Nyheter

 • 2018-02-01

  Studentens lärande i fokus för kvalitetsutveckling

  Hur kan man följa upp och säkerställa att studenterna lär sig det som anges i utbildningarnas lärandemål? Hur kan man kvalitetssäkra förmågor i lärandemålen? Handelshögskolan arbetar vidare med att genomlysa program och examina för huvudområden och se på vilka sätt man kan värdera och bedöma att studenterna får med sig den kunskap och de förmågor som är målet med utbildningarna.

  Marie-Therese Christiansson, proprefekt, samordnar arbetet, som är ett led i riktning mot en framtida ackreditering enligt AACSB standarder:

  - Den stora vinsten är att vi gemensamt inom hela Handelshögskolan utvecklar ett långsiktigt kvalitetssystem för att följa upp sådant vi har nytta av att veta – det som tillför ett värde för oss, våra utbildningar och våra studenter.

 • 2018-01-25

  Intresserad av att studera utomlands?

  Vill du upptäcka en ny akademisk studievärld, utforska en ny kultur, lära dig ett nytt språk och förbättra dina möjligheter att få ett arbete? Då är utlandsstudier något för dig.
  International Office bjuder in till ett antal informationsträffar under våren för dig som vill veta mer.

  Du är välkommen att ta med din lunch och komma och lyssna på ett informationsmöte, med International Office, om möjligheterna till utlandsstudier. 
  Som student vid Karlstads universitet har du flertalet möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands. Det kan vara som utbytesstudent, utlandspraktikant, fältstudier utomlands, studieresor m.m. Internationell erfarenhet är en stor fördel på arbetsmarknaden efter dina studier. Du kommer att utvecklas som person genom nya utmaningar och erfarenheter samt få nya vänner och ett växande kontaktnät. Ta chansen!

 • 2018-01-18

  Anställda i öppna kontorslandskap mår sämre och är mer missnöjda med sina arbeten

  De blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet. Ju fler som delar arbetsplats desto mindre nöjda är de anställda och desto svårare anser de det vara att ha en bra dialog med sina kollegor.

  Många företag och organisationer har anammat konceptet med öppna kontorslandskap där de anställda fått lämna sina egna kontor för att sitta tillsammans i stora öppna kontorslandskap. Vanliga argument för denna typ av investering är att skapa en kostnadseffektiv och flexibel arbetsmiljö som ska underlätta interaktion bland de anställda och leda till ökad prestation och produktivitet.

 • 2018-01-16

  Johan Quist i juryn för Guldlänken

  Under våren ska Johan Quist, forskare och lektor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, delta i arbetet med att utse finalister till Guldlänken 2018. Guldlänken är en utmärkelse som sedan 1999 premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.

  – Det är hedrande att få frågan och det var självklart för mig att tacka ja. Jag ser det som ett bevis på att den forskning vi bedriver i nära samverkan med offentliga aktörer är uppskattad. Jag ser fram emot juryarbetet där jag hoppas knyta nya kontakter och i vanlig ordning lära mig av de reflekterande praktiker jag möter, säger Johan Quist.

 • 2018-01-12

  Barn som själva tar sig till skolan är mer nöjda och presterar bättre

  Skolresan handlar inte bara om att ta sig från hemmet till skolan. En ny doktorsavhandling från Karlstads universitet visar hur valet av transportsätt och aktiviteter under resan påverkar barns välmående och prestation i skolan.

  Jessica Westman, doktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling studerat hur olika faktorer som färdsätt och aktiviteter påverkar barns välmående och prestation i skolan och varför föräldrar istället väljer att skjutsa sina barn.

 • 2018-01-11

  4,6 miljoner till forskning om tjänstefiering

  Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 4,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen för forskning om tjänstefiering hos tillverkande företag. I projektet ska forskarna utveckla en referensmodell för att skapa en bättre förståelse för hur tjänstefiering går till i praktiken.

  Globalisering och ökad konkurrens har gjort att många tillverkande företag ökat sina tjänsteerbjudanden, inte minst när det gäller avancerade tjänster. Begreppet tjänstefiering används för att beskriva denna process, det vill säga när tillverkande företag ändrar fokus och börjar erbjuda tjänster kopplade till sina produkter och på så sätt skapar nya värden för sina kunder. För företag med en traditionell produktlogik innebär det en rad utmaningar och för att lyckas krävs ett nytt synsätt som genomsyrar hela organisationen.