Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-03-22
I höst startar en ny ettårig utbildning i kreativt skrivande vid Karlstads universitet. Utbildningen ges på distans kompletterat med tre träffar på plats då studenterna träffar varandra samt inbjudna gästföreläsare och författare. Kursansvarig lärare är Linus Gårdfeldt, författare och poet. Utbildningen hör till ämnet litteraturvetenskap och innebär en satsning på skönlitterärt skrivande.
2023-03-21

Klimatarbete av alla, för alla

Nyheter » 2023-03-21
Den senaste IPCC-rapporten om klimatförändringar betonar vikten av att alla aktörer, oavsett om de är statliga eller inte, bidrar till kampen mot klimatförändringarna.
2023-03-17

Psykologstudenter prisade

Nyheter » 2023-03-17
Susanne Agorander och Isabelle Lanér, båda nyexaminerade psykologstudenter vid Karlstads universitet, är årets vinnare av Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt NFBO:s uppsatstävling.
2023-03-16
Covid-19-pandemin har inneburit många betydande utmaningar för äldre i deras dagliga liv. I studien ”Nowhere to go – Effects on elderly's travel during Covid-19” fokuserar forskare på upplevelser under pandemin. För att nå en djupare förståelse för äldres känslor och tankar i samband med deras möjligheter att resa och engagera sig i aktiviteter under pandemin har Katrin Lättman, docent i psykologi vid Högskolan i Gävle, tillsammans med Lars E.
2023-03-16
Energigemenskaper är ett ganska nytt begrepp. Med det menas privatpersoner, organisationer och företag, som bildar ett kooperativ och tillsammans producerar energi eller andra energitjänster. - En hel del villaägare drömmer om att kunna ha sin alldeles egna energilösning för värme och den el som behövs till belysning, hushållsapparater och diverse utrustning, säger Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem.
2023-03-14
Vattenkraft bidrar med nästan hälften av Sveriges elförsörjning och får ännu större betydelse i framtiden då vattenkraften, i egenskap av att vara fossilfri och förnybar, spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart energisystem.
2023-03-13
Clear River Racing på Karlstads universitet är öppen för alla studenter. Målet är att ge studenterna en unik möjlighet att lära sig om racing, bilprestanda och teamwork, samtidigt som de upplever spänningen och adrenalinet i att köra på en racerbana. Clear River Racing välkomnar till open garage: När: 17/3 kl. 14.00.
2023-03-13
Förpackningsutvecklingen är en av orsakerna till att välfärdssamhället kunde växa fram. Med allt mer förfinade förpackningar kunde maten ätas långt efter att den skördats eller slaktats, och långt ifrån där den producerats. Produktion av mat är den sektor som påverkar planetens ekosystem mest.
2023-03-10

Unga anhöriga saknar stöd

Nyheter » 2023-03-10
Maria Paz Galgum Evensen är 21 år och har haft föräldrar med cancer i hela sitt liv. Hon känner igen sig i ny forskning som visar att unga med svårt sjuka föräldrar vill ha mer uppföljning från vårdpersonal. Maria har upplevt mer i sitt unga liv än de flesta av sina jämnåriga.  Hennes mamma har kämpat med cancer och sen effekterna av cancer, sedan Maria var bebis. Pappan fick benmärgscancer när Maria var 12 år. Hon har därför varit anhörig till sina egna svårt sjuka föräl
2023-03-07
Mikroföreläsningar, speed-dating och rundabordssamtal var några av ”rätterna” som serverades vid smörgåsbordseminariet ”Kulturen på bordet”, måndag 6 mars. Ett arrangemang som samlade forskare och lärare från Karlstads universitet och personal från kulturavdelningarna på Region Värmland och Karlstads kommun. – Mycket lyckat. Av 45 möjliga kom 47.
2023-03-07
Betande kossor på en grön äng under blå himmel. Välmående grisar som bökar i dyngan. Kycklingar i vårsolen. Vi omges av romantiska bilder och berättelser om hur djur hålls för att bli mat. Men i verkligheten är det både svårt och komplicerat att få ihop en etisk djurhållning med ekonomi och praktiska begränsningar. I sin avhandling ”Hur blir djur mat?
2023-03-03
Att Sverige och vår nära omvärld upplever ett väsentligt förändrat säkerhetsläge har knappast undgått någon. Bedömare pratar om det mest utsatta läge vi upplevt på flera årtionden. Hur påverkar det oss som universitet? På många sätt säkerligen i vår undervisning och forskning, vars innehåll ska förklara en föränderlig omvärld. Inom områden som risk och säkerhet är vi framstående.
2023-03-01
Personalvetardagen vänder sig främst till de som studerar Personal och arbetslivsprogrammet på Handelshögskolan men alla studenter vid Karlstads universitet var välkomna att integrera med företagen. Studentföreningen Pelikans projektgrupp består av Lovisa Mårtensson, Wilma Lindstam och Stina Persson – alla tre studenter vid Handelshögskolan. - Årets program var sammansatt utifrån att vi ville inspirera och ge våra studenter kunskaper som de kan ha nytta av senare i arbets
2023-03-01
PRISMAS, PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden, är ett nytt doktorandprogram för att utbilda nästa generations synkrotronexperter vid MAX IV i Lund.
2023-03-01
Antalet äldre ökar i hela Sverige, liksom i resten av världen. Det ökade vårdbehovet är en utmaning för framför allt kommunal vård och omsorg.
2023-02-28
I äldreomsorgen och framför allt hemtjänsten har formerna för anställning förändrats radikalt under senare år. Osäkerheten kring när, var och hur personalen ska jobba har ökat genom system som till exempel ”informella” korttidsvikarier, splittrade scheman med minut-planering av arbetstiden i mobilen.
2023-02-28
Offentlig sektor toppar den digitala förtroendelistan, enligt en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. En annan slutsats är att allt fler är villiga att sälja personlig information. 2015 svarade 37 procent av svenskarna att de hade förtroende för offentlig sektor när det kommer till hanteringen av personlig information digitalt.
2023-02-27
Som en del av DRIVE-projektet genomförs nu mätningar av 5G-nätverk i Rom, Italien, där två stora mobiloperatörer sätts under luppen vad gäller täckning, anslutningsmöjlighet, latens och strömningsprestanda. I december 2020 till januari 2021 genomfördes storskaliga mätningar i centrala delar av Rom i Italien, för att analysera den pågående utvecklingen av mobilnätet och den inledande utbyggnaden av 5G Non-Standalone operativa nät. I fokus var 5G-nätverken hos två stora ita