Nyheter

 • 2018-09-19

  Emma Frans på Handelshögskolans dag

  Huvudtalare på Handelshögskolans dag den 11 oktober är Emma Frans, forskare, journalist och författare. Årets tema är kopplat till Handelshögskolans motto: Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den.

  Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av "alternativa fakta", fejknyheter och halvsanningar ger forskaren och prisade journalisten Emma Frans dig vetenskapskoll för att förstå hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas.

 • 2018-09-18

  Tung internationell utmärkelse till Anders Gustafsson

  I år tilldelades den prestigefyllda internationella utmärkelsen “Christopher Lovelock Career Contributions to the Services Discipline Award” till Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Endast fem gånger tidigare har utmärkelsen tilldelats en forskare utanför USA.

  - Jag är enormt överväldigad, stolt och så klart mycket hedrad. Det är otroligt kompetenta forskare på listan bland tidigare mottagare och jag vet att konkurrensen är stenhård, säger Anders Gustafsson.

 • 2018-09-17

  Kvalitetsrapport för informatik lyfter fram god samverkan med näringslivet

  Det finns ett bra och väl utvecklat samarbete med näringslivet i flera kurser, nivåer och program och samarbeten mellan ämnets lärare bidrar till en bra utbildningskvalitet. Det är några av de goda exempel som lyfts i slutrapporten för kvalitetsgranskningen av utbildningar mot examina i informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har gemensamt utvecklat ett system för att granska utbildningskvalitet, i det så kallade Treklöversamarbetet. Nu är de första slutrapporterna klara och rör utbildningar mot examina inom informatik, biblioteks- och informationsvetenskap samt arkiv- och informationsvetenskap. Vid Karlstads universitet omfattas informatik.

 • 2018-09-13

  Ny satsning på kompetensutveckling för näringslivet

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, får 3 miljoner från KK-stiftelsen för att utveckla och bedriva kompetensutveckling för yrkesverksamma. Kurserna kommer att utvecklas utifrån näringslivets behov och baseras på den senaste forskningen med fokus på värdeskapande genom tjänster.

  CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 3 miljoner kronor för att i samverkan med ett 15-tal företag och organisationer utveckla kurser riktade mot näringslivets kompetensbehov. De nya kurserna utvecklas och genomförs inom ramen för ett av KK-stiftelsens Expertkompetensprogram, kallat ISE, Improving value creation though service education. Utbildningssatsningen tar sin utgångspunkt i forskningen vid CTF.

 • 2018-09-03

  Nytt och funktionellt för Arbetsmarknad & Arbetsliv

  Tidskriften Arbetsmarknad och arbetsliv har sedan 1995 speglat aktuell forskning och debatt om frågor som jobb, arbetsmiljö, villkor och makt. År 2007 flyttade redaktörskapet från Arbetslivsinstitutet till arbetsvetenskap i Karlstad. Sedan dess har den kommit ut i tryckt form och som pdf på webben. Nu finns den i ett nytt digitalt Open Journal System.

  I mitten av augusti tog tidskriften ett kliv framåt i digitaliseringen. Genom ett Open Journal System ska hanteringen av manuskript och granskning underlättas, tidskriftens synlighet öka och förutsättningarna för digital spridning att förbättras. Allt tidigare material har flyttats över till den nya webbplatsen.

  - Nu kan man läsa Arbetsmarknad och arbetsliv på nätet, men vi kommer att fortsätta att trycka en samlingsvolym i slutet av varje år med start 2019, berättar Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap och en av tidskriftens redaktörer.

 • 2018-08-30

  Forskare från Karlstads universitet blir forskningsledare i Tillitsdelegationen

  Forskarna Johan Quist och Martin Fransson har under flera års tid forskat om hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig för medborgarna, tillsammans med olika myndigheter. Nu tar regeringskansliet hjälp av forskarna.

  Under drygt ett års tid kommer Johan Quist och Martin Fransson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, att vara utlånande på deltid till Tillitsdelegationen vid Regeringskansliet.

  - Vi är vana sedan många år att bedriva vår forskning i nära samverkan med olika statliga myndigheter och det här uppdraget förstärker den inriktningen, säger Johan Quist, docent i företagsekonomi.