Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-09-08
På kursen Ras och vithet i Sverige i ämnet interkultur har en högerkonservativ och nationalistisk nätprofil börjat som student. Nätprofilen är mycket aktiv i sociala medier, där han bland annat skriver nedsättande om kursen, kursens studenter och kursens lärare. Universitetet och dess ledning tar kraftigt avstånd från nätprofilens agerande på sociala medier.
2023-09-08
Musikhögskolan Ingesund, som ursprungligen var Folkliga musikskolan på Ingesund, fyller 100 år och det ska firas i dagarna två till hösten. Helgen 13-14 oktober ges två större jubileumskonserter för att fira födelsedagsbarnet. Grundaren av Ingesundskolorna, legendaren Valdemar Dahlgren, startade parallellt med Västra Värmlands folkhögskola (senare namnbyte till Ingesunds folkhögskola) även Folkliga musikskolan 1923 med 35 deltagare från tio olika landskap.
2023-09-06
Det hör till ovanligheterna att ett examensarbete blir en artikel i en vetenskaplig publikation. Handelshögskolans alumn från juristprogrammet, Fabianne Lenvin lyckades dock med sitt. Den 1 januari 2019 infördes en omprövning för moderna miljövillkor i miljöbalken.
2023-09-06
Jag vill börja med att tacka för det fina välkomnande jag har fått under mina första veckor vid Karlstads universitet. Jag har redan mött flera av er och jag ser fram emot att få fortsätta möta er i vardagen. Jag uppskattar möten, både planerade och spontana. Det kanske låter lite överraskande att en ledare inom universitetsvärlden, som fått en stor dos möten genom åren och knappast kan förvänta sig fler luckor i kalendern framöver, säger sig uppskatta möten.
2023-09-06
- Propaganda har varit det som forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap har fokuserat på i Ryssland – den här diskursen jag tittar på var inte speciellt utforskad innan kriget startade, säger Svetlana Chuikina. I avhandlingsprojektet “(Re)constructing Russian anti-war movements.
2023-09-05
Återbruk och andra cirkulära lösningar blir i dag allt vanligare inom detaljhandeln för att skapa en mer hållbar konsumtion. För att främja denna omställning behövs mer kunskap om hur företag kan skapa bättre förutsättningar och kundupplevelser kring försäljning av återbrukade produkter.
2023-09-04

Kau på Pride

Nyheter » 2023-09-04
Nu är det Pridevecka här på Karlstads universitet! Vi uppmärksammar människors lika värde genom flera olika aktiviteter. Under veckan finns en utställning på Plan 3 på biblioteket som kallas Biblioteket ❤ Pride. På lördag den 9 september avslutas veckan med att vi deltar på Wermland Prides arrangemang i Museiparken i Karlstads centrum. Där vi finns representerade med ett tält som bemannas av Studenthälsan, dit alla välkomna för att umgås och delta i en tävling.
2023-09-01
För en hållbar utveckling krävs balans mellan ekonomisk tillväxt och nuvarande samt framtida behov. Boken ”Regional sustainable development” adresserar ett flertal utmaningar i detta sammanhang. Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer och medförfattare till boken, vars ramverk integrerar miljömässiga och ekonomiska mål.
2023-08-31
1 februari i år bytte Adrian Sangfelt Uppsala mot Karlstad och tjänsten som biträdande lektor i svenska med didaktisk inriktning. – Det är ett väldigt bra jobb. Jag har svårt att tänka mig en annan tjänst jag skulle vilja ha, säger han. Vi ses på hans tjänsterum i hus 12 där han förbereder höstterminens arbete. – Under våren var jag handledare för studenter på förskollärarprogrammet.
2023-08-30
Efter tisdagskvällens händelse i centrala Karlstad där en student skadades har åtgärder vidtagits i samarbete mellan universitetet och Studentkåren. Bland annat så har Studenthälsan frigjort tid för krissamtal. – Där finns möjlighet till samtalsstöd för den som behöver.
2023-08-30
I projektet Smart and Safe samverkar offentlig verksamhet, företag, akademi och civilsamhälle i en helix-modell för att med hjälp av IoT, som också kallas sakernas internet, skapa ökad trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Forskningen görs av Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Komplexa samhällsutmaningar kräver komplexa lösningar och tekniska system baserad på IoT är exempel på en sådan lösning.
2023-08-28
Pelletsförbundet besökte Karlstads universitet för att hålla sin nätverksträff här och fick samtidigt pelletforskningen presenterad. - Att Pelletsförbundet lägger sin nätverksträff på universitetet innebar att vi fick ett bra tillfälle att visa våra labb och forskningsarbeteten, säger Stefan Frodeson, docent i miljö- och energisystem.
2023-08-23

Nu SURRar det på Kau

Nyheter » 2023-08-23
Från slutet av augusti till slutet av september kommer Pollinera Sveriges utställning SURR att visas mellan biblioteket och Solsta Inns huvudentré. Utställningen visar pollinatörer i fantastiska närbilder och ger inspiration till hur man kan främja mångfalden av insekter i sin egen trädgård. Pollinatörer spelar en avgörande roll för upprätthållandet av biologisk mångfald på vår planet.
2023-08-17

Nya rektorn om första dagarna

Nyheter » 2023-08-17
Sedan 1 augusti är Jerker Moodysson igång med sitt nya uppdrag som rektor för Karlstads universitet. – Det känns bra att ha kommit igång och jag trivs, säger han. Hur har de första dagarna varit? – Det är naturligtvis mycket nya intryck i början. Nya kollegor att lära känna, nya system och rutiner att sätta sig in i. Jag har ägnat mycket tid i början åt att prata med kollegor i organisationen, och det kommer jag fortsätta med.
2023-07-25
Team Clear River Racing vid Karlstads universitet deltog under 17-23 juli i Formula Student, världens största studentprojekt. Karlstadslaget placerade sig bäst av de tre svenska team som deltog och kom på 31:a plats av totalt 63 lag.  I förra veckan åkte 33 studenter från Karlstads universitet till England för att tävla med sin egenutvecklade racerbil CRR23, som tagit över 26200 timmar att bygga.
2023-07-12
I dag får 15 995 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en marginell minskning med 0,23 procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier vid Karlstads universitet i höst är 4 530 antagna till ett program.
2023-07-03
EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten. Eunice ska underlätta student- och personalutbyten, men också skapa förutsättningar för nära samarbete kring forskning och samverkan med omgivande samhälle. Projektet sträcker sig över fyra år och har beviljats 14,4 miljoner euro.