Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2016-11-18

Lyssna på forskning

Nyheter » 2016-11-18
Har du lyssnat på Forskningspodden? Var tredje vecka kommer ett nytt avsnitt där forskare vid Karlstads universitet berättar om sin forskning. I det senaste avsnittet berättar Jennifer Hobbins, arbetsvetenskap, om synen på arbetslöshet. Konceptet är två intervjuare, en doktorand och avsnitt mellan femton och trettio minuter. Vissa avsnitt är på svenska och andra på engelska. Podden ska ge en snabbkoll på forskning och hur det är forska.
2016-11-18
FoU Välfärd Värmland sätter fokus på LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Måndag den 21 november är en inspirationsdag med fokus på verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Och på programmet står både allvar och humor. Under inspirationsdagen om LSS presenteras goda exempel från olika verksamheter runtom i Värmland.
2016-11-16
Det har pågått en ombyggnation av korriodoren i hus 1D under hösten. Varför då? - Sedan ett år tillbaks har det skett en upprustning av hela hus 1D, med ommålning och nya möbler som ger studenterna bättre studentarbetsplatser. I våras hittade vi anatomiska planscher i ett skåp hos Omvårdnad och i samband med upprustningen ville vi få in inslag som beskrev verksamheten i huset.
2016-11-15
Under fredagen invigdes Lean Factory på universitetet. Adjunkterna Lasse Jacobsson och Anders Wickberg har under ett år byggt simulatorn som nu både kommer studenter och yrkesverksamma till del. Ett fyrtiotal gäster från näringslivet och universitetet fick en presentation av lean-simulatorn och genomförde ett leanspel. Efter invigningsceremonin fick två lag om sju personer vardera instruktioner om hur man i olika stationer skulle genomföra spelet.
2016-11-15

Tillit tema på höstkonferens

Nyheter » 2016-11-15
Tillit, förmågan att lita på medmänniskor och institutioner i samhället, har de senaste tio åren lyfts fram alltmer i samhällsvetenskapliga studier. Tillit, förtroende, socialt kapital och andra synonymer, betonas som grunden till både samhällets väl och individens livskvalitet.
2016-11-14
Turism som näring växer. I Sverige står den för drygt 3 procent av BNP. Svensk turism sysselsätter nära 168 000 personer, vilket är lika mycket som Volvo, SCA, Vattenfall tretton andra storföretag tillsammans. Ofta är företagen inom turism mindre, med en eller några få anställda.
2016-11-11
Under Sonja Kovalevsky-dagarna den 11-12 november får Karlstads universitet besök av 127 gymnasieelever. Eleverna som alla går sista året på gymnasiet får ta del av föredrag med forskare från olika länder, workshops och problemlösning – allt med fokus på matematik. - Eleverna som har kommit hit har valts ut av rektor och lärare på sin skola.
2016-11-11
På semester. Du checkar in – på flygplatsen, hotellet, restaurangen och gallerian. Du får erbjudanden i mobilen om rean på märkeskläderna eller en läcker lunch. För att se mer av staden laddar du ned appen för bästa rundturen, som även har markerade områden där det farligt att gå för turister. Du uppdaterar din status på Facebook och Instagram med bilder och nyheter.
2016-11-10
November är fullspäckad med kultur! Genom projektet Kultur på Kau erbjuds studenter vid Karlstads universitet just nu en rad aktiviteter: workshop och författarsamtal med Ninni Schulman och Caroline Eriksson, Fjällets siare av Västanå teater och Värmlands bokfestival.
2016-11-09
I går överlämnade Karlstad studentkår sin studentfallsrapport för verksamhetsåret 2015/2016 till rektor Åsa Bergenheim. Rapporten summerar de fall studentkåren arbetade med under året och pekar ut förbättringsområden för fortsatt samarbete med universitetet. Senast Karlstad studentkår sammanställde en rapport var för tre år sedan.
2016-11-09
Med anledning av den ökade polariseringen i världen, de rörelser vi sett i Europa och Sverige de senaste åren, och nu senast den uppslitande valrörelsen och valet i USA, kommer Karlstads universitet och Karlstad Studentkår att manifestera för demokrati, alla människors lika värde, mångfald och kunskap i Gläntan på universitetet i morgon torsdag klockan 12.30. (In English below.) - Den ökade polariseringen och utvecklingen i västvärlden berör mig och många andra djupt.
2016-11-09
...och aktuell med en ny bok om Frödings språk och diktning ”Med stänk av dialekt", en bok om dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter. Varför valde du att skriva en bok om detta? - Jag är dialektolog och är väldigt fascinerad av dialekt och talspråk och hur det blir till skrift.
2016-11-09

Lean Factory invigs på fredag

Nyheter » 2016-11-09
Karlstads universitet har byggt en flexibel simulator för att träna lean-tänkande i fabriksliknande miljö. Simulatorn, Lean Factory, invigs den 11 november i Pedagogiska verkstaden, hus 21, på Karlstads universitet. Under invigningen kommer studenter demonstrera simulatorn under ledning av personal från ämnet. Lean Factory utgår från utvecklingsstrategierna i Lean production där deltagarna involveras i fokusering på kvalitet och reduktion av onödigt arbete.
2016-11-08
Rasmus Dahlberg studerar till civilingenjör inom datateknik vid Karlstads universitet. För några månader sedan sommarjobbade han på universitetet, något som nu har tagit honom ända till en internationell forskarkonferens om säkra IT-system. Sommaren 2016 jobbade Rasmus som projektassistent inom forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld, som drivs av Datavetenskap vid Karlstads universitet.
2016-11-07
Är du student på Karlstads universitet och vill vara med och göra startveckorna nästa termin till de bästa någonsin? Sök jobbet som projektledare för Välkomnandet HT17! Sista ansökningsdag är den 27 november. Jobbet som projektledare för Välkomnandet HT17 innebär att planera och genomföra många av de aktiviteter som arrangeras under de första veckorna av terminen. Exempel är Smygstarten, Välkomnandet i Aula Magna, utomhusbion och Välkomstmässan.
2016-11-07
Inför morgondagens amerikanska presidentval är en aktuell fråga om de amerikanska medborgarna och presidentvalskandidaten Donald Trump har förtroende för valsystemet och resultatet. Melanie Volkamer, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, forskar om e-röstning och menar att det finns sätt att undvika misstro mot valsystem. Idag finns flera olika valsystem i USA.
2016-11-07
Anna Jansson tog klivet rakt ut i världen. Hon har bott i Tyskland och Irland och kallar sedan 4 år tillbaka San Francisco sitt hem. Hon började med att läsa fristående kurser på Karlstads universitet och jobbar idag som Brand Marketing Manager på Google. Berätta om vad du läste hos oss Jag läste på Karlstads universitet från 2002 till 2006.
2016-11-04
Karlstads universitet har ett Study Point i Dharamsala och ett studiecentrum i Varanasi i Indien. I dag är det vanligast att studenter reser dit för att göra sin C-uppsats, men möjligheten att samarbeta genom forskning finns också. Delar av lärarutbildningsnämndens forskningsutskott har i dagarna kommit hem från Dharamsala och Varansi, där de har arbetat för att förankra möjligheten till gemensamma forskningsprojekt.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"