Nyheter

 • 2019-04-25

  Årets projektgrupp för vårbalen i full gång

  Handelshögskolans vårbal 2019 går av stapeln den 31 maj på Karlstad CCC. Projektgruppen är i full fart med förberedelserna.

  Vårbalen är en tradition, som alla studenter som tar examen från Handelshögskolan till sommaren bjuds in till. Och årets projektgrupp lovar en oförglömlig kväll med trerätters middag, underhållning och fantastisk stämning som avslutning på studietiden.

  Årets projektgrupp består av: Albert Holmer, William Nygren, Madeleine Ahlberg, Mia Lindqvist, Walter Magnusson och Amanda Hjert.

  Till sin hjälp för marknadsföringen har de Linnea Jarefjäll och Ella Alvin, som båda pluggar medie-och kommunikationsvetenskap.

 • 2019-04-16

  Juristprogrammet mest sökta programmet igen

  Juristprogrammet är den utbildning vid Karlstads universitet som har flest sökande till höstterminen 2019. Totalt har 3 008 personer sökt utbildningen, varav 306 i första hand.

  Juristprogrammet startade på Handelshögskolan vid Karlstads universitet hösten 2017 och antar studenter till utbildningen för tredje gången.

  - Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet. Det höga söktrycket visar på ett fortsatt intresse för programmet och ett bevis på att satsningen att starta det var riktig, säger Håkan Gustafsson, programledare för juristprogrammet.

 • 2019-04-08

  Forskarskolan MIT höll vårkonferens på Karlstads universitet

  Den 27-29 mars bjöd den nationella forskarskolan MIT, Management och IT, in till vårkonferens på Karlstads universitet med CTF och Handelshögskolan som värd. Ett hundratal doktorander, handledare, alumner och ledningsgruppens medlemmar samlades för att ta del av föreläsningar och doktorandpresentationer samt för att nätverka.

  - Detta var andra gången som Karlstads universitet arrangerade MIT:s vårkonferens, och min första gång som ansvarig, säger Peter Magnusson, professor i företagsekonomi. Det blev en fin mix mellan doktorander och seniora forskare vilket bäddade för bra diskussioner och reflektioner.

 • 2019-03-26

  Spetsa din kompetens i projektledning

  Projekt är något de flesta företag och organisationer arbetar i och är ofta en flexibel och användbar arbetsform. Att ha en professionell utbildning i projektledning på universitetsnivå ger dig bättre förutsättningar att driva projekt effektiv, inspirerande och framgångsrikt.

  Projektledning är ett magisterprogram på avancerad nivå och omfattar ett års studier på heltid. Utbildningen omfattar kurser som Den projektorienterade organisationen, Ledarrollen i projektmiljöer samt Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöer. I utbildningen ingår också att skriva en uppsats.

  Programmet omfattar teorier och moment från ämnen som företagsekonomi, arbetsvetenskap, psykologi, pedagogik, informatik samt medie- och kommunikationsvetenskap.

 • 2019-03-15

  Nätverksträff och kurs i samproduktion av kunskap: Om digitalisering, värde och verksamhetsprocesser

  Nätverksträff, gästföreläsning, del av kurs – och på köpet samproduktion av kunskap. När processorientering i praktiken stod på dagordningen var intresset stort med ett 50-tal deltagare från olika företag, organisationer och studenter inom IT vid Handelshögskolan.

  Hela förmiddagen den 8 mars ägnade studenter och yrkesverksamma åt processorientering, digitalisering och hur man bäst skapar värde. Tillfället var både en nätverksträff för processorientering i praktiken (PoP), Svenska förbundet för kvalitet (SFK) - region Värmland, Dalsland, Örebro och en del i kursen Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv för studenter på programmen IT-design samt IT, projektledning och affärssystem. Syftet? Att nå kunskap och inspiration naturligtvis, men även att producera kunskap tillsammans.

 • 2019-03-14

  Innovation ur kundens perspektiv

  Det var tredje gången som CTF bjöd in till Tjänsteinnovationsdagen, en dag då frågor kring innovation, tjänster och affärsutveckling är i fokus gemensamt för akademi och praktik. Årets tema var innovation ur kundens perspektiv. Lisa Henriksson, Ikea, och Marija Borenius, Konsumentverket delade sina erfarenheter och insikter. Forskare från CTF stod för det vetenskapliga perspektivet och presenterade ett nytt sätt att mäta innovation.

  Tjänsteinnovationsdagen inleddes av Per Kristensson, föreståndare vid CTF, och Martin Grimberg Löfgren, prefekt vid Handelshögskolan, som kort presenterade respektive verksamheter och syftet med dagen.

  - Tjänsteinnovationsdagen är ett återkommande event som vi arrangerar tillsammans med olika samarbetspartners för att lyfta aktuella frågor tillsammans med olika aktörer och för att sprida vår forskning, sa Per Kristensson, föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning.