Nyheter

 • 2018-12-23

  Förpackningen avgör om julen återvinns på rätt sätt

  Ska plastkorken på mjölkförpackningen sitta kvar eller rivas loss innan källsortering? Och hur är det med gröttuben, ska man skölja bort grötrester innan sortering? I jultider ökar mängden hushållssopor, men att återvinna upplevs ofta som kladdigt, tidskrävande och komplicerat. Det visar en ny studie av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Forskarna har undersökt hur förpackningens utformning påverkar sortering. Det visade sig att beslutet mellan att slänga och sortera var överraskande komplext. Tiden det tar att ta hand om förpackningen spelar en stor roll.

 • 2018-12-19

  Forskning om krisberedskap får ny EU-finansiering

  Ett nytt projekt för behovsdriven forskning och utveckling av verktyg och metoder för IT-baserad krisövning har beviljats 4,8 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Sverige- Norge. Projektet heter CriseIT 2 - Implementing Future Crisis Management Training, och är ett samarbete mellan 12 parter i Sverige och Norge.

  CriseIT 2 bygger vidare på den kunskap om digital krisövning som utvecklats inom projektet CriseIT - Preparing for Future Crisis Management, som avslutas nu vid årsskiftet.

 • 2018-12-19

  Wallanderstipendium till Kaisa Koskela-Huotari

  Den 3 december beslutade Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse att tilldela 20 nya doktorer Wallanderstipendiet för deras framstående avhandlingar. Bland dessa finns Kaisa Koskela-Huotari, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Stort grattis till Wallanderstipendiet Kaisa Koskela-Hutotari!
  - Tack så mycket, jag är oerhört tacksam och hedrad! Stipendiet ger mig möjligheten att bedriva forskning på heltid under de kommande tre åren och stärka samarbetet inom mitt internationella nätverk, säger Kaisa Koskela-Huotari, och fortsätter:

 • 2018-12-14

  Karlstads universitet kompetensutvecklar Arbetsförmedlingen för framtiden

  Karlstads universitet har sedan två år ett nationellt uppdrag att kompetensutveckla Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare. Hittills har sex kursomgångar för 120 arbetsförmedlare och två kursomgångar för ett femtiotal företagsrådgivare genomförts.

  Det nationella uppdraget innebär att ämnena nationalekonomi och arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tagit fram och genomför uppdragsutbildningar för Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare med fokus på arbetsmarknadens utmaningar.

 • 2018-12-07

  Sustainability Day om Globala mål på lokal nivå

  För tredje året i rad arrangerade Handelshögskolan Sustainability Day - en dag då hållbarhetsfrågor sätts extra mycket i fokus. Eftermiddagen den tredje december ägnades åt några exempel på hur FN:s globala mål för ett hållbart liv på jorden kan omsättas i praktiskt hanterbara nya vanor för organisation, företag och individ.

  Sustainability Day inleddes med en högtidlig trumpetfanfar av Gustav Stenseke, doktorand i juridik vid Handelshögskolan.

  Samuel Sebhatu, lektor i företagsekonomi, var dagens moderator och konstaterade att hållbarhet är en global fråga i allra högsta grad där vi alla behöver samarbeta. Och på Handelshögskolan har arbetet med hållbarhet lyfts allt mer genom arbetet med PRME, Principles for Responsible Management Education, samt genom ackrediteringsarbetet inom AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business.

 • 2018-12-05

  Kvalitetsrapport för utbildningar mot examina inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt civilekonomexamen klar

  Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av utbildningar mot examina inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik samt civilekonomexamen klar. Rapporten lyfter både fram goda exempel och sådant som behöver åtgärdas.

  Under året har program med högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen samt civilekonomexamen granskats av en bedömargrupp med lärare, studenter och externa representanter. Bedömargruppen har läst utbildningarnas självvärderingar, granskat självständiga arbeten och gjort besök på plats eller via Skype. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har gemensamt utvecklat systemet för att granska kvaliteten i utbildningarna.