Nyhetsarkiv för Hhk

2023-09-26
Elena Palani, välkommen till Handelshögskolan och CTF - Tack. Jag är doktorand i företagsekonomi och forskar om matsvinn knuten till Centrum för tjänsteforskning (CTF) och tog min masterexamen vid Handelshögskolan och var mycket nöjd med min utbildning.
2023-09-19
I studien ”Managing the Complexity of Green Innovation” har författarna Andrey Abadzhiev, Alexandre Sukhov, Antti Sihvonen och Mikael Johnson undersökt hur denna komplexitet kan hanteras genom att analysera hur enskilda företag kombinerar olika innovationsaktiviteter för att utveckla grön innovation och hur företag längs värdekedjan ställer in sig för att implementera dessa innovationer. Grön innovation kan främja både miljömässig hållbarhet och ekonomisk tillväxt.
2023-09-18
Handelshögskolans dag är ett årligen återkommande event där inbjudna får ta del av Handelshögskolans verksamhet samt lyssna på intressanta föreläsare. - Handelshögskolans dag är ett tillfälle där våra studenter och blivande arbetsgivare bjuds in till en eftermiddag för att träffas, säger Olle Sonesson, projektledare samt lektor i företagsekonomi. Hur resonerar ni inför de olika teman som Handelshögskolans dag har? - Vi försöker spegla de områden som vi utbildar och forska
2023-09-11
Carl Magnusson, alumn från juristprogrammet vid Handelshögskolan, har tilldelats årets stipendium från The Swedish VAT House för bästa uppsats i ämnet mervärdesskatt. Carl Magnusson, beskriv din uppsats ”Berättigade förväntningar i svensk skatterätt” - Jag skrev om principen om skydd för berättigade förväntningar i svensk skatterätt. I all enkelhet betyder berättigade förväntningar att en skattskyldig ska kunna förlita sig på vad Skatteverket tidigare har meddelat denne.
2023-09-07
Vid konferensen ”Australasian Conference on Information Systems (ACIS)” vid University of Melbourne fick Odd Fredriksson vid Handelshögskolan ta emot en utmärkelse för sina insatser. Totalt mottogs över 180 konferensbidrag från 20 länder och mer än 450 granskningar genomfördes.
2023-09-06
Det hör till ovanligheterna att ett examensarbete blir en artikel i en vetenskaplig publikation. Handelshögskolans alumn från juristprogrammet, Fabianne Lenvin lyckades dock med sitt. Den 1 januari 2019 infördes en omprövning för moderna miljövillkor i miljöbalken.
2023-09-05
Återbruk och andra cirkulära lösningar blir i dag allt vanligare inom detaljhandeln för att skapa en mer hållbar konsumtion. För att främja denna omställning behövs mer kunskap om hur företag kan skapa bättre förutsättningar och kundupplevelser kring försäljning av återbrukade produkter.
2023-08-28
Muhammad Humayoun, berätta om din bakgrund - Min magisterexamen tog jag vid Chalmers och min doktorsexamen i datavetenskap vid Universitetet i Grenoble Alpes. Sedan dess har jag arbetat inom akademin i Pakistan och Förenade Arabemiraten. Under tiden har jag också genomfört två korta postdoktorala forskningsprojekt i Sydkorea och Frankrike. Jag har erfarenhet av att undervisa i kurser om informatik inom områdena objektorienterad modellering och programmering, databaser och webbutveckling.
2023-08-25
En mer klimatneutral e-handel på landsbygden är fokus för ett nytt forskningsprojekt som startar vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet i höst. Förpackningssystem, returhantering och leveransplatser är några områden som berörs. E-handeln är en komplex samhällsutmaning. För att transformera e-handeln till ett hållbart system krävs en genomgripande systemförändring där innovation och kunskapsutveckling är avgörande.
2023-08-22
- Ett viktigt kriterium för att välja ut utvecklingsprojekt för projektet är att de ska vara samverkansprojekt med flera andra aktörer, säger Mikael Johnson, lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF). Vad är projektets syfte? - Syftet med forskningsprojektet Innovation och tjänstedesign i det nya samverkanlandskapet är att utveckla, vidareutveckla och pröva nya och etablerade metoder, verktyg och arbetssätt utifrån en tjänstelogi
2023-08-22
Stort intresse för ökad autonomi och handlingsutrymme för chefer och medarbetare. Inom forskningsprogrammet ”Arbetsplatsens struktur och arbetsrelaterad ohälsa: kvinnodominans, organisatoriska faktorer, åtgärder och politiska beslut i kommunal förvaltning” kommer forskare vid Handelshögskolan titta på långvariga problem med arbetsrelaterad ohälsa och sjukfrånvaro i kvinnodominerade yrken. Bakgrunden till projektet är det stora intresset för tillitsbaserad styrning och led
2023-08-18
Björn Smith, berätta om din bakgrund - De senaste åren har jag gått en verksamhetsintegrerad grundskollärarutbildning för åk 4–6. Utöver det så har jag föreläst en del på Karlstads universitet - främst förvaltningsrätt och kommunalrätt samt allmän rättslära men även en del EU-rätt.Att få arbeta som lärare var fantastiskt kul och mycket lärorikt.
2023-06-26
AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn.
2023-06-20
Samverkan, digitalisering, delningsekonomi och social innovation stod i fokus på den sjätte upplagan av Tjänsteinnovationsdagen där forskare och inbjudna gäster delade sina tankar och erfarenheter. För att sprida kunskap och uppmuntra till nytänkande och kreativitet arrangerar Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet Tjänsteinnovationsdagen – en unik plattform för kunskapsutbyte, samarbete och inspiration mellan akademi och praktik. Dela med dig av din
2023-06-15
En workshop i tillgänglighet på webben har tillsammans med studenter i informatik genomförts på Karlstads universitet - vad gick ni igenom på den? - Vi gick igenom det EU-direktiv, lagar och standarder, som reglerar tillgänglighet på webben, säger Gunnar Olsson, adjunkt i informatik vid Handelshögskolan.
2023-05-29
Jan Ch Karlsson, professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, har tillsammans med en kollega från Tyskland prisats för artikeln ”Towards a Sociology of Meaningful Work”. - Arbete med mycket negativ stress eller med starka hierarkier är direkt livsfarligt, säger Jan Ch Karlsson. Jan Ch Karlsson, varför är forskning om meningsfullt arbete viktigt? - De flesta människor tillbringar större delen av sitt liv och stora delar av sin dagliga tid i arbete.
2023-05-11
Det här är en liten inblick i det årliga symposiet (undantaget pandemiåren 2020 och 2021) om marknadsföringsetik och näringslivets samhällsansvar, som i år hölls vid Bristol Business School i april. Det första symposiet gick av stapeln i London 2011, arrangerat av professor Patrick E. Murphy från Mendoza College of Business vid University of Notre Dame i USA.