Nyheter

 • 2021-07-16

  Hög antagning till Karlstads universitet

  Intresset för högre utbildning är fortsatt stort och idag får 16265 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det dock en minskning med en procent jämfört med förra året.

  Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är 4471 antagna till ett program. De populäraste programmen är juristprogrammet med 170 antagna och 2528 som reserver, psykologprogrammet där 45 är antagna och 1658 reservplacerade samt socionomprogrammet med 60 antagna och 1076 reserver. Till civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är 240 antagna och 707 är placerade som reserver.

 • 2021-06-28

  Ny docent i informatik

  Handelshögskolan vid Karlstads universitet välkomnar Marie-Therese Christiansson som ny docent i informatik.

  Marie-Therese Christiansson, proprefekt vid Handelshögskolan och nu även docent i informatik, har haft två huvudsakliga kunskapsområden i sin forskning; processorienterad kravspecificering och utveckling av digitala tjänster och effektiv verksamhetsutveckling med metoder för processorientering i praktiken.

 • 2021-06-17

  New Professor of Marketing

  We are pleased to welcome Christina Öberg, professor of marketing, to CTF and Karlstad Business School, where she is active in research and teaching.

  Christina started her new position at Karlstad University on January 1, and has been working full time since June 1. She is currently also a Visiting Professor at Leeds University in England and associated with the research institute Ratio.

 • 2021-06-16

  Ny professor i marknadsföring

  Vi är glada över att välkomna Christina Öberg, professor i marknadsföring, till CTF och Handelshögskolan där hon är verksam inom forskning och undervisning.

  Christina började på Karlstads universitet den 1 januari och är verksam på heltid sedan den 1 juni. Hon är också Visiting Professor vid Leeds University i England och associerad till forskningsinstitutet Ratio.  

  - Jag är glad över att bli en del av CTF och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Jag har varit verksam i CTF:s styrelse så jag är lite bekant med miljön, säger Christina Öberg.

 • 2021-06-09

  2020 års projektledarbok skrevs av Handelshögskolans Tomas Gustavsson

  Med en tydlig röd tråd och stort fokus på detaljerna beskriver Tomas Gustavsson det agila arbetssättets centrala delar.

  I motiveringen betonar juryn att du på ett enkelt och tydligt sätt beskriver det agila arbetssättet. Hur går du till väga?

 • 2021-06-09

  Tillit och samsyn mellan organisationer - nyckeln till bra samarbeten

  I offentliga upphandlingar möts vinstdrivande privata företag och organisationer med sociala värden. I den skärningspunkten kan det uppstå utmaningar.

  Sofia Molander har i sin avhandling ”Enacting, enabling, and embracing market orientation: A study of public–private dyads” undersökt hur kollektivtrafiken kan skapa en tjänst som tillfredsställer kundernas behov genom ett bra samarbete med leverantören.