Doktorandkurstorg

Välkommen till doktorandkurstorget vid Karlstads universitet

Doktorandkurstorget visar alla forskarutbildningskurser vid Karlstads universitet som har en kursplan. Några förtydliganden gällande sidan:

Kursstart: Anger när kursen ges nästa gång. Du kan välja ALLA, hösttermin (HT) eller vårtermin (VT) ett visst år. Beteckningen Alltid avser handledarledda kurser som ges av den egna handledaren när en enskild doktorand har behov. Vid behov beskriver en kurs som ges vid behov, detta är oftast kurser av seminariekaraktär som ges för flera doktorander inom ett eller flera forskarutbildningsämnen.
Kursspråk: välj bland kurser som alltid ges på svenska, alltid ges på engelska eller ges omväxlande på svenska eller engelska.
För doktorand i: ALLA avser att kursen är öppen för alla doktorander oavsett vilket forskarutbildningsämne man är antagen vid. Dessutom listas alla forskarutbildningsämnen på Karlstads universitet, vilket innebär att du kan välja ditt forskarutbildningsämne och få upp en lista på alla kurser du kan söka till.
Kursplan: Som doktorand klickar du i AKTIV så visas de kurser som fortfarande ges. INAKTIV avser tidigare kurser och dessa kan inte längre sökas.
Sökord: Här kan du söka fram kurser baserat på titel eller kurskod.

Titel Poäng Kursstart Kursspråk Kursplan Kurskod
Avhandlingar och disputationer inom det pedagogiska fältet 1.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6PEA001

Impact and the Utilisation of Research / Impact and the Utilisation of Research 4.5 HP HT24 Engelska Aktiv

0UNI005

Polymerers fysikaliska kemi 4.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

2KEAF40

Research Methodology in Health Service Research / Research Methodology in Health Service Research 7.5 HP VT21 Engelska Aktiv

7OMV004

Systematiska översikter inom hälsovetenskaper / Systematic Reviews in Health Sciences 7.5 HP HT24 Svenska och Engelska Aktiv

7OMV001

Advanced quantum physics / Advanced quantum physics 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Inaktiv

2FYS001

Advanced Semantics / Advanced Semantics 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG032

Advanced topics in bilingualism / Fördjupade studier inom tvåspråkighet 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG035

American Literature, 1620-1919 / American Literature, 1620-1919 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG004

American Literature, 1919 to the present / American Literature, 1919 to the present 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG025

Amerikansk litteratur 1919 - nutid / American Literature, 1919 to the present 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG025

Amerikansk litteratur, 1620-1919 / American Literature, 1620-1919 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG004

Analysens fundament / Fundamentals of analysis 7.5 HP HT22 Svenska eller Engelska Aktiv

7MAT005

Analytical Approaches in Political Science / Analytical Approaches in Political Science 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

6STV002

Användarorienterad systemutveckling och projektledning / User-centred systems development and project management 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

6INF004

Användbarhetstestning, prototyping och användarcentrerad utvärdering / Usability testing, prototyping and user-centred evaluation 7.5 HP HT24 Svenska och Engelska Aktiv

6INF005

Approaches to the study of language and gender / Approaches to the study of language and gender 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG023

Att kommunicera vetenskap / Att kommunicera vetenskap 4.5 HP VT24 Svenska och Engelska Aktiv

0UNI001

Att nyttiggöra forskning och vetenskap / Impact and the Utilisation of Research 4.5 HP HT24 Engelska Aktiv

0UNI005

Att skriva avhandling i statsvetenskap / Writing a Dissertation in Political Science 5.0 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

6STV001

Avancerad kvantfysik / Advanced quantum physics 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Inaktiv

2FYS001

Avancerad semantik / Advanced Semantics 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG032

Avhandlingens uppbyggnad och innehåll / Structure and contents of a PhD thesis 7.5 HP Vid behov Svenska och Engelska Aktiv

6INF003

Capture-the-Flag Challenges in Computer Security / Capture-the-Flag Challenges in Computer Security 4.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV010

Classic Readings in Working Life Science / Classic Readings in Working Life Science 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ABV001

Classic Workplace Studies in Working Life Science / Classic Workplace Studies in Working Life Science 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ABV002

Classics in Theories of Space / Klassiker i rumsteori 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6KUG006

Collecting, managing and analyzing linguistic data / Collecting, managing and analyzing linguistic data 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG033

