Nyhetsarkiv för "Cs"

2017-11-17
Den 6-8 november deltog forskare från Karlstads universitet vid en konferens i Berlin för att presentera forskning kopplad till 5G och de nya nätverksarkitekturer som växer fram. Den rapida digitalisering vi lever i kräver enorm kapacitet av dagens och framtidens nät och för att kunna möta dessa krav behövs nya, mer automatiserade och flexiblare nätverk. Nuvarande nätverk är ofta resurskrävande och kostsamma att bygga ut och implementera nya tjänster och funktioner på.
2017-11-10
För andra året i rad arrangerade Datavetenskap vid Karlstads universitet en workshop för att få extern input på forskningsmiljön. Medarbetare vid datavetenskap presenterade forskningsmiljön för en internationell och rådgivande expertgrupp, IAB – International Advisory Board, som i sin tur gav feedback för utveckling av forskningsmiljön. 2014 inrättades datavetenskap som en av två excellenta forskargrupper vid Karlstads universitet.
2017-10-20
Den 3–4 oktober arrangerade forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld, sin fjärde workshop sedan starten 2014.
2017-10-18
Den 10 oktober arrangerades höstens första snitslunch med företaget Prevas som värd. Pontus Ljungdahl jobbar idag som utvecklare på Prevas där han började 2014. Under lunchen berättade Pontus sin resa till Prevas via examensjobb och hur det är att jobba med digitalisering inom industrin. Prevas är ett teknikföretag med cirka 600 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Indien. Pontus Ljungdahl arbetar på Prevas MID i Sverige som utgörs av kontoren i Karlstad och Örebro.
2017-10-13
Max tre deltagare per lag var tillåtet under Karlstadsmästerskapen i programmering som gick av stapeln på Karlstads universitet den 7 oktober. Dan Wolff, utvecklare på företaget Altran, var ensam i sitt lag och löste flest uppgifter på kortast tid och blev därmed årets programmeringsmästare. Karlstadsmästerskapen i programmering är en deltävling i de Nordiska mästerskapen i programmering (NCPC), som gick parallellt på 21 universitet och högskolor i Norden.
2017-09-29
I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft vilket innebär att alla som hanterar personuppgifter får en mängd nya lagar och regler att hantera. Vid Karlstads universitet går det nu att söka till kurser inom Inbyggd integritet - en distansbaserad, avancerad och internationell spetsutbildning för yrkesverksamma i IT-branschen. Nya dataskyddsförordningen Den 25 maj, 2018 träder den nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft och ersätter PuL, personuppgiftslagen.
2017-09-26
Rekryteringsbehovet inom IT-branschen är stort och studenter på IT-utbildningar har därmed goda möjligheter att hitta bra jobb efter studierna. Men vad är det som är viktigt för de blivande arbetstagarna och stämmer det överens med vad branschen har att erbjuda? Studenter och företagsrepresentanter möts under IT-middag med Snits Under eftermiddagen den 21 september samlades drygt 100 IT-studenter och ett 20 tal företagsrepresentanter för den årliga IT-middagen med Snits.
2017-09-26
Lördag den 7 oktober arrangerar Datavetenskap vid Karlstads universitet årets upplaga av Karlstadsmästerskap i programmering. Detta är en deltävling i de nordiska mästerskapen i programmering, NCPC, som går parallellt på flera universitet och högskolor i Norden.
2017-09-01
Du arbetar bland annat inom forskningsprofilen HITS, High Quality Networked Services in a Mobile World, vad är din roll inom HITS? - Syftet med forskarprofilen HITS, High Quality Networked Services in a Mobile World, är att genom samarbete mellan industri och akademi förbättra tjänstekvaliteten hos mobilatjänster. I forskningsprofilen ingår fem industripartners, däribland Ericsson och Tieto. Min roll är som projektledare för samarbetet med Ericsson.
2017-07-05
Molnbaserade tjänster är en av de mest snabbväxande delarna på ICT-marknaden men ett problem är osäkerhet angående skyddet av informationen i dessa tjänster.
2017-06-29
Ricardo Santos, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet, är en av det fåtal juniora forskare vid svenska lärosäten som erbjudits möjlighet att under sommaren delta i ett japanskt forskarutbyte.
2017-06-21
Projektet NEAT tilldelades utmärkelsen ”Bästa demo” under konferensen IFIP Networking som arrangerades i Stockholm den 12-15 juni. Demon presenterades av Zdravko Bozakov (Dell EMC) som representerade alla författarna. Demon "A NEAT framework for application-awareness in SDN environments" är ett gemensamt arbete av Karlstads universitet och Dell EMC som illustrerar hur NEAT kan integreras i ett SDN (Software Defined Networking) scenario.
2017-06-16
Den 22 juni håller Lothar Fritsch, docent i datavetenskap vid Karlstads universitet, en workshop om integritet och samtycke vid ImperialCollege i London. Den nya dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, träder i kraft den 25 maj 2018 och kommer att innebära ett nytt regelverk för att skydda EU medborgares rätt att styra över sin personliga data. Workshopen är en del av en endagskonferens riktad mot yrkesverksamma inom högre utbildning.
2017-06-14
För att förbättra och effektivisera vård och hälsorelaterade tjänster världen över så ökar användandet av digitala hjälpmedel. Det här kommer inte enbart med positiva effekter utan öppnar även för nya typer av hot kring informationssäkerhet och personlig integritet. Informationssäkerhet och skydd av den personliga integriteten är bland de viktigaste faktorerna i utvecklingen av kvalitativa digitala hjälpmedel inom vården.
2017-06-02
Den 1-2 juni besökte 50 utländska ambassadörer Värmland för att lära känna länet, besöka olika verksamheter och knyta nya kontakter. Resan inleddes med ett besök på Karlstads universitet där universitets två excellenta forskarmiljöer CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Datavetenskap presenterade sin forskning. De utländska ambassadörerna besöker varje år ett län och i år hade turen kommit till Värmland.
2017-05-31
Med ett år kvar till att EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) träder i kraft så är det nu hög tid för företag och organisationer att förbereda sig. Vid Karlstads universitet utvecklas en distansbaserad internationell spetsutbildning i hantering av personuppgifter i enlighet med den nya förordningen. - Den nya dataskyddsförordningen innebär stora förändringar när det gäller hantering av personuppgifter.
2017-05-22
Jörg Lenhard, postdoc inom datavetenskap, höll en presentation inom ramen för föreläsningsserien Möt en forskare. Han berättade om knytpunkten mellan programutveckling och biologi: mjukvaruevolution. Under presentationen beskrev Jörg Lenhard hur och varför programutvecklare använder termen evolution och relaterade biologiska koncept och vad man hoppas få ut av det.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Cs"