publik. I år deltar Karlstads universitet som en av arrangörerna på Forskartorget. Forskare på plats är Helene Williams, Fredrik Wikström, Malin Rönnblom och Andreas Öjehag. Forskartorget har funnits på bokmässan i Göteborg under flera år.
2022-08-31
Kvaliteten på lärares undervisning är en avgörande faktor för vad och hur mycket elever lär sig i skolan. Men vad kännetecknar egentligen undervisningen i svenska klassrum? Och i vilken mån går det att koppla faktorer i undervisningen till elevernas kunskapsutveckling?
2022-08-29
Det är mindre än två veckor kvar till valet och kampanjen går in i sitt slutskede. Mikael Granberg, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, svarar på frågor om den pågående valkampanjen. Jämfört med tidigare år, är det något särskilt som du tycker sticker ut i den här valrörelsen? – Tittar vi på nationell nivå så tycker jag att vridningen mot främlingsfientlighet är en av de tydligaste skillnaderna mot tidigare år.
2022-08-19
Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, svarar på frågor om elpriser och tipsar om hur du som användare kan minska energiförbrukningen. Varför rusar elpriset i Sverige? - Elpriset rusar framför allt för att elen har blivit så dyr i Europa. Eftersom vi har en gemensam elmarknad så ökar efterfrågan på svensk el och därmed ökar även de svenska priserna.
2022-08-16
Berättelsen går vidare. I projektet ”Att läsa Värmland – platsbaserad litteratur- och historieundervisning för en hållbar framtid” kommer verket ”En värmländsk litteraturhistoria” att användas som underlag för att ta fram ett material för klimatundervisning i skolan. Hur kan historisk och samtida regional litteratur bidra till att skapa nya insikter om hur platsen formas av människans samspel med naturen?
2022-08-10
Att få en tillräckligt stor del av befolkningen vaccinerad mot olika sjukdomar är en återkommande utmaning. Trots att vaccin mot Covid-19 erbjuds gratis är många ändå inte fullvaccinerade.