Nyhetsarkiv för Kau.se

2020-05-27
Det har knappast undgått någon att även musik- och eventbranschen har påverkats kraftigt av coronakrisen. Just nu genomför forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, en enkätundersökning om hur förutsättningarna har förändrats för verksamma i branschen och vad som krävs för att hantera situationen. Listan på inställda evenemang har blivit lång under vintern och våren, och än ser det inte ut att lätta för musik- och eventbranschen.
2020-05-27
”Lärares observation av, och återkoppling till, varandra är en av de allra viktigaste men också mest outnyttjade resurserna för skolutveckling.” Det säger Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete och projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT. Forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT, Linking Instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching, är ett samarbete mellan skolhuvudmännen i Värmlandsregionen
2020-05-26
Korrekt installation av brandväggar är ett utmanande arbete som blir svårare och svårare allt eftersom ett nätverk växer. Artem Voronkov, nybliven doktor i datavetenskap, har fokuserat på hur man kan hjälpa systemadministratörer att förbättra hanteringen av brandväggar. De flesta företag har tillgång till internet och internetanslutna nätverk.
2020-05-26
Utbildningen i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund. Det står i skollagen. Men vad händer när förutsättningarna saknas? Tid för kollegialt samarbete är betydelsefullt för arbetsmiljön och undervisningens kvalitet, men det finns sällan en genomarbetad organisation som stöder ett samarbete runt planering och efterarbete.
2020-05-20
För att läkemedel ska vara säkra behöver de vara rena från föroreningar. För att göra reningsprocessen mer miljövänlig kan koldioxid användas, vilket kan verka paradoxalt då koldioxid oftast förknippas med en negativ klimatpåverkan.
2020-05-18
Formula Student-teamet Clear River Racing, CRR, är färdiga med årets bil som kommer att bli den sista förbränningsdrivna bilen som CRR tillverkar. På onsdagen den 20 maj avtäcks bilen CRR20, som tog över 15 000 timmar att bygga. Clear River Racing är ett team på 26 studenter, från olika utbildningar, som medverkar i tävlingen Formula Student. Det är en av världens största ingenjörstävlingar för studenter.
2020-05-15
Idrottsrörelsens verksamhetsidé handlar om att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Idrottsföreningarna är måna om att fånga upp barn och ungdomar tidigt, inte minst nyanlända barn och ungdomar som dessutom lär sig språk och kultur snabbare genom att vara med och idrotta.
2020-05-14
Kan digitala tjänster stötta människor som vill förändra sitt beteende? Det är frågan som forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, just nu undersöker tillsammans med Friskvården i Värmland. Många människor vill, eller måste för sin hälsas skull, ändra sina levnadsvanor och bli mer hälsosamma, till exempel genom att börja motionera, äta mer hälsosamt eller sluta röka. Även om många vill göra en förändring är det ingen enkel uppgift.
2020-05-14
Är du sugen på att plugga i sommar? Perfekt. Karlstads universitet erbjuder nu flera helt nya kurser! Här kommer roliga nyheter för dig som inte har spikat sommarens planer ännu. Karlstads universitet erbjuder från och med nu ett flertal helt nya sommarkurser inom bland annat journalistik, musik och engelska. Du anmäler dig via antagning.se och din anmälan hanteras utifrån den dagen den kommer in.
2020-05-13
Coronakrisen har påverkat i stort sett hela samhället – så också journalistiken. Samtidigt som behovet av rapportering och analys är rekordstort och fler konsumerar media än någonsin, går många redaktioner på knäna ekonomiskt. Ett nyhetsläge som kan liknas som det vid ett världskrig.
2020-05-13
Karlstads universitet får 27 miljoner av KK-stiftelsen för att utveckla företagens kompetens inom bland annat tjänsteutveckling och innovation. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft. CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har i mer än 30 år bedrivit forskning och utbildning med fokus på tjänster och värdeskapande.
2020-05-12

Idag firar vi sjuksköterskan

Nyheter » 2020-05-12
Idag, den 12 maj, är det den internationella sjuksköterskedagen. Lite extra i år då Världshälsoorganisationen, WHO, har utsett år 2020 till sjuksköterskan- och barnmorskans år för att uppmärksamma deras bidrag till hälso- och sjukvården samt riskerna med den rådande bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det är också 200 år sedan Florence Nightingale föddes.
2020-05-11
”Att samtala är så lättillgängligt att vi nästan glömmer bort att det är ett starkt och verkningsfullt verktyg för att bedriva skolutveckling”. Det säger Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum, RUC, och Mia-Marie Sternudd-Groth, lektor i pedagogiskt arbete, båda verksamma vid Karlstads universitet och redaktörer för antologin Skolutveckling genom samtal. Nu är det förstås inte så enkelt som att bara prata på.
2020-05-08
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet, vill uppmärksamma en person som har en drivande roll i den svenska musikbranschen. Hon har också anknytning till Värmland och har haft stor betydelse för Musikhögskolan Ingesund i samband med årliga Polar Music Prize som hon är VD för. Marie Ledin utses till hedersdoktor vid Karlstads universitet 2020. Marie Ledin är dotter till legendaren Stikkan Anderson och värmlandsbördiga Gudrun Rydstedt.
2020-05-07
Centrum för genusforskning, CGF, är ett kunskaps- och forskningscentrum, där forskare från flera ämnen samverkar. CGF har funnits som forskargrupp sedan 2006, men har rötter från tidigt 1990-tal då miljön gick under Jämställdhetscentrum. Vem är du och vad har du för bakgrund? - Min bakgrund är inom genusstudier och sociologi.
2020-05-06
När coronakrisen slog till grusades många planer för evenemang. Anna Sjöberg, adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap och lärare på kursen Grafisk form och foto fick byta Värmlands museum mot ett digitalt showroom för sina studenters arbete. Se intervjun här. Studenterna på kursen Grafisk form och foto har under våren arbetat med ett fotoprojekt på temat FN:s globala mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion, samt nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna.
2020-05-05
Studenter vid Karlstads universitet erbjuds att genomföra studier i olika delar av världen, bland annat i indiska Varanasi, eller Banaras som det också är känt som.
2020-05-05
Besöksnäringens aktörer är numera online, vilket förändrar förutsättningarna för hur näringen kommunicerar med besökare, hur marknadsföring, reseplanering och bokningar sker samt besökarnas upplevelse på plats. Vilka möjligheter ger nya digitala lösningar för besöksnäringen? Projektet Platsbaserade digitala upplevelser har som mål att bidra till ny kunskap, nya idéer och ökad samverkan, genom en utvecklings-och innovationsprocess .
2020-05-04
På grund av det osäkra läget kring Covid-19 flyttas höstens examenshögtid till helgen 11-13 december 2020. Inbjudan till högtiden i december skickas ut i slutet av juni och riktar sig till dig som erhållit ditt examensbevis under våren 2020, eller avser att ansöka om det senast den 14 september 2020. Även du som skulle ha varit med på högtiden i mars 2020, och valde att inte få ditt glasäpple hemskickat, kommer att bjudas in. Mer om examenshögtid
2020-04-29
I avhandlingen ”Värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning: En aktiebolagsrättslig och redovisningsrättslig studie” har Sebastian Lindroos-Moll, nybliven doktor i civilrätt vid Karlstads universitet, bland annat undersökt utvecklingen av god redovisningssed. Sebastian Lindroos-Moll, hur skulle du sammanfatta den utvecklingen? - Att sammanfatta kortfattat är svårt då identifiering av god redovisningssed är så förknippat med tolknings- och bedömningsfrågor.