Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-05-11
En enig universitetsstyrelse beslutade i mitten av februari att föreslå Jerker Moodysson som ny rektor för Karlstads universitet. Nu har regeringen utsett honom. – Det känns spännande och jag är tacksam för förtroendet, säger han i en kommentar. Jerker Moodysson tillträder sin nya tjänst 1 augusti 2023. – Jag vill önska Jerker Moodysson ett stort lycka till i arbetet som rektor vid Karlstads universitet.
2023-05-11
Actions for Insects syftar till att öka medvetenheten om insekternas viktiga roll i ekosystemen, ge konkreta verktyg för att bevara dem och ge elever och allmänhet en möjlighet att gynna biologisk mångfald. Forskarna vid Karlstads universitet är övertygade om att utbildning om insekters ekologiska betydelse är en nyckelfaktor för att skapa en ekologiskt hållbar värld - för människor såväl som för insekter och andra organismer.
2023-05-10

Studier i Japan gav mersmak

Nyheter » 2023-05-10
Högskoleingenjörsstudenten Carl Törnberg har just återvänt från en period på Ritsumeikan University i Kyoto, Japan.
2023-05-10
Med över 200 utgivna produktioner i miljontals exemplar är Silence-profilen Anders Lind en av Sveriges stora musikproducenter. Nu utses han till hedersdoktor vid Karlstads universitet. Anders Lind är en av grundarna till skivbolaget Silence Records och studion Silence i Koppom. Han har sina rötter i den svenska musikrörelsen och är en stöttepelare inom svensk proggmusik.
2023-05-08
Du är med i ett forskningsprojekt som ska skapa ett system för att generera metadata för afrikansk litteratur där inte bara böcker ska ingå, utan även till exempel berättelser och gatuteater och ”spoken-word-poesi”.
2023-05-05
Han beskrivs som en av regionens främsta förkämpar för regional utveckling i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och Karlstads universitet.
2023-05-04
Internationalisering är ett av Karlstads universitets sex övergripande strategiska mål och och lärosätet arbetar med internationalisering på olika sätt, både för lärare och för studenter. Erasmus+ ICM ger studenter möjlighet att resa till andra länder utanför Europa för att utföra fältstudier och skriva examensarbeten. Två studenter vid sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet har besökt Believers Church Medical Hospital, BCMCH, i Kerala, Indien för att studera s
2023-05-03
Vetenskapsrådet har granskat fysikforskningen vid Karlstads universitet och 11 andra lärosäten. En oberoende expertpanel, med 14 internationella experter, har utvärderat forskningen utifrån dess vetenskapliga kvalitet och betydelse för samhällsutvecklingen. - Jag företräder fysikämnet här i Karlstad och jag tycker att Vetenskapsrådets utvärdering gav positiv erfarenhet både i processen och i resultatet, säger Marcus Berg, professor fysik.
2023-05-03
- Jag hoppas att min forskning kommer att bidra till en bättre förberedelse för framtida katastrofer, säger Åsa Davidsson, doktorand vid Karlstads universitet. Åsa Davidssons forskning visar att det finns två typer av förändringar som kan uppstå efter en naturolycka: förändringar med effekt på miljön och förändringar för förbättrad beredskap vid händelse av tsunami.  - Genom att använda konceptet "window of opportunity" kan naturolyckor öppna upp möjligheter för positiva
2023-04-28
Det är med bestörtning vi tagit emot regeringens hastiga beslut att korta mandatperioderna för de externa ledamöterna i de statliga lärosätenas styrelser från tre år till 17 månader. Regeringen hänvisar till att det behövs mer säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna mot bakgrund av den omvärldssituation vi nu befinner oss i. Det är naturligtvis så att vi alla behöver skärpa vår uppmärksamhet ytterligare och stärka kompetensen för att möta de säkerhetspolitiska hoten idag.
2023-04-28
DRIVE:s tredje delprojekt, "Service optimization in federated edge platforms", syftar till att utforma och utveckla lösningar baserade på artificiell intelligens och maskininlärning, för att optimera prestandan hos tjänster för augumented reality och virtual reality på plattformar som använder sig av edge computing.
2023-04-27
Handelshögskolans laguppställning består av studenterna Ellen Andersson, Tina Forssén och Elin Johansson som alla tre går termin 6 på civilekonomprogrammet med inriktning redovisning och styrning. Vilka förväntningar har ni på att medverka i SM i ekonomi? - Att skapa kontakter och lära känna ekonomistudenter från andra universitet, säger Ellen Andersson.
2023-04-27
Jobbet som deltidsbrandman varit föremål för medial uppmärksamhet. Inte minst har rapporteringen handlat om svårigheten med att rekrytera ny personal – något som exempelvis kan leda till att beredskapen på̊ landsbygden inte kan upprätthållas. Deltidbrandmännens arbetssituation är därför något som, i alla fall indirekt, varit föremål för en diskussion.
2023-04-24
Jag läste ett inlägg på Linkedin skrivet och postat av en universitetsanställd. Inlägget beskrev hur samverkan mellan akademi och omgivande samhälle bidrog till fördjupade insikter, en (beroendeframkallande) uppskattning och utökat nätverk. Allt detta gjorde mig väldigt glad.