Nyheter

 • 2017-09-11

  Årets alumner 2017 – Marie Fossum Strannegård och Jörgen Svensson

  Två tidigare studenter vid Karlstads universitet hedras varje år som Årets alumner. De har använt sin utbildning på ett inspirerande sätt, har spännande karriärer och är goda förebilder för universitetets studenter. I år tilldelas Marie Fossum Strannegård och Jörgen Svensson utmärkelsen Årets alumner.

  Marie Fossum Strannegård har en filosofi kandidatexamen med systemvetenskap som huvudämne från Karlstads universitet (1995). Studierna i Karlstad lade grunden för en internationell karriär i energi- och telekombranschen. En röd tråd i Maries karriär är utveckling, hon har bland annat utvecklat affärsmodeller och strategier för att möta marknadens behov för flera stora bolag som Ericsson och Fortum. Sedan i juni i år har Marie en ny roll, hon sitter numera i ledningsgruppen i en startup, North Volt. Tillsammans ska de bygga Europas största batterifabrik!

 • 2017-09-08

  Danskt-svenskt skattenätverk diskuterade fast etableringsställe

  Frågan om fast etableringsställe var i fokus för årets upplaga av Danskt-svenskt skattenätverks konferens, som för första gången hölls i Karlstad. Fast etableringsställe är en viktig fråga i det internationella samarbetet med hur inkomster från företagskoncerner ska fördelas till olika länder. Forskare från båda sidor sundet vände och vred på problematiken och jämförde lagstiftning och praxis i de båda länderna.

  Om ett utländskt företag bedriver verksamhet i Sverige ska deras inkomst i den verksamheten allokeras i till ett fast driftställe i Sverige, och därmed också bilda underlag för den skatt som ska betalas i Sverige. Vice versa gäller för svenska företags verksamhet i utlandet.

  - Vi diskuterade gränsdragningen för vad som anses bilda ett fast driftställe, både vid inkomstbeskattningen och mervärdesbeskattningen. Det var många forskare som bidrog med olika synpunkter i frågan, berättar Anders Hultqvist, professor i finansrätt, Handelshögskolan och arrangör av nätverksträffen.

 • 2017-09-01

  Konferens om överskuldsättning

  Den 21 och 22 september sätter juridikämnet fokus på skulder. Och inte bara ur ett juridiskt perspektiv utan även i kombination med hälsa, barn och unga, jämlikhet och sociala aspekter. Konferensen riktar sig till både yrkesverksamma, studenter och anställda vid Karlstads universitet.

  Många människor lever med skulder som de saknar förutsättningar att någonsin kunna betala tillbaka, så kallade evighetsgäldenärer.

 • 2017-08-29

  Nu startar terminen

  Efterlängtade. Höstterminens studenter har kommit till Handelshögskolan. Den gemensamma introduktionen ägde rum i Aula Magna, direkt i anslutning till att universitetet hälsat de nya studenterna välkomna.

  Över 4000 studenter har antagits till något av universitetets program med start nu i höst. Drygt 880 börjar på något av Handelshögskolans program, på grundnivå eller avancerad nivå.

  Aula Magna var välfylld när prefekt Martin Löfgren och proprefekt Marie-Therese Christiansson hälsade studenterna välkomna till Handelshögskolan, tillsammans med bland andra studie-och karriärvägledarna Lena Wikström, Christina Snell och Elisabeth Sandlund.

 • 2017-08-28

  Medaljregn över Karlstads universitets studenter i helgen

  Några av Karlstads universitets elitidrottsstudenter lyckades verkligen med sina idrottsprestationer i helgens tävlingar.

  Under helgen var det Friidrotts SM i Helsingborg och vi kan glädjande gratulera flera av våra studenter på Elitidrottsuniversitetet!

  Guld – Höjd, herr Jakob Thorvaldsson. Energi- och miljöteknikprogrammet
  Guld – Höjd, dam Sofie Skoog. Alumn
  Guld – Tresteg, herr Simon Karlén. Politices kandidat
  Silver – Kula, dam Amanda Malmhed. Samhällsanalytiker

 • 2017-07-13

  Första antagningen till studier vid Karlstads universitet klar: Högt tryck på juristprogrammet

  Idag, torsdag, får drygt 13 000 personer besked om att de har antagits till en utbildning vid Karlstads universitet i höst. Över 4 000 antas till program, vilket är en ökning med omkring 90 personer. Det är framför allt juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet som står för ökningen.

  I eftermiddag får alla som sökt till en utbildning på landets universitet och högskolor besked om de är antagna, placerade som reserv eller strukna efter det första urvalet. Den som har blivit antagen eller placerad som reserv måste svara senast den 28 juli för att behålla sin plats inför höstens studier.

  Till Karlstads universitet antas sammanlagt 4 040 personer till program, jämfört med förra höstens 3 948 och det är främst juristprogrammet som står för ökningen. Juristprogrammet antar 110 personer och 2 558 personer är placerade som reserver.