Nyheter

 • 2019-04-02

  Nytt projekt ska göra smarta enheter och miljöer säkrare

  Det finns många problem med smarta enheter med avseende på säkerhet och personlig integritet. Det går tillexempel att spåra personer och kartlägga deras aktiviteter. Ett nytt projekt med forskare från Karlstads universitet ska kartlägga problemen i syfte att höja säkerheten för nästa generations smarta enheter och miljöer.

  – När man använder smarta enheter behöver man ange en rad personliga uppgifter, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Men, varför behöver min belysningsapp veta mitt namn, adress och e-post för att fungera? Ofta behöver vi ange onödigt mycket information. Genom det här projektet hoppas vi kunna ta fram en prototyp för olika komponenter som kan säkra den personliga integriteten. På så sätt kan vi visa att det faktiskt går att göra det på ett integritetsvänligt sätt.

 • 2019-03-18

  Ny lösning för säker centraliserad logginsamling

  En av svårigheterna med att centralisera loggar är att garantera att informationen inte läcker. Nu har forskare vid Karlstads universitet tagit fram en teknisk lösning för att transportera loggar via molntjänster på ett säkert och enkelt sätt.

  – Det finns olika tekniker för att skydda loggar när man centraliserar dem. Man kan till exempel kryptera dem, verifiera att ingen ändrat på dem och verifiera att loggarna kommer från en specifik enhet. Det här är välkända loggningskunskaper, det som är nytt är att vi nu har tagit fram alla de här tjänsterna i ett och samma paket, säger Rasmus Dahlberg, doktorand i datavetenskap vid Karlstads universitet.

 • 2019-03-01

  Nytt projekt ska höja cybersäkerheten i Europa

  Som enda svenska representant, deltar forskare från Karlstads universitet i ett stort europeiskt forsknings- och innovationsprojekt, inom Horizon 2020. Syftet med projektet är att höja kompetensen inom cybersäkerhet i Europa.

  – Vi har en stark profil inom säkerhet och identitetsskyddande tekniker. Att vi blivit utvalda ser vi som ytterligare ett bevis på att vår forskning håller högsta kvalitet, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

 • 2019-02-22

  Nytt utbildningsprogram i datavetenskap

  I höst startar ett nytt program i datavetenskap vid Karlstads universitet, en treårig utbildning för den som gillar IT och programmering men som inte vill läsa fysik, elektroteknik eller så mycket matte.

  – Vi har skräddarsytt programmet för de som läst Natur- och Teknikprogrammen på gymnasiet, säger Tobias Pulls, programledare för den nya utbildningen. Vi tar till vara på mattekunskaperna därifrån och läser inte så mycket mer matte, bara det nödvändigaste. Det här är ett renodlat program för den dataintresserade.

  Det nya programmet, med 30 platser, har inget behörighetskrav för fysik och innehåller heller inga kurser inom fysik eller elektroteknik. På så sätt skiljer det sig från ingenjörsutbildningarna.

 • 2019-02-12

  Ny plattform underlättar NFV-forskares arbete

  Michel Gokan Khan, doktorand i datavetenskap vid Karlstads universitet, har tagit fram en ny plattform för att optimera infrastrukturen för nästa generations 5G-nät. Verktyget, NFV-Inspector, är till stor hjälp för industri och forskare inom nätfunktionsvirtualisering (NFV) i arbetet med att minska fördröjningar, kostnader och energiförbrukning.

  – Det här verktyget sparar mycket tid och gör NFV-forskares arbete mycket enklare, säger Michel Gokan Khan. Att köra testerna manuellt, förbereda och bearbeta resultatet skulle ta flera månader, nu är det bara några klick bort.

  Michel, som har arbetat inom industrin i många år, såg en möjlighet att tillämpa sina programmeringskunskaper under doktorandtiden. Under de första månaderna utvecklade han NFV-Inspector.

 • 2019-01-31

  Studenter har utvecklat app för ny typ av kulturupplevelse

  Poddpjäser som förhöjer lyssnarens upplevelse genom interaktiva effekter. Det har blivit verklighet genom ett samarbete mellan dramatikern Amanda Fromell och datateknikstudenter vid Karlstads universitet. Tillsammans har de skapat en ny typ av kulturupplevelse där telefonen interagerar med innehållet och exempelvis vibrerar i takt med hjärtljud, blir varm vid en hetsig dialog eller skickar länkar som relaterar till innehållet i podden.

  – Syftet är erbjuda en konstform som alla med en smart telefon kan ta del av. Jag ville interagera innehållet med sidoeffekter för att förstärka upplevelsen hos lyssnaren, säger Amanda Fromell dramatiker och doktorand vid Department of Drama and Theatre Arts vid universitetet i Birmingham.
  – Jag har länge varit intresserad av hur olika algoritmer påverkar telefonanvändaren. Det här projektet är även en utforskning där användaren får se vilken kontroll som telefonen har över oss.