Communicating Science 4.5 HP VT22 Swedish and English Aktiv

0UNI001

Computer Networking Seminar: 5G, edge and IoT / Seminarieserie inom datakommunikation: 5G, edge och IoT 7.5 HP VT22 Svenska eller Engelska Aktiv

7DAV011

Computer Science Colloquium / Computer Science Colloquium 1.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV001

Connections between number theory, algebra and physics / Connections between number theory, algebra and physics 7.5 HP Vid behov Engelska Inaktiv

2FYS015

Critical Analysis of Language and Discourse Data / Critical Analysis of Language and Discourse Data 7.5 HP VT25 Svenska eller Engelska Aktiv

6ENG046

Datavetenskapliga seminarier / Computer Science Colloquium 1.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV001

Det kusliga i litteratur, film och konst / The Uncanny in Literature, Film and Art 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6LIV001

Didactical aspects of students' mathematics learning in programming / Didactical aspects of students' mathematics learning in programming 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

7MAT008

Didaktiska aspekter på elevers matematiklärande inom programmering / Didactical aspects of students' mathematics learning in programming 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

7MAT008

Dissertations in Linguistics - current research and forms of publication / Dissertations in Linguistics - current research and forms of publication 3.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG042

Dissertations in Linguistics - current research and forms of publication / Dissertations in Linguistics - current research and forms of publication 4.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG043

Dystopi och apokalyps / Dystopia and Apocalypse 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG020

Dystopia and Apocalypse / Dystopia and Apocalypse 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG020

Engelsk litteratur från 1750 till 1900 / English Literature from 1750 to 1900 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG037

Engelsk litteratur före 1750 / English Literature before 1750 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG036

Engelskspråkig litteratur (utanför USA) 1900 talet / Literature in English outside the US, the Twentieth Century 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG006

Engelskspråkig litteratur, valfri fördjupning / English Literature, directed studies 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG007

English Literature before 1750 / English Literature before 1750 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG036

English Literature from 1750 to 1900 / English Literature from 1750 to 1900 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG037

English Literature, directed studies / English Literature, directed studies 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG007

Evidens, kunskapssammanställningar och beprövad erfarenhet inom det ämnesdidaktiska fältet 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6HIS081

Exchanging Research Experience 2.0 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

2KET002

Fasta tillståndets teori / Solid State Theory 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

2FYS011

Feminist Geographies / Feminist Geographies 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6KUG005

Feministisk geografi / Feminist Geographies 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6KUG005

Forskning inom innovationsledning / Innovation Management Research 7.5 HP VT23 Engelska Aktiv

6FEK005

Forskningsetik för doktorander, forskning som avser människor / Research ethics for graduate students, research referring to humans 2.5 HP VT24 Svenska eller Engelska Aktiv

7OMV003

Forskningsetik för doktorander, grundkurs / Research Ethics for Doctoral Students: Basic Course 3.0 HP VT24 Svenska och Engelska Aktiv

7OMV002

Forskningsetik och oredlighet inom Humanistisk – Samhällsvetenskaplig forskning 7.5 HP HT23 Svenska Aktiv

X

Forskningsformulering i kemi 5.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

7KEAK40

Forskningsmetodik inom hälsovetenskaper / Research Methodology in Health Service Research 7.5 HP VT21 Engelska Aktiv

7OMV004

Forskningsmetodologi inom det utbildningsvetenskapliga fältet 15.0 HP VT24 Svenska Aktiv

PEA

Forskningsseminarier i natur- och teknikvetenskap 2.0 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

7KEAK30

Forskningsöversikt och referenshantering 4.5 HP VT23 Svenska Aktiv

PEA

Fundamentals of analysis / Fundamentals of analysis 7.5 HP HT22 Svenska eller Engelska Aktiv

7MAT005

Fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) / Fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6FEK004

Fysikalisk kemi 1 4.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

2KEAF10

Fysikalisk kemi 2 4.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

2KEAF20

Fysikalisk kemi 3 4.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

2KEAF30

Fördjupade studier inom tvåspråkighet / Fördjupade studier inom tvåspråkighet 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG035

Genusperspektiv inom psykologin 3.0 HP VT25 Svenska Aktiv

6PSY003

Grounded Theory i Teori och praktik / Grounded Theory in Theory and Practice 7.5 HP VT23 Svenska Aktiv

