Nyheter

 • 2020-10-12

  Överdriven datatillgång från appar - ett hot mot individuell integritet

  Nurul Momen, doktorand vid institutionen för datavetenskap vid Karlstads universitet, har undersökt huruvida appars tillgång till data tar hänsyn till användarens integritet.

  Låt oss säga, rent hypotetiskt, att det finns en app för att tvätta händerna. Du startar den för första gången och ett gränssnitt förklarar: ”Tillstånd krävs för att få tillgång till vatten”.
  Du trycker på ”Tillåt” och använder då en app för att tvätta dina händer. Därefter lägger du tillbaka telefonen i din ficka. Sedan kommer frågorna. Återkallade jag tillståndet att komma åt vatten? Rinner det fortfarande?

 • 2020-10-07

  Tung metallindustri digitaliseras

  Att digitalisera industrin har visat sig vara ett effektivt sätt att minska antalet fel i produktionsleden. Den nya tekniken har främst funnits i exempelvis bilindustrin. I ett nytt projekt blickar forskare på Karlstads universitet på den riktigt tunga metallindustrin där manuellt arbete fortfarande är vanligt.

  Smidesprocesser i tung metallindustri består av många manuella processer där ett fel kan innebära kostsamma produktionsstopp. Att automatisera de olika stegen med hjälp av maskin- och materiallära, säker datahantering och Internet Of Things är huvuddelarna i forskningsprojektet ”Smart Forge – hållbar produktion genom AI-styrd smidesugn”.

 • 2020-10-05

  Beviljade anslag från KK-stiftelsen möjliggör breddat kursutbud i datavetenskap

  COVID-19 har starkt påverkat arbetsmarknaden. För att tillgodose näringslivets behov av kompetensutveckling öppnar ämnet datavetenskap upp för nya sätt att vidareutbilda sig. Finansieringen sker genom KK-stiftelsen.

  Utifrån den globala situation som uppstod i våras såg KK-stiftelsen en risk för ekonomisk nedgång med korttidspermitteringar och uppsägningar som följd. För att möta situationen öppnade KK-stiftelsen en möjlighet att söka medel för att utveckla nya, och vidareutveckla befintliga, kurser så att de blir tillgängliga för yrkespersoner som vill vidareutbilda sig.

  Datavetenskap vid Karlstads universitet såg snabbt en möjlighet att fortsätta att vara relevanta och kunna erbjuda ett breddat utbud av kurser för delvis nya målgrupper.

 • 2020-08-27

  Många vinster genom samverkan

  Samverkan med näringslivet är viktigt för många av Datavetenskaps forskningsprojekt som skapar framtidens högteknologiska lösningar. Ett exempel är det 6-åriga projektet HITS, High Quality Networked Services in a Mobile World, vars syfte är att bidra till utvecklingen av högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld.

  – Alla delprojekten inom HITS sker i nära samarbete med industriella partners, säger Karl-Johan Grinnemo, projektdeltagare och docent i datavetenskap vid Karlstads universitet. Vi forskare bidrar med vår expertis och näringslivet förser oss med sin kunskap, case och dataunderlag, och genom denna samverkan kan företagen få bättre produkter och ökad konkurrenskraft.

 • 2020-08-21

  Uppsatspris till Michel Gokan vid institutionen för datavetenskap vid Karlstads universitet

  Vid IEEE Conference on Network Softwarization 2020 tilldelades Michel Gokan, doktorand vid institutionen för datavetenskap, priset för bästa studentuppsats för ”A performance modelling approach for SLA-aware resource recommendation in cloud native network functions”.

  Michels arbete fokuserar främst på resursprestanda inom nätverksarkitekturer och använder Network Function Virtualization (NFV)-Inspector, ett prisbelönt verktyg för att mäta prestanda som kommer att bli den primära drivkraften för utvecklingen av nästa generations 5G-nätverk. Lansering av 5G på bred front förväntas ske under 2021.

 • 2020-07-03

  Studenter från Karlstads universitet är Värmlands innovationsvinnare inom det nationella SKAPA-programmet

  Nu är årets SKAPA-pristagare utsedda i Värmland och till den nationella finalen skickas två bolag som möter behov inom hållbart byggande och psykisk ohälsa och utanförskap bland universitetsstudenter.

  Årets länsvinnare
  Studenterna som startat Woodbe Engineering heter John Segolsson och Filip Palosaari och tog sin examen i byggteknik på Karlstads universitet i år. Woodbe Engineering har utvecklat en lösning som gör det möjligt att bygga en trästomme utan skruv eller mekaniska förbindelser i metall. Genom att istället skapa ett självlåsande stomsystem bidrar lösningen till att förkorta byggtider, att utveckla det industriella byggandet och bidra till ett mer hållbart byggande.