Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-10-30
… som ska börja forska om förnybar energi och jämställdhet i Yemen. Berätta mer! - Förra året fick vi finansiering från Formas för en studie som ska starta nu i december.
2023-10-27
Med rubriken ”Roliga nyheter – om journalistik, medborgare och politiska skratt” lockade höstens Anderseminarie storpublik till Karlstads universitet. Utmaningen med att få den yngre publiken att konsumera nyheter utanför ett flöde på sociala medier är inte ny. Det har varit en kamp för mediehusen sedan många år.
2023-10-27
Samtalet böljar fram och tillbaka om lärarjobb, familjeliv och roliga saker som hänt sen sist. Och så klart minnen från lärarutbildningen! Allt över ett dignande bord av te och en massa godsaker. Fikafröknarna har träff. Det var på 90-talet som ett gäng studenter träffades på lärarutbildningen vid Karlstads universitet. På välkomnandet sades det att: Den du sitter bredvid nu mycket väl kan bli en vän för livet!
2023-10-26
Centrum för genusforskning, CGF, vid Karlstads universitet bjöd hösten 2022 in genusforskarsamhället till g22: Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider. Närmare 300 deltagare från tre världsdelar tog sig till Karlstad för konferensen. Nu är g22 nominerad till Årets mötespris på 100 grader Karlstad. – Vi på CGF är hedrade över nomineringen, säger Tara Mehrabi, lektor i genusvetenskap vid Karlstads universitet.
2023-10-26
Centrum för tjänsteforskning (CTF) välkomnar sin nya gästprofessor Elina Jaakkola. Hon är professor i marknadsföring vid University of Turku och är en av fem internationella gästprofessorer som knyts till CTF med stöd av Anderstiftelsen. Elina Jaakkola är professor i marknadsföring och verksam inom forskning och undervisning vid Turku School of Economics, University of Turku i Finland.
2023-10-26
Forskarutbildningen i fysik har utvärderats av en extern bedömargrupp och betyget är "mycket hög kvalitet" vilket är det högsta man kan få i detta sammanhang. - Det är roligt att de externa bedömarna såg så stort värde i vår forskarutbildning i fysik, säger Marcus Berg, ämnesansvarig professor i fysik.
2023-10-25
…du tog emot ett forskningspris i idrottsvetenskap från Sveriges centralförening för idrottens främjande, SCIF under banketten vid Akademisk högtid. Kan du berätta vad i din forskning du fått pris för? Priset delas ut för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. Det är framförallt forskningen som jag bedrivit inom ramen för mitt avhandlingsarbete som prisas.
2023-10-25
Janni Karlsson, lärare på förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet, har tidigare arbetat som förskollärare och IT pedagog på förskolan Skogsgläntan i Kil. Hon har genom sitt arbete med digitalisering i förskolan gjort stor skillnad för samtliga barn och elever i Kils förskolor och skolor. För det har hon nominerats till lärarpriset Guldäpplet och är en av tre som gått till final.
2023-10-23
Passion var temat för Akademisk högtid 2023. Något som uppmärksammades såväl i förmiddagens program på Karlstad CCC som i eftermiddagens ceremoni i Aula Magna. Högtidsdagen fredag 20 oktober inleddes på Karlstad CCC där fem nya professorer presenterade sin forskning inför en fullsatt Lerinsal. Efter de korta presentationerna höll moderator Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi, ett samtal om årets tema passion. Först med de fem professorerna Bestoun S.
2023-10-20
Fredrik Hedenberg och Linn Hedenskog, som båda läst till till grundlärare F-3, har tilldelats pris för årets examensarbete av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, NATDID. Fredrik Hedenberg och Linn Hedenskog beskriver i sitt examensarbete ett dilemma som lågstadielärare kan uppleva i att både erbjuda intresseväckande undervisning genom undersökande arbetssätt och samtidigt behålla fokus på ämnesinnehållet.
2023-10-18

