Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2019-09-19
Anta utmaningen och anmäl dig till årets upplaga av Karlstadsmästerskapen i programmering den 5 oktober. Tävlingen sker i lag med upp till tre deltagare, som på fem timmar ska lösa ett dussin programmeringsuppgifter. Studenter, anställda, företagare - alla är välkomna att tävla om titeln som Karlstads bästa programmerare! Det lag som löser flest uppgifter korrekt vinner, och om flera lag löst lika många uppgifter vinner laget med kortast totaltid.
2019-09-19
Studenter med en dokumenterad funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd beviljat för att genomföra sina studier. Det kan till exempel handla om anpassade tentamensformer, som längre skrivtid eller ett eget rum vid tenta. Nu är det enklare för dessa studenter att anmäla sig och boka anpassning till en tenta.
2019-09-17
Handelshögskolans dag torsdag den 7 november blir både ett 10-års kalas och en inspirerande kunskapsdag. Årets föreläsare är Micael Dahlen, professor i ekonomi, Katarina Blom, psykolog och "klimatångestdoktorn" Helén Williams. Handelshögskolan vid Karlstads universitet firar 10-års jubileum i år. Därför blir Handelshögskolans dag 2019 både ett firande och en dag för inspiration och kunskap.
2019-09-17
Under de senaste två veckorna har CCS, Centrum för klimat och säkerhet, på Karlstads universitet haft besök av två experter på modellering av naturkatastrofer från USA:s FEMA, Federal Emergency Management Agency. Jesse Rozelle, avdelningschef på försäkrings- och katastrofmodelleringsavdelningen på FEMAs huvudkontor, och Casey Zuzak, senior riskanalytiker på samma avdelning, är kopplade till ett forskningsprojekt på Karlstads universitet som leds av Tonje Grahn, forskare p
2019-09-13
Nöden har ingen lag. Ibland måste man bara gå... Men hur uttrycker man sig i olika sammanhang? "Ursäkta, jag ska bara pudra näsan! Om individers ackommodation av språkliga uttryck och grad av medvetenhet i samband med toalettbesök" är rubriken på Anna Tindefjord Norlanders uppsats i svenska språket.
2019-09-12

På utbytestermin i Hong Kong

Nyheter » 2019-09-12
Tre studenter som går civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi tillbringade vårterminen som utbytesstudenter vid Chinese University of Hong Kong. De är mycket nöjda med utbildningsnivån och har både fått vänner och minnen för livet. - Vi gjorde ett grundligt förarbete genom att kolla vilka kurser vi kunde gå, som även kunde tillgodoräknas i vårt program industriell ekonomi, säger Gustav Ricksten.
2019-09-11
Bättre metoder för att studera politisk opinionsbildning i olika medier ska utvecklas av Annika Fredén i samarbete med Moa Johansson, Chalmers tekniska högskola. I takt med att politiska budskap och debatter blivit allt vanligare på sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram ökar behovet av att kunna studera dessa texter och bildmaterial ur ett vetenskapligt perspektiv.
2019-09-10
Maj Bylock, hedersdoktor vid Karlstads universitet sedan 2006, har avlidit. Våra tankar går till Maj Bylocks familj och närmaste. Tisdagen den 10 september flaggar Karlstads universitet på halv stång.
2019-09-05

Psykologmottagningen öppnar

Nyheter » 2019-09-05
Behöver du någon att prata med? Det kan handla om dina studier, en relation, familj eller andra bekymmer som gör tillvaron extra svår. Psykologprogrammet vid Karlstads universitet erbjuder kostnadsfri psykologisk behandling. Mottagningen vänder sig till dig med måttliga besvär.
2019-09-05
Två studenter från Tokyo Institute of Technology avslutar i dagarna sin utbytesperiod här på Karlstads universitet. De har studerat hur man kan använda batterier i kombination med solenergi och därmed öka lönsamheten. Chihiro Kato och Tomohiro Oka har snart tillbringat tre månader på Karlstads universitet där de gått en projektkurs inom elektroteknik under sommaren. En del av tiden har också tillbringats på Glava Energy Center där de utfört sina studier.
2019-09-05
Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska inom ramen för ett intereggkonsortium analysera färdtjänstresor ur ett resenärsperspektiv. Satsningen finansieras av EU:s utvecklingsfond Interreg Baltic Sea Region. - Syftet med vårt projekt är att analysera resegrupper med olika former av funktionshinder och deras upplevda erfarenhet av befintliga färdtjänstresor, säger projektledare Per Echeverri, forskare vid CTF.
2019-09-03
Forskare vid Karlstads universitet utvecklar avancerade kontrollmetoder baserad på biologiskt inspirerade principer för att optimera flexibla och robusta energisystem. Forskningen ingår i det internationella projektet ACES, Adaptive Control of Energy Storage. Det långsiktiga målet är att möjliggöra en högre andel förnybar elproduktion. Forskningen om effektiva solceller går framåt, men när det inte är soligt är det viktigt att kunna lagra energin.
2019-09-02
Går det att förbättra prestandan i mobil datakommunikation genom att kombinera olika tekniker som WiFi med 4G och 5G? Det är något som Stefan Alfredsson, lektor i datavetenskap, vill ta reda på genom sin forskning. Det är svårt att tänka sig en tillvaro utan mobiltelefon. Den är vår primära länk till sociala medier och myndigheter och ger oss konstant tillgång till underhållning, shopping och viktiga samhällstjänster.
2019-08-30
Nu är arbetet i gång. Studenttorget, ytan mellan Café Gläntan och Livskraft, ska få en parkinspirerad miljö med ny marksten och belysning, två större grönskande planteringsoaser med sittbänkar runt samt en caféyta med bord och stolar. Eftersom Studenttorget grävs upp stängs delar av ytan stundtals av med staket. Livskraft håller öppet som vanligt, men vill man gå och träna är det bra att hålla koll på skyltar och pilar som visar vilken väg man ska ta.
2019-08-30
Doktoranden Mohamed Sadek mottog pris för sitt paper vid ICM-13, International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials, i Melbourne Australien. Han är doktorand i materialteknik vid Karlstads universitet och närmar sig nu disputationen. - Det var inte väntat från min sida att jag skulle få pris för mitt paper på konferensen, säger Mohamed Sadek, doktorand i materialteknik.
2019-08-28
Nu har kvalitetsgranskning av flera programområden startat och ämnena börjar arbetet med sina självvärderingar. I slutet av januari är det dags för platsbesök och bedömargruppernas slutrapporter väntas i maj.
2019-08-27
Ett nytt forskningsprojekt ska pröva modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän och samtidigt stötta lärare i att utveckla sin undervisning. I mars 2017 beslutade regeringen om en försöksverksamhet för att utveckla och pröva modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän kring praktiknära forskning. Ett övergripande syfte med satsningen är att stärka den vetenskapliga förankringen av skolans arbete.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"