Nyheter

 • 2019-11-13

  Pris för bästa vetenskapliga artikel

  Cristian Hernandez Benet, doktorand i datavetenskap vid Karlstads universitet, har tilldelats priset Best Paper Award vid konferensen IEEE CloudNet, en stor internationell konferens om molnnätverk i portugisiska Coimbra som hölls den 4-6 november.

  – Den här konferensen samlar världens mest framstående forskare inom molnnätverk så det är i hård konkurrens som Cristian fått priset. Det gör det extra roligt och imponerande, säger Andreas Kassler, professor i datavetenskap och Cristians handledare.

  Cristian Hernandez Benet har tagit fram en metod som ger en jämnare fördelning av belastningen i datanätverk genom att datapaket fördelas över olika parallella vägar mellan servrar. På så sätt når informationen servern snabbare.

 • 2019-11-06

  Appar har blivit säkrare efter GDPR

  Forskare vid Karlstads universitet har studerat hur appars tillgång till privat data har ändrats sedan införandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i maj 2018. Studien visar att appar har mindre tillgång till privat data idag, men att många appar fortfarande har åtkomst till fler funktioner än vad som beskrivs i deras integritetspolicy.

  – Vi har sett förändringar i appars beteende som pekar på en positiv effekt av GDPR, säger Lothar Fritsch, docent i datavetenskap vid Karlstads universitet. Många leverantörer har arbetat med att göra sina appar mer GDPR-kompatibla.

 • 2019-10-30

  Inspirerande gästföreläsning om cybersäkerhet

  Cybersäkerhet angår dig, ditt arbete och din forskning - och blir allt viktigare. Ett hållbart samhälle utan cybersäkerhet existerar inte. Det var huvudbudskapet när forskaren och cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix, Stockholms universitet och Cybercom, höll en öppen gästföreläsning på Karlstads universitet.

  Den 25 oktober arrangerade CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en öppen gästföreläsning med forskaren och cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix. Temat var cybersäkerhetens roll i ett hållbart samhälle. Föreläsningen handlade om hur människor, organisationer och samhället i stort påverkas av cybersäkerhet, både i dag och i framtiden, och vad som kan hända när säkerheten brister.

 • 2019-10-29

  Simone Fischer-Hübner i jury för europeisk cybersäkerhetstävling

  Den 9-11 oktober hölls den årliga tävlingen European Cyber Security Challenge, där 20 lag från lika många europeiska länder löste säkerhetsrelaterade utmaningar. Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet deltog i juryn.

  – Det finns ett stort behov av att få fler att arbeta med IT-relaterade säkerhetsproblem, säger Simone Fischer-Hübner. Tävlingen är ett sätt att öka intresset för cybersäkerhet och det är ett bra tillfälle för intresserade ungdomar att arbeta i team, vässa sina kunskaper och att nätverka med branschledande organisationer.

 • 2019-10-22

  Nytt projekt ska förbättra prestanda och integritet för 5G-användare

  5G-nätverkets lansering närmar sig och förväntningarna är stora. Både privatpersoner och industri ser fram emot högre hastighet, minimal fördröjning och möjligheten att hantera fler uppkopplade enheter samtidigt. Men hur tar man bäst till vara på de nya möjligheterna med 5G-tekniken? I projektet Performance and Anonymity in Future 5G Networks (PAF5G) ska forskare vid Karlstads universitet studera hur användarnas prestanda kan förbättras genom att använda flera uppkopplingar, samtidigt som den personliga integriteten skyddas.

  5G-nätet kommer att erbjuda fler flexibla lösningar vilket innebär att användarna kommer att kunna anpassa tekniken efter sina behov.

 • 2019-10-17

  Hög kvalitet på vår forskning inom molnnätverk

  Tre vetenskapliga artiklar från Datavetenskap vid Karlstads universitet har blivit accepterade till IEEE CloudNet, en stor internationell konferens om molnnätverk i portugisiska Coimbra.

  – Det är ovanligt att en forskargrupp har med tre artiklar på en konferens på den här nivån, säger Andreas Kassler, professor i datavetenskap. Det är ytterligare ett kvitto på att vår forskning håller hög internationell standard.

  De vetenskapliga publikationerna hör alla till projektet HITS, High Quality Networked Services in a Mobile World, vars syfte är att bidra till utvecklingen av högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld. Forskningen sker i nära samarbete med industriella partners.