Introduktion till forskarstudier i matematik på fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper