Nyheter

 • 2023-05-26

  Edge Computing - ett framväxande forskningsområde

  Edge computing är en av drivkrafterna för framtidens industrier och en grundläggande komponent i 5G-nätverk, säger professor Javid Taheri. Han har nyligen publicerat en referensbok i ämnet, Edge Intelligence: From Theory to Practice. Boken ger en värdefull introduktion till ett framväxande forskningsområde.

  Vilka är de nuvarande bristerna i molndatasystemen, som Edge Computing löser?

 • 2023-05-17

  Samverkansprojekt ska göra digitaliserad vård smidigare

  Komplexa samhällsutmaningar kan bara lösas genom att många aktörer med skilda kompetenser samverkar. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet DHINO, Digital hälsoinnovation, där Karlstads universitet och Region Värmland samverkar, tar sig an utmaningen att öka digitaliseringen i hälso- och vårdsektorn.

  – Teknik har inte bara potential att förbättra människors livskvalitet, hälsa, självständighet och delaktighet i samhället, utan även att minska kostnader för hälso- och sjukvård, säger projektledare Erik Wästlund, docent i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning. Det finns stora möjligheter i mötet mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi för att utveckla nya lösningar och skapa möjligheter för nya jobb och regional tillväxt.

 • 2023-04-28

  Edge computing optimerar tjänster för smart underhåll och fjärrsupport

  DRIVE:s tredje delprojekt, "Service optimization in federated edge platforms", syftar till att utforma och utveckla lösningar baserade på artificiell intelligens och maskininlärning, för att optimera prestandan hos tjänster för augumented reality och virtual reality på plattformar som använder sig av edge computing. Med detta på plats kan teknik för smart underhåll, som tillhandahåller service och assistans på distans, fungera smidigare.

  Edge computing är nästa generations plattformar som för databehandling till den plats där data skapas eller behöver bearbetas, i stället för till dess kärna, vilket är fallet med molntjänster. I och med detta behövs inte lika mycket bandbredd tas i anspråk, och latensen blir mycket lägre, vilket avsevärt förbättrar prestandan för den önskade tjänsten. 

 • 2023-03-31

  Antennen tar forskningen om förutsättningar för informationsöverföring till nya höjder

  Karlstads universitet har forskningsapparatur lite varstans i sina lokaler. Nu finns den även utomhus. Sedan februari sitter det nämligen en Starlink-antenn på taket på den byggnad där forskarna inom datavetenskap håller till. Med hjälp av antennen kan man nu mäta prestandan för internetanslutning via satellit, ett välkommet komplement till pågående mätningar av nätverksprestanda för 5G och wifi.

  - Vår forskning handlar om informationsöverföring, att skicka data över internet, säger Stefan Alfredsson, lektor i datavetenskap. Hur man ansluter till internet kan man göra på olika sätt, till exempel via mobilnät, wifi, 5G eller satellitsystem.  Antennen som vi installerat på taket ingår i satellitsystemet Starlink. Där mäter vi bandbredd, latens och pålitlighet hos Starlinkanslutningen och jämför hur väl det fungerar med andra anslutningsalternativ.

 • 2023-03-24

  Anslutningstester på tåg om aggregerad konnektivitet gav ett Best Paper

  Hur tillförlitliga är olika metoder för anslutning till mobilnät för att stödja tågsignaleringssystem? Det har Professor Anna Brunström och lektor Johan Garcia vid Karlstads universitet undersökt i samarbete med DRIVE-partnern Icomera. Deras arbete uppmärksammades nyligen i fackpressen, och har tidigare belönats med en Best Paper-utmärkelse vid IEEE:s 36th International Workshop on Communications Quality and Reliability (CQR) i USA, för artikeln “Measuring and Modeling Aggregate LTE Connection Reliability for Train Operators”.

  Tester genomfördes på 50 tågsätt som trafikerade sträckningen Malmö-Stockholm under tidsperioden 2019-2021. Antagandet var att aggregerad konnektivitet, dvs flera samtidiga anslutningar, ökar tillförlitligheten och ger ett stabilare stöd för anslutning.

 • 2023-02-27

  Mätningar av verkliga 5G-nät i Rom

  Som en del av DRIVE-projektet genomförs nu mätningar av 5G-nätverk i Rom, Italien, där två stora mobiloperatörer sätts under luppen vad gäller täckning, anslutningsmöjlighet, latens och strömningsprestanda.

  I december 2020 till januari 2021 genomfördes storskaliga mätningar i centrala delar av Rom i Italien, för att analysera den pågående utvecklingen av mobilnätet och den inledande utbyggnaden av 5G Non-Standalone operativa nät.