Nyheter

 • 2017-11-21

  SNITS-lunch: Stamford om systemutveckling – Då, Nu & Sen

  Närmare 70 IT-studenter var på plats på senaste SNITS-lunchen på Karlstads universitet. Månadens värd var Stamford som delade med sig av erfarenheter och utmaningar i arbetet med att vidareutveckla stora skräddarsydda affärssystem, vissa av dem som varit i drift i över 20 år.

  Stamford i Karlstad grundades 1990 och har utvecklas från ett renodlat konsultföretag, till ett företag med produktinriktad verksamhet. Produkterna består främst av branschanpassade lösningar för fastighetsbolag, detaljhandel och butik med kunder som tex Coop, HSB och Beijer Byggmaterial.

  - Sedan hösten 2016 har vi även ett kontor i Stockholm med mer konsultinriktad verksamhet mot försäkring och offentlig sektor. Idag är vi ca 50 anställda i Karlstad och Stockholm, säger Robin Staxhammar, från Stamford.

 • 2017-11-17

  Forskning om den pågående nätverkstransformationen presenterades under konferens

  Den 6-8 november deltog forskare från Karlstads universitet vid en konferens i Berlin för att presentera forskning kopplad till 5G och de nya nätverksarkitekturer som växer fram. Den rapida digitalisering vi lever i kräver enorm kapacitet av dagens och framtidens nät och för att kunna möta dessa krav behövs nya, mer automatiserade och flexiblare nätverk.

  Nuvarande nätverk är ofta resurskrävande och kostsamma att bygga ut och implementera nya tjänster och funktioner på. Delvis beror det på att funktionerna och komponenterna som bildar nätverken ofta har behov av specifik fysisk hårdvara. Inom Datavetenskap vid Karlstads universitet är ett av fokusområdena datakommunikation och där pågår bland annat forskning om 5G och framtidens kommunikationsnät.

 • 2017-11-10

  Expertrådgivare för internationell utveckling

  För andra året i rad arrangerade Datavetenskap vid Karlstads universitet en workshop för att få extern input på forskningsmiljön. Medarbetare vid datavetenskap presenterade forskningsmiljön för en internationell och rådgivande expertgrupp, IAB – International Advisory Board, som i sin tur gav feedback för utveckling av forskningsmiljön.

  2014 inrättades datavetenskap som en av två excellenta forskargrupper vid Karlstads universitet. I samband med det skapades en IAB, International Advisory Board, för den excellenta forskargruppen. IAB:n består av sex stycken externa rådgivare gällande utveckling och internationalisering. De externa rådgivarna är:

 • 2017-10-20

  Årlig workshop inom forskarprofilen HITS

  Den 3–4 oktober arrangerade forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld, sin fjärde workshop sedan starten 2014. Workshopen är ett tillfälle för alla projektets deltagare att mötas, presentera pågående arbete och diskutera framtida samarbeten och möjligheter.

  Inom forskarprofilen HITS samarbetar Datavetenskap vid Karlstads universitet med fem företag med verksamhet i Sverige för att ta fram nya och bättre nätverkstjänster som möter kraven från vår allt mer mobila värld. Syftet med samarbetet är också att gemensamt stärka konkurrenskraften för svensk industri. Arbetet med att etablera forskarprofilen HITS startade hösten 2014 och finansieras av KK-stiftelsen.

 • 2017-10-18

  Digitalisering på prevas presenterades under snitslunch

  Den 10 oktober arrangerades höstens första snitslunch med företaget Prevas som värd. Pontus Ljungdahl jobbar idag som utvecklare på Prevas där han började 2014. Under lunchen berättade Pontus sin resa till Prevas via examensjobb och hur det är att jobba med digitalisering inom industrin.

  Prevas är ett teknikföretag med cirka 600 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Indien. Pontus Ljungdahl arbetar på Prevas MID i Sverige som utgörs av kontoren i Karlstad och Örebro.

 • 2017-10-13

  Ensam var stark i årets Karlstadsmästerskap i programmering

  Max tre deltagare per lag var tillåtet under Karlstadsmästerskapen i programmering som gick av stapeln på Karlstads universitet den 7 oktober. Dan Wolff, utvecklare på företaget Altran, var ensam i sitt lag och löste flest uppgifter på kortast tid och blev därmed årets programmeringsmästare.

  Karlstadsmästerskapen i programmering är en deltävling i de Nordiska mästerskapen i programmering (NCPC), som gick parallellt på 21 universitet och högskolor i Norden. Lagen som bestod av max tre personer fick elva programmeringsproblem att lösa på fem timmar med bara en dator, litteratur och egna kunskaper till hjälp.

  Dan Wolff är civilingenjör och jobbar som konsult på teknikföretaget Altran. Det här var fjärde gången han deltog i NCPC. Första gången var 2008 i Lund.

@kaucs

RT @CredentialH2020: #CREDENTIAL paper on "Informed Decisions in the Context of Social Login" by @farzkare et al from @kaucs accepted for #…