Kalendarium

Vid ett offentligt seminarium lägger Patrick Murmann fram sin licentiatuppsats i datavetenskap "Towards Usable Transparency via Individualisation". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Sebastian Pape, Prof.Dr., extern granskare och medbedömare, Universität Regensburg, Tyskland Upplysningar Leonardo Martucci, docent E-post: leonardo.martucci@kau.se Jenny Adamsson, fakultetsadministratör E-post: jenny.adamsson@kau.se  
Prenumerera på Kalendarium