Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-04-27
Jobbet som deltidsbrandman varit föremål för medial uppmärksamhet. Inte minst har rapporteringen handlat om svårigheten med att rekrytera ny personal – något som exempelvis kan leda till att beredskapen på̊ landsbygden inte kan upprätthållas. Deltidbrandmännens arbetssituation är därför något som, i alla fall indirekt, varit föremål för en diskussion.
2023-04-24
Jag läste ett inlägg på Linkedin skrivet och postat av en universitetsanställd. Inlägget beskrev hur samverkan mellan akademi och omgivande samhälle bidrog till fördjupade insikter, en (beroendeframkallande) uppskattning och utökat nätverk. Allt detta gjorde mig väldigt glad.
2023-04-21

Våld mot barn har ökat

Nyheter » 2023-04-21
I tisdags lanserades den senaste nationella kartläggningen om våld mot barn i Sverige. Studien är gjord på uppdrag av regeringen, genom Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Carolina Jernbro, lektor på folkhälsovetenskap, var ansvarig för rapporten. Kartläggningen är gjord i samarbete med Karlstads universitet och Linnéuniversitetet. Studien är en nationellt representativ elevenkätsundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan.
2023-04-20
Karlstads universitet flaggar torsdagden 20 april på halv stång för att hedra vår kollega Susanne Marguerite Arvidsson, som gått bort efter en tids sjukdom. Susanne Marguerite Arvidsson var universitetsadjunkt i svenska språket och undervisade under många år bland annat i röst, tal och kommunikation inom lärarutbildningen. Minnesbok finns under dagen vid Välkomstcenter i huvudentrén och en minnesstund kommer att hållas torsdag den 27 april kl 10.00–11.00 i 12A 225. 21–26
2023-04-19
Den 18 april arrangerades Lärardagen här på universitetet då studenter fick träffa framtida arbetsgivare och lyssna på inspirationsföreläsningar. - Enligt nya riktlinjer i läroplanen ska sexualitet, samtycke och relationer ingå i alla ämnen - i alla årskurser, säger projektledare Sofia Hanski, som själv läser till gymnasielärare.
2023-04-19
... vad ska du göra där? - Jag ska hålla i en konferens på temat visuell suveränitet. Det handlar om avkolonisering och rätten till bilder i koloniala arkiv, kort och gott om rätten att representera sig själv. - Konferensen ingår i ett forsknings- och utbildningssamarbete med Linnéuniversitetet och olika sydafrikanska universitet. På Karlstads universitet just nu berör det kursen "Intercultural Studies: Conflict and Communication".
2023-04-18
Antalet förstahandssökande till juristprogrammet vid Karlstads universitet ökar med 13 procent, jämfört med förra våren. – Ett väldigt gott betyg till personalen och till våra studenter i juridiska föreningen som knyter kontakter. Advokatbyråer, konsultbyråer och myndigheter rekryterar gärna från oss, säger Anders Hultqvist, professor i finansrätt och en av två programledare för juristprogrammet. – Att vi har så många förstahandssökande är roligt och intressant.
2023-04-18
Frivillighet, styrning, fritidsaktiviteter och fri tid kännetecknar verksamheten i fritidshem. Att kombinera detta skapar dilemman hos lärarna. Det visar en forskningsstudie från Karlstads universitet. Forskningsstudien ”Dilemmarum i fritidshemslärares berättelser” bygger på det praktiknära forskningsprojektet ”Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse i fritidshemmets undervisning” inom ramen för ULF*.
2023-04-18
Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet forskar om tjänster och värdeskapande utifrån ett användarperspektiv - ofta med kundupplevelsen i fokus. I samarbete med The Hamrin Foundation släpper nu CTF en ny seminarieserie. I Värdeskapande samtal möts forskning och näringsliv i samtal om vår tids samhällsutmaningar. - Fokus är att utveckla och bidra med ny kunskap, säger Per Kristensson, professor i psykologi och föreståndare för CTF.
2023-04-17

Professor uppsagd

Nyheter » 2023-04-17
En professor vid universitetet har sagts upp av personliga skäl. Bakgrunden är att personen brutit mot sina skyldigheter enligt anställningsavtalet genom att bland annat ha vägrat göra vissa arbetsuppgifter och varit frånvarande från arbetet utan godkännande från närmaste chef. Genom omfördelning av arbetet har inte studenter drabbats. - Det händer väldigt sällan att Personalansvarsnämnden måste fatta ett sådant här beslut.
2023-04-13
Ytterligare en statlig utredning har valt att engagera Karlstad universitet Samhällsnytta för att leda prototyptester, denna gång den statliga utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse (S 2022:10). I takt med att fler och fler välfärdstjänster blir strukturerade kring digitala system och processer skapas också mer hälsodata.
2023-04-13
Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, tilldelas priset ”Early Career Investigator Award” för sin forskning om energieffektivisering vid mjukpapperstillverkning. Priset delas ut av den vetenskapliga tidskriften BioResources vid North Carolina State University, USA. - Artikeln, som jag tilldelats pris för, handlar om en nyutvecklad metod för att mäta en specifik del av avvattning av mjukpapper på labb, säger Björn Sjöstrand.
2023-04-11
Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas - finansierar fem forskarskolor inom hållbart samhällsbyggande. Karlstads universitet samarbetar med Örebro Universitet i en av dem. Forskarskolan Att planera för vattenutmaningar i det hållbara samhällsbyggandet (Watch) är en mång- och transdisciplinär forskarskola för sju doktorander i ämnena biologi, kemi, kulturgeografi, risk- och miljöstudier, sociologi och statskunskap.
2023-04-03
För att lyckas med att få fart på tillväxten i skalbara bolag krävs det ett utifrånperspektiv som blickar på en verksamhet för att se utvecklingsmöjligheter och förbättringspotential.
2023-04-03
Utredningen av fredagens inbrott på IT-avdelningen pågår fortsatt. De som drabbats av stölden kommer att kontaktas inom kort. Polisens brottsplatsundersökning pågick under måndagen.