Nyhetsarkiv för Kau.se

2021-01-22
Karlstads universitet inrättar ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap – hälsa, miljö och samhälle. År 2020 sökte fler än 2500 studenter fristående kurser inom folkhälsovetenskap, det är en ökning från föregående år med över 900 sökande. Det stora samhällsintresset för hälsovetenskap och folkhälsofrågor är högaktuellt.
2021-01-21
Under 2020 var Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, goodwill-ambassadör för Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF). Nu släpps antologin ”Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra?”. Syftet med antologin är bland annat att uppmärksamma och bidra med kunskapsstöd om det nya examensmålet i högskoleförordningen gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer.
2021-01-20
Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska under de kommande två åren undersöka hur internet of things, IoT, kan användas för att skapa en bättre skolmiljö och stärka elevers hälsa. Projektet genomförs i samverkan med flera aktörer och utgår från en högstadieskola i Arvika kommun. Fokus för projektet är hur IoT kan användas för att mäta barn och ungas hälsa i skolan. Mätningar som i dag görs med hjälp av samtal och enkäter.
2021-01-19

Att balansera risk och säkerhet

Nyheter » 2021-01-19
I avhandlingen "The psychology of risk and safety in the military: a balancing act" undersöker Marcus Börjesson hur militär personal förhåller sig till risker och säkerhetsfrågor. Resultaten visar på faktorer som kan leda till negativa riskbeteenden, men också på strategier som kan skapa ett funktionellt risktagande.
2021-01-19
Forskare vid Karlstads universitet har i januari publicerat en debattartikel i den stora internationella tidskriften Public Money & Management, där de diskuterar problematiken med att nå de svenska målen för att skydda äldre. - Den sårbarhet vi ser inom svensk äldreomsorg i dag bör förstås i ljuset av många års reformer av sektorn.
2021-01-18
I dagarna skickas magasinet Kris och kunskap hem till alla medarbetare vid Karlstads universitet. Magasinet är ett sätt att fånga några ögonblick och reflektioner under coronaåret 2020 och att i någon mån försöka spegla historien medan den pågår. Po Tidholm, journalist, författare och Ander visiting professor in Geomedia studies våren 2020, har varit redaktör.
2021-01-12

Sven N. Stenbäck har avlidit

Nyheter » 2021-01-12
Karlstads universitet tar med saknad och sorg emot beskedet om hans bortgång. För nio år sedan fick Karlstads universitet ett brev från den värmländsbördige företagaren Sven N Stenbäck, som varit bosatt utomlands sedan 1960. Sven bodde då i Monaco och hade hört mycket gott om Karlstads universitet och ville därför donera medel för att kunna ge stipendier till studenter vid universitetet som uppnått mycket goda studieresultat.
2021-01-12
Livsmedelsindustrins utveckling är av stor betydelse för jorden och vår civilisations överlevnad. Det är många som inte känner till att vår matkonsumtion och våra jordbruksmetoder är några av de största hoten mot miljön över hela världen.
2021-01-11
Forskare inom SMEER, Science, Mathematics and Engineering Education Research, har genomfört ett projekt för praktikutvecklande forskning i samverkan med Lillerudsgymnasiet. Ett projekt som fallit väl ut och resulterat i flera vetenskapliga publiceringar. - Under läsåret 2019-2020 drev jag och åtta lärare vid Lillerudsgymnasiet en forskningscirkel kring hur man kan använda värmekameror i undervisningen, säger Jesper Haglund, universitetslektor i fysik.
2021-01-04
Över 400 miljoner kronor har genererats till forskning inom Värmlands näringsliv, organisationer, offentlig sektor och till Karlstads universitet. Smart specialisering handlar om att utveckla områden som en region redan är stark inom.
2020-12-22
Karlstad och Värmland fortsätter att vara en av tre prioriterade huvudregioner för stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond. Karlstads universitet beviljas mer än 10 miljoner kronor för perioden 2021-2023. Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, har i flera år samarbetat med Karlstads universitet i syfte att stimulera ungas intresse för teknik och naturvetenskap.
2020-12-21
Att samlas i hyperdigitaliserade arbetsplatser blir allt vanligare. I forskningsprojektet ”Den postdigitala arbetsplatsen: Coworking spaces som industri och rörelse” ska André Jansson och Karin Fast reda ut spänningarna i branschen. Co-working spaces blir en plats att samlas på. Företagens webbplatser och sociala medier-konton har en retorik som gärna visar att de vill vara en slags motståndskraft mot rådande strömningar och arbetsetik.
2020-12-20
Universitetsbiblioteket är stängt för besök från och med måndag 21 december och kommande veckor. Anledningen är de nya nationella restriktionerna och vi behöver alla bidra till att minska den pågående smittspridningen i samhället. Vi återkommer efter trettonhelgen med information om hur resten av januari blir. Det finns möjlighet att hämta ut reserverade böcker och fjärrlån mån-tis 21-22 december kl.10.00-15.00 i läsesalen på entréplan (glöm inte passerkort).
2020-12-18
Studenterna som läste masterkursen ”Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi” under vårterminen -20 fick vara med om en annorlunda examination. Kursens lärare bar med hjälp av AT-ingenjörer och Teknisk service ut fiskar, utrustning och bord.
2020-12-18
I dag medverkar Finn Nilson och Mikael Granberg, föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, i Svenska Dagbladet där de skriver om en förhoppning att vetenskapen ska bättre tas till vara på i hanteringen av covid-19. Redan i mitten av mars skrev Finn Nilson och Mikael Granberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet om vikten av att Sverige skulle anamma försiktighetsprincipen för att förhindra omfattande sjukdomsfall och död till följd av covid-19.
2020-12-17
Forskaren Alexandre Sukhov får Wallanderstipendiet på 1 725 000 kronor för sin doktorsavhandling "The human side of idea screening" som handlar om idéutveckling och utvärderingsprocesser vid innovationsarbete. - Det här är mycket goda nyheter och en stor ära.