Nyheter

 • 2020-08-27

  Många vinster genom samverkan

  Samverkan med näringslivet är viktigt för många av Datavetenskaps forskningsprojekt som skapar framtidens högteknologiska lösningar. Ett exempel är det 6-åriga projektet HITS, High Quality Networked Services in a Mobile World, vars syfte är att bidra till utvecklingen av högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld.

  – Alla delprojekten inom HITS sker i nära samarbete med industriella partners, säger Karl-Johan Grinnemo, projektdeltagare och docent i datavetenskap vid Karlstads universitet. Vi forskare bidrar med vår expertis och näringslivet förser oss med sin kunskap, case och dataunderlag, och genom denna samverkan kan företagen få bättre produkter och ökad konkurrenskraft.

 • 2020-08-21

  Uppsatspris till Michel Gokan vid institutionen för datavetenskap vid Karlstads universitet

  Vid IEEE Conference on Network Softwarization 2020 tilldelades Michel Gokan, doktorand vid institutionen för datavetenskap, priset för bästa studentuppsats för ”A performance modelling approach for SLA-aware resource recommendation in cloud native network functions”.

  Michels arbete fokuserar främst på resursprestanda inom nätverksarkitekturer och använder Network Function Virtualization (NFV)-Inspector, ett prisbelönt verktyg för att mäta prestanda som kommer att bli den primära drivkraften för utvecklingen av nästa generations 5G-nätverk. Lansering av 5G på bred front förväntas ske under 2021.

 • 2020-07-03

  Studenter från Karlstads universitet är Värmlands innovationsvinnare inom det nationella SKAPA-programmet

  Nu är årets SKAPA-pristagare utsedda i Värmland och till den nationella finalen skickas två bolag som möter behov inom hållbart byggande och psykisk ohälsa och utanförskap bland universitetsstudenter.

  Årets länsvinnare
  Studenterna som startat Woodbe Engineering heter John Segolsson och Filip Palosaari och tog sin examen i byggteknik på Karlstads universitet i år. Woodbe Engineering har utvecklat en lösning som gör det möjligt att bygga en trästomme utan skruv eller mekaniska förbindelser i metall. Genom att istället skapa ett självlåsande stomsystem bidrar lösningen till att förkorta byggtider, att utveckla det industriella byggandet och bidra till ett mer hållbart byggande.

 • 2020-06-23

  Tre forskningsbitar inom datavetenskap pusslas ihop

  Karlstads universitet har beviljats medel av KK-stiftelsen för ett projekt inom det som kallas ”Internet of things” – processer som gör industrin smartare med hjälp av AI-teknik.

  Andreas Kassler, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, vad är det ni vill göra?
  - Industrin förändras hela tiden och installationer av sensorer blir allt vanligare då mycket förs över till maskininlärning för analys i lokala datorer. Det vi kallar AI-baserade edge-tjänster. De här tre delprojekten kommer att ingå i ett KK-stiftelsen-finansierat synergiprojekt som vi genomför med Ericsson, Tieto, Uddeholm, Time Critical Networks samt Karlstads El och Stadsnät. I det här forskningsprojektet vill vi framförallt föra samman tre forskningsbitar.

 • 2020-06-05

  Per Hurtig är ny docent i datavetenskap

  Per Hurtig är Datavetenskaps senaste docent. Hans forskning handlar om att göra kommunikation över internet snabbare och mer effektiv.

  – Antalet uppkopplade enheter har ökat enormt de senaste åren vilket i sin tur har skärpt kvalitetskraven betydligt, säger Per Hurtig. Både applikationer och användare är numera beroende av högre kvalitet, i termer av snabbare uppkoppling och lägre fördröjningar. Min forskning handlar mycket om hur användare av uppkopplade enheter, såsom mobiltelefoner, ska få en bättre upplevelse.

  Tre fokusområden
  Sedan disputationen 2012 har Pers arbete varit inriktat på tre områden som speglat mobilanvändningen och dess utveckling i samhället.

 • 2020-05-26

  Så kan arbetet med säkra brandväggar effektiviseras

  Korrekt installation av brandväggar är ett utmanande arbete som blir svårare och svårare allt eftersom ett nätverk växer. Artem Voronkov, nybliven doktor i datavetenskap, har fokuserat på hur man kan hjälpa systemadministratörer att förbättra hanteringen av brandväggar.

  De flesta företag har tillgång till internet och internetanslutna nätverk. Det finns många hot online som kan skada datasystem som till exempel trojaner och DoS-attacker (Denial-of-Service), och leda till stöld av konfidentiell data, driftstörningar och ekonomiska förluster. Alla organisationer oavsett storlek, typ av verksamhet och infrastruktur, kräver säkerhetslösningar som skyddar deras nätverk mot det ständigt växande antalet säkerhetshot. Brandväggar är en viktig komponent i datasäkerheten som skyddar nätverk genom att kontrollera inkommande och utgående trafik.