Nyheter

 • 2016-12-09

  Hallå där Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan....

  ..Senaste tiden har du synts en hel del i medierna, till exempel på Svenska Dagbladets debattsida och i tidningen Amelia. Varför gillar du att synas?
  -Jag gillar egentligen inte att synas, men i det här jobbet är det svårt att undvika. Människors vardags- och arbetsvillkor är sådant som media, praktiker och allmänheten är intresserade av.

  - Journalister hör av sig med jämna mellanrum. Ibland, när jag tycker att man har något att säga och området känns angeläget, svarar jag ja. Att vi var ett gäng arbetslivsforskare från Arbetsmarknad & Arbetsliv som skrev en debattartikel, handlade snarast om att vi upplever att det finns en större efterfrågan på tillgänglig svensk arbetslivsforskning än vad forskarna själva är intresserad av att producera. Det är en följd av ett meriterings- och belöningssystem som gynnar internationella publikationer i artikelform.

 • 2016-12-08

  5,3 miljoner till forskning om energieffektivare arbetspendling

  Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 5,3 miljoner till forskning om energieffektivare arbetspendling. Energimyndigheten är projektets huvudfinansiär.

  I projektet ska forskarna Lars E Olsson och Margareta Friman verksamma vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group, vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap och utveckla metoder för energieffektivt resande. Projektet finansieras av Energimyndigheten under de kommande tre åren.

 • 2016-11-29

  Välbesökt seminarium om skadestånd när revisorn gör fel

  Forum för redovisning vid Handelshögskolan bjöd in justitieråd Kristina Ståhl för att berätta om förändringarna för revisorer när EU:s revisionspaket ska införlivas i svensk lag. Ämnet intresserade många, som kom till Undénsalen den 21 november.

  Justitieråd Kristina Ståhl har varit särskild utredare i Utredningen om EU:s revisionspaket, som tagit fram SOU 2015:49 ”Nya regler för revisorer och revision” och SOU 2016:34 ”Revisorns skadeståndsansvar”. Hon kommer pratade både om de nya disciplinära sanktioner som följer av EU:s revisionspaket och om de förslag till ändrade skadeståndsregler som lades fram i slutbetänkandet.

 • 2016-11-23

  Charlotte Bäccman ny föreståndare för HumanIT

  Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, är ny föreståndare för HumanIT. Uppdraget är på ett år framåt och fokus kommer att ligga på att åter knyta an till IT-branschen i regionen, efter en period av internationellt samarbete.

  HumanIT är en mångvetenskaplig miljö för forskning om användarens perspektiv på informations- och kommunikationsteknik (IKT). Samarbetet med näringsliv och offentlig sektor har alltid funnits som en röd tråd i verksamheten, men under senare år har fokus legat på samverkan på ett mer internationellt plan.

 • 2016-11-22

  Per Kristensson i SVT

  Per Kristensson, professor vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, medverkar i SVT:s konsumentprogram Plus nu på torsdag den 24 november.

  Programmet handlar om Black Friday, superrean från USA som infaller den 25 november, och om familjer som infört köpstopp under ett helt år.

  - I programmet berättar jag vad jag tänker om köpstopp som en form av beteendeförändring samt hur man kan värja sig mot olika typer av försäljningstekniker.

  Per Kristensson har medverkat i Plus vid ett flertal tillfällen. I början av 2015 medverkade han i ett specialprogram tillsammans med Åsa Avdic, Karin Adelsköld och Sofia Ulver som handlade om framtidens konsumenttrender.

 • 2016-11-16

  Hallå där, Kristofer Andersson, egen företagare och tidigare turismstudent...

  ... du läste här hösten 1999 och idag är du egen företagare och ägare till Scanbalt Experience. Berätta mer!

  - Jag har ett eget företag som heter Scanbalt Experience. Vi ordnar gruppresor för unga vuxna, såsom studenter och backpackers. En stor del av resorna är för internationella studenter och vi samarbetar med studentföreningar i norra Europa. Framförallt är det resor till Lappland på vintern, Fjordarna i Norge och Ryssland. Vi utvecklas hela tiden och vi har också lite skidresor, festivaler och storstäder. Tidigare gjorde jag allt möjligt som de flesta småföretagare, men nu är vi fem anställda och då har jag inriktat mig mer på expansion i samarbete med föreningar och nya destinationer.