Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-03-21
- Det här leder till en tydligare profilering för ämnet datavetenskap, säger Per Hurtig, programledare för masterprogrammet. Ämnets tre starka områden är datakommunikation, datasäkerhet och mjukvarukvalité. Delarna genomsyrar utbildningarna i datavetenskap vid Karlstads universitet. - Vi ser idag att det finns enormt tryck från näringslivet i hela landet och även regionalt och lokalt, säger Johan Eklund, universitetslektor i datavetenskap.
2022-03-17
Med start i höst kan de som redan har avklarade högskolestudier i ett skolämne, läsa en ettårig kompletterande pedagogiskt utbildning (KPU) och bli legitimerade lärare. Regeringen har gett Karlstads universitet i uppdrag att starta en KPU, som omfattar 60 hp, för att motverka lärarbristen och göra det enklare för akademiker att ställa om till läraryrket. Sedan flera år erbjuder Karlstads universitet en KPU för ämneslärare mot åk 7-9 och gymnasiet.
2022-03-16
En studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår kan nu ansöka om detta hos Karlstads universitet. Ansökan om kårstatus ska vara universitetet tillhanda senast den 24 april 2022. Beslut om kårstatus tas vid universitetsstyrelsens sammanträde den 25 maj. Verksamhetsområdet för en studentkår ska omfatta minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan.
2022-03-16

Ny bok om hållbart boende

Nyheter » 2022-03-16
Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer och medförfattare till boken Sustainable Housing.
2022-03-15
Samarbetet i projektet ”CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management” på Karlstads universitet och Høgskolen Innlandet visade sig spela en viktig roll för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av krisövningar. Projektet har bland annat resulterat i en mindre övningsbank - ett digitalt bibliotek av övningar relevanta för gränsregioners behov, en rapport som redogör för och diskuterar utmaningar och möjligheter med digitala övningar och ett fler
2022-03-14

Hallå där, Peter van Eerbeek…

Nyheter » 2022-03-14
… du är doktorand i kulturgeografi inom CRS forskarskola och knuten till Geomedia. Vad forskar du om? - Jag undersöker den digitala vård som ges via olika appar och hur dessa app-företag förändrar både arbetet och arbetsmarknaden för sjukvårdspersonal i primärvården.
2022-03-11
Vill du inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen inom fritidshemmets verksamhet? Vill du samtidigt bli behörig lärare i idrott och hälsa? Då kanske grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem är något för dig? – Vi är glada att vi nu kan lägga till grundlärare med inriktning fritidshem i vårt programutbud, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.
2022-03-11
På Karlstads universitet pågår forskning och utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi. I ett nybyggt växthus på campusområdet kommer man odla tomater och använda solceller som genererar elektricitet samt ett batterilager som kan lagra överskottselen. - Sveriges pågående omställning till en fossilfri energiproduktion kräver en högre andel lokal elproduktion, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik.
2022-03-11
Nästan en generation. Så länge höll freden i Europa. Nu ser vi återigen pansarvagnar rulla in på gatorna, in i folks vardag, skrämmande nära. Ett krig som splittrar familjer och krossar framtidsdrömmar för ett helt land. På torsdagsmorgonen den 24 februari gick ryska trupper in i Ukraina, efter att sedan november 2021 samlat ett stort antal pansarvagnar, artilleri och soldater vid gränsen. - Jag trodde, som många andra, in i det längsta att detta inte skulle ske.
2022-03-09
Engagemanget för att delta på dagen och stå bakom att lyfta detta stigmatiserade ämne till ytan har varit enormt. Hilda Ivarsson och Karolina Skytt, studenter vid juristprogrammet respektive personal och arbetsliv-programmet vid Handelshögskolan i Karlstad, vill synliggöra problemen med psykisk ohälsa Ur det har temadagen ”Människan bakom framgången” växt fram. Temadagen skulle ha genomförts i maj 2020 men fick dessvärre ställas in.
2022-03-07
Senare års skolutveckling har fokus på en utvecklad samverkan mellan verksamma i skolan och mellan skola och akademi. Ny forskning visar att rektorer och lärare inte är överens om de mest grundläggande villkoren för kvalitet i undervisningen. Däremot är båda grupperna överens om att de saknar goda förutsättningar att bedriva ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Det visar en ny rapport från fem forskare vid Karlstads universitet.
2022-03-03
- Hela 75 procent av anställningen är vikt åt forskning, säger rektor Johan Sterte. Vi utökar vår forskning och växer som universitet genom att erbjuda dessa attraktiva anställningar. Satsningen är unik i universitetets historia. Det är en meriteringsanställning för relativt nydisputerade för att skapa en tydlig karriärväg mot en fast anställning som lektor.
2022-03-02
Pedagog Värmland är mötesplatsen för yrkesverksamma inom samtliga skolformer, lärarutbildare, lärarstudenter och forskare. Nu har plattformen utvecklats och fått en ny struktur och ett nytt sätt att hantera innehållet för att även fortsatt vara en viktig arena att dela kunskap och inspireras av varandra. Sedan 2019 har ansvaret för Pedagog Värmland legat hos Lärarutbildningen vid Karlstads universitet.
2022-03-01
I dag överlämnades slutrapporten för ULF, försöksverksamheten med samverkan kring praktiknära forskning, till utbildningsminister Anna Ekström.
2022-03-01
Ftalater är en grupp syntetiska kemikalier som ofta används i vardagsprodukter och byggmaterial. Alla människor har produkter som sprider ftalater hemma men halterna kan varierar mycket mellan olika hem.
2022-02-24
Den 16 mars blir är det dags för dubbelt boksläpp. ”International Perspectives on Knowledge and Curriculum: Epistemic Quality across School Subjects and International Perspectives” och “Knowledge and Quality: Implications for Innovation in Teacher Education Policy and Practice” är två nya böcker med fokus på utveckling av området ämnesdidaktik.
2022-02-24
Forum Värmland handlar om forskningen som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsområdet i Värmland och är en mötesplats för fortsatt samverkan. Temat i år var högaktuellt, ”Covid-19 pandemin - en tillbakablick som riktar sig framåt” och deltagarna var eniga. Tillsammans är vi starka. Forum Värmland är en konferens som behandlar forskning och framsteg inom sjukvård och hälsa i Värmlandsregionen och samarrangeras av Karlstads universitet och region Värmland.
2022-02-23
Hur skiljer sig nyhets- och informationsflödet hos medborgare i olika stadsdelar? I artikeln ”The Media day, revisited: rhythm, place and hyperlocal information environments” har Henrik Örnebring och Erika Hellekant-Rowe studerat sex områden i Karlstads kommun. Om du trodde att papperstidningar och radio- och tv-nyheter vid fasta tider – även kallat traditionell media – var stendött behöver du tänka om. Det lever i allra högsta grad.
2022-02-23
Bo Edvardsson och Lars Witell vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, syns just nu på topplista över de mest inflytelserika forskarna inom området Business and Management. Listan innefattar forskare från hela världen och presenteras på Research.com. Sedan 2014 rankar sajten regelbundet forskare för att presentera de mest inflytelserika i en internationell topplista.