Nyheter

 • 2016-07-12

  Fler antagna till Karlstads universitet

  Idag får 13 122 personer besked att de antagits till program eller kurser vid Karlstads universitet i höst. Det är en ökning jämfört med förra året och det är främst lärarutbildningarna som antagit fler. Andelen män ökar något, även om kvinnor fortfarande är i majoritet.

  I eftermiddag, tisdag, får alla som sökt till en utbildning på landets universitet och högskolor besked om de är antagna, reservplacerade eller strukna efter det första urvalet. Har man blivit antagen eller placerad som reserv måste man svara senast 29 juli för att behålla sin plats.

 • 2016-06-27

  Marie-Therese Christiansson, informatik, får 2016 års Samverkansstipendium

  Marie-Therese Christiansson, lektor i informatik vid Handelshögskolan tilldelas Karlstads universitets Samverkansstipendium 2016.

  Stipendiekommitténs motivering lyder:

  Marie-Therese Christiansson får Samverkansstipendium 2016 för sitt sätt att visa och sprida ett gott exempel på att bygga och använda nätverk kring forskning och undervisning i samproduktion med näringslivet.

 • 2016-06-23

  Efter uppehållstillståndet - Hammarö kommun och de nyanlända

  Förra året sökte över 160 000 personer asyl i Sverige. Över 50 000 av dem var från Syrien. Under 2014 var de drygt 26 000. Två av dem som kom till Sverige 2014 har fått uppehållstillstånd och boende i den lilla värmländska kommunen Hammarö. Åsa Karlsson har skrivit en uppsats om hur Hammarö kommun har utvecklat sitt mottagande och vad de nyanlända personerna tycker.

  Tacksamheten är stor, men det svenska systemet sätter krokben för etableringen på arbetsmarknaden – något som skapar frustration för den som vill stå på egna ben och ge något tillbaka.

 • 2016-06-14

  Digitalisering för fossilfri mobilitet i Sverige

  Sveriges mål att bli ett av världens första fossilfria länder kräver en genomgripande förändring av transportsektorn. Därför har forskningsstiftelsen Mistra valt att ge 40 miljoner kronor till forskningsprogrammet SAMS, ett konsortium som leds av KTH och VTI i nära samverkan med Stockholms stad, en stark företagsgrupp och flera forsknings- och samhällspartners, däribland Karlstads universitet.

  Forskningsprogrammets tema är att utforska och vidareutveckla mobilitetstjänster som till exempel kan göra det mer attraktivt att resa utan egen bil och skapa ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.

 • 2016-06-09

  Nystartade Akademien för insolvensrätt samlar företagsekonomi och rättsvetenskap

  Akademien för insolvensrätt har nyligen bildats för att öka fokus på insolvensrätt och förbättra förutsättningarna för tvärvetenskap mellan rättsvetenskap och företagsekonomi. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även ämnesområden som är nära förknippade, bland annat avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra angränsande brott.

  Företagsekonomi har stor relevans för insolvensrätt, som är ett specialområde inom juridiken. Företagsekonomi hanterar till exempel företagsrekonstruktion, konkurs och skuldsanering, bland annat när det gäller likviditetsfrågor, kreditgivning, värderingsprinciper och hur man ska kunna återfå lönsamheten i ett företag rent företagsekonomiskt.

 • 2016-06-09

  Ökad segregation i storstädernas bostadsområden

  Invandrarbarn från synliga minoriteter som växer upp i områden med låg inkomst riskerar i mycket högre utsträckning att bo kvar i samma sorts område som vuxna, jämfört med svenskfödda personer i samma grannskap. Det visar en ny studie där forskare från Göteborgs universitet och Handelshögskolan vid Karlstads universitet har följt boende- och inkomstutvecklingen i Sveriges storstadsområden.

  Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan att tillhöra en synlig minoritet, och att över generationer bli fast i ett utsatt låginkomstområde. Med synlig minoritet menas att inte tillhöra majoritetsgruppen i ett samhälle.