Nyhetsarkiv för "Cs"

2018-12-14

Snitslunch med fokus på nätverk

Nyheter » 2018-12-14
På SNITS-lunchen den 6 december var det Sogeti som var värd med temat ”När förutsättningarna snabbt ändras. Vad kan man göra?”.
2018-12-12
Skypesamtal som hackar och Netflixfilmer som plötsligt laddas om. Fördröjningar som kan vara otroligt irriterande, men snart är ett minne blott! Forskaren Toke Høiland-Jørgensen vid Karlstads universitet har tagit fram en lösning för smartare WiFi, som snart kan finnas i alla våras hem. – WiFi är en teknik som används överallt för att det är enkelt och billigt.
2018-12-12

Prisregn över datavetenskap

Nyheter » 2018-12-12
Flera forskare och studenter vid datavetenskap har fått fina priser vid konferenser nu under november. Stort grattis till: • Nurul Momen för “Best Poster Award” vid NordSec i Oslo. Posterns namn är: “User Perception Analysis for Showing Personal Data Access as Privacy Implication Factor”. • Dejene Boru Oljira för “Best Paper Award” vid Networks of the Future in Poznan.
2018-11-30
Värmländska Digitalwell Arena, där bland annat Datavetenskap vid Karlstads universitets ingår, är en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxt-tävling. 148 miljoner kronor under tio år ska nu gå till att utveckla digitala välfärdstjänster. Målet är att göra det lätt för alla invånare att förebygga ohälsa och att få stöd i hälsofrågor när det behövs. Genom Akademin för smart specialisering och Vinnova får Karlstads universitet cirka 26 miljoner i den första treåriga fasen.
2018-11-19
Belysning som tänds och släcks via en app, soptunnor som signalerar när det är dags för tömning och spårning av barn med hjälp av en klocka. De är alla exempel på smarta enheter som vinner allt mer mark i vår vardag. Vid Snits-lunchen den 6 november fick deltagarna lära sig mer om Internet of things och tekniken som ligger bakom. Med Internet of Things, menar man allt som man inte tidigare kopplade upp som till exempel klockor, leksaker och maskiner.
2018-11-16
Många företag använder sig av molntjänster för att analysera stora mängder data, men det innebär att företagen tappar kontrollen över datan och att den personliga integriteten inte värnas. Ett nytt europeiskt innovationsprojekt med forskare från Karlstads universitet ska skapa en ny plattform för att analysera data på ett integritetsvänligt sätt.
2018-10-19
Den 6 oktober hölls Karlstadmästerskap i programmering där studenter, alumner och representanter från lokala IT- och teknikföretag deltog. Efter avslutad tävling stod det klart att lag Bug repellent, med Dan Wolff från Altran, Marcus Söder från Sogeti och Niclas Fredriksson, student inom datavetenskap vid Karlstads universitet, vunnit med fyra lösta uppgifter. – Det var mycket roligt att vara med, säger Marcus Söder från Sogeti.
2018-10-12
Karlstads universitet har under de senaste åren satsat intensivt på att utveckla flera internationella och flexibla spetsutbildningar. Under våren 2019 startar tre nya kurser som riktar sig till verksamma inom tjänsteinnovation och datakommunikation. - Med etableringen av de nya kurserna positionerar sig Karlstads universitet som en av de främsta i Sverige inom den här typen av utbildningar, säger Jörg Pareigis, projektledare. Kurserna är både digitala och flexibla.
2018-10-04
Den 27-28 september arrangerade Datavetenskap vid Karlstads universitet en workshop för att få extern input på forskargruppen. Medarbetare presenterade forskningsmiljön för en internationell och rådgivande expertgrupp, IAB – International Advisory Board, som i sin tur gav feedback för utveckling. Att forskargruppen Datavetenskap har utvecklats mycket sedan excellentstatusen inrättades 2014 blev tydligt på många fronter.
2018-09-25

Nätverket som ger jobb

Nyheter » 2018-09-25
Det lönar sig att nätverka och engagera sig under studietiden - det var tydligt då studenter och företagsrepresentanter inom SNITS, Samverkan Näringsliv och IT-studenter vid Karlstads universitet, träffades för att knyta kontakter vid årets IT-middag den 20 september. Att många studenter erbjuds arbete efter avslutade ex-jobb var något som alla de tio deltagande företagen betonade under den inledande presentationen.
2018-09-21
Lördag den 6 oktober arrangerar Datavetenskap vid Karlstads universitet årets upplaga av Karlstadsmästerskapen i programmering. Tävlingen sker i lag med upp till tre personer, som på fem timmar ska lösa ett dussin programmeringsuppgifter.
2018-07-03
Datavetenskap vid Karlstads universitet är delaktiga i ett nytt projekt där Internetstiftelsen (IIS) och Netnod samlar operatörer, tekniker och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition av vad en Internetaccess är. Syftet är att underlätta för både användare och leverantörer att veta och vara överens om vad som förväntas av den uppkoppling man köper. Allt fler delar av samhället blir beroende av en stabil internetuppkoppling.
2018-06-27
UKÄ, Universitetskanslerämbetet, har utvärderat kvaliteten på utbildningar på forskarnivå inom datavetenskap vid svenska lärosäten. Karlstads universitets forskarutbildning inom datavetenskap får i granskningen omdömet hög kvalitet. - De senaste tre åren har vår forskarutbildning haft en remarkabel tillväxt, precis som vår övriga forskningsverksamhet.
2018-06-15
Under kommande vecka (18-21 juni) samlas internationella forskare, representanter från hälso- och sjukvårdssektorn och andra experter på Karlstads universitet för att belysa frågor som rör digitalisering, medicin och hälsa.
2018-05-31
På IT-företaget CGI etablerades enheten Next för ett drygt år sedan. Här jobbas det förfullt med nya och kommande tekniker så som artificiell intelligens och maskininlärning. Under en lunchföreläsning för IT-studenter vid Karlstads universitet försökte Christer Enfors, en av medarbetarna på CGI Next, reda ut skillnaden på de två företeelserna - Vad är egentligen vad? Var går gränsen mellan de två? Vad ska vi ha dem till?
2018-05-17
Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från Internetstiftelsen. Det ena projektet fokuserar på förbättringar av femte generationens mobilnätverk, 5G, och det andra på förbättringar av anonymitetstjänsten Tor. Totalt är det fem projekt som beviljas finansiering och får dela på 1,4 miljoner kronor från Internetstiftelsens Internetfond.
2018-04-27
Den 18-21 juni arrangerar Karlstads universitet det 31:a Internationella Symposiet om databaserade medicinska system, IEEE CBMS 2018. Och intresset är stort - över 200 konferensbidrag har kommit in. Att göra ett urval är nu ett digert jobb för symposiets internationella kommitté.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Cs"