Forskningsetik för doktorander, forskning som avser människor