0UNI010

Grounded Theory in Theory and Practice / Grounded Theory in Theory and Practice 7.5 HP VT23 Svenska Aktiv

0UNI010

Health from an interdisciplinary science perspective / Health from an interdisciplinary science perspective 7.5 HP HT25 Svenska och Engelska Aktiv

0UNI008

Historiedidaktik 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6HIS050

Historievetenskapliga metoder 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6HIS010

Historikern i samhället 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6HIS020

History of Mathematics / History of Mathematics 7.5 HP VT22 Svenska eller Engelska Aktiv

7MAT001

Hälsa ur ett flervetenskapligt perspektiv / Health from an interdisciplinary science perspective 7.5 HP HT25 Svenska och Engelska Aktiv

0UNI008

Icke-parametrisk statistik 7.5 HP VT26 Svenska Aktiv

1PSY001

Inblick och utblick i forskning om lärares professionsutveckling / Insights and prospects on research on teachers’ professional development 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

7MAT003

Inbyggd integritet – Dataskydd: Begrepp, teknologi, tillämpning och verksamhetsstyrning / Inbyggd integritet – Dataskydd: Begrepp, teknologi, tillämpning och verksamhetsstyrning 5.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV021

Informatik som vetenskaplig disciplin / Information systems as an academic discipline 7.5 HP Vid behov Svenska och Engelska Aktiv

6INF002

Information retrieval and publishing strategies / Information retrieval and publishing strategies 3.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

0UNI014

Information systems as an academic discipline / Information systems as an academic discipline 7.5 HP Vid behov Svenska och Engelska Aktiv

6INF002

Informationssökning och publiceringsstrategier / Information retrieval and publishing strategies 3.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

0UNI014

Innovation Management Research / Innovation Management Research 7.5 HP VT23 Engelska Aktiv

6FEK005

Insamling, behandling och analys av lingvistiska data / Collecting, managing and analyzing linguistic data 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG033

Insights and prospects on research on teachers’ professional development / Insights and prospects on research on teachers’ professional development 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

7MAT003

Integritetsskyddande teknologier / Privacy-enhancing Technologies 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV003

Interdisciplinary IFIP Summer School on Privacy and Identity Management / Tvärvetenskaplig sommarforskarskola i personlig integritet och digital identitet 1.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV006

Interdisciplinary IFIP Summer School on Privacy and Identity Management – Writing course / Tvärvetenskaplig sommarforskarskola i personlig integritet och digital identitet - Skrivkurs 1.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV007

Introduction Course Human Geography / Introduction Course Human Geography 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6KUG002

Introduction to Research Studies in Computer Science / Introduction to Research Studies in Computer Science 1.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

7DAV002

Introduction to Research Studies in Mathematics at the Faculty of Health, Science and Technology / Introduktion till forskarstudier i matematik på fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper 1.5 HP VT23 Engelska Aktiv

7MAT004

Introduction to statistical methods in science and technology / Introduction to statistical methods in science and technology 4.0 HP VT23 Svenska eller Engelska Aktiv

7BIO002

Introduktion till forskarstudier i datavetenskap / Introduction to Research Studies in Computer Science 1.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

7DAV002

Introduktion till forskarstudier i kemi på Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper 2.0 HP Vid behov Svenska och Engelska Aktiv

7KEAK50

Introduktion till forskarstudier i matematik på fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper / Introduktion till forskarstudier i matematik på fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper 1.5 HP VT23 Engelska Aktiv

7MAT004

Introduktion till statistiska metoder inom natur- och teknikvetenskap 4.0 HP VT23 Svenska eller Engelska Aktiv

7BIO002

Introduktionskurs för forskarutbildning inom Forskarskolan om hållbar samhällsförändring 7.5 HP VT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6CRS001

Introduktionskurs Kulturgeografi / Introduction Course Human Geography 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6KUG002

Introduktionsuppsats kemi 5.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

7KEAK20

Klassiker i rumsteori / Klassiker i rumsteori 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6KUG006

Konstruktiv länkning som metod i högre utbildning (CA) / Konstruktiv länkning som metod i högre utbildning (CA) 0.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

CA

Kritisk analys av språk- och diskursdata / Critical Analysis of Language and Discourse Data 7.5 HP VT25 Svenska eller Engelska Aktiv

