Nyheter

 • 2023-09-29

  Karlstads universitet och företaget Dizparc sjösätter nytt forskningsprojekt inom cybersäkerhet

  Med en ständigt eskalerande hotbild börjar fler företag och organisationer bedriva ett aktivt cybersäkerhetsarbete och efterfrågan på kompetens inom området ökar stadigt. Nu krokar Karlstads universitet och Dizparc Secured arm och erbjuder en ny tjänst som kombinerar deltidsarbete som cybersäkerhetskonsult med plats på forskarutbildning och en framtida doktorsexamen.

  Initiativet genomförs tillsammans med övriga partners inom Forskarskolan i Cybersäkerhet (SIGS-CyberSec), delfinansierad av KK-stiftelsen, och planen är att totalt 8 personer ska bli en del av det 5-åriga program som sjösätts under hösten 2023.

 • 2023-09-20

  Lyckat samarbete mellan Karlstads Universitet och Rohde & Schwarz

  Under torsdagen 14 september hölls ett öppet Colloquium-seminarium vid datavetenskap där Marco Neri från telekommunikationsföretaget Rohde & Schwarz berättade om lösningar och mätningar inom 5G.

  Sedan 2018 är Marco Neri involverad i gemensam forskning i samarbete med Karlstads universitet. Forskningsaktiviteten är ett av de första samarbetena i Europa för att mäta och analysera 5G-mobilnätverksprestanda. Detta sätter Karlstads universitet i en nyckelroll i forskningssammanhanget relaterat till 5G empiriska analyser och datadrivna förbättringar. Arbetet mäter också både offentliga och privata nätverk, inklusive det privata 5G-nätverket på Kau.

 • 2023-09-12

  Karlstads universitet med i satsningen på nationellt Cybercampus

  I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att Cybercampus Sverige ska inrättas för att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap på Karlstads universitet, sitter i planerings- och projektgruppen för Cybercampus och har en aktiv roll i det nya svenska cybersäkerhetslandskapet.

  –  Det här är väldigt goda nyheter för Karlstads universitet. Eftersom Sverige ligger i topp när det kommer till innovation och digitalisering behöver vi också få en spetskompetens inom cybersäkerhet. Det är viktigt för hela regionen att vi kan visa att det finns mycket bra kompetens i Värmland och att vi får ytterligare stöd för att samarbeta med andra aktörer inom cybersäkerhetsområdet i Sverige.

 • 2023-09-11

  Rasmus forskning bidrar till en cybersäker framtid

  Anonymitet på webben är ett superaktuellt ämne som Rasmus Dahlberg länge har forskat kring. Med avhandlingen ”On Certificate Transparency Verification and Unlinkability of Websites Visited by Tor Users” har Rasmus nu disputerat i ämnet datavetenskap.

  Med en civilingenjörsutbildning i botten har Rasmus disputerat, undervisat i datasäkerhet samt arbetat deltid på företagen Mullvad VPN och Glasklar Teknik.

 • 2023-06-22

  Uppnå låg latens och hög genomströmning över mobila internetanslutningar

  Mobilnäten utvecklas ständigt för att möjliggöra förbättrad genomströmning och låg latens för applikationer. Det har dock visat sig att nuvarande standardalgoritmer för överbelastningskontroll kan orsaka långa fördröjningar i mobilnätverk på grund av övertilldelning av buffertar. I sin avhandling har Habtegebreil Kassaye Haile undersökt prestandan hos två möjliga lösningar på detta problem.

  Internet är under ständig utveckling. Utvecklingen drivs av behovet av att stödja nya applikationskrav och förbättra prestandan hos befintliga tillämpningar. Den skiktade arkitekturen hos internet möjliggör att denna utveckling kan ske på ett specifikt lager utan att

 • 2023-06-14

  Utvecklingsprojekt över nationsgränserna för att stärka cybersäkerheten

  Nu startar Cross Border Cyber Capacity, ett treårigt utvecklingsprojekt med målet att stärka affärsutvecklingen inom cybersäkerhetsområdet och samtidigt öka tillgången till expertis och kunskapsdelning. I projektet samverkar flera framstående aktörer inom cybersäkerhetsområdet i Sverige och Norge, under ledning av techinnovationsklustret Compare.

  - Projektet ska lägga grunden för verksamheter inom cybersäkerhet, vilket kommer att stärka Värmlands och landets förmåga till förnyelse och innovation. Dessutom kommer det att skapas arenor för kompetensdelning mellan akademin och näringslivet, för att främja tillväxt och utveckling inom branschen,” säger Ingrid Ivars, projektledare på Compare.