Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-09-01
Vid en digital internationell konferens i Setúbal, Portugal, mottog Jorge Solis, docent i elektroteknik, pris för sitt konferensbidrag om identifiering av snö på solceller. Forskningen handlar om adaptiv styrning av solenergianläggninar som anpassar sig efter omgivningens förändrade förutsättningar. - Den studie som vårt paper baserades på handlade om att utan extra sensorer identifiera  snö och smuts på solcellspanelerna, säger Jorge Solis.
2021-08-31
Treklöverns granskningsrunda har kommit till kluster 23, utbildningar i musik och ljudproduktion. Den 26 augusti var det upptaktsmöte och nästa steg är att respektive lärosäte arbetar vidare med sina självvärderingar. Karlstads universitet tittar närmare på musikproduktion och konstnärlig kandidat musiker.
2021-08-30
Rektor Johan Sterte hälsar välkommen till höstterminen. Jag vill hälsa alla studenter varmt välkomna till ett nytt läsår på Karlstads universitet! För dig som är helt ny är detta starten på ett nytt liv och en spännande tid. Du blir en av alla de 16 000 studenter som studerar på universitetet. På Karlstads universitet utmanar vi det etablerade och utforskar det okända, något som jag hoppas att även du kommer att göra under din tid hos oss.
2021-08-26
I dagarna var Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning och forskning, i Arvika för att inviga en ny högstadieskola. Då passade hon också att besöka Musikhögskolan Ingesund där hon fick en genomgång av institutionen för konstnärliga studiers utbildningsutbud och forskning samt en rundvandring i lokalerna. Matilda Ernkrans har tidigare besökt campus Karlstad vid Karlstads universitet och nu kom turen till universitetets andra campus i Arvika vid musikhögskolan.
2021-08-23

Restflöden som resurs

Nyheter » 2021-08-23
Studenter på Karlstads universitet har fått fördjupa sig i cirkulär och hållbar industri i praktiken, genom en kurs som kom till genom samverkan med Paper Province och aktörer i Torsby kommun. Studenterna har fått tillämpa cirkulära affärsmodeller med riktiga industridata. Kursen handlade om industriell symbios vilket innebär att en industris rester används som resurs av en annan. I Torsby kommun finns god potential för industriella symbioser.
2021-07-16
Intresset för högre utbildning är fortsatt stort och idag får 16265 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det dock en minskning med en procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är 4471 antagna till ett program.
2021-07-07
Färre kunder i butiker, minskad efterfrågan och leveransproblem har varit vardag för många handlare under pandemin. Men också ökad efterfrågan på varor och tjänster och behov av att snabbt ställa om och anpassa verksamheten så att kunderna känner sig trygga.
2021-07-06

Hallå där Lina Watz…

Nyheter » 2021-07-06
…stort grattis till ditt silver i 100 m rygg i Para-EM och din debut som sommarpratare! - Tack snälla! Det känns verkligen så roligt att ha fått möjligheten att göra detta.  Som jag förstår har du haft långtidscovid under året som har gått. Vilken come back och uppvärmning EM blev inför Paralympics i Tokyo som ju blev framflyttat förra året till i år.
2021-06-30
Karlstads universitet kommer att återgå till normal verksamhet med början 8 november (läsperiod fem) mot bakgrund av att regeringens rekommendationer om distansutbildning har upphört att gälla från och med 1 juni 2021. Återgången till normal verksamhet innebär att undervisning, examination och laborationer i första hand ska genomföras fysiskt på plats vid Karlstads universitet för alla studentgrupper som inte antagits till distansundervisning, utifrån beslut för respektiv
2021-06-29
… TRUEdig är titeln på ett projekt som du driver, berätta - vad handlar det om? - Det handlar om digitala tjänster och personlig integritet. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur konsumenter bättre kan skydda sin identitet på nätet samt hur företag kan hjälpa dem att göra detta. Forskningen inom TRUEdig är viktig och relevant både för företag och individer och ligger också i linje med lagstiftning inom EU som bland annat omfattar regelverk som GDPR.
2021-06-29
Inom offentlig sektor och social förvaltning upplevs det ibland som att medborgare och brukare kan vara svåra att nå ut till och involvera i utvecklingsarbeten. Det europeiska forskningsprojektet CoSIE, Co-creation of Service Innovation in Europe, visar att det är tvärt om.
2021-06-28
Vårterminen 2021 har inneburit en nystart för forskningen inom området barns och ungas psykiska hälsa. Nu har rektor beslutat om ett nytt namn: Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU.
2021-06-24
Skolor i Sverige får ofta kritik eftersom de inte optimalt stimulerar de elever som lätt uppnår målen. Kunskapen om särskilt begåvade elever behöver fördjupas och därför har regeringen nyligen gett ett uppdrag till Skolverket att kartlägga behov och utveckla initiativ för utbildning av särskilt begåvade elever.
2021-06-23
Times Higher Education släpper sin rankning över världens bästa unga universitet för 2021. Karlstads universitet placerar sig på plats 201-250. Times Higher Education gör en rankning av de bästa universiteten i världen som är 50 år eller yngre. För andra året i rad placerar sig Karlstads universitet på listan. - Det är glädjande att Karlstads universitet återigen är med på rankningen.
2021-06-23
Karlstads universitet och Deutsche Telekom arbetar tillsammans i ett projekt som ska förbättra internetuppkopplingen för användare. Målet är att tekniken ska finnas i alla mobiltelefoner inom fem år. I mobiltelefoner används 4G, 5G och WiFi för att få åtkomst till internet. Projektet MultiAccess ska binda ihop dem på ett flexibelt sätt för att på så vis förbättra uppkopplingen.
2021-06-22
Sverige var det första landet i världen som förbjöd uppfostringsvåld. Ändå utsätts barn fortfarande för olika former av misshandel inom familjen. Barnmisshandel är ett globalt folkhälsoproblem med omfattande konsekvenser för samhället, familjer och barn.