Nyheter

 • 2024-02-22

  Mentorsprogrammet ökar förståelsen för egna styrkor

  Inom magisterprogrammet i projektledning finns mentorsprogrammet. För flera av studenterna har det varit den absolut viktigaste pusselbiten i deras utbildning

  Inom mentorsprogrammet arbetar studenterna mycket med självinsikt och förståelsen för sina egna styrkor. De får lära sig hur grupper fungerar och konflikthantering.

 • 2024-02-19

  Spel ska sudda ut landsgräns vid händelse av klimatkris

  För att förbättra samhällets säkerhet och beredskap i relation till klimatkriser ska arbetsmetoder och verktyg med fokus på spel utvecklas för beredskapsaktörer på båda sidor om den svensk-norska gränsen.

  Emelie Hindersson, koordinator på Centrum för forskning om samhällsrisker, och Peter Bellström, lektor i informatik vid Handelshögskolan, tar emot i RiskLab® på Karlstads universitet. Utmaningar i samhället vid en kris är påtagliga i lokalen. På bordet finns en översvämningsmodell som visar hur vattnet tar över centrala Karlstad om kraftverksdammen i Höljes skulle rämna och på golvet finns en matta där grunderna i samhällsplanering kan studeras.

 • 2024-02-14

  Färre konflikter i länder med starkare fackförbund

  Med utgångspunkt i frågan om vad som händer när arbetare organiserar sig fackligt har Josef Ringqvist, nybliven doktor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, forskat på fackliga effekter på allmänhetens uppfattningar och attityder.

  Avhandlingen “When workers unionize: Trade union effects on management-worker conflict and attitudes towards immediate interests versus broader political agendas” består av två övergripande teman:

 • 2024-02-01

  Tahere Roshanzade, ny doktorand i informatik

  Tahere, välkommen till Handelshögskolan vid Karlstads universitet - berätta kort om din bakgrund

  - Jag är doktorand i informatik och kommer senast från Högskolan Väst i Trollhättan där jag läste en master i IT och informatik. Jag har även en examen i IT engineering från mitt hemland Iran och yrkeserfarenhet från IT-branschen, främst inom nätverk.

 • 2024-01-24

  Studenter reste över hela världen för att lära sig om nordiskt ledarskap och samhällelig påverkan

  Studenter som deltar i ett Global Leadership Immersion-program anordnat av E Lead besökte Handelshögskolan vid Karlstads universitet för att lära sig om initiativ och utmaningar som handelshögskolor, forskare och organisationer står inför i de nordiska länderna.

  Syftet med besöket var att introducera australiska och nyzeeländska universitetsstudenter, som nästa generations ledare, till den nordiska affärskulturen.

  Programmet bestod av möten med företagsledare och proffs i Oslo och Stockholm, upplevelsemässiga teambaserade utmaningar och föreläsningar på en nordisk handelshögskola.

 • 2024-01-19

  Tre norska och en svensk alumn på besök efter 45 år

  Agnar Bekkevahr, Staffan Berntson, Jon Kilen och Per-Erik Olsson studerade alla ekonomi vid dåvarande Högskolan i Karlstad under senare delen av 1970-talet. En helg i januari var de tillbaka i Karlstad för att se på ishockey – och besöka Karlstads universitet för en nostalgisk återblick.

  Mycket har ändrats på campus sedan de fyra herrarna fick sin examen – men betydelsen av en utbildning är fortfarande lika aktuell som då. En examen har för alla varit avgörande för respektive karriärer.