Nyhetsarkiv för Hhk

2021-10-13
I november startar tre nya distanskurser med fokus på affärsmodeller, tjänstefiering och värdeskapande genom tjänster. Kurserna riktar sig till yrkesverksamma och ges av CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Kurserna startar i november och ger 5 högskolepoäng. De genomförs på deltid under 10-12 veckor så att arbete och studier kan kombineras. Det kostar inget att delta, men antal platser är begränsat.
2021-10-08
Den 28 september arrangerade den världsledande affärssystemsleverantören SAP en spelifieringstävling i att hantera affärssystem. Laget från Handelshögskolan vid Karlstads universitet tog hem ett imponerande förstapris. Tävlingsuppgiften gick ut på att i ett affärssystem driva ett företag på tre olika marknader med en så hög vinst som möjligt.
2021-10-04

Årets alumn 2021: Marie Niljung

Nyheter » 2021-10-04
En heligt förbannad suicidpreventionsaktivist blir Karlstads universitets alumn 2021. Marie Niljung, entreprenör med en livsmission att ändra attityder kring psykisk ohälsa och att rädda liv, mottar utmärkelsen vid en ceremoni senare i höst.
2021-09-29
Handelshögskolan hälsar projektassistent Akhona Khumalo samt doktoranderna Per Karlsson och Janet Rasaei varmt välkomna. Akhona Khumalo, projektassistent på informatik Akhona Khumalo kommer från Sydafrika och har en civilingenjörsexamen i informationssystem.
2021-09-17
Christina Öbergs forskning om företagsledares (o)förmåga att hantera en osäker framtid belönades nyligen med utmärkelsen ”Best paper award” för bästa vetenskapliga papper inom organisatorisk neurovetenskap.
2021-09-16
Tomas Gustavsson fick nyligen utmärkelsen ”Best full paper award” för artikeln ”Team performance in large-scale agile software development” vid ISD-konferensen. Tomas Gustavsson doktorerade 2020 och har använt delar av sitt insamlade material i artikeln ”Team performance in large-scale agile software development” där han tittat på nyttan med psykologisk trygghet i ett team. - Den här aspekten passade inte riktigt in i min avhandlings helhet, säger Tomas Gustavsson vid Han
2021-09-14
Tre forskare knutna till Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har som en del i arbetet med PRME skrivit boken ”Business Transformation for a Sustainable Future”. Principles for Responsible Management Education (PRME) är en del i FN:s initiativ UN Global Compact och är ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället. Dr Samuel Petros Sebhatu, professor Bo Enquist
2021-09-10

PRME-rapport 2019 - 2020 klar

Nyheter » 2021-09-10
Handelshögskolan vid Karlstads universitet har sammanställt rapporten ”Sharing information on our progress 2019 - 2020” som en del i arbetet inom PRME. PRME (Principles for Responsible Management Education) är ett verktyg som gör det möjligt att uppfylla Handelshögskolans vision och ett sätt att samordna ambitionen mot målen. Rapporten ”Sharing information on our progress 2019 - 2020” täcker de två år (2019 - 20) som baseras på PRME:s sex principer och Handelshögskolans o
2021-09-01
För drygt två år sedan satt Emelie Fredriksson som student i klassrummet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Nu är hon tillbaka som adjunkt på projektledarprogrammet. Vad har du gjort mellan examen och fram tills nu? - Jag har arbetat som produktionsledare på en eventbyrå i Stockholm, berättar Emelie Fredriksson. Det var ett litet företag så jag fick prova på det mesta – personalansvar, bjudningar och bröllop.
2021-08-31

Ny bok om fastighetsvärdering

Nyheter » 2021-08-31
Bo Nordlund, universitetslektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, har tillsammans med Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, skrivit boken ”Advanced issues in property valuation” – där bland annat en praktisk diskussion om hur tolkning kan göras av osäkerheten inom fastighetsvärdering. Boken introducerar läsare till kontroverser och diskussioner i fastighetsvärdering, inklusive marknadsvärdes relevans för värdering för utlåningsändamål, hur osäkerhet i fastighets
2021-08-26
Graden av engagemang och pro-aktivt agerande från alla inblandande individer och intressenter påverkar hur framgångsrikt införandet av digitala affärer kommer att bli. Införandeprocessen är också direkt kopplad till i vilken grad som användningen av det nya systemet kommer att uppfattas som lyckat. I Odd Fredrikssons doktorsavhandling fokuserar han på vilka förhållanden som påverkar införandeprocesser av digitala affärer, och hur användningen av digitala system påverkar a
2021-08-25
I arbetet med att systematiskt följa upp graden av processmognad i delar av myndigheten har forskning från Handelshögskolan fångat Lantmäteriets intresse. I arbetet med att systematiskt följa upp graden av processmognad i delar av myndigheten har forskning från Handelshögskolan fångat Lantmäteriets intresse. Det visar sig att den ”processtrappa”  som producerats i forskning, som de använt som grund för sin mognadsmodell – nu har uppdaterats.
2021-08-24

Ny docent i informatik

Nyheter » 2021-08-24
Handelshögskolan vid Karlstads universitet välkomnar Peter Bellström som ny docent i informatik. Peter Bellström har varit en del av Handelshögskolan under många år.
2021-08-17
Karin Ahlin är lektor i informatik och ny postdoktor vid CTF och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Under de kommande två åren ska hon forska om hur hälsodata kan användas för att skapa bättre hälsa för individer samt effektivare processer inom hälso- och sjukvård. Hej Karin!
2021-07-16
Intresset för högre utbildning är fortsatt stort och idag får 16265 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det dock en minskning med en procent jämfört med förra året. Av de som antagits till studier i höst vid Karlstads universitet är 4471 antagna till ett program.
2021-06-28

Ny docent i informatik

Nyheter » 2021-06-28
Handelshögskolan vid Karlstads universitet välkomnar Marie-Therese Christiansson som ny docent i informatik. Marie-Therese Christiansson, proprefekt vid Handelshögskolan och nu även docent i informatik, har haft två huvudsakliga kunskapsområden i sin forskning; processorienterad kravspecificering och utveckling av digitala tjänster och effektiv verksamhetsutveckling med metoder för processorientering i praktiken.
2021-06-17

New Professor of Marketing

Nyheter » 2021-06-17
We are pleased to welcome Christina Öberg, professor of marketing, to CTF and Karlstad Business School, where she is active in research and teaching. Christina started her new position at Karlstad University on January 1, and has been working full time since June 1. She is currently also a Visiting Professor at Leeds University in England and associated with the research institute Ratio. "I am happy to be a part of CTF and Karlstad Business School at Karlstad University.