Nyhetsarkiv för Kau.se

2020-10-13

Nanoteknikens underbara värld

Nyheter » 2020-10-13
Ny forskning om nanosystem av silver på kiselytor har publicerats i en doktorsavhandling på Karlstads universitet. Det handlar om nya metoder för att forma silverfilm på kisel, vilket har gjort det möjligt att i mer detalj studera intressanta kvantmekaniska fenomen. - Jag har sysslat med forskning inom nanovetenskap eller mer specifikt materialfysik, med mätning av nanometertunna silverfilmer på kisel, säger Samuel Starfelt, doktor i materialfysik.
2020-10-13
Den 18 oktober smäller det – då firar Musikhögskolan Ingesunds lokaler 50 år. En milstolpe som ska firas som sig bör med en sprakande konsert. Den kommer att innehålla historiska återblickar och en rad duktiga musiker i olika konstellationer med lärare, studenter och alumner. Inte minst jazzsångerskan Rigmor Gustafsson, tidigare student och gästprofessor.
2020-10-12
Nurul Momen, doktorand vid institutionen för datavetenskap vid Karlstads universitet, har undersökt huruvida appars tillgång till data tar hänsyn till användarens integritet. Låt oss säga, rent hypotetiskt, att det finns en app för att tvätta händerna. Du startar den för första gången och ett gränssnitt förklarar: ”Tillstånd krävs för att få tillgång till vatten”. Du trycker på ”Tillåt” och använder då en app för att tvätta dina händer.
2020-10-12

Hur kan elever lära bättre?

Nyheter » 2020-10-12
Forskarskolan Käkk, Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum, vänder sig till lärarutbildare med ett ämnesdidaktiskt intresse.
2020-10-07

Tung metallindustri digitaliseras

Nyheter » 2020-10-07
Att digitalisera industrin har visat sig vara ett effektivt sätt att minska antalet fel i produktionsleden. Den nya tekniken har främst funnits i exempelvis bilindustrin. I ett nytt projekt blickar forskare på Karlstads universitet på den riktigt tunga metallindustrin där manuellt arbete fortfarande är vanligt. Smidesprocesser i tung metallindustri består av många manuella processer där ett fel kan innebära kostsamma produktionsstopp.
2020-10-06
På universitet pågår forskning som allmänheten inte känner till. Under de senaste tretton åren har därför Karlstads universitet, som första lärosäte i landet, startat och genomfört Barnens universitet. Barnens universitet syftar till ge barn intresse för forskning och ge forskarna nya idéer i mötet med barnen. Forskarna Jörgen Samuelsson och Torgny Fornstedt inledde höstens säsong med att berätta om mediciner som förändrade världen.
2020-10-05
Nya energitekniker, hälsosamt åldrande, hållbart vattenbruk och bioinspirerade material. Det är några av de områden som svenska och japanska lärosäten skapat forskningssamarbeten kring i projektet MIRAI.
2020-10-05
COVID-19 har starkt påverkat arbetsmarknaden. För att tillgodose näringslivets behov av kompetensutveckling öppnar ämnet datavetenskap upp för nya sätt att vidareutbilda sig. Finansieringen sker genom KK-stiftelsen. Utifrån den globala situation som uppstod i våras såg KK-stiftelsen en risk för ekonomisk nedgång med korttidspermitteringar och uppsägningar som följd.
2020-09-30
Mikael Granberg professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet, har utnämnts till hedersprofessor vid Royal Melbourne Institute of Technology University, RMIT. - Framförallt är det kul att den forskning vi gjort och gör får detta erkännande, säger Mikael Granberg. Det är vid School of Global, Urban and Social Studies på RMIT som Mikael Granberg utnämnts till hedersprofessor.
2020-09-30
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger det samlade omdömet hög kvalitet för den utbildning som leder till förskollärarexamen vid Karlstads universitet. För drygt ett år sedan kritiserade UKÄ utbildningen och ett utvecklingsarbete inleddes.
2020-09-30
"Zombier, zombier, zombier - eller Omgiven av odöda" består av nio populärvetenskapliga artiklar som behandlar zombier och zombiescenarion ur olika perspektiv. Bland författarna finns två forskare från Karlstads universitet: Eva Kingsepp, medie-och kommunikationsvetenskap och Fredrik Hoppstadius, kulturgeografi. Det går knappast att missa hur zombien har ökat i popularitet de senaste decennierna.
2020-09-29
Den 29 september är det premiär för internationella matsvinnsdagen. Dagen är instiftad av FN för att ta ett internationellt grepp om matsvinnets konsekvenser och möjliga lösningar så att målet i Agenda 2030 kan uppnås.
2020-09-28
Med installationsföreläsningen ”Community journalism in the coronavirus pandemic: The importance of places and platforms in covering local news” inleder Karin Wahl-Jorgensen sin tid som Ander Visiting Professor of Geomedia studies på Karlstads universitet. Karin Wahl-Jorgensen är professor på Cardiff School Of Journalism, Media and Cultural Studies, och hennes föreläsning bygger på djupintervjuer med brittiska samhällsjournalister och fokuserar på deras erfarenheter av at
2020-09-25

Medialisering studeras vidare

Nyheter » 2020-09-25
Forskningsprojektet Mått på medialisering lanserades 2016 med stöd av Ander-stiftelsen. Nu har projektet, som genomförs vid institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK), fått utökad finansiering och inleder fas 2 under våren 2021. I forskningsprojektets första del studerades olika aspekter av medialisering - hur människor upplever att deras vardag är beroende av medieteknik och i vilken grad har de blivit mer eller mindre beroende av dem.
2020-09-24
För andra året i rad rankas Ikea som Sveriges mest innovativa företag. Det visar Svenskt innovationsindex där forskare vid CTF, Centrum på tjänsteforskning vid Karlstads universitet, låtit kunder bedöma innovationsgraden hos företag och organisationer på den svenska marknaden.
2020-09-22
Formula Student vid Karlstads universitet bjöd in samarbetspartners till en träff för att presentera årets team och nya bil. Utbildningsprojektet har flera företag som samarbetspartners och det ger studenterna stora möjligheter till praktisk erfarenhet och näringslivskontakter. Formula Student är ett årligt projekt där studenter från olika universitet runt om i världen bygger ensitsiga formulabilar från grunden och tävlar mot varandra.