Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-12-17
TV-serier som Game Of Thrones, Harry Potter-böckerna och superhjältefilmer har bidragit till att öka populariteten av genren spekulativ fiktion. Den 1-3 december arrangerade det svenska nätverket för forskning kring spekulativ fiktion en av de första nationella konferenserna, Specfic 2021: Tid och historia, om ämnet på Karlstads universitet. Spekulativ fiktion som berättartradition har djupa historiska rötter, rötter som är mycket levande i samtida texter.
2021-12-16
Nu skapas en nationell arena för att gemensamt kunna utveckla idéer och nya former för samarbeten som kan bidra till bättre lösningar i samhället. Karlstads universitet Samhällsnytta AB har bildats och en styrelse är nu på plats. Uppdraget? Att använda ny kunskap och forskningsresultat som verktyg för lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Tänk dig att du ramlar och bryter ett ben.
2021-12-15
Karin Granström är nybliven professor i miljö- och energisystem. Hon forskar om hur restflöden, från framför allt pappersindustrin, kan användas som råvara i olika processer. - Jag åkte hit från Skåne för anställningsintervju 1999, och efter intervjun blev jag medbjuden att följa med på Edbergsseminariet där flera miljöforskare medverkade, säger Karin Granström. Det var så trevligt mottagande och jag kände redan då att det är här jag ska vara.
2021-12-13
Vad händer i mötet mellan fritidshemmets tradition av upplevelsebaserad verksamhet och ett förtydligat undervisnings- och kunskapsuppdrag? Det studeras i det praktiknära forskningsprojektet ”Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse i fritidshemmets undervisning” inom ramen för ULF*. Ny skollag (SFS 2010:800) och reviderad läroplan (Skolverket, 2016) gav fritidshemmet ett förtydligat undervisnings- och kunskapsuppdrag. Utmaningarna är flera, men också möjligheterna.
2021-12-10
Gonzalo Martinez Hermosillas resa är inte så konstig som man kan tro. Det handlar om att hitta sitt fokusområde och följa det. I hans fall är det fokus på livsmedelsförpackningar och matematisk modellering för att beräkna hållbarhet. - Jag sysslar med beräkningar av barriäregenskaper hos ytbehandlat papper, säger Gonzalo Martinez Hermosilla, nyanställd projektassistent på kemiteknik.
2021-12-08
Universitetet kan fortsatt ha undervisning och examination på plats. Det står klart efter att Karlstads universitet har undersökt om de nya smittskyddsåtgärderna som gäller från den 8 december påverkar undervisning och examination. De rådande smittskyddsåtgärderna berör inte undervisning och examination på universitetet. Det innebär att tentamen, lektioner, laborationer och obligatoriska moment kan utföras på plats på campus. VFU och praktik kan genomföras som planerat.
2021-12-08
Hur har krishanteringen i de svenska kommunerna utförts under pandemin? Forskare vid Mittuniversitetet och Karlstad universitet har granskat vilka kommuner som aktiverat sin krisledningsnämnd och vilka som inte gjort det. Rapporten presenteras för Coronakommissionen 9 december. − I en av våra slutsatser konstaterar vi att hanteringen av pandemin inte politiserades, det vill säga att den inte kom upp på den politiska agendan ute i kommunerna.
2021-12-06
Edgardo Luna är från El Salvador och har även bott i Mexiko. Tack vare dubbelexamen i matematik på Karlstads universitet och Università degli Studi dell’Aquila har Edgardo nu upplevt att bo i Italien och Sverige. - Under programmet blev jag flytande i italienska och lärde mig grunderna i svenska. För tillfället arbetar jag som akademisk författare för ett universitet i El Salvador.
2021-12-03
Tisdag den 7 december är det dags för det sista seminariet i jubileumsserien CTF 35 som pågått under hösten för att uppmärksamma CTF:s 35 årsjubileum. Då får du möta Lars Wingefors och andra spännande gäster som Malin Thorsén och Klas Hallberg. Seminariet är kostnadsfritt och är öppet för alla.
2021-12-03
Under ett par dagar samlades på Karlstads universitet representanter för Sveriges ingenjörsutbildningar för att lyssna på presentationer och gemensamt diskutera hur utbildningarna kan förnyas och förbättras. - Det var väldigt uppskattat att vi nu äntligen kunde ses igen och genomföra detta på plats, säger Helena Håkansson, prodekan på Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap samt programansvarig för konferensen.
2021-12-03
Nu är ämnesdidaktik huvudområde vid Karlstads universitet och kan studeras på avancerad nivå inom matematik, natur- och teknikvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap. Ämnesdidaktik ingår i samtliga Karlstads universitets lärarprogram, men har tidigare inte funnits på avancerad nivå. Behovet av detta har lyfts fram av såväl studenter som skolhuvudmän.
2021-12-02
... Du är aktuell med en ny bok tillsammans med några forskarkollegor. Vad handlar den om? - Boken heter ”Social ångest från teori till behandling” och är en summering och integrering av forskning och klinik om social ångest. Vad är det? När börjar problemen? - Vi reder ut begreppen och tar upp aspekter som samsjuklighet, ängslighet och när blyghet och rädsla i sociala situationer går över i social ångest.
2021-11-30
Sedan början av 90-talet har flera svenska lärosäten erbjudit basårsutbildningar som en inkörsport till ingenjörsutbildningar. En möjlighet för de som behöver komplettera behörighet men också för de som vill fördjupa sina kunskaper inför val av ingenjörsprogram.
2021-11-30
Dejtingappar och plattformar för sexuell hälsa blir alltmer sammanvävda med människors privata och intima liv. Samtidigt saknas kunskap om hur denna digitala intimitet stödjer eller undergräver möjligheten för HBTQ+-personer att tillgodose sina informationsbehov kring sexuell hälsa.
2021-11-29
Akademisk högtid är en av årets största händelser vid Karlstads universitet och en tradition med gamla anor. Med anledning av pågående pandemi fick förra årets högtid ställas in. Än är det inte över men utifrån de restriktioner som råder kan vi ändå genomföra högtiden fredag 3 december som i år också innefattar de doktorer, hedersdoktorer och professorer som skulle ha promoverats och installerats 2020.
2021-11-26
Tim Larsson, lärare på musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund samt musikproducent och låtskrivare har fått med en låt i Melodifestivalen 2022. Och det är inte första gången han får med ett bidrag – närmare bestämt 23:e gången! Vad är det som utmärker en låt att den bör skickas in? - Det handlar mycket om tydlighet, den måste vara byggd utefter en tydlig struktur i vers, refräng och så vidare.
2021-11-25
Idag beslutade universitetsstyrelsen om en offensiv budget för nästa år. Biträdande lektorer är tillsammans med strategiska rekryteringar två satsningar som gör att budgeten för 2022 visar ett negativt resultat på 15 miljoner kronor. - Att förstärka vår kompetens genom de här satsningarna är ett klokt sätt att använda vårt ackumulerade ekonomiska överskott, säger Johan Sterte, rektor.