Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2019-08-20
Barn som har ett annat modersmål än svenska och/eller har tillhörighet i något av de svenska nationella minoritetsspråken har enligt förskolans läroplan rätt till samma undervisning i förskolan som svensktalande barn. I år har minoritetsspråkslagen och läroplanen förstärkt detta ytterligare.
2019-08-16
Värmland Pride är ett färgsprakande event med aktiviteter och föreläsningar av olika slag på flera orter i Värmland. I år deltar Karlstads universitet på flera sätt. Lämna synpunkter till kommunen - på universitetet Karlstads kommun har en av fem Pridebrevlådor på Karlstads universitet. Där kan studenter och invånare lämna förslag på hur Karlstads kommun kan bli en mer HBTQ-vänlig kommun. Kommunen samlar in synpunkter mellan den 16 augusti och 9 september.
2019-08-16

De prisades av studenterna

Nyheter » 2019-08-16
Karlstad studentkår passade på att överraska några lärare som studenterna ville ge extra beröm vid vårterminens slut. "Hylla en lärare" hette kampanjen som pågick under hela våren och den 19 juni tillkännagavs resultatet på studentkårens Instagram. Både enskilda studenter och föreningar var välkomna att skicka in nomineringar via videor, som publicerades på kårens Instagram.
2019-07-11
Idag får 13 803 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 2,7 procent jämfört med förra året och något större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 1,5 procent jämfört med hösten 2018. Idag, den 11 juli, får de som sökt till utbildningar som startar i höst på landets högskolor och universitet besked om de har antagits, placerats som reserver eller strukits efter första urvalet.
2019-07-04

Forskare i Almedalen

Nyheter » 2019-07-04
Flera forskare från Karlstads universitet deltar i olika seminarium under Almedalsveckan. En av dem är Annika Fredén, universitetslektor i statsvetenskap. På fredag, den 5 juli, finns hon i Expressens tält och talar om opinionsläget samt deltar som expertkommentator i TV4:s ”Heta stolen” inför Socialdemokraternas tal. - Jag vill sprida ny forskning och kunskap som bygger på systematiska undersökningar och hoppas kunna bidra med nya infallsvinklar.
2019-06-27
Appar har blivit en viktig del i våra liv. De guidar oss för att hitta rätt väg, talar om för oss att röra på oss mer, och tipsar om annat som vi vill ha hjälp med i vardagen. För att fungera registrerar de var vi är, vad vi säger och vad vi gör. Men, kan vi lita på hur apparna hanterar vår personliga information?
2019-06-27

Studenttorget rustas upp

Nyheter » 2019-06-27
Studenttorget, ytan mellan Café Gläntan och Livskraft, ska bli en grönskande oas med gott om sittplatser. Arbetet startar direkt efter semestern och beräknas ta några månader. Under vissa perioder är delar av ytan avstängd, men det kommer alltid att finnas möjlighet att ta sig till Livskraft för att träna. Studenttorget består idag mestadels av betongsten och några få sittbänkar.
2019-06-26
Nyligen arrangerades en av världens främsta konferenser inom tjänsteforskning, QUIS16, på Karlstads universitet. I programmet medverkade flera av forskningsfältets grundare som berättade hur allt började, gav värdefulla insikter och goda råd för fortsatt forskning och utveckling.
2019-06-26
En globaliserad värld som förändras i allt snabbare takt ställer krav på snabba innovationsprocesser. En nyligen publicerad avhandling beskriver hur samarbeten genom öppna innovationsprocesser i nätverk kan vara ett alternativ som gör resan från idé till kommersialisering kortare. Konstant utveckling av ny teknologi i en snabbt föränderlig och globaliserad värld förkortar produkters livscykler.
2019-06-26
Digitaliseringen och GDPR har gjort hantering av persondata allt mer krävande för många organisationer. Förra året anmäldes 2300 personuppgiftsincidenter till Datainspektionen, varav en fjärdedel gällde offentlig sektor. Förutom rättsliga och tekniska utmaningar finns också frågor om hur värde skapas med persondata, och inte minst på vems villkor.
2019-06-25
Resan genom vården för en patient, kan den förändras? Hur blir patienter bemötta och varför? I en ny doktorsavhandling har Josina Vink forskat om just patientresan och hur den kan förbättras. Hon menar att det inte bara är detaljerna som är viktiga för förändringen av patientresan, utan också hela strukturen kring vården, med normer, beteenden och regler. En stor del av den hjälp som patienter idag får på vårdcentraler kan lika gärna ges till patienten i hemmet.
2019-06-24
36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.
2019-06-24
I år får Johan Pennerborn, huvudtränare för Färjestad BK:s A-lag, idrottsledarstipendiet Karlstad Grand Prix Award. Karlstad Grand Prix Award är Karlstads kommuns och Karlstads universitets idrottsledarstipendium på 30 000 kronor, som instiftats för att belöna stora ledargärningar inom svensk idrott.
2019-06-24
Natalie Holmes, doktor i organisk elektronik vid University of Newcastle i Australien, tillbringar just nu två månader på Karlstads universitet som gästforskare.
2019-06-24
Du är just nu aktuell som "Klimatångestdoktorn" i P4 Värmland. Vad innebär det? - Ja, det stämmer. Jag kommer att medverka i flera avsnitt där vi behandlar olika typer av frågor som rör klimatet och vad vi som medborgare kan göra för att minska vår påverkan och därmed också få lite mindre ångest. Första avsnittet sändes redan i förra veckan, vad handlade det om? - Det handlade om koldioxidutsläpp och dess påverkan på klimatet.
2019-06-20
Tillsammans med näringslivet har Karlstads universitet beviljats forskningsmedel för två forskningsprojekt, TRUEdig och AMHiPP från KK-stiftelsen. Forskningsprojektet TRUEdig handlar om hur företag som utvecklar digitala tjänster för ökad personlig integritet kan öka användarens trygghet och känsla av egenmakt. Forskningsprojektet AMHIPP ska utveckla olika materials mikrostruktur för maximal stryka och hållbarhet. Det totala ekonomiska värdet av satsningarna uppgår till över 50 miljoner kronor.
2019-06-20
Mobilt bredband ger 30 procent lägre prestanda än vanligt bredband. Det visar en ny studie som Karlstadforskaren Mohammad Rajiullah presenterade den 13-17 maj vid den topprankade (A*) konferensen: The web Conference 2019 i San Francisco, USA. Smartphones och mobilt bredband har revolutionerat hur människor använder webben. Konsumenter ställer höga krav på användarvänlighet och snabb uppkoppling, och företagen tävlar om att nå samma höga prestanda som det fasta nätet.
2019-06-19

Hallå där Lina Watz…

Nyheter » 2019-06-19
…du kom nyligen tvåa i Vinnarskallar på TV4. Grattis! Hur kändes det att vara med där och hur har det gått att kombinera med studierna vid sjuksköterskeprogrammet? Tusen tack! Jo, det har varit kämpigt att kombinera inspelningen av Vinnarskallar med att plugga. En inlämning skulle göras under de tre veckorna jag var borta och jag och en studiekompis fick göra uppgiften på bara några dagar och jobbade dygnet runt när jag kom hem från inspelningarna.
2019-06-18
Över 50 högstadieelever i Karlstads kommun har under läsåret haft studenter vid Karlstads universitet som mentorer inom projekt Näktergalen. Det är tredje året som universitetet genomför Näktergalen för att bredda rekryteringen, samtidigt som studenterna får ett komplement till sina universitetsstudier genom mentorskapet. Näktergalen startade i Malmö 1997 och har spridit sig till universitet runt om i Europa.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"