Nyheter

 • 2021-11-19

  Rykande färsk rapport om digitala krisövningsverktyg

  Att öva är nyckeln till en stärkt förmåga att agera effektivt i en kris. CriseIT-projekten på Karlstads universitet har haft som mål att skapa möjligheter för kommuner och andra aktörer med krisövningsbehov att öva enklare och oftare.

  Utvecklingen av digitala verktyg som ger stöd för planläggning, genomförande, utvärdering och erfarenhetsåterföring av krisövningar var målet i projektet CriseIT. Exempelvis kan en programvara möjliggöra att en webbtjänst samarbetar mellan olika organisationer och att man kan återanvända olika övningar. Det är viktigt att övningar ska gå att genomföra via dator, läsplatta eller mobiltelefon.

 • 2021-10-12

  Ny gästprofessor i datavetenskap

  Jaap-Henk Hoepman, docent i datavetenskap vid Radboud universitet och IT-juridik vid universitetet i Groningen, välkommen till Karlstads universitet.

  - Tack, Jag har min bakgrund inom datasäkerhet och personlig integritet. Området är multidisciplinärt och innehåller inte bara teknik utan också juridik och samhällsvetenskap. Juridikstudenter behöver exempelvis ha en generell förståelse för IT och hur det fungerar.

 • 2021-09-20

  Projektet AI4ENERGY i tidningen Aktuell Hållbarhet

  Jonas Forsman, AI-expert på CGI och medlem i AI4ENERGY Advisory Board skriver följande i en artikel:

  ”Nyligen har ett forskningsprojekt inom AI utfört av Karlstads universitet i samarbete med Energimyndigheten, kallat AI4ENERGY, publicerat en studie som beskriver hur man kan använda AI för att prediktera hur mycket energi solen kommer att ge vid en specifik solenergianläggning.

 • 2021-09-06

  Testmiljö för framtidens mobilkommunikationssystem 5G invigd i Karlstad

  DigitalWell Arena och Karlstads universitet har tillsammans med Telia byggt en testmiljö för företag, entreprenörer och andra som utvecklar nya innovativa tjänster.

  5G är femte generationens mobilkommunikationssystem och möjliggör högre kapacitet och bandbredd samt kortare responstid och fördröjning. Förbättringarna underlättar utvecklingen av tjänster inom vård och hälsa, industri och spel.

 • 2021-06-23

  Internationellt projekt ska ge bättre internetuppkoppling för alla

  Karlstads universitet och Deutsche Telekom arbetar tillsammans i ett projekt som ska förbättra internetuppkopplingen för användare. Målet är att tekniken ska finnas i alla mobiltelefoner inom fem år.

  I mobiltelefoner används 4G, 5G och WiFi för att få åtkomst till internet. Projektet MultiAccess ska binda ihop dem på ett flexibelt sätt för att på så vis förbättra uppkopplingen.  

 • 2021-06-21

  Forskning med betydelse för framtidens läkemedel

  Genom ett anslag på cirka 10 miljoner kronor från KK-stiftelsen, kan forskare vid Karlstads universitet starta ett nytt forskningsprojekt för att studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra till kvalitetssäkring och utveckling av läkemedel. Den accelererade framtagningen av vaccin mot covid-19 har gjort att kraven på snabbare utveckling av andra läkemedel också ökat. Den här forskningen kommer ha betydelse för en snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av läkemedel.

  Forskargruppen på Karlstads universitet ska studera hur modern digitaliseringsteknik kan bidra vid kvalitetssäkring och utveckling av oligonukleotider, som är bioinspirerade molekyler som ingår i nästa generations läkemedel. Baserat på spetskunskaper i separationsvetenskap, biosensorteknologi och maskininlärning ska projektet undersöka hur modern digitaliseringsteknik kan påskynda utvecklingen av nya metoder för kvalitetskontroll.