Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2016-10-24
Ungdomar som växer upp med högskoleutbildade föräldrar som får försörjningsstöd riskerar att inte slutföra gymnasiet. Likaså stiger gymnasieavhoppen när det finns exempel i omgivningen på att utbildning inte lönar sig.
2016-10-21

Akademisk högtid 2016

Nyheter » 2016-10-21
Temat på årets akademiska högtid är rörelse. Det genomsyrade även de presentationer och samtal som hölls på Karlstad CCC på förmiddagen den 21 oktober då de 12 nya professorerna och två av hedersdoktorerna berättade om sitt arbete. I år installeras 12 nya professorer, ett stort antal, nästan i nivå med rekordåret 2011 då hela 19 professorer installerades vid universitetet.
2016-10-20

Viktig kontakt med arbetslivet

Nyheter » 2016-10-20
Att få komma ut i arbetslivet spelar en viktig roll när man ska lära känna sitt nya hemland. Det menar Tahereh Mahmoodan som tillsammans med kollegorna Fakhreddin Moghaddasi och Wurood Altashat sedan ett år tillbaka jobbar på Karlstads universitet. – Jag är gymnasielärare från Iran och har redan från start saknat mitt gamla jobb.
2016-10-20

Fika Fairtrade och vinn choklad

Nyheter » 2016-10-20
Idag, den 20 oktober, är det Fairtrade challenge. Mellan klockan 11 och 13 kommer universitetets miljösamordnare finnas på plats i Gläntan. Passa på att komma förbi och svara på frågor om Fairtrade och vinn choklad med märkningen. Om du tänker Fairtrade-fika på universitetet imorgon är du inte ensam. I restauranger och caféer runtom på universitetet finns Fairtrade-märkt fika att köpa och för personal är allt kaffe och te märkt med både Fairtrade och Krav sedan 2014.
2016-10-20
Du har hållit i processen för att ta fram forskningsprogrammet för Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS. Det är en bred verksamhet med en gemensam nämnare: forskning om regionala samhällsfrågor. Hur ni kunnat enas om ett forskningsprogram? -Först och främst gällde det att hitta en process för att mejsla fram något vi alla kunde samlas kring. Här var inte managementvarianten uppifrån och ned en framkomlig väg.
2016-10-19
Den 17 oktober var första tillfället då ett tjugotal elever från Kronoparksskolans årskurs tre fick träffa sina mentorer från universitetet för första gången. Målet är att väcka elevernas intresse för studier på högre nivå. Träffarna sker under fritidsverksamheten och eleverna har själva valt att vara med i programmet. Eleverna har skrivit brev till sin mentor om sig själva och sina förväntningar på träffarna.
2016-10-19
Kan en kreativ undervisning förbättra barn och ungas lärande? Det menar Anne Bamford, professor i pedagogik, som i fredags besökte Karlstads universitet. Bamford har ägnat de senaste åren åt att spåra effekterna av kreativ, kulturellt och konstnärligt baserad undervisning. Ämnet passade väl in i programmet för temadagen om kreativitet och lärande i förskola och skola. - Alla verkar nöjda och intresserade, vilket är roligt att se.
2016-10-19
Det är högt söktryck till den nya lärarutbildning som Karlstads universitet startar i januari, visar söksiffrorna inför vårterminen 2017.
2016-10-19

Digital, flexibel och hållbar?

Nyheter » 2016-10-19
Ann Bergman, arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Kristina Palm, Karolinska Institutet (projektledare) och Calle Rosengren, Lunds universitet har beviljats 4,7 miljoner kronor från AFA Försäkring för att studera det digitaliserade arbetslivet. I projektet ”Vägar till ett digitalt hållbart arbetsliv” kommer forskarna att studera det digitaliserade arbetslivets utmaningar och möjligheter för ledning och anställda.
2016-10-18
Mapanya Sogoni har en tuff bakgrund som kriminell gängledare. Nu hjälper han ungdomar i Sydafrika att ta sig bort från kriminalitet, bland annat genom att få nystartade organisationer att växa. Den 19 oktober ger Mapanya Sogoni och Sofia Johansson, alumn vid Karlstads universitet och grundare av Contribution To Opportunities, en öppen föreläsning om sitt arbete. Mapanya Sogoni växte upp som ett av två barn i kåkstaden Guguletu i Sydafrika.
2016-10-18
CRS ingår tillsammans med forskare från Storbritannien, Ungern och Nederländerna i ett internationellt nätverk som nyligen beviljats medel från Regional Studies Association. Nätverket heter The RSA Research Network on Regional Economic and Policy History. Forskarna ska undersöka närmare hur historiska perspektiv kan bidra till området regionala studier och även för nutida regional politik och utveckling.
2016-10-17
På Sustainability Day den 19 oktober står hållbar utveckling i fokus. Det blir en dag om hållbarhet, affärsetik och CSR - Corporate Social Responsibility. Ikea, Löfbergs med flera är på plats tillsammans med två världsledande professorer från USA. Handelshögskolan vid Karlstads universitet har som mission att utbilda framtidens ledare - i det uppdraget är hållbarhetsfrågor en viktig del.
2016-10-17
I fyra år har forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Karlstads universitet, undersökt onödig efterfrågan i Skatteverket. För några veckor sedan överlämnades forskningsrapporten och nu arbetar Skatteverket vidare utifrån forskarnas förslag. Onödig efterfrågan handlar om de gånger medborgare och företag behövt ta kontakt med Skatteverket, när den första kontakten inte löst de behov man har eller när något blivit fel.
2016-10-17
En forskargrupp vid Karlstads och Linköpings universitet ska under två år driva ett projekt i samverkan med kommunala energi- och klimatrådgivare. Syftet är att framförallt villaägare ska ta till sig rådgivningen och genomföra förändringar som även varar över längre tid. - Vårt forskningsprojekt ska ta fram kunskaper som kan utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningens metoder, säger Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem.
2016-10-13
För andra året samlades anställda på Institutionen för språk, litteratur och interkultur för att vaka in beskedet om vem som får årets Nobelpris i litteratur. Idén föddes över en lunch på institutionen 2015 då man gemensamt kom på att det var trevligt att tillsammans se när Svenska akademien avslöjar vem som får litteraturpriset. - Jag tyckte att det var kul att göra det i år igen och idag har vi dessutom lite alkolholfritt bubbel för att fira pristagaren, säger Louise Al
2016-10-13
I Sverige fyller lagen om tryckfriheten och offentlighetsprincipen 250 år, men läget för yttrandefrihet och världens journalister är skakigare än på länge. Det var en dyster bild över tillståndet för pressfrihet och yttrandefrihet som målades upp på höstens Anderseminarium. Tidningar stängs, journalister hotas och fängslas. Det är verklighet inte bara i länder långt bort, som Etiopien och Kina, utan även i Polen, Ryssland, Ungern och Turkiet.
2016-10-12
I maj 2014 var personalvetarstudenten Sofia Johansson och en kurskamrat i Kapstaden för att skriva c-uppsats. På väg till en vinprovning stötte de på en våldsam demonstration och deras väg dirigerades om genom kåkstaden Khayelitsha. En månad senare föddes Contribution To Opportunities, CTO. Två dokumentärfilmare följer alumnen Sofia Johanssons arbete. Varför är inte svårt att förstå – det händer saker runt henne.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"