Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-01-25

Raketforskning i kemi

Nyheter » 2022-01-25
Rymdstyrelsen beviljar ytterligare bidrag till solcellsforskningen vid Karlstads universitet. Senare i år kommer forskargruppen i kemi och materialfysik utföra experiment under mikrogravitation vid parabelflygningar i Bordeaux, Frankrike. Syftet är studera hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas. - Vi är mycket glada över att Rymdstyrelsen fortsätter satsa på vår forskning, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet.
2022-01-24
Hur har pandemin förändrat våra vardagsrutiner och våra erfarenheter av att arbeta hemifrån eller pendla till arbetsplatsen? Vilka långsiktiga effekter kan det få på var människor väljer att bo och jobba? Det ska en ny forskningsstudie vid Karlstads universitet ge svar på. Före pandemin pendlade ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning från hemkommunen till en annan kommun för att jobba.
2022-01-20
Nu är det snart dags för vårens första Digitala Kulturmorgon, ett Kultur på Kau-evenemang som är öppet för alla. Torsdag den 27 januari möter vi Carl Unander-Scharin, professor vid Musikhögskolan Ingesund.
2022-01-20
Per-Ola Wiklander, universitetslektor i offentlig rätt och programledare vid Handelshögskolan är mycket nöjd med hur juristprogrammet har utvecklats. Och studenterna får jobb direkt. - Jag har varit med från start som lärare och tog över programledarskapet för två och ett halvt år sedan. Det har varit en hel del utvecklingsarbete då en juristexamen är väldigt omfattande. Men våra studenter har varit både ambitiösa och skickliga.
2022-01-17
Vid gränsen mellan Sverige och Norge finns juridiska utmaningar. Studenter vid juristprogrammet har kommit långt i arbetet med att reda ut de frågor som kan uppstå. Vad får polisen göra på respektive sida av gränsen mellan Sverige och Norge? Vilka skillnader finns i de båda ländernas lagstiftningar?
2022-01-14

Hotspot 2022 blir digital

Nyheter » 2022-01-14
På grund av den ökade smittspridningen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer har universitetsdirektören och säkerhetschefen på Karlstads universitet beslutat att Hotspot 2022 genomförs digitalt. – Trots att mässan återigen blir i digital form är den ändå en självklar plats för företag och organisationer i regionen att träffa framtida arbetskraft, säger Ximena Deramond, projektledare för Hotspot.
2022-01-13
Nu utökar CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, sitt utbud av flexibla kurser för yrkesverksamma inom tjänsteområdet. Kurser inom digitalisering, kundresor och idéhantering är nu öppna för anmälan, varav två ges för första gången. Kurserna startar i slutet av januari. Anmälan är öppen till och med 18 januari. Anmälan är nu öppen till vårens första kurser för yrkesverksamma. Fler kurser kommer att lanseras och erbjudas under året.
2022-01-12
Smittspridningen i landet ökar kraftigt och därför införs fler tillfälliga åtgärder från och med idag, den 12 januari. Det gäller bland annat för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt restauranger. För lärosäten kan distansundervisning användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men detta ska inte vara en heltidsåtgärd.
2022-01-11
Nu har UKÄ, Universitetskanslerämbetet, lämnat sin slutrapport för granskning av forskarutbildning i analytisk och fysikalisk kemi. I båda ämnesinriktningarna får Karlstads universitet omdömet hög kvalitet. - Vi är mycket nöjda med UKÄ:s bedömning, den visar att ämnets kvalitetsarbete och fakultetens forskarskola håller hög kvalitet, säger Jan van Stam, ämnesföreträdare i kemi och professor i fysikalisk kemi.
2022-01-11

Den rörliga bildens sprängkraft

Nyheter » 2022-01-11
Framtidens kommunikatörer rustas väl på Karlstads universitet. Kursen Storytelling i film och rörlig bildproduktion ligger i bräschen och har fått en succéartad start. Storytelling handlar om att hitta kärnan i det man vill berätta och sedan försöka förstå hur man kan anpassa produktionen efter de resurser man har att tillgå.
2022-01-10

Kolnanorör – det nya svarta

Nyheter » 2022-01-10
Kolnanorör röner stort intresse för både vetenskaplig forskning och kommersiella applikationer på grund av materialets unika egenskaper. En ny avhandling vid Karlstads universitet handlar om vad som påverkar materialets olika egenskaper. - Det saknas idag mätstandarder och klassificeringssystem för kolnanorör, säger Mattias Flygare, nybliven doktor i fysik som precis publicerat sin avhandling.
2021-12-28
Stress och press i skolan ökar risken för psykisk ohälsa hos unga. Tilltron till den egna förmågan är en betydelsefull resurs mot psykisk ohälsa och därför är socialt stöd från skolans vuxna viktigt. Ett synligt och systematiskt arbete mot mobbning i skolan är också viktigt både för den som utsätts för mobbning, men också för övriga elever.
2021-12-21
Forskningen om organiska solceller vid Karlstads universitet tar nu ytterligare ett steg framåt, tack vare ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Vintersolståndet som inträffar idag, har historiskt setts som betydelsefullt och firats på olika sätt.
2021-12-20

Pengaregn över skyfallsforskning

Nyheter » 2021-12-20
Översvämningar riskerar att leda till fara för människors hälsa och liv men även trafikproblem, elavbrott och fastighetsskador vilket kan bli kostsamt för samhället.
2021-12-17
TV-serier som Game Of Thrones, Harry Potter-böckerna och superhjältefilmer har bidragit till att öka populariteten av genren spekulativ fiktion. Den 1-3 december arrangerade det svenska nätverket för forskning kring spekulativ fiktion en av de första nationella konferenserna, Specfic 2021: Tid och historia, om ämnet på Karlstads universitet. Spekulativ fiktion som berättartradition har djupa historiska rötter, rötter som är mycket levande i samtida texter.
2021-12-16
Nu skapas en nationell arena för att gemensamt kunna utveckla idéer och nya former för samarbeten som kan bidra till bättre lösningar i samhället. Karlstads universitet Samhällsnytta AB har bildats och en styrelse är nu på plats. Uppdraget? Att använda ny kunskap och forskningsresultat som verktyg för lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Tänk dig att du ramlar och bryter ett ben.
2021-12-15
Karin Granström är nybliven professor i miljö- och energisystem. Hon forskar om hur restflöden, från framför allt pappersindustrin, kan användas som råvara i olika processer. - Jag åkte hit från Skåne för anställningsintervju 1999, och efter intervjun blev jag medbjuden att följa med på Edbergsseminariet där flera miljöforskare medverkade, säger Karin Granström. Det var så trevligt mottagande och jag kände redan då att det är här jag ska vara.