Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-02-23
Bo Edvardsson och Lars Witell vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, syns just nu på topplista över de mest inflytelserika forskarna inom området Business and Management. Listan innefattar forskare från hela världen och presenteras på Research.com. Sedan 2014 rankar sajten regelbundet forskare för att presentera de mest inflytelserika i en internationell topplista.
2022-02-18
Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap medverkar i en artikel publicerad i tidskriften Science, som är en ledande tidskrift för spetsforskning och vetenskapliga nyheter med mer än en miljon läsare. Vad innebär en publicering i Science? - Det är till att börja med naturligtvis roligt att bli publicerad i en av världens högst rankade vetenskapliga tidskrifter, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap.
2022-02-16

Hallå där Yvonne Liljekvist…

Nyheter » 2022-02-16
…docent i matematikens didaktik vid Karlstads universitet. Du är ny projektledare för ULF-verksamheten inom Karlstads-noden. ULF* är en försöksverksamhet för att utveckla praktiknära forskning i samverkan med skolhuvudmännen. Vad betyder praktiknära forskning för dig? – För mig handlar praktiknära forskning i grunden om en nyfikenhet och vilja att lösa problem som finns i skolan.
2022-02-14
Restriktionerna under coronapandemin har skiljt sig åt lite under olika perioder i de nordiska länderna, men gemensamt är att skolundervisningen i stor utsträckning ställt om, ändrat och anpassat. Lektioner på distans eller inga lektioner alls ibland. Hur har pandemin påverkat skolundervisningen i de nordiska länderna? Torsdag 17 februari möts nordiska forskare, politiker och representanter från skolan för att diskutera de utmaningar som skolan mött under pandemin.
2022-02-11
Vad driver, utvecklar och begränsar aktörer i musikbranschen utanför storstäderna, vilken roll har sociala medier, vad betyder ett nätverk när arenorna har stängts ned och hur skapas värde i ett ekosystem av aktörer? Det är några av frågorna som studerats i MECO. Forskningsprojektet MECO har undersökt vad som behövs för att stimulera, utbilda och utveckla branschen på ett hållbart och inkluderande sätt.
2022-02-10

Kau City har öppnat

Nyheter » 2022-02-10
Karlstads universitets nya studiemiljö på Drottninggatan 5 i centrala Karlstad har öppnat den 14 februari. –  Du som student är hjärtligt välkommen till Kau City, säger Peter B Karlsson, campuskoordinator. Det känns väldigt bra att kunna öppna studiemiljön i centrala Karlstad som planerat. 60 studieplatser finns det i lokalen som är tillgänglig för studenter med Kau-kortet. Mer information om lokalen på kau.se/kau-city
2022-02-09
Från och med idag, den 9 februari, avvecklas majoriteten av alla restriktioner som berör universitetets verksamhet. Med anledning av detta kan nu en successiv återgång till ordinarie undervisning på plats påbörjas.
2022-02-09
Det kan vara svårt att förse äldre personer, som bor kvar hemma och har ett stort vårdbehov, med ett skäligt brandskydd. Byggreglerna förutsätter att personen själv kan utrymma, annars riskerar skyddet att bli bristfälligt. Det finns idag åtgärder som är effektiva för att öka skyddet för denna allt större grupp, men det saknas strategier för att få dem på plats i hemmen.
2022-02-08
Digitaliseringen av samhället har lett till en ständig jakt på bättre prestanda. Ämnet datavetenskap vid Karlstads universitet bidrar till att snabba på genom ett nytt forskningsprojekt. Att invänta förändringar i de stora operativsystemen Linux och Windows är tidskrävande.
2022-02-08
Ljuv musik kan uppstå när konstnärer inspireras av varandras arbete. Det är samarbetet kring biografin ”Osebol” mellan journalisten och författaren Marit Kapla och musikern och tonsättaren Martin Hederos ett bevis på. De delar också sitt ursprung och sin kärlek till Värmland med vännen Nils Landgren som de gästar i Nisses hörna den 15 februari. Obs!
2022-02-02
En modell för tjänstefiering i praktiken och en modell för samverkan mellan akademi och praktik. Det är några resultat från projektet ServzChall där forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, samverkat med företag inom tillverkningsindustrin för att utveckla ny kunskap inom tjänstefiering.
2022-01-31
Från och med i höst kan även yrkeslärare vidareutbilda sig på avancerad nivå. Då startar Masterprogrammet i pedagogik för yrkeslärare som utvecklats i samarbete mellan Karlstads universitet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet. – Det känns väldigt bra att vi nu kan erbjuda yrkeslärare en avancerad utbildning och att vi kan fylla den lucka som tidigare varit i utbildningsutbudet, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningen vid Karlstads universitet.
2022-01-31
Kommuner ansvarar för hanteringen av samhällsstörningar - men hur har arbetet genomförts under pågående pandemi med dess konsekvenser? Forskare vid Karlstads universitet och Mittuniversitetet har genom en enkät och en intervjustudie studerat organiseringen av den kommunala covid-19-responsen. - Studien handlar om hur Sveriges kommuner har organiserat sin respons på covid-19-pandemin, säger Mikael Granberg, professor i statsvetenskap.
2022-01-28
Den verklighet vi tar till oss i tv-serier liknar mer och mer den verklighet vi själva lever i. John Lynch försöker beskriva de element som väver samman tv-drama och vardagsliv. Förr gick skådespelare från tv till filmduken. Idag är det tvärtom. Strömningstjänsterna lockar med stora budgetar och möjligheten till att sträcka ut sig som skådespelare över flera säsonger.
2022-01-28
Studenterna vid Elitidrottsuniversitetet, Karlstads universitet tränar och tävlar inom sina respektive idrotter samtidigt som de utbildar sig parallellt på olika program med olika inriktningar. Ett koncept som de tycker fungerar alldeles utmärkt vilket inte minst märks genom deras framgångar när de representerar Sverige i olika mästerskap. Dalian Dawody, som läser civilekonomiprogrammet, tredje terminen, andra året, har tränat thaiboxning i drygt fem år.
2022-01-27
Endast en tredjedel av Sveriges barn är idag tillräckligt fysiskt aktiva och då oftast inom någon form av idrott. Men hur ska vi få de barnen som inte idrottar att vilja lämna datorskärmen, mobilen och soffan? En ny avhandling visar att barnen själva efterlyser andra fysiska aktiviteter än idrott. Idrottsrörelsen, med sina 18 000 föreningar, är en av nyckelspelarna i arbetet med att få fler barn att röra på sig på ett sätt som ökar deras välmående.
2022-01-26
Ett sätt att leva präglat av hårt arbete och en övertygelse om att maten vi äter behöver produceras på ett sätt som är bra för människa, djur och jord för lång tid framöver. Att driva småskaligt, hållbart jordbruk har sina utmaningar – och möjligheter. På projektet Biokumas första workshop delades erfarenheter och idéer. Vilket är ditt första matminne? Det var den inledande frågan på projektet Biokumas workshop i slutet av januari.
2022-01-26
Mikael Granberg och Finn Nilsson lämnar i vår sitt uppdrag som föreståndare för CSR. Rektor har beslutat att Johanna Gustavsson, lektor i risk och miljöstudier, blir ny föreståndare från 1 april. Uppdraget sträcker sig till 31 december 2024. - Det känns roligt och spännande. Jag ser verkligen fram emot den nya rollen och de möjligheter och utmaningar som följer när det gäller forskning, utbildning och samverkan.