Nyheter

 • 2020-12-17

  Projektet Privacy&Us - hur man gör personlig integritet användbar

  Vi utsätts ofta för sekretessmeddelanden som är utformade på ett sätt som knuffar oss till att snabbt samtycka och avslöja mer data än nödvändigt. I projektet Privacy&Us har Karlstads universitet för första gången samordnat ett projekt inom ett europeiskt ramprogram.

  Projektet Privacy&Us (Privacy & Usability), som nyligen avslutats, har utbildat tretton innovativa Early Stage Researchers (ESR) inom området integritet och användbarhet i att resonera, utforma och utveckla nya användbara lösningar för att skydda medborgares integritet.

  - Expertisen inom Privacy&Us är mycket nödvändig för industri, myndigheter och akademi och vi är glada över att det har varit så framgångsrikt, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

 • 2020-12-14

  MiMM-day 2020

  För 4 år sedan tog Elisabet Mellroth och Adrian Muntean Mathematics meets Industry (MiMM) till Karlstads universitet. Idag är MiMM-day ett årligen återkommande event för intresserade av matematik på en högre nivå. Den 15:e december genomförs årets MiMM-day.

  MiMM-day vänder sig till de gymnasiestudenter, doktorander, universitetsstudenter och forskare som har ett extra intresse för matematik. Lokala företag presenterar ett antal problem som deltagarna får försöka lösa under en intensiv dag. Studenterna uppmanas tänka utanför traditionella ramar och dessutom får de en insyn i hur företagen arbetar. Studenterna blir på så vis en potentiell pool för företagets nästa praktikanter eller anställda.

 • 2020-12-03

  Doktorsavhandling i ett ekosystem av personuppgifter

  Insamling och hantering av personuppgifter är alltid en utmaning. Med avhandlingen ”Go the Extra Mile for Accountability: Privacy Protection Measures for Emerging Information Management Systems” har Jenni Reuben doktorerat i ämnet datavetenskap

  För att sätta din forskning i ett sammanhang - kan du ge ett exempel på en heterogen datormiljö?
  - Data eller insamling av personuppgifter lagras inte på ett centralt ställe, det distribueras överallt av många olika parter som samarbetar med varandra för att uppnå ett gemensamt mål. Det finns inte en fullständig bild av varje organisation eller enhet den distribueras i utan det sker över olika enheter. De samarbetar för att bearbeta denna typ av information.

 • 2020-11-19

  Transparens och personlig integritet för mobila fitnessapplikationer

  Patrick Murmanns forskning handlar om att skapa användbar teknik för att hjälpa användare av mobila fitness- och träningsapplikationer att förstå hur den personliga information de delar med sig behandlas och kommer att behandlas.

  Syftet med Patricks avhandling är att systematiskt tillämpa principer som rör användarcentrerad design som underlättar transparens och informerar om hur man kan påverka behandlingen av personuppgifter med hänsyn till målgruppens behov.

  För att uppnå detta får användarna aviseringen på sina mobiltelefoner, exempelvis ett meddelande om missbruk av personuppgifter. Användaren informeras om möjliga konsekvenser av personuppgiftsbehandling och profilering av tjänsteleverantör eller andra tips om hur användaren själv kan förbättra sin integritet.

 • 2020-11-04

  Stärkta integritetsbeslut med hjälp av visuell design

  Hur medveten är du om vilka integritetsbeslut du gör på internet? Agnieszka Kitkowska har i avhandlingen ”Homo Varius: Investigating Intrinsic and Extrinsic Determinants to Explain Online Privacy Decisions” undersökt hur vi kan bli mer medvetna om våra val och vilken betydelse gränssnittet har för dem.

  Heuristik är inom datavetenskap ett sätt att göra smarta antaganden som i sin tur hjälper till att hitta lösningar till ett problem. Agnieszka Kitkowskas forskning fokuserade på att undersöka om dessa integritetsbeslut är rationella eller heuristiskt baserade och hur man kan hjälpa människor att göra mer informerade val.

 • 2020-11-03

  Kvalitetsgranskning för datavetenskap och datateknik klar

  Kvalitetsutvärderingen inom Treklövern för huvudområdet datavetenskap inklusive Civilingenjörsexamen datateknik och högskoleingenjörsexamen datateknik är nu klar.

  Utbildningarna ansen vara ingenjörsmässigt bra men saknar till viss del de vetenskapliga aspekterna. Vidare vill studenterna se en tydligare progression från teori till praktik till presentation med tydliga instruktioner att följa. Förbättringspunkterna stöds av Treklöverns bedömargrupp.