Nyheter

 • 2017-07-05

  Säkerhet och integritetsskydd i molntjänster

  Molnbaserade tjänster är en av de mest snabbväxande delarna på ICT-marknaden men ett problem är osäkerhet angående skyddet av informationen i dessa tjänster. Med anledning av det så samlades cirka 30 forskare och experter under tre dagar, 27-29 juni, på Karlstads universitet för ett partnermöte inom projektet Prismacloud, Privacy and Security Maintaining Services in the Cloud.

  Prismacloud är ett europeiskt forskningsprojekt vars syfte och ambition är att skapa säker hantering av information lagrad i molntjänster samt erbjuda användare verktyg som skyddar deras integritet. Genom praktiska tillämpningar av nya kryptografiska koncept och metoder utvecklas nästa generations tekniker för bättre säkerhet och integritetsskydd samt mer användbara molnbaserade tjänster.

 • 2017-06-30

  Framtidens nätverkstjänster i multipla molnbaserade miljöer

  Internettjänster blir en allt större del av vår vardag och ju mer komplexa tjänster som utvecklas desto högre krav ställs på systemen och nätverken bakom tjänsterna. Under veckan, 26 juni – 30 juni, arrangerade datavetenskap vid Karlstads universitet sommarforskarskolan ACRO 2017 med fokus på hantering av nätverkstrafik och fördröjningar i framtidens nätverkstjänster i multipla molnbaserade miljöer.

  - Utvecklingen kring placering av nätverkstjänster går allt mer mot att använda sig av virtualisering och multipla molnbaserade miljöer. Det innebär att fler och fler tjänster är sammankopplade av funktioner i många olika system och att stora mängder data behöver transporteras mellan systemen, berättar Andreas Kassler, professor i datavetenskap och en av sommarforskarskolans arrangörer.

 • 2017-06-29

  Doktorand på internationellt forskarutbyte i Tokyo

  Ricardo Santos, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet, är en av det fåtal juniora forskare vid svenska lärosäten som erbjudits möjlighet att under sommaren delta i ett japanskt forskarutbyte. Från början av juni och två månader framåt befinner sig Ricardo i Tokyo och arbetar tillsammans med forskarkollegor vid Tokyo Institute of Technology.

  Dataöverföring i framtidens mobilnät
  Ricardo Santos arbetar med att optimera nya sätt att överföra data i framtidens mobilnät. Datatrafiken i mobila nätverk fortsätter att öka kraftigt och för att klara av det så måste det utvecklas nya lösningar. Ricardos forskning fokuserar på trådlösa nätverk som utnyttjar höga frekvensband för att transportera och kommunicera stora mängder data. Dessa frekvensband är dock mycket känsliga för påverkan och olika typer av hinder.

 • 2017-06-21

  Utmärkelse för bästa Demo under IFIP Networking

  Projektet NEAT tilldelades utmärkelsen ”Bästa demo” under konferensen IFIP Networking som arrangerades i Stockholm den 12-15 juni. Demon presenterades av Zdravko Bozakov (Dell EMC) som representerade alla författarna.

  Demon "A NEAT framework for application-awareness in SDN environments" är ett gemensamt arbete av Karlstads universitet och Dell EMC som illustrerar hur NEAT kan integreras i ett SDN (Software Defined Networking) scenario. Demon visar hur NEAT, tillsammans med en OpenDaylight kontroller, kan förbättra prestandan för applikationer som kräver låg fördröjning eller hög bandbredd.

 • 2017-06-16

  Så påverkas högre utbildning av nya dataskyddsförordningen

  Den 22 juni håller Lothar Fritsch, docent i datavetenskap vid Karlstads universitet, en workshop om integritet och samtycke vid ImperialCollege i London.

  Den nya dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, träder i kraft den 25 maj 2018 och kommer att innebära ett nytt regelverk för att skydda EU medborgares rätt att styra över sin personliga data.

  Workshopen är en del av en endagskonferens riktad mot yrkesverksamma inom högre utbildning. Experter inom högre utbildning, integritet och lagstiftning samt teknik förklarar hur organisationer behöver förändra sina informationspolicys samt visa upp goda exempel.

 • 2017-06-14

  Säkerhet och personlig integritet i digitala vård- och hälsosystem

  För att förbättra och effektivisera vård och hälsorelaterade tjänster världen över så ökar användandet av digitala hjälpmedel. Det här kommer inte enbart med positiva effekter utan öppnar även för nya typer av hot kring informationssäkerhet och personlig integritet.

  Informationssäkerhet och skydd av den personliga integriteten är bland de viktigaste faktorerna i utvecklingen av kvalitativa digitala hjälpmedel inom vården. Utan det finns stora risker att skada individer i vårdgivande situationer. Leonardo Iwaya, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet, arbetar med och undersöker sätt att säkra informationen och värna om den personliga integriteten vid användandet av mobila verktyg inom vården.