Nyheter

 • 2017-02-20

  Effektivare folkbokföring med stöd av forskning

  Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Området folkbokföring har valts ut för pilotstudien, som ska göra tjänsterna mer samordnade och enklare för medborgaren.

  Skatteverket och CTF, Centrum för tjänsteforskning, har tidigare samarbetat i forskningsprojekt med sikte på att gå från ett produktionsinriktat arbetssätt till ett tjänstelogiskt perspektiv. Tjänstelogiken tar hänsyn till att medborgarna är olika och att de ofta själva deltar i att skapa tjänsten och värdet av den.

 • 2017-02-14

  Öppet seminarium om framtidens lärandemiljöer med Jim Groom

  Den 22 februari håller Jim Groom, expert inom utveckling av IT-stödd undervisning och lärande ett öppet seminarium om framtidens lärandemiljöer. Jim Groom har arbetat i mer än 20 år inom högre utbildning med fokus på utveckling av undervisning och lärande med IKT.

  Jim Groom är tidigare Executive Director of the Division of Teaching and Learning Technologies samt adjungerad professor vid University of Mary Washington i Fredericksburg, Virginia. Han är en av grundarna av Reclaim Hosting, ett oberoende webbhotell fokuserat på högskolevärlden. Jim Groom har varit delaktig i en rad spännande projekt vid University of Mary Washington och är en flitig huvudtalare vid konferenser angående nätbaserad undervisning och blended learning. På seminariet kommer han att diskutera framtidens lärandemiljöer.

 • 2017-02-09

  International Exchange Day 22 februari

  Den 22 februari bjuder International Office in studenter till mässan International Exchange Day. Mässan hålls i Transformum klockan 11-15.

  - Som student får du möjlighet att träffa andra studenter från Karlstads universitet som har varit utomlands och internationella studenter som kommer från våra utbytesuniversitet, säger Elin Ljunggren, internationell koordinator på Studentcentrum. Det blir en mässa med möten, mingel, fika och information.

  På mässan deltar också bland annat studie- och karriärvägledare och programledare som kan svara på frågor och ge information. Dessutom är det en fototävling för studenter som var på utbyte hösten 2016 och ett quiz.

 • 2017-02-07

  Ny bok om forskning och skrivande för samhällsvetare

  ”Methods for Social Theory. Analytical Tools for Theorizing and Writing” är en ny bok för studenter och forskare i samhällsvetenskap, som syftar till att underlätta analyser, teoretiserande och skrivande.

  Boken tar sin utgångspunkt i förbindelser mellan att teoretisera, det vill säga uttrycka kunskap i form av teori, och retorik - att övertyga en publik om att teorin är värdefull och fruktbar. Det är Ann Bergman och Jan Ch Karlsson, båda på arbetsvetenskap, som tillsammans skrivit boken.

 • 2017-02-07

  Halvvägs för projektet Service Design for Innovation

  Det EU-finansierade projektet Service Design for Innovation, SDIN, syftar till att bygga en forskningsplattform inom tjänstedesign och innovation genom ett europeiskt doktorandnätverk. Projektet drivs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och har nu kommit halvvägs.

  Projektet har nu varit verksamt i två år och har nått utsatta mål så här långt. Fokus under denna period har varit att rekrytera doktorander och att få nätverket att fungera vad gäller samarbete och formuleringar av gemensamma projekt och publikationer samt att etablera en hemsida och bli synliga i sociala nätverk.

  Nio doktorander runt om i Europa är verksamma i nätverket. En av dessa, Sebastian Dehling, är knuten till CTF. Doktoranden Josina Vink är knuten till Experio Lab vid Landstinget i Värmland och har ett nära samarbete med CTF.

 • 2017-02-01

  Nytt samarbete kring forskning om samhällets digitalisering

  Den 31 januari träffades representanter från Västsveriges åtta lärosäten samt Västra Götalandsregionen för att diskutera aktuella frågor kring samhällets digitalisering. Karlstads universitet representerades av forskarna Per Kristensson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning.

  Syftet med seminariet "Forskning om samhällets digitalisering: medborgarskap, arbetsliv och innovation" var att visa upp det omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som pågår i Västsverige kopplat till digitalisering av offentlig sektor, sjukvård samt näringsliv och därtill inspirera till framtida utvecklingsspår och utmaningar. I Västsverige finns kunskap av stor betydelse för de utmaningar som betonas av statsmakterna under kommande år.