Nyheter

 • 2018-01-16

  Johan Quist i juryn för Guldlänken

  Under våren ska Johan Quist, forskare och lektor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, delta i arbetet med att utse finalister till Guldlänken 2018. Guldlänken är en utmärkelse som sedan 1999 premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.

  – Det är hedrande att få frågan och det var självklart för mig att tacka ja. Jag ser det som ett bevis på att den forskning vi bedriver i nära samverkan med offentliga aktörer är uppskattad. Jag ser fram emot juryarbetet där jag hoppas knyta nya kontakter och i vanlig ordning lära mig av de reflekterande praktiker jag möter, säger Johan Quist.

 • 2018-01-12

  Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre

  Skolresan handlar inte bara om att ta sig från hemmet till skolan. En ny doktorsavhandling från Karlstads universitet visar hur valet av transportsätt och aktiviteter under resan påverkar barns välmående och prestation i skolan.

  Jessica Westman, doktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling studerat hur olika faktorer som färdsätt och aktiviteter påverkar barns välmående och prestation i skolan och varför föräldrar istället väljer att skjutsa sina barn.

 • 2018-01-11

  4,6 miljoner till forskning om tjänstefiering

  Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 4,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen för forskning om tjänstefiering hos tillverkande företag. I projektet ska forskarna utveckla en referensmodell för att skapa en bättre förståelse för hur tjänstefiering går till i praktiken.

  Globalisering och ökad konkurrens har gjort att många tillverkande företag ökat sina tjänsteerbjudanden, inte minst när det gäller avancerade tjänster. Begreppet tjänstefiering används för att beskriva denna process, det vill säga när tillverkande företag ändrar fokus och börjar erbjuda tjänster kopplade till sina produkter och på så sätt skapar nya värden för sina kunder. För företag med en traditionell produktlogik innebär det en rad utmaningar och för att lyckas krävs ett nytt synsätt som genomsyrar hela organisationen.

 • 2017-12-22

  Öppen källkod - från ”geekigt” till bäst

  För 15 år sedan var öppen källkod bara något för de allra ”geekigaste” utvecklarna. Idag, däremot, verkar dessa utvecklare vara de mest eftertraktade. Företaget Repill Linpro jobbar enbart med produkter baserade på öppen källkod och under årets sista snitslunch, den 5 december, stod de som värd på temat ”Kickstarta din karriär med Open Source”.

  Open Source, eller öppen källkod, syftar till programvara som är utvecklad och byggd på källkod som är öppen för vem som helst att använda, ändra och utveckla samt sprida vidare. Motsatsen till öppen källkod är licensbelagd, eller så kallad proprietär, programvara.

 • 2017-12-19

  Anderstiftelsen ger fortsatt stöd till CTF

  Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning fortsätter att stödja CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Under de kommande tre åren kommer fem gästforskare att knytas till forskargruppen med stöd från stiftelsen.

  CTF får fortsatt finansiellt stöd från Anderstiftelsen. Pengarna ska användas till att finansiera gästprofessorerna: Stephen Vargo, University of Hawaii, Joann Peck, University of Wisconsin, Martin Schreier, University of Vienna, Satoshi Fujii, Kyoto University och Johanna Gummerus, Aalto University.

 • 2017-12-13

  Forskningsprojekt ska studera robotteknik inom äldrevården

  Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltning ska, som en av de första kommunerna i Sverige, installera och utvärdera en intelligent dusch. Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska studera hur den nya tekniken upplevs och tas emot bland personal och boende i servicehem.

  – Vi på CTF har fått möjlighet att tillsammans med personalen vid Resurscentrum på Karlstads kommun studera hur användare samt personal eller anhörig upplever lösningen och skapa förståelse kring hela duschsituationen, även den traditionella. Detta för att kunna utveckla rutiner kring duschandet, även när ingen intelligent dusch finns att tillgå, säger Charlotte Bäccman, lektor i psykologi och forskare vid CTF, och fortsätter: