Nyheter

 • 2020-10-28

  Anna Fyrberg Yngfalk är ny docent i företagsekonomi

  Anna Fyrberg Yngfalk har befordrats till docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Hennes aktuella forskning är inspirerad av #MeToo och handlar om makt och genus i mötet mellan kunder och anställda i servicesektorn.

  - Forskningen handlar om ”gränslösa kunder” inom servicesektorn, kunder som är besvärliga och som går över gränsen för vad som är etiskt rimligt utifrån normer för jämställdhet. Forskningen belyser hur trakasserier ”möjliggörs” via normer om att tillfredsställa kundens behov – ”kunden har alltid rätt”, säger Anna Fyrberg Yngfalk. Vi undersöker hur marknadsföringsideal särskilt om kundorientering samverkar med bredare makt- och könsstrukturer i samhället och vilka konsekvenser det har för anställda utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

 • 2020-10-23

  Amie Gustafsson - ny doktorand i företagsekonomi

  Vi är glada över att hälsa Amie Gustafsson välkommen som ny doktorand i företagsekonomi. Hon är placerad på Centrum för tjänsteforskning och ska forska bland annat forska om kundbeteenden och nudging inom handeln.

  Vad kommer ditt avhandlingsarbete att handla om?
  - Min doktorandtjänst är knuten till ett forskningsprojekt inom tjänsteinnovation och organisering med fokus på AI och digitalisering inom handeln. Jag kommer bland annat att titta närmare på kunders beteenden, nudging och hur kunder kan påverkas inför ett val. Nudging är ett fenomen som kort innebär att man kan påverka människors beteenden och val genom en "knuff" i en viss riktning.

 • 2020-10-14

  Årets alumn 2020: Beatrice Högå

  Varje år hedras tidigare studenter vid Karlstads universitet som Årets alumner. De har använt sin utbildning på bästa sätt, hittat intressanta vägar till nya utmaningar och är goda förebilder för universitetets studenter. I år utses Beatrice Högå till Årets alumn.

  Beatrice Högå pluggade Politics magister-programmet med inriktning statsvetenskap och sen ytterligare ett år projektledning. Det blev en bra kombination som hon har nytta av i yrkeslivet idag. Årets alumn läste också en termin i Washington DC, något hon idag känner var värdefullt och skulle rekommendera till nuvarande studenter om det finns möjlighet.
  - Jag förstår att det inte är ett bra tips i dessa tider, men det ger verkligen minnen för livet.

 • 2020-09-25

  Ett ögonblick Nina Löfberg, lektor i företagsekonomi och forskare vid CTF…

  … ”Digital service infusion” heter ett projekt du jobbar med - vad handlar det om?

  - Det handlar om hur tillverkningsföretag kan tjäna pengar på digitala tjänster och hitta nya, lönsamma tjänstelösningar. Vi fokuserar på tre aktuella områden i projektet. Det första är affärsmodeller och hur de förändras när företag adderar digitala tjänster till sina erbjudanden. Det andra området är digitala plattformar och hur företag kan använda dem för att exempelvis driva tjänsteinnovationer eller för att få nöjdare kunder. Det sista området är eco-system där vi studerar digitala tjänster ur ett större perspektiv.

 • 2020-09-24

  Ikea toppar Svenskt innovationsindex - det mest innovativa företaget 2019

  För andra året i rad rankas Ikea som Sveriges mest innovativa företag. Det visar Svenskt innovationsindex där forskare vid CTF, Centrum på tjänsteforskning vid Karlstads universitet, låtit kunder bedöma innovationsgraden hos företag och organisationer på den svenska marknaden. Spotify och MTR Express kommer på en andra respektive tredje plats.

  - Gemensamt för Ikea och andra som rankas högt, eller som kraftigt avancerat sedan vår första mätning, är att de lyckats anpassa sig efter förändringar på marknaden. De har introducerat nya tjänster, som kunderna uppskattat, och genomfört förändringar i sin verksamhet som kunderna märker på daglig basis, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF. Att lyssna på kunden och kunna fånga upp och förutse hur marknaden förändras är en viktig nyckel till ökad innovationsförmåga och framgång.

 • 2020-09-21

  Mia Larson - ny docent

  Vi är glada över att välkomna en ny medarbetare. Mia Larson är ny docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hon är placerad på CTF, Centrum för tjänsteforskning, där hon bland annat ska forska inom projektet Trust and Empowerment in Digital Services.

  Mia Larson kommer närmast från Lunds universitet där hon var verksam vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Hon har tidigare arbetat på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där hon disputerade och sedermera var föreståndare på Centrum för turism. Hon har även arbetat på Mittuniversitetet och varit gästforskare i Australien och Danmark.