Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-06-08
International Project, IPC-projektet, gör det möjligt för lärarstudenter att träffas online för att byta erfarenheter i ett internationellt perspektiv utan att behöva läsa utomlands under delar av sin utbildning. I slutet av juni samlas lärare vid lärarutbildningar från hela världen inom IPC-projektet på Karlstads universitet för sin årliga konferens. Studentrörlighet och utlandsstudier spelar en marginell roll för lärarstudenternas individuella upplevelse.
2023-06-07

Fullt hus 13–14 juni

Nyheter » 2023-06-07
Den 13–14 juni arrangeras Framtidens Lärande Väst på Karlstads universitet. Dagarna är fullbokade, vilket innebär att drygt 2 000 personer kommer till universitetet. Tips: Ta med egen matlåda och ha beredskap för att det kan bli trångt på parkeringen. Två rader på parkeringen norr om biblioteket är reserverade. Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling i en digital tid? Och hur kan forskningen bidra?
2023-06-07
Att bekämpa våld mot kvinnor och barn är en av FN:s främsta prioriteringar inom hållbarhetsmålen och är av stor relevans för Sydafrika, där våld har blivit en epidemi. I särskilt utsatta områden, där sociala och ekonomiska problem samt rädslor präglar vardagen, är kvinnor och barn de mest sårbara grupperna.
2023-06-02
Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, har tilldelats 2023 års Tankard Book Award. Berätta om boken ”Journalistic Autonomy: The Genealogy of a Concept” ni båda är författare till och som har gett er utmärkelsen - Självständighet eller oberoende – eller ”autonomy” som vi kallar det i boken - är ju ett viktigt ideal inom journalistiken, säger Michael Karlsson.
2023-06-01
Vid en konferens i Italien mottog Farinez Ebrahimian, postdoc i miljö- och energisystem, pris för sin posterpresentation om kemikalietillverkning av skogsråvara. - Jag är väldigt glad att min presentation uppmärksammades på detta sätt vid konferensen, säger Farinez Ebrahimian. Biobaserad 2,3-butandiol (2,3-BDO) har fått särskild uppmärksamhet på grund av dess processfördelar jämfört med dyra fossilbaserade alternativ.
2023-05-31
I en gemensam satsning mellan Karlstads universitet, Mälardalens universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet utbildas framtidens forskningsledare inom ledarskapsprogrammet REAL, Research Leader Initiative Programme.
2023-05-31
Hösten 2024 arrangeras på Karlstads universitet en nordisk konferens för doktorandhandledare. Den första i sitt slag. - En sån här konferens har länge varit efterfrågad och nu ska den första bli av här hos oss på Karlstads universitet, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem och arrangör av konferensen. Den första konferensen arrangeras i samarbete mellan Pilenheten på Göteborgs universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
2023-05-30
MultiBarr är ett forskningsprojekt för funktionella och hållbara förpackningar för livsmedel, hygienprodukter inom hälsovård med mera. - Vår forskning fokuserar på hela produktens livscykel, från skogsråvaran till en funktionell produkt och dess återvinning, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik och projektledare för MultiBarr projektet. Smarta, funktionella produkter som kan återvinnas Synergiprojekt MultiBarr är finansierat av KK-stiftelsen och genomförs i samverkan med
2023-05-29
Det mer än mänskliga är ett område inom skönlitteratur, poesi, film, teater och konst där ny forskning nu växer fram. Kufo, kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet, är med och bryter ny mark. Den 16-17 maj hölls ett internationellt symposium just med titeln ”More than human studies”. Bortom det mänskliga, där det jordiska möter det utomjordiska, där växt-och djurrikets varelser antar mänskliga former – eller om det är tvärtom?
2023-05-26
Vattenkraft har sedan industrialiseringens början försett det svenska samhället och industrin med en unik kombination av säker, kostnadseffektiv och en lågutsläppsproduktion av förnybar elektricitet. Men hur miljövänliga är egentligen vattenkraften?
2023-05-26
Edge computing är en av drivkrafterna för framtidens industrier och en grundläggande komponent i 5G-nätverk, säger professor Javid Taheri. Han har nyligen publicerat en referensbok i ämnet, Edge Intelligence: From Theory to Practice.
2023-05-25
Högskoleingenjörerna i innovationsteknik och design ställer den 26 maj ut sina arbeten på Kristinehamn Innovation Park. Efter att mestadels ha varit i Karlstad, så gjorde ett samarbete med Närsam i Kristinehamn att utställningen nu blir i deras lokaler på Norra Staketgatan 4. Där kommer utställande ingenjörsstudenterna få besök av inbjudna gymnasieelever, företag och allmänhet under dagen.
2023-05-24
Den 22 maj skrev vikarierande rektor Margareta Friman under på att Karlstads universitet ansluter sig till CoARA, som är en förkortning för the Coalition for Advancing Research Assessment. CoARA har utvecklats på initiativ av EU-kommissionen tillsammans med Science Europe och European University Association. Målsättningen är att reformera systemet för bedömning av forskning och skapa en internationell samsyn.
2023-05-23
Nu beviljar KK-stiftelsen 2 miljoner under två år till Karlstads universitet som ska ta fram en efterfrågad masterutbildning inom datadriven maskinteknik. - Det här är en utbildning som blivit mer och mer efterfrågad, säger Anton Tkachuk, universitetslektor i materialvetenskap och projektledare för utvecklingen av masterprogrammet. Utmaningen är att skapa ett utbildningsprogram som adresserar områden som datadrivet förhållningssätt och digitaliseringsverktyg.
2023-05-23
Formula student eller Clear River Racing, CRR, från Karlstads universitet är färdiga med årets bil och på torsdag den 25 maj avtäcks den nya bilen, CRR23, som tagit 26 200 timmar att bygga. Clear River Racing, CRR, är ett team på 33 studenter, från olika utbildningar, som medverkar i tävlingen Formula Student, vilket är en av världens största ingenjörstävlingar för studenter. Teamet har under de senaste månaderna lagt över 26 000 timmar på att bygga en racingbil.
2023-05-22
Priset tilldelades Magnus Lestelius för hans mångåriga samverkansarbete och insatser för industrin inom förpackningstryck, ytbehandling med mera. - Det känns hedrande att få ta emot Sweflex Award, säger Magnus Lestelius, professor i grafisk teknik.