Nyheter

 • 2021-01-18

  Hallå där Jana Huck, doktorand i företagsekonomi …

  … som forskar om idéhantering och innovationsprocesser. Du studerar hur idéer slipas och vidareutvecklas i ett tidigt skede av innovationsprocessen. Berätta, varför är detta intressant?

  - Innovation är viktigt i arbetet med en hållbar samhällsutveckling. Innovation baseras på idéer som måste utvecklas för att kunna förverkligas, därför har jag valt att fokusera på just idéer. Nu under rådande pandemin tvingas många företag och organisationer till stora förändringar på kort tid. Även om det inte råder brist på kreativitet eller bra idéer, är det viktigt att ha verktyg för att kunna fånga upp, förädla och realisera dessa. Det är en lång resa från idé till realisering.

 • 2021-01-15

  Hallå där Cyril Holm, universitetsadjunkt i allmän rättslära

  Cyril, välkommen till Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Berätta lite om din bakgrund
  - Tack. Jag är tvärvetenskaplig och är på många sätt lika mycket ekonom som jurist och har närmast varit på The Law Faculty vid universitetet i Oxford där jag uteslutande forskat. Jag har tittat på vetenskapsteoretiska och metaetiska frågor som tangerar hur vi ska förstå rättsfilosofin i mötet med framförallt nationalekonomi i det nya landskap som väldigt mycket domineras av teknik.

 • 2021-01-14

  Utbildning i agilt projektarbete mottogs väl hos Uddeholm

  Handelshögskolan vid Karlstads universitet har gott renommé i att utbilda och forska inom agilt projektarbete. John Johansson har nyss genomfört en utbildning tillsammans med företaget Uddeholm.

  - Uddeholm ville utbilda ett antal projektledare inom företagets forskningsverksamhet i agilt arbetssätt, förklarar John Johansson, universitetsadjunkt i projektledning vid Handelshögskolan.

  Uddeholm är världsledande på att ta fram verktygsstål med extrema egenskaper. När man tar fram ett helt nytt stål så vet man inte om det är genomförbart. Då gör man många korta projekt för att se om det är möjligt att genomföra.

  - För att få igenom fler stål snabbare och eventuellt misslyckas tidigare är ett agilt arbetssätt att föredra.

 • 2021-01-11

  Välkommen Janna Dervisic - ny doktorand

  Janna Dervisic är ny doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Hon är placerad vid Centrum för tjänsteforskning och knuten till Forskarskolan management och IT, MIT. Hennes doktorandstudier kommer att fokusera på innovation, tjänster och digital teknik.

  Janna Dervisic har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Karlstads universitet vilket hon praktiserat inom byggbranschen under det senaste året.

  Redan under sin studietid på civilingenjörsprogrammet såg hon en alltigenom märkbar dragningskraft till företagsekonomi och innovationsstyrning. Nu ser hon fram emot att utveckla och bredda sin kompetens med särskilt fokus på kopplingen mellan innovation, tjänster och digital teknik.

 • 2020-12-22

  - Att våga ha tvärfunktionella team är en utmaning och samtidigt en enorm potential

  Med avhandlingen ”Inter-team Coordination in Large-Scale Agile Software Development Projects” har Tomas Gustavsson disputerat i ämnet informatik.

  Tomas Gustavsson, nybliven filosofie doktor i informatik, hur gick du tillväga i din forskning?

 • 2020-12-20

  Biblioteket stängt för besök från och med måndag 21 december

  Universitetsbiblioteket är stängt för besök från och med måndag 21 december och kommande veckor. Anledningen är de nya nationella restriktionerna och vi behöver alla bidra till att minska den pågående smittspridningen i samhället. Vi återkommer efter trettonhelgen med information om hur resten av januari blir.

  Det finns möjlighet att hämta ut reserverade böcker och fjärrlån mån-tis 21-22 december kl.10.00-15.00 i läsesalen på entréplan (glöm inte passerkort). Återlämning av böcker görs i återlämningslådan utanför universitetets huvudentré.

  Biblioteket är tillgängligt digitalt, läs mer på kau.se/bibliotek