Nyheter

 • 2018-11-16

  Forskare ska bidra till säkrare användning av molntjänster

  Många företag använder sig av molntjänster för att analysera stora mängder data, men det innebär att företagen tappar kontrollen över datan och att den personliga integriteten inte värnas. Ett nytt europeiskt innovationsprojekt med forskare från Karlstads universitet ska skapa en ny plattform för att analysera data på ett integritetsvänligt sätt. Syftet är att höja företagens säkerhet och värna om individers integritet vid molntjänstanvändning för dataanalys.

  Platform for Privacy preserving data Analytics, förkortat PAPAYA, är ett europeiskt innovationsprojekt som ska skapa en ny plattform för att analysera data på ett integritetsvänligt sätt. Detta genom att plattformen inte har direkt tillgång till den data som ska analyseras. Resultatet – en ny typ av molntjänst som erbjuder en helt säker analys av känsliga data som person- och patientuppgifter.

  Efterfrågan på säkra tjänster för analys är stor, särskilt efter införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ställer höga krav på integritetsskydd.

 • 2018-10-22

  Altran om resan från två till 40 anställda på sju år

  Att ha kul på jobbet har varit en viktig drivkraft och framgångsfaktor ända sedan Altran startade upp i Värmland 2011. Sedan dess har de gått från Två till 40 anställda på sju år. På en fullsatt SNITS-lunch fick studenter som läser IT-utbildningar på Karlstads universitet ta del av hur de jobbar för att skapa en bra arbetsplats som utvecklar och engagerar de anställda.

  Altran är Europas ledande teknikkoncern inom ingenjörsverksamhet, forskning och utveckling med drygt 45. 000 medarbetare världen över. Företaget är noterat på Parisbörsen och har funnits sedan 1982.

  Med goda möjligheter att rekrytera, och en vision om att skapa en kul arbetsplats, startade Mattias Lindahl, tillsammans med klasskompisen Johan Lundin, upp Altran i Karlstad i Mattias vardagsrum 2011.

 • 2018-10-19

  Karlstads bästa programmerare är korade

  Den 6 oktober hölls Karlstadmästerskap i programmering där studenter, alumner och representanter från lokala IT- och teknikföretag deltog. Efter avslutad tävling stod det klart att lag Bug repellent, med Dan Wolff från Altran, Marcus Söder från Sogeti och Niclas Fredriksson, student inom datavetenskap vid Karlstads universitet, vunnit med fyra lösta uppgifter.

  – Det var mycket roligt att vara med, säger Marcus Söder från Sogeti. Eftersom det var min första tävling var det bra att vara i samma lag som Dan som varit med tidigare. Det gjorde att vi kunde hoppa över många nybörjarmisstag och direkt fokusera på problemlösningen tillsammans.

  Tio lag med max tre deltagare fick elva programmeringsproblem av varierande svårighetsgrad att lösa på fem timmar. Till sin hjälp hade de endast en dator, litteratur och så de egna kunskaperna.

 • 2018-10-12

  Nya flexibla spetsutbildningar bidrar till livslångt lärande

  Karlstads universitet har under de senaste åren satsat intensivt på att utveckla flera internationella och flexibla spetsutbildningar. Under våren 2019 startar tre nya kurser som riktar sig till verksamma inom tjänsteinnovation och datakommunikation.

  - Med etableringen av de nya kurserna positionerar sig Karlstads universitet som en av de främsta i Sverige inom den här typen av utbildningar, säger Jörg Pareigis, projektledare.

 • 2018-10-04

  Forskargruppen Datavetenskap får högt betyg av expertgrupp

  Den 27-28 september arrangerade Datavetenskap vid Karlstads universitet en workshop för att få extern input på forskargruppen. Medarbetare presenterade forskningsmiljön för en internationell och rådgivande expertgrupp, IAB – International Advisory Board, som i sin tur gav feedback för utveckling.

  Att forskargruppen Datavetenskap har utvecklats mycket sedan excellentstatusen inrättades 2014 blev tydligt på många fronter. Bland annat har externfinansierade projekt ökat, flera seniora forskare och forskarstudenter har rekryterats och därmed har personalstyrkan förstärkts. Forskargruppens publikationer har ökat både när det gäller antal samt kvalitén på var de presenteras och publiceras.

  IAB-medlemmarna fick lyssna till universitetets rektor Johan Sterte, presentationer om pågående forskning samt ta del av doktorandernas forskningsområden genom en postersession.

 • 2018-09-25

  Nätverket som ger jobb

  Det lönar sig att nätverka och engagera sig under studietiden - det var tydligt då studenter och företagsrepresentanter inom SNITS, Samverkan Näringsliv och IT-studenter vid Karlstads universitet, träffades för att knyta kontakter vid årets IT-middag den 20 september.

  Att många studenter erbjuds arbete efter avslutade ex-jobb var något som alla de tio deltagande företagen betonade under den inledande presentationen.

  – Sogeti har anställt fem nyutexaminerade studenter nu i höst och fyra av dem har gått SNITS-vägen. Ta kontakt med oss företag, det lönar sig, uppmanade Åsa Maspers, konsultchef och rekryteringsansvarig vid Sogeti.

@kaucs

Forskare ska bidra till säkrare användning av molntjänster - Karlstads universitet https://t.co/IQq2zYiUnD