Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2018-09-04
Behöver du någon att prata med? Det kan handla om dina studier, en relation, familj eller andra bekymmer som gör tillvaron extra svår. Psykologprogrammet vid Karlstads universitet erbjuder kostnadsfri psykologisk behandling. Mottagningen vänder sig till dig med måttliga svårigheter.
2018-09-03
Tidskriften Arbetsmarknad och arbetsliv har sedan 1995 speglat aktuell forskning och debatt om frågor som jobb, arbetsmiljö, villkor och makt. År 2007 flyttade redaktörskapet från Arbetslivsinstitutet till arbetsvetenskap i Karlstad. Sedan dess har den kommit ut i tryckt form och som pdf på webben. Nu finns den i ett nytt digitalt Open Journal System. I mitten av augusti tog tidskriften ett kliv framåt i digitaliseringen.
2018-08-31
I ett nytt treårigt projekt ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om äldres resvanor. Syftet är att kartlägga faktorer som kan vara viktiga för förändrade och mer hållbara resvanor bland äldre.
2018-08-31
Universitetsbiblioteket i Karlstad kommer att fungera som vallokal för förtidsröstning 3-8 september. Dock ej 5 september. Röstningen är öppen klockan 10.00-15.00 och äger rum på plan 2. Kom ihåg id-handling och ditt röstkort!
2018-08-30
Forskarna Johan Quist och Martin Fransson har under flera års tid forskat om hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig för medborgarna, tillsammans med olika myndigheter. Nu tar regeringskansliet hjälp av forskarna. Under drygt ett års tid kommer Johan Quist och Martin Fransson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, att vara utlånande på deltid till Tillitsdelegationen vid Regeringskansliet.
2018-08-28
Studenter, medarbetare och besökare får möjlighet att prata med politiker från åtta partier 29 augusti och 5 september. - Vi vill att universitetet ska vara en mötesplats med möjlighet till politiska samtal, inte minst inför höstens val, säger Arvid Dahlgren, kommunikationschef vid Karlstads universitet. Alla politiska partier som under pågående mandatperiod har representation i riksdagen, landstingsfullmäktige i Värmland eller någon av länets kommunfullmäktigeförsamling
2018-08-22

Student tog EM-silver i Dublin

Nyheter » 2018-08-22
Parasimmaren Lina Watz, som till vardags läser till sjuksköterska vid Karlstads universitet och är student vid Elitidrottsuniversitetet, tog i helgen EM-silver i 100 meter ryggsim. Hon passade också på sätta nytt svenskt rekord på denna distans. Lina Watz började simma när hon var 12 år gammal och har sedan dess varit med på tre VM, fyra EM och ett Paralympics.
2018-08-22
Konkurrensverket har beviljat drygt 1,5 miljoner kronor till forskning om redovisningens betydelse för upphandlingsregler. Det är Forum för redovisning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, som fått medel för projektet som sträcker sig över flera år. Forskningsprojektet ska undersöka vilken betydelse företagens redovisning, till exempel balansräkning och uppgifter om årsomsättning, har för att visa företags ekonomiska ställning vid offentliga upphandlingar.
2018-08-21
Vid ett symposium på svenska ambassaden i Tokyo presenterade Jorge Solis, docent i elektroteknik på Karlstads universitet, sin forskning om robotar som hjälpmedel för äldre. Ett forskningsområde som växer inte minst i Japan, där Karlstads universitet har ett forskningssamarbete med akademi och näringsliv. - I ett flerårigt samarbete pågår robotforskning, med akademi och företag i samverkan i både Sverige och Japan, säger Jorge Solis.
2018-08-20
Årets Clear River Racing gjordes av ny teknik. Det slutade inte med någon hög placering i tävlingen Formula Student Germany, men teamet är ändå nöjda med bilen och de steg som tagits framåt för projektets räkning. - Målsättningen 2018 var att ta Clear River Racing en division högre, säger Rickard Nilsson, projektledare för Clear River Racing. Därför beslutade vi oss för att ta oss till Tyskland och tävlingen Formula Student Germany.
2018-08-16
Den 14 augusti 2018 föranmälde Karlstads universitet till Universitetskanslerämbetet om ansökan om tillstånd att utfärda den nya tandhygienistexamen. - En utredning har gjorts inom Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap och den har visat på att det finns anledning att fortsätta arbetet med att undersöka förutsättningarna för en ny tandhygienistutbildning vid Karlstads universitet.
2018-08-08
Sverige kommer ofta högt upp i olika mätningar och rankningar när det gäller hållbarhet. Regering och riksdag har höga ambitioner när det gäller att möta klimatförändringarna. Det finns ett brett stöd bland befolkningen att arbeta för ökad hållbarhet och minskad påverkan på klimatet. Samtidigt är klimatarbetet långt ifrån hållbart, både vad gäller klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat. Varför når vi inte ända fram?
2018-07-12
Omkring 13 440 får idag besked om de antagits till en utbildning vid Karlstads universitet. Det är en ökning med drygt 400 från samma period 2017. Av dessa antas 4 164 till program, drygt 120 fler än förra året. I eftermiddag får de som sökt utbildning med start i höst på högskolor och universitet i Sverige besked om de antagits till sina utbildningar, placerats som reserver eller strukits efter första urvalet.
2018-07-03
Datavetenskap vid Karlstads universitet är delaktiga i ett nytt projekt där Internetstiftelsen (IIS) och Netnod samlar operatörer, tekniker och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition av vad en Internetaccess är. Syftet är att underlätta för både användare och leverantörer att veta och vara överens om vad som förväntas av den uppkoppling man köper. Allt fler delar av samhället blir beroende av en stabil internetuppkoppling.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"