Nyheter

 • 2017-03-17

  3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser

  Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser. Projektets huvudfinansiär är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, och Handelsrådet.

  I projektet ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om hur man kan stärka attraktionskraften hos handeln och besöksnäringen genom digitalisering.

 • 2017-03-17

  Två karlstadstudenter i semifinal för årets mäklarstudent

  Årets Mäklarstudent har anordnats varje år sedan 2011 av Skandiamäklarna i samarbete med Universum. Studenter från Handelshögskolan vid Karlstads universitet, fastighetsekonomiprogrammet, är ofta med i slutstriden. Så även i år när finalen avgjordes på galan i Stockholm den 15 mars.

  Jaklin Saado och Lisa Markström hängde med ända till seminfinalen, men fick se sig slagna av vinnaren Irma Arvidsson från Högskolan i Gävle.

  - Årets Mäklarstudent innehöll mer kvalificerade kandidater än någonsin och det var mycket jämt i toppen, säger Sandra Miller Kinge, marknadschef för Skandiamäklarna.

  Men Jaklin Saado och Lisa Markström blev inte utan ära och beröm. Så här skriver Skandiamäklarna:

 • 2017-03-10

  Juridikprofessor i Vetenskapsrådets beredningsgrupp

  Marie Karlsson Tuula, professor i juridik, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, har valts in i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för rättsvetenskap och filosofi.

  Vetenskapsrådets beredningsgrupper bedömer och prioriterar varje år drygt 6000 ansökningar om forskningsmedel efter vetenskaplig kvalitet och de sökandes kompetens. Grupperna består av cirka 800 aktiva forskare, svenska eller utländska, med expertis inom olika områden.

  - En överraskande, men mycket trevlig förfrågan som jag fick strax före jul. Jag är mycket stolt över att jag har fått detta fina uppdrag och ser det som en viktig och grannlaga uppgift, säger Marie Karlsson Tuula.

 • 2017-03-08

  Karlstads universitet får rätt att utfärda juristexamen

  Nu har Universitetskanslersämbetet beslutat att ge Karlstads universitet rätt att utfärda juristexamen. Det nya juristprogrammet startar hösten 2017.

  I slutet av förra året meddelade Universitetskanslersämbetet att Karlstads universitet kunde få rätt att utfärda juristexamen under förutsättning att lärosätet förstärkte med ytterligare två forskarutbildade lärare. Nu har dessa anställts och därmed är kraven uppfyllda för examensrätten. Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet blir det sjunde fullständiga juristprogrammet i Sverige.

  – Mycket roligt! Ett juristprogram är efterlängtat av såväl studenter som arbetsgivare regionalt och nationellt, säger Åsa Bergenheim, rektor för Karlstads universitet.

 • 2017-02-23

  Askås – 20 års erfarenhet av e-handel

  Företaget Askås presenterade sig för närmare 70 IT-studenter vid Karlstads universitet under en Snitslunch den 21 februari. Peter Smersfeldt, HR-chef och kundansvarig berättade om företaget, deras e-handelssystem och tekniken bakom det.

  I år firar företaget Askås 20 år. Det innebär att det var 20 år sedan entreprenören Jonas Askås började utveckla ett e-handelssystem för att sälja cykelkomponenter. Idag används istället systemet av cirka 270 kunder inom framförallt branscher som mode, hälsa, möbler och kost. Tillsammans omsätter kunderna 3 miljarder kronor per år.

 • 2017-02-20

  Effektivare folkbokföring med stöd av forskning

  Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Området folkbokföring har valts ut för pilotstudien, som ska göra tjänsterna mer samordnade och enklare för medborgaren.

  Skatteverket och CTF, Centrum för tjänsteforskning, har tidigare samarbetat i forskningsprojekt med sikte på att gå från ett produktionsinriktat arbetssätt till ett tjänstelogiskt perspektiv. Tjänstelogiken tar hänsyn till att medborgarna är olika och att de ofta själva deltar i att skapa tjänsten och värdet av den.