Nyheter

 • 2017-01-19

  Hög kvalité på forskning inom Datavetenskap vid Karlstads universitet

  En extern granskning av Karlstads universitets starka och excellenta forskargrupper visar att arbetet inom forskargruppen Datavetenskap leder till forskningsresultat av hög akademisk kvalité.

  Som en del av universitetets strategiska satsning på forskning inrättades bland annat Datavetenskap som excellent forskargrupp under 2014. Nu, två år senare har en utvärdering gjorts där externa sakkunniga har bedömt den vetenskapliga kvaliteten och progressionen för gruppen.

 • 2017-01-17

  Forskare utvecklar internationella spetsutbildningar

  Internationella online-kurser med stark anknytning till de mest framgångsrika forskningsmiljöerna och direkt anpassade till yrkesverksamma. Det kommer att kunna erbjudas vid Karlstads universitet tack vare ett utvecklingsprojekt i samarbete med en rad ledande företag och med stöd från KK-stiftelsen.

  KK-stiftelsen har beviljat Karlstads universitet 6 miljoner kronor under 2017-2019 för att utveckla och genomföra nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå. Utbildningarna kommer att utvecklas i nära samarbete med ledande företag inom olika branscher, till exempel Valmet, BillerudKorsnäs, MacForum och Idea2Innovation Sweden. Kurserna utvecklas av forskare inom några av universitetets starkaste forskarmiljöer: CTF - Centrum för tjänsteforskning, CS - Datavetenskap och CMM- Karaktärisering och modellering av material.

 • 2016-12-23

  Hallå där Andreas Kassler, professor i datavetenskap...

  ...du har nyligen varit I Kroatien på ett erasmusutbyte. Vad gjorde du då?

  - Jag har besökt Fakulteten för Electrical Engineering and Computing (FER) vid universitetet I Zagreb. Det är Kroatiens mest prestigefyllda universitet och ingenjörsfakultet. Jag var där under en vecka på ett undervisningsuppdrag genom Erasmusprogrammet. Jag föreläste i två kurser, gav handledning för studenter på avancerad nivå samt forskarstudenter och jag häll ett forskningsseminarium.

 • 2016-12-13

  ÅF föreläste om Industri 4.0 under SNITS-lunch för 90 studenter

  Vi är mitt inne i den fjärde industriella revolutionen, som man kallar för industri 4.0, vilket innebär flertalet nya teknologier för företag att förhålla sig till. Mikael Larsson, ÅF, visade på exempel inom IoT, Bigdata och 3D skrivare och hur detta påverkar utvecklingen samt vilka krav det ställer på nytänkande, nya affärsmodeller och nya sätt att jobba på.

  Idag talar alla om digitalisering, och Mikael definierar begreppet som en förflyttning från analog till digital teknik. Industri 4.0 är en del av digitaliseringen och innebär industrins Internet of things dvs. intelligenta produkter som vet hur och till vem de tillverkas. Man får därmed tillgång till stora mängder data att analysera.

  - En nyckel för ett lyckat digitaliseringsarbete är att koppla samman allt som produkter och maskiner med leverantörer och sådant som är utanför fabriken, där har vi den riktiga revolutionen, säger Mikael.

 • 2016-11-21

  Prestigefyllt uppdrag för Karlstads universitet

  Simone Fischer Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, har fått ett prestigefyllt forskningsuppdrag på europanivå. Hon har valts in som medlem av den rådgivande vetenskapliga kommittén inom det europeiska paraplyorganet för forskningsfinansiärer och forskningsutförare, Science Europe.

  Utnämningen innebär att Simone Fischer Hübner framöver är med och påverkar strategier och riktlinjer för europeisk forskning.

  - Genom den här positionen hoppas jag kunna påverka kommande forskningsstrategier, speciellt inom Europeiska kommissionen, säger Simone Fischer Hübner.

 • 2016-11-18

  Nya docenter inom omvårdnad och datavetenskap

  Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet har utsett fyra nya docenter. Detta uppmärksammades den 3 november då Jan Nilsson, Javid Taheri, Leonardo Martucci och Lothar Fritsch höll docentföreläsning och mottog diplom av dekan Björn Arvidsson.

  Jan Nilsson, docent inom omvårdnad, satte sjuksköterskeyrket i ett globalt perspektiv under sin föreläsning. Han berättade om hur bland annat en åldrande befolkning, flyktingströmmar, klimatförändringar och teknik är viktiga aspekter att förhålla sig till i utformningen av framtidens sjuksköterskeutbildning.