Nyhetsarkiv för Kau.se

2024-04-10
Vid lunchtid på onsdagen gick brandlarmet i hus 1E som utrymdes, liksom intilliggande Transformum. Larmet berodde på rökutveckling i Café Selma. – Något gick fel när de kokade pasta, så det blev rökutveckling som utlöste larmet, säger Jan Gambring, säkerhetschef på universitetet. Vid larmet utrymdes hus 1E, det vill säga byggnaden med Universitetsbiblioteket och Aula Magna, och även Transformum i hus 1A intill. – Det var aldrig någon brand, utan bara rökutveckling.
2024-04-10
Nyligen deltog Amal Nammouchi som är doktorand vid datavetenskap, i det vinnande laget under AI meets climate: MIT Energy and Climate Hack. Hundratals studenter från hela världen möttes på Massachusetts Institute of Technology’s campus och virtuellt under evenemanget som ägde rum i Massachusetts, USA.
2024-04-05

Utställningen Tänk om på Kau

Nyheter » 2024-04-05
Försvarsmakten har under 2023/2024 en vandringsutställning Tänk om – Tillsammans i krig och fred, om vikten av att vara förberedd, efter ett initiativ av rektorerna på landets universitet och högskolor. Nu är utställningen hos oss! Utställningen består av en upplevelsebaserad del, som kommer att finnas utanför Huvudentrén. Där får man genom rörelse, ljud och teknik uppleva känslan av att ett krig pågår.
2024-04-05
Valborgsmässoafton förknippas med fest, men i år kompletteras firandet med ett nyktert och friskvårdande alternativ – Kausläppet 2024. – Vi hoppas att många studenter, lärare och övrig personal vill vara med på denna nyktra aktivitet på valborg, säger studenten Henrik Karlsson Skog. Han och Emil Turborn gör sin VFU i arrangörsstaben för Kausläppet, som är ett initiativ från Studenthälsan och Idrotts- och hälsocoachprogrammet i samarbete med Karlstad Studentkår, studentför
2024-04-04
Karlstads universitet har utsett två nya hedersdoktorer som har sin hemvist inom vattenkraftens miljöfrågor och psykologi. De kommer att få ta emot sin utmärkelse under Akademisk högtid 2024 som i år firas den 18 oktober. Fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap utser Johan Tielman till filosofie hedersdoktor 2024. Johan Tielman, har studerat ekonomi vid Högskolan i Halmstad, fiskevård vid Göteborgs universitet och limnologi vid Lunds universitet.
2024-04-03
Forskaren Lena Lid Falkman, lektor vid Karlstads Universitet och vid Handelshögskolan i Stockholm, vill undersöka hur man kan leverera lika mycket jobb på kortare tid och vad folk gör på den lediga tiden. – Det vi vet från tidigare forskning är att det verkar vara bra för hälsan och att det faktiskt verkar gå att upprätthålla produktivitet samt att man blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Lena Lid Falkman. – Det finns en global NGO som heter 4DW, alltså Four Day Week
2024-04-03

Från udda fågel till professor

Nyheter » 2024-04-03
I hus 11 avrundar Erik Wästlund ett Zoom-möte om forskningsmedel. Han är färsk professor i psykologi, men ett välkänt ansikte i universitetets korridorer. – Jag började läsa psykologi här 1996, säger han. – Då var det mest så att jag kände att jag behövde göra något mer vid sidan av mitt jobb på krogen. Men ganska snart blev studierna viktigare än jobbet. Att det blev just psykologi var inte helt självklart.
2024-04-02
I projektet PERUPP ska AI matas med turismaktörserbjudanden för att öka upplevelsen av Värmland. – Vi vill ta rygg på AI-tekniken, säger Siri Jagstedt, projektledare för ett av arbetspaketen. Den moderna människan strävar efter mer personliga och skräddarsydda upplevelser snarare än one-size-fits-all.
2024-03-28
De som äger eller har tillgång till ett fritidshus kallas för “den osynliga befolkningen” och kan vara en utmaning att nå för myndigheter i händelse av en kris. Geomediaforskare vid Karlstads universitet argumenterar för vikten av att skapa mer kunskap om hur kriskommunikation behöver nå tillfälliga populationer. Att besöka sitt fritidshus utgör en betydande del av den svenska turismen.
2024-03-28
I en unik satsning samarbetar Karlstads universitet och företag för att bättre ta vara på industriers sidoströmmar och byta ut ändliga resurser mot förnybara. Målet är att utveckla ett nytt gödningsmedel, som sluter skogens kretslopp och skapar värden för både marknad och miljö. Det mineralgödsel som vanligtvis används för skogsmarker består av ändliga resurser och kräver mycket energi att framställa.
2024-03-27
Stephen De Lisle, biologiforskare vid Karlstads universitet, är en av de fyra mottagarna av Swedish Foundations Starting Grant, SFSG, ett initiativ samordnat av sju forskningsfinansiärer för att stödja framstående forskare vid svenska lärosäten.
2024-03-27
Mitt inlägg i januari 2023 handlade om lanseringen av ChatGPT som fick stor uppmärksamhet vid premiären några månader tidigare. Jag efterfrågade dialog om hur artificiell intelligens som genererar innehåll och data kan fungera i vår verksamhet.
2024-03-27
Karlstads universitet flaggar onsdagen den 27 mars på halv stång för att hedra tidigare kollegan Kjell Härenstam, tidigare professor i religionsvetenskap med inriktning mot didaktik.