Nyheter

 • 2018-11-14

  Kunskapsglapp i arbetet med samhällets digitalisering

  Hur tar vi vara på och samordnar den kunskap som finns idag och i framtiden för samhällets digitalisering? Det har Ulf Melin, professor i informatik vid Linköpings universitet, fått i uppdrag att utreda. Onsdag 28 november presenterar han utredningen vid ett seminarium i Stockholm. Karlstads universitet är en av arrangörerna tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad, Jönköping University och Västra Götalandsregionen.

  Utredningen har sin bakgrund i att rektorerna vid sju västsvenska lärosäten sommaren 2016 lämnade in en skrivelse till Utbildningsdepartementet och ministern för högre utbildning och forskning, med titeln ”Ett nationellt forskningscentrum med fokus på samhällets digitalisering”.

 • 2018-11-14

  Insolvensrättslig tidskrift ägnar temanummer till Stefan Lindskog

  Insolvensrättslig tidskrift syftar till att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Senaste numret är ett temanummer tillägnat Stefan Lindskog, som gått i pension från tjänsten som justitieråd och ordförande vid Högsta domstolen.

  Initiativtagare och ansvarig utgivare är professor Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, som ser ett behov av att belysa frågorna ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

  - Insolvensrätt är ett rättsområde som är så mycket större än bara konkurser och företagsrekonstruktioner. Arbetsrätt, avtalsrätt, köprätt och ekobrott är bara några av disciplinerna som blir aktuella i sammanhanget, menar Marie Karlsson-Tuula.

  Senaste numret, nummer tre 2018, tillägnas Stefan Lindskog, nyligen pensionerad från Högsta domstolen.

 • 2018-11-13

  Sjölag från 1667 överlämnad till Handelshögskolan och Universitetsbiblioteket

  Sven-Axel Bergstrand, juridik-nestor, överlämnade i mitten av oktober en fin gammal bok till Handelshögskolan. Det var 1667 års Sjölag i en fin kapsel, som nu tas väl om hand av universitetets bibliotek.

  Sven-Axel Bergstrand, uppskattad tidigare kollega, medarbetare och lektor i rättsvetenskap är numera pensionär. Men i mitten av oktober var han på återbesök på sin gamla arbetsplats. Vid en högtidlig fikastund på Handelshögskolan överlämnade han - återigen - en donation: 1667 års sjölag.

  Det är en väl använd lagbok som är inbunden i en så kallad kapsel, som nu förvaras på Universitetsbiblioteket. Denna ovanliga bok var en gåva till Sven-Axel Bergstrand på 50-års dagen av dåvarande borgmästaren i Göteborg, Gösta Wilkens.

 • 2018-11-06

  Hallå där Per Skålen, professor i företagsekonomi...

  ...vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Du är en av talarna på Service Convention Sweden 2018 som hålls den 28-29 november på Karlstad CCC, vad ska du prata om?

  - Jag kommer att prata om ett aktuellt forskningsprojekt som handlar om musikbranschens digitalisering. Under de senaste 20 åren har musikbranschen, som en effekt av digitaliseringen, förändrats radikalt. Jag kommer beskriva detta som en transformation från varulogik till tjänstelogik.

 • 2018-11-05

  Kritiserad sexlag i fokus när Björn Hurtig besökte Handelshögskolan

  Advokat Björn Hurtig besökte Handelshögskolan, Akademien för insolvensrätt, onsdag 31 oktober, och föreläste om samtyckeslagen. Lagen är omdiskuterad och kritiserad av bland andra lagrådet, för att vara otydlig.

  Intresset var stort. Drygt 80 personer hade kommit till föreläsningen, där Björn Hurtig gick in på problematiken med att utreda sexbrott. Det är svåra bedömningsfrågor vid tillämpningen av den nya samtyckeslagen som trädde i kraft den 1 juli i år. Lagen innebär att det sex utan ett aktivt samtycke är förbjudet. Det krävs inte längre att gärningspersonen använt sig av våld, hot eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation.

 • 2018-11-02

  Anna, Sofie och Filip pluggar i Australien

  Sofie Eriksson, Anna Olofsson och Filip Owén läser sjunde terminen på civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och styrning. Alla tre har också valt att studera en termin i Australien, på University of Wollongong. Handelshögskolans Olle Sonesson träffade studenterna för en pratstund i soliga Wollongong.

  Vad har ni valt för kurser?
  - Här i Wollongong läser jag två redovisningskurser som ger ett internationellt perspektiv på både investeringar och allmän redovisning och dess principer. Jag läser också en tredje kurs som är inriktad på organisationsbeteende, berättar Anna Olofsson.

  - Jag läser totalt tre kurser, varav två är riktade mot redovisning och den tredje mot organisationsteori, säger Sofie Eriksson.