Nyheter

 • 2017-12-22

  Öppen källkod - från ”geekigt” till bäst

  För 15 år sedan var öppen källkod bara något för de allra ”geekigaste” utvecklarna. Idag, däremot, verkar dessa utvecklare vara de mest eftertraktade. Företaget Repill Linpro jobbar enbart med produkter baserade på öppen källkod och under årets sista snitslunch, den 5 december, stod de som värd på temat ”Kickstarta din karriär med Open Source”.

  Open Source, eller öppen källkod, syftar till programvara som är utvecklad och byggd på källkod som är öppen för vem som helst att använda, ändra och utveckla samt sprida vidare. Motsatsen till öppen källkod är licensbelagd, eller så kallad proprietär, programvara.

 • 2017-12-15

  Internationellt doktorandnätverk för forskning om integritet och användbarhet

  Internet och vår allt mer digitala värld erbjuder mängder av fördelar men det kan också komma med ett pris – vår personliga integritet. Genom ett internationellt doktorandnätverk syftar projektet Privacy&Us till att hitta lösningar för att vi som medborgare ska kunna ta del av digitaliseringens fördelar och samtidigt värna om den personliga integriteten.

  Projektet är uppbyggt kring 13 kreativa, entreprenöriella och innovativa doktorander som bedriver forskarstudier med fokus på personlig integritet och användbarhet på nätet. Privacy&Us är ett samarbetsprojekt som består av nio universitet och företag från Sverige, Österrike, Tyskland, Storbritannien och Israel. Till projektet finns även sju samarbetsparter knutna. Varje doktorand har under forskarstudierna sin hemvist hos en av projektdeltagarna men under tre utbytesperioder bedriver de sin forskning hos någon av de övriga projektdeltagarna eller samarbetsparterna.

 • 2017-12-13

  Öppen plattform för test av mobila bredbandsnätverk

  Det finns ett stort behov av att testa stabilitet och prestanda i mobila bredbandsnätverk. Inom projektet MONROE, Measuring Mobile Broadband Networks in Europe, har en europeisk transnationell plattform för test av mobila bredbandsnätverk utvecklats. Plattformen är nu öppen och tillgänglig för externa aktörer. Öppnandet presenterades under en konferens om mätning och analys av internet.

  2015 startades projektet MONROE med syftet att designa, bygga upp och driva en öppen plattform för att göra skarpa tester på mobila bredbandsnätverk. Framförallt skall plattformen användas för att identifiera nyckelparametrar som påverkar prestandan i mobila bredbandsnätverk och därmed möjliggöra trovärdig, realistisk och meningsfull utvärdering och bedömning av prestandan i nätverken.
   

 • 2017-12-08

  Brandväggar - en säkerhetsrisk?

  Att skydda sina företagsnätverk blir allt mer viktigt. Men hur bra är egentligen företagens brandväggar på att skydda företagshemligheter och annan viktig information? Att konfigurera brandväggar kan vara svårt, till och med för systemadministratörer, vilket kan leda till stora säkerhetsrisker och möjligheter för inkräktare att ta sig in i systemen som ska skyddas.

  Idag är i stort sett alla företag och delar av deras system uppkopplade mot internet vilket kommer med vissa risker. Bland annat kan det leda till datastöld, serviceavbrott och finansiella förluster. En av de viktigaste aspekterna när det gäller skydd av nätverk, och de system som är kopplade till det, är att med hjälp av brandväggar kontrollera in- och utgående trafik och på så vis motverka obehörigas tillgång till nätverket. 

 • 2017-11-30

  Afrikanskt studiebesök för utveckling av smarta elnät

  På grund av sin expertis inom personlig integritet och informationssäkerhet på nätet besöks datavetenskap vid Karlstads universitet av forskare och lärare från Sydafrika och Tanzania. Grunden till besöket är behovet av energiförsörjning i Afrika och utveckling av utbildning inom smarta elnät.

  I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. För att kunna göra det är utvecklingen av smarta elnät en viktig faktor.

 • 2017-11-30

  Svensk-kinesiskt samarbete om edge computing

  Genom STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet påbörjat ett samarbete med Zhejiang University i Hangzhou, Kina med fokus på Edge Computing

  Tre forskare från datavetenskap vid Karlstads universitet och två forskare från Zhejiang University kommer att arbeta i det ettåriga projektet.

  - Under cirka en månad i början av projektet så besöker vi dem i Kina. Senare i projektet besöker dem oss, också under cirka en månads tid, säger Javid Taheri, forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet och projektledare. Sådana här utbyten ger oss jättebra möjligheter att bredda våra internationella samarbeten. Under ett år har vi möjlighet att lära känna varandra bättre och etablera ett långsiktigt samarbete.