Nyhetsarkiv för Hhk

2024-02-27
Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till innovationsprogrammet SustainGov, där Samhällsnytta vid Karlstads universitet är en av samarbetsparterna. Beslutet innebär att SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet, som ska hjälpa offentlig sektor att göra rätt saker. – Det är viktigt för Karlstads universitet att vi vår får vara en del av denna fleråriga och strategiska satsning, säger Johan Quist, vd vid Ka
2024-02-22
Inom magisterprogrammet i projektledning finns mentorsprogrammet. För flera av studenterna har det varit den absolut viktigaste pusselbiten i deras utbildning Inom mentorsprogrammet arbetar studenterna mycket med självinsikt och förståelsen för sina egna styrkor. De får lära sig hur grupper fungerar och konflikthantering. – Vi börjar med ganska enkla saker som sedan blir djupare, förklarar John Johansson, adjunkt i företagsekonomi vid Handelshögskolan.
2024-02-19
För att förbättra samhällets säkerhet och beredskap i relation till klimatkriser ska arbetsmetoder och verktyg med fokus på spel utvecklas för beredskapsaktörer på båda sidor om den svensk-norska gränsen. Emelie Hindersson, koordinator på Centrum för forskning om samhällsrisker, och Peter Bellström, lektor i informatik vid Handelshögskolan, tar emot i RiskLab® på Karlstads universitet. Utmaningar i samhället vid en kris är påtagliga i lokalen.
2024-02-14
Med utgångspunkt i frågan om vad som händer när arbetare organiserar sig fackligt har Josef Ringqvist, nybliven doktor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, forskat på fackliga effekter på allmänhetens uppfattningar och attityder. Avhandlingen “When workers unionize: Trade union effects on management-worker conflict and attitudes towards immediate interests versus broader political agendas” består av två övergripande teman: Konflikter mellan ledning och arbetare Spänni
2024-02-01
Tahere, välkommen till Handelshögskolan vid Karlstads universitet - berätta kort om din bakgrund - Jag är doktorand i informatik och kommer senast från Högskolan Väst i Trollhättan där jag läste en master i IT och informatik. Jag har även en examen i IT engineering från mitt hemland Iran och yrkeserfarenhet från IT-branschen, främst inom nätverk. Berätta om din forskning - För min masteruppsats studerade jag adoptionen av blockchain-baserade applikationer inom högre utbildning.
2024-01-24
Studenter som deltar i ett Global Leadership Immersion-program anordnat av E Lead besökte Handelshögskolan vid Karlstads universitet för att lära sig om initiativ och utmaningar som handelshögskolor, forskare och organisationer står inför i de nordiska länderna. Syftet med besöket var att introducera australiska och nyzeeländska universitetsstudenter, som nästa generations ledare, till den nordiska affärskulturen. Programmet bestod av möten med företagsledare och proffs i
2024-01-19
Agnar Bekkevahr, Staffan Berntson, Jon Kilen och Per-Erik Olsson studerade alla ekonomi vid dåvarande Högskolan i Karlstad under senare delen av 1970-talet. En helg i januari var de tillbaka i Karlstad för att se på ishockey – och besöka Karlstads universitet för en nostalgisk återblick. Mycket har ändrats på campus sedan de fyra herrarna fick sin examen – men betydelsen av en utbildning är fortfarande lika aktuell som då.
2024-01-15
Handelshögskolans retorikforskare Lena Lid Falkman i SVT:s Sportspegeln. Svenska fäktförbundets ordförande Otto Drakenberg blev nedtystad på en kongress i Lausanne för ett år sedan. Händelsen uppmärksammades stort och Drakenberg tycker att svenska idrottsledare måste våga stå upp för svenska värderingar. Vilken väg är rätt att gå för en ledare för att nå ut?
2024-01-09

Pigg 95-åring het inom juridiken

Nyheter » 2024-01-09
Den förste januari 2024 var det 95 år sedan Musse Pigg dök upp i filmen ”Steamboat Willy”. Nu är de tidiga versionerna av den världskända musen fria att använda för vem som helst. Eller?
2023-12-14

Handelshögskolan summerar 2023

Nyheter » 2023-12-14
Kriser och osäkerhet har kännetecknat 2023 och vårt behov av återhämtning är stort. Nu vill vi önska alla våra studenter, medarbetare och samarbetspartners en fridfull jul och ett gott nytt år. - Idag är det än mer viktigt med utbildning, kunskap och förmågan att kunna använda den för de omställningar vi behöver, säger Marie-Therese Christiansson prefekt vid Handelshögskolan.
2023-12-12

Sustainability day 2023

Nyheter » 2023-12-12
Smarta sätt att minska antalet engångsprodukter, digitaliseringens hållbara inverkan på vården och linneväveriet som gör mattor av det som blir över i produktionen – årets Sustainability day visade upp hållbara exempel. Underskatta aldrig suget efter en kopp kaffe under en konferens. Underskatta heller aldrig antalet soptunnor för att ta hand om alla muggar, engångsfat och servetter efteråt.
2023-11-27
Syftet med Health Data Sweden (HDS) är att öka användningen av hälsodata inom små och medelstora företag samt offentliga organisationer. - HDS ska erbjuda tjänster som exempelvis tillgänglig data, juridiska spörsmål och kompetensutveckling, säger Karin Brodén. - Att öka användningen av hälsodata är ett utpekat som ett sätt att öka effektiviteten inom hälsosektorn samt att öka hälsovinsterna för individer, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänste
2023-11-24
Niklas Jakobsson, professor i nationalekonomi, och Mats Ekman, lektor i nationalekonomi – ni har båda fått forskningsmedel för projektet De hemlösas rationalitet. Vad ska ni undersöka och hur kommer ni att gå tillväga? - Vi ska undersöka hur säljare av en tidning för hemlösa påverkas av förändringar i sin försäljning av tidningen, säger Niklas Jakobsson.
2023-11-23
Under konferensen International Conference of Education, Research and Innovation (ICERIE) presenterade forskare vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) sin forskning kring livslångt lärande. Konferensen ICERIE behandlar många olika aspekter av lärande och pedagogik och genomfördes i spanska Sevilla 13–15 november. På plats var John Johansson, adjunkt i projektledning, och Linda Bergqvist, lektor i informatik.
2023-11-21
Charlotte Sørensen, nybliven doktor i arbetsvetenskap, har disputerat med avhandlingen ”Annektering og identitetsforsterkning: En casestudie om internasjonalisering av høyere utdanning” och funnit att motstånd inom organisationer inte nödvändigtvis behöver vara negativt. Charlotte Sørensen, berätta kort om innehållet i din avhandling - Jag har forskat på högskole- och universitetssektorn och de förändringar som sker när en högskola vill bli universitet.
2023-11-16
Forskningsresultat från Karlstads universitet presenterades på konferens i Oslo. - Som alltid när det handlar om att förändra kulturer så gäller det att vara uthållig och inte ge upp, säger Markus Fellesson vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Markus Fellesson och Anna Fyrberg-Yngfalk, båda forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan, ni medverkade nyligen på konferensen ”Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work” i Oslo. - Där m
2023-11-14
Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har fått i uppdrag att identifiera initiativ och åtgärder som lett till att mindre mängd mat slängs i restaurang- och skolkök, inom handeln och i de nordiska hushållen.