Nyheter

 • 2018-09-20

  Hallå där, Rodney Clarke...

  ...du forskar och undervisar på University of Wollongong och är även docent i informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Pendelavståndet mellan de båda arbetsplatserna är ovanligt långt - ungefär 32 timmars resa från dörr till dörr.

  Hur kommer det sig att du är här i Karlstad?
  - Jag kom i kontakt med ämnet informatik i Karlstad i början av 2000-talet och har även en hel del samarbete med Samot och CTF. Den här gången har jag varit här på ämnet informatik genom ett Erasmus-utbyte.

 • 2018-09-19

  CTF will develop tailor-made courses for the Business Sector

  CTF, Service Research Center at Karlstad University, receives 3 million from the Knowledge Foundation to develop and offer flexible courses for professionals. The courses will be developed based on business needs and on the latest research by CTF focusing on value creation through services.

  CTF, Service Research Center at Karlstad University, has been awarded SEK 3 million to develop and offer courses within the Graduate Professional Development Program supported by the Knowledge Foundation. The tailor-made courses will be developed in cooperation with around 15 companies and organizations to meet their competence development needs.

 • 2018-09-19

  Emma Frans på Handelshögskolans dag

  Huvudtalare på Handelshögskolans dag den 11 oktober är Emma Frans, forskare, journalist och författare. Årets tema är kopplat till Handelshögskolans motto: Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den.

  Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av "alternativa fakta", fejknyheter och halvsanningar ger forskaren och prisade journalisten Emma Frans dig vetenskapskoll för att förstå hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas.

 • 2018-09-18

  Tung internationell utmärkelse till Anders Gustafsson

  I år tilldelades den prestigefyllda internationella utmärkelsen “Christopher Lovelock Career Contributions to the Services Discipline Award” till Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Endast fem gånger tidigare har utmärkelsen tilldelats en forskare utanför USA.

  - Jag är enormt överväldigad, stolt och så klart mycket hedrad. Det är otroligt kompetenta forskare på listan bland tidigare mottagare och jag vet att konkurrensen är stenhård, säger Anders Gustafsson.

 • 2018-09-17

  Kvalitetsrapport för informatik lyfter fram god samverkan med näringslivet

  Det finns ett bra och väl utvecklat samarbete med näringslivet i flera kurser, nivåer och program och samarbeten mellan ämnets lärare bidrar till en bra utbildningskvalitet. Det är några av de goda exempel som lyfts i slutrapporten för kvalitetsgranskningen av utbildningar mot examina i informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har gemensamt utvecklat ett system för att granska utbildningskvalitet, i det så kallade Treklöversamarbetet. Nu är de första slutrapporterna klara och rör utbildningar mot examina inom informatik, biblioteks- och informationsvetenskap samt arkiv- och informationsvetenskap. Vid Karlstads universitet omfattas informatik.

 • 2018-09-13

  Ny satsning på kompetensutveckling för näringslivet

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, får 3 miljoner från KK-stiftelsen för att utveckla och bedriva kompetensutveckling för yrkesverksamma. Kurserna kommer att utvecklas utifrån näringslivets behov och baseras på den senaste forskningen med fokus på värdeskapande genom tjänster.

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 3 miljoner kronor för att i samverkan med ett 15-tal företag och organisationer utveckla kurser riktade mot näringslivets kompetensbehov. De nya kurserna utvecklas och genomförs inom ramen för ett av KK-stiftelsens Expertkompetensprogram, kallat ISE, Improving value creation though service education. Utbildningssatsningen tar sin utgångspunkt i forskningen vid CTF.