Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-08-23

Nu SURRar det på Kau

Nyheter » 2023-08-23
Från slutet av augusti till slutet av september kommer Pollinera Sveriges utställning SURR att visas mellan biblioteket och Solsta Inns huvudentré. Utställningen visar pollinatörer i fantastiska närbilder och ger inspiration till hur man kan främja mångfalden av insekter i sin egen trädgård. Pollinatörer spelar en avgörande roll för upprätthållandet av biologisk mångfald på vår planet.
2023-08-17

Nya rektorn om första dagarna

Nyheter » 2023-08-17
Sedan 1 augusti är Jerker Moodysson igång med sitt nya uppdrag som rektor för Karlstads universitet. – Det känns bra att ha kommit igång och jag trivs, säger han. Hur har de första dagarna varit? – Det är naturligtvis mycket nya intryck i början. Nya kollegor att lära känna, nya system och rutiner att sätta sig in i. Jag har ägnat mycket tid i början åt att prata med kollegor i organisationen, och det kommer jag fortsätta med.
2023-07-25
Team Clear River Racing vid Karlstads universitet deltog under 17-23 juli i Formula Student, världens största studentprojekt. Karlstadslaget placerade sig bäst av de tre svenska team som deltog och kom på 31:a plats av totalt 63 lag.  I förra veckan åkte 33 studenter från Karlstads universitet till England för att tävla med sin egenutvecklade racerbil CRR23, som tagit över 26200 timmar att bygga.
2023-07-12
I dag får 15 995 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en marginell minskning med 0,23 procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier vid Karlstads universitet i höst är 4 530 antagna till ett program.
2023-07-03
EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten. Eunice ska underlätta student- och personalutbyten, men också skapa förutsättningar för nära samarbete kring forskning och samverkan med omgivande samhälle. Projektet sträcker sig över fyra år och har beviljats 14,4 miljoner euro.
2023-06-29
Rickard Nilsson, doktorand i engelsk språkvetenskap vid Karlstads universitet, har vunnit första pris i Compostelas research pitches contest. Han fick priset för sin videopresentation av sitt arbete kring hur och varför vissa fenomen beskrivs olika på spanska, engelska och svenska.
2023-06-28
Organiska solceller är en lovande teknik, bland annat på grund av fördelar som låg vikt, flexibilitet och stor variation av tillämpningar visar en nyligen publicerad avhandling vid Karlstads universitet. - Forskning och utveckling inom detta område har lett till en imponerande effektomvandling på nästan 20 procent, vilket är mycket bra, säger Ishita Jalan, nybliven doktor i fysikalisk kemi.
2023-06-27
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har med hjälp av forskare från Karlstads universitet tagit ett spännande steg mot att integrera undervisning om krisberedskap i skolan. Genom ett nyskapande undervisningsmaterial för elever i årskurs 1-6 vill de ge kunskaper om hur man förbereder sig inför och hanterar kriser. - Från strömavbrott till farliga miljöer, det framtagna materialet täcker olika scenarier där viktiga samhällsfunktioner kan slås ut.
2023-06-26
Ett förslag på nytt Nationellt ULF-avtal har idag lämnats till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden. – ULF-avtalet rör ett av samhällets största åtagande, skola och utbildning, som är avgörande för samhällets framtida utveckling. Genom förslaget kan skolan – över hela landet – utvecklas genom att stå på vetenskaplig, professionell och tillämpbar grund.
2023-06-22
Mobilnäten utvecklas ständigt för att möjliggöra förbättrad genomströmning och låg latens för applikationer. Det har dock visat sig att nuvarande standardalgoritmer för överbelastningskontroll kan orsaka långa fördröjningar i mobilnätverk på grund av övertilldelning av buffertar. I sin avhandling har Habtegebreil Kassaye Haile undersökt prestandan hos två möjliga lösningar på detta problem. Internet är under ständig utveckling.
2023-06-22
…vad är på gång? Pro2BE står ju för processer och produkter för en hållbar cirkulär bioekonomi och det är utbildning, forskning och samverkan med industri och samhälle. Vilken roll spelar Pro2BE inom detta område? - Pro2BE är en del av omvandlingen till en bioekonomi baserad på hållbara och förnybara resurser med fokus på  skogsindustriella processer och produkter.
2023-06-21
Drygt 2 300 lärare, ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet möttes på Karlstads universitet 13-14 juni. Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid stod i fokus. Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling?
2023-06-20

Förnyad Magna Charta-deklaration

Nyheter » 2023-06-20
Magna Charta Universitatum är en internationell deklaration om lärosätens fria och oberoende roll i samhället. Nu har Karlstads universitet ställt sig bakom den nya, uppdaterade versionen. – Deklarationen visar att Karlstads universitet står bakom grundläggande principer för bland annat akademisk frihet, autonomi och jämställdhet. Vi värnar frihet i forskning och utbildning och internationell mobilitet.
2023-06-20
Samverkan, digitalisering, delningsekonomi och social innovation stod i fokus på den sjätte upplagan av Tjänsteinnovationsdagen där forskare och inbjudna gäster delade sina tankar och erfarenheter. För att sprida kunskap och uppmuntra till nytänkande och kreativitet arrangerar Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet Tjänsteinnovationsdagen – en unik plattform för kunskapsutbyte, samarbete och inspiration mellan akademi och praktik. Dela med dig av din
2023-06-19
Forskning om hur vi kan bevara ekosystem är avgörande för att uppnå en hållbar framtid. Ett spännande projekt, finansierat av Energimyndigheten (HåVa) och utfört i samarbete med Fortum, undersöker ekosystemeffekterna av dammutrivningar i inlandsvatten.
2023-06-16
Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer, granskare och författare av ett kapitel i boken Masonry for Sustainable Construction, som handlar om byggkonstruktion, där tegelmaterial och tekniker används med fokus på miljömässig och långvarig hållbarhet. - Fördelarna med att använda tegel för hållbart byggande är både omfattande och välgrundade, säger Asaad Almssad.
2023-06-15
”Sömn vid hälsa och ohälsa” är den första läroboken på svenska med ett heltäckande perspektiv på sömn, avsedd att användas på olika vårdprofessionsutbildningar. I förra veckan fick den betyget fem av fem möjliga av Bibliotekstjänst. "Sömn vid hälsa och ohälsa" är en nyligen utgiven lärobok och en av redaktörerna för denna samlingsvolym är Annika Norell, forskare i psykologi vid Karlstads universitet och Örebro universitet.