Engelskspråkig litteratur (utanför USA) 1900 talet