Nyheter

 • 2016-10-24

  Barn till arbetslösa högutbildade hoppar ofta av gymnasiet

  Ungdomar som växer upp med högskoleutbildade föräldrar som får försörjningsstöd riskerar att inte slutföra gymnasiet. Likaså stiger gymnasieavhoppen när det finns exempel i omgivningen på att utbildning inte lönar sig. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet och Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Idén till studien fick Torun Österberg, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, efter ett samtal med en taxichaufför som invandrade till Sverige för flera år sedan och i sitt hemland hade arbetat som ingenjör. Han uttryckte sin frustration över diskrimineringen han upplevt på den svenska arbetsmarknaden och hade låga förhoppningar om att utbildning skulle löna sig för hans barn i framtiden.

 • 2016-10-21

  3 miljoner till forskning om patientinvolvering i vården

  Hur påverkas arbetet i vården av ökad patientinvolvering? Detta ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, reda ut i ett nytt forskningsprojekt som får 3 miljoner från forskningsrådet Forte under tre år.

  I projektet "Patientinvolvering som idé och organisatorisk praktik: Förhållningssätt, handlingsmönster och yrkesroll" ska forskarna Per Echeverri och Markus Fellesson, Karlstads universitet, tillsammans med Nicklas Salomonson, Högskolan i Borås, studera hur arbetet inom vården påverkas när patienter involveras. Projektet är finasierat av Forte och löper över tre år.

 • 2016-10-19

  Digital, flexibel och hållbar?

  Ann Bergman, arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Kristina Palm, Karolinska Institutet (projektledare) och Calle Rosengren, Lunds universitet har beviljats 4,7 miljoner kronor från AFA Försäkring för att studera det digitaliserade arbetslivet.

  I projektet ”Vägar till ett digitalt hållbart arbetsliv” kommer forskarna att studera det digitaliserade arbetslivets utmaningar och möjligheter för ledning och anställda. Projektet, där Kristina Palm, Karolinska Institutet är projektledare, drar igång i januari 2017. Det ingår i AFA Försäkrings FoU-program för forskning om ett hållbart arbetsliv, som omfattar totalt 30 miljoner kronor i tre år.

 • 2016-10-18

  CTF firade 30 år

  För 30 år sedan etablerades CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Hur det gick till vid starten, tjänstereflektioner och det senaste från dagens tjänsteforskning fanns med i programmet när CTF firande den 6 oktober på Karlstads universitet.

  Moderator Martin Löfgren, proprefekt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, hälsade alla välkomna. Patrik Larsson, dekan för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet och tidigare föreståndare vid CTF, höll ett inledningsanförande där han reflekterade över CTF som forskningscentra med internationell lyskraft, en plantskola och en familj. Han pratade om internationalisering, samverkan och stark gemenskap som faktorer som bidragit till framgång.

 • 2016-10-17

  Ikea, Löfbergs och världsledande professorer om hållbarhet

  På Sustainability Day den 19 oktober står hållbar utveckling i fokus. Det blir en dag om hållbarhet, affärsetik och CSR - Corporate Social Responsibility. Ikea, Löfbergs med flera är på plats tillsammans med två världsledande professorer från USA.

  Handelshögskolan vid Karlstads universitet har som mission att utbilda framtidens ledare - i det uppdraget är hållbarhetsfrågor en viktig del. Det är Handelshögskolan vid Karlstads universitet som tillsammans med CTF, Centrum för tjänsteforskning, står bakom Sustainability Day. Samuel Petros Sebhatu, lektor i företagsekonomi och Bo Enquist, professor i företagsekonomi, berättar om tankarna och arbetet bakom evenemanget:

 • 2016-10-17

  Så ska onödigt jobb för Skatteverket undvikas

  I fyra år har forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Karlstads universitet, undersökt onödig efterfrågan i Skatteverket. För några veckor sedan överlämnades forskningsrapporten och nu arbetar Skatteverket vidare utifrån forskarnas förslag.

  Onödig efterfrågan handlar om de gånger medborgare och företag behövt ta kontakt med Skatteverket, när den första kontakten inte löst de behov man har eller när något blivit fel. Det är en form av "onödig" kontakt som skulle ha kunnat undvikits om allt blivit rätt första gången.