Nyheter

 • 2023-11-27

  Projektet Health Data Sweden ska öka användandet av hälsodata

  Syftet med Health Data Sweden (HDS) är att öka användningen av hälsodata inom små och medelstora företag samt offentliga organisationer.
  - HDS ska erbjuda tjänster som exempelvis tillgänglig data, juridiska spörsmål och kompetensutveckling, säger Karin Brodén.

  - Att öka användningen av hälsodata är ett utpekat som ett sätt att öka effektiviteten inom hälsosektorn samt att öka hälsovinsterna för individer, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan.

 • 2023-11-24

  Försäljning av Situation Sthlm i nytt forskningsprojekt

  Niklas Jakobsson, professor i nationalekonomi, och Mats Ekman, lektor i nationalekonomi – ni har båda fått forskningsmedel för projektet De hemlösas rationalitet. Vad ska ni undersöka och hur kommer ni att gå tillväga?

  - Vi ska undersöka hur säljare av en tidning för hemlösa påverkas av förändringar i sin försäljning av tidningen, säger Niklas Jakobsson. Om en säljare plötsligt säljer mer än vanligt - hur påverkar det hur mycket denne arbetar efter försäljningsökningen?

 • 2023-11-23

  Forskning kring livslångt lärande presenterat i Spanien

  Under konferensen International Conference of Education, Research and Innovation (ICERIE) presenterade forskare vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) sin forskning kring livslångt lärande.

  Konferensen ICERIE behandlar många olika aspekter av lärande och pedagogik och genomfördes i spanska Sevilla 13–15 november. På plats var John Johansson, adjunkt i projektledning, och Linda Bergqvist, lektor i informatik. Karin Brodén, lektor i informatik och postdok har varit med i arbetet.

 • 2023-11-23

  Cirkulärt projekt visar att framtidens varor och tjänster är smarta och attraktiva

  Julen står för dörren, önskelistor frodas och tillfällen då det är enkelt att svepas med i köphetsen är oändliga. Då kan det kan vara svårt att värja sig mot handelns reklamattack i form av exempelvis Black Friday. Men som en motpol i en galleria i Karlstad har ett hållbart alternativt gjort entré – och succé – och Karlstads universitet genomför forskning.

  Emma Sundh är projektledare för Rundgång – en galleria som främjar cirkulär ekonomi och är allt annat än en vanlig loppis.

 • 2023-11-21

  Organisationsskapande och dess motstånd

  Charlotte Sørensen, nybliven doktor i arbetsvetenskap, har disputerat med avhandlingen ”Annektering og identitetsforsterkning: En casestudie om internasjonalisering av høyere utdanning” och funnit att motstånd inom organisationer inte nödvändigtvis behöver vara negativt.

  Charlotte Sørensen, berätta kort om innehållet i din avhandling

 • 2023-11-16

  Sex år efter #metoo – det här visar forskningen

  Forskningsresultat från Karlstads universitet presenterades på konferens i Oslo.
  - Som alltid när det handlar om att förändra kulturer så gäller det att vara uthållig och inte ge upp, säger Markus Fellesson vid Centrum för tjänsteforskning (CTF).

  Markus Fellesson och Anna Fyrberg-Yngfalk, båda forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan, ni medverkade nyligen på konferensen ”Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work” i Oslo.