Nyheter

 • 2021-09-24

  Nya synsätt och erfarenhetsutbyte stärker värdeskapandet i organisationen

  Kompetensutveckling som skapar värde och effekt både på individ- och organisationsnivå blir allt viktigare. Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har under våren utbildat chefer och verksamhetsutvecklare från både offentlig och privat sektor inom Facility management. 

  Kursen Facility management ur ett tjänsteperspektiv, 7.5 hp är en uppdragsutbildning som genomförs i samverkan med IFMA Sverige och under våren fick kursen genomföras helt digitalt. En majoritet av kursdeltagarna svarar i utvärderingen att kursen bidragit till att stärka dem i sin yrkesroll och att man inser vikten av att utbyta erfarenheter. Deltagarna föreslår till och med att erfarenhetsutbyte borde schemaläggas, både i utbildningen och på arbetsplatsen.

 • 2021-09-17

  Christina Öbergs forskning belönad med best paper award

  Christina Öbergs forskning om företagsledares (o)förmåga att hantera en osäker framtid belönades nyligen med utmärkelsen ”Best paper award” för bästa vetenskapliga papper inom organisatorisk neurovetenskap. Detta vid den prestigefyllda, internationella konferensen Academy of Management Annual Meeting som samlar tusentals forskare från hela världen, och som i år genomfördes digitalt.

  Det prisbelönta pappret ”Managers, Minds and Machines in the Age of Artificial Intelligence” är baserat på en studie om företagsledares (o)förmåga att hantera en osäker framtid.
   

 • 2021-09-16

  Psykologisk trygghet stärker team

  Tomas Gustavsson fick nyligen utmärkelsen ”Best full paper award” för artikeln ”Team performance in large-scale agile software development” vid ISD-konferensen.

  Tomas Gustavsson doktorerade 2020 och har använt delar av sitt insamlade material i artikeln ”Team performance in large-scale agile software development” där han tittat på nyttan med psykologisk trygghet i ett team.

 • 2021-09-14

  Ny bok om samspelet mellan hållbarhet, innovation och transformation

  Tre forskare knutna till Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har som en del i arbetet med PRME skrivit boken ”Business Transformation for a Sustainable Future”.

  Principles for Responsible Management Education (PRME) är en del i FN:s initiativ UN Global Compact och är ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället.

 • 2021-09-10

  PRME-rapport 2019 - 2020 klar

  Handelshögskolan vid Karlstads universitet har sammanställt rapporten ”Sharing information on our progress 2019 - 2020” som en del i arbetet inom PRME.

  PRME (Principles for Responsible Management Education) är ett verktyg som gör det möjligt att uppfylla Handelshögskolans vision och ett sätt att samordna ambitionen mot målen.

 • 2021-09-01

  Hallå där Emelie Fredriksson, adjunkt projektledning

  För drygt två år sedan satt Emelie Fredriksson som student i klassrummet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Nu är hon tillbaka som adjunkt på projektledarprogrammet.

  Vad har du gjort mellan examen och fram tills nu?