Nyheter

 • 2021-10-21

  Vargen – en juridisk varelse i diskurs och konflikt

  Gustav Stenseke Arup har ett rättsfilosofiskt och miljörättsligt tema i sin avhandling ”Entangled law: A Study of the entanglement of wolves, humans, and law in the landscape”. Till sin forskning har Gustav använt vargen som central varelse.

  - Mitt teoretiska tema går ut på förståelsen för rätten i den värld vi lever i där människan är en väldigt dominerande varelse. Jag tar fasta på de som argumenterar för att distinktionen mellan natur och människan, natur och samhälle och natur och natur, inte längre fyller någon funktion eftersom det är vi människor skapar naturen.

 • 2021-10-13

  Start för tre nya distanskurser inom tjänsteområdet för yrkesverksamma

  I november startar tre nya distanskurser med fokus på affärsmodeller, tjänstefiering och värdeskapande genom tjänster. Kurserna riktar sig till yrkesverksamma och ges av CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Kurserna startar i november och ger 5 högskolepoäng. De genomförs på deltid under 10-12 veckor så att arbete och studier kan kombineras. Det kostar inget att delta, men antal platser är begränsat. Anmälan är nu öppen. 

  Undervisningen sker via Zoom-träffar och förinspelade föreläsningar. Deltagarna får ta del av teoretisk och praktisk kunskap. De får analysera och diskutera centrala begrepp, modeller, praktikfall samt egna erfarenheter och utmaningar kopplat till sina verksamheter och arbetsområden. 

 • 2021-10-08

  Handelshögskolans studentlag mästare i att hantera affärssystem

  Den 28 september arrangerade den världsledande affärssystemsleverantören SAP en spelifieringstävling i att hantera affärssystem. Laget från Handelshögskolan vid Karlstads universitet tog hem ett imponerande förstapris.

  Tävlingsuppgiften gick ut på att i ett affärssystem driva ett företag på tre olika marknader med en så hög vinst som möjligt. Till sin hjälp hade lagen försäljnings-, lager- och marknadsanalysrapporter i realtid som gav lagen underlag till beslut om inköp, priser och marknadsföring.

 • 2021-10-04

  Årets alumn 2021: Marie Niljung

  En heligt förbannad suicidpreventionsaktivist blir Karlstads universitets alumn 2021. Marie Niljung, entreprenör med en livsmission att ändra attityder kring psykisk ohälsa och att rädda liv, mottar utmärkelsen vid en ceremoni senare i höst. Hon menar att vi vet vad vi ska göra för att förhindra psykologiska olycksfall, men vi gör det inte.

  Marie Niljung, författare, föreläsare, hr-konsult och social innovatör, läste personal- och arbetslivsprogrammet på Karlstads universitet och blev eldsjälen som kämpar för att rädda liv. Erfarenheter från jobbet som HR- och rehabkonsult gav henne en språngbräda som hon använt för att bygga ett starkt entreprenörskap – men drivkraften kommer också från ett mörkare kapitel i hennes liv.

 • 2021-09-29

  Nya medarbetare på Handelshögskolan

  Handelshögskolan hälsar projektassistent Akhona Khumalo samt doktoranderna Per Karlsson och Janet Rasaei varmt välkomna.

  Akhona Khumalo, projektassistent på informatik

  Akhona Khumalo kommer från Sydafrika och har en civilingenjörsexamen i informationssystem. Akhona har arbetat med programmering, mjukvaruutplacering, preliminär testning, stöd för användartest, implementering, onlinesupport, systemuppgraderingar, mjukvaruspecifikationer och vissa underhållsaktiviteter.

 • 2021-09-24

  Nya synsätt och erfarenhetsutbyte stärker värdeskapandet i organisationen

  Kompetensutveckling som skapar värde och effekt både på individ- och organisationsnivå blir allt viktigare. Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har under våren utbildat chefer och verksamhetsutvecklare från både offentlig och privat sektor inom Facility management. 

  Kursen Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp är en uppdragsutbildning som genomförs i samverkan med IFMA Sverige och under våren fick kursen genomföras helt digitalt. En majoritet av kursdeltagarna svarar i utvärderingen att kursen bidragit till att stärka dem i sin yrkesroll och att man inser vikten av att utbyta erfarenheter. Deltagarna föreslår till och med att erfarenhetsutbyte borde schemaläggas, både i utbildningen och på arbetsplatsen.