Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-03-09
Att föra fram människors rätt till bemötande på varje individs villkor - det är Carin Roos kall. Hennes brinnande intresse för denna fråga har resulterat i flera universitetsexamina och hon har också arbetat som förskollärare och som speciallärare inom skolan. Nu kan hon också titulera sig professor i specialpedagogik vid Karlstads universitet. Carin Roos, född och uppvuxen i Ängelholmstrakten, är utbildad förskollärare vid Förskollärarseminariet, Malmö högskola.
2017-03-08
Nu har Universitetskanslersämbetet beslutat att ge Karlstads universitet rätt att utfärda juristexamen. Det nya juristprogrammet startar hösten 2017. I slutet av förra året meddelade Universitetskanslersämbetet att Karlstads universitet kunde få rätt att utfärda juristexamen under förutsättning att lärosätet förstärkte med ytterligare två forskarutbildade lärare. Nu har dessa anställts och därmed är kraven uppfyllda för examensrätten.
2017-03-07
Kan man skapa ett mer jämställt arbetsliv genom ny digital teknik? Den frågan försöker projektet Utsatt att svara på genom att ta beprövade metoder från verkligheten in i den virtuella verkligheten - Virtual Reality. Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Karlstad Innovation Park, RISE Service Labs samt företagen Cojn Balansa och Sticky Beat. Projektet Utsatt syftar till att producera prototyper där jämställdhetsmetodik möter en virtuell verklighet.
2017-03-06
Flertalet personer arbetar i dag som lärare utan att ha tagit sin lärarexamen. Vidareutbildning av lärare (VAL), som arbetar för att öka andelen lärare i skolan med en lärarexamen och med behörighet att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket, har nu fått förlängt till 2030. VAL-projektet startades 2007 som ett regeringsuppdrag och vänder sig till verksamma lärare utan lärarexamen.
2017-03-03
Många av de fliseldade pannor som förser fjärrvärmenät och industrier med värme, skulle också kunna producera förnybara drivmedel eller kemikalier i tillägg till den el och värme som produceras i dagsläget.
2017-02-28

Ny professor i socialt arbete

Nyheter » 2017-02-28
Ämnet socialt arbete har i dagarna fått en ny professor knuten till sig. Hon heter Marie Nordfeldt. Marie Nordfeldt kommer ursprungligen från Fagersta i norra Västmanland. Hon studerade på högre nivå i Örebro och disputerade i kulturgeografi i Uppsala 1999. Efter disputationen har hon jobbat på Ersta Sköndal högskola i Stockholm.
2017-02-28
Fördröjningar över internet orsakar att internettjänster inte kan leverera förväntad kvalitet - onlinespel laggar, streamad video buffrar och videosamtal hackar eller kanske till och med bryts.
2017-02-23
Ekonomin är i balans, antalet registrerade helårsstudenter 2016 var fler jämfört med året innan och andelen disputerade lärare ökar. Universitetets utmaning är att fortsätta rekrytera högt meriterade medarbetare. Det är några av de saker som framgår av årsredovisningen för 2016. Årsredovisningen består av redogörelse för ett trettiotal återrapporteringskrav angående ekonomi, personal, utbildning och forskning.
2017-02-20
Flashback är ett svenskt forum på nätet med drygt en miljon medlemmar och hör till en av Sveriges mest välbesökta - och omdebatterade - sajter. Den saknar ansvarig utgivare och beskrivs i traditionella medier som ett hot mot det demokratiska samhällets goda värderingar. Men hur ser det egentligen ut på sajten jämfört med hur det framställs i medierna?
2017-02-20
Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
2017-02-16
Det går fort när nyheter produceras och publiceras på webben. Det ökar risken för fel, men innebär också att felen kan rättas till. Artiklar kan förändras inom loppet av några minuter och ett klockslag visar när senaste ändringen gjordes.
2017-02-15

För en hållbar solenergi

Nyheter » 2017-02-15
Billiga solceller kan tillverkas av plast. Problemet är bara att materialet inte tål solljus så bra. Hur materialet i plastsolceller påverkas när de utsätts för belysning i luft presenteras i en nyligen publicerad avhandling vid Karlstads universitet. Om man tog vara på all energi i solljuset som träffar jordens yta under en och en halv timme, så skulle det vara mer än tillräckligt för att täcka hela mänsklighetens energibehov för ett helt år.
2017-02-13
Vården är ojämlik och många cancerpatienter får inte den vård och stöd som den nationella cancerstrategin föreslår. Det visar en nyligen publicerad forskningsstudie gjord av två forskare på Karlstads universitet; Kontaktsjuksköterskor i cancervård – en studie av befintliga verksamheter i Uppsala-Örebroregionen. Studien identifierade brister avseende symtomhantering, möjlighet att samtala om sin situation och att vara delaktig i sin egen vård.
2017-02-13
Den 15 februari går Hotspot, Karlstads universitets jobbmässa, av stapeln för 20:e gången. 106 arbetsgivare från både Sverige och Norge kommer att ställa ut för att möta och knyta kontakter med universitetets studenter. - Till årets Hotspot har trycket från utställarna varit rekordhögt.
2017-02-09
Den 22 februari bjuder International Office in studenter till mässan International Exchange Day. Mässan hålls i Transformum klockan 11-15. - Som student får du möjlighet att träffa andra studenter från Karlstads universitet som har varit utomlands och internationella studenter som kommer från våra utbytesuniversitet, säger Elin Ljunggren, internationell koordinator på Studentcentrum.
2017-02-09
Torsdagen den 16 februari klockan 13-15 är det nyinvigning av universitetsbiblioteket. Biblioteket har fått nya funktionella lärandemiljöer, men det finns även andra anledningar att fira. - Förutom de nya lärandemiljöerna fyller biblioteket 15 år, bibliotekshuset har fått utmärkelsen miljöbyggnad guld och konstverket ”Näthat” av konstnären Gerd Göran får sin permanenta placering i biblioteket, säger Jakob Harnesk, universitetsdirektör.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"