6ENG046

Kunskap och lärande 7.5 HP VT23 Svenska Aktiv

6PEA009

Kvalitativ forskningsmetod 7.5 HP HT24 Svenska Aktiv

6PSY005

Kvalitativ metod för forskarstuderande / Kvalitativ metod för forskarstuderande 7.5 HP HT24 Svenska Aktiv

6SOC110

Kvalitativ vetenskaplig metodik / Qualitative Scientific Methodology 7.5 HP HT23 Svenska Aktiv

3FHV001

Kvantfysik för doktorander / Quantum physics for doctoral students 7.5 HP HT24 Svenska eller Engelska Aktiv

2FYS016

Kvantitativa metoder för kvalitativa forskare / Quantitative methods for qualitative researchers 7.5 HP VT25 Svenska Aktiv

6STV010

Language Analysis in the Humanities and Social Sciences / Language Analysis in the Humanities and Social Sciences 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG044

Language in Use: a Corpus Linguistic Approach / Language in Use: a Corpus Linguistic Approach 7.5 HP VT25 Engelska Aktiv

6ENG039

Liegroups and Liealgebras / Liegroups and Liealgebras 7.5 HP Vid behov Engelska Inaktiv

2FYS014

Liegrupper och Liealgebror / Liegroups and Liealgebras 7.5 HP Vid behov Engelska Inaktiv

2FYS014

Literary theory and methodology / Literary theory and methodology 12.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG018

Literature in English outside the US, the Twentieth Century / Literature in English outside the US, the Twentieth Century 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG006

Literature survey 7.5 HP VT22 English Aktiv

7MTT103

Litteraturstudie i kemi I 5.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

7KEAK10

Litteraturstudie i kemi II 10.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

7KEAK15

Litteraturvetenskaplig teori och metod / Literary theory and methodology 12.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG018

Läskurs med inriktning mot samtida arbetsvetenskaplig litteratur / Reading course on contemporary working life literature 7.5 HP HT24 Svenska eller Engelska Aktiv

6ABV005

Matematikens historia / History of Mathematics 7.5 HP VT22 Svenska eller Engelska Aktiv

7MAT001

Mean Field Games: Theory and Applications / Mean Field Games: Theory and Applications 7.5 HP VT23 Engelska Aktiv

7MAT007

Measurement and test theory / Measurement and test theory 7.5 HP HT25 Svenska eller Engelska Aktiv

3OMV003

Mät- och testteori / Measurement and test theory 7.5 HP HT25 Svenska eller Engelska Aktiv

3OMV003

Netnografi och Big Data / Netnography and Big Data 7.5 HP HT25 Svenska eller Engelska Aktiv

6INF001

Netnography and Big Data / Netnography and Big Data 7.5 HP HT25 Svenska eller Engelska Aktiv

6INF001

Overview course in Business Administration / Overview course in Business Administration 15.0 HP HT21 Svenska eller Engelska Aktiv

6FEK003

Packaging Materials 4.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

FPIRK

Parametric statistics / Parametric statistics 7.5 HP HT22 Svenska eller Engelska Aktiv

1PSY002

Parametrisk statistik / Parametric statistics 7.5 HP HT24 Svenska eller Engelska Aktiv

1PSY002

Particles and Partial Differential Equations / Particles and Partial Differential Equations 7.5 HP VT26 Engelska Aktiv

7MAT010

Partiklar och partiella differentialekvationer / Particles and Partial Differential Equations 7.5 HP VT26 Engelska Aktiv

7MAT010

Pedagogiskt arbete som forskningsfält 7.5 HP VT23 Svenska Aktiv

6PEA004

Peer review inom datavetenskap / Peer reviewing in Computer Science 2.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV008

Peer reviewing in Computer Science / Peer reviewing in Computer Science 2.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV008

Phase transformation of metals and alloys 7.5 HP VT22 Engelska Aktiv

7MTT102

Philosophy and Theory of Science for doctoral students / Vetenskapsteori för doktorander 4.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6HIS070

Privacy by Design – Data Protection: Concepts, Technology, Implementation and Management / Inbyggd integritet – Dataskydd: Begrepp, teknologi, tillämpning och verksamhetsstyrning 5.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV021

Privacy-enhancing Technologies / Privacy-enhancing Technologies 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV003

Problematisering och forskningsplanering inom risk- och miljöstudier 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6RIM001

