Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-09-29
Universitetets ekonomiska utfall till och med augusti är 47,4 miljoner kronor. Efter april och augusti görs prognoser för helåret och augustiprognosen pekar nu på ett överskott med 38,9 miljoner kronor vid årets slut. Det är 25,6 miljoner över årsbudgeten, som reviderades i juni månad. Skillnaden gentemot budget beror framför allt på ökade anslag och externa intäkter samtidigt som kostnadssidan bara ökar marginellt.
2021-09-29
Covid-19-pandemin tvingade universitet och högskolor att stänga sina campus på obestämd tid och flytta sin utbildningsverksamhet till digitala plattformar.
2021-09-28
KVG arrangerar återkommande öppna föreläsningar och seminarier om olika kunskapsformer inom visuell gestaltning. Mårten Medbo, lektor i keramik på Konstfack inleder hösten. KVG är en flervetenskaplig sammanslutning av ämnena konst och bildgestaltning, konst- och bildvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, ingenjörsvetenskap samt dans.
2021-09-27
I september tillträdde Mikael Perstorper rollen som adjungerad professor i byggteknik på Karlstads universitet. Med mångårig erfarenhet inom träindustri liksom en gedigen akademisk bakgrund blir han ämnet byggtekniks första adjungerade professor. Mikael Perstorper disputerade 1994 i stål- och träbyggnad vid Chalmers och blev 1997 docent vid lärosätet.
2021-09-24
I dag lever vi i en välutvecklad digitaliserad värld och vi delar dagligen ut information om oss själva, det vill säga data. Men i takt med att allt fler offentliga system är beroende av medborgarens digitala data uppstår flertalet utmaningar. Petter Falk, doktorand i statsvetenskap och hos Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, lyfter med sin forskning behovet av att det behövs en diskussion om vad data representerar.
2021-09-24
Från kraftvärmeverken får vi fjärrvärme och elektricitet. Framöver kan de även komma att producera bioolja, som kan bli biodrivmedel eller ersätta fossil olja inom kemikalieindustrin.
2021-09-23
Forskare vid Karlstads universitet har medverkat i en genomgång av världslitteraturen rörande risker med användning av paracetamol under graviditeten. Arbetet visar att användning under framförallt tidig graviditet kan öka risken för påverkad fosterutveckling. Forskarna manar därför till försiktighet om inte användningen är medicinskt motiverad.
2021-09-22

När blir historia historia?

Nyheter » 2021-09-22
Runt om i landet uppmärksammas i veckan att Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt. Men hur lång tid ska det ha gått innan historiker börjar titta på det som har hänt genom tiderna och börjar kalla det historia?
2021-09-22
International Science Programme (ISP) består av tre delprogram inom fysikaliska, kemiska och matematiska vetenskaper. Två etiopiska doktorander har nu börjat på ämnet matematik vid Karlstads universitet. - Doktoranderna Markos Fisseha Yimer och Bizuneh Minda Demissie kommer först och främst att forska inom matematisk analys, förklarar Sorina Barza, docent i ämnet matematik. Det betyder mycket att ha unga och entusiastiska doktorander på plats.
2021-09-22
Vilka nya förutsättningar för fysisk aktivitet bland äldre har uppkommit i samband med covid-19? Finns det tekniska lösningar som skapar nya möjligheter? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid Karlstads universitet undersöka. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar de flesta av kroppens organ och vävnader, vilket på olika sätt kan bidra till förbättrad hälsa, funktion och även sociala fördelar.
2021-09-21
Kan digitala multimodala loggböcker fungera som en bro mellan skola och arbetsplatsförlagt lärande, APL? Det studeras i ett pilotprojekt inom ramen för ULF*. Idén till projektet föddes när några av deltagarna från Karlstads universitet genomförde intervjuer med yrkeslärare på olika gymnasieskolor och program om hur de använde digitala verktyg för att underlätta kontakten mellan skolan och elever ute på APL.
2021-09-20
Hösten är här och det är snart dags att återigen få möjlighet att uppleva kultur i olika former genom Kultur på Kau, vårt nav för kulturella uttryck, i form av konst, musik, dans, litteratur, föreläsningar med mera .
2021-09-15
 ... i år firar Sverige 100 år med allmän och lika rösträtt och det uppmärksammas runt om i Sverige med en demokrativecka 20-27 september.  Du ska föreläsa och delta i en lunchpanel under demokrativeckan som arrangeras av Länsstyrelsen Värmland, i samverkan med Region Värmland och länets 16 kommuner.
2021-09-14
Klimatförändringarna kan uppfattas som en krypande kris i den meningen att effekterna är långvariga, lågintensiva och gradvis ökande, skriver professorerna Mikael Granberg och Lars Nyberg vid Karlstads universitet i en debattartikel som idag publiceras i Dagens Samhälle. Även om klimatförändringarna leder till storskaliga akuta kriser i Sverige har de ofta sitt ursprung utanför landets gränser.
2021-09-13
Henrik Gustafsson har alltid velat ha två ben i sin karriär – ett i akademin och ett i en mer operativ verksamhet. Det har lett till att han numera är aktiv som prestationspsykologisk rådgivare inom Sveriges olympiska kommitté, SOK samt anställd professor i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet. Henrik Gustafsson kommer ursprungligen från Årjäng, och hade från början tänkt bli skidåkare och idrottslärare.
2021-09-08
I sin artikel “The disconnection turn: Three facets of disconnective work in post-digital capitalism” resonerar Karin Fast, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, om de sociala konsekvenserna av att koppla bort sig ifrån invasiva medier och digital detox-trenderna i arbetslivet. - Min artikel handlar i korthet om den nedkopplade arbetsplatsen, nya ideal kring hur vi bör arbeta utan uppkoppling och hur inträngande – eller invasiva - medier idag problematiseras, förkl
2021-09-08
Ett nystartat samarbetsprojekt på Karlstads universitet förväntas få stor inverkan på sjuksköterskeutbildningen på högskolenivå i Indonesien. Karlstads universitet har i samarbete med sju andra utbildningsinstitutioner i Skandinavien och Indonesien, fått stöd från EU för Erasmusprojektet ”Capacity Building in Nursing Eudcation in Indonesia”, CABNEI. Målet är att utbilda pedagoger i ökad kvalitet och hållbarhet.
2021-09-06
DigitalWell Arena och Karlstads universitet har tillsammans med Telia byggt en testmiljö för företag, entreprenörer och andra som utvecklar nya innovativa tjänster. 5G är femte generationens mobilkommunikationssystem och möjliggör högre kapacitet och bandbredd samt kortare responstid och fördröjning. Förbättringarna underlättar utvecklingen av tjänster inom vård och hälsa, industri och spel.