Nyhetsarkiv för "Cs"

2018-03-13
I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram.
2018-03-09
Det var fullsatt sal när Elvenite var värd för senaste SNITS-lunchen på Karlstads universitet. Studenter från IT-utbildningarna fick lyssna till Pär Andersson som berättade om digitaliseringens påverkan på livsmedelsindustrin och några konkreta exempel från deras vardag. T.ex.
2017-12-22
För 15 år sedan var öppen källkod bara något för de allra ”geekigaste” utvecklarna. Idag, däremot, verkar dessa utvecklare vara de mest eftertraktade.
2017-12-13
Det finns ett stort behov av att testa stabilitet och prestanda i mobila bredbandsnätverk. Inom projektet MONROE, Measuring Mobile Broadband Networks in Europe, har en europeisk transnationell plattform för test av mobila bredbandsnätverk utvecklats. Plattformen är nu öppen och tillgänglig för externa aktörer.
2017-12-08

Brandväggar - en säkerhetsrisk?

Nyheter » 2017-12-08
Att skydda sina företagsnätverk blir allt mer viktigt. Men hur bra är egentligen företagens brandväggar på att skydda företagshemligheter och annan viktig information?
2017-11-30
På grund av sin expertis inom personlig integritet och informationssäkerhet på nätet besöks datavetenskap vid Karlstads universitet av forskare och lärare från Sydafrika och Tanzania. Grunden till besöket är behovet av energiförsörjning i Afrika och utveckling av utbildning inom smarta elnät. I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga.
2017-11-30
Genom STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet påbörjat ett samarbete med Zhejiang University i Hangzhou, Kina med fokus på Edge Computing Tre forskare från datavetenskap vid Karlstads universitet och två forskare från Zhejiang University kommer att arbeta i det ettåriga projektet. - Under cirka en månad i början av projektet så besöker vi dem i Kina.
2017-11-25
I vår vardag introduceras ständigt nya digitala tjänster samtidigt som nya data- och kommunikationsmöjligheter utvecklas. I Värmland satsas det nu på projektet DigitalWell där målet är att skapa en innovationsmiljö där forskning, näringsliv och offentlighet kan arbeta tillsammans för att skapa nya digitala välfärdstjänster. I samband med satsningen har projektet DigitalWell Research startat vid Karlstads universitet.
2017-11-21
Närmare 70 IT-studenter var på plats på senaste SNITS-lunchen på Karlstads universitet. Månadens värd var Stamford som delade med sig av erfarenheter och utmaningar i arbetet med att vidareutveckla stora skräddarsydda affärssystem, vissa av dem som varit i drift i över 20 år. Stamford i Karlstad grundades 1990 och har utvecklas från ett renodlat konsultföretag, till ett företag med produktinriktad verksamhet.
2017-11-17
Den 6-8 november deltog forskare från Karlstads universitet vid en konferens i Berlin för att presentera forskning kopplad till 5G och de nya nätverksarkitekturer som växer fram. Den rapida digitalisering vi lever i kräver enorm kapacitet av dagens och framtidens nät och för att kunna möta dessa krav behövs nya, mer automatiserade och flexiblare nätverk. Nuvarande nätverk är ofta resurskrävande och kostsamma att bygga ut och implementera nya tjänster och funktioner på.
2017-11-10
För andra året i rad arrangerade Datavetenskap vid Karlstads universitet en workshop för att få extern input på forskningsmiljön. Medarbetare vid datavetenskap presenterade forskningsmiljön för en internationell och rådgivande expertgrupp, IAB – International Advisory Board, som i sin tur gav feedback för utveckling av forskningsmiljön. 2014 inrättades datavetenskap som en av två excellenta forskargrupper vid Karlstads universitet.
2017-10-20
Den 3–4 oktober arrangerade forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld, sin fjärde workshop sedan starten 2014.
2017-10-18
Den 10 oktober arrangerades höstens första snitslunch med företaget Prevas som värd. Pontus Ljungdahl jobbar idag som utvecklare på Prevas där han började 2014. Under lunchen berättade Pontus sin resa till Prevas via examensjobb och hur det är att jobba med digitalisering inom industrin. Prevas är ett teknikföretag med cirka 600 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Indien. Pontus Ljungdahl arbetar på Prevas MID i Sverige som utgörs av kontoren i Karlstad och Örebro.
2017-10-13
Max tre deltagare per lag var tillåtet under Karlstadsmästerskapen i programmering som gick av stapeln på Karlstads universitet den 7 oktober. Dan Wolff, utvecklare på företaget Altran, var ensam i sitt lag och löste flest uppgifter på kortast tid och blev därmed årets programmeringsmästare. Karlstadsmästerskapen i programmering är en deltävling i de Nordiska mästerskapen i programmering (NCPC), som gick parallellt på 21 universitet och högskolor i Norden.
2017-09-29
I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft vilket innebär att alla som hanterar personuppgifter får en mängd nya lagar och regler att hantera. Vid Karlstads universitet går det nu att söka till kurser inom Inbyggd integritet - en distansbaserad, avancerad och internationell spetsutbildning för yrkesverksamma i IT-branschen. Nya dataskyddsförordningen Den 25 maj, 2018 träder den nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft och ersätter PuL, personuppgiftslagen.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Cs"