Skolbiblioteken i fokus

Nyheter » 2023-10-18
Den 3 oktober gick startskottet för ett treårigt utvecklingsarbete om skolbiblioteken i de värmländska kommunerna samt Karlskoga och Åmål. Syftet är att bidra till att skolbibliotekens verksamhet ska användas som en del i undervisningen och på så vis stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. (Artikel uppdaterad 2024-05-15) Intresset var stort.
2023-10-18
Nationellt centrum för matematikutbildning delar årligen ut Göran Emanuelsson priset till bästa examensarbete inom grundlärar- & ämneslärarutbildningen i Sverige. I år vann Jennifer Downing, student vid Karlstads universitet med sitt examensarbete om elevers upplevelse av att ha digitala läroböcker i matematikundervisningen. –  Jag är givetvis glad över att ha vunnit eftersom jag lagt ner både själ och hjärta i arbetet.
2023-10-17
Antalet förstahandssökande till program vid Karlstads universitet ökar med sju procent inför vårterminen 2024. Tre program sticker ut i ökningen: Masterprogram i psykologi med inriktning framtid och global överlevnad, Yrkeslärarprogrammet och Magisterprogram i projektledning. Det nya masterprogrammet i psykologi med inriktning framtid och global överlevnad, som ges för första gången vårterminen 2024, lockade 62 förstahandssökande när ansökningstiden gick ut på måndagen.
2023-10-17
Nu har startskottet gått för företagsforskarskolan EXACT, vars uppgift är att bidra till en hållbar tillverkningsindustri och framtidssäkring av svensk processindustri genom behovsdriven forskning. - Det är så roligt att vi nu har kommit igång och haft vår kick off, där alla nio medverkande företag var anmälda och flera av de planerade projekten kunde presenteras, säger Karin Granström, professor i miljö- och energisystem och föreståndare för forskarskolan.
2023-10-16
Cirka 15 procent av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning vilket försvårar vardagslivet. - För att denna grupp ska ges samma förutsättningar som andra att leva ett tillfredsställande liv behövs det mer kunskap om hur psykiska och fysiska svårigheter associeras med upplevelsen av att resa kollektivt, säger Margareta Friman vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Funktionshinder är ett komplicerat och flerdimensionellt begrepp som involverar det dynamis
2023-10-16

Två temaveckor på tre dagar

Nyheter » 2023-10-16
Vecka 43 sammanfaller både Unescos globala MIK-vecka och Sparcs Open Access Week. Detta uppmärksammas av Universitetsbiblioteket med tre aktiviteter. Till två av dem krävs föranmälan 17 respektive 20 oktober. Först ut under veckan är filmvisning med efterföljande regissörssamtal, på eftermiddagen tisdag 24 oktober. Denna aktivitet äger rum på Filmstaden i centrala Karlstad och är ett samarrangemang med Region Värmland.
2023-10-16
Covid19-pandemin kastade intensivvårdens personal in i ett oräkneligt antal utmaningar och omvälvningar. Men det är slutsatsen från den senaste studien, om intensivvårdschefers erfarenheter av covid-19-pandemin som ger en helt unik insikt i de avgörande faktorer som styrde dessa specialiserade enheter genom den oförutsedda krisen. Intensivvården runt om i världen var i fokus under covid-19-pandemin.
2023-10-13
Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning ger fortsatt finansiellt stöd till Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Fem gästprofessorer knyts till CTF för att stärka forskningen. Genom det fortsatta stödet från Anderstiftelsen kommer fem internationellt välrenommerade gästprofessorer att knytas till CTF de kommande tre åren.  – Vi är mycket tacksamma för det fortsatta stödet från Anderstiftelsen.
2023-10-12
En student vid fristående kursen ”Interkultur: Ras och vithet i Sverige” vid Karlstads universitet anmäldes för trakasserier och störande av undervisningen. Disciplinnämnden beslutar att lämna ärendet utan åtgärd. Två ledamöter har avvikande mening. Två anmälningar mot studenten hade lämnats till disciplinnämnden. Dels från en annan student vid kursen, dels från en studentförening.
2023-10-11
Två studenter, Daniella Björn och Katarina Ehlin, som nyligen avslutade sina studier inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning på operationssjukvård, har belönats med Vårdförbundets prestigefyllda stipendium för deras utmärkta examensarbete. Daniella Björn från Gävle och Katarina Ehlin från Falun, nyutexaminerade specialistsjuksköterskor med inriktning på operationssjukvård, har blivit uppmärksammade för deras arbete under sin utbildning.