Nyhetsarkiv för Kau.se

2022-01-28
Studenterna vid Elitidrottsuniversitetet, Karlstads universitet tränar och tävlar inom sina respektive idrotter samtidigt som de utbildar sig parallellt på olika program med olika inriktningar. Ett koncept som de tycker fungerar alldeles utmärkt vilket inte minst märks genom deras framgångar när de representerar Sverige i olika mästerskap. Dalian Dawody, som läser civilekonomiprogrammet, tredje terminen, andra året, har tränat thaiboxning i drygt fem år.
2022-01-27
Endast en tredjedel av Sveriges barn är idag tillräckligt fysiskt aktiva och då oftast inom någon form av idrott. Men hur ska vi få de barnen som inte idrottar att vilja lämna datorskärmen, mobilen och soffan? En ny avhandling visar att barnen själva efterlyser andra fysiska aktiviteter än idrott. Idrottsrörelsen, med sina 18 000 föreningar, är en av nyckelspelarna i arbetet med att få fler barn att röra på sig på ett sätt som ökar deras välmående.
2022-01-26
Ett sätt att leva präglat av hårt arbete och en övertygelse om att maten vi äter behöver produceras på ett sätt som är bra för människa, djur och jord för lång tid framöver. Att driva småskaligt, hållbart jordbruk har sina utmaningar – och möjligheter. På projektet Biokumas första workshop delades erfarenheter och idéer. Vilket är ditt första matminne? Det var den inledande frågan på projektet Biokumas workshop i slutet av januari.
2022-01-26
Mikael Granberg och Finn Nilsson lämnar i vår sitt uppdrag som föreståndare för CSR. Rektor har beslutat att Johanna Gustavsson, lektor i risk och miljöstudier, blir ny föreståndare från 1 april. Uppdraget sträcker sig till 31 december 2024. - Det känns roligt och spännande. Jag ser verkligen fram emot den nya rollen och de möjligheter och utmaningar som följer när det gäller forskning, utbildning och samverkan.
2022-01-25

Raketforskning i kemi

Nyheter » 2022-01-25
Rymdstyrelsen beviljar ytterligare bidrag till solcellsforskningen vid Karlstads universitet. Senare i år kommer forskargruppen i kemi och materialfysik utföra experiment under mikrogravitation vid parabelflygningar i Bordeaux, Frankrike. Syftet är studera hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas. - Vi är mycket glada över att Rymdstyrelsen fortsätter satsa på vår forskning, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet.
2022-01-24
Hur har pandemin förändrat våra vardagsrutiner och våra erfarenheter av att arbeta hemifrån eller pendla till arbetsplatsen? Vilka långsiktiga effekter kan det få på var människor väljer att bo och jobba? Det ska en ny forskningsstudie vid Karlstads universitet ge svar på. Före pandemin pendlade ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning från hemkommunen till en annan kommun för att jobba.
2022-01-20
Nu är det snart dags för vårens första Digitala Kulturmorgon, ett Kultur på Kau-evenemang som är öppet för alla. Torsdag den 27 januari möter vi Carl Unander-Scharin, professor vid Musikhögskolan Ingesund.
2022-01-20
Per-Ola Wiklander, universitetslektor i offentlig rätt och programledare vid Handelshögskolan är mycket nöjd med hur juristprogrammet har utvecklats. Och studenterna får jobb direkt. - Jag har varit med från start som lärare och tog över programledarskapet för två och ett halvt år sedan. Det har varit en hel del utvecklingsarbete då en juristexamen är väldigt omfattande. Men våra studenter har varit både ambitiösa och skickliga.
2022-01-17
Vid gränsen mellan Sverige och Norge finns juridiska utmaningar. Studenter vid juristprogrammet har kommit långt i arbetet med att reda ut de frågor som kan uppstå. Vad får polisen göra på respektive sida av gränsen mellan Sverige och Norge? Vilka skillnader finns i de båda ländernas lagstiftningar?
2022-01-14

Hotspot 2022 blir digital

Nyheter » 2022-01-14
På grund av den ökade smittspridningen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer har universitetsdirektören och säkerhetschefen på Karlstads universitet beslutat att Hotspot 2022 genomförs digitalt. – Trots att mässan återigen blir i digital form är den ändå en självklar plats för företag och organisationer i regionen att träffa framtida arbetskraft, säger Ximena Deramond, projektledare för Hotspot.
2022-01-13
Nu utökar CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, sitt utbud av flexibla kurser för yrkesverksamma inom tjänsteområdet. Kurser inom digitalisering, kundresor och idéhantering är nu öppna för anmälan, varav två ges för första gången. Kurserna startar i slutet av januari. Anmälan är öppen till och med 18 januari. Anmälan är nu öppen till vårens första kurser för yrkesverksamma. Fler kurser kommer att lanseras och erbjudas under året.
2022-01-12
Smittspridningen i landet ökar kraftigt och därför införs fler tillfälliga åtgärder från och med idag, den 12 januari. Det gäller bland annat för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt restauranger. För lärosäten kan distansundervisning användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men detta ska inte vara en heltidsåtgärd.
2022-01-11
Nu har UKÄ, Universitetskanslerämbetet, lämnat sin slutrapport för granskning av forskarutbildning i analytisk och fysikalisk kemi. I båda ämnesinriktningarna får Karlstads universitet omdömet hög kvalitet. - Vi är mycket nöjda med UKÄ:s bedömning, den visar att ämnets kvalitetsarbete och fakultetens forskarskola håller hög kvalitet, säger Jan van Stam, ämnesföreträdare i kemi och professor i fysikalisk kemi.
2022-01-11

Den rörliga bildens sprängkraft

Nyheter » 2022-01-11
Framtidens kommunikatörer rustas väl på Karlstads universitet. Kursen Storytelling i film och rörlig bildproduktion ligger i bräschen och har fått en succéartad start. Storytelling handlar om att hitta kärnan i det man vill berätta och sedan försöka förstå hur man kan anpassa produktionen efter de resurser man har att tillgå.
2022-01-10

Kolnanorör – det nya svarta

Nyheter » 2022-01-10
Kolnanorör röner stort intresse för både vetenskaplig forskning och kommersiella applikationer på grund av materialets unika egenskaper. En ny avhandling vid Karlstads universitet handlar om vad som påverkar materialets olika egenskaper. - Det saknas idag mätstandarder och klassificeringssystem för kolnanorör, säger Mattias Flygare, nybliven doktor i fysik som precis publicerat sin avhandling.
2021-12-28
Stress och press i skolan ökar risken för psykisk ohälsa hos unga. Tilltron till den egna förmågan är en betydelsefull resurs mot psykisk ohälsa och därför är socialt stöd från skolans vuxna viktigt. Ett synligt och systematiskt arbete mot mobbning i skolan är också viktigt både för den som utsätts för mobbning, men också för övriga elever.
2021-12-21
Forskningen om organiska solceller vid Karlstads universitet tar nu ytterligare ett steg framåt, tack vare ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Vintersolståndet som inträffar idag, har historiskt setts som betydelsefullt och firats på olika sätt.