Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2016-11-09
...och aktuell med en ny bok om Frödings språk och diktning ”Med stänk av dialekt", en bok om dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter. Varför valde du att skriva en bok om detta? - Jag är dialektolog och är väldigt fascinerad av dialekt och talspråk och hur det blir till skrift.
2016-11-09

Lean Factory invigs på fredag

Nyheter » 2016-11-09
Karlstads universitet har byggt en flexibel simulator för att träna lean-tänkande i fabriksliknande miljö. Simulatorn, Lean Factory, invigs den 11 november i Pedagogiska verkstaden, hus 21, på Karlstads universitet. Under invigningen kommer studenter demonstrera simulatorn under ledning av personal från ämnet. Lean Factory utgår från utvecklingsstrategierna i Lean production där deltagarna involveras i fokusering på kvalitet och reduktion av onödigt arbete.
2016-11-08
Rasmus Dahlberg studerar till civilingenjör inom datateknik vid Karlstads universitet. För några månader sedan sommarjobbade han på universitetet, något som nu har tagit honom ända till en internationell forskarkonferens om säkra IT-system. Sommaren 2016 jobbade Rasmus som projektassistent inom forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld, som drivs av Datavetenskap vid Karlstads universitet.
2016-11-07
Är du student på Karlstads universitet och vill vara med och göra startveckorna nästa termin till de bästa någonsin? Sök jobbet som projektledare för Välkomnandet HT17! Sista ansökningsdag är den 27 november. Jobbet som projektledare för Välkomnandet HT17 innebär att planera och genomföra många av de aktiviteter som arrangeras under de första veckorna av terminen. Exempel är Smygstarten, Välkomnandet i Aula Magna, utomhusbion och Välkomstmässan.
2016-11-07
Inför morgondagens amerikanska presidentval är en aktuell fråga om de amerikanska medborgarna och presidentvalskandidaten Donald Trump har förtroende för valsystemet och resultatet. Melanie Volkamer, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, forskar om e-röstning och menar att det finns sätt att undvika misstro mot valsystem. Idag finns flera olika valsystem i USA.
2016-11-07
Anna Jansson tog klivet rakt ut i världen. Hon har bott i Tyskland och Irland och kallar sedan 4 år tillbaka San Francisco sitt hem. Hon började med att läsa fristående kurser på Karlstads universitet och jobbar idag som Brand Marketing Manager på Google. Berätta om vad du läste hos oss Jag läste på Karlstads universitet från 2002 till 2006.
2016-11-04
Karlstads universitet har ett Study Point i Dharamsala och ett studiecentrum i Varanasi i Indien. I dag är det vanligast att studenter reser dit för att göra sin C-uppsats, men möjligheten att samarbeta genom forskning finns också. Delar av lärarutbildningsnämndens forskningsutskott har i dagarna kommit hem från Dharamsala och Varansi, där de har arbetat för att förankra möjligheten till gemensamma forskningsprojekt.
2016-11-03

Insamling av böcker och leksaker

Nyheter » 2016-11-03
På tisdag den 8 november arrangeras en insamling av leksaker och böcker till några av de asylboenden som finns i Karlstad och Kristinehamn.
2016-11-02
Utrikesminister Margot Wallström talar om svensk säkerhetspolitik på Värmlands Museum i Karlstad måndag den 7 november klockan 17.00. Talet är en del av en föreläsningsserie om svensk säkerhetspolitik under rubriken ”Bättre att snacka än slåss”, som arrangeras av ABF Värmland, Värmlands Museum och Karlstads universitet. Margot Wallström talar i hörsalen på Värmlands Museum mellan klockan 17.00 och 18.00.
2016-11-02

Brandsäkra ditt studentboende

Nyheter » 2016-11-02
Måndag 7 november till torsdag 10 november besöker räddningstjänsten och KBAB ett femtiotal studentkorridorer på campus för att tipsa om hur studenter kan brandsäkra sitt boende. - Vi vill öka tryggheten och säkerheten hos alla, inklusive studenter. Därför besöker vi flertalet av studentkorridorerna på campus under vecka 45, säger Morgan Michel, brandinstruktör. Min förhoppning är att man öppnar när vi knackar på och vill ha en dialog med oss.
2016-10-31
Under oktober 2016 startade Universitetskanslernämbetet, UKÄ, en pilotstudie för att utvärdera kvaliteten på några förskollärar- och grundlärarutbildningar runt om i landet. Grundlärarprogrammet vid Karlstads universitet är en av dem. Projektet syftar till att pröva metoden för utbildningsutvärderingar som är en av delarna i det nya kvalitetssäkringssystemet. – Det känns spännande att få vara med redan i den här omgången.
2016-10-31
I november gästas Karlstads universitet av Västanå teater som en del av projektet Kultur på Kau. I en mongoliskt yurta, ett mobilt scenrum, får vi ta del av sagor, berättelser och musik från den samiska traditionen. Missa inte! Fjällets siare är årets turnéföreställning från Västanå Teater och bygger på sagor och berättelser hämtade från den samiska traditionen.
2016-10-30
Migration och flyktingrätt är i fokus denna höst för FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet. I en serie om fem seminarier tas ämnen upp som knyter an till flyktingars situation när de kommer till Sverige. Vad har de med sig i bagaget och hur ser lagar och stödfunktioner ut? Värmland har, liksom många andra delar av Sverige, tagit emot ett större antal flyktingar och asylsökande än tidigare de senaste två, tre åren.
2016-10-27
Tänk att kunna bygga elektronik genom att lösa molekyler i en lämplig vätska, sprida ut lösningen i ett tunt lager och låta det torka. Solceller, tv-skärmar och sensorer är exempel på elektronik som kan framställas från en lösning genom en mycket enkel process. - Redan idag är det möjligt att trycka böjbar elektronik, till exempel flexibla displayer, säger Ellen Moons, professor i fysik.
2016-10-25
En bil på parkeringen vid hus 21 började brinna tidigt på tisdag morgon. Bilbranden har släckts och polisen kommer att göra en teknisk undersökning under tisdagen. Akademiska Hus spärrar av området runt bilen. - Vi kommer under en period tillfälligt att öka väktarnas närvaro nattetid, säger säkerhetschef Jan Gambring.
2016-10-24
Passa på! Fram till den 15 november har du chansen att söka till utlandsstudier. Utlandsstudier är en möjlighet som du som student på Karlstads universitet har tillgång till, du får chansen att upptäcka nya kulturer och läsa kurser som du annars inte skulle få tillgång till.
2016-10-24
Ungdomar som växer upp med högskoleutbildade föräldrar som får försörjningsstöd riskerar att inte slutföra gymnasiet. Likaså stiger gymnasieavhoppen när det finns exempel i omgivningen på att utbildning inte lönar sig.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"