Nyheter

 • 2024-06-26

  Välkommen till Handelshögskolan, Erika Sandström, adjunkt i offentlig rätt

  Erika Sandström började arbeta på Handelshögskolan i augusti 2023, men då på ett vikariat. Nu är Erika anställd på heltid som adjunkt i offentlig rätt.

  Erika, berätta om din bakgrund

 • 2024-06-18

  Förståelsen av IT-system handlar inte bara om teknik – hur de uppstår är lika viktigt

  Demokratisering av IT-systemdesignprocesser har länge varit en brännpunkt inom fältet deltagande design. Malin Wik, nybliven doktor i informatik vid Handelshögskolan, har i sin avhandling ”Prototyping with purpose: Increasing participatory design with malleable interactive prototypes” undersökt användares deltagande i systemdesign.

  Malin Wik, förklara vad demokratisering av IT-systemdesignprocesser innebär

 • 2024-06-12

  Alumn från Handelshögskolan skrev bästa uppsatsen i barnrätt

  Familjens jurist har utsett Malin Öberg, alumn från juristprogrammet vid Handelshögskolan, till mottagare av årets stipendium för bästa uppsats i barnrätt.

  Uppsatsen ”Barnets bästa som ett självständigt rekvisit: Ett stärkt barnrättsperspektiv vid upphörande av tvångsvård som beretts i familjehem med stöd av 2 § LVU” har nominerats av institutionen och sedan bedömts av en jury bestående av Lotta Dahlstrand, affärsutvecklingschef på Familjens jurist, Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR och professor Johanna Schiratzki, Stockholm.

 • 2024-05-24

  FEKIS 2024 – konferensen för lärare och forskare inom företagsekonomi

  – Under konferensen vill vi diskutera frågor som är relevanta för företagsekonomisk utbildning, forskning och samverkan, säger Mia Larson, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Det är ett tillfälle att driva frågor framåt.

  Den ambulerande konferensen FEKIS genomförs 22e till 24e oktober på Karlstads universitet. Under tre dagar kommer ämnet företagsekonomi vägleda genom underrubriken – Förnyelse och demokrati i en disruptiv värld.

 • 2024-05-22

  Välkommen till Handelshögskolan Zelalem Abay, biträdande lektor i företagsekonomi

  Zelalem Abay, biträdande lektor i företagsekonomi, berätta kort om din bakgrund

  – Jag är född och uppvuxen i Etiopien och kom till Sverige 2014 för att studera min magisterexamen i redovisning och kontroll vid Handelshögskolan. Innan dess avslutade jag en masterexamen i redovisning och finans vid Addis Abeba University och arbetade som universitetslektor i Etiopien. Jag avslutade min doktorandstudie vid Göteborgs universitet 2022 och började sedan på Mälardalens högskola som universitetslektor. I min doktorsavhandling studerade jag ämnena om ESG-disclosure and assurance.

 • 2024-05-13

  Välkommen till Handelshögskolan Martin Nordström, lektor i nationalekonomi

  Martin Nordström, berätta om ämnet nationalekonomi och vad det handlar om