Nyheter

 • 2018-07-03

  Nytt projekt för att definiera Internetaccess

  Datavetenskap vid Karlstads universitet är delaktiga i ett nytt projekt där Internetstiftelsen (IIS) och Netnod samlar operatörer, tekniker och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition av vad en Internetaccess är. Syftet är att underlätta för både användare och leverantörer att veta och vara överens om vad som förväntas av den uppkoppling man köper.

  Allt fler delar av samhället blir beroende av en stabil internetuppkoppling. Bland blåljusmyndigheter och vården är detta extra tydligt, här kan det vara en fråga om liv och död. I och med att betydelsen av internetuppkopplingen ökar blir det också viktigt att faktiskt veta vad som ingår när man upphandlar Internetaccess.

 • 2018-06-27

  Digitalisering, medicin och hälsa i fokus

  Mellan 18-21 juni arrangerades det internationella symposiet IEEE CBMS 2018 vid Karlstads universitet. Cirka 100 internationella forskare och andra experter inom medicin- och hälsovårdsteknik besökte universitetet och deltog vid symposiet för att presentera egen forskning och kunskap samt ta del av och utbyta erfarenheter med andra.

  - IEEE CBMS är en topprankad konferens och det här är första gången den arrangeras i Sverige, berättar Bridget Kane, docent i informatik vid Handelshögskolan. Under konferensdagarna har vi fått mycket positiv feedback från deltagarna, både för konferensens innehåll och genomförande.

  IEEE CBMS 2018 är det 31:a Internationella symposiet om databaserade medicinska system. CBMS står för Computer-Based Medical Systems och konferensen hålls i juni varje år. Den samlar forskare och andra experter från en rad olika fält med koppling till medicin- och hälsovårdsteknik.

 • 2018-06-27

  Hög kvalitet på forskarutbildning i datavetenskap

  UKÄ, Universitetskanslerämbetet, har utvärderat kvaliteten på utbildningar på forskarnivå inom datavetenskap vid svenska lärosäten. Karlstads universitets forskarutbildning inom datavetenskap får i granskningen omdömet hög kvalitet.

  - De senaste tre åren har vår forskarutbildning haft en remarkabel tillväxt, precis som vår övriga forskningsverksamhet. Forskastudenterna är involverade i alla tre av våra forskningsområden, datakommunikation, datasäkerhet och personlig integritet samt programutveckling, säger Karl-Johan Grinnemo, ämnesföreträdare för Datavetenskap vid Karlstads universitet. Forskarstudenterna får ta del av tillämpad forskning genom våra samverkansprojekt som bedrivs ihop med nationella och internationella aktörer från näringsliv, offentlig sektor och akademi.

 • 2018-06-15

  Vad händer inom digitalisering, medicin och hälsa?

  Under kommande vecka (18-21 juni) samlas internationella forskare, representanter från hälso- och sjukvårdssektorn och andra experter på Karlstads universitet för att belysa frågor som rör digitalisering, medicin och hälsa. Framtidens sjukhus, cybersäkerhet och sjukvård samt nya visualiseringstekniker i behandling av cancer är några av de områden som kommer att behandlas under det internationella symposiet IEEE CBMS 2018.

  IEEE CBMS 2018 är det 31:a Internationella Symposiet om databaserade medicinska system och arrangeras vid Karlstads universitet den 18-21 juni. CBMS står för Computer-Based Medical Systems och konferensen samlar forskare från en rad olika fält: datavetenskap, informatik, ingenjörsvetenskap och även experter inom medicinsk teknik som är verksamma inom akademin och den medicinska sektorn.

 • 2018-05-31

  Snitslunch om maskininlärning och artificiell intelligens

  På IT-företaget CGI etablerades enheten Next för ett drygt år sedan. Här jobbas det förfullt med nya och kommande tekniker så som artificiell intelligens och maskininlärning. Under en lunchföreläsning för IT-studenter vid Karlstads universitet försökte Christer Enfors, en av medarbetarna på CGI Next, reda ut skillnaden på de två företeelserna - Vad är egentligen vad? Var går gränsen mellan de två? Vad ska vi ha dem till? Och kommer de att ta våra jobb?

  Artificiell intelligens, AI, är intelligens som uppvisas hos maskiner, medan maskininlärning kan vara en del av att skapa denna typ av intelligens. Maskininlärning, ML, handlar om system som lär sig att producera svar utifrån indata genom aktiv träning. AI är mycket bredare och behöver fler komponenter utöver maskininlärning. Exempel på artificiell intelligens är chat bots och virtuella assistenter.

 • 2018-05-17

  Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från Internetstiftelsen

  Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från Internetstiftelsen. Det ena projektet fokuserar på förbättringar av femte generationens mobilnätverk, 5G, och det andra på förbättringar av anonymitetstjänsten Tor.

  Totalt är det fem projekt som beviljas finansiering och får dela på 1,4 miljoner kronor från Internetstiftelsens Internetfond. Sedan starten 2004 har nära 75 miljoner kronor delats ut till projekt som på olika sätt bidrar till positiv utveckling av internet. För att kunna söka finansiering ska projekten vara fristående och icke-kommersiella. Både privatpersoner och organisationer kan söka finansiering.