Nyheter

 • 2021-06-23

  Internationellt projekt ska ge bättre internetuppkoppling för alla

  Karlstads universitet och Deutsche Telekom arbetar tillsammans i ett projekt som ska förbättra internetuppkopplingen för användare. Målet är att tekniken ska finnas i alla mobiltelefoner inom fem år.

  I mobiltelefoner används 4G, 5G och WiFi för att få åtkomst till internet. Projektet MultiAccess ska binda ihop dem på ett flexibelt sätt för att på så vis förbättra uppkopplingen.  

 • 2021-06-21

  Forskning med betydelse för framtidens läkemedel

  Genom ett anslag på cirka 10 miljoner kronor från KK-stiftelsen, kan forskare vid Karlstads universitet starta ett nytt forskningsprojekt för att studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra till kvalitetssäkring och utveckling av läkemedel. Den accelererade framtagningen av vaccin mot covid-19 har gjort att kraven på snabbare utveckling av andra läkemedel också ökat. Den här forskningen kommer ha betydelse för en snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av läkemedel.

  Forskargruppen på Karlstads universitet ska studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra vid kvalitetssäkring och utveckling av oligonukleotider, som är bioinspirerade molekyler som ingår i nästa generations läkemedel. Baserat på spetskunskaper i separationsvetenskap, biosensorteknologi och maskininlärning ska projektet undersöka hur modern digitaliseringsteknik kan påskynda utvecklingen av nya metoder för kvalitetskontroll.

 • 2021-06-08

  Flerskaliga modeller hjälper till att lösa enorma problem

  Att veta hur länge lagrad koldioxid stannar i marken eller hur grundvattnet rinner under markytan är svåra frågor att svara på. Matematiska beräkningar blir ofta så komplicerade att datorer inte kan hantera dem.

  Den här typen av forskning började på 1970-talet när olja och gas skulle utvinnas i Nordatlanten. Omar Richardson, ny doktor i matematik vid Karlstads universitet, har i sin avhandling "Multiscale models and simulations for diffusion and interact in heterogeneous domains" undersökt hur matematiska modeller kan ge svar på komplicerade frågor.

 • 2021-03-29

  Forskningsprofilen High Quality Networked Services in a Mobile World (HITS) är avslutad

  Det övergripande målet för HITS var att bidra till utvecklingen av högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld genom forskning och industriellt samarbete i världsklass. Projektet startade i september 2014 och avslutades 2020 med mycket gott resultat.

  Inom forskningsprofilen HITS samarbetade forskare från Datavetenskap vid Karlstads universitet med följande företag från svensk IT-industri för att hitta nya högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld - Clavister, Ericsson, Icomera, Sandvine och Tieto.

  Samtliga mål och delmål i projektet uppnåddes med mycket gott resultat. Vi har bidragit till utveckling av toppmodern teknik och produkter. Vi har också stärkt forskning och utbildning i datavetenskap och datateknik vid Karlstads universitet.

 • 2021-02-24

  DAMI4.0 – ny centrumbildning samlar expertis inom glödhett område

  Ångmaskiner, elektrifieringen inom industrin och CNC – alla tre viktiga markeringar inom industrins historia. Idag ställer digitaliseringen inom industrin nya krav. Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik.

  Frustande ångmaskiner och svetsande robotar har betytt mycket för utvecklingen inom industrin. 2021 står vi på tröskeln till den fjärde industriella revolutionen med olika teknologier som kommer att kunna generera en mer hållbar produktion och bygga bort mänskliga felfaktorer.

 • 2021-02-01

  B2B Forum on SmartIndustry 2021

  20 – 21 januari genomfördes den digitala konferensen B2B Forum on SmartIndustri på Karlstads universitet. Syftet var att belysa styrkorna med Industry 4.0 och på vilka sätt dess tekniska aspekter är relevanta.

  Programmet för den tekniska konferensen fokuserade på Industrial Internet of Things (IoT), Edge/Cloud computing, 5G Networks och den roll som maskininlärning och Artificial Intelligence (AI) har för stål-, massa-, pappers- och processindustrin.