Nyheter

 • 2018-10-12

  Nya flexibla spetsutbildningar bidrar till livslångt lärande

  Karlstads universitet har under de senaste åren satsat intensivt på att utveckla flera internationella och flexibla spetsutbildningar. Under våren 2019 startar tre nya kurser som riktar sig till verksamma inom tjänsteinnovation och datakommunikation.

  - Med etableringen av de nya kurserna positionerar sig Karlstads universitet som en av de främsta i Sverige inom den här typen av utbildningar, säger Jörg Pareigis, projektledare.

 • 2018-10-04

  Forskargruppen Datavetenskap får högt betyg av expertgrupp

  Den 27-28 september arrangerade Datavetenskap vid Karlstads universitet en workshop för att få extern input på forskargruppen. Medarbetare presenterade forskningsmiljön för en internationell och rådgivande expertgrupp, IAB – International Advisory Board, som i sin tur gav feedback för utveckling.

  Att forskargruppen Datavetenskap har utvecklats mycket sedan excellentstatusen inrättades 2014 blev tydligt på många fronter. Bland annat har externfinansierade projekt ökat, flera seniora forskare och forskarstudenter har rekryterats och därmed har personalstyrkan förstärkts. Forskargruppens publikationer har ökat både när det gäller antal samt kvalitén på var de presenteras och publiceras.

  IAB-medlemmarna fick lyssna till universitetets rektor Johan Sterte, presentationer om pågående forskning samt ta del av doktorandernas forskningsområden genom en postersession.

 • 2018-09-25

  Nätverket som ger jobb

  Det lönar sig att nätverka och engagera sig under studietiden - det var tydligt då studenter och företagsrepresentanter inom SNITS, Samverkan Näringsliv och IT-studenter vid Karlstads universitet, träffades för att knyta kontakter vid årets IT-middag den 20 september.

  Att många studenter erbjuds arbete efter avslutade ex-jobb var något som alla de tio deltagande företagen betonade under den inledande presentationen.

  – Sogeti har anställt fem nyutexaminerade studenter nu i höst och fyra av dem har gått SNITS-vägen. Ta kontakt med oss företag, det lönar sig, uppmanade Åsa Maspers, konsultchef och rekryteringsansvarig vid Sogeti.

 • 2018-09-21

  Vem är Karlstads bästa programmerare?

  Lördag den 6 oktober arrangerar Datavetenskap vid Karlstads universitet årets upplaga av Karlstadsmästerskapen i programmering. Tävlingen sker i lag med upp till tre personer, som på fem timmar ska lösa ett dussin programmeringsuppgifter. Studenter, anställda, företagare, alla är välkomna att tävla om titeln som Karlstads bästa programmerare.

  Karlstadsmästerskapen i programmering är en deltävling i de nordiska mästerskapen i programmering, NCPC, som går parallellt på flera universitet och högskolor i Norden. Tävlingen sker i lag med upp till tre personer, som på fem timmar ska lösa ett dussin uppgifter med programmering i C, C++, C#, Go, Java, Objective-C eller Python. Uppgifterna ska lösas utan extern hjälp och programkoden skickas in till ett automatiskt rättningssystem.

 • 2018-07-03

  Nytt projekt för att definiera Internetaccess

  Datavetenskap vid Karlstads universitet är delaktiga i ett nytt projekt där Internetstiftelsen (IIS) och Netnod samlar operatörer, tekniker och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition av vad en Internetaccess är. Syftet är att underlätta för både användare och leverantörer att veta och vara överens om vad som förväntas av den uppkoppling man köper.

  Allt fler delar av samhället blir beroende av en stabil internetuppkoppling. Bland blåljusmyndigheter och vården är detta extra tydligt, här kan det vara en fråga om liv och död. I och med att betydelsen av internetuppkopplingen ökar blir det också viktigt att faktiskt veta vad som ingår när man upphandlar Internetaccess.

 • 2018-06-27

  Digitalisering, medicin och hälsa i fokus

  Mellan 18-21 juni arrangerades det internationella symposiet IEEE CBMS 2018 vid Karlstads universitet. Cirka 100 internationella forskare och andra experter inom medicin- och hälsovårdsteknik besökte universitetet och deltog vid symposiet för att presentera egen forskning och kunskap samt ta del av och utbyta erfarenheter med andra.

  - IEEE CBMS är en topprankad konferens och det här är första gången den arrangeras i Sverige, berättar Bridget Kane, docent i informatik vid Handelshögskolan. Under konferensdagarna har vi fått mycket positiv feedback från deltagarna, både för konferensens innehåll och genomförande.

  IEEE CBMS 2018 är det 31:a Internationella symposiet om databaserade medicinska system. CBMS står för Computer-Based Medical Systems och konferensen hålls i juni varje år. Den samlar forskare och andra experter från en rad olika fält med koppling till medicin- och hälsovårdsteknik.

@kaucs

RT @KAU: Nya flexibla spetsutbildningar bidrar till livslångt lärande: https://t.co/BBFrkzcDqf #kompetensutveckling #MOOC @CTFse @kaucs