Nyhetsarkiv för Kau.se

2020-12-18
I dag medverkar Finn Nilson och Mikael Granberg, föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, i Svenska Dagbladet där de skriver om en förhoppning att vetenskapen ska bättre tas till vara på i hanteringen av covid-19. Redan i mitten av mars skrev Finn Nilson och Mikael Granberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet om vikten av att Sverige skulle anamma försiktighetsprincipen för att förhindra omfattande sjukdomsfall och död till följd av covid-19.
2020-12-17
Forskaren Alexandre Sukhov får Wallanderstipendiet på 1 725 000 kronor för sin doktorsavhandling "The human side of idea screening" som handlar om idéutveckling och utvärderingsprocesser vid innovationsarbete. - Det här är mycket goda nyheter och en stor ära.
2020-12-16
Under jul- och nyårshelgen slängs rekordmycket mat, vilket är dåligt både för plånboken och miljön. Med relativt enkla medel går det att minska svinnet. Här delar forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tips för en klimatsmartare jul. - Vi går mot en annorlunda jul där vi inte kan fira som vanligt med alla nära och kära enligt våra gamla traditioner.
2020-12-15
Karlstads universitet förlänger beslutet om distansundervisning. Examination och undervisning ska därför som huvudregel genomföras i distansform under vårterminen 2021. Karlstads universitet kommer att ha huvuddelen av undervisning och examination på distans även under vårterminen 2021.
2020-12-15
Eva Svensson, professor i miljövetenskap och docent i historisk arkeologi, har utsetts till ledamot i Advisory and Scientific Board för JPI on Cultural Heritage and Global Change. JPI står för Joint Programming Initiative och är en del av EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Eva Svensson är en av tolv forskare från olika länder i Europa, som ingår i det vetenskapliga rådet.
2020-12-15
Är bostadsbyte, nytt jobb eller föräldraskap ett fönster för förändrade resvanor? I en ny studie vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska forskare undersöka hur viktiga händelser i livet påverkar människors resvanor för att få mer kunskap om vad som motiverar människor till ett långsiktigt hållbart resande. - Att bli myndig, ta körkort, flytta hemifrån, bilda familj eller bryta upp, byta arbete eller gå i pension är viktiga händelser i livet.
2020-12-14

MiMM-day 2020

Nyheter » 2020-12-14
För 4 år sedan tog Elisabet Mellroth och Adrian Muntean Mathematics meets Industry (MiMM) till Karlstads universitet. Idag är MiMM-day ett årligen återkommande event för intresserade av matematik på en högre nivå. Den 15:e december genomförs årets MiMM-day. MiMM-day vänder sig till de gymnasiestudenter, doktorander, universitetsstudenter och forskare som har ett extra intresse för matematik.
2020-12-11
Längtar du efter att få koppla av en stund, ta en kopp kaffe med pepparkaka, tända ett ljus och känna att julefriden så smått börjar infinna sig? Tomten kommer redan nu med en musikalisk present från Musikhögskolan Ingesund i denna märkliga tid då behovet känns extra starkt att sprida glädje, ljus och hopp. Musikhögskolan Ingesund saknar sin publik eftersom mötet genom konserter och evenemang har varit ytterst begränsad under året.
2020-12-10
Är det dags för kompetensutveckling? Välkommen till Karlstads universitet – här finns ett kursutbud som passar både dig som vill plugga lite längre, kortare eller på en djupare nivå! Det finns många anledningar att läsa en enstaka kurs vid universitet. Att ämnet är intressant, att plugga vidare, utvecklas i nuvarande yrkesroll eller kanske för att skaffa spetskompetens inför jobbsökandet.
2020-12-09
Alla är välkomna att vara med på fredag och lördag när vi sänder sex ceremonier för att fira de som tagit examen vid Karlstads universitet. Fler än 650 studenter har anmält sig och du kan hylla dem i en chatt under ceremonierna. Ta chansen att dela upplevelsen! De som deltar har fått sitt glasäpple per post och nu är det dags för själva firandet.
2020-12-07
Från och med måndag 7 december övergår gymnasieskolan åter till distansundervisning på grund av coronapandemin. Den snabba omställningen till distans under våren synliggör gymnasieskolans utmaningar visar en studie från Karlstads universitet.
2020-12-04
Trots att det är mycket som just nu inte är som det brukar finns en tradition som står stark: Musikhögskolan Ingesunds årliga jullåtssläpp. För sjätte året i rad bjuds vi på en riktig julhit, i år med lite modernare inslag i produktionen. Låten heter ”24tolv”, och är skriven och producerad av förstaårsstudenterna på musikproduktionsprogrammet under ledning av lektor Carl Utbult.
2020-12-02
Facebookgruppen Lärarupproret har drygt 14 000 medlemmar. Det görs dagligen upp till 40-50 inlägg om lärares vardag i en alltmer komplex undervisningspraktik. Vad kan dessa diskussioner om svenska skolan och dess lärare berätta för oss? Och vilken betydelse har gruppens engagemang för lärarna, skolan och utbildningspolitiken?
2020-11-30
Hela åtta av elva ansökningar om rekryteringsbidrag har nyligen beviljats till Karlstads universitet från forskningsfinansiären KK-stiftelsen. Syftet med KK-stiftelsens utlysning är att möjliggöra strategiska rekryteringar, genom delfinansiering av tjänster, i väl fungerande forskningsmiljöer. - Ett väldigt bra utfall av våra ansökningar som kommer ge oss värdefulla möjligheter att ytterligare utveckla universitetet, säger Kjell Magnusson, dekan HNT-fakulteten.