Kalendarium

Peter Samuelsson försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi "Framing Service Innovation in Healthcare" Doktorsavhandling Samuelsson 2021:5 Avhandlingen handlar om följande (ur baksidestexten):  “There is an urgent need for service innovation in healthcare, and further research and knowledge supporting healthcare organizations' efforts for service innovation are essential. Simultaneously, service innovation is a fuzzy concept and is growing in diverse directions.
Akademien för Insolvensrätt bjuder in till en halvdagskonferens om implementering av insolvensdirektivet i svensk rätt 11 mars 2021 13.15 - 15.30 Zoom Akademien för insolvensrätt samlar kompetens från juridik, ekonomi och andra ämnen för att utveckla och stärka forskning, utbildning och samverkan kring området insolvensrätt.  I början av mars kommer betänkandet om insolvensdirektivet och vilka lagändringar det medför för lagen om företagsrekonstruktion.  Eftermiddagen inleds med en presenta
The 7th International Conference on Mobile Communication Technology for Development (M4D 2021) is scheduled for the last days of November, 2021 (workshops 10 November, conference 11-12 June). This conference series welcomes researchers, practitioners and all those with interest in the use, evaluation, and theorizing of mobile communication technologies for development.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium