Nyheter

 • 2018-04-23

  Nätverket ITQ firade 10 år

  ITQ - nätverket för tjejer som läser IT på universitetet och praktiker i branschen, firade 10 år med tårta, gästföreläsning och inte minst mingel och nätverkande. Gäst var Siduri Poli, 2017 års digitala inspiratör, som berättade om sitt intresse för teknik som verktyg för förändring.

  På plats fanns IT-studenter, gymnasieelever från Fria Läroveken samt yrkesverksamma från bland andra CGI, Ibiz Solutions, Karlstads kommun, Netgain, Sogeti och ÅF. Flera av de som jobbar idag har själva läst en IT-utbildning på Handelshögskolan och universitetet - och var påfallande glada över att vara tillbaka för gästspel.

 • 2018-04-19

  Förmågor för framtida arbetslivet

  Vilka förväntningar har arbetsgivare på nyutexaminerade studenter? Vilka förmågor är viktiga att ha med sig från studierna ut i arbetslivet? Handelshögskolan samlade några arbetsgivare och studenter för att tillsammans identifiera och diskutera förväntningar.

  Workshopen med arbetsgivare och sektionsrådet med representanter från utbildningsföreningarna, var en del i arbetet med att formulera de förmågor och kunskaper som Handelshögskolan ser kan bli ett tydligt kännetecken för studenter som examineras. Detta är också en del i det kvalitetsarbete som pågår inom hela Handelshögskolan.

 • 2018-04-18

  Juristprogrammet mest attraktiva utbildningen på Karlstads universitet

  Juristprogrammet på Handelshögskolan är det program vid Karlstads universitet som har flest sökande inför hösten. Totalt har 3 682 personer sökt utbildningen, varav 344 i första hand.

  Totalt har 29 567 personer sökt till Karlstads universitets program och kurser inför hösten.
  7 996* personer har valt Karlstads universitet i första hand. Det är en minskning med 3,2 procent jämfört med hösten 2017 och följer den nationella trenden med minskade ansökningar. När ansökningstiden för att studera i höst gick ut den 16 april, kunde Universitets- och högskolerådet, UHR, preliminärt räkna in 360 151 anmälningar nationellt, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med förra året.

 • 2018-04-17

  Nytt utbytesavtal med SSE i Riga

  SSE Riga, Handelshögskolan i Stockholms filial, är en ny internationell partner till Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Amos Friedman och Alexandra Mets, studenter på Handelshögskolan, skickades ut på spaningsresa till Riga under förberedelserna inför utbytesavtalet.

  Alexandra Mets läser Internationella affärer och ska själv ut på en utbytestermin nästa vår. Amos Friedman studerar till civilekonom, men har just nu ett uppehåll och arbetar som ordförande i Sero, Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation, i Stockholm. De fick båda uppdraget att resa till Riga och Stockholm School of Economics filial i Riga, Latvia-Rigas Ekonomikas Augstskola, inför ett kommande utbytesavtal.

  - Riga är en fantastisk vacker och historisk stad. Arkitekturen är vacker, stadskärnan blandad och även om den är livlig kändes staden lugn, säger Alexandra Mets.

 • 2018-04-17

  Involverade medarbetare bidrar till bättre tjänster

  Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt, frontpersonal, har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera medarbetarna kan företagsledningen skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster. Det visar en ny avhandling från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Jenny Karlsson, nybliven doktor i företagsekonomi vid CTF, har studerat tjänsteinnovation och värdeskapandeprocesser ur ett medarbetarperspektiv med hjälp av intervjuer, observationer och innovationsgruppsarbete inom privat och offentlig sektor. Syftet är att skapa en förståelse för medarbetarnas bidrag vid utveckling och implementering av tjänster.

  Brygga mellan organisation och kund
  Företag och organisationer har länge fokuserat på kundens roll vid tjänsteinnovation. En grupp som ofta glöms bort är medarbetarna - de som ska utföra och förmedla tjänsten.

 • 2018-04-16

  Karlstadprofessor ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd

  Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har utsetts till ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd. Hon är sedan tidigare ledamot i disciplinnämnden.

  Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare samt informerar om god fastighetsmäklarsed. Fastighetsmäklarinspektionen leds av myndighetschef Gunilla Paulsson Lindberg. Vid myndigheten finns en disciplinnämnd, som avgör ärenden som kan leda till att en mäklare varnas eller blir av med sin registrering samt ärenden som är av principiellt intresse.