Nyheter

 • 2017-11-10

  Månadens blogg: Är du passionerad?

  Det finns en trend mot att vi bör, eller till och med ska, vara passionerade i våra arbeten.

  Sådana krav kommer dels från oss själva via en internalisering av en senmodern idé om att (löne-)arbetet har potential att vara en arena för självförverkligande och lycka, dels från arbetsgivare som önskar och förväntar sig att vi helhjärtat ska anamma verksamheten ifråga och utveckla en identitet och personlighet som är helt i samklang med företaget (eller motsvarande) och dess affärsidéer inkluderat visioner and missioner. Exempelvis talade ekonomen tillika trendspanaren Göran Adlén för ungefär tio år sedan om hur morgondagens ledare är en passionerad estradör.

 • 2017-11-10

  Studentarbeten om utveckling av digital matchningstjänst

  Under hösten har fyra studentgrupper på kursen Service Management and IT, arbetat med att intervjua olika målgrupper och föreslå förbättringar av en prototyp till en digital matchningstjänst, som Compare tagit fram.

  Syftet är att stödja företag att komma igång med satsningar på digitalisering och få fler innovativa små- och medelstora företag genom digital innovation. Förstudien ”Ett Digitaliserat Värmland”, som pågick under 2016, visade att regionens små- och medelstora företag präglas av en låg innovations- och digitaliseringsgrad i flera branscher. Förstudien utvecklade en prototyp till en digital matchningstjänst som studenter på kursen ”Service Management and IT” tittat närmare på.

 • 2017-11-09

  Examination med inspiration från forskning

  Som en poster på en forskningskonferens. Det är en del av examinationsuppgiften för studenterna på kursen Advanced service management på Handelshögskolan - och ett sätt att använda forskningens metoder i undervisningen.

  Det var andra året som studenterna fick jobba med innehåll och utformning av posters, som sedan ställdes ut i Handelshögskolan, hus 11. Här minglade lärare, doktorander och studentkompisar, som alla kunde ta del av presentationerna tillsammans med kursens studenter.

  -Till en början var det lite svårt, men väldigt roligt. Det är också kul att på det här sättet ta del av andras arbete, det lär man sig mycket av, säger Mikaela Stalén.

 • 2017-11-09

  Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

  Den 14 november arrangerar AFA Försäkring ett forskningsseminarium med temat digitaliseringens effekter på vår arbetsmiljö på Karlstad Congress Culture Center. Hur förändras arbetsmiljön och vilka nya risker ska arbetsgivare vara medvetna om?

  Föreläsningar om aktuell forskning och goda exempel från det lokala näringslivet och den offentliga sektorn uppmärksammas.
  – Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och vara medveten om de effekter den kan ha på arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa är en stor utmaning för många arbetsgivare. Genom vår seminariedag får fler möjlighet att lära mer och ta del av den forskning vi finansierar inom området, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

 • 2017-11-09

  Karlstadsforskare följer unik kundupplevelse under ytan

  Under våren 2019 ska Europas första undervattensrestaurang öppnas utanför Lindesnes i Norge. I samband med satsningen bedrivs forskning om kundupplevelser och Erik Wästlund, docent i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är en av forskarna i projektet.

  Målet med satsning är att skapa en spännande turistattraktion för att öka turistnäringen på Sörlandet i Norge, men anläggningen kommer också att användas för marinforskning och forskning om kundupplevelser. Erik Wästlund ska tillsammans med forskare vid Universitetet i Agder och Agderforskning studera satsningen ur ett konsumentpsykologiskt perspektiv.

 • 2017-10-23

  För vem är det vi forskar?

  I vilken utsträckning är samhällsvetenskaplig forskning egentligen relevant och nyttig för samhället? Den frågan diskuteras när Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till öppet seminarium med Mats Alvesson, professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, med anledning av den nya boken ”Return to meaning”.

  Boken ”Return to meaning” är skriven av Mats Alvesson, Roland Paulsen och Yiannis Gabriel. Författartrion hänvisar i boken till samhällsvetenskapliga ämnen men anser att deras resonemang även är giltigt för humaniora och andra forskningsområden. De menar att mycket av den forskning som bedrivs ofta görs på områden som redan är beforskade. För att komma förbi det väljs ett snävt fokus vilket gör att forskningen många gånger inte får någon betydelse för den inomvetenskapliga diskussionen och heller ingen ”impact” på övriga samhället – forskningen blir meningslös.