Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-04-20
Det är dags att söka doktorandkursen ”Att nyttiggöra forskning och vetenskap”. Den handlar om hur kunskap från din forskning kan komma till nytta för samhälle, näringsliv och akademi. - Min förmåga att tänka i effekter och kommunicera dem har utvecklats, säger Thomas Blom som gick kursen i höstas och disputerar i juni 2022 med en avhandling om tillitens betydelse för rektorers ledarskap.
2022-04-19
Vilka hinder möter konsumenter på den digitala marknaden och hur kan dessa motverkas? Detta har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tittat närmare på i ett projekt med Konsumentverket. Resultat från forskningen sprids nu i en konsumentupplysningskampanj. 2020 fick Konsumentverket i uppdrag av Sveriges regering att identifiera och analysera hinder för väl fungerande konsumentmarknader och hållbar konsumtion.
2022-04-14
Den 7 april inkom vittnesuppgifter till säkerhetschef på universitetet om att en person setts på campus med något som uppfattades som ett vapen. Universitetet agerade på uppgifterna och kontaktade polis som utredde ärendet.
2022-04-12
Christina Öberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och verksam vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, har fått forskningsmedel beviljat för en intervjustudie om problematiken med att fördela miljöeffekter. - Det finns ett mål med vår landsbygd och det finns ett miljömässigt mål med vårt samhälle, förklarar Christina Öberg. Problemet är att de inte riktigt fungerar ihop.
2022-04-12
I forskningsprojektet, Utmaningar i det uppkopplade klassrummet. Rum för lärande i en digitaliserad skola, prövas en samverkansmodell som innebär att forskare, lärare och elever tillsammans kartlägger de utmaningar som uppstår i samband med klassrummens digitalisering. På sikt är förhoppningen att därigenom kunna stärka skolans utvecklingsarbete inom området.
2022-04-07
Dwinanri Egyna är gästdoktorand från Tokyo Institute of Technology och hon tillbringar några månader här på Karlstads universitet. Här deltar hon i ett forskningsprojekt i elektroteknik. - Det jag jobbar med här är AI-kontroll det vill säga intelligenta styrningsmetoder och maskininlärning genom algoritmer för optimering av solenergisystem och lagring av energi i batterier, säger Dwinanri Egyna.
2022-04-07
Sist ut i Treklöverns granskningsrunda är kluster 8, kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, och de ämneskurser i ämneslärarutbildningen som inte redan utvärderats av UKÄ eller Treklövern – som en komplettering vad gäller ämnesdidaktiken. Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv.
2022-04-01

Elektroteknik – ett hett ämne

Nyheter » 2022-04-01
Samhällets behov av elkraft ökar, till det bidrar inte minst det ökande antalet elbilar. Målet ett fossilfritt Sverige 2045 innebär att arbetsmarknaden kommer behöva allt fler högskoleingenjörer i elektroteknik. - Elmarknaden har under lång tid varit förhållandevis konstant, men nu ökar behovet av elkraft, säger Stefan Hedberg, adjunkt i elektroteknik.
2022-04-01
Från värmen och grönskan i Sydney till ett kyligt Karlstad. Fran Collyer, professor i sociologi, valde Karlstads universitet både för lockelsen i att vidareutveckla forskningsmiljön – och det mindre universitetets mer personliga och inte fullt så byråkratiska arbetssätt. Lägenheten är fixad, om än inte helt färdigmöblerad. Och några av grannarna är redan nya vänner. – Jag har alltid velat jobba i Europa och har starka kopplingar hit genom mitt nätverk inom forskningen.
2022-03-31
Efter två inställda år är det nu äntligen dags för Lärardagen igen. Lärardagen är en arbetsmarknadsmässa för främst lärarstudenter vid Karlstads universitet som erbjuder såväl möten med framtida arbetsgivare som spännande och inspirerande föreläsningar. Är du inte lärarstudent? Det gör inget. Alla studenter och personal är välkomna och ingen anmälan behövs. – Vi är så glada och taggade för att årets Lärardag blir av!
2022-03-31
Fallolyckor är den största gruppen bland skadade i trafiken, det framkommer i en ny studie från Karlstads universitet. Olyckorna kostar samhället en halv miljard kronor per år baserat på kostnader för varje skadad person utifrån Trafikverkets kalkyl ASEK. Khabat Amin är statistiker och trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen och är industridoktorand inom risk- och miljöstudier samt kopplad till Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.
2022-03-30
… ni är just nu i Kanada på NARST-konferensen och presenterar forskning från Karlstads universitet. Vad handlar konferensen om? - NARST är en internationell organisation som arbetar för att genom forskning förbättra skolundervisningen i främst naturvetenskapliga ämnen. Vartannat år hålls en konferens, som är en av världens största inom det naturvetenskapliga didaktiska fältet. I år hålls den i Vancouver och här är det omkring 1200 forskare som har samlats – på plats eller digitalt.
2022-03-28
Under drygt två år har Karlstads universitet – liksom samhället i övrigt - följt Folkhälsomyndighetens särskilda restriktioner, rekommendationer och information med anledning av coronapandemin. När pandemin nu är inne i ett lugnare skede, behövs inte de extra åtgärderna längre och informationen kan tas bort.