Nyhetsarkiv för Kau.se

2020-11-09
Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet välkomnar återigen en gästprofessor finansierad av Wettergrenstiftelsen. Han heter Stefan Östersjö och återfinns till vardags vid Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet. Institutionen för konstnärliga studier, där Musikhögskolan Ingesund ingår, har vid ett flertal tillfällen mottagit stöd från Wettergrenstiftelsen.
2020-11-06

Hallå där Jan Gambring…

Nyheter » 2020-11-06
Smittspridningen ökar i Sverige och fler regioner får skarpare riktlinjer. Det är därför viktigt att testa sig om man har symptom. Hur går testningen till i Värmland och vad gör universitetet? Jan Gambring, säkerhetschef berättar. Hur många fall har Karlstads universitet? Som vi känner till, så finns i dagsläget 12 studenter och tre anställda som har bekräftats smittade med covid-19.
2020-11-05
Tonåringar har behov av kunskap om sex och relationer. I avhandlingen ”Sexual health and sexual health promotion in the transition from adolesence to emerging adulthood” av Brian Unis, doktorand på Karlstads universitet, visar ny forskning att sex- och samlevnadsundervisning inte är anpassade efter tonåringars behov och intressen. Brian Unis forskning belyser tonåringars sexuella utveckling och sexuella hälsa.
2020-11-05
Ämnesdidaktiska modeller stod i fokus när drygt 100 lärare, framförallt från årskurs 7-9, slöt upp till den digitala Ämneslärardagen. Föreläsningar varvades med workshops och deltagarna fick fördjupa sig i ämnesundervisning under ledning av forskare inom ämnesdidaktik vid Karlstads universitet. En gemensam frågestund utifrån en poddföreläsning där det samtalades om didaktiska utmaningar och didaktiska modeller inledde dagen.
2020-11-04
Hur medveten är du om vilka integritetsbeslut du gör på internet? Agnieszka Kitkowska har i avhandlingen ”Homo Varius: Investigating Intrinsic and Extrinsic Determinants to Explain Online Privacy Decisions” undersökt hur vi kan bli mer medvetna om våra val och vilken betydelse gränssnittet har för dem. Heuristik är inom datavetenskap ett sätt att göra smarta antaganden som i sin tur hjälper till att hitta lösningar till ett problem.
2020-11-03
Kvalitetsutvärderingen inom Treklövern för huvudområdet datavetenskap inklusive Civilingenjörsexamen datateknik och högskoleingenjörsexamen datateknik är nu klar. Utbildningarna ansen vara ingenjörsmässigt bra men saknar till viss del de vetenskapliga aspekterna. Vidare vill studenterna se en tydligare progression från teori till praktik till presentation med tydliga instruktioner att följa.
2020-11-02
Academia Europaea (AE) är en europeisk, icke-statlig förening som fungerar som en akademi. Dess medlemmar är forskare som tillsammans syftar till att främja lärande, utbildning och forskning. Sedan augusti 2020 är Karlstads universitet representerat i AE. Det är André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för geografi, medier och kommunikation som blivit invald i AE:s gruppering ”Media, Film and Visual Studies”.
2020-10-29
Två doktorander från Karlstads universitet deltog i det första mötet i WASP-HS forskarskola när 35 forskarstuderande från hela Sverige samlades för att utbildas inom artificiell intelligens inom humaniora och samhällsvetenskap. Mötet var en virtuell två dagarskonferens för att introducera ämnen och visioner för WASP-HS och för att doktoranderna skulle få möjlighet att lära känna varandra. WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and
2020-10-23
Jobbmässan Hotspot finns för att studenter och utställare ska kunna nätverka. Du som student förbereder dig för arbetslivet och du som arbetsgivare får träffa framtida medarbetare. Som vanligt är det februari som gäller och det blir via en digital plattform 2021. - Vi hoppas att det finns ett stort intresse för att medverka och att mötas på ett nytt och säkert sätt, säger Julia Strandman, projektledare.
2020-10-22
Hon var projektledare för den första juristmässan någonsin på Karlstads universitet, har råddat Stockholmsresan och skapat värdefulla kontaktytor mellan näringsliv och studenter. Och nu har hon vunnit Karlstads universitets samverkanspris. Grattis Beatrice Tollerup! - Oj, jag är verkligen chockad. Men jätteglad!
2020-10-22
Ett integrerat kartongbruk består av ett flertal enhetsprocesser som kontinuerligt genererar stora mängder processdata. Tillverkningen är energiintensiv och man måste ta hänsyn till variationer för att uppnå optimal produktion.
2020-10-22
Coronapandemin innebär en ny situation för alla i samhället, men särskilt för personer över 70 år. Nu startar FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet en kartläggning av hur restriktioner och smittskydd under coronapandemin relaterar till välbefinnande bland äldre brukare inom hemtjänsten.
2020-10-22
Tisdag 27 oktober uppträder Nils Landgren tillsammans med Malena Ernman på Musikhögskolan Ingesund. Konserten livestreamas för studenter, medarbetare och allmänhet kl. 13:00. Nils Landgren har genom åren presenterat ”Nisses Hörna” i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm – ett artistmöte med musik. Konceptet har varit lyckat med konsert och avspända samtal i soffhörnan. Nisse Landgren har själv studerat på Ingesund och återkommit med gästspel vid olika tillfällen.
2020-10-19
... du tillbringar en hel del tid i kommunarkiven i Storfors och Arvika just nu. Vad gör du där? - Jag jobbar med min avhandling och läser handlingar från framför allt de gamla folkskolestyrelserna och skolstyrelserna. Syftet är att undersöka hur man på lokal nivå har hanterat och genomfört skolreformer mellan åren 1950 och 1968. Varför är just den tidsperioden intressant? - Under perioden 1950 till 1968 genomförs en av de största skolreformerna hittills i Sverige.
2020-10-15
Staffan Janson, senior professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, har sedan flera decennier lett de nationella studierna om barnuppfostran och våld mot barn. Tidigare i år blev han och en engelsk kollega inviterade att skriva för BMJ Paediatrics. - Det är alltid en hedersbetygelse att få skriva editorials för framstående tidskrifter.