Nyheter

 • 2024-04-03

  Lena Lid Falkman i Svt om fyradagars arbetsvecka

  Forskaren Lena Lid Falkman, lektor vid Karlstads Universitet och vid Handelshögskolan i Stockholm, vill undersöka hur man kan leverera lika mycket jobb på kortare tid och vad folk gör på den lediga tiden.
  – Det vi vet från tidigare forskning är att det verkar vara bra för hälsan och att det faktiskt verkar gå att upprätthålla produktivitet samt att man blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Lena Lid Falkman.

  – Det finns en global NGO som heter 4DW, alltså Four Day Week, som jobbar med förkortad arbetstid, säger Lena Lid Falkman. Konceptet är 32 timmar - antingen som 4 dagar eller som 6 timmars dagar. Idén är 100-80-100 - man levererar 100 procent, jobbar 80 procent tid men får 100 procent lön. 4DW har pilottestats i flera länder och man har fått fina resultat. Boston College samlar in data från alla organisationer i de olika länderna och sedan finns det även nationella forskargrupper.

 • 2024-04-02

  AI-teknik ska få besökare att stanna längre i Värmland

  I projektet PERUPP ska AI matas med turismaktörserbjudanden för att öka upplevelsen av Värmland.
  – Vi vill ta rygg på AI-tekniken, säger Siri Jagstedt, projektledare för ett av arbetspaketen.

  Den moderna människan strävar efter mer personliga och skräddarsydda upplevelser snarare än one-size-fits-all. Detta gäller inte minst besöksnäringen med en utveckling från ”all inclusive” till ”yours exclusive” där helhetsupplevelsen är beroende av såväl de olika tjänster som erbjuds på en destination, som de specifika intressent och behov gästen har.

 • 2024-03-26

  Forskning kring paradigmskifte inom revisionsbranschen har gett globalt eko

  Stora förändringar och ny teknik leder till förväntningar. Johan Lorentzon och Lazarus Fotoh vid Handelshögskolan har undersökt hur förväntningsgapet inom revisionsbranschen påverkar den här förändringen. Forskningen har fått fina omdömen internationellt.

  Förklara vad artikeln “Audit digitalization and its consequences on the audit expectation gap: A Critical perspective” tar upp

 • 2024-03-25

  Högt tryck på sommarkurs i kompetensbaserad rekrytering

  Att utbilda sig under sommaren är populärt på Karlstads universitet. Handelshögskolans kurs i kompetensbaserad rekrytering är populärast av dem alla.

  John Johansson, adjunkt i företagsekonomi vid Handelshögskolan, vad erbjuder kursen?

 • 2024-03-19

  Ideell skatteväxling kan accelerera pågående samhällsförändringar

  I artikeln ”Swedish societal transformation and the question of tax incentives for charitable contributions to civil society” aktualiserar Nick Dimitrievski, lektor i finansrätt vid Handelshögskolan, frågan om det är möjligt att tala om ett skifte i statens kontroll av finansieringen av civilsamhället.

  Frågan om hur den svenska välfärden ska organiseras i en alltmer marknadsstyrd ekonomi är högaktuell. Det offentligas reträtt från tidigare åtaganden genom avregleringar och New Public Management reformer samt statens ambition att lyfta fram ideella aktörer som potentiella välfärdsutförare kan förstås som en illustration av två pågående samhällsomvandlingsprocesser.

 • 2024-03-11

  Välkommen till Handelshögskolan Alexander Heino, doktorand i civilrätt med inriktning börsrätt

  Alexander, berätta om din bakgrund

  – Jag är ekonom i grunden och har jobbat i finansbranschen i några år. Jag har ett stort intresse för näringsliv och börsen. På senare år har jag också intresserat mig för juridik.