Nyheter

 • 2018-10-15

  Nytt forskningsprojekt om makt och genus i mötet mellan kund och serviceanställd

  Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet har nyligen tilldelats drygt 2,5 miljoner kronor för projektet ”Kunder med ”förmåner” - #MeToo, makt och genus i kundinteraktivt tjänstearbete”. Forskningsprojektet handlar om att skapa mer kunskap om arbetsmiljön i serviceorganisationer genom att fokusera på kunders sexuella trakasserier, som är både mer omfattande och frekventa inom service och handel jämfört med andra branscher. Projektet kommer att bedrivas inom CTF, Centrum för tjänsteforskning.

  I projektet ska forskarna undersöka hur ideal om kundorientering samverkar med bredare makt- och könsstrukturer i samhället och vilka konsekvenser det har för arbetsmiljön.

 • 2018-10-12

  Om kunskap, bildning och hur du skiljer på fakta, halvsanningar och myter

  Handelshögskolans dag den 11 oktober hämtade temat från sitt motto: Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Om kunskap, förmågor och vikten av att tänka källkritiskt reflekterade Lars Ivarsson, forskare och docent i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Stefan Larsson, vd i Färjestads BK och inte minst dagens huvudtalare Emma Frans, forskare, journalist och författare.

  Dagen inleddes med att hylla några av Handelshögskolans studenter, genom utdelning av Löfbergs och SBAB:s resestipendier.

  Löfbergs resestipendium tilldelades Atoor Gorgis. Hon studerar på programmet Internationella affärer.

 • 2018-10-10

  Lennart Käll om kunskap, kompetens och ledarskap

  - Utbildning är självklart en värdefull investering, den ger dig valmöjligheter. En bra utbildning är entrébiljetten till framtiden, men det är själva kunskapen som är nyckeln till den egna reflektionen. Det handlar om förmågan att lära in, att söka information, tolka, reflektera, dra slutsatser och gå till handling.

  Det säger Lennart Käll, bland annat styrelseordförande i Sveriges Radio, styrelseledamot i SJ, Grönklittsgruppen, Länsförsäkringar, Grant Thornton och tidigare vd för flera stora företag, senast Svenska Spel. Han har en civilekonomexamen från dåvarande Högskolan i Karlstad.

 • 2018-10-05

  Ny bok om regler för redovisning inom bank och försäkring

  Bank- och försäkringsverksamheter spelar stora roller i samhället, såväl samhällsekonomiskt som privatekonomiskt. Kraven på tillsyn av verksamheterna och deras ekonomiska förmåga är stora. I nya boken "Redovisning i bank och försäkringsbolag " ger Stefan Olsson, professor i finansrätt, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, en överblick av regelverk, EU-lagstiftning och Finansinspektionens roll - bland annat.

  Boken, som kom ut i höst, vänder sig till studenter och yrkesverksamma revisorer, jurister och nyckelpersonal inom sektorn.

 • 2018-10-05

  Forskare efterlyser samsyn inom livsmedelsbranschen

  En ny studie av forskare vid Karlstads universitet och Lunds universitet visar att det finns både brister och utvecklingspotential inom livsmedelsbranschen när det gäller klimatpåverkan. För att fortsätta minska branschens klimatpåverkan ytterligare är en ökad systemsyn på livsmedel, distribution och förpackningar tillsammans med bättre insikter om konsumentbeteenden nödvändigt menar forskarna.

  - Livsmedel står idag för cirka 30 procent av svenska hushålls klimatpåverkan. För en minskning krävs stora förbättringar, både vad gäller vilken typ av mat vi äter samt hur den förpackas, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem.

 • 2018-10-02

  Läs online kursen Tjänstefiering under våren 2019

  I januari 2019 startar kursen "Tjänstefiering", en nätbaserad kurs på avancerad nivå för yrkesverksamma. Ansökan är öppen till och med den 15 oktober 2018.

  Kursen "Tjänstefiering" behandlar tjänstefiering utifrån tre olika delområden. Delområde ett behandlar teorier om tjänstefiering för att belysa frågan om vad tjänstefiering är. Delområde två behandlar varför tjänstefiering kan vara viktigt för företag och organisationer, både utifrån ett leverantörsperspektiv och ett kundperspektiv. Delområde tre diskuterar hur tjänstefiering går till och vilka utmaningar som kan uppstå.