Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-06-01
Temperaturens betydelse under embryoutveckling hos vandrande fiskarters livscykel ska undersökas av forskare från Norge, Danmark och Sverige. Från Karlstads universitet är Larry Greenberg, professor i biologi på NRRV, Naturresurs rinnande vatten, ansvarig för studierna kring olika aspekter av fiskens beteende. Det är den ökade temperaturen orsakad av global uppvärmning, särskilt under vinterhalvåret, som i våra nordiska vatten kan ha stor påverkan på fiskens livscykel.
2017-06-01
Malin Thorsèn, vd och grundare av Bright Planet AB, blir ny ordförande för CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Utöver ordföranden har styrelsen följande externa ledamöter: Hans Karlsson, SKL, Peter Rover, Effect Managemet, Christina Öberg, Örebro universitet, Jonas Matthing, RISE, Anders Tufvesson, Ninetech, Sofi W.
2017-05-31
Med ett år kvar till att EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) träder i kraft så är det nu hög tid för företag och organisationer att förbereda sig. Vid Karlstads universitet utvecklas en distansbaserad internationell spetsutbildning i hantering av personuppgifter i enlighet med den nya förordningen. - Den nya dataskyddsförordningen innebär stora förändringar när det gäller hantering av personuppgifter.
2017-05-30
Den 1 juni klockan 10 – 14 har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning i foajén utanför Aula Magna på Karlstads universitet. De 23 projekten visas upp av studenterna, som gärna berättar mera på plats. Många olika uppdragsgivare Studenterna har samarbetat med 16 olika vitt skilda uppdragsgivare.
2017-05-23
En enda elev i regionen Värmland-Dalsland-Närke hade i år alla rätt på teknikåttans uttagningsprov som arrangeras av Karlstads universitet och det var Mohanad Kantar i klass 8A i Storfors. Han är 15 år, ambitiös, älskar ämnen med matematik och NO och siktar på en framtid som läkare. Varje år får åttondeklassarna i hela Sverige tävla genom att svara på ett antal frågor i teknik, NO-ämnen och matematik.
2017-05-22
CNDS, Centrum för naturkatastrofslära, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer och ett av regeringens strategiska forskningsområden. I början av april tog riksdagen beslut om forskningspropositionen och därmed är det formellt klart att CNDS och därmed CCS, Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet, får fortsatt del av regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Medel är avsatta för en femårsperiod, med start 2018.
2017-05-22
Formula Student-teamet Clear River Racing är färdiga med årets bil. Fredagen den 19 maj avtäcktes den nya bilen, CRR17, i Aula magna. Bilen är ett bidrag till världens största tävling för ingenjörsstudenter, där Clear River Racing tävlar mot universitet från hela världen. För tionde året i rad finns Karlstads universitet representerat i Formula Student, en årligen återkommande biltävling som äger rum på anrika Silverstone Circuit i England.
2017-05-18
Systemet för kvalitetskontroll av läkemedel saknar flexibilitet och behöver utvecklas. På Karlstads universitet pågår därför forskning om moderna och effektiva analysmetoder i samarbete med AstraZeneca. Samarbetet, finansierat av KK-stiftelsen och delvis av ÅForsk, mellan separationsgruppen vid analytisk kemi, Karlstads universitet och AstraZeneca syftar till att få ett mer flexibelt system för kvalitetskontroll av läkemedel.
2017-05-17
Under sin docentföreläsning i datavetenskap pratade Karl-Johan Grinnemo om förutsättningar som måste till för att kunna utveckla och skapa nätverk och transport av data för att bygga framtidens internet. Under sin docentföreläsning, den 28 april, lyfte Karl-Johan Grinnemo frågor som han både har och inte har adresserat i sin forskning. - Tre frågor som har extra stor betydelse för nätverk och datatransport i framtidens internet är att förenkla implementeringen av nya tran
2017-05-16
Idag är det sällsynt med produkter på marknaden som både är ekonomiskt fördelaktiga och miljövänliga. En diskmaskin med en inbyggd värmepump är dock ett sådant exempel.
2017-05-12
Yishan Gao som studerar engelska vid Karlstads universitet erhöll i veckan utmärkelsen Global Swede 2017 vid en ceremoni på utrikesdepartementet. Utmärkelsen delas ut av myndigheten Svenska institutet. English version below. Syftet med Global Swede ceremonin är att uppmärksamma utländska studenter och deras betydelse som ambassadörer för Sverige. Att entusiasmera och engagera studenterna till att behålla relationen med Sverige och sitt lärosäte efter avslutade studier.
2017-05-12
Antalet nyanlända barn och ungdomar i Sverige har ökat kraftigt. Inom grundskolan har antalet nyanlända elever ökat med 17000 och under läsåret 2015/2016 hade 23 procent utländsk bakgrund. En växande grupp barn kommer från en bakgrund där skolgång nästan varit helt frånvarande och med föräldrar som själva inte kan läsa eller skriva.
2017-05-11
Psykisk ohälsa har ökat de senaste decennierna. Främst bland unga kvinnor. Vad är då mekanismerna bakom detta? Det och mycket annat inom området psykologi forskar Maria Tillfors om. Hon är ny professor i psykologi vid Karlstads universitet.  Maria Tillfors, ursprungligen från Göteborg, ville bli läkare eller psykolog. Hon läste psykologlinjen i Uppsala 1991–1996. Hon fortsatte sen direkt med forskarutbildning vid samma lärosäte och var klar 2001.
2017-05-08
Ibland händer saker som gör att samhället inte fungerar som vi är vana vid, kriser som innebär att din egen förmåga testas. Många känner sig osäkra och är dåligt förberedda för sådana situationer. Vilket ansvar har du som privatperson och hur kan du hjälpa andra?
2017-05-04
Universitetet och en rad skolor i Karlstad fick nyligen besök av studenter och lärare från flera olika lärosäten i Europa. Syftet var att observera religionsundervisning i svenska skolor – och det visade sig att Sverige sticker ut som udda i sammanhanget. Projektet READY, Religious Education and Diversity, är ett treårigt, EU-finansierat projekt som syftar till att undersöka olika sätt att bedriva religionsundervisning i Europa.
2017-05-04
CCS vid Karlstads universitet kommer inom ett nytt femårigt forskningsprogram studera hur samhället kan stå emot effekterna av ett förändrat klimat med bibehållen resiliens. Resiliens betyder i detta sammanhang att samhället har kvar en fungerande samhällsstyrning och bevarar centrala samhällsfunktioner. Resiliens handlar om förmågan till förändring och anpassning på både kort och lång sikt.
2017-05-03
Miljöfrågor för förpackningar har under 30 års tid till stor del handlat om att materialminimera och återvinna. Nu är det dags för nästa stora steg, där det handlar om att utveckla förpackningens egenskaper utifrån konsumentbeteende och att därmed minska matsvinnet.
2017-05-02
Toke Høiland-Jørgensen, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet, har utvecklat ett open source-baserat verktyg att använda i arbetet för att minska fördröjningar på nätet. Därför har han uppmärksammats av Google som en viktig del av open source-rörelsen och för internetutvecklingen. Enligt Google själva är de beroende av öppen källkod och utvecklare utanför företaget.
2017-05-02

En hedersdoktor att räkna med

Nyheter » 2017-05-02
Matematik- och fysikläraren Svante Silvén har bidragit till att många skickliga och intresserade ingenjörstudenter, matematiker och fysiker sökt sig till Karlstads universitet. Hans livsgärning som lärare belönas nu av lärosätet som utser honom till hedersdoktor. Svante Silvén är lektor emeritus i matematik och fysik vid Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"