Nyheter

 • 2018-05-17

  Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från Internetstiftelsen

  Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från Internetstiftelsen. Det ena projektet fokuserar på förbättringar av femte generationens mobilnätverk, 5G, och det andra på förbättringar av anonymitetstjänsten Tor.

  Totalt är det fem projekt som beviljas finansiering och får dela på 1,4 miljoner kronor från Internetstiftelsens Internetfond. Sedan starten 2004 har nära 75 miljoner kronor delats ut till projekt som på olika sätt bidrar till positiv utveckling av internet. För att kunna söka finansiering ska projekten vara fristående och icke-kommersiella. Både privatpersoner och organisationer kan söka finansiering.

 • 2018-04-27

  Internationell konferens med fokus på digitalisering, medicin och hälsa

  Den 18-21 juni arrangerar Karlstads universitet det 31:a Internationella Symposiet om databaserade medicinska system, IEEE CBMS 2018. Och intresset är stort - över 200 konferensbidrag har kommit in. Att göra ett urval är nu ett digert jobb för symposiets internationella kommitté. Bridget Kane, lektor i informatik vid Handelshögskolan håller ihop arrangemanget och är nöjd över det stora intresset.

  CBMS står för Computer-Based Medical Systems och konferensen samlar forskare från en rad olika fält: datavetenskap, informatik, ingenjörsvetenskap och även experter inom medicinsk teknik som är verksamma både inom akademin och den medicinska sektorn.

  Under konferensen tas en rad områden upp, exempelvis e-hälsa, big data, biomedicinsk informatik, biodata, patientjournalsystem, virtual reality teknik för undervisning av medicinstudenter, sensor system för vård av för tidigt födda barn, analyser av medicinsk data och mycket annat.

 • 2018-04-13

  Fritt utbildningsmaterial för ökad integritet på nätet

  Tillsammans med experter från industrin har forskare vid Karlstads universitet tagit fram och erbjuder fritt utbildningsmaterial om de tekniska aspekterna av personlig integritet på nätet. Materialet kan bland annat användas av företag och organisationer för att efterleva EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft om drygt en månad.

  För organisationer och företag kan det vara ett stort arbete som krävs för att klara av att leva upp till den nya dataskyddsförordningen. Många har mycket kvar att göra vad gäller både kunskap och kompetens samt praktiskt arbete för att leva upp till kraven i regelverket.

  Genom den nya dataskyddsförordningen kommer förhoppningsvis makten över personuppgifterna att förflyttas och ge medborgare mer inflytande. Vid Karlstads universitet pågår en mängd forskningsprojekt med fokus på detta och de tekniska aspekterna för hur det kan uppnås.

 • 2018-03-27

  Forskare vid Karlstads universitet utvecklar programmeringsbara nätverk i vindparker

  Vindkraftsindustrin, precis som många andra industrier, hanterar stora mängder realtidsdata. Datat skickas över flera nätverk och påverkas av ett antal olika nätverkskomponenter. Datavetenskap vid Karlstads universitet deltar i det europeiska projektet VirtuWind och bidrar till utvecklingen av styrsystem för att hantera och kontrollera programmeringsbara nätverkskomponenter som stöd till vindkraftsindustrin.

  Just nu pågår ett skifte från hårdvarubaserade nätverk mot virtuella och programmeringsbara nätverk och nätverkskomponenter. De nya komponenterna är enklare att installera, hantera och styra. Datavetenskap vid Karlstads universitet deltar i projektet VirtuWind som partner till Deutsche Telecom. En annan partner i projektet är Siemens. I Brande i Danmark har Siemens en avancerad övervaknings- och diagnostiseringscentral där över 7500 vindkraftverk övervakas. Varje kraftverk har en mängd sensorer som skickar data till centralen i Brande.

 • 2018-03-13

  Karlstads universitet utvecklar fler digitala spetsutbildningar

  I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram. Dessa kommer att starta våren 2019.

  De nya kurserna utvecklas tillsammans med ett antal industripartners inom ramen för projektet WISR17 som leds av CTF, Centrum för tjänsteforskning. Kurserna riktar sig främst mot yrkesverksamma och kommer att utvecklas av forskningsmiljöerna Datavetenskap och CMM - Karaktärisering och modellering av material.

 • 2018-03-09

  Fullsatt SNITS-lunch med fokus på digitalisering av livsmedelsindustrin

  Det var fullsatt sal när Elvenite var värd för senaste SNITS-lunchen på Karlstads universitet. Studenter från IT-utbildningarna fick lyssna till Pär Andersson som berättade om digitaliseringens påverkan på livsmedelsindustrin och några konkreta exempel från deras vardag. T.ex. hur man med Avancerad Analys skulle kunna minska antalet laxlus i de Norska laxodlingarna.

  Med några av Nordens största varumärken inom Food & Beverage hjälper Elvenite sina kunder att digitalisera processer och effektivisera sina verksamheter för att på ett hållbart sätt, leverera en riktigt god kundupplevelse. Några exempel på Elvenites fokusområden inom Food & Beverage är:

  • Fiskförädling
  • Mejeri & Chark
  • Bryggeri
  • Dagligvaruhandeln

@kaucs

Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från... - Karlstads universitet https://t.co/slco3vPA4l