Kalendarium

Den 28 september ger Mats Alvesson, professor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning, en öppen föreläsning på temat kreativitet och meningsfull forskning utifrån sin nyutgivna bok ”Att tänka om forskningsprocessen”. Forskare, studenter och andra intresserade hälsas välkomna.Mats Alvesson är en av författarna bakom den nya boken som tar upp och problematiserar dominerande och alternativa synsätt på samhällsvetenskaplig forskning genom en metaforansats.
4 oktober13:00 – 16:00Lagerlöf, Karlstads universitet Medverkar gör:Cecilia TisellGD för Konsumentverket tillika KOKatarina GraffmanFilosofie doktor i kulturantropologi

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium