Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-11-20
Den 17 november beslutade Svensk Friidrotts styrelse att starta ett fjärde prestationscentrum, nu i friidrottens hoppgrenar, och förlägga verksamheten till Karlstad. - Det är ett oerhört fint erkännande av vår elitidrottsmiljö i Karlstadregionen och den satsningen som vi på Karlstads universitet driver tillsammans med Karlstad kommun, Värmlandsidrotten och IF Göta Friidrott, säger Christian Augustsson, lektor på Idrottsvetenskap och föreståndare på Elitidrottsuniversitete
2017-11-15
Behovet av ökad samverkan för att utveckla kompetens och säkra forskningsframgång är viktigt både för industri och universitet. Detta var man ömsesidigt överens om vid ett seminarium om additiv tillverkning eller 3D-printing på Karlstads universitet.
2017-11-15
... du är författare till en nyligen utgiven bok om kyrkor - "Svenskarna och deras kyrkor". Hur kommer det sig att du skrev en bok om just kyrkor? - Det har sin förklaring i ett arbete som Riksantikvarieämbetet har bedrivit om sockenkyrkorna i Sverige. Det har under de senaste åren bedrivits en hel del forskning om sockenkyrkor och som publicerats mest som inomvetenskapliga arbeten.
2017-11-13
En ny studie från Karlstads universitet visar att det finns allvarliga kvalitetsbrister i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. I praktiken visar studien att osäkerheten i provet är såpass stor att elevernas provresultat inte utgör en tillförlitlig grund för betygssättning i ämnet. Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, och Gustaf B.
2017-11-10
Under Sonja Kovalevsky-dagarna den 10-11 november får Karlstads universitet besök av gymnasieelever från hela Sverige. Eleverna som går sista året på gymnasiet och har ett brinnande intresse för matematik får ta del av föredrag med forskare från olika länder, workshops och problemlösning – allt med fokus på matematik. - Matematik har alltid varit mitt favoritämne.
2017-11-10
Under hösten har fyra studentgrupper på kursen Service Management and IT, arbetat med att intervjua olika målgrupper och föreslå förbättringar av en prototyp till en digital matchningstjänst, som Compare tagit fram. Syftet är att stödja företag att komma igång med satsningar på digitalisering och få fler innovativa små- och medelstora företag genom digital innovation.
2017-11-09
Den 14 november arrangerar AFA Försäkring ett forskningsseminarium med temat digitaliseringens effekter på vår arbetsmiljö på Karlstad Congress Culture Center.
2017-11-02
Den senaste forskningen inom ytbehandling av papper presenteras under Paper Surface Centers seminariedag den 23 november på Karlstads universitet. - Seminariet kommer att handla om nya resurssnåla processer, förpackningar från förnyelsebara material, förpackningsutveckling för att minska matsvinn, produktsäkerhet vid livsmedelsförpackning, förpackningstryck samt utveckling av en hållbar bioekonomi, säger Lars Jänström, professor och föreståndare för Paper Surface Center.
2017-11-02
Två företag, Uddeholm, och Sogeti, deltog under onsdagen i Mathematics meets Industry (MIMM-day), där två lag fick i uppdrag att arbeta med företagens matematiska utmaningar. Lagen bestod av gymnasielever, studenter på universitetet, doktorander, seniora forskare och representanter från företagen. Dagen började med att Uddeholm och Sogeti presenterade en varsin matematisk utmaning som de sökte en lösning för.
2017-11-01
Skolforskningsinstitutet beviljar medel till två ämnesdidaktiska forskningsprojekt kopplade till den starka forskargruppen ROSE och centrumbildningen SMEER vid Karlstads universitet. Av 94 ansökningar beviljades fem, varav två på Karlstads universitet.
2017-10-31
Fetma ses som en av västvärldens stora folkhälsoproblem - en epidemi som leder till en rad sjukdomar och som kostar pengar i vården och välfärdssystemet. Processerna för att hantera fetma som svar på detta, upprätthåller den negativa bilden av feta och skapar en systemisk stigmatisering av tjocka människor.
2017-10-24
Lean nätverk Wermland håller sin årskonferens på Karlstads universitet onsdagen den 25 oktober i samverkan med IUC/Stål & Verkstad. Det bjuds på intressanta föreläsare och demo av Karlstad Lean Factory, universitetets simulator för lean-träning i fabriksliknande miljö. Hur kommer tillverkning av industriprodukter att se ut om fem eller tio år? Vilka företag är det som kommer att lyckas?
2017-10-23
Kreativitetstävlingen CRE8 som utvecklats vid Karlstads universitet, och som etablerats i Värmland, kommer även användas av stålindustrin i Sverige för att utveckla branschen. Det är stålindustrins branschorganisation Jernkontoret som kommer använda CRE8 i en nationell tävling i Stockholm 26 oktober.
2017-10-23
Vilka regionala anpassningar görs när nationell strategi ska användas på regional nivå? Det - och lite till - ska CRS-forskare och Tillväxtverket tillsammans ta reda på i ett projekt inom den nationella satsningen Smart industri i regionerna. Näringsdepartementet arbetar på uppdrag av regeringen med en strategi för att "nyindustrialisera" Sverige.
2017-10-20
Ny rektor och tolv professorer installerades. Två hedersdoktorer fick sina hattar. Dessutom promoverades 25 doktorer. Under dagen fick också alla som ville möjlighet att lära sig mer om den forskning som bedrivs. Den 20 oktober firade Karlstads universitet Akademisk högtid 2017. Festdagen började med att de 12 professorerna och en av hedersdoktorerna berättade om sin forskning och sina drivkrafter för allmänhet, studenter och kollegor.
2017-10-19
I mitten av oktober pågick en workshop med många internationella gästforskare om förvaltning av sötvattenresurser, arrangerad av den starka forskningsmiljön i biologi, Naturresurs rinnande vatten, NRRV. Vad handlade workshopen om? - Workshopen handlade om forskning och förvaltning av sötvattenresurser, det vill säga vatten, fisk och andra djur.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"