Nyhetsarkiv för Hhk

2022-11-11
Jan Gulliksen, Sana Rouis Skandrani och David Ståhlberg föreläste om digitaliseringens utmaningar och nytta under Handelshögskolans dag som genomfördes på Karlstads universitet. - Digitalisering och teknik för en hållbar omställning är glödhett idag, sa Johan Netz, prefekt vid Handelshögskolan, inledningsvis. I våra utbildningar touchar vi digitalisering inom flera områden.
2022-11-07
Det tidigare forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) har deltagit vid EU-kommissionens ordinarie Interreg-konferens i Bryssel. - En framgångsfaktor för projektet har varit att integrera forskning och utbildning med musikindustrin, säger Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi och tidigare projektledare. Ett av huvudmålen med projektet har varit att förnya, optimera och förbättra ett hållbart ekosystem för musiktjänster i regionen.
2022-11-07
Med artikeln ”Assessing travel satisfaction in public transport: A configurational approach” har forskare vid Handelshögskolan, Centrum för tjänsteforskning och ämnet psykologi fått global uppmärksamhet. - Det här visar att forskningen gör nytta i samhället, säger Alexandre Sukhov. Alexandre Sukhov, Margareta Friman och Lars E.
2022-10-17
Hur påverkas vi som både konsumenter och producenter i ett längre perspektiv av den ekonomiska situationen - och hur kan vi guida unga vuxna till en mer hållbar konsumtion? Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet svarar på frågor i ämnet. Producenter vill naturligtvis sälja sina produkter men många kommer att få känna på en lägre försäljning.
2022-10-10
Kristin Svärd, doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning, är halvvägs in i sina doktorandstudier.  Kristin hoppas att hennes forskning ska ge en övergripande förståelse av vad som hindrar företag att identifiera mekanismer för vart de bör fokusera i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. Kristin, du är nu halvvägs in i dina doktorandstudier.
2022-10-06
Alexander Rodosek, gästföreläsare vid Handelshögskolan, arbetar vid fakulteten för ekonomi och juridik vid yrkeshögskolan i Köln med att utveckla undervisning ur ett pedagogiskt perspektiv. Alexander, berätta om ditt arbete i Köln - Man kan säga att jag är en länk mellan Centrum för utbildningsutveckling (som UPE vid Karlstads universitet) och institutionen för ekonomi och juridik, säger Alexander Rodosek.
2022-09-26
Musikindustrin lägger enorma summor på att skapa innovativa konsertupplevelser och relationer mellan artist och fans. Med showen ABBA Voyage tas ett jättekliv framåt i att utveckla och transformera en redan digital bransch.
2022-09-26
Per Skålén, professor i företagsekonomi, är en av författarna bakom artikeln “Marketing-as-practice: A framework and research agenda for value-creating marketing activity” som nyligen publicerats i Marketing Theory. I artikeln närmar sig forskarna marknadsföring på ett nytt sätt. – Marknadsföring har traditionellt fokuserat på företags resurser och hur dessa kan skapa värde.
2022-09-21
På årets valdag uppstod på vissa ställen långa köer vid vallokalerna. I media ställdes frågan om Sverige skulle kunna komplettera röstandet med en digital lösning. - Frågan om digital röstning har mycket med tillit att göra men det är inte enbart en fråga om tillit i största allmänhet gällande frågor om valfusk, säger John Sören Pettersson, professor i informatik vid Handelshögskolan.
2022-09-09
Jörg Pareigis är en av forskarna bakom den vetenskapliga artikeln ”Office types and worker´s cognitive vs affective evaluations from a noise perspective” som utsetts till "Literati Awards Winners 2022". Jörg Pareigis, lektor i företagsekonomi, har tillsammans med forskarna Tobias Otterbring, Universitetet i Agder, och Christina Bodin Danielsson, KTH, tilldelats utmärkelsen "Outstanding paper 2022" för artikeln som är publicerad i Journal of Managerial Psychology. Artikeln
2022-09-06
Regeringen vill garantera elproducenternas likviditet för att motverka att elmarknadens problem sprider sig till hela den finansiella sektorn. Under en presskonferens den 3 september presenterades flera förslag för att undvika detta. Karl-Markus Modén, universitetslektor i nationalekonomi vid Handelshögskolan förklarar insatserna och vad de betyder för vanliga elkonsumenter. Regeringen vill använda ”hundratals miljarder”. Det är en svindlande summa.
2022-08-29
Christina Öberg har valts till ny ordförande för Nordic Academy of Management. Hon tillträdde posten den 25 augusti. Nordic Academy of Management (Nordiska Företagsekonomiska Föreningen, NFF) syftar till att främja forskning, utbildning och praktik kring management i de nordiska länderna.
2022-08-29
Berätta lite om din bakgrund - Jag disputerade på Chalmers inom teknikens ekonomi och organisation, säger Siri Jagstedt, lektor i företagsekonomi. Jag kommer ifrån gränssnittet mellan teknik, organisation och management och ser fram emot att fortsätta verka där. Hur blev du intresserad av den här delen av ekonomi? - Jag gick industriteknisk linje på gymnasiet så jag har nog alltid varit inne på den tekniska banan.
2022-08-19
Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, svarar på frågor om elpriser och tipsar om hur du som användare kan minska energiförbrukningen. Varför rusar elpriset i Sverige? - Elpriset rusar framför allt för att elen har blivit så dyr i Europa. Eftersom vi har en gemensam elmarknad så ökar efterfrågan på svensk el och därmed ökar även de svenska priserna.
2022-08-10
Att få en tillräckligt stor del av befolkningen vaccinerad mot olika sjukdomar är en återkommande utmaning. Trots att vaccin mot Covid-19 erbjuds gratis är många ändå inte fullvaccinerade.
2022-07-07
SAS har beslutat att söka konkursskydd i USA. Flera krisande flygbolag har tidigare räddats på det sättet – men processen riskerar att bli kostsam och dra ut på tiden.
2022-06-23
Pedagogpriset 2021 tilldelas av Juridiska föreningen i Karlstad (JFK) Andreas Prochazka, adjunkt i civilrätt vid Handelshögskolan. Andreas Prochazka får Pedagogpriset 2021 med motiveringen: ”Genom din pedagogiska förmåga, fantastiska karisma och ditt stora engagemang har du gjort varje undervisningstillfälle till något att se fram emot. Det går ingen obemärkt förbi att du har en genuin vilja att lära ut och inspirera oss studenter samt ge oss en extra knuff på vår väg mot
2022-06-20
Åsa Ågren, nybliven doktor i allmän rättslära, har i sin avhandling ”Rimlighetsavvägningens rationalitet: Om mötet mellan ekonomi och miljö i domstolsprövningar” undersökt avvägningar mellan ekonomiska intressen och miljöintressen i mark- och miljödomstolar.