Nyheter

 • 2019-03-15

  Nätverksträff och kurs i samproduktion av kunskap: Om digitalisering, värde och verksamhetsprocesser

  Nätverksträff, gästföreläsning, del av kurs – och på köpet samproduktion av kunskap. När processorientering i praktiken stod på dagordningen var intresset stort med ett 50-tal deltagare från olika företag, organisationer och studenter inom IT vid Handelshögskolan.

  Hela förmiddagen den 8 mars ägnade studenter och yrkesverksamma åt processorientering, digitalisering och hur man bäst skapar värde. Tillfället var både en nätverksträff för processorientering i praktiken (PoP), Svenska förbundet för kvalitet (SFK) - region Värmland, Dalsland, Örebro och en del i kursen Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv för studenter på programmen IT-design samt IT, projektledning och affärssystem. Syftet? Att nå kunskap och inspiration naturligtvis, men även att producera kunskap tillsammans.

 • 2019-03-14

  Innovation ur kundens perspektiv

  Det var tredje gången som CTF bjöd in till Tjänsteinnovationsdagen, en dag då frågor kring innovation, tjänster och affärsutveckling är i fokus gemensamt för akademi och praktik. Årets tema var innovation ur kundens perspektiv. Lisa Henriksson, Ikea, och Marija Borenius, Konsumentverket delade sina erfarenheter och insikter. Forskare från CTF stod för det vetenskapliga perspektivet och presenterade ett nytt sätt att mäta innovation.

  Tjänsteinnovationsdagen inleddes av Per Kristensson, föreståndare vid CTF, och Martin Grimberg Löfgren, prefekt vid Handelshögskolan, som kort presenterade respektive verksamheter och syftet med dagen.

  - Tjänsteinnovationsdagen är ett återkommande event som vi arrangerar tillsammans med olika samarbetspartners för att lyfta aktuella frågor tillsammans med olika aktörer och för att sprida vår forskning, sa Per Kristensson, föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning.

 • 2019-03-08

  Svenskt innovationsindex visar att Ikea är Sveriges mest innovativa företag när kunderna är juryn

  Ikea är det mest innovativa företaget på den svenska markanden följt av MTR Express och Netflix på en andra och tredje plats. Det visar Svenskt innovationsindex, ett nytt index som sätter fokus på innovation ur ett kundperspektiv och som utvecklats av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Det finns olika typer av innovation och olika sätt att mäta innovation. För företag, organisationer, beslutsfattare och politiker handlar innovation om att skapa tillväxt, ökad konkurrenskraft och utvecklad välfärd.

  - Ur ett kundperspektiv handlar innovation om att de upplever en förändring i sin värdeskapande process som stöttas av en vara eller tjänst. Det är det som vårt index mäter, säger Per Kristensson, föreståndare och professor i konsumentpsykologi och innovation vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

 • 2019-03-07

  Gästföreläsning om makt i det nyliberala tjänstesamhället

  Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi och docent i sociologi vid Stockholms universitet, är känd för sin tvärvetenskapliga forskning om arbete, organisation och makt. Inte minst för sina studier kring maktstrukturer i Djursholm. Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till en föreläsning med Mikael den 12 mars.

  Mikael Holmqvist ägnar sig åt tvärvetenskaplig och etnografisk forskning om arbete, makt och organisation. Den har bland annat innefattat studier av utvecklingen av anställda på Samhall som ”arbetshandikappade”, styrningen av fabriksarbetare på Scania genom hälsopromotion och under senare år hur en svensk ekonomisk elit formas och fostras genom sådana miljöer som Djursholm och Handelshögskolan i Stockholm. Mikael Holmqvists forskning är publicerad i flera framstående internationella tidskrifter och utgiven på ledande internationella förlag, senast Columbia University Press.

 • 2019-02-27

  Tjänsteinnovationsdagen 2019: Innovation ur kundens perspektiv

  Torsdagen den 7 mars hålls Tjänsteinnovationsdagen 2019: Innovation ur kundens perspektiv på Karlstad CCC. Forskare från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, presenterar Svenskt innovationsindex där kunder rankat Sveriges mest innovativa företag. Representanter från Ikea och Konsumentverket resonerar kring innovationsarbete.

  Innovation handlar om att hitta nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan, till exempel att göra saker mer kostnadseffektivt eller kunder mer nöjda. Forskare vid CTF har utvecklat Svenskt innovationsindex, som mäter den senare dimensionen - innovation som uppfattas av kunden. Cirka 13 000 kunder har rankat innovationsgraden hos 70 företag och organisationer inom ett 20-tal branscher.

  Arbetet bakom Svenskt innovationsindex samt resultatet av 2018 års mätning presenteras på Tjänsteinnovationsdagen.

 • 2019-02-25

  Handelshögskolan går vidare mot ackreditering

  Handelshögskolan har blivit godkända för nästa steg i processen mot ackreditering. Det meddelande AACSB, The Association to Advance Collegiate Schools of Business, i förra veckan.

  Arbetet med ackrediteringen innebär att Handelshögskolan ska kunna visa en förmåga att bygga ett kvalitetsledningssystem som stöd för utveckling av verksamheten. AACSB arbetar globalt med kvalitetssäkring och utveckling av ekonomiutbildning i bred bemärkelse och har över 1600 medlemsorganisationer. En ackreditering innebär ett utvecklingsarbete som förväntas ta mellan fem och sju år.