Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-04-19
8 257 personer har sökt Karlstads universitets program och fristående kurser i första hand inför hösten. Det är en ökning med tre procent jämfört med hösten 2016. Totalt har 32 083* personer sökt universitetets program och kurser. Den utbildning som har flest sökande är det nya juristprogrammet. - Det är väldigt roligt att det är ett fortsatt stort intresse för våra utbildningar.
2017-04-13

Svenska folket i fjällen

Nyheter » 2017-04-13
Att vistas i fjällen är en trend som håller i sig – vad vi gör där förändras däremot över tid. En ny turisttrend är tävlingar i fjällmiljö. Samtidigt ökar efterfrågan på ostörda miljöer långt från bebyggelsen. Allt fler vill göra långvandringar och tälta i vildmarken. Speciellt för fjällturister är också att de hellre är avkopplade än uppkopplade.
2017-04-12

EU - en krisande 60-åring

Nyheter » 2017-04-12
EU firade nyligen att Romfördraget fyllde 60 år. 27 EU-ledare skrev under på en deklaration om ett tryggt, socialt blomstrande och ett starkare EU. Händelsen ägde rum på samma plats som Romfördraget, grunden till EU, utspelade sig för 60 år sedan. Samtidigt som det högtidliga firandet pågick demonstrerade mängder av människor på Roms gator mot samarbetet inom EU.
2017-04-12

Två nya professorer i omvårdnad

Nyheter » 2017-04-12
Maria Larsson och Agneta Anderzén Carlsson är två nya professorer vid ämnet Omvårdnad vid Karlstads universitet. Maria Larsson fick i januari anställning som professor i Omvårdnad. Hennes forskning har fokus på sjuksköterskeledd cancervård, symtom och symtomhantering hos patienter med cancer samt palliativ vård. Hon ser fram emot att i samverkan med Landstinget i Värmland bygga upp projekt kring dessa områden.
2017-04-11
Karlstads universitet har utsett årets första hedersdoktor. Utmärkelsen går till den norska forskaren Lise Iversen Kulbrandstad.
2017-04-10
Cellulosa framställd från norrländsk gran och tall kan vara vägen till framtidens miljövänliga textilprodukter och i en doktorsavhandling från Karlstads universitet har sådan cellulosaframställning specialgranskats. Världens befolkning ökar samtidigt som genomsnittsinkomsten stiger, vilket medför att efterfrågan på kläder och andra textilier skjuter i höjden. Man räknar med att den globala textilförbrukningen år 2050 kommer att vara tre gånger så hög som 2015.
2017-04-07

Mot effektivare läkemedelsanalys

Nyheter » 2017-04-07
Vid läkemedelstillverkning bildas olika biprodukter och därför görs alltid en kvalitetskontroll av läkemedlets renhet. En ny avhandling som publicerats vid Karlstads universitet syftar till effektivare kvalitetskontroll av dagens läkemedel. - Problemet vid produktion av läkemedel är att förutom den aktiva substansen kan det även bildas biprodukter eller föroreningar, säger Dennis Åsberg, doktorand i kemi.
2017-04-06
Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) sätter fokus på utveckling av musikbranschen i Hedmark och Värmland. Genom forskning, nya utbildningar och nära samarbete med branschen arbetar projektet för att stärka regionens musikliv.
2017-04-04
Enligt en studie gjord av forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet så är det få personer som känner till hur ens personliga data samlas in, används, delas och hur man själv kan komma åt den. I samband med att EU:s nya dataskyddsdförordning träder i kraft under 2018 så ställs det större krav på möjligheten för användare att komma åt sin egen data. Inom ett drygt år träder EU:s nya dataskyddsdförordning GDPR, General Data Protection Regulation, i kraft.
2017-04-03
Karlstads universitet har utrustning och labbmiljöer som kan vara till stor nytta för samhället. Karlstads universitets uppdrags AB förmedlar alla uppdrag som inkluderar uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer. Det senaste förmedlingsuppdraget involverar Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper och Billerud Korsnäs. Alla lärosäten har infrastruktur, apparatur och utrustning som kan vara till stor nytta för samhället.
2017-04-01
Forskare vid Karlstads universitet har lyckats producera och stabilisera ett svart hål i en elektromagnetisk fälla. En rad forskningsprojekt står nu i startgroparna, både för att utföra grundforskning men också ta fram praktiska tillämpningar. Denna artikel publicerades den 1 april och var universitetets aprilskämt. Det är första gången som ett forskningsprojekt har lyckats producera och stabilisera ett svart hål.
2017-03-30
På söndag uppmärksammas boken"Du ska inte tro att du är något", i Babel, SVT, klockan 20.00. En av skribenterna i antologin är Anna Forssberg, lektor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet. Bokens redaktörer Anders Johansson, professor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitet och Maria Jönsson, docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, gästar Babel. I denna antologi vrider och vänder åtta forskare på vårt förhållande till jantelagen.
2017-03-30
Andreas Sundén är en av Nordens främsta klarinettister och en internationellt efterfrågad pedagog. Nu knyts han till Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet, som innehavare av Wettergrenprofessuren i två år med start i höst. Andreas Sundén är känd internationellt som en av de ledande klarinettisterna i den unga generationen av musiker från Skandinavien. Han kombinerar ett engagemang som solist med orkesterspel och är en aktiv kammarmusiker.
2017-03-29
En ny studie från Karlstads universitet visar att det är stora skillnader mellan olika skolor vad gäller förutsättningar för att genomföra det muntliga nationella provet i engelska i årskurs 9. I praktiken genomförs det på helt olika sätt, trots att de nationella proven ska bidra till likvärdig bedömning. Erica Sandlund och Pia Sundqvist, båda docenter i engelska vid Karlstads universitet, har under de senaste fyra åren forskat om nationella prov.
2017-03-29
Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, ska vara akademisk expert åt regeringen på den internationella utbildningskongressen International Summit on the Teaching Profession (ISTP).
2017-03-28
Utseendet på ditt middagssällskap påverkar om du vill lägga pengarna på hälsosamma eller ohälsosamma alternativ från menyn, men bara om du är kvinna. Ju mer attraktivt kvinnor finner sitt sällskap, desto mer troligt är det att de köper hälsosam mat. Män blir istället mer benägna att köpa dyr mat och dryck.
2017-03-24
Regioner i världen och regioner i förändring var tema för den internationella forskningskonferensen ”Regions in Transition” på Karlstads universitet i början av mars. Vad är det som gör att en region växer och frodas – eller avfolkas och avstannar? Ett 50-tal forskare från olika ämnen och olika delar av världen möttes för att ta del av varandras forskning kring det gemensamma begreppet regioner och regioners utveckling.
2017-03-23
Svenska akademiska högtidskonventet består av ansvariga för Akademisk högtid vid högskolor och universitet runt om i landet. Inom nätverket utbyts kunskap och frågor kring akademiska ceremonier och högtider – traditioner som har sina rötter i medeltiden.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"