Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2016-06-14

Årets alumner heter Anna Jonhed och Mats Larsson Gothe

​Två tidigare studenter vid Karlstads universitet hedras varje år som Årets alumner. De har använt sin utbildning på bästa sätt, hittat intressanta vägar till nya utmaningar och är goda förebilder för universitetets studenter. I år utses Anna Jonhed och Mats Larsson Gothe till Årets alumner. Anna Jonhed doktorerade i kemiteknik vid Karlstads universitet 2006, och passerade Nordic Paper innan hon hamnade på BillerudKorsnäs.
2016-06-13

Nya metoder behövs för att stötta barn som upplever våld hemma

Barn som blir vittne till våld eller andra övergrepp mot en förälder eller själv blir utsatt, far illa. Men de metoder för stöd som används inom socialtjänsten idag har för liten effekt på barnens psykiska ohälsa. Forskaren Kjerstin Almqvist vid Karlstads universitet har på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat en metod från USA, Project Support.
2016-06-13

Konsten att göra naturvetenskap engagerande

Att låta eleverna i grundskolan använda samma metodik som forskare använder, är en viktig del för att göra undervisningen i naturvetenskapliga ämnen intressant visar en avhandling från Karlstads universitet.
2016-06-10

De får Sven N. Stenbäcks stipendier 2016

Fanny Österman och Elisabet Edvardsson får årets stipendier ur Sven N. Stenbäcks stipendiefond vid Karlstads universitet för att finansiera fortsatta studier. Fanny Österman läser spanska med litteraturvetenskaplig inriktning. Hon får ett stipendium på 75 000 kronor för att skriva sin C-uppsats i Argentina. - Att få stipendiet betyder jättemycket, utan det hade jag inte kunnat åka, säger hon.
2016-06-10

Projektet för tydligare läraridentitet fortsätter

Uppföljningar av ämneslärarprogrammet vid Karlstads universitet visar att studenter efterfrågar moment för att stärka identiteten som lärarstudent och blivande lärare. Därför genomfördes hösten 2015 pilotprojektet Propu, Professionell och personlig utveckling. Nu har Propu utvärderats och det blir en fortsättning. - Lärarutbildningsnämnden har beslutat att avsätta medel för Propu även under höstterminen 2016.
2016-06-09

Professor Curt Hagquist på BBC

Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för CFBUPH, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, deltog nyligen i ett BBC-radioprogram. Programmet, som heter "The Borders of Sanity", gör nedslag runtom i världen och undersöker hur människors psykiska hälsa påverkas av kultur och den moderna världen.
2016-06-09

Ökad segregation i storstädernas bostadsområden

Invandrarbarn från synliga minoriteter som växer upp i områden med låg inkomst riskerar i mycket högre utsträckning att bo kvar i samma sorts område som vuxna, jämfört med svenskfödda personer i samma grannskap.
2016-06-09

Nystartade Akademien för insolvensrätt samlar företagsekonomi och rättsvetenskap

Akademien för insolvensrätt har nyligen bildats för att öka fokus på insolvensrätt och förbättra förutsättningarna för tvärvetenskap mellan rättsvetenskap och företagsekonomi. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även ämnesområden som är nära förknippade, bland annat avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra angränsande brott. Företagsekonomi har stor relevans för insolvensrätt, som är ett specialområde inom juridiken.
2016-06-09

Vad motiverar droganvändare?

Marknaden för droger har förändrats. Köpen görs ofta på internet och det tillkommer ständigt nya preparat – som ofta inte hinner bli narkotikaklassade. Men vad driver människor till att använda preparaten? Den frågan har Christophe Soussan, doktorand på Karlstads universitet, ställt till användarna själva. För nöjes skull, i syfte att självmedicinera, plugga mer eller lyfta tyngre.
2016-06-09

Specialistsjuksköterskeutbildningen håller hög kvalitet

UKÄ, Universitetskanslersämbetet, ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen vid Karlstads universitet. UKÄ beslutade vid granskningen hösten 2014 att ge omdömet bristande kvalitet för två av inriktningar i utbildningen till specialistsjuksköterska. Det gällde inriktningarna operation och intensivvård.
2016-06-08

