Nyheter

 • 2022-06-28

  DAMI4.0 förenklar industrins digitalisering

  På Karlstads universitet startades 2021 centrumbildningen DAMI 4.0, en forsknings- och innovationsmiljö med syftet att utnyttja digitaliseringens potential för att göra framtidens industri smartare, mer anpassningsbar och mer hållbar.

  DAMI 4.0 – Digital Adaptive Manufacturing for Industry 4.0 – ska i första hand finnas till för regionens företag men på sikt även bli en nationell resurs.

 • 2022-05-19

  Låg fördröjning genomsyrar stort projekt inom datavetenskap

  Digitaliseringen av industrin och samhället i stort har precis börjat. Kommunikationsteknik och mobilnät fungerar som nyckelfaktorer för den digitala transformationen och kommer att omforma våra liv under det kommande decenniet. Projektet DRIVE har precis landat på Karlstads universitet och kommer att pågå i åtta år.

  Latens är den fördröjning som digitala tjänster utsätts för när de används via internet. Att träffas i ett digitalt möte med ljud och bild är ganska förlåtande men när mer avancerade tjänster ska nyttjas ställs stora krav på att just latensen hålls till ett minimum.

 • 2022-03-21

  Fokus på säkerhet och kommunikation i förnyat masterprogram i datavetenskap

  - Det här leder till en tydligare profilering för ämnet datavetenskap, säger Per Hurtig, programledare för masterprogrammet.

  Ämnets tre starka områden är datakommunikation, datasäkerhet och mjukvarukvalité. Delarna genomsyrar utbildningarna i datavetenskap vid Karlstads universitet.

 • 2022-02-08

  Jakten på bättre och bättre prestanda

  Digitaliseringen av samhället har lett till en ständig jakt på bättre prestanda. Ämnet datavetenskap vid Karlstads universitet bidrar till att snabba på genom ett nytt forskningsprojekt.

  Att invänta förändringar i de stora operativsystemen Linux och Windows är tidskrävande. Forskningen vänder sig nu mot nya tekniker som gör det möjligt att kringgå detta.

 • 2021-11-19

  Rykande färsk rapport om digitala krisövningsverktyg

  Att öva är nyckeln till en stärkt förmåga att agera effektivt i en kris. CriseIT-projekten på Karlstads universitet har haft som mål att skapa möjligheter för kommuner och andra aktörer med krisövningsbehov att öva enklare och oftare.

  Utvecklingen av digitala verktyg som ger stöd för planläggning, genomförande, utvärdering och erfarenhetsåterföring av krisövningar var målet i projektet CriseIT. Exempelvis kan en programvara möjliggöra att en webbtjänst samarbetar mellan olika organisationer och att man kan återanvända olika övningar. Det är viktigt att övningar ska gå att genomföra via dator, läsplatta eller mobiltelefon.

 • 2021-10-12

  Ny gästprofessor i datavetenskap

  Jaap-Henk Hoepman, docent i datavetenskap vid Radboud universitet och IT-juridik vid universitetet i Groningen, välkommen till Karlstads universitet.

  - Tack, Jag har min bakgrund inom datasäkerhet och personlig integritet. Området är multidisciplinärt och innehåller inte bara teknik utan också juridik och samhällsvetenskap. Juridikstudenter behöver exempelvis ha en generell förståelse för IT och hur det fungerar.