Nyheter

 • 2017-04-25

  Erik Wästlund, en av Sveriges 100 häftigaste forskare

  Inför Vetenskapsfestivalen som hålls i maj träffar vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev Sveriges 100 häftigaste forskare. En av dessa är Erik Wästlund, docent i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som forskar om beslutsfattande och konsumentbeteenden.

  I mötet med Karin Gyllenklev pratar Erik Wästlund om beslutsfattande och konsumentforskning. Han berättar hur det går till när vi fattar beslut och hur man med hjälp av Eye-tracking glasögon kan ta redan på vad konsumenter tittar på i en butik.

  - Det känns jättekul att vår forskning uppmärksammas och sprids på det här sättet. Vetenskapsfestivalen är ett sätt att kommunicera vetenskap på ett lättillgängligt och kreativt sätt och skapa en brygga mellan akademi och praktik. Jag hoppas att det kan inspirera barn och ungdomar att ägna sig åt vetenskap, säger Erik Wästlund.

 • 2017-04-20

  Stort intresse för juristprogrammet

  8 257 personer har sökt Karlstads universitets program och fristående kurser i första hand inför hösten. Det är en ökning med tre procent jämfört med hösten 2016. Totalt har 32 083* personer sökt universitetets program och kurser. Den utbildning som har flest sökande är det nya juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  - Det är väldigt roligt att det är ett fortsatt stort intresse för våra utbildningar. Riket i stort minskar men vi är ett av få universitet som har högre söksiffror jämfört med tidigare år, säger Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet.

  Juristprogrammet som hör till Handelshögskolan vid Karlstads universitet, har 640 sökande i första hand. Totalt har 4 029 personer sökt programmet.

 • 2017-04-10

  Tyst minut med anledning av fredagens attentat i Stockholm/ A minute of silence for the victims of Friday’s attack

  Måndagen den 10 april klockan 12.00 förenar sig Karlstads universitet med resten av Sverige i den nationella tysta minut som regeringen utlyst.
  English version below.

  Den tysta minuten hålls vid universitetet för att hedra offren för fredagens attentat i Stockholm.

  - Våra tankar går till offren för dådet och deras anhöriga. Det är självklart att delta i denna manifestation för att visa vårt stöd för offren i attacken, säger tjänstgörande rektor Thomas Blom.

  Studenter och personal är välkomna till Gläntan klockan 11.55 där rektor Thomas Blom säger några ord före den tysta minuten. Musikhögskolan Ingesund deltar också i manifestationen med en ceremoni i stora konsertsalen.

 • 2017-04-04

  Ett ögonblick Anders Gustafsson…

  ...professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Du befinner dig just nu i England, vad gör du där?

  – Jag besöker University of Lancaster och är gästprofessor vid avdelningen Marketing and Management till den 4 maj. Under denna tid ska jag fokusera på artikelskrivande. Det är också ett tillfälle att knyta nya kontakter och jag lär mig en hel del om hur det engelska universitetssystemet fungerar vilket är intressant.

 • 2017-04-03

  Posterutställning som del av examination

  Det var nästan som på en forskarkonferens i Handelshögskolan, när studenter på kursen Advanced service management visade upp sina arbeten i en posterutställning. Studenterna presenterade sina resultat för lärare och forskare som bland annat bedömde teoretisk förankring, relevans, design och kreativitet.

  Kursen Advanced service management är en 15-poängskurs på avancerad nivå och studenterna kommer från främst civilekonomprogrammet, civilingenjörsprogrammet och masterprogrammet inom service management . I kursen diskuteras och analyseras centrala begrepp inom tjänsteforskningen och hur de används inom forskning och i praktiska arbetslivet. Tjänst, kundmöten, värdeskapande, varu- och tjänstelogiken samt tjänsteinnovationer behandlas. Studenterna lär sig modeller för att beskriva, kategorisera och analysera värdeskapande genom tjänster och hur kunder och intressenter själva skapar värde.

 • 2017-03-29

  Månadens blogg: Min vardag som professor är som en färgsprakande palett

  Min vardag som professor på Handelshögskolan är mycket intressant. Det är så tilltalande att få lära känna studenter och jag vill påstå att det kan beskrivas som en färgsprakande palett! Jag menar just det en ”färgsparkande palett”.

  Paletten är det hjälpmedel som konstnären använder för att kunna välja de sinnliga färger som stimulerar mest för den aktuella timmen eller just den aktuella dagen. Det kan vara olika sinnesstämningar som avgör vilken färg som väljs.