Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-11-25
Internationella dagen mot våld mot kvinnor är den 25 november. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1999 som en påminnelse om deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor.
2021-11-24
Female leader engineer är ett utvecklingsprogram för kvinnliga civilingenjörsstudenter med potential att inta ledande positioner i näringslivet. Studenten Dilan Kilic vid Karlstads universitet blev en av topp 10-finalisterna. Female leader engineer är utmärkelse med visionen om att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor.
2021-11-24
Det installeras mer och mer solcellssystem för elproduktion, men hur kan man veta om systemet fungerar som förväntat? På Karlstads universitet utvecklas nu ett verktyg för att kontrollera prestandan. - Att mäta systemets energiutbyte med exakthet tar lång tid och resultatet innehåller osäkerheter från varierande väderförhållanden och eventuell skuggning av panelerna, säger Markus Rinio, professor i fysik.
2021-11-24
Som ett led i Erasmus-projektet DIVE arrangerar yrkeslärarstudenter vid yrkeslärarutbildningen i Trondheim webinariet ”Demokrati och medborgarskap i yrkesutbildningen” 26 november. Detta i en tid då det är svårt med resor men där digitaliseringen erbjuder andra arenor att mötas på.
2021-11-24
Som ett led i Erasmus-projektet DIVE arrangerar yrkeslärarstudenter vid yrkeslärarutbildningen i Trondheim webinariet ”Demokrati och medborgarskap i yrkesutbildningen” 26 november. Detta i en tid då det är svårt med resor men där digitaliseringen erbjuder andra arenor att mötas på.
2021-11-23

Invigning av Solarummet

Nyheter » 2021-11-23
Karlstads kommun är en av universitetets viktigaste strategiska partners. Som ett resultat av en gemensam handlingsplan öppnar nu Solarummet, som ligger strax bakom Gläntan. Här kan studenter och medarbetare möta olika slags representanter från kommunen.
2021-11-22
Med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention hoppas forskarna Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, kunna bidra med ny kunskap. Forskarna har fått medel av Nordiska ministerrådet genom NIKK, nordisk information för kunskap om kön, för att analysera hur nordiska ideal om ledning och organisering påverkar arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och detaljhandel. - Vi vet att det är
2021-11-22
...du har vunnit pris för bästa artikel i den akademiska tidningen Representation för året 2020! Stort grattis! Vad handlar din artikel om? - Tack! Artikeln handlar om hur forskare kan mäta hur politiker i parlamenten tar hand om medborgarnas politiska intressen. Vanligtvis tar forskare utgångspunkt i medborgarnas identitet när de definierar dessa politiska intressen, men jag föreslår att vi närmar oss politiska intressen som fristående abstraktioner.
2021-11-19
Debatten om hur skolan bättre kan möta särskilt begåvade elevers behov har tagit fart på allvar i Sverige. Elever vittnar om utanförskap och hur mycket kraft som går åt till att anpassa sig och bli som alla andra. I somras startade en ny forskarskola under ledning av Karlstads universitet, som tillsammans med Stockholms universitet och Mälardalens högskola kommer att rekrytera sammanlagt nio forskarstuderande. Nu utvecklas verksamheten ytterligare.
2021-11-19
Att öva är nyckeln till en stärkt förmåga att agera effektivt i en kris. CriseIT-projekten på Karlstads universitet har haft som mål att skapa möjligheter för kommuner och andra aktörer med krisövningsbehov att öva enklare och oftare. Utvecklingen av digitala verktyg som ger stöd för planläggning, genomförande, utvärdering och erfarenhetsåterföring av krisövningar var målet i projektet CriseIT.
2021-11-18

Per Skålén får RJ Sabbatical

Nyheter » 2021-11-18
Per Skålén, professor i företagsekonomi, får stöd från Riksbankens jubileumsfond för att forska på heltid under nästa år. Under denna tid ska han vidareutveckla sin forskning om marknadsföringspraktiker. - Jag är mycket glad över att ha fått stöd till det här projektet och kunna forska på heltid under nästa år.
2021-11-16

100 år av socionomutbildning

Nyheter » 2021-11-16
I år har Sverige haft en yrkesutbildning inom social omsorg i 100 år – något som uppmärksammades på en temadag anordnad av Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA. Programledaren för socionomprogrammet vid Karlstads universitet, Jenny Höglund, var på plats i Stockholm för att fira 100 år av utbildning inom området. -    En väldigt intressant dag och jag slogs av hur utbildningen har formats och påverkats av kvinnor genom historien.
2021-11-16
Fredrik Wikström är nybliven professor i miljö- och energisystem. Han forskar om hur förpackningar kan bidra till en hållbar utveckling där mindre mat slängs. Forskning som både uppmärksammats medialt och prisats under de senaste åren. Fredrik Wikström har en fil.kand. i fysik vid Uppsala universitet och disputerade 1995 i systemekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
2021-11-15
I fredags, 12 november invigdes Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU. Och det blev både dans och sång, inblick i aktuella forskningsprojekt och exempel på bra samarbete med olika aktörer i samhället. Barns rätt och barns perspektiv i såväl forskning som behandling och åtgärder är viktiga perspektiv för denna flervetenskapliga plattform.
2021-11-15
För att nå de globala hållbarhetsmålen behöver livsmedelssystemet ställas om. I projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider” utforskar flera myndigheter och kommuner tillsammans hur ett sådant hållbart system kan se ut. I projektet arbetar Livsmedelsverket med mat som del av undervisningen och nya sätt att nyttja skolrestaurang och skolkök, logistik och minskat matsvinn.
2021-11-12
Vid ”Bioscience Research and Diagnostics through Innovative Technologies” samlades i Karolinska institutets aula flera av landets främsta forskare inom bland annat infektionsmedicin. Vid eventet medverkade talare både från akademin och från biotech- och läkemedelsindustrin.