Nyheter

 • 2016-11-29

  Välbesökt seminarium om skadestånd när revisorn gör fel

  Forum för redovisning vid Handelshögskolan bjöd in justitieråd Kristina Ståhl för att berätta om förändringarna för revisorer när EU:s revisionspaket ska införlivas i svensk lag. Ämnet intresserade många, som kom till Undénsalen den 21 november.

  Justitieråd Kristina Ståhl har varit särskild utredare i Utredningen om EU:s revisionspaket, som tagit fram SOU 2015:49 ”Nya regler för revisorer och revision” och SOU 2016:34 ”Revisorns skadeståndsansvar”. Hon kommer pratade både om de nya disciplinära sanktioner som följer av EU:s revisionspaket och om de förslag till ändrade skadeståndsregler som lades fram i slutbetänkandet.

 • 2016-11-23

  Charlotte Bäccman ny föreståndare för HumanIT

  Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, är ny föreståndare för HumanIT. Uppdraget är på ett år framåt och fokus kommer att ligga på att åter knyta an till IT-branschen i regionen, efter en period av internationellt samarbete.

  HumanIT är en mångvetenskaplig miljö för forskning om användarens perspektiv på informations- och kommunikationsteknik (IKT). Samarbetet med näringsliv och offentlig sektor har alltid funnits som en röd tråd i verksamheten, men under senare år har fokus legat på samverkan på ett mer internationellt plan.

 • 2016-11-22

  Per Kristensson i SVT

  Per Kristensson, professor vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, medverkar i SVT:s konsumentprogram Plus nu på torsdag den 24 november.

  Programmet handlar om Black Friday, superrean från USA som infaller den 25 november, och om familjer som infört köpstopp under ett helt år.

  - I programmet berättar jag vad jag tänker om köpstopp som en form av beteendeförändring samt hur man kan värja sig mot olika typer av försäljningstekniker.

  Per Kristensson har medverkat i Plus vid ett flertal tillfällen. I början av 2015 medverkade han i ett specialprogram tillsammans med Åsa Avdic, Karin Adelsköld och Sofia Ulver som handlade om framtidens konsumenttrender.

 • 2016-11-16

  Hallå där, Kristofer Andersson, egen företagare och tidigare turismstudent...

  ... du läste här hösten 1999 och idag är du egen företagare och ägare till Scanbalt Experience. Berätta mer!

  - Jag har ett eget företag som heter Scanbalt Experience. Vi ordnar gruppresor för unga vuxna, såsom studenter och backpackers. En stor del av resorna är för internationella studenter och vi samarbetar med studentföreningar i norra Europa. Framförallt är det resor till Lappland på vintern, Fjordarna i Norge och Ryssland. Vi utvecklas hela tiden och vi har också lite skidresor, festivaler och storstäder. Tidigare gjorde jag allt möjligt som de flesta småföretagare, men nu är vi fem anställda och då har jag inriktat mig mer på expansion i samarbete med föreningar och nya destinationer.

 • 2016-11-14

  Karriär och entreprenörskap i fokus för turismstudenter

  Turism som näring växer. I Sverige står den för drygt 3 procent av BNP. Svensk turism sysselsätter nära 168 000 personer, vilket är lika mycket som Volvo, SCA, Vattenfall tretton andra storföretag tillsammans. Ofta är företagen inom turism mindre, med en eller några få anställda. På turismstudenternas karriärdag handlade det bland annat om hur det kan vara att jobba inom turismbranschen och hur man startar eget företag.

  Drivhuset, företagare och alumner berättade om olika möjligheter till en karriär inom turismbranschen. Drivhuset kan erbjuda både vägledning och utbildning om allt från idégenerering och att ”pitcha” till att registrera företag och jobba med varumärke.

 • 2016-10-24

  Barn till arbetslösa högutbildade hoppar ofta av gymnasiet

  Ungdomar som växer upp med högskoleutbildade föräldrar som får försörjningsstöd riskerar att inte slutföra gymnasiet. Likaså stiger gymnasieavhoppen när det finns exempel i omgivningen på att utbildning inte lönar sig. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet och Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Idén till studien fick Torun Österberg, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, efter ett samtal med en taxichaufför som invandrade till Sverige för flera år sedan och i sitt hemland hade arbetat som ingenjör. Han uttryckte sin frustration över diskrimineringen han upplevt på den svenska arbetsmarknaden och hade låga förhoppningar om att utbildning skulle löna sig för hans barn i framtiden.