Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2016-12-06
Äntligen är det dags för uppföljaren av fjolårets julsuccé, Christmas is You, som spreds som en löpeld. Musikhögskolan Ingesunds studenter på kursen, ”Producent, Låtskrivare och Entreprenör” hoppas kunna dra in ännu mer pengar med låten Bring out the joy. I år går intäkterna till Rädda Barnen. Förra året skänkte studenterna alla intäkter till Musikhjälpen. I år går intäkterna till Rädda Barnen.
2016-12-06
Forskningsrådet Formas har beviljat ett forskningsanslag på 3 miljoner kronor till forskning om förpackningslösningar och matsvinn. Forskningen är tvärvetenskaplig och kommer att ske inom ämnena miljö- och energisystem samt psykologi vid Karlstads universitet. Projektet består av två studier samt skrivandet av en populärvetenskaplig bok. Den första är en litteraturstudie där orsaker till livsmedelssvinn för olika produkter sammanställs.
2016-12-02
Karlstads universitet har tillsammans med Karolinska institutet och Lunds universitet fått medel från Vetenskapsrådet för att undersöka hur exponering för så kallade perfluorerade ämnen påverkar epigenetiska mekanismer hos gravida kvinnor och deras barn. Projektet har sin början i att man i december 2013 upptäckte att dricksvattnet i Ronneby kommun var förorenat med perfluorerade ämnen (PFAAs) från brandskum.
2016-11-29

Årets Eldkonst: I tidens spegel

Nyheter » 2016-11-29
Mitt i mörkaste vintern, fredagen den 16 december, flammar Eldkonst upp i Sandgrundsparken i Karlstad. Det är ett evenemang där studenter från Innovations- och designingenjörsprogrammet, Danspedagogprogrammet samt kurser inom bild, dans och musik samarbetar. Årets tema är I tidens spegel där musik, dans, eldskulpturer och ljusinstallationer tolkar och uttrycker tiden på olika sätt. Eldkonst har blivit något av en tradition.
2016-11-29
Ungdomar som ägnar sig åt graffiti drivs av flera olika motiv. Om samhället vill motverka graffiti bör åtgärder, för att vara effektiva, ta hänsyn till det. Den slutsatsen drar Anki Nordmarker, Karlstads universitet, som disputerar vid Göteborgs universitet med avhandlingen Graffiti – For Joy and Confirmation. Ur ett samhällsperspektiv betraktas oftast olika former av graffiti som skadegörelse.
2016-11-29
Sjuksköterskorna Maria Stensson och Anna-Karin Sund har tilldelats var sitt stipendium för väl genomfört examensarbete på avancerad nivå inom ämnet omvårdnad. - Jätteroligt att bli uppmärksammad på det här viset, säger Maria Stensson.
2016-11-28
Var fjärde nystartat företag startas idag av personer som är äldre än 50 år. Och allt fler äldre väljer att starta eget. Men trots att det är en utbredd och växande företeelse, saknas kunskap om gruppen.
2016-11-25
Under snart två har Centrum för språk- och litteraturdidaktik vid Karlstads universitet varit värd för nätverket för forskning och forskarutbildning i svenska med didaktisk inriktning. Den 24-25 november arrangerade CSL den tolfte nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning i Karlstad med temat textkulturer. Konferensen riktade sig till forskare, forskarstuderande, lärare och lärarutbildare.
2016-11-24
Den 17 november anordnades ett studentmingel på Karlstads universitet för studenter och energiföretag. Temat för dagen var framtidens arbetsmarknad inom området energi. Var finns energijobben i framtiden? Energibranschen förändras och gamla discipliner gifter sig med nya. De klassiska energibolagen planerar stora pensionsavgångar och brist på kompetens finns inom elektroteknik, automation, maskiningenjörer och data/it. Var finns jobben och hur kan man få del av dem?
2016-11-23
Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, är ny föreståndare för HumanIT. Uppdraget är på ett år framåt och fokus kommer att ligga på att åter knyta an till IT-branschen i regionen, efter en period av internationellt samarbete. HumanIT är en mångvetenskaplig miljö för forskning om användarens perspektiv på informations- och kommunikationsteknik (IKT).
2016-11-22
Regeringen har utsett Berit Högman och Sture Nordh för att ta fram förslag på externa ledamöter för Karlstads universitets styrelse. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande den 22 november. Regeringen har ändrat ordning för att utse externa ledamöter till landets högskole- och universitetsstyrelser.
2016-11-22

SELMA-dagen firade 5-årsjubileum

Nyheter » 2016-11-22
Lördagen den 19 november var det SELMA-dagen på Karlstads universitet och i år firades det 5-årsjubileum. Dagen bygger på SELMA-studien som undersöker barns hälsorisker kopplade till ohälsosamma ämnen i vardagen.
2016-11-18
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet har utsett fyra nya docenter. Detta uppmärksammades den 3 november då Jan Nilsson, Javid Taheri, Leonardo Martucci och Lothar Fritsch höll docentföreläsning och mottog diplom av dekan Björn Arvidsson. Jan Nilsson, docent inom omvårdnad, satte sjuksköterskeyrket i ett globalt perspektiv under sin föreläsning.
2016-11-18

Lyssna på forskning

Nyheter » 2016-11-18
Har du lyssnat på Forskningspodden? Var tredje vecka kommer ett nytt avsnitt där forskare vid Karlstads universitet berättar om sin forskning. I det senaste avsnittet berättar Jennifer Hobbins, arbetsvetenskap, om synen på arbetslöshet. Konceptet är två intervjuare, en doktorand och avsnitt mellan femton och trettio minuter. Vissa avsnitt är på svenska och andra på engelska. Podden ska ge en snabbkoll på forskning och hur det är forska.
2016-11-18
FoU Välfärd Värmland sätter fokus på LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Måndag den 21 november är en inspirationsdag med fokus på verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Och på programmet står både allvar och humor. Under inspirationsdagen om LSS presenteras goda exempel från olika verksamheter runtom i Värmland.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"