Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-11-16
Forskningsresultat från Karlstads universitet presenterades på konferens i Oslo. - Som alltid när det handlar om att förändra kulturer så gäller det att vara uthållig och inte ge upp, säger Markus Fellesson vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Markus Fellesson och Anna Fyrberg-Yngfalk, båda forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan, ni medverkade nyligen på konferensen ”Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work” i Oslo. - Där m
2023-11-16
- Vi konstaterar att samhällsrisk uppstår när livsuppehållande system hotas, säger Mikael Granberg. Systemkollapser och konflikter om resurser är en global utmaning och vi måste agera nu. Klimatförändringar har redan börjat påverka livsuppehållande ekologiska system världen över och dess konsekvenser är särskilt kännbara på platser och för individer med begränsade resurser.
2023-11-15
Inom Samhällsnytta omvandlas tjänsteforskning till praktisk verksamhet. Idén är att hjälpa regeringen och svenska myndigheter att ta sig an stora samhällsutmaningar. Samhällsnytta AB bildades 2021 och har utvecklats till en nationell mötesplats för aktörer på olika nivåer i samhällsbygget. - Vad som en gång bara var en idé har blivit verklighet, säger Johan Quist, vd vid Samhällsnytta, forskare samt vice föreståndare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF).
2023-11-14
Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har fått i uppdrag att identifiera initiativ och åtgärder som lett till att mindre mängd mat slängs i restaurang- och skolkök, inom handeln och i de nordiska hushållen.
2023-11-08
Forskningsprojektet Att skapa vi:et i hembygden: Närsamhällets kulturarv i SO-undervisningen på lågstadiet har beviljats 4,4 miljoner kronor av Skolforskningsinstitutet.
2023-11-08
I en värld där oral hälsa och allmänt välmående är tätt sammanlänkade, har professor Ulrika Lindmark ägnat över 25 år av sitt liv åt att fördjupa sig i och förstå de komplexa sambanden mellan munnens hälsa och det övergripande välbefinnandet.
2023-11-06
Ida Flink, professor i psykologi vid Karlstads universitet, får 4 677 000 kronor i projektbidrag från forskningsrådet Forte för det treåriga forskningsprojektet ”När sex gör ont: Effekten av multimodal behandling av vulvodyni”. – Jag har kämpat under många år för att få medel till just denna smärtgrupp, och nu hände det! Jag är väldigt glad, säger Ida Flink. Ida Flink installerades som professor i psykologi vid Karlstads universitet vid Akademisk högtid 20 oktober.
2023-11-02
På Karlstads universitet pågår forskning och utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning. I växthuset på campus har man odlat tomater. Elen kommer från solceller och man har ett batterilager som lagrar överskottselen. Vid en workshop presenterades nu resultaten så här långt. - Syftet med vår workshop var att presentera resultaten för deltagare från energi-, miljö- och belysningssektorn, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik.
2023-11-01
Samordnare transvård är en funktion inom hälso- och sjukvården i Region Värmland. Syftet är att stödja transpersoner och deras närstående i vårdkedjan. Funktionen upplevs kunna ge ett gott och viktigt psykosocialt stöd och många uttrycker det som en känsla av att bli sedd och hörd för första gången inom vården.
2023-10-30
Förskollärarna är ansvariga för att leda arbetslagets gemensamma arbete. Men eftersom ingen pratar öppet om det i praktiken känner de inte att de har ett tydligt mandat i sitt arbetslag. Att använda sig av strukturerade samtalsmodeller kan vara en väg framåt.
2023-10-30
… som ska börja forska om förnybar energi och jämställdhet i Yemen. Berätta mer! - Förra året fick vi finansiering från Formas för en studie som ska starta nu i december.
2023-10-27
Med rubriken ”Roliga nyheter – om journalistik, medborgare och politiska skratt” lockade höstens Anderseminarie storpublik till Karlstads universitet. Utmaningen med att få den yngre publiken att konsumera nyheter utanför ett flöde på sociala medier är inte ny. Det har varit en kamp för mediehusen sedan många år.
2023-10-27
Samtalet böljar fram och tillbaka om lärarjobb, familjeliv och roliga saker som hänt sen sist. Och så klart minnen från lärarutbildningen! Allt över ett dignande bord av te och en massa godsaker. Fikafröknarna har träff. Det var på 90-talet som ett gäng studenter träffades på lärarutbildningen vid Karlstads universitet. På välkomnandet sades det att: Den du sitter bredvid nu mycket väl kan bli en vän för livet!
2023-10-26
Centrum för genusforskning, CGF, vid Karlstads universitet bjöd hösten 2022 in genusforskarsamhället till g22: Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider. Närmare 300 deltagare från tre världsdelar tog sig till Karlstad för konferensen. Nu är g22 nominerad till Årets mötespris på 100 grader Karlstad. – Vi på CGF är hedrade över nomineringen, säger Tara Mehrabi, lektor i genusvetenskap vid Karlstads universitet.
2023-10-26
Centrum för tjänsteforskning (CTF) välkomnar sin nya gästprofessor Elina Jaakkola. Hon är professor i marknadsföring vid University of Turku och är en av fem internationella gästprofessorer som knyts till CTF med stöd av Anderstiftelsen. Elina Jaakkola är professor i marknadsföring och verksam inom forskning och undervisning vid Turku School of Economics, University of Turku i Finland.
2023-10-26
Forskarutbildningen i fysik har utvärderats av en extern bedömargrupp och betyget är "mycket hög kvalitet" vilket är det högsta man kan få i detta sammanhang. - Det är roligt att de externa bedömarna såg så stort värde i vår forskarutbildning i fysik, säger Marcus Berg, ämnesansvarig professor i fysik.
2023-10-25
…du tog emot ett forskningspris i idrottsvetenskap från Sveriges centralförening för idrottens främjande, SCIF under banketten vid Akademisk högtid. Kan du berätta vad i din forskning du fått pris för? Priset delas ut för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. Det är framförallt forskningen som jag bedrivit inom ramen för mitt avhandlingsarbete som prisas.