Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-11-08
Perovskit är materialet som har fått stor uppmärksamhet inom solcellsforskning över hela världen det senaste decenniet. Perovskitsolceller kombinerar fördelarna med hög prestanda hos traditionella kiselsolceller och låg tillverkningskostnad hos polymerbaserade solceller.
2021-11-02
Utvärderingsrapporten lyfter goda exempel som en bra struktur för systematiskt studentinflytande i form av program- och kursutvärderingar. Något att jobba vidare på är att utveckla en tydlig process för lärares kompetensutveckling vad gäller didaktik och pedagogik. Nu är bedömargruppens slutrapport för utvärdering av utbildningar inom kluster 16 klar. Utvärderingarna sker i samarbete mellan Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
2021-10-28
Nu är slutrapporten klar från Treklöverns kvalitetsutvärdering av kluster 20, vilket innefattar utbildningar inom pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik, speciallärarexamen, specialpedagogexamen, bildpedagogik, bild och musikpedagogik.
2021-10-28
Diana Kalfas och Pål Lassen, båda studenter vid personal och arbetslivsprogrammet vid Handelshögskolan, har vunnit pris för sin uppsats ”Arbetstagares upplevelser av Work-Life Balance och påtvingat distansarbete till följd av en pandemi”. Vad var syftet med er uppsats? - En större förståelse gällande arbetstagares upplevelser kring Work-Life Balance och påtvingat distansarbete – alltså en ökad förståelse om hur distansarbetet påverkar arbetstagares livspussel, förklarar D
2021-10-21
Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Karlstads universitet hamnar återigen på plats 801-1000, vilket är inom samma spann som tidigare år. Rankningen består i år av drygt 1 600 universitet i 99 länder och är den största och mest varierade universitetsrankningen som gjorts.
2021-10-21
Digital kompetent skolutveckling stod i fokus när 200 rektorer och skolchefer slöt upp till den digitala WETT-dagen* i början av oktober. Inspirationsföreläsningar varvades med valbara pass där forskare, representanter från kommuner och externa aktörer delade kunskaper och erfarenheter. Ett antal temaområden kopplade till digital kompetent skolutveckling låg bakom det digra program som fortbildningsdagen bjöd på.
2021-10-21
Gustav Stenseke Arup har ett rättsfilosofiskt och miljörättsligt tema i sin avhandling ”Entangled law: A Study of the entanglement of wolves, humans, and law in the landscape”. Till sin forskning har Gustav använt vargen som central varelse. - Mitt teoretiska tema går ut på förståelsen för rätten i den värld vi lever i där människan är en väldigt dominerande varelse.
2021-10-19
I dagarna har längdskidåkaren Anton Persson vid Elitidrottsuniversitetet mottagit Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Elitidrottsstipendium. Med mer medel till sin elitsatsning har han nu närmast siktet inställt på vinter-OS samtidigt som han studerar till en idrottslärarexamen på distans vid kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU. Värmlänningen Anton Persson är uppvuxen i Torsby och har åkt skidor så länge han kan minnas.
2021-10-18

Världsbasist gästar Ingesund

Nyheter » 2021-10-18
Den danska basisten, kompositören och vokalisten Ida Nielsen slog igenom stort under sina år med funklegendaren Prince och hans band "New Power Generation" samt "3rdeyegirl". Söndag 24 oktober gästar hon Musikhögskolan Ingesund med sitt band Ida Nielsen & The Funkbots. Ida Nielsen, började spela bas som 16-åring och har en examen vid Royal Danish Academy of Music med huvudinstrument elektrisk bas.
2021-10-18
Genom att länka samman forskningsdata med data från arkeologiska undersökningar och digitaliserade museisamlingar kommer det i framtiden att vara möjligt med avancerade datadrivna analyser på komplex information från hela Sveriges historia, från istid till nutid. Ett nytt samarbete för nationell infrastruktur för digital arkeologi, SveDigArk, har formats mellan sex svenska lärosäten, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.
2021-10-14

Barnens universitet igång igen

Nyheter » 2021-10-14
Många har svårt att sova och ofta beror det på att kroppen är spänd eller för att tankarna rusar på. I måndags fick barnen på Barnens universitet mer kunskap om hur sömnforskarna testar olika metoder för att lugna ned sig inför läggdags, som nya sätt att tänka och klassiska avslappningsövningar. Eller varför inte krama på en sömnrobot när man inte kan somna. Barnens universitet kommer att genomföras vid två tillfällen per dag under måndagar hösten 2021.
2021-10-04

Årets alumn 2021: Marie Niljung

Nyheter » 2021-10-04
En heligt förbannad suicidpreventionsaktivist blir Karlstads universitets alumn 2021. Marie Niljung, entreprenör med en livsmission att ändra attityder kring psykisk ohälsa och att rädda liv, mottar utmärkelsen vid en ceremoni senare i höst.
2021-10-01
Klimatförändringskommunikation spänner över flera discipliner som i många fall har otillräcklig förståelse för varandras forskningstraditioner. Sol Agin har sammanställt litteraturöversikten ”Mapping the Field of Climate Change Communication 1993–2018”. - Syftet med vår systematiska litteraturöversyn är att belysa området miljö- och klimatförändringskommunikation, säger Sol Agin, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.
2021-09-30
Karlstads universitet och Bengtsfors kommun har tecknat en överenskommelse för att tillsammans utforska förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag. Det övergripande syftet är att arbeta med professionsutveckling på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet – men det är förskollärarnas frågor och idéer som ska styra innehållet.