Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2016-09-20

Lekfull workshop i naturvetenskap

Vid Karlstads universitet pågår många aktiviteter för att öka intresset för naturvetenskap. Till exempel en lekfull workshop om fysikexperiment. Inbjudna är lärare i förskolan och i förskoleklass. - Vid den här workshopen kommer författaren Anna Gunnarsson att medverka. Hon har skrivit barnböcker om kemidraken Berta och nu utkommet med en bok om fysik, säger Susanne Walan, projektledare för Kunskapsgatan, ett projekt som ska öka intresset för naturvetenskapliga studier.
2016-09-19

Racingdrömmar och nyfikenhet under Formula Lådbil

Under uppsikt av ingenjörsstudenter från Clear River Racing tävlade mellanstadieelever i Formula Lådbil på Karlstads universitet. Studentprojektet Formula Student har under många år engagerat studenter vid Karlstads universitet. Projektet handlar om att bygga en racingbil, som deltagarna sedan tävlar med mot andra lärosäten från hela världen. Sedan förra året arrangeras även en tävling för mellanstadieklasser, Formula Lådbil, som liknar Formula Student i upplägg.
2016-09-16

Speaker-seminarier i Geomedia: Den smarta staden

Geomedia är ett framväxande område i skärningspunkten mellan geografi, kommunikation och medietekniker. Det är också namnet på en forskargrupp, som från årsskiftet är en av universitetets starka forskargrupper.
2016-09-16

Regeringsuppdrag för att skapa en bättre skola

Björn Åstrand ska hjälpa regeringen att skapa en bättre skola. Han är dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet och har nu fått i uppdrag av regeringen att utreda hur lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer kan få bättre förutsättningar för sina viktiga uppdrag. – Vi har två övergripande problem inom skolan i dag. Sjunkande skolresultat inom flera områden och en stor brist på lärare, säger Björn Åstrand.
2016-09-13

Rekordmånga vill bli mattelärare

Karlstads universitet har haft ett av landets bästa söktryck till ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik. Vid terminsstart var 48 personer registrerade på utbildningen, mot 35 studenter föregående år. Det är en ökning med 37 procent i jämförelse med föregående årskull. - Vi är överraskade och väldigt glada. Intresset har varit jättestort och vi har tagit emot många fler än väntat.
2016-09-12

Historia och hållbar utveckling i Sydafrika

Under en vecka besöker Varkey George från University of Stellenbosch, Karlstads universitet för att bland annat diskutera internationalisering samt ge en öppen föreläsning om historia, socialt entreprenörsskap och hållbar utveckling i Sydafrika. - Syftet med besöket är att informera om pågående projekt inom studentmobilitet med ämnet omvårdnad.
2016-09-09

Cirkeln sluten för Balansa

Från forskning till marknad. Balansamodellen, en innovation framtagen av forskare vid Karlstads universitet, har nu slutit cirkeln för nyttiggörande i och med att företaget Cojn Balansa slår upp portarna för verksamheten, som är helt baserad på modellen. Balansamodellen är en innovation som har sin grund i humanistisk forskning vid Karlstads universitet, och har utvecklats i samarbete mellan Centrum för genusforskning och värmländska arbetsgivare.
2016-09-09

Ny föreståndare för CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation, blir ny föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. - Det ska bli jättespännande, säger Per Kristensson. Det är verkligen motiverande att jobba tillsammans med så många duktiga forskare som finns här och i vårt stora internationella nätverk. Vår forskning gör nytta för samhälle, företag och människor.
2016-09-08

Skriv ett examensarbete som verkligen gör skillnad!

Minor Field Studies är ett stipendieprogram för dig som vill göra en fältstudie i ett utvecklingsland till ditt examensarbete/uppsats. MFS-programmet är avsett för studenter som vill skriva examensarbete om ett ämne som har anknytning till utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Det kan handla om en C-, D- eller E-uppsats, eller examensarbete på motsvarande nivå.
2016-09-08

Internationella erfarenheter lockar

I somras var hon en av civilingenjörsstudenterna som åkte till Nanjing i Kina och till våren blir det en utbytestermin i Kanada. Sarah El-Mobader som går fjärde året på civilingenjörsprogrammet med inriktning maskinteknik, vill få en internationell prägel på sin utbildning. - Jag och drygt 20 andra studenter från Karlstads universitet tillbringade ungefär en månad i Nanjing och gick en kurs där, säger Sarah El-Mobader.
2016-09-07

