Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-05-10
Region Värmland och Karlstads universitet fortsätter stärka forskningen inom ett antal prioriterade områden. Nu har ett nytt avtal skrivits på som innebär att de satsar sammanlagt 140 miljoner kronor under åren 2022–2028.  Samarbetet påbörjades 2010 och har sedan 2015 gått under namnet Akademin för smart specialisering. De ömsesidiga satsningarna på akademin har bidragit till externa forskningspengar och gjort nytta för samhället.
2022-05-10
Vad är egentligen design och vad gör en designer? Hur går det till när något ska skapas och utvecklas? Varför ser saker och ting runt omkring oss ut som de gör?
2022-05-10
Rektor Johan Sterte avslutar sin tid som rektor vid Karlstads universitet när hans förordnande löper ut den 31 augusti 2023. Med anledning av det väljer nuvarande ordförande för Karlstads universitets styrelse, Karin Johansson att avsluta sitt uppdrag. Det gör hon i juni i år för att en ny styrelseordförande ska kunna rekrytera en rektor.
2022-05-10
Studenterna Tova Edwinson och Isa Movitz utsågs till bästa kärandelag och Handelshögskolan vid Karlstads universitet utsågs till bästa lärosäte i tävlingen SM i juridik. SM i juridik sker i två skilda etapper. Inledningsvis hålls en lokalfinal med en särskild fråga som utgångspunkt där lagen delas in två och två och möter varandra som motparter i en skriftväxling och en efterföljande förhandling. Målet är att efterlikna en riktig domstolsprocess så mycket som möjligt.
2022-05-06
Vad finns det för möjligheter att utbilda sig som flykting i ett främmande land? I början av april var Hamid Asghari, doktor och lektor i pedagogiskt arbete, gäst hos Institute of Linguistics, University of Opole i Polen, för att hålla föreläsningar med olika perspektiv kring detta. Hamid Asghari hade blivit ombedd att hålla ett antal olika föreläsningar med olika innehåll vid University of Opole, Polen.
2022-05-04
Ökad brist på tandhygienister är en fråga som Birgitta Haglund, leg. tandläkare brinner starkt för. Som tandvårdschef för Folktandvården Värmland har hon varit en drivande kraft som bland annat bidragit till återinförandet av tandhygienistutbildning vid Karlstads universitet.
2022-05-02

Därför minskar mangroveskogarna

Nyheter » 2022-05-02
Mangrove är en buske eller träd, som växer längs kusterna i tropiska och subtropiska miljöer. Växten trivs i saltvatten eller bräckt vatten, frodas ofta i tuff miljö och är van vid naturliga störningar som tropiska cykloner. Men trots sin motståndskraft har stora områden med mangroveväxter successivt försvunnit. Under de senaste tre decennierna har 8 600 km2 mangroveskogar dött ut – en yta motsvarande staden Tokyo.
2022-05-02
Under våren leder utbildningsminister Anna Ekström en serie forskarseminarier med fokus på regeringens tre prioriterade områden: segregation och kriminalitet, klimatomställning samt välfärd.
2022-05-02
Tommy Bergquist, fastighetsekonom och adjunkt vid Handelshögskolan, svarar på frågor om Riksbankens höjning av reporäntan. Reporänta – vad är det? - Den är den ränta som gäller mellan Riksbanken och övriga banker när dessa behöver låna eller placera pengar, man kan säga att reporäntan är bankernas ”inlåningsränta”.
2022-04-28
Fredrika Swenson tog tjänstledigt och läste magisterprogrammet i projektledning. Nu har Fredrikas uppsats kammat hem förstapriset i Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling. Vi var många som ställdes inför förändrade arbetsförhållanden när pandemin slog till med full kraft.
2022-04-28
Solcellsforskare från Karlstads universitet har åter utfört experiment i tyngdlöshet vid parabelflygningar i Bordeaux, Frankrike. Syftet är att studera hur strukturen av det aktiva lagret på polymera solceller bildas och därmed kunna att öka effektiviteten.  - Det här är andra gången vi gjort experiment vid parabelflygning, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet.
2022-04-27
Techmiljardären Elon Musk har köpt plattformen Twitter för svindlande 44 miljarder dollar. Karl-Markus Modén, universitetslektor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, reder ut hur transaktioner vid sådana köp går till och vilka effekter de ger för köparen. Hur går ett köp av den här storleken till? - Generellt sett så kan ett köp av aktier ske med kontanter eller med andra aktier (i t.ex. Tesla), förklarar Karl-Markus Modén. I det här fallet var budet ett kontantbud.
2022-04-26
Jazztraditionen har djupa rötter i den Värmländska myllan och har förts vidare i generationer. Inte minst av Karlstadbördiga sångerskan Isabella Lundgren som med sina verksamma år i New York har en bas, erfarenhet och en högst personlig ton som hon delar med sig av då hon gästar Nisses hörna 3 maj. ”Denna gudabenådade sångerska som är bland det bästa som hänt den svenska jazzscenen. Låt mig bara få säga att Isabella Lundgren har ett allvar som är unikt.
2022-04-26
Konferensen g22 – Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider: Genusforskningens möjligheter och utmaningar, genomförs vid Karlstads universitet 26–28 oktober 2022. Johanna Sjöstedt arbetar bland annat som koordinator för konferensen g22, undervisar i idéhistoria och genusvetenskap samt forskar i feministisk filosofi. Johanna, vad är g22?  - g22 är den femte nationella konferensen för genusforskning.
2022-04-22
En digital lösning som ger patienter möjlighet till direkt återkoppling till sin psykolog. Stöd för unga för bättre psykisk hälsa och en idé om hur psykiatrin i Värmland kan bli bättre – och korta vårdköerna. Det är nya lösningar och idéer som blivande psykologer arbetat fram i en kurs om kreativitet, innovation och entreprenörskap. Det är under vårterminens fjärde år på psykologprogrammet som kursen i kreativitet, innovation och entreprenörskap ingår.
2022-04-21
Efter två år i korridorerna på Karlstads universitet ställer nu studenter i medie- och kommunikationsvetenskap ut sina foton på Värmlands museum. Studenterna på kursen Grafisk form och foto har under våren arbetat med att visualisera två av FN:s globala mål – hållbar konsumtion och klimatförändringar. Anna Sjöberg är adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap och ser fram emot att få ta studenternas arbete utanför universitetets lokaler. - 2020 och 2021 har studenternas
2022-04-20
Det är dags att söka doktorandkursen ”Att nyttiggöra forskning och vetenskap”. Den handlar om hur kunskap från din forskning kan komma till nytta för samhälle, näringsliv och akademi. - Min förmåga att tänka i effekter och kommunicera dem har utvecklats, säger Thomas Blom som gick kursen i höstas och disputerar i juni 2022 med en avhandling om tillitens betydelse för rektorers ledarskap.