Forskning möter skola på CSL-dagen

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL, vid Karlstads universitet bjuder årligen in lärarstudenter och lärare från alla stadier till en gemensam dag. Syftet är att skapa en plattform där forskningen möter skolan. - Forskning är en viktig kugge för att driva utvecklingen i skolan och som forskare är det viktigt med praxisnära studier, säger Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete samt vetenskaplig ledare för CSL.
2016-06-07

Entreprenöriella studenter utforskar sina idéer

Teknikerjakten vid Karlstads universitet, har gett bidrag till fyra entreprenöriella studenter för att de ska få möjlighet att utforska sina idéer. Två gånger per år har studenter som har en idé möjlighet att söka stöd för sitt projekt.
2016-06-02

Här är årets Clear River Racing-bil

Studentteamet Clear River Racing, vid Karlstads universitet, har presenterat årets racingbil. Bilen är ett bidrag till världens största tävling för ingenjörsstudenter, där Clear River Racing tävlar mot universitet från hela världen. - I år har vi satsat på att designa efter funktion och därför fokuserat på prestandan. Ur tävlingssynpunkt är också hållarhet viktigt för oss.
2016-06-01

SKAPA-priset 2016 till Speakify

Det var Speakify som kammade hem länsvinsten i Sveriges största innovationspris, SKAPA. Speakifys grundare studerade vid Karlstads universitet när han fick idén till ett digitalt språkinlärningssystem som gör det lättare att lära sig vardagssvenska. SKAPA utvecklingsstipendium ska ge stöd till innovatörer i ett tidigt skede så att de kan utveckla sina idéer.
2016-06-01

Fick jag bara 560 likes?

Maja Hedin och Hanna Alricsons uppsats ”Fick jag bara 560 likes?” har prisats med Dik:s årliga pris för bästa kommunikationsuppsats. - Det hade jag inte förväntat mig, det känns verkligen bra!, säger Maja. I vintras blev Maja Hedin och Hanna Alricson färdiga med sin c-uppsats ”Fick jag bara 560 likes?” som handlar om ungdomars upplevelse av pressen på Instagram.
2016-06-01

Svensk-japanskt forskarmöte inom robotteknik

Vid Karlstads universitet pågår forskning i robotteknik för utveckling av hjälpmedel för äldre och funktionshindrade. Vid en nyligen genomförd workshop deltog bland andra två professorer från Japan, där utvecklingen av högteknologiska hjälpmedel kommit mycket längre än i Europa.
2016-05-31

ITQ-dag om nätverk och karriärvägar

IT-utbildningarna och IT-sektorn behöver rekrytera fler kvinnor. Och tjejer som läser IT-utbildningarna på gymnasiet och universitetet behöver kvinnliga förebilder från yrkeslivet. Det är den till synes enkla ekvationen bakom ITQ-nätverket. Varje år arrangerar Karlstads universitet ITQ-dagen för att knyta nätverk och väcka nyfikenhet på olika karrärvägar inom denna stora sektor. Nätverket för studenter inom IT-utbildningar, ITQ, har funnits i åtta år.
2016-05-27

Karlstads universitet ska utbilda forskare till lärare

Den 26 maj beslutade regeringen att Karlstads universitet får i uppdrag att anordna en ny kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Målet är att få fram fler ämneslärare och lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik. - Vi är väldigt glada över att ha fått det här uppdraget, säger Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet. Vi har en lång tradition av att utbilda lärare och utbildningen håller en hög nationell nivå.
2016-05-27

Betydelsefull resa för lärarstudenter

"Jag tror stenhårt på att du inte kan förstå något helt om du inte upplevt det på plats. Nu fick allt det jag läst plötsligt färg." Det säger Isabella Vehkamäki som i samband med sina studier till ämneslärare i religion besökt Jerusalem. I samarbete med Lunds universitet arrangerar religionsvetenskap vid Karlstads universitet kursen The Children of Abraham på STI, Svenska Teologiska Institutet, i Jerusalem.