Nyheter

 • 2021-06-09

  2020 års projektledarbok skrevs av Handelshögskolans Tomas Gustavsson

  Med en tydlig röd tråd och stort fokus på detaljerna beskriver Tomas Gustavsson det agila arbetssättets centrala delar.

  I motiveringen betonar juryn att du på ett enkelt och tydligt sätt beskriver det agila arbetssättet. Hur går du till väga?

 • 2021-06-09

  Tillit och samsyn mellan organisationer - nyckeln till bra samarbeten

  I offentliga upphandlingar möts vinstdrivande privata företag och organisationer med sociala värden. I den skärningspunkten kan det uppstå utmaningar.

  Sofia Molander har i sin avhandling ”Enacting, enabling, and embracing market orientation: A study of public–private dyads” undersökt hur kollektivtrafiken kan skapa en tjänst som tillfredsställer kundernas behov genom ett bra samarbete med leverantören.

 • 2021-05-31

  Innovativare företag starkare under pandemin enligt Svenskt innovationsindex

  I dag släpps Svenskt innovationsindex 2020 där Ikea - för tredje året i rad - rankas som Sveriges mest innovativa företag och där Systembolaget avancerat mest i innovationsförmåga. Mätningen visar också på en genomsnittlig ökad innovationsgrad inom svenskt näringsliv och offentlig sektor och att mer innovativa organisationer ställer om för att klara effekterna av pandemin.

  Detta är några av slutsatserna från Svenskt innovationsindex 2020 där forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, för tredje året i rad har låtit kunder ranka innovationsgraden hos ett antal företag, organisationer och myndigheter. Ikea har fortfarande högst innovationsförmåga och behåller sin placering som det mest innovativa företaget följt av Spotify, MTRX, Systembolaget och Verisure i topp fem. 

 • 2021-05-25

  Fokus på gemensamma mål och värderingar i nytt samarbete med franskt universitet

  Ansvarstagande, hållbarhet och nära samverkan med näringslivet är värderingar som Handelshögskolan vid Karlstads universitet delar med Institut Mines-Télécom Business School – en ny samarbetspartner inom informatik och företagsekonomi.

  Från och med hösten 2021 kan Handelshögskolans studenter vid Karlstads universitet söka till utbytesstudier i Paris. Institut Mines-Télécom Business School i Paris och Handelshögskolan i Karlstad har tecknat utbytesavtal inom informatik och företagsekonomi.

 • 2021-05-18

  Agilt arbetssätt - effektivare att hantera osäkerhet och förändringar

  Handelshögskolan vid Karlstads universitet har gott renommé i att utbilda och forska inom agilt projektarbete. John Johansson, universitetsadjunkt i projektledning vid Handelshögskolan, utbildade personal vid Uddeholm i agilt arbetssätt och nu visar sig resultatet.

  - Vi vill vara så LEAN vi kan och lägga våra resurser på rätt saker, säger Anna Hedberg projektledare på Uddeholm. Det går inte att uppfinna nya material på beställning och samtidigt med säkerhet hålla en tidplan. Man får finna sig i att ibland går det bra - men i många fall så behövs ändringar eller så visar sig något vara omöjligt.

 • 2021-05-17

  Globala klassrum ger perspektiv på projektledning

  Att arbeta i projekt har fullkomligt exploderat de senaste åren. Vid Handelshögskolan finns nu globala klassrum där studenterna själva påverkar utbildningen.

  2021 är det inte bara IT-projekt med ingenjörer vid rodret som förknippas med projektledning. Inom Regioner, stat och kommun drivs mycket som projekt och näringslivet är hungrigt på studenter som är väl förberedda. Vid Handelshögskolan erbjuds kursen Perspektiv på projektledning och sättet att arbeta på är både unikt och banbrytande.

  Erik Månsson, universitetsadjunkt i företagsekonomi, inriktning projektledning och Henrik Bergman, programledare för magisterprogrammet i projektledning såg covid-situationen som en start på någonting nytt.