Nyheter

 • 2019-07-11

  Fler antas till studier vid Karlstads universitet i höst

  Idag får 13 803 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en ökning med 2,7 procent jämfört med förra året och något större än ökningen för landet som helhet, som ligger på 1,5 procent jämfört med hösten 2018.

  Idag, den 11 juli, får de som sökt till utbildningar som startar i höst på landets högskolor och universitet besked om de har antagits, placerats som reserver eller strukits efter första urvalet. Den som har antagits eller blivit placerad som reserv måste svara senast 26 juli för att behålla sin plats.

 • 2019-06-26

  Tjänsteforskningens grundare hyllades på Internationell konferens

  Nyligen arrangerades en av världens främsta konferenser inom tjänsteforskning, QUIS16, på Karlstads universitet. I programmet medverkade flera av forskningsfältets grundare som berättade hur allt började, gav värdefulla insikter och goda råd för fortsatt forskning och utveckling. En som var med när det började, för tre decennier sen, var Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och grundare av CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  - Många företag jag studerade, i samband med min doktorsavhandling om produktutveckling, framhöll hur viktiga tjänster är för konkurrenskraft och lönsamhet, men kunskapen var låg och mera forskning efterlystes, säger Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi vid CTF. I slutet på 80-talet började den internationella utvecklingen inom management- och marknadsföringsforskningen allt mer fokusera på tjänster. Forskningscentra bildades i USA och Europa, lite senare också i Asien. Vetenskapliga tidskrifter och forskningskonferenser etablerades.

 • 2019-06-26

  Karlstads universitet och RISE i nytt samverkansprojekt kring data, tjänster och policy

  Digitaliseringen och GDPR har gjort hantering av persondata allt mer krävande för många organisationer. Förra året anmäldes 2300 personuppgiftsincidenter till Datainspektionen, varav en fjärdedel gällde offentlig sektor. Förutom rättsliga och tekniska utmaningar finns också frågor om hur värde skapas med persondata, och inte minst på vems villkor. Detta är nyckelfrågor i ett nytt samverkansprojekt vid Karlstads universitet.

  Det nya projektet bedrivs av CTF, Centrum för tjänsteforskning, i samverkan med ämnet statsvetenskap vid Karlstads universitet och forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden.

  - För att förstå komplexa frågeställningar krävs breda samarbeten. Att samla kompetens kring tjänsteforskning, demokratiforskning och teknik känns både tidsenligt och relevant, säger Per Kristensson, professor och föreståndare för CTF.

 • 2019-06-25

  Förändra normer för bättre patientmottagande

  Resan genom vården för en patient, kan den förändras? Hur blir patienter bemötta och varför? I en ny doktorsavhandling har Josina Vink forskat om just patientresan och hur den kan förbättras. Hon menar att det inte bara är detaljerna som är viktiga för förändringen av patientresan, utan också hela strukturen kring vården, med normer, beteenden och regler.

  En stor del av den hjälp som patienter idag får på vårdcentraler kan lika gärna ges till patienten i hemmet. I framtiden kommer det förmodligen bli så och då kan hela strukturen kring vård, vårdpersonal och patient komma att ändras. Josina Vink har disputerat i ämnet och hennes avhandling handlar om att förändra synsättet på tjänstedesign.

 • 2019-06-24

  Hallå där Helén Williams, docent i miljö- och energisystem vid CTF

  Du är just nu aktuell som "Klimatångestdoktorn" i P4 Värmland. Vad innebär det?

  - Ja, det stämmer. Jag kommer att medverka i flera avsnitt där vi behandlar olika typer av frågor som rör klimatet och vad vi som medborgare kan göra för att minska vår påverkan och därmed också få lite mindre ångest.

 • 2019-06-20

  Stora forskningssatsningar om personlig integritet och optimering av material/Large research initiatives on personal integrity and materials optimisation

  Tillsammans med näringslivet har Karlstads universitet beviljats forskningsmedel för två forskningsprojekt, TRUEdig och AMHiPP från KK-stiftelsen. Forskningsprojektet TRUEdig handlar om hur företag som utvecklar digitala tjänster för ökad personlig integritet kan öka användarens trygghet och känsla av egenmakt. Forskningsprojektet AMHIPP ska utveckla olika materials mikrostruktur för maximal stryka och hållbarhet. Det totala ekonomiska värdet av satsningarna uppgår till över 50 miljoner kronor. English version below.

  - Forskningen inom TRUEdig ska bedrivas tillsammans med datavetenskap vid Karlstads universitet, så det är två framgångsrika miljöer med lång erfarenhet av samverkan med externa partners som gör gemensam sak, säger Per Kristensson, föreståndare för CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Partners är bland annat Google, Sandvine och Zynapp där Tomas Olsson är chef för den operativa verksamheten.