Nyheter

 • 2017-04-24

  Forskarstudenter agerade rådgivare i internationell cybersäkerhet

  Den 20-21 april deltog forskarstudenter från Karlstads universitet i en internationell tävling i cybersäkerhet, arrangerat av den amerikanska tankesmedjan Atlantiska rådet. Tävlingen gick ut på att forskarstudenterna agerade rådgivare i internationella säkerhetsfrågor kopplade till krissituationer orsakade av cyberattacker.

  Tidigare i år vann laget, Dr Robot från Karlstads universitet, den nationella tävlingen Cyber Challenge 2017 arrangerat av bland annat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Genom vinsten erbjöds laget finansiering och möjlighet att delta i den internationella varianten, Cyber 9/12 student challenge 2017. 

  Tävlade mot United States Military Academy
  Under två dagar tävlade Dr Robot mot 24 andra studentlag vid Geneva Centre for Security Policy (GCSP). De andra lagen kom bland annat från United States Military Academy och University of Oxford.

 • 2017-04-21

  Karlstads universitet bidrar till utveckling av smarta elnät i Afrika

  I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. För att kunna göra det är utvecklingen av smarta elnät en viktig faktor. Det är en av grunderna till att datavetenskap vid Karlstads universitet deltar i projektet DAMOC, Development of a HArmonized MOdular Curriculum for the Smart Grid.

  DAMOC, syftar till att utveckla masterutbildningar för universitet i Sydafrika och Tanzania med fokus på smarta elnät. I Sydafrika har arbetet med att utveckla smarta elnät redan påbörjats vilket också förväntas spridas till andra delar av Afrika. I Tanzania, till exempel, är det ett utpekat mål att tillhandahålla tillförlitlig el till ett rimligt pris för att skapa tillväxt och bekämpa fattigdom.

 • 2017-04-19

  Studenter utvecklar funktionalitet åt ledande IT-företag

  Genom forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld, har tre studenter vid Karlstads universitet möjligheten att se sina studentarbeten bli verklighet som funktionalitet i ett nischat teknikföretags system.

  Studenterna Ricky Andersson, Filip Västlund och Sebastian Salomonsson läser sin sista termin på programmet civilingenjör datateknik vid Karlstads universitet. De är i full gång med sina examensarbeten vilka, genom forskarprofilen HITS, görs i samarbete med företaget Procera Networks.

 • 2017-04-18

  Atea är ny partner i Privacy & Us

  Som ett led i Ateas offensiva satsning inom säkerhet har bolaget valt att bli Industry Partner till det innovativa utbildningsnätverket Privacy & Us och deras Europeiska forskningsprojekt inom personlig integritet.

  Syftet med projektet är att ge tretton forskare en unik möjlighet att utbyta idéer och diskutera utmaningar med specialister som jobbar praktiskt med säkerhets- och integritetsfrågor.

 • 2017-04-18

  Internationell sommarforskarskola för framtidens internettjänster

  Den 26 juni – 30 juni arrangeras en sommarforskarskola på Karlstads universitet med fokus på hantering av nätverkstrafik och fördröjningar kopplade till framtidens nätverkstjänster i multipla molnbaserade miljöer.

  Internettjänster blir en allt större del av vår vardag och ju mer komplexa tjänster som utvecklas desto högre krav ställs på systemen och nätverken bakom tjänsterna.

  - Utvecklingen kring placering av nätverkstjänster går allt mer mot att använda sig av virtualisering och multipla molnbaserade miljöer. Det innebär att fler och fler tjänster är sammankopplade av funktioner i många olika system och att stora mängder data behöver transporteras mellan systemen, berättar Andreas Kassler, professor i datavetenskap och en av sommarforskarskolans arrangörer.

 • 2017-04-04

  Få har koll på personlig data på nätet

  Enligt en studie gjord av forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet så är det få personer som känner till hur ens personliga data samlas in, används, delas och hur man själv kan komma åt den. I samband med att EU:s nya dataskyddsdförordning träder i kraft under 2018 så ställs det större krav på möjligheten för användare att komma åt sin egen data.

  Inom ett drygt år träder EU:s nya dataskyddsdförordning GDPR, General Data Protection Regulation, i kraft. Det innebär bland annat att alla nätbaserade tjänster där personliga data finns lagrade ska erbjuda möjligheten för varje användare att komma åt och ladda ned sin data.

  - Att enbart ladda ned sin personliga data kommer inte hjälpa de flesta användare att förstå den utan de behöver också kunna få det visualiserat, säger Farzaneh Karegar, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet.

@kaucs

Forskarstudenter agerade rådgivare i internationell cybersäkerhet https://t.co/OCA0J4WZq9