Nyheter

 • 2018-03-13

  Karlstads universitet utvecklar fler digitala spetsutbildningar

  I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram. Dessa kommer att starta våren 2019.

  De nya kurserna utvecklas tillsammans med ett antal industripartners inom ramen för projektet WISR17 som leds av CTF, Centrum för tjänsteforskning. Kurserna riktar sig främst mot yrkesverksamma och kommer att utvecklas av forskningsmiljöerna Datavetenskap och CMM - Karaktärisering och modellering av material.

 • 2018-03-09

  Fullsatt SNITS-lunch med fokus på digitalisering av livsmedelsindustrin

  Det var fullsatt sal när Elvenite var värd för senaste SNITS-lunchen på Karlstads universitet. Studenter från IT-utbildningarna fick lyssna till Pär Andersson som berättade om digitaliseringens påverkan på livsmedelsindustrin och några konkreta exempel från deras vardag. T.ex. hur man med Avancerad Analys skulle kunna minska antalet laxlus i de Norska laxodlingarna.

  Med några av Nordens största varumärken inom Food & Beverage hjälper Elvenite sina kunder att digitalisera processer och effektivisera sina verksamheter för att på ett hållbart sätt, leverera en riktigt god kundupplevelse. Några exempel på Elvenites fokusområden inom Food & Beverage är:

  • Fiskförädling
  • Mejeri & Chark
  • Bryggeri
  • Dagligvaruhandeln

 • 2018-02-23

  Studenter bidrar till forskning och en säkrare digital tillvaro

  Våra smarta telefoner läcker ständigt information om oss. Hur informationen sedan används är det få av oss som vet. Studenter inom datavetenskap vid Karlstads universitet har utvecklat Kaudroid – ett verktyg för att undersöka hur appar utnyttjar tillåtelser för att samla in data om oss som användare.

  85 procent av Sveriges befolkning har en smart telefon
  Enligt den årliga rapporten ”Svenskarna och Internet” så har 85 procent av Sveriges befolkning över 12 år en smart telefon år 2017. För att applikationerna som vi installerar på våra smarta telefoner ska fungera, kräver de ofta tillåtelse till åtkomst av vissa data och funktioner. Hur de sedan använder vår tillåtelse är många gånger otydligt. För att vi som medborgare i den digitala världen ska känna oss trygga är det viktigt att säkerställa att den data vi lämnar ifrån oss hanteras på ett säkert sätt.

 • 2017-12-22

  Öppen källkod - från ”geekigt” till bäst

  För 15 år sedan var öppen källkod bara något för de allra ”geekigaste” utvecklarna. Idag, däremot, verkar dessa utvecklare vara de mest eftertraktade. Företaget Repill Linpro jobbar enbart med produkter baserade på öppen källkod och under årets sista snitslunch, den 5 december, stod de som värd på temat ”Kickstarta din karriär med Open Source”.

  Open Source, eller öppen källkod, syftar till programvara som är utvecklad och byggd på källkod som är öppen för vem som helst att använda, ändra och utveckla samt sprida vidare. Motsatsen till öppen källkod är licensbelagd, eller så kallad proprietär, programvara.

 • 2017-12-15

  Internationellt doktorandnätverk för forskning om integritet och användbarhet

  Internet och vår allt mer digitala värld erbjuder mängder av fördelar men det kan också komma med ett pris – vår personliga integritet. Genom ett internationellt doktorandnätverk syftar projektet Privacy&Us till att hitta lösningar för att vi som medborgare ska kunna ta del av digitaliseringens fördelar och samtidigt värna om den personliga integriteten.

  Projektet är uppbyggt kring 13 kreativa, entreprenöriella och innovativa doktorander som bedriver forskarstudier med fokus på personlig integritet och användbarhet på nätet. Privacy&Us är ett samarbetsprojekt som består av nio universitet och företag från Sverige, Österrike, Tyskland, Storbritannien och Israel. Till projektet finns även sju samarbetsparter knutna. Varje doktorand har under forskarstudierna sin hemvist hos en av projektdeltagarna men under tre utbytesperioder bedriver de sin forskning hos någon av de övriga projektdeltagarna eller samarbetsparterna.

 • 2017-12-13

  Öppen plattform för test av mobila bredbandsnätverk

  Det finns ett stort behov av att testa stabilitet och prestanda i mobila bredbandsnätverk. Inom projektet MONROE, Measuring Mobile Broadband Networks in Europe, har en europeisk transnationell plattform för test av mobila bredbandsnätverk utvecklats. Plattformen är nu öppen och tillgänglig för externa aktörer. Öppnandet presenterades under en konferens om mätning och analys av internet.

  2015 startades projektet MONROE med syftet att designa, bygga upp och driva en öppen plattform för att göra skarpa tester på mobila bredbandsnätverk. Framförallt skall plattformen användas för att identifiera nyckelparametrar som påverkar prestandan i mobila bredbandsnätverk och därmed möjliggöra trovärdig, realistisk och meningsfull utvärdering och bedömning av prestandan i nätverken.
   

@kaucs

RT @kaubibl: Kom & lyssna på Tobias Pulls IRL i Studieverkstaden imorgon kl. 12! https://t.co/CZBXFi5rIG #alldigitalweek #gdpr https://t.co