Kalendarium

Gustav Stenseke Arup försvarar sin doktorsavhandling i juridik - allmän rättslära "Entangled law - A study of the entanglement of wolves, humans, and law in the landscape" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Vito De Lucia, opponent, professor, Centre for the Law of the Sea, Tromsø David Langlet, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitet Ari Hirvonen,betygsnämnd, adjungerad professor, Helsinki universitet Erica Von Essen, betygsnämnd, docent, SLU Upplysningar Catarina Rohli
The 7th International Conference on Mobile Communication Technology for Development (M4D 2021) is scheduled for the last days of November, 2021 (workshops 10 November, conference 11-12 June). This conference series welcomes researchers, practitioners and all those with interest in the use, evaluation, and theorizing of mobile communication technologies for development.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium