Kalendarium

Innovation handlar om att hitta nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan, till exempel att göra saker mer kostnadseffektivt eller sina kunder mer nöjda. CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har utvecklat ett nytt index som mäter den senare dimensionen, innovation som kan uppfattas av kunden.
Welcome to the seminar: Will the Robots Take Care of Grandma? Eldercare Staffing and the Future of Work Speaker is Jerry A. Jacobs, Professor of sociology at the University of Pennsylvania, US Friday 29th of March, 10.15-11.30 in 3B 512 Jerry A. Jacobs is Professor of Sociology at the University of Pennsylvania, where he has taught since earning his Ph.D. in sociology at Harvard in 1983.
Subscribe to Kalendarium