Nyheter

 • 2018-12-14

  Karlstads universitet kompetensutvecklar Arbetsförmedlingen för framtiden

  Karlstads universitet har sedan två år ett nationellt uppdrag att kompetensutveckla Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare. Hittills har sex kursomgångar för 120 arbetsförmedlare och två kursomgångar för ett femtiotal företagsrådgivare genomförts.

  Det nationella uppdraget innebär att ämnena nationalekonomi och arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tagit fram och genomför uppdragsutbildningar för Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare med fokus på arbetsmarknadens utmaningar.

 • 2018-12-07

  Sustainability Day om Globala mål på lokal nivå

  För tredje året i rad arrangerade Handelshögskolan Sustainability Day - en dag då hållbarhetsfrågor sätts extra mycket i fokus. Eftermiddagen den tredje december ägnades åt några exempel på hur FN:s globala mål för ett hållbart liv på jorden kan omsättas i praktiskt hanterbara nya vanor för organisation, företag och individ.

  Sustainability Day inleddes med en högtidlig trumpetfanfar av Gustav Stenseke, doktorand i juridik vid Handelshögskolan.

  Samuel Sebhatu, lektor i företagsekonomi, var dagens moderator och konstaterade att hållbarhet är en global fråga i allra högsta grad där vi alla behöver samarbeta. Och på Handelshögskolan har arbetet med hållbarhet lyfts allt mer genom arbetet med PRME, Principles for Responsible Management Education, samt genom ackrediteringsarbetet inom AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business.

 • 2018-12-05

  Kvalitetsrapport för utbildningar mot examina inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt civilekonomexamen klar

  Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av utbildningar mot examina inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik samt civilekonomexamen klar. Rapporten lyfter både fram goda exempel och sådant som behöver åtgärdas.

  Under året har program med högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen samt civilekonomexamen granskats av en bedömargrupp med lärare, studenter och externa representanter. Bedömargruppen har läst utbildningarnas självvärderingar, granskat självständiga arbeten och gjort besök på plats eller via Skype. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har gemensamt utvecklat systemet för att granska kvaliteten i utbildningarna.

 • 2018-11-29

  Tony Edman är Årets lärare 2018

  Tony Edman, företagsekonomi, har utsetts till Årets lärare av Handelshögskolans ekonomstudenter. Det offentliggjordes vid Key-dagens bankett på onsdagskvällen den 28 november.

  Karlekon, ekonomernas utbildningsförening, utser varje år Årets Lärare. Valet föll i år på Tony Edman och motiveringen lyder:
  "Med personliga anekdoter skapar han som föreläsare inte bara en inspirerande studiemiljö utan tydliggör även den essentiella kopplingen mellan teori och praktik. Föreläsarens kompetens och entusiasm engagerar studenterna och han visar en stor ambition att föra vidare sin kunskap på ett mycket pedagogiskt vis. Genom detta sprider årets föreläsare stor glädje genom föreläsningssalen."

 • 2018-11-29

  Fri som en fågel – ny forskningsrapport om återprofessionalisering inom Försäkringskassan

  I flera år har sättet att styra den offentliga sektorn i Sverige kritiserats alltmer. Inflytandet från New Public Management (NPM) har lett till inslag av detaljstyrning och kontroll. Medarbetarnas professionella kompetens riskerar därmed att inte tas tillvara. Bland andra Tillitsdelegationen konstaterar att tjänsterna inom välfärden skulle kunna utvecklas bättre om medarbetarna ges större handlingsutrymme. Forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet, har tillsammans med Försäkringskassan arbetat med ett projekt om återprofessionalisering i verksamheten. Idag, torsdag 29 november, presenteras rapporten ”Fri som en fågel” på Service Convention Sweden i Karlstad.

  Syftet med studien på Försäkringskassan var att beskriva vad som händer när medarbetare ges möjlighet till ett mer självstyrt och kunskapsbaserat beslutsfattande. Projektet utformades så att två försöksverksamheter skapades, en i Torsby och en i Göteborg, totalt sett cirka 40 medarbetare. Här avgränsades medarbetarna från sedvanlig styrning och kontroll.

 • 2018-11-26

  Karlstadstudenter på andra plats i Personalvetar-SM

  Studenterna Erica Karlsson och Mikaela Bengtsson från Handelshögskolan vid Karlstads universitet kom på en hedrande andra plats i Personalvetar-SM i Stockholm den 19-20 november. Tävlingen anordnas av Akademikerförbundet SSR och årets case handlade om "Universellt Utformade Arbetsplatser".

  Personalvetar-SM är en case-tävling och arrangeras varje år av Akademikerförbundet SSR. På sin hemsida skriver förbundet att syftet är att "synliggöra personalvetarnas kompetens och skapa nätverkande och karriärmöjligheter för framtidens yrkesverksamma personalvetare."

  Varje lag består av två personer. De tre bästa lagen får diplom signerade av juryn och det vinnande laget får dessutom 5000 kronor per person i presentkort på mat. Årets tema var Universellt Utformade Arbetsplatser.