Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-06-21
Drygt 2 300 lärare, ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet möttes på Karlstads universitet 13-14 juni. Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid stod i fokus. Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling?
2023-06-20

Förnyad Magna Charta-deklaration

Nyheter » 2023-06-20
Magna Charta Universitatum är en internationell deklaration om lärosätens fria och oberoende roll i samhället. Nu har Karlstads universitet ställt sig bakom den nya, uppdaterade versionen. – Deklarationen visar att Karlstads universitet står bakom grundläggande principer för bland annat akademisk frihet, autonomi och jämställdhet. Vi värnar frihet i forskning och utbildning och internationell mobilitet.
2023-06-20
Samverkan, digitalisering, delningsekonomi och social innovation stod i fokus på den sjätte upplagan av Tjänsteinnovationsdagen där forskare och inbjudna gäster delade sina tankar och erfarenheter. För att sprida kunskap och uppmuntra till nytänkande och kreativitet arrangerar Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet Tjänsteinnovationsdagen – en unik plattform för kunskapsutbyte, samarbete och inspiration mellan akademi och praktik. Dela med dig av din
2023-06-19
Forskning om hur vi kan bevara ekosystem är avgörande för att uppnå en hållbar framtid. Ett spännande projekt, finansierat av Energimyndigheten (HåVa) och utfört i samarbete med Fortum, undersöker ekosystemeffekterna av dammutrivningar i inlandsvatten.
2023-06-16
Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer, granskare och författare av ett kapitel i boken Masonry for Sustainable Construction, som handlar om byggkonstruktion, där tegelmaterial och tekniker används med fokus på miljömässig och långvarig hållbarhet. - Fördelarna med att använda tegel för hållbart byggande är både omfattande och välgrundade, säger Asaad Almssad.
2023-06-15
”Sömn vid hälsa och ohälsa” är den första läroboken på svenska med ett heltäckande perspektiv på sömn, avsedd att användas på olika vårdprofessionsutbildningar. I förra veckan fick den betyget fem av fem möjliga av Bibliotekstjänst. "Sömn vid hälsa och ohälsa" är en nyligen utgiven lärobok och en av redaktörerna för denna samlingsvolym är Annika Norell, forskare i psykologi vid Karlstads universitet och Örebro universitet.
2023-06-08
I år får Maria Busk Madland, målvaktstränare i Degerfors IF och universitetsadjunkt i idrottsvetenskap på Karlstads universitet, Karlstad Grand Prix Award. – Helt fantastiskt! Det är en stor ära så klart.
2023-06-08
…Du var en av arrangörerna bakom onlinekonferensen Spiritual exercises, self-transformation and liberation in philosophy, theology and religion, som hölls vid Lunds universitet den 22-24 maj. Intressant tema, kan du berätta mer? – Idén med konferensen var att föra samman forskare inom fältet Philosophy as a Way of Life och forskare inom asiatiska religioner samt filosofi.
2023-06-08
International Project, IPC-projektet, gör det möjligt för lärarstudenter att träffas online för att byta erfarenheter i ett internationellt perspektiv utan att behöva läsa utomlands under delar av sin utbildning. I slutet av juni samlas lärare vid lärarutbildningar från hela världen inom IPC-projektet på Karlstads universitet för sin årliga konferens. Studentrörlighet och utlandsstudier spelar en marginell roll för lärarstudenternas individuella upplevelse.
2023-06-07

Fullt hus 13–14 juni

Nyheter » 2023-06-07
Den 13–14 juni arrangeras Framtidens Lärande Väst på Karlstads universitet. Dagarna är fullbokade, vilket innebär att drygt 2 000 personer kommer till universitetet. Tips: Ta med egen matlåda och ha beredskap för att det kan bli trångt på parkeringen. Två rader på parkeringen norr om biblioteket är reserverade. Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling i en digital tid? Och hur kan forskningen bidra?
2023-06-07
Att bekämpa våld mot kvinnor och barn är en av FN:s främsta prioriteringar inom hållbarhetsmålen och är av stor relevans för Sydafrika, där våld har blivit en epidemi. I särskilt utsatta områden, där sociala och ekonomiska problem samt rädslor präglar vardagen, är kvinnor och barn de mest sårbara grupperna.
2023-06-02
Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, har tilldelats 2023 års Tankard Book Award. Berätta om boken ”Journalistic Autonomy: The Genealogy of a Concept” ni båda är författare till och som har gett er utmärkelsen - Självständighet eller oberoende – eller ”autonomy” som vi kallar det i boken - är ju ett viktigt ideal inom journalistiken, säger Michael Karlsson.
2023-06-01
Vid en konferens i Italien mottog Farinez Ebrahimian, postdoc i miljö- och energisystem, pris för sin posterpresentation om kemikalietillverkning av skogsråvara. - Jag är väldigt glad att min presentation uppmärksammades på detta sätt vid konferensen, säger Farinez Ebrahimian. Biobaserad 2,3-butandiol (2,3-BDO) har fått särskild uppmärksamhet på grund av dess processfördelar jämfört med dyra fossilbaserade alternativ.
2023-05-31
I en gemensam satsning mellan Karlstads universitet, Mälardalens universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet utbildas framtidens forskningsledare inom ledarskapsprogrammet REAL, Research Leader Initiative Programme.
2023-05-31
Hösten 2024 arrangeras på Karlstads universitet en nordisk konferens för doktorandhandledare. Den första i sitt slag. - En sån här konferens har länge varit efterfrågad och nu ska den första bli av här hos oss på Karlstads universitet, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem och arrangör av konferensen. Den första konferensen arrangeras i samarbete mellan Pilenheten på Göteborgs universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.