Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2020-04-29

Ny studie: Storpack ger matsvinn

Nyheter » 2020-04-29
Att välja portionsförpackat och mindre förpackningar är mer klimatsmart. Det visar en ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, där forskarna kartlagt matsvinn hos svenska hushåll. Studien visar också att konsumenters osäkerhet kring datummärkning och hållbarhet hos livsmedel är en stor bidragande faktor till att mat slängs. - Förpackningar målas ofta upp som en stor miljöbov, men är nödvändiga för att transportera och skydda maten.
2020-04-28
Pam Fredman, Ann Fust, Mikael Liljestrand och Amir Sajadi är nya ledamöter. Karin Johansson fortsätter som ordförande för universitetsstyrelsen.
2020-04-28
Den amerikanske författaren Cormac McCarthy, med verk som Blood Meridian, Städerna på Slätten och Vägen, är i fokus för en ny avhandling från Karlstads universitet. Fredrik Svensson lyfter fram nya aspekter av ett mångårigt författarskap som resulterat i såväl romaner som pjäser och filmmanus. Cormac McCarthys produktion spänner över lång tid, från 1960-talet fram till början av 2000-talet och hittills har det blivit tio romaner.
2020-04-28

Vipp forskarskola på väg i mål

Nyheter » 2020-04-28
Forskarskolan Vipp som startade 2011 kommer att gå i mål med utgången av 2020. Det firas genom ett avslutningsarrangemang i samband med Papermakers Night den 12 november. - Vi kommer under detta år vinnlägga oss om göra klart alla projekt och skapa förutsättningar för att alla doktorander ska kunna ta sina examina, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och ny programdirektör för Vipp Forskarskola.
2020-04-27
Datavetenskap har beviljats medel från KK-stiftelsen, inom ramen för Avans, för att ta fram ett nytt masterprogram inom nätverkskommunikation och cybersäkerhet. Det nya programmet kommer att lanseras hösten 2022. – Det är jätteroligt, säger Johan Eklund, lektor i datavetenskap och projektledare för det nya programmet.
2020-04-24
I underhållningsbranschen och inte minst inom musikindustrin är det ingen nyhet att det är männen som dominerar nyckelpositionerna. Detta märks även på Musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund då det flesta lärare är män och så också många av de gästföreläsare som besöker utbildningen. Helt enkelt för att branschen ser ut så. Men det råder absolut ingen brist på kompetenta kvinnliga upphovspersoner och musikproducenter som kan vägleda fler kvinnor i branschen.
2020-04-23
Den pågående coronapandemin utgör en förändring för alla i samhället med mycket stor påfrestning på både global nivå och för enskilda individer. Hur klarar de gamla i vårt samhälle att hantera och förhålla sig till krisen?
2020-04-22
Karlstads universitet har fått rättighet att utfärda tandhygienistexamen. Det meddelade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, idag, 22 april. Beslutet innebär att tandhygienistutbildningen kommer att kunna starta vid Karlstads universitet. Universitetskanslersämbetet ger Karlstads universitet rätt att utfärda tandhygienistexamen, det glädjande beskedet mottog Karlstads universitets rektor Johan Sterte. – Det här är ett mycket glädjande besked.
2020-04-20
I juni 2019 avslutades den excellenssatsning som Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Datavetenskap varit del av sedan 2014. Genom satsningen har forskargrupperna kunnat växa och utvecklas för att fortsatt producera forskning i världsklass.
2020-04-16
Den senaste tiden har media rapporterat om säkerhetsbrister i Zoom världen över. Den instans av Zoom som Karlstads universitets leverantör SUNET tillhandahåller är dock inte, i samma utsträckning, påverkad av de nämnda säkerhetsbristerna. – Som anställd eller student vid Karlstads universitet kan vi känna oss trygga med att använda Zoom, säger Monika Allöv Andersson, Zoomansvarig vid IT-avdelningen vid Karlstads universitet.
2020-04-16
I coronakrisens spår har universitet och högskolor i Sverige fått fler utbildningsplatser och intresset för högre utbildning har ökat nu när arbetsmarknaden blivit tuffare. Ansökningarna till Karlstads universitet har ökat med 23 procent jämfört med 2019. Totalt ansökte 38 599 personer till Karlstads universitets program och kurser, vilket är en kraftig ökning från de 31 190 som sökte 2019.
2020-04-09
Genom en ny enkät vill forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersöka hur människors vanor, beteenden och upplevelser förändras och påverkas av coronakrisen. Detta för att få mer kunskap om hur digitaliserade tjänster kan användas på bästa sätt samt vilken betydelse fysiska platser har för oss människor. På CTF pågår forskning om utveckling av digitala tjänster inom handel och besöksnäring samt inom hälso- och sjukvård.
2020-04-03
I takt med att internetanvändningen ökat i samhället har frågor kring personlig integritet blivit allt viktigare. Forskare har utvecklat nya tekniska lösningar för att skydda användarnas integritet, men många är omedvetna om att de finns eller väljer att inte använda dem.
2020-04-02
Det började med ett viralt utbrott på utvärderingar. I dag, snart tre år senare, släpps boken ”I kundens skor: Att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv” där föreläsaren och husfilosofen Klas Hallberg och professorn Per Kristensson reder ut varför så många organisationer misslyckas så totalt i mötet med sina kunder. - Jag var en av alla människor som såg och delade Klas Hallbergs utbrott på nätet.
2020-03-26
Kent Fredholm har varit verksam som lärare från årskurs 6 upp till gymnasiet och inom vuxenutbildning i ungefär tjugo år, men arbetar sedan tre år tillbaka på lärarutbildningen som adjunkt och doktorand, och med en enstaka gymnasiegrupp.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"