Nyhetsarkiv för "Cs"

2017-09-01
Du arbetar bland annat inom forskningsprofilen HITS, High Quality Networked Services in a Mobile World, vad är din roll inom HITS? - Syftet med forskarprofilen HITS, High Quality Networked Services in a Mobile World, är att genom samarbete mellan industri och akademi förbättra tjänstekvaliteten hos mobilatjänster. I forskningsprofilen ingår fem industripartners, däribland Ericsson och Tieto. Min roll är som projektledare för samarbetet med Ericsson.
2017-07-05
Molnbaserade tjänster är en av de mest snabbväxande delarna på ICT-marknaden men ett problem är osäkerhet angående skyddet av informationen i dessa tjänster.
2017-06-29
Ricardo Santos, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet, är en av det fåtal juniora forskare vid svenska lärosäten som erbjudits möjlighet att under sommaren delta i ett japanskt forskarutbyte.
2017-06-21
Projektet NEAT tilldelades utmärkelsen ”Bästa demo” under konferensen IFIP Networking som arrangerades i Stockholm den 12-15 juni. Demon presenterades av Zdravko Bozakov (Dell EMC) som representerade alla författarna. Demon "A NEAT framework for application-awareness in SDN environments" är ett gemensamt arbete av Karlstads universitet och Dell EMC som illustrerar hur NEAT kan integreras i ett SDN (Software Defined Networking) scenario.
2017-06-16
Den 22 juni håller Lothar Fritsch, docent i datavetenskap vid Karlstads universitet, en workshop om integritet och samtycke vid ImperialCollege i London. Den nya dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, träder i kraft den 25 maj 2018 och kommer att innebära ett nytt regelverk för att skydda EU medborgares rätt att styra över sin personliga data. Workshopen är en del av en endagskonferens riktad mot yrkesverksamma inom högre utbildning.
2017-06-14
För att förbättra och effektivisera vård och hälsorelaterade tjänster världen över så ökar användandet av digitala hjälpmedel. Det här kommer inte enbart med positiva effekter utan öppnar även för nya typer av hot kring informationssäkerhet och personlig integritet. Informationssäkerhet och skydd av den personliga integriteten är bland de viktigaste faktorerna i utvecklingen av kvalitativa digitala hjälpmedel inom vården.
2017-06-02
Den 1-2 juni besökte 50 utländska ambassadörer Värmland för att lära känna länet, besöka olika verksamheter och knyta nya kontakter. Resan inleddes med ett besök på Karlstads universitet där universitets två excellenta forskarmiljöer CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Datavetenskap presenterade sin forskning. De utländska ambassadörerna besöker varje år ett län och i år hade turen kommit till Värmland.
2017-05-31
Med ett år kvar till att EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) träder i kraft så är det nu hög tid för företag och organisationer att förbereda sig. Vid Karlstads universitet utvecklas en distansbaserad internationell spetsutbildning i hantering av personuppgifter i enlighet med den nya förordningen. - Den nya dataskyddsförordningen innebär stora förändringar när det gäller hantering av personuppgifter.
2017-05-22
Jörg Lenhard, postdoc inom datavetenskap, höll en presentation inom ramen för föreläsningsserien Möt en forskare. Han berättade om knytpunkten mellan programutveckling och biologi: mjukvaruevolution. Under presentationen beskrev Jörg Lenhard hur och varför programutvecklare använder termen evolution och relaterade biologiska koncept och vad man hoppas få ut av det.
2017-05-17
Under sin docentföreläsning i datavetenskap pratade Karl-Johan Grinnemo om förutsättningar som måste till för att kunna utveckla och skapa nätverk och transport av data för att bygga framtidens internet. Under sin docentföreläsning, den 28 april, lyfte Karl-Johan Grinnemo frågor som han både har och inte har adresserat i sin forskning. - Tre frågor som har extra stor betydelse för nätverk och datatransport i framtidens internet är att förenkla implementeringen av nya tran
2017-05-05
Embedded-nätverket Värmland/Dalsland arrangerade en vårträff där bland annat Sebastian Herold, forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet, presenterade projektet REVaMP2, Round-trip Engineering and Variability Management Platform and Process. Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av 20 europeiska partners i projektet REVaMP2 vars syfte är att utveckla verktyg för att på ett mer kontrollerat sätt hantera mängden och variationen av programvara i dagens al
2017-05-02
Toke Høiland-Jørgensen, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet, har utvecklat ett open source-baserat verktyg att använda i arbetet för att minska fördröjningar på nätet. Därför har han uppmärksammats av Google som en viktig del av open source-rörelsen och för internetutvecklingen. Enligt Google själva är de beroende av öppen källkod och utvecklare utanför företaget.
2017-04-26
Under terminens sista SNITS-lunch gav Caj Rollny och Claes Dyrman från iBiz Solutions en intressant bild av vägen till framgång som IT-konsult. Närmare 70 IT- studenter var på plats på Karlstads universitet för att lyssna på vad som krävs, hur resan dit kan se ut för en nyutexaminerad student och om de möjligheter som iBiz Academy erbjuder. iBiz Solutions är ett IT-konsultbolag specialiserat inom systemintegration på Microsoft plattformar.
2017-04-21
I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. För att kunna göra det är utvecklingen av smarta elnät en viktig faktor.
2017-04-19
Genom forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld, har tre studenter vid Karlstads universitet möjligheten att se sina studentarbeten bli verklighet som funktionalitet i ett nischat teknikföretags system. Studenterna Ricky Andersson, Filip Västlund och Sebastian Salomonsson läser sin sista termin på programmet civilingenjör datateknik vid Karlstads universitet.
2017-04-18
Som ett led i Ateas offensiva satsning inom säkerhet har bolaget valt att bli Industry Partner till det innovativa utbildningsnätverket Privacy & Us och deras Europeiska forskningsprojekt inom personlig integritet. Syftet med projektet är att ge tretton forskare en unik möjlighet att utbyta idéer och diskutera utmaningar med specialister som jobbar praktiskt med säkerhets- och integritetsfrågor. – Anledningen till att vi bad Atea gå med i forskningsprojektet är att bo
2017-04-18
Den 26 juni – 30 juni arrangeras en sommarforskarskola på Karlstads universitet med fokus på hantering av nätverkstrafik och fördröjningar kopplade till framtidens nätverkstjänster i multipla molnbaserade miljöer. Internettjänster blir en allt större del av vår vardag och ju mer komplexa tjänster som utvecklas desto högre krav ställs på systemen och nätverken bakom tjänsterna.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Cs"