Qualitative Research Methods in Working Life Science / Qualitative Research Methods in Working Life Science 7.5 HP VT22 Engelska Aktiv

6ABV003

Qualitative Scientific Methodology / Qualitative Scientific Methodology 7.5 HP HT23 Svenska Aktiv

3FHV001

Quantitative methods for qualitative researchers / Quantitative methods for qualitative researchers 7.5 HP HT24 Svenska Aktiv

6STV010

Quantum physics for doctoral students / Quantum physics for doctoral students 7.5 HP HT24 Svenska eller Engelska Aktiv

2FYS016

Reading course on contemporary working life literature / Reading course on contemporary working life literature 7.5 HP HT24 Svenska eller Engelska Aktiv

6ABV005

Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives 4.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

FPIRK 33

Research Ethics for Doctoral Students: Basic Course / Research Ethics for Doctoral Students: Basic Course 3.0 HP VT24 Svenska och Engelska Aktiv

7OMV002

Research ethics for graduate students, research referring to humans / Research ethics for graduate students, research referring to humans 2.5 HP VT24 Svenska eller Engelska Aktiv

7OMV003

Research traditions in Political Science / Research traditions in Political Science 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

6STV003

Researching the nexus between language and thought / Researching the nexus between language and thought 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG038

Samband mellan talteori, algebra och fysik / Connections between number theory, algebra and physics 7.5 HP Vid behov Engelska Inaktiv

2FYS015

Samtida sociologisk teori 7.5 HP HT24 Svenska Aktiv

6SOC120

Scanning Probe Microscopy / Scanning Probe Microscopy 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

2FYS013

Selected Topics in Functional Analysis and Applications / Selected Topics in Functional Analysis and Applications 7.5 HP VT23 Engelska Aktiv

7MAT006

Seminarier och forskningspresentation / Seminars and Presentation of Research 3.0 HP Alltid Engelska Aktiv

6ENG027

Seminarieserie inom datakommunikation: 5G, edge och IoT / Seminarieserie inom datakommunikation: 5G, edge och IoT 7.5 HP VT22 Svenska eller Engelska Aktiv

7DAV011

Seminars and Presentation of Research / Seminars and Presentation of Research 3.0 HP Alltid Engelska Aktiv

6ENG027

Seminars within Chemical Engineering 1.5 HP On Demand Swedish or English Aktiv

2KTE001

Service Management - Teori och Forskning / Theory and Research in Service Management / Theory and Research in Service Management 7.5 HP HT24 Engelska Aktiv

1FEK002

Social Media Language and Discourse / Social Media Language and Discourse 7.5 HP HT24 Engelska Aktiv

6ENG045

Social perspectives on second language learning – theories and methods / Social perspectives on second language learning – theories and methods 7.5 HP HT24 Engelska Aktiv

6ENG040

Sociala perspektiv på andraspråksinlärning – teorier och metoder / Social perspectives on second language learning – theories and methods 7.5 HP HT24 Engelska Aktiv

6ENG040

Socio-emotionellt välbefinnande och psykisk hälsa för elever med särskild begåvning 7.5 HP HT24 Svenska Aktiv

6PEA013

Solid State Theory / Solid State Theory 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

2FYS011

Språk i användning: En korpuslingvistik metod / Language in Use: a Corpus Linguistic Approach 7.5 HP VT25 Engelska Aktiv

6ENG039

Språk och diskurs i sociala medier / Social Media Language and Discourse 7.5 HP HT24 Engelska Aktiv

6ENG045

Språk och genus: Teoretiska och metodologiska perspektiv / Approaches to the study of language and gender 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG023

Språkanalys inom humaniora och samhällsvetenskap / Language Analysis in the Humanities and Social Sciences 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG044

Språkvetenskapliga avhandlingar - aktuell forskning och publiceringsformer / Dissertations in Linguistics - current research and forms of publication 3.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG042

Språkvetenskapliga avhandlingar- aktuell forskning och publiceringsformer / Dissertations in Linguistics - current research and forms of publication 4.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG043

Statsvetenskap som forskningstradition / Research traditions in Political Science 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

6STV003

Statsvetenskapliga analysinriktningar / Analytical Approaches in Political Science 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

6STV002

Steels: properties and heat treatments 15.0 HP HT21 English Aktiv

7MTT101

Structure and contents of a PhD thesis / Structure and contents of a PhD thesis 7.5 HP Vid behov Svenska och Engelska Aktiv