Projekt stärker yrkesidentiteten hos blivande lärare

Nytt läsår innebär också nystart för PROPU-projektet på Karlstads universitet. Efter en första träff studenter och mentorer emellan är förväntningarna höga på fortsatt samarbete. Leonardo Inostroza står i startgroparna till sin lärarutbildning och är en av de som nu har fått nya, värdefulla kontakter. - Det var roligt att vår mentor var så öppen och ville dela med sig av sina erfarenheter.
2016-09-07

Mindre förpackningsmaterial - inte alltid bra för miljön

Mindre förpackningsmaterial, kan någon vara emot det? Mindre att ta hand om i köket, mindre påverkan på miljön. Eller? Ofta glöms det bort att förpackningens utformning påverkar vårt beteende och att slutresultatet därmed inte alltid blir det önskvärda. Forskare vid Karlstads universitet har analyserat en ny köttfärsförpackning i form av en tub, liknande de för till exempel ärtsoppa. Vid första anblicken är den överlägsen det tråg som normalt används.
2016-09-06

Varje skola behöver en hälsocoach

För att öka barns dagliga fysiska aktivitet i skolan krävs lekfulla och varierande aktiviteter, fria från resultat och bedömning. Barnen själva vill dessutom känna sig delaktiga i den verksamhet som bedrivs och ha en vuxen inspiratör – en hälsocoach – som har tid och är engagerad, och som finns där för dem varje dag.
2016-09-05

Med sikte på en forskarutbildning

Ludwig-Maximilian Universität München (LMU) är ett av världens högst rankade universitet inom teoretisk fysik och de har haft hela 14 nobelpristagare i fysik. Nu har Wilhelm Söderqvist Wermelin, som läst kandidatprogrammet i fysik på Karlstads universitet, antagits till masterutbildningen i teoretisk fysik och matematik på LMU. - Mitt intresse för fysik och matematik har jag nog alltid haft, säger Wilhelm Söderqvist Wermelin.
2016-09-05

Öppen föreläsning med årets gästprofessor i globala mediestudier

"Migration Maps and Cartographic Ambivalence" är titeln på den öppna föreläsningen som årets gästprofessor i globala mediestudier, Paul C Adams, håller den 29 september. Föreläsningen handlar om Europakartan och vår kluvenhet vad gäller migration, öppenhet och mänskliga rättigheter kontra europeisk identitet, gränser och integritet. Paul C. Adams är professor i geografi vid University of Texas i Austin, USA.
2016-09-02

Med sikte på en forskarutbildning

Ludwig-Maximilian Universität München (LMU) är ett av världens högst rankade universitet inom teoretisk fysik och de har haft hela 14 nobelpristagare i fysik. Nu har Wilhelm Söderqvist Wermelin, som läst kandidatprogrammet i fysik på Karlstads universitet, antagits till masterutbildningen i teoretisk fysik och matematik på LMU. - Mitt intresse för fysik och matematik har jag nog alltid haft, säger Wilhelm Söderqvist Wermelin.
2016-09-02

Pridevecka på universitetet

Den 5-10 september arrangeras Värmland Pride där Karlstads universitet är samarbetspartner. Under veckan genomförs flera aktiviteter på campus med temat HBTQ. På schemat står bland annat ett lunchsamtal mellan rektor Åsa Bergenheim, professor i idéhistoria, studenthälsan och studentföreningen HBTQ et al. Moderator är universitetsprästen Hans Kvarnström.
2016-08-26

Undvik parkeringskaos - ta bussen

På måndag, den 29 augusti, börjar höstterminen vid Karlstads universitet. Det innebär att väldigt många personer kommer till universitetet och att det kan bli ont om parkeringsplatser. Därför är buss det bästa transportmedlet terminens två första veckor. De första dagarna på terminen är det fler studenter på plats än normalt. De flesta utbildningar har någon form av uppstartsföreläsning, och många samlas vid samma tid.
2016-08-25

Effektutvärdering av skadeförebyggande arbete

Effektutvärdering av förebyggande arbete inom personskadeområdet är ett ämne som behöver belysas och utvecklas visar en avhandling på Karlstads universitet. Den visar att större beslut om förebyggande insatser ibland baseras på underlag som inte kan anses helt tillförlitligt. - En säkerhetspolicy kan ibland implementeras utan särskilt rigorösa tester eller baseras på en svag evidensgrund, säger Carl Bonander, universitetsadjunkt i riskhantering.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"