Nyhetsarkiv för Hhk

2021-02-25
Vill du bli efterfrågad inom framtida industri? Då är en masterexamen i innovation och tjänsteutveckling på avancerad nivå vid Handelshögskolan i Karlstad möjligheten för dig. - Programmet har tagits fram i samarbete med svenska företag inom industriell produktion, IT-utveckling, och konsumentvaror säger Johan Netz, programledare för masterexamen i innovation och tjänsteutveckling.
2021-02-24
Den frågan har Sara Davoudi undersökt i sin avhandling - ”What happened with the leviathan of the Public Sector?: The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value”. Sara Davoudi, ekonomie doktor i företagsekonomi, berätta om din forskning. - Min avhandling handlar om vertikal koordination, som enkelt kan beskrivas som den kommunikation som aktörer inom offentlig sektor har med varandra, och dess utmaningar.
2021-02-19
Många undersökningar som har gjorts runt om i landet visar hur pandemin påskyndat digitaliseringen hos svenska företag. Visionen för projektet CriseIT 2 stämmer väl överens med den digitalisering som nu sker i rekordfart.
2021-02-01
Årets föreläsare 2020, vad betyder utmärkelsen för dig? - Utmärkelsen betyder mycket och jag blev väldigt glad och hedrad över att få den, säger Charlotte Hemmingson, universitetsadjunkt i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Det har varit ett tufft och utmanande år för oss alla och då är det särskilt roligt att få en bekräftelse på att det arbete jag lagt ner har uppskattats av studenterna.
2021-01-29
Nu är ytterligare en ny doktorand på plats vid CTF och Handelshögskolan. Pritam Padhi är antagen i ämnet företagsekonomi och hans avhandlingsarbete kommer att handla om innovationshantering och tjänster. Pritam Padhi har en magisterexamen i Management and Economics of Innovation från Chalmers tekniska högskola och en kandidatexamen i maskinteknik från Kalinga Institute of Industrial Technology i Indien.
2021-01-21
Under 2020 var Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, goodwill-ambassadör för Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF). Nu släpps antologin ”Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra?”. Syftet med antologin är bland annat att uppmärksamma och bidra med kunskapsstöd om det nya examensmålet i högskoleförordningen gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer.
2021-01-18
… som forskar om idéhantering och innovationsprocesser. Du studerar hur idéer slipas och vidareutvecklas i ett tidigt skede av innovationsprocessen. Berätta, varför är detta intressant? - Innovation är viktigt i arbetet med en hållbar samhällsutveckling. Innovation baseras på idéer som måste utvecklas för att kunna förverkligas, därför har jag valt att fokusera på just idéer.
2021-01-15
Cyril, välkommen till Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Berätta lite om din bakgrund - Tack. Jag är tvärvetenskaplig och är på många sätt lika mycket ekonom som jurist och har närmast varit på The Law Faculty vid universitetet i Oxford där jag uteslutande forskat. Jag har tittat på vetenskapsteoretiska och metaetiska frågor som tangerar hur vi ska förstå rättsfilosofin i mötet med framförallt nationalekonomi i det nya landskap som väldigt mycket domineras av teknik.
2021-01-14
Handelshögskolan vid Karlstads universitet har gott renommé i att utbilda och forska inom agilt projektarbete. John Johansson har nyss genomfört en utbildning tillsammans med företaget Uddeholm. - Uddeholm ville utbilda ett antal projektledare inom företagets forskningsverksamhet i agilt arbetssätt, förklarar John Johansson, universitetsadjunkt i projektledning vid Handelshögskolan. Uddeholm är världsledande på att ta fram verktygsstål med extrema egenskaper.
2021-01-11
Janna Dervisic är ny doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Hon är placerad vid Centrum för tjänsteforskning och knuten till Forskarskolan management och IT, MIT. Hennes doktorandstudier kommer att fokusera på innovation, tjänster och digital teknik. Janna Dervisic har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Karlstads universitet vilket hon praktiserat inom byggbranschen under det senaste året.
2020-12-22
Med avhandlingen ”Inter-team Coordination in Large-Scale Agile Software Development Projects” har Tomas Gustavsson disputerat i ämnet informatik. Tomas Gustavsson, nybliven filosofie doktor i informatik, hur gick du tillväga i din forskning? - Att vara på plats har varit nyckeln i min forskning. Rutinforskning trycker på vikten av att vara med och se vad som sker på plats.
2020-12-20
Universitetsbiblioteket är stängt för besök från och med måndag 21 december och kommande veckor. Anledningen är de nya nationella restriktionerna och vi behöver alla bidra till att minska den pågående smittspridningen i samhället. Vi återkommer efter trettonhelgen med information om hur resten av januari blir. Det finns möjlighet att hämta ut reserverade böcker och fjärrlån mån-tis 21-22 december kl.10.00-15.00 i läsesalen på entréplan (glöm inte passerkort).
2020-12-17
Forskaren Alexandre Sukhov får Wallanderstipendiet på 1 725 000 kronor för sin doktorsavhandling "The human side of idea screening" som handlar om idéutveckling och utvärderingsprocesser vid innovationsarbete. - Det här är mycket goda nyheter och en stor ära.
2020-12-15
Jack, välkommen till Handelshögskolan - Tack, det känns väldigt inspirerande att vara en del av den förhållandevis nya juristutbildningen vid Handelshögskolan. Det är lite pionjäranda över det hela och att tillsammans med duktiga kolleger få möjlighet att bidra till utbildningens utveckling är fantastiskt roligt. Tyvärr har jag inte kunnat installera mig ännu, men kontakten med studenter och kollegor har fungerat väldigt bra ändå tycker jag.
2020-12-07

Carin Håkansta i podden Futurion

Nyheter » 2020-12-07
Carin Håkansta adjungerad lärare i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan pratar i podden om projektet ”Kommunal & Digital (KomDig): Digitaliseringens betydelse för mellanmänskliga relationer, organisatoriska sammanhang och arbetsmiljö”. Effekterna av digitaliseringen leder till kontinuerliga organisatoriska förändringar - förändringar som påverkar den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Projektet studerar hur digitaliseringen påverkar olika yrken och för
2020-11-24
Handelshögskolan i Karlstad är medlem i AACSB och har sedan 2015 fått klartecken att påbörja sitt arbete med att nå en ackreditering. Det handlar om ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället. Nu närmar sig granskningen för ackrediteringen. Att ha en hög kvalité i utbildning, forskning och samverkan har alltid varit Handelshögskolan vid Karlstads universitets mål.
2020-11-24
Under tre och ett halvt års tid har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, studerat förnyelsen av den svenska folkbokföringen. Det påtalas ofta hur brister i systemet kan leda till identitetsrelaterad brottslighet. Nu släpps en rapport där forskarna ger en inblick i det pågående utvecklingsarbetet. Sedan 1991 ansvarar Skatteverket för folkbokföringen, en sedan länge föråldrad verksamhet med omoderna IT-system.