6INF003

Surface Physics / Surface Physics 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

2FYS003

Svepprobmikroskopi / Scanning Probe Microscopy 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

2FYS013

Systematic Reviews in Health Sciences / Systematic Reviews in Health Sciences 7.5 HP HT24 Svenska och Engelska Aktiv

7OMV001

Tal och social interaktion i institutionella sammanhang: Från datainsamling till analys / Talk and social interaction in institutional settings: From data collection to data analysis 7.5 HP HT25 Engelska Aktiv

6ENG041

Talk and social interaction in institutional settings: From data collection to data analysis / Talk and social interaction in institutional settings: From data collection to data analysis 7.5 HP HT25 Engelska Aktiv

6ENG041

Teach like a champion (TLC) 1.0 HP Always English Aktiv

TLC

Teaching at University: Frameworks, rules and resources (RRR) / Teaching at University: Frameworks, rules and resources (RRR) 1.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

RRR

Teori i historievetenskaplig forskning 75.0 HP Vid behov Svenska Aktiv

6HIS030

Teori och metod för praktiknära och praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning 7.5 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

0UNI013

Teorier, begrepp och metoder inom risk- och miljöstudier 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6RIM002

The art of writing a thesis and feeling great along the way - writing processes and academic writing 5.0 HP VT23 English Aktiv

6SOA100

The Sodium/Sulfur-Balance in a Pulp Mill 4.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

FPIRK 20

The Uncanny in Literature, Film and Art / The Uncanny in Literature, Film and Art 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6LIV001

Theory and Research in Service Management / Theory and Research in Service Management 7.5 HP HT24 Engelska Aktiv

1FEK002

Theory of Science / Theory of Science 7.5 HP VT24 Svenska eller Engelska Aktiv

6STV020

Tvärvetenskaplig sommarforskarskola i personlig integritet och digital identitet / Tvärvetenskaplig sommarforskarskola i personlig integritet och digital identitet 1.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV006

Tvärvetenskaplig sommarforskarskola i personlig integritet och digital identitet - Skrivkurs / Tvärvetenskaplig sommarforskarskola i personlig integritet och digital identitet - Skrivkurs 1.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV007

Undervisa på universitet: Kunskap, lärande och praktiskt lärarskap (KLL) / Undervisa på universitet: Kunskap, lärande och praktiskt lärarskap (KLL) 3.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

KLL

Undervisa på universitet: Ramar, regler och resurser (RRR) / Teaching at University: Frameworks, rules and resources (RRR) 1.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

RRR

Usability testing, prototyping and user-centred evaluation / Usability testing, prototyping and user-centred evaluation 7.5 HP HT24 Svenska och Engelska Aktiv

6INF005

User-centred systems development and project management / User-centred systems development and project management 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

6INF004

Utbildningshistoria 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6HIS040

Utvalda delämnen i funktionsrum och tillämpningar / Selected Topics in Functional Analysis and Applications 7.5 HP VT23 Engelska Aktiv

7MAT006

Vatten som risk och resurs i en nordisk kontext / Water as risk and resource in the Nordic context 5.0 HP VT24 Engelska Aktiv

6KUG008

Vetenskapsteori / Theory of Science 7.5 HP VT25 Svenska Aktiv

6STV020

Vetenskapsteori för doktorander / Vetenskapsteori för doktorander 4.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6HIS070

Water as risk and resource in the Nordic context / Water as risk and resource in the Nordic context 5.0 HP VT24 Engelska Aktiv

6KUG008

Writing a Dissertation in Political Science / Writing a Dissertation in Political Science 5.0 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

6STV001

Writing in Science and Technology 5.0 HP HT24 English Aktiv

7DAV013

Writing Workshop for PhD students 0.0 HP On Demand English Inaktiv

WWPhD

Ytfysik / Surface Physics 7.5 HP Vid behov Svenska eller Engelska Aktiv

2FYS003

Ytors och kolloiders fysikaliska kemi 4.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

7KEAF50

Ämnesdidaktikens vetenskapliga bas 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6HIS080

Ämnesdidaktisk forskning och utvecklingsarbete 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6HIS060

Översiktskurs i företagsekonomi / Overview course in Business Administration 15.0 HP HT21 Svenska eller Engelska Aktiv

6FEK003