Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-12-07
Lagom till vintern när många väljer att ställa av cykeln för säsongen lanseras ett nytt samverkansprojekt för att utveckla och sprida kunskap om beteendeförändrande lösningar som kan få fler att välja cykeln till och från jobbet.
2023-12-06
Patricia Saenz Mendez kom till Karlstads universitet 2020 och började alltså sin anställning här under pandemin. En ganska märklig start, men hon känner ändå att hon är på helt rätt plats nu, som nybliven docent i kemi. - Jag disputerade hemma i Uruguay och sedan hamnade jag i Sverige. Tidigare har jag varit postdoc på KTH, Örebro universitet och även en kortare period på Göteborgs universitet, säger Patricia Saenz Mendez.
2023-12-04
Under hösten har ett nytt praktiknära forskningsprojekt startat på Karlstads universitet. Fyra högstadieskolor i Värmland deltar i projektet som fokuserar på skillnader i elevers färdighet i engelska. Målet är att hitta strategier som kan hantera skillnader så att färdigheten stärks hos alla elever. Bakom forskningsprojektet står ULF* som också finansierar studien tillsammans med de berörda skolornas kommuner och Centrum för språk och litteraturdidaktik, CSL.
2023-12-04

Kau Science Week på Instagram

Nyheter » 2023-12-04
Kauresearch heter universitetets instagramkonto för forskningsinformation och speglar smått och stort, nyheter och vardag - gärna med en kul twist. Under Nobelveckan, 4-10 december, kommer universitetet att knyta an till uppmärksamheten kring vetenskap genom en temavecka, Kau Science Week. Denna uppmärksammas främst på Kauresearch, men även på informationsskärmar, Facebook och LinkedIn.
2023-12-01
Barnens universitet öppnade sina dörrar för unga som var nyfikna på forskare och forskning även den här hösten. Först ut var en föreläsning där besökarna fick uppleva "Planera din mat innan och efter träning" med Petra Lundström, lektor i folkhälsovetenskap.
2023-11-30
Dubai är värd för den årliga konferensen för parterna COP 28 inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) som startar idag. Uppmärksamheten riktas nu mot de viktiga stegen inför evenemanget. Avit Bhowmik, lektor i risk- och miljö, blickar tillbaka på det första av två möten som leder upp till COP, nämligen mötet för de underordnade organen (SB) i Bonn. Det första mötet hålls i maj eller juni och alltid i Bonn, Tyskland, där sekretariatet för UNFCCC finns.
2023-11-28

Hallå där Ulf Mellström…

Nyheter » 2023-11-28
… professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet. Den 5-7 december samlas flera framstående forskare på Karlstads universitet för att delta i konferensen What is the State of and what is State of the Art in Contemporary Masculinity Studies? Vad handlar forskningskonferensen om? – Dagarna fokuserar på den senaste utvecklingen och tendenserna inom den forskningstradition som ofta kallas Maskulinitetsstudier eller Kritiska studier av män och maskuliniteter.
2023-11-28
Dagens och morgondagens industri kräver modern teknik där samverkan sker mellan människor, mellan människor och maskiner samt mellan maskiner. Maskiner kan övervaka sig själva, analysera resultat och autonomt optimera driftförhållanden och produktion. Resultatet är högre effektivitet och produktivitet. En ny epok av industrirobotar som kan arbeta sida vid sida med människor inom framförallt olika former av små komponentmonteringar och materialhantering har redan inletts.
2023-11-27
I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas?
2023-11-24
Andrea Schalley, professor i engelsk språkvetenskap vid Karlstads universitet, får medel från Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet ”Svenska eller engelska?
2023-11-23
Den 6 december arrangeras Religionsvetenskapens dag vid Karlstads universitet där årets tema är religion och klimat. Dagen som är öppen för allmänheten kommer att utforska hur religion och andlighet kan hänga ihop med klimatfrågan. Att hitta hopp och handlingskraft i arbetet för en hållbar framtid är något som många behöver stöd i. – Forskning har visat att svenskar är dåliga på att prata om religion.
2023-11-22
Den fysiska miljön, hur den ser ut och fungerar både ute och inne, betyder mycket för att universitetet ska kunna attrahera studenter och medarbetare. Visionsdokumentet Campusplan 2040 pekar ut den långsiktiga färdriktningen för universitetets fysiska miljö. Planen har tagits fram som ett samarbetsprojekt mellan universitetet och Akademiska hus.
2023-11-21
Charlotte Sørensen, nybliven doktor i arbetsvetenskap, har disputerat med avhandlingen ”Annektering og identitetsforsterkning: En casestudie om internasjonalisering av høyere utdanning” och funnit att motstånd inom organisationer inte nödvändigtvis behöver vara negativt. Charlotte Sørensen, berätta kort om innehållet i din avhandling - Jag har forskat på högskole- och universitetssektorn och de förändringar som sker när en högskola vill bli universitet.
2023-11-20

Barns språkutveckling i fokus

Nyheter » 2023-11-20
Olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård samlades på Karlstads universitet när det var dags för avslutning av professionssatsningen Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet.
2023-11-17
Åbo Akademis tidigare rektor Bengt Stenlund har avlidit efter en kort tids sjukdom. År 2000 utsågs han till hedersdoktor vid Karlstads universitet. Universitetet tog emot beskedet med sorg och saknad. Våra tankar går till de anhöriga. Bengt Stenlund var tillsammans med Håkan Hagegård, Elisabeth Hamrin och Thomas Scheff en av de första hedersdoktorerna som utsågs vid Karlstads universitet, när traditionen med promovering av hedersdoktorer startade år 2000.
2023-11-16
Svenska Jämställdhetspriset delas ut till en aktör som aktivt bidragit till ett mer jämställt samhälle. En av semifinalisterna är FoU Välfärd Värmland som tillsammans med socialtjänster i regionen tagit fram ny kunskap som uppmärksammat ojämställdhet och ojämlikhet i insatser för våldsutsatta flickor och pojkar.