Nyhetsarkiv för Kau.se

2024-04-22

Medalj för excellent forskning

Nyheter » 2024-04-22
Salman Raza Naqvi, universitetslektor i kemiteknik, har av regeringen i Pakistan tilldelats medalj för sin forskning. - Jag känner mig naturligtvis mycket hedrad och det var en fin ceremoni där jag fick ta emot priset som utdelades av presidenten vid en ceremoni där många framstående forskare hedrades, säger Salman Raza Naqvi. Motiveringen för priset Excellencies in Research and Education in Chemical Engineering är Salmans mycket omfattande publicering på över 190 publice
2024-04-22
Den 22 maj klockan 13 – 16 arrangerar Kultur på Kau ett öppet seminarium i Aula Magna för studenter, medarbetare och andra intresserade. Musiken och dess betydelse för vårt välmående är temat! Vad kan kulturen och mer specifikt musiken ge oss människor i dagens samhälle, där stress och psykisk ohälsa påverkar oss både i arbetslivet och privat?
2024-04-19
Vårens Anderseminarium, torsdag 18 april, fokuserade på kopplingen mellan global händelseutveckling och lokal vardag. Hur kan medier förklara komplexa samband och samtidigt göra begriplig journalistik som berör lokalt? Staffan Lindberg, reporter på Aftonbladet, inledde med att berätta om de reportage där han och kollegor granskat storföretags löften om grön omställning, genom att undersöka om deras produktionskedjor är hållbara och klimatvänliga hela vägen.
2024-04-19
Judith Kiros, doktorand i engelsk litteratur vid Karlstads universitet, tilldelas Sveriges Radios Lyrikpris 2024 för diktsamlingen Det röda är det gränslösa. – Det betyder mycket för mig, säger en mycket glad Judith Kiros. Detta är det tredje priset till Judith Kiros och diktsamlingen på kort tid. I slutet av förra året belönades hon både med Svenska Dagbladets litteraturpris och Mare Kandrepriset. Sveriges Radios Lyrikpris har delats ut sedan 1958.
2024-04-17
Merparten av all skönlitteratur som skrivits glöms bort. Endast ett fåtal verk och författarskap får evigt liv. Vad beror det på? Vad är det som alstrar och hämmar litterärt värde? Detta är frågor som Anna Forssberg och Anna Linzie forskar på. Anna Forssberg är docent i litteraturvetenskap och Anna Linzie är lektor i engelska vid Karlstads universitet.
2024-04-16
Det totala antalet sökande till program vid Karlstads universitet ökar med åtta procent inför höstterminen 2024. Även antalet förstahandssökande ökar, med nio procent. Bland de tio programmen med flest sökande märks Beteendevetenskapligt program, som är en ny utbildning vid Karlstads universitet. Totalt har 873 personer sökt denna utbildning, varav 116 i första hand. – Det är väldigt roligt med det stora intresset.
2024-04-15
Carl Englund som i sin masteruppsats tar upp ämnet Nostalgi och politik under 2010 till 2022, har vunnit Svensk mediehistorisk förenings pris för bästa uppsats. ”Du gamla, du trygga, du fria. Bruk av nostalgi i svensk politik 2010-2022”, så lyder titeln på Carl Englunds arbete vid masterprogramet i historia vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
2024-04-10
Vid lunchtid på onsdagen gick brandlarmet i hus 1E som utrymdes, liksom intilliggande Transformum. Larmet berodde på rökutveckling i Café Selma. – Något gick fel när de kokade pasta, så det blev rökutveckling som utlöste larmet, säger Jan Gambring, säkerhetschef på universitetet. Vid larmet utrymdes hus 1E, det vill säga byggnaden med Universitetsbiblioteket och Aula Magna, och även Transformum i hus 1A intill. – Det var aldrig någon brand, utan bara rökutveckling.
2024-04-10
Nyligen deltog Amal Nammouchi som är doktorand vid datavetenskap, i det vinnande laget under AI meets climate: MIT Energy and Climate Hack. Hundratals studenter från hela världen möttes på Massachusetts Institute of Technology’s campus och virtuellt under evenemanget som ägde rum i Massachusetts, USA.
2024-04-05

Utställningen Tänk om på Kau

Nyheter » 2024-04-05
Försvarsmakten har under 2023/2024 en vandringsutställning Tänk om – Tillsammans i krig och fred, om vikten av att vara förberedd, efter ett initiativ av rektorerna på landets universitet och högskolor. Nu är utställningen hos oss! Utställningen består av en upplevelsebaserad del, som kommer att finnas utanför Huvudentrén. Där får man genom rörelse, ljud och teknik uppleva känslan av att ett krig pågår.
2024-04-05
Valborgsmässoafton förknippas med fest, men i år kompletteras firandet med ett nyktert och friskvårdande alternativ – Kausläppet 2024. – Vi hoppas att många studenter, lärare och övrig personal vill vara med på denna nyktra aktivitet på valborg, säger studenten Henrik Karlsson Skog. Han och Emil Turborn gör sin VFU i arrangörsstaben för Kausläppet, som är ett initiativ från Studenthälsan och Idrotts- och hälsocoachprogrammet i samarbete med Karlstad Studentkår, studentför
2024-04-04
Karlstads universitet har utsett två nya hedersdoktorer som har sin hemvist inom vattenkraftens miljöfrågor och psykologi. De kommer att få ta emot sin utmärkelse under Akademisk högtid 2024 som i år firas den 18 oktober. Fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap utser Johan Tielman till filosofie hedersdoktor 2024. Johan Tielman, har studerat ekonomi vid Högskolan i Halmstad, fiskevård vid Göteborgs universitet och limnologi vid Lunds universitet.
2024-04-03
Forskaren Lena Lid Falkman, lektor vid Karlstads Universitet och vid Handelshögskolan i Stockholm, vill undersöka hur man kan leverera lika mycket jobb på kortare tid och vad folk gör på den lediga tiden. – Det vi vet från tidigare forskning är att det verkar vara bra för hälsan och att det faktiskt verkar gå att upprätthålla produktivitet samt att man blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Lena Lid Falkman. – Det finns en global NGO som heter 4DW, alltså Four Day Week
2024-04-03

Från udda fågel till professor

Nyheter » 2024-04-03
I hus 11 avrundar Erik Wästlund ett Zoom-möte om forskningsmedel. Han är färsk professor i psykologi, men ett välkänt ansikte i universitetets korridorer. – Jag började läsa psykologi här 1996, säger han. – Då var det mest så att jag kände att jag behövde göra något mer vid sidan av mitt jobb på krogen. Men ganska snart blev studierna viktigare än jobbet. Att det blev just psykologi var inte helt självklart.
2024-04-02
I projektet PERUPP ska AI matas med turismaktörserbjudanden för att öka upplevelsen av Värmland. – Vi vill ta rygg på AI-tekniken, säger Siri Jagstedt, projektledare för ett av arbetspaketen. Den moderna människan strävar efter mer personliga och skräddarsydda upplevelser snarare än one-